Huisnummers in Amsterdam
In 1849 werd bepaald, dat . Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd bepaald, dat alle gemeenten in Nederland een bevolkingsboekhouding moesten bijhouden (wie woont waar wanneer) en het bevolkingsregister vanaf 1850 verplicht werd gesteld. Tot 1850 is men afhankelijk van documenten, zoals geboorte- en overlijdensakte, om globaal te weten te komen waar men woonde. Amsterdam was verdeeld in 50 buurten. Een buurt omvatten meerdere straten. De huizen werden per buurt doorlopend genummerd en niet per straat. Hierdoor is het mogelijk, dat in een korte straat toch hoge huisnummers voorkomen. In 1875 werden alle huizen nog een keer omgenummerd en vanaf die tijd zijn de huisnummers grotendeels ongewijzigd gebleven en komen overeen met de huidige huisnummers. Dit houdt in, dat de huisnummers in de periode 1850-1874 niet de huidige huisnummers overeenkomen. Een omnummering van de oude huisnummers naar de nieuwe huisnummers is aanwezig.