Update september 2023

 

Wat zit er achter elke menuoptie Klik hier

Huisnummers in Amsterdam
In de 19e eeuw werden de huizen
niet per straat genummerd, maar
per buurt. Klik hier
voor een toelichting

 

Totaal aantal personen
 in de stamboom 1771

Waarvan:

Vermolen versus Vermoolen:

548         -        122

(september 2023)

 

Zoek niet naar verschillen
Zoek naar overeenkomsten
Dan leven we in harmonie met elkaar

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET GESLACHT VERMO(O)LEN IN NEDERLAND

 

HET GESLACHT VERMOOLEN / VERMOLEN

VERMOOLEN is een verbastering van de oorspronkelijke familienaam VERMEULEN. De tot nu toe bekende stamvader is Gerit/Gerardus Vermeulen. Hij leefde in de 18e eeuw in Wamel, Gelderland. Van hem is alleen bekend, dat hij een zoon heeft, genaamd Matthijs Gerritsz (Thijs) Vermeulen. Het is mogelijk, dat Gerrit Vermeulen meerdere kinderen heeft gehad. Zijn zoon Matthijs Gerritsz (Thijs) Vermeulen trouwt in 1705 en is dan 20 jaar oud. Hij is dus omstreeks 1685 geboren in Wamel. Wamel is een dorp in het Land van Maas en Waal in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is een dijkdorp op de linkeroever van de Waal. (Zie ook Wikipedia).

Het geslacht Vermeulen is in Wamel flink uitgebreid. Nog steeds komt de naam Vermeulen in Wamel voor. Mensen met de naam Vermeulen, afkomstig uit Wamel en de stamboomleden met de naam Vermoolen/Vermolen hebben dezelfde stamvader. Uit de stamboom Vermeulen zijn de takken Vermoolen en Vermolen ontstaan.

In de 18e eeuw vertrokken diverse stamboomleden Vermeulen vanuit Wamel het land in. Naar de dichtbij gelegen plaats Tiel, maar ook Gorinchem Rotterdam, Amsterdam, Nigtevecht, Abcoude e.a. In 1735 trouwde in Amsterdam Gerrit Vermeulen, geboren in Wamel. Hij blijft in Amsterdam de naam Vermeulen voeren. Een relatie met de stamboom Vermoolen is (nog) niet gevonden.

Verschillende schrijfwijze
Diverse voornamen en achternamen werden door de jaren heen verschillend geschreven. Enerzijds had je de doopnaam, die afwijkt of kon wijken van de roepnaam. De roepnaam werd dan verder gebruikt in aktes. Ook de schrijfwijze van de familienaam Vermoolen/Vermolen was variabel. Soms werd de naam van de vader in de akte anders geschreven dan in zijn doopaantekening of geboorteakte stond vermeld.
In deze stamboom wordt voor ieder de schrijfwijze van zijn naam gehanteerd, zoals die in de doopaantekening of geboorteakte voorkwam, ongeacht of die naam in de loop van zijn leven anders werd geschreven. De schrijfwijze van een achternaam was ook afhankelijk van de wijze waarop de ambtenaar de naam schreef. Die kon weer afwijken van de naam zoals betrokkene die schreef onder een akte.

Abcoude
Naar Abcoude vertrekt Mathias Vermeulen, gedoopt 17-12-1760 in Wamel, roepnaam Thijs. Hij trouwt in Abcoude op 21-08-1785. Zijn naam wordt in het trouwboek geschreven als Matthijs Vermoole. Bij de geboortes, huwelijken en overlijden van zijn kinderen wordt de familienaam voornamelijk geschreven als Vermoolen. Een schrijfwijze gezien de toenmalige Nederlandse taal niet vreemd. Op het eind van een lettergreep werd de klinker dubbel geschreven om lang uit te spreken. In het begin bleef de naam Vermolen Bestaan in Abcoude. Ook daar kwam verandering in de schrijfwijze. Een deel van de familie bleef volharden in de schrijfwijze "Vermoolen". Bij een ander deel ontstond de verbastering naar "Vermolen".

Amsterdam
Een oudere broer van Mathias, Petrus Vermeulen, vertrekt naar Amsterdam en in 1791 trouwt hij daar met Thalia Janse Philips. Zijn naam wordt in Amsterdam geschreven als Vermolen. Na de geboorte van hun tweede kind vertrekt het gezin naar Abcoude.

Bij de ondertrouw van deze Petrus Vermeulen in Amsterdam in 1791 wordt hij geassisteerd door zijn broer Zeeger Vermoolen. Dit is verrassend, die broer is onbekend. In Wamel is geen doop van Zeeger Vermeulen / Vermoolen gevonden. Zeeger, zijn voornaam wordt op diverse wijze geschreven, trouwt in 1788 in Amsterdam. In Amsterdam worden 5 kinderen van hem gedoopt. Bij de doop van diverse kinderen van Zeeger zijn afwisselend Petrus Vermeulen / Vermolen en zijn vrouw aanwezig of Mathias Vermeulen / Vermoolen uit Abcoude met zijn vrouw. Aangezien Zeeger bij het huwelijk van Petrus Vermeulen genoemd wordt als een broer en bij de doop van de kinderen van Zeeger zijn "broers" Petrus en Mathias met hun vrouwen als getuigen optreden, kan worden aangenomen, dat Zeeger Vermoolen als Zeeger Vermeulen kan worden opgenomen als jongste kind van het gezin Joannes Vermeulen (1719) en zijn vrouw Johanna van Ee (±1721) uit Wamel.

Voor de verandering van de naam Vermeulen in Vermo(o)len in deze stamboom zijn drie broers verantwoordelijk. Mathias Vermeulen (1760), die in 1785 in Abcoude trouwt, Zeeger Vermeulen (±1766), die in 1788 in Amsterdam trouwt en Petrus Vermeulen (1754), die in 1791 ook in Amsterdam trouwt, maar na zijn huwelijk naar Abcoude verhuisd. Mathias en Petrus zorgen voor de groei van de naam Vermo(o)len in Abcoude en Zeeger zorgt voor een nieuwe tak Vermolen in Amsterdam. Later vertrekken Vermo(o)len's vanuit Abcoude ook naar Amsterdam. In Amsterdam hebben Vermo(o)len's in elkaars nabijheid gewoond, zonder te weten, dat zij tot één en dezelfde stamboom behoorden.

De naam Vermoolen was in Amsterdam niet onbekend. Ook in de 18e eeuw komt de naam Vermoolen en Vermolen veelvuldig voor. Ook in Abcoude is in de 18e eeuw de naam Vermolen niet onbekend. Kwam het door het Gelderse accent van Mathias Vermeulen, dat zijn naam veranderd werd in Vermoolen? Of speelde ook de al aanwezige bekendheid van de naam een rol? De schrijfwijze werd bepaald door de ambtenaar. In de Nederlandse grammatica werd tot in de 1e kwart van de 20e eeuw op het eind van een lettergreep de klinker dubbel geschreven. Analfabetische kwam nog vaak voor. Controle op de schrijfwijze door de betrokken ambtenaar was dus niet mogelijk. Dat de naam verandert in Vermolen kan ook weer gezien worden tegen de toen gehanteerde Nederlandse taal. Werd dit echter ingegeven door het familielid zelf of was het de ambtenaar, die de schrijfwijze aanpaste? Er zijn geboorteaantekeningen waarbij de naam door de ambtenaar als Vermoolen werd geschreven, terwijl in de akte de betreffende persoon zijn/haar naam schreef als Vermolen. Maar ook anders om is aangetroffen. Hoewel men zijn naam kon schrijven, wil dat nog niet zeggen, dat zij ook in staat waren te lezen.

Voor hen die de schrijfwijze Vermoolen bleven hanteren, was het altijd opletten en heel nadrukkelijk zeggen: "Vermoolen met twee o's". De naam Vermeulen/Vermolen/Vermoolen komt in heel Nederland voor. Van Friesland tot Brabant. Het is heel goed mogelijk, dat andere kinderen uit het geslacht Vermeulen vanuit Wamel naar andere streken van het land zijn vertrokken, zoals Brabant, waar de naam Vermolen ook veel voorkomt. Een relatie van deze stamboom met de overige Vermolen is (nog) niet gevonden. Deze stamboom gaat over het geslacht Vermoolen/Vermolen, afkomstig uit Wamel en daarna voornamelijk leefden in Amsterdam, Abcoude, Abcoude-Baambrugge en Abcoude-Proostdij, waar stamboomleden nog steeds wonen. In de 19e eeuw waaierden de familieleden vanuit Abcoude naar onder meer Amsterdam, Den Haag, Sassenheim. De stamboom volgt de mannelijke afstammeling. De vrouwelijke lijn van Vermoolen/Vermolen is niet uitgewerkt, omdat bij hen de familienaam niet bleef voortbestaan.

De stamboom Vermoolen/Vermolen, voortgekomen uit het geslacht Vermeulen in Wamel, kan ongeveer in twee delen worden verdeeld. Zeeger Vermeulen (geboren ±1766) en Petrus Vermeulen (geboren 1754) vertrokken vanuit Wamel naar Amsterdam, waar zij trouwden. Petrus Vermeulen vertrok met zijn gezin vanuit Amsterdam naar Abcoude. Het gezin van Zeeger Vermeulen bleef in Amsterdam wonen, waar de naam veranderende in Vermolen. Uit deze tak ontstond de bekende kermisfamilie Vermolen (zie menuoptie "Kermis Vermolen").
Matthias Vermeulen (geboren 1760) vertrok vanuit Wamel naar Abcoude, waar hij trouwde. Later kwam zijn broer Petrus Vermeulen met zijn gezin vanuit Amsterdam naar Abcoude. In Abcoude veranderde hun namen in Vermoolen. Daaruit ontstond later ook de naam Vermolen.
Vanuit Wamel zijn meerdere familieleden Vermeulen uitgewaaierd over Nederland, zoals achterneef Franciscus Vermeulen (geboren 1800). Hij trouwde in Harmelen en kwam te wonen in Nigtevecht. Hij bleef de naam Vermeulen houden, waardoor alle nazaten tot nu toe ook de naam Vermeulen dragen.

De naam Vermoolen in deze stamboom  is dus een “jonge naam” en ontstaan in Abcoude. Pas in 1785 wordt de naam Vermeulen geschreven als Vermoolen.

De voornaam Mattheus, met de vervoegingen van Matthijs, Matthias en Thijs is door de eeuwen heen een veel voorkomende voornaam in de stamboom. Veelal gaat de voornaam over van vader op zoon. De eerste vermelding is al terug te vinden in circa 1680. De voornaam komt 53 keer in de stamboom, alleen of in combinatie met meerdere voornamen.

De naam Vermoolen en Vermolen werd door elkaar gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het gezin van Petrus Vermoolen (1837-1902) en Maria de Heus. In zijn geboorteakte wordt de naam van zijn vader geschreven als Vermoolen en heeft hij dus de achternaam Vermoolen gekregen. Bij zijn huwelijk wordt zijn naam nog geschreven als Vermoolen. Bij de geboorte van zijn eerste vier kinderen wordt in hun geboorteakte de naam van Petrus geschreven als Vermolen, waarmee hij ook de aktes ondertekent. Die kinderen krijgen dus de familienaam Vermolen. Bij de  huwelijksakte van zijn zoon Volkert Johannes wordt de naam van Petrus nog geschreven als Vermolen, waarmee hij ook ondertekent. In 1872, bij zijn vijfde kind, wordt zijn naam in de geboorteakte geschreven als Vermoolen. Ook in de daaropvolgende geboorteaktes wordt zijn naam geschreven als Vermoolen, waarmee hij de aktes ook ondertekent. Die kinderen hebben daardoor de achternaam Vermoolen gekregen. Hierdoor hebben broers en zusters in een gezin verschillende achternamen. Opvallend is wel weer, dat op het bidprentje van Petrus Vermoolen zijn achternaam geschreven staat als Vermolen.

De naam Vermolen komt in het hele land voor, ook voordat de broers Vermeulen vanuit Wamel naar Amsterdam en Abcoude vetrokken. Niet iedereen met de naam Vermolen maakt deel uit van deze stamboom. Ook de naam Vermoolen was niet onbekend in Nederland. In 1600 kwam de naam voornamelijk voor in de provincie Noord-Brabant Toch kan worden gesteld, dat nu ieder met de naam Vermoolen zijn oorsprong vindt in deze stamboom.

De volkstellingen van 1947 en 2007 geven een inzicht waar de Vermolen's en Vermoolen's woonden in Nederland. De overzichten van Vermoolen zijn alle Vermoolen's, die een relatie hebben met deze stamboom. Klik HIER om het overzicht te openen.

De website is dynamisch. Telkens zullen er aanvullingen worden toegevoegd. Bezoek daarom geregeld de website.

Verantwoording: De stamboom is tot stand gekomen door eigen onderzoek in gemeentearchieven, in de digitale gemeentearchieven op internet, kranten, en ook aangevuld met informatie uit websites, waarin de familienaam Vermoolen/Vermolen voorkomt, zoals: www.vermolenpagina.nl – www.ooijevaar.info – www.vermolen.info