Update september 2021

 

Wat zit er achter elke menuoptie Klik hier

 

Totaal aantal personen
 in de stamboom 124

Waarvan:

Taylor Parkins: 54 
september 2021

 

 

Zoek niet naar verschillen
Zoek naar overeenkomsten
Dan leven we in harmonie met elkaar

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET GESLACHT TAYLOR PARKINS IN NEDERLAND

 

Familie Taylor Parkins

Het verhaal over het geslacht Taylor Parkins in Nederland begint bij Edward Taylor Parkins uit Londen. Wie de voorouders zijn (voor 1803) is niet bekend. Onderzoek in Londen zou moeten plaatsvinden.

 

Edward Taylor Parkins is 26 juni 1803 in Londen geboren en op 22 juni 1806 in de Westminster Kathedraal in Londen gedoopt. Hij was (mogelijk) de enige zoon. Zijn vader was kapitein op zijn eigen schip.

Uit overlevering.

Hij liet zijn zoon Edward achter aan de zorgen van de familie PARKINS. Zijn vader keerde niet terug van één van zijn reizen en is mogelijk kort na de geboorte van Edward overleden. Er word aangenomen, dat hij in Tahiti is begraven. De pleegfamilie PARKINS had geen kinderen. Hij kreeg van zijn pleegvader, die boswachter was, zijn achternaam PARKINS en Edward voegde dit, mogelijk als dank, toe aan zijn eigen achternaam TAYLOR. Hierdoor ontstond de familienaam TAYLO PARKINS. Edward was een talent volle student. Edward kwam rond 1825 naar Amsterdam en ging werken bij de bank Hope & Co. (bron: G.H. Mackay)

Dit komt niet overeen met zijn doopakte en de verklaringen van zijn moeder die bij zijn huwelijken werden opgemaakt door een notaris in Londen.

Wanneer Edward Taylor Parkins naar Nederland is gekomen is niet bekend. Zijn eerste registratie in Nederland is zijn huwelijk in 1828. Bij zijn huwelijk in 1828 in Amsterdam heeft Edward Taylor Parkins de toestemming van zijn ouders nodig. Zijn ouders woonden in Londen. Op 1 juli 1828 legt zijn moeder, Elizabeth Hobson, in Londen bij een notaris een verklaring af van geen bezwaar. In haar verklaring zegt zij, dat zij thans gehuwd is met William Cumbs, voormaals met "Edward Taylor". Hieruit kan worden opgemaakt, dat de vader van Edward is overleden. Voorts verklaart Elizabeth, dat zij haar zoon genaamd "Edward Taylor Parkins, gewoonlijk genaamd Edward Taylor" haar toestemming geeft tot het aangaan van een huwelijk met Johanna Hendrina Cunera Rocker. In de doopceel van St. James, Westminster, Londen, (gevoegd bij de huwelijkse bijlagen) wordt zijn naam geschreven als "Edward taylor Parkins”. Zijn vader en moeder worden alleen genoemd met hun voornaam.

Bij zijn tweede huwelijk met Elisabeth Maria Garcia wordt door zijn moeder op 22 juni 1832 weer een verklaring opgemaakt. Hierin verklaart zij, dat zij weduwe is van "Edward Taylor". Ook nu verklaart zij, dat haar zoon is genaamd "Edward Taylor Parkins", zichzelf "Edward Taylor" noemt. De toon van haar verklaring is iets anders. Zij verklaart, dat zij haar zoon toestemming geeft tot het aangaan van een huwelijk met een vrouw haar bekend of onbekend en die hijzelf heeft uitgekozen.

Uit beide aktes zou kunnen worden opgemaakt, dat de familienaam "Taylor" is. Daar staat tegenover, dat in zijn doopceel zijn naam in 1806 wordt geschreven als "Edward Taylor Parkins". Het zou dus kunnen zijn, dat in het dagelijkse leven de familienaam gemakshalve wordt gebruikt als "Taylor".

In historische indexen op enkele sites in Engeland, maar ook buiten Engeland komt de familienaam "Taylor" beperkt voor, maar de familienaam "Parkins" frequent. De familienaam "Taylor Parkins" komt op die sites voor 1803 niet voor. Onderzoek in Engeland zou meer duidelijk kunnen geven. Edward ondertekent de geboorteaktes van zijn kinderen steeds met "Ed(ward) Taylor Parkins". Hierdoor krijgen zijn nakomeling de achternaam "Taylor Parkins"

In Nederland, Amsterdam, gebruikt hij de volledige achternaam "Taylor Parkins", maar ook "Edward Taylor"..

Het voortbestaan van de naam Taylor Parkins is opmerkelijk gewensts. Zie hier voor zijn dochter Elisabeth Maria Taylor Parkins.(1846)

Uit het huwelijk met Johanna Hendrina Cunera Rocker wordt één zoon geboren in Amsterdam op 30 maart 1830. In de geboorteakte wordt zijn naam geschreven als "Edward Taylor Parkins". In de indexen van de burgerlijke stand van Amsterdam wordt soms "Taylor" als zijn tweede voornaam geschreven.

Zoon Edward Taylor Parkins overlijdt 4 maanden oud. Zijn moeder Johanna Hendrina Cunera Rocker, overlijdt 2 maanden na zijn geboorte. Of die overlijden met elkaar verband houden is niet bekend.

In de periode van 1833 tot 1842 komen diverse advertenties voor van Edward Taylor Parkins, waarin hij Engelse cursussen aanbood. Hij deed dit met de familienaam "Taylor".

Op 11 november 1833 plaatst Edward Taylor Parkins een advertentie in het Algemeen Handelsblad, in het Engels, dat hij op 13 november 1833 de literaire sociëteit opent op de Nieuwendijk vlakbij de Dam. Hij maakt excuses, dat hij niet aan iedereen een bericht kan sturen en vraagt de mensen, die deel uit willen maken van de sociëteit hun visitekaartje te sturen naar Edward of zijn uitgever Nayler. Hij herhaalt zijn aankondiging de volgende dag, 12 november 1833 en nogmaals in het Algemeen Handelsblad. Op 20 november 1833 vindt er een tweede bijeenkomstplaats. Op 21 december 1839 wordt in het Algemeen Handelsblad melding gemaakt, dat de heer Ed. Taylor, op veler verzoek, vanaf 15 januari 1840 weer een zestal bijeenkomsten organiseert. Op 4 januari 1840 wordt ook een bericht geplaatst over een door Edward georganiseerde literaire bijeenkomst. In berichten hierover in de krant wordt de waardering uitgesproken voor de heer Ed. Taylor.

Op zijn adres aan de Oudezijds Achterburgwal 193 in Amsterdam geeft Edward Engelse les. Op 11 september 1840 plaatst Edward een advertentie in het Algemeen Handelsblad, dat hij op 28 september 1840 begint met het geven van ochtend lessen in de Engelse taal. De advertentie herhaalt hij op 25 september 1840. In de krant het Algemeen Handelsblad van 29 september 1842 wordt een artikel gewijd gericht aan de jeugdige lezers om kennis te nemen van de vreemde talen. Daarin wordt "de Heer Taylor" geroemd en aanbevolen als een bekwaam leermeester. Ook in de maand december 1840 plaatst hij samen met zijn uitgever Nayler enkele advertenties om zijn Engelse lessen aan te bieden. Hij blijft tot in 1842 Engelse les geven.

Naast het lesgeven in de Engelse taal schrijft Edward ook Engelse lesboeken. In een advertentie van de boekhandel Nayler en Co in Amsterdam in het Algemeen Handelsblad van 22 november 1842 wordt een lesboek van Edward in het Frans aangeprezen.

Op 14 december 1842 plaatste Edward in het Algemeen Handelsblad een advertentie met een brief van zijn leerling Heinrich Schliemann, waarin Schliemann hem bedankte voor zijn lessen en hem aanbeveelt.

Het geven van de Engelse lessen zal in die periode zeker niet gericht zijn op de werkende klasse. Een ongeschoolde arbeider verdiende in 1840 circa fl 0,75 per dag. Het was dus gericht op de gegoede klasse, die de lessen bij Edward wilden volgen.

Op 18 maart 1863 doet Elisabeth Maria Garcia, de 2e echtgenote van Edward, een verzoek bij het arrondissementrechtbank van Amsterdam om haar in verband met de "zwakte van haar geestvermogen" onder curatele te stellen. De rechtbank verhoort bloedverwanten en haar echtgenoot, die in het belang van haar stoornis het wenselijk en noodzakelijk achten haar onder curatele te stellen. Ook Elisabeth Maria Garcia volhard in haar aanvraag. De rechtbank besluit hierop de onder curatele stelling te gelasten en beveelt, dat zal worden voorzien van een toeziende curator. Edward Taylor wordt wettelijk haar curator. De akte is op gemaakt op 25 maart 1863. De kosten zijn fl 26,48.  (zie ook akte 1 december 1863 van arrondissementrechtbank te Amsterdam).

Het bevolkingsregister van Amsterdam, beginnend in 1851, wordt de familienaam "Taylor Parkins" ook geschreven als "Taylor Parkens, Taijler Parkens, Taijlor Parkens, Taylor, Parkins".

Elisabeth Maria Taylor Parkins (1846-1925)
Elisabeth is het enige van de 5 kinderen van Edward Taylor Parkins die een gezin heeft gesticht. De andere kinderen zijn vroegtijdig overleden. Het leven van Elisabeth Maria Taylor Parkins is cruciaal geweest voor het voortbestaan van de familienaam Taylor Parkins.

Wanneer haar vader komt de overlijden is zij 17 jaar. Haar moeder is onder curatele gesteld. Tot het overlijden van haar moeder, Elisabeth Maria Garcia, neemt zij de zorg voor haar moeder gezien de zwakte van haar geestvermogen op zich genomen. Op alle adressen in Amsterdam, vanaf het overlijdensadres van haar vader (Overtoom 83) tot aan het overlijden van haar moeder in 1885 (Nes 118) woont haar moeder op dezelfde adressen.

Elisabeth Maria Taylor Parkins maakt kennelijk kennis met Carl Andries Schultz. Zij zijn voornemens te gaan trouwen, maar Elisabeth is 17 jaar. Hoe Elisabeth Maria Taylor Parkins de 6 jaar oudere Carl Andries Schultz heeft ontmoet, zal altijd een vraag blijven.

Op 1 december 1863 verschijnt voor de rechter van het 3e kanton arrondissementsrechtbank in Amsterdam Jacob Kloppenburg, wonende te Amsterdam, genoemd in de verklaring van 9 september 1863, als curator over Elisabeth Maria Garcia en als voogd over Elisabeth Maria Taylor Parkins. Tevens verschijnen ook voor de rechter Johannes Fredrich Jacobi, commissionair, wonende te Amsterdam; Johan Conrad Hamburger, kunstschilder, wonende te Amsterdam; Pieter Jan Verschuijl, kantoorbediende, wonende te Amsterdam. Zij verklaren allen de heer Edward Taylor Parkins te kennen en dat de heer Edward Taylor vermeld in de akte van 18 maart 1863 één en dezelfde persoon is. De ouders van Edward Taylor Parkins, namelijk Edward Taylor en Elizabeth Hobson, zijn al sedert verscheidene jaren overleden en tijd en plaats zijn onbekend, waardoor van hen geen behoorlijk bewijs van overlijden kan worden overlegd. Het overhandigen van bewijs van overlijden van haar grootouders was in die tijd voor haar huwelijk noodzakelijk.

Op 7 december 1863 verschijn te Rotterdam bij de notaris Richard Hendrik Vierstrasz de heer Joan Garcia, kantoorbediende, wonende te Rotterdam. Joan verklaart, dat hij op grond van een vonnis van de rechtbank van het 4e kanton te Amsterdam, dd 16 september 1863, is aangewezen als voogd en toeziendvoogd over Elisabeth Maria Taylor Parkins. Joan Garcia verklaart, dat hij als toeziend voogd zijn toestemming geeft aan Elisabeth Maria Taylor Parkins om in het huwelijk te treden met Carl Andries Schultz.

Carl Andries Schultz woonde in Rotterdam en was geboren in Nederlands Indië. Zijn ouders woonden er nog. Elisabeth Maria Taylor Parkins woonde in Amsterdam en had de zorg voor haar moeder. Bij het huwelijk waren beiden voor de toenmalige wetgeving minderjarig, Elisabeth Maria was 17 jaar en Carl Andries was 23 jaar. Voor beiden was een schriftelijke toestemming van zijn ouders en voor haar van de voogd. Na het huwelijk vertrok Elisabeth Maria Taylo Parkins met haar moeder, waar ze voor zorgde, naar Rotterdam. Het is aannemelijk, dat het echtpaar, met de moeder van Elisabeth Maria Taylor Parkins, naar Surakarta, Solo is gegaan. Op 27 februari 1865 wordt in Soerabaja dochter Maria Catharina Augusta Schultz geboren. Of er in Nederlands Oost-Indië nog meer kinderen geboren en overleden zijn niet bekend.

Op 14 december 1869 komt Elisabeth Maria Taylor Parkins voor in het bevolkingsregister van Rotterdam zonder echtgenoot, maar samen met haar moeder Elisabeth Maria Garcia en dochter Maria Catharina Augusta Schultz. Zij zijn afkomstig van Nederlands Indië. Toen Elisabeth Maria Taylor Parkins in Rotterdam aankwam was zij in verwachting. Op 5 mei 1870 werd in Rotterdam Jeannette Wilhelmine Augusta Schultz geboren. Zeven maanden later overlijdt  zij in Rotterdam. Op 13 november 1871 vertrekt Elisabeth Maria Taylor Parkins zij met haar moeder Elisabeth Maria Garcia en dochter Maria Catharina Augusta Schultz naar Amsterdam. Het huwelijk met Carl Andries Schultz wordt verbroken en de scheiding is op 2 juli 1873 uitgesproken en op 23 maart 1874 in Semarang ingeschreven. Het is duidelijk, dat Carl Andries Schultz zich daar bevindt.

Amsterdam.
Als Elisabeth Maria Taylor Parkins zij vanuit Rotterdam met haar moeder Elisabeth Maria Garcia en dochter Maria Catharina Augusta Schultz aankomt in Amsterdam, gaan zij wonen in Nes 7. Etages werden toen niet vermeld. Op dat adres woont ook Jan Machiel Fredrik Keijsser, beroep muzikant, geboren 22 januari 1845 te Amsterdam met zijn vrouw Emilie Albertina Clasia Döring. Vermoedelijk krijgen Jan Machiel Fredrik Keijsser en Elisabeth Maria Taylor Parkins een verhouding. De vrouw van Jan Machiel Fredrik Keijsser, Emilia Albetina Clasia  Döring, verliet op 13 januari 1873 de woning en vertrekt naar Londen. Elisabeth Maria Taylor Parkins bevalt op 1 maart 1874 bevalt van een zoon, Edward Henri August Schultz op hetzelfde adres, waar ook Jan Machiel Fredrik Keijsser staat ingeschreven. Aangezien Edward Henri August binnen 9 maanden na de inschrijving van de scheiding tussen Elisabeth Maria Taylor Parkins en Carl Andries Schultz is geboren, krijgt het kind wettelijk de familienaam van Carl Andries Schultz, tenzij een andere vader het kind erkent en wettigt. In zijn geboorteakte wordt Carl Andries Schultz als vader genoemd met de aantekening, dat het onbekend is, waar hij verblijft. Wie wel de vader is, wordt niet vermeld, maar het is aannemelijk Jan Machiel Fredrik Keijsser de vader is. Edward Henri August Schultz overlijdt 9 maanden later in Amsterdam.

Elisabeth Maria Taylor Parkins en Jan Machiel Fredrik Keijsser trouwen niet met elkaar, maar kunnen het kennelijk goed met elkaar vinden. Vanaf Nes 7 blijft Jan Machiel Fredrik Keijsser bij Elisabeth Maria Taylor Parkins en haar moeder wonen. Op elk adres waar Elisabeth Maria Taylor Parkins staat ingeschreven met haar moeder en kinderen, staat op dezelfde datum ook Jan Machiel Fredrik Keijsser ingeschreven. Op 11 mei 1875 wordt Johan Eduard Parkins geboren. In zijn geboorteakte wordt geen vader genoemd. Het is weer aannemelijk, dat Jan Machiel Fredrik Keijsser de vader is. In de geboorteakte van Johan Eduard Parkins wordt de familienaam van zijn moeder Elisabeth Maria Taylor Parkins  geschreven als "Elisabeth Maria Parkins". Daarom krijgt Johan Eduard de familienaam "Parkins". Na 7 maanden overlijdt Johan Eduard Parkins in Amsterdam.

Hierna bevalt Elisabeth Maria Taylor Parkins nog drie maal van een zoon, Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958), Willem Henri Taylor Parkins (1883-1938), August Wilhelm Taylor Parkins (1884-1884). Telkens op het adres, waar ook Jan Machiel Fredrik Keijsser staat ingeschreven. Jan Machiel Fredrik Keijsser is nog steeds niet officieel getrouwd met Elisabeth Maria Taylor Parkins. Omdat Elisabeth Maria als ongehuwde vrouw van de kinderen is bevallen krijgen de kinderen volgens de wet de naam van de moeder, zijnde Taylor Parkins.. In de geboorteakte van Willem Henri Taylor Parkins wordt Jan Machiel Fredrik Keijsser als getuige vermeld. Het is (bijna) zeker, dat Jan Machiel Frederik Keijsser de vader is van de kinderen.

Het huwelijk van Jan Machiel Fredrik Keijsser en Emilie Albertina Clasia Döring wordt ontbonden en op 22 oktober 1884 ingeschreven. Wanneer daarna Elisabeth Maria Taylor Parkins en Jan Machiel Fredrik Keijsser zouden trouwen en Jan Machiel de kinderen erkende en wettigde, werd de achternaam van Jan Edward Taylor Parkins en Willem Henri Taylor Parkins gewijzigd in “Keijsser”, maar dat is niet gebeurd.

De naam Taylor Parkins blijft bestaan.

Het is een "geluk" dat Elisabeth Maria Taylor Parkins de kinderen heeft gekregen als ongehuwde moeder. Daardoor kregen de kinderen de familienaam TAYLOR PARKINS in plaats van KEIJSSER. De familienaam TAYLOR PARKINS zou al na 1 generatie (in Nederland) opgehouden zijn te bestaan.

  In september 1891 scheiden de wegen van Elisabeth Maria Taylor Parkins en Jan Machiel Fredrik Keijsser. Elisabeth Maria verhuist naar de Leidsekade 3 te Amsterdam en Jan verhuist naar Oostersekade 3 te Amsterdam, waar hij op 28 mei 1896 in het Binnengasthuis te Amsterdam komt te overlijden.

De dochter van Maria Elisabeth Taylor Parkins Maria Catharina Augusta Schultz vertrekt op 09 juni 1876, oud 11 jaar, vanuit Amsterdam naar Nederlands Oost-Indië.

Aan het eind van haar leven woonde oma Elisabeth Maria Taylor Parkins afwisselend bij haar twee zoon. Heeft oma enthousiast verteld over haar 6 jaar in Nederlands Indië? Vier kleinzoons en een kleindochter hebben korte of lange tijd in Nederlands Indië gewoond.

Nederlands Indië
Geëmigreerd of voor langere of korte tijd daar geweest.

Gerard Hendrikus Taylor Parkins (1911)
Hij verbleef met zijn vrouw Cornelia Geertruij van Rijssen van circa 1935 en 1947 met zijn gezin en Nederlands Oost Indië. In 1947 kwam het gezin samen met neef Arnold Victor Taylor Parkins. Op 21 augustus 1957 emigreerde Gerard met zijn gezin en Arnold naar Australië.

Arnoldus Franciscus Taylor Parkins (1914)
Op 28 december 1934 emigreert hij naar Nederlands Indië. Op 13 januari 1937 trouwt in Amsterdam zijn aanstaande echtgenote Anna Huberta Josephina Diemel, met ”de handschoen”. Na de huwelijksvoltrekking emigreert zij ook naar Nederlands Indië. Helaas zijn beiden tijdens de Japanse bezetting overleden. Arnoldus als krijgsgevangene en  Anna in een interneringskamp. Zij hadden drie kinderen, die hierdoor wees waren geworden. De twee dochters werden na de oorlog opgevangen door de op en oma van moederzijde. Hun zoon werd opgevangen door zijn oom Gerardus.

Pieter Hendricus Taylor Parkins (1925)
In het Algemeen Indisch Dagblad van 7 februari 1947 staat een verlovingsadvertentie van E.A.M. van Bouwelen en A.H. Taylor Parkins. Als adres wordt vermeld Rouwstraat 82 Bandoeng. Wanneer pet naar Nederlands Indië is gegaan en wanneer hij terug gekomen is, is niet bekend

Edward Jan Taylor Parkins (1902)
Op 12 juli 1948 komt Edward aan in Amsterdam afkomstig van Medan, Nederlands Indië en gaat wonen bij zijn ouders. Hij is in Nederlands Indië getrouwd met Walburga Bärtl. Wanneer hij vertrokken was, is niet bekend. Op 22 november 1948 vertrekt hij, samen met zijn vrouw, weer naar Medan, Nederlands Indië. Kennelijk zijn Edward en zijn vrouw weer teruggekomen in Amsterdam, want op 2 februari 1949 vertrekken zij weer van uit Amsterdam naar Medan, Nederlandse Indië. Op 2 april 1960 zijn zij weer terug in Amsterdam en ingeschreven op het adres Van Eeghenstraat 189/hs in Amsterdam, afkomstig van Medan, Nederlands Indië.

August Wilhelm Taylor Parkins (1904)
Op 2 september 1929 vertrekt August vanuit Amsterdam naar Tandjong Priok, Nederlands Indië. Wanner hij teruggekomen is in Amsterdam is onbekend. Op 12 juni 1947 wordt hij ingeschreven op het adres Jacob van Campenstraat 55/II te Amsterdam, het adres van zijn schoonouders.

Horeca
Verschillende Taylor Parkins zijn werkzaam geweest in de horeca of hadden zelf een horecazaak.

Willem Henri Taylor Parkins (1883)
Als beroepen staan van hem geregistreerd:  Buffetchef, Kelner, Koffiehuishouder. Dat laatste beroep  stond op de huwelijksakte van zijn tweede huwelijk in 1920. Hij woonde in de Vijzelstraat 39/I, hoek Reguliersdwarsstraat. Op de begane grond had hij zijn koffiehuis, waarvoor een tapvergunning was afgegeven.

De website is dynamisch. Telkens zullen er aanvullingen worden toegevoegd. Bezoek daarom geregeld de website. Heeft u aanvullende informatie maak dan gebruik van de menu optie Contact.

Verantwoording: De stamboom is tot stand gekomen door eigen onderzoek in gemeentearchieven, in de digitale gemeentearchieven op internet, kranten, en ook aangevuld met informatie van personen.

Zie de verspreiding van Taylor Parkins in Nederland in 147 en 2007