Update augustus 2020

 

Wat zit er achter elke menuoptie Klik hier

 

Totaal aantal personen
 in de stamboom
116

Waarvan:

Taylor Parkns: 54 
augustus 2020

 

 

Zoek niet naar verschillen
Zoek naar overeenkomsten
Dan leven we in harmonie met elkaar

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET GESLACHT TAYLOR PARKINS IN NEDERLAND

 

Taylor of Taylor Parkins

Samenvatting.

In Londen werd op 26 juni 1803 geboren en op 22 juni 1806 in de St. James kerk gedoopt Edward taylor Parkins (volgends zijn doopceel). Zijn ouders worden in de doopceel allen met hun voornam genoemd: Edward en Elizabeth.
In familieoverlevering wordt verteld, dat zijn vader kapitein op de grote vaart was en een eigen schip had. Zijn vader zou mogelijk geboren zijn rond 1725 in Londen en mogelijk rond 1805 (tijdens een vaart?) zijn overleden en begraven op Tahiti. In de familieoverlevering wordt ook vermeld, dat Edward junior door zijn vader werd toevertrouwd aan de zorgen van de familie Parkins. Dit moet dan kort na zijn geboorte zijn, omdat Edward junior in 1803 is geboren en zijn vader zou rond 1805 zijn overleden. De familie Parkins was kinderloos. Waarom Edward junior werd toevertrouwd aan de zorgen van de familie Parkins is niet bekend. Het is bijzonder, want zijn moeder leefde nog. Kennelijk heeft Edward junior als dank aan de familie Parkins hun familienaam toegevoegd aan zijn achternaam en is de familienaam Taylor Parkins ontstaan. Edward kwam rond 1825 naar Amsterdam en ging werken bij de bank Hope & Co.

Edward vinden we in 1828 terug in de archieven van de Gemeente Amsterdam. Hij gaat op 27 september 1828 in Amsterdam trouwen met Johanna Hendrina Cunera Rocker. In zijn huwelijks wordt zijn naam geschreven als Edward Taylor Parkins en hij ondertekent de akte met Ed. Taylor Parkins. Voor zijn huwelijk heeft hij kennelijk de toestemming van zijn ouders nodig. Op 1 juli 1828 legt zijn moeder, Elizabeth Hobson, een verklaring af bij de notaris. Daarin schrijft zij, dat thans gehuwd is met William Cumbs, voormaals met Edward Taylor. Kennelijk is de vader van Edward overleden. Zij geeft haar zoon toestemming tot het huwelijk. In de verklaring schrijft zij ook, dat haar zoon: is genaamd Edward Taylor Parkins, gewoonlijk genaamd Edward Taylor. Johanna Rocker overlijdt vroegtijdig en Edward hertrouwt op 13 juli 1932 in Amsterdam met Elisabeth Maria Garcia. Ook nu legt zijn moeder een verklaring af. Hierin schrijft zij, dat zij weduwe is van Edward Taylor en weer, dat haar  is genaamd Edward Taylor Parkins, gewoonlijk genaamd Edward Taylor.

In Amsterdam worden 5 kinderen van hem geboren. In alle geboorteaktes ondertekent hij met Ed. Taylor Parkins. In Amsterdam heeft Edward onder andere het beroep van "Taalmeester". In die tijd was dat een leraar in de vreemde talen. Tussen 1833 en 1842 plaatst Edward diverse advertenties in de krant, waarin hij lessen in het Engels aanbiedt. Ook recht hij de Engelse Sociëteit op, waar hij lezingen geeft. Hij gebruikt in de advertentie en de sociëteit de naam Edward Taylor.

Al zijn 5 kinderen, 4 zijn al jong overleden, dragen de familienaam Taylor Parkins. Zijn jongste dochter Elisabeth Maria, geboren 26 april 1846 is de enige die een gezin vormt, maar omdat zij een vrouwelijke tak is, krijgen haar kinderen de familienaam van de vader. Daarmee zou de familienaam Taylor Parkins ophouden te bestaan. Maar.........

Edward overlijdt op 8 augustus 1863 in Amsterdam. Op 18 maart 1863 verzoekt (?) zijn echtgenote, Elisabeth Maria Garcia, de rechtbank in Amsterdam haar onder curatele te stellen wegens zwakte van haar geestvermogen (dementie?). Edward en familieleden van Garcia worden gehoord, waarna de rechtbank haar onder curatele stelt. Voor zijn dochter Elisabeth Maria wordt een voogd benoemd. Gedurende haar leven neemt zij de verzorging van haar moeder op zich. Waar Elisabeth Maria ook naar toe gaat of woont, haar moeder is daar ook. Op 6 december 1863 trouwt Elisabeth Maria, oud 17, jaar met de 23 jarig Carl Andries Schultz. Hij is geboren  op 7 februari 1840 in Soerakarta, Solo, Nederlands Indië, waar zijn ouders op het moment van het huwelijk nog wonen. Na het huwelijk vertrekt het echtpaar met moeder Garcia naar Nederlands Indië. In Nederlands Indië is ten minste één dochter geboren. Op 14 december 1869 woont Elisabeth Maria met haar moeder Garcia en dochter Maria Catharina Augusta Schultz in Rotterdam. op 13 november 1871 vertrekken met zijn drieën naar Amsterdam en gaan wonen in de Nes nummer 7. Op hetzelfde adres woont ook, etages werden niet vermeld, het echtpaar Jan Machiel Fredrik Keijsser en Emilia Albertina Clasia Döring. Kennelijk krijgen Jan Keijsser en Elisabeth Maria een relaties. Op 13 januari 1873 verlaat de vrouw van Jan Keijsser de woning en vertrekt zij naar Londen. De scheiding van het huwelijk van Elisabeth Maria en Carl Andries Schultz wordt op 22 maart 1874 in Samarang, Nederlands Indië, ingeschreven. Jan Keijsser is pas op 22 oktober 1884 ontbonden.

Jan Keijsser en Maria Elisabeth leefden samen. Beiden verhuisden op delfde datum naar hetzelfde adres. Gedurende die tijd worden er 5 kinderen geboren. Steeds op hetzelfde adres, waar ook Jan Keijsser woonde. Het eerste kind werd geboren voor de officiële scheiding van Elisabeth Maria en het kind kreeg daarom nog de familienaam van de "vader" Schultz. In de geboorteakte wordt vermeld, dat de verblijf plaats van de vader onbekend is. Elisabeth Maria woonde toen al samen met Jan Keijsser. Het is dus uiterst aannemelijk dat hij de vader. Jan Keijsser en Elisabeth Maria zijn nog steeds niet getrouwden zullen dat ook niet doen. Elisabeth krijgt nog vier kinderen. Bij een van de kinderen wordt in de geboorteakte Jan Keijsser als getuige opgevoerd. Omdat Elisabeth Maria dus ongehuwd is krijgen haar overige vier kinderen de achternaam van de moeder, namelijk Taylor Parkins. Hiermee is het voortbestaan van de familienaam Taylor Parkins gewaarborgd. Het is nagenoeg zeker, dat Jan Machiel Fredrik Keijsser de vader is van de vier kinderen en dus ook de vader is van de twee zonen, die een gezin stichten. Hun familienaam en van alle nakomelingen zou dus Keijsser zijn geweest als Elisabeth Maria met hem getrouwd zou zijn geweest. Jan Edward, geboren 22 juni 1876 en Willem Henri, geboren 8 juni 1883 stichten en gezin en zorgen voor het voortbestaan van de familienaam Taylor Parkins.

In de laatste jaren van het leven van Elisabeth Maria woont zij afwisselt in bij haar twee zonen. Zij zou als inwonende oma enthousiast hebben verteld over haar leven in Nederlands Indië? Zou dat de reden kunnen zijn, dat later 4 kleinzoons en een kleindochter voor korte of langere tijd in Nederlands Indië hebben gewoond.

De volkstellingen van 1947 en 2007 geven een inzicht waar de Taylor Parkins woonden in Nederland. Klik HIER om het overzicht te openen.

De website is dynamisch. Telkens zullen er aanvullingen worden toegevoegd. Bezoek daarom geregeld de website. Heeft u aanvullende informatie maak dan gebruik van de menu optie Contact.

Verantwoording: De stamboom is tot stand gekomen door eigen onderzoek in gemeentearchieven, in de digitale gemeentearchieven op internet, kranten, en ook aangevuld met informatie van personen.