Parenteel Edward Taylor (Parkins)

Generatie 1

1   Edward Taylor (Parkins) is geboren in Londen.
Edward is overleden vóór 1828. Edward trouwde met Elizabeth Hobson.
Elizabeth is geboren in Londen.
Elizabeth trouwde later met William Cumbs.

Elizabeth is overleden.
Kind van Edward en Elizabeth:
1 Edward Taylor Parkins, geboren op zondag 26 juni 1803 in Londen, Westminster. Volgt 2.
Notitie bij Edward: Zijn zoon Edward werd geboren op 22 juni 1803 en werd op 22 juni 1806 gedoopt in St. James kerk in Westminster, Londen. Op de doopceel van St. James werd zijn naam geschreven als "Edward taylor Parkins". Van zijn ouders werd alleen de voornaam vermeld: Edward en Elizabeth.
Toen Edward in 1828 in Amsterdam wilde trouwen had hij daar de toestemming van zijn moeder nodig. In haar verklaring zegt Elizabeth, dat zij thans gehuwd is met William Cumbs, maar voormaals met "Edward Taylor". Ook verklaarde zij, dat haar zoon is genaamd "Edward Taylor Parkins, gewoonlijk genaamd "Edward Taylor".
Toen Edward in 1832 opnieuw ging trouwen maakte Elizabeth weer een verklaring op. Daarin schreef zij, dat zij weduwe was van "Edward Taylor" en zij schreef weer, dat haar zoon is genaamd "Edward Taylor Parkins", gewoonlijk genaamd "Edward Taylor".
Waarom bij de echtgenoot van Elizabeth alleen "Taylor" wordt gebruikt en bij haar zoon "Taylor Parkins" is vooralsnog onbekend. Hiervoor is onderzoek in Engeland noodzakelijk.

Generatie 2

2   Edward Taylor Parkins is geboren op zondag 26 juni 1803 in Londen, Westminster zoon van Edward Taylor (Parkins) (zie 1) en Elizabeth Hobson. Hij is gedoopt op zondag 22 juni 1806 in Londen, St. James.
Notitie bij de geboorte van Edward: In de doopceel van St. James wordt zijn naam, geschreven als "Edward taylor Parkins". De familienamen van zijn vader en moeder wordt niet vermeld
Edward is overleden op zaterdag 8 augustus 1863 om 18:00 in Amsterdam, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1863.
Notitie bij overlijden van Edward: De aangifte is gedaan door Willem Reijndorp, aanspreker., 47 jaar en Johannes Fiesler, aanspreker, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
06-06-1830     1e Weteringdwarsstraat 51, Amsterdam (Overlijden echtgenote Rocker)
07-08-1830     Kerkstraat 99, bij de Reguliersgracht, Amsterdam (Overlijdensadres)
30-10-1833     Binnen Amstel 24, Amsterdam (Geboorte/overlijdensadres levenloze zoon.)
28-04-1839     Kloveniersburgwal 39, Amsterdam (Geboorte Eduard)
25-01-1845     Oudezijds Achterburgwal 193, Amsterdam (Geboorte dochter Elisabeth)
26-04-1846     Raamgracht 35, Amsterdam (Geboorteadres dochter)
tot 28-05-1852     Houtgracht 4, Amsterdam
03-06-1852     Nieuwmarkt 2, Amsterdam
19-05-1854     Olijphantspad 112, Amsterdam
12-1857     Utrechtsestraat 6, Amsterdam
03-1858     Tolstraat 365, Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
03-1858     Utrechtsestraat 13, Amsterdam
08-1863     Overtoom 83, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
Kantoorbediende
Taalmeester
Translateur (Beëdigd tolk bij de rechtbank)
Getuige bij:
01-04-1830     geboorteaangifte Edward Taylor Parkins (1830-1830) [zie 2,1]    [vader]
01-11-1833     overlijdensaangifte NN Taylor Parkins (1833-1833) [zie 2,2]    [vader]
30-04-1839     geboorteaangifte Eduard Taylor Parkins (1839-1839) [zie 2,3]    [vader]
21-05-1839     overlijdensaangifte Eduard Taylor Parkins (1839-1839) [zie 2,3]    [vader]
27-01-1845     geboorteaangifte Elisabeth Taylor Parkins (1845-1845) [zie 2,4]    [vader]
29-03-1845     overlijdensaangifte Elisabeth Taylor Parkins (1845-1845) [zie 2,4]    [vader]
27-04-1846     geboorteaangifte Elisabeth Maria Taylor Parkins (1846-1925) [zie 3]    [vader]
(1) Edward trouwde met Johanna Hendrina Cunera Rocker, 26 jaar oud, op zaterdag 27 september 1828 in Amsterdam.


Notitie bij het huwelijk van Edward en Johanna: Getuigen zijn Mattheus Rocker, broer van de bruid, boekhouder, 31 jaar; Hermanus Friedrich Overhoff, zwager van de bruid, kantoorbediende, 35 jaar; Benjamin Suggit Naylor, taalmeester, 32 jaar; Jacobus Kempe, ambtenaar, 26 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op dinsdag 21 september 1802 in Amsterdam, dochter van Adrianis Rocker en Hendrina Cunera Hammius. Zij is gedoopt op woensdag 20 oktober 1802 in Amsterdam, Zuiderkerk.
Johanna is overleden op zondag 6 juni 1830 om 20:00 in Amsterdam, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1830.
Notitie bij overlijden van Johanna: De aangifte is gedaan door Hermanus Fredrik Overhoff, zwager, 35 jaar, kantoorbediende en Jacobus Kempe, ambtenaar, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
tot 06-06-1830     1e Weteringdwarsstraat 51, Amsterdam (Overlijdensadres)
(2) Edward trouwde met Elisabeth Maria Garcia, 20 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1832 in Amsterdam.


Notitie bij het huwelijk van Edward en Elisabeth: Getuigen zijn Aron van Benjamin Gracia, vader van de bruid, 62 jaar, taalmeester; Adrianus Rocker, zwager van de bruidegom, boekhouder, 28 jaar; Hendrik Johannes Kempe, ambtenaar, 32 jaar; Benjamin Suggit Naylor, taalmeester, 37 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Elisabeth is geboren op zondag 22 september 1811 om 04:00 in Amsterdam, dochter van Aron Benjamin Garcia en Elizabeth Haselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1811.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: De aangifte is gedaan door haar vader Aron van Benjamin Garcia. Getuigen zijn Hendrik Rudolph Heijden, 49 jaar, groenteverkoper, Hendrik Hasenaar, 70 jaar, kastenmaker, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op vrijdag 13 maart 1885 om 08:00 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1882.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: De aangifte is gedaan door Carolus Cornelis ten Haagen, aanspreker, 37 jaar en Hendricus Bernardus van Schoonhoven, aanspreker, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Notitie bij Elisabeth: Bij het huwelijk van haar dochter Elisabeth Maria op 16 december 1863 is een akte toegevoegd van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam inzake de onder curatele stelling van Elisabeth Maria Garcia.

Op 18 maart 1863 doet Elisabeth Maria Garcia een verzoek bij het arrondissementrechtbank van Amsterdam om haar in verband met de zwakte van haar geestvermogen (dementie?) onder curatele te stellen. De rechtbank verhoort bloedverwanten en haar echtgenoot, die in het belang van haar stoornis het wenselijk en noodzakelijk is haar onder curatele te stellen. Ook Elisabeth Maria Garcia volhard in haar aanvraag. De rechtbank besluit hierop de onder curatele stelling te gelasten en beveelt, dat zal worden voorzien van een toeziende curator. De akte is op gemaakt op 25 maart 1863. De kosten zijn fl 26,48. Haar echtgenoot wordt hierdoor wettelijk haar curator.

Op 9 september 1863 verschijn voor de rechter van het 4e kanton te Amsterdam Lodewijk Garcia, kantoorbediende, wonende te Brussel. Hij maakt melding van het overlijden van Edward Taylor op 8 augustus 1863. Aangezien Edward wettelijk de curator was over Elisabeth Maria Garcia verzoek Lodewijk Garcia de rechtbank een curator en toeziend curator aan te wijzen. Elisabeth Maria Garcia en Jan Garcia, haar broer, kantoorbediende, wonende te Rotterdam worden hierover gehoord.
Hierop volgend verschijnt voor de rechtbank Antonie Jan Cramer, platenhandelaar, wonende te Amsterdam, als bijzondere gevolmachtigde van de heer Jan Garcia. De rechtbank heeft hen beiden gehoord over hun gevoelens aangaande de gevraagde benoemingen. Eenparig wordt aan de rechtbank voorgesteld als curator Jacob Kloppenburg, wonende te Amsterdam en als toeziend curator Lodewijk Hendrik Garcia. Het voorstel wordt door de rechtbank overgenomen en bekrachtigd.
Adressen:
22-09-1811     Reguliersdwarsstraat 63, Amsterdam (Geboorteadres)
30-10-1833     Binnen Amstel 24, Amsterdam (Geboorte/overlijdensadres levenloze zoon.)
28-04-1839     Kloveniersburgwal 39, Amsterdam (Geboorte Eduard)
25-01-1845     Oudezijds Achterburgwal 193, Amsterdam (Geboorte dochter Elisabeth)
26-04-1846     Raamgracht 35, Amsterdam (Geboorteadres dochter)
tot 28-05-1852     Houtgracht 4, Amsterdam
03-06-1852     Nieuwmarkt 2, Amsterdam
19-05-1854     Olijphantspad 112, Amsterdam
12-1857     Utrechtsestraat 6, Amsterdam
03-1858     Tolstraat 365, Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
03-1858     Utrechtsestraat 13, Amsterdam
08-1863     Overtoom 83, Amsterdam
14-12-1869     Wijnstraat 191, Rotterdam
13-11-1871     Nes 7, Amsterdam (Afkomstig van Rotterdam)
06-1874     Slijkstraat 1, Amsterdam
06-1876     Vinkenstraat 52, Amsterdam
06-09-1876     Antwerpen (Samen met dochter en kleinzoon)
05-1878     Nes 104, Amsterdam
01-1880     Langebrugsteeg 4, Amsterdam
05-1882     Begijnensteeg 1, Amsterdam
01-1883     Nes 118, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Evangelisch Luthers
Kind van Edward en Johanna:
1 Edward Taylor Parkins, geboren op dinsdag 30 maart 1830 om 01:30 in Amsterdam, zoon van Edward Taylor Parkins (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1830. Bij de geboorteaangifte van Edward was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Edward: Getuigen zijn Hendrik Johannes Kempe, ambtenaar, 30 jaar en Jacobus Kempe, ambtenaar, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Edward is overleden op zaterdag 7 augustus 1830 om 02:00 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1830.
Notitie bij overlijden van Edward: Getuigen zijn Jacobus Kempe, 28 jaar, ambtenaar en Joannes Baptista Barbiers, 43 jaar, ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
30-03-1830     1e Weteringdwarsstraat 51, Amsterdam (Geboorteadres)
tot 07-08-1830     Kerkstraat 99, bij de Reguliersgracht, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Edward en Elisabeth:
2 NN Taylor Parkins, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 30 oktober 1833 om 18:00 in Amsterdam, zoon van Edward Taylor Parkins (zie 2).
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1833. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij overlijden van NN: De aangifte is ook gedaan door Dirk Boekhorst, 30 jaar, makelaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
30-10-1833     Binnen Amstel 24, Amsterdam (Geboorte/overlijdensadres levenloze zoon.)
3 Eduard Taylor Parkins, geboren op zondag 28 april 1839 om 11:00 in Amsterdam, zoon van Edward Taylor Parkins (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1839. Bij de geboorteaangifte van Eduard was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Eduard: Getuigen zijn Antonie Garcia, taalmeester, 78 jaar, wonende te Haarlem en Franciscus Berk, ambtenaar, 41 jaar, wonende te Amsterdam.
Eduard is overleden op zondag 19 mei 1839 om 06:00 in Amsterdam, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1839. Bij de overlijdensaangifte van Eduard was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij overlijden van Eduard: De aangever is ook Franciscus Berk, ambtenaar, 41 jaar, wonende te Amsterdam. De voornaam van de vader wordt geschreven als "Eduard".
Adres:
28-04-1839     Kloveniersburgwal 39, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Elisabeth Taylor Parkins, geboren op zaterdag 25 januari 1845 om 07:00 in Amsterdam, dochter van Edward Taylor Parkins (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1845. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Getuigen zijn Franciscus Berk, ambtenaar, 43 jaar en Jan Bos, ambtenaar, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op donderdag 27 maart 1845 om 23:00 in Amsterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1845. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: De aangifte is ook gedaan door Jan Bos, ambtenaar, 30 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
25-01-1845     Oudezijds Achterburgwal 193, Amsterdam (Geboorte- / overlijdensadres)
5 Elisabeth Maria Taylor Parkins, geboren op zondag 26 april 1846 in Amsterdam. Volgt 3.
Notitie bij Edward: Edward is geboren in Engeland. Wanneer, waarom en misschien met wie hij van Engeland naar Nederland is gekomen, is niet bekend.

Bij zijn huwelijk in 1828 in Amsterdam heeft Edward de toestemming van zijn ouders nodig. Zijn ouders wonen in Londen. Op 1 juli 1828 legt zijn moeder, Elizabeth Hobson, in Londen bij een notaris een verklaring af van geen bezwaar. In haar verklaring zegt zij, dat zij thans gehuwd is met William Cumbs, voormaals met "Edward Taylor". Hieruit kan worden opgemaakt, dat de vader van Edward is overleden. Voorts verklaart Elizabeth, dat zij haar zoon genaamd "Edward Taylor Parkins, gewoonlijk genaamd Edward Taylor" haar toestemming geeft tot het aangaan van een huwelijk met Johanna Hendrina Cunera Rocker. In de doopceel van St. James, Westminster, Londen, wordt zijn naam geschreven als "Edward taylor Parkins". "taylor" wordt hier niet met een hoofdletter geschreven. Zijn vader en moeder worden alleen genoemd met hun voornaam.
Bij zijn tweede huwelijk met Elisabeth Maria Garcia wordt door zijn moeder op 22 juni 1832 weer een verklaring opgemaakt. Hierin verklaart zij, dat zij weduw is van "Edward Taylor". Ook nu verklaart zij, dat haar zoon is genaamd "Edward Taylor Parkins", zichzelf "Edward Taylor" noemt. De toon van haar verklaring is iets anders. Zij verklaart, dat zij haar zoon toestemming geeft tot het aangaan van een huwelijk met een vrouw haar bekend of onbekend en die hijzelf heeft uitgekozen.
Uit beide aktes zou kunnen worden opgemaakt, dat de familienaam "Taylor" is. Daar staat tegenover, dat in zijn doopceel zijn naam in 1803 wordt geschreven als "Edward Taylor Parkins". Het zou dus kunnen zijn, dat in het dagelijkse leven de familienaam gemakshalve wordt gebruikt als "Taylor".

In historirische indexen op enkele sites in Engeland, maar ook buiten Engeland komt de familienaam "Taylor" beperkt voor, maar de familienaam "Parkins" frequent. De familienaam "Taylor Parkins" komt op die sites voor 1803 niet voor. Onderzoek in Engeland zou meer duidelijk kunnen geven. Edward ondertekent de geboorteaktes van zijn kinderen steeds met "Ed(ward) Taylor Parkins".

In Nederland, Amsterdam, gebruikt hij de volledige achternaam "Taylor Parkins", maar ook "Edward Taylor". Bij de geboorteaktes van zijn kinderen en zijn beide huwelijksaktes ondertekent hij de aktes met "Ed. Taylor Parkins". Hierdoor krijgen zijn nakomeling de achternaam "Taylor Parkins" . Bijkomend is, dat alleen zijn dochter Elisabeth Maria (1846) voor voortzetting van de familienaam "Taylor Parkins" heeft gezorgd. Zij heeft samengeleefd en is niet getrouwd met "Jan Machiel Fredrik Keijsser". Als zij beiden wel getrouwd waren geweest hield de familienaam "Taylor Parkins" al bij de 2e generatie op te bestaan.

Uit het huwelijk met Johanna Hendrina Cunera Rocker wordt één zoon geboren op 30 maart 1830. In de geboorteakte wordt zijn naam geschreven als "Edward Taylor Parkins". In de indexen van de burgerlijke stand van Amsterdam wordt "Taylor" als zijn tweede voornaam geschreven.
Zoon Edward overlijdt 4 maanden na zijn geboorte. Zijn moeder Johanna Hendrina Cunera Rocker, overlijdt 2 maanden na zijn geboorte. Of die overlijdens met elkaar verband houden is niet bekend.

In de periode van 1833 tot 1842 komen diverse advertenties voor van Edward, waarin hij Engelse cursussen aanbood. Hij deed dit met de familienaam "Taylor".
Op 11 november 1833 plaatst Edward een advertentie in het Algemeen Handelsblad, in het Engels, dat hij op 13 november 1833 de literaire sociëteit opent op de Nieuwendijk vlakbij de Dam. Hij maakt excuses, dat hij niet aan iedereen een bericht kan sturen en vraagt de mensen, die deel uit willen maken van de sociëteit hun visitekaartje te sturen naar Edward of zijn uitgever Nayler. Hij herhaalt zijn aankondiging de volgende dag, 12 november 1833 en nogmaals in het Algemeen Handelsblad. Op 20 november 1833 vindt er een tweede bijeenkomstplaats. Op 21 december 1839 wordt in het Algemeen Handelsblad melding gemaakt, dat de heer Ed. Taylor, op veler verzoek, vanaf 15 januari 1840 weer een zestal bijeenkomsten organiseert. Op 4 januari 1840 wordt ook een bericht geplaatst over een door Edward georganiseerde literaire bijeenkomst. In berichten hierover in de krant wordt de waardering uitgesproken voor de heer Ed. Taylor.
Op zijn adres aan de Oudezijds Achterburgwal 193 in Amsterdam geeft Edward Engelse les. Op 11 september 1840 plaatst Edward een advertentie in het Algemeen Handelsblad, dat hij op 28 september 1840 begint met het geven van ochtend lessen in de Engelse taal. De advertentie herhaalt hij op 25 september 1840. In de krant het Algemeen Handelsblad van 29 september 1842 wordt een artikel gewijd gericht aan de jeugdige lezers om kennis te nemen van de vreemde talen. Daarin wordt "de Heer Taylor" geroemd en aanbevolen als een bekwaam leermeester. Ook in de maand december 1840 plaatst hij samen met zijn uitgever Nayler enkele advertenties om zijn Engelse lessen aan te bieden. Hij blijft tot in 1842 Engelse les geven.
Naast het lesgeven in de Engelse taal schrijft Edward ook Engelse lesboeken. In een advertentie van de boekhandel Nayler en Co in Amsterdam in het Algemeen Handelsblad van 22 november 1842 wordt een lesboek van Edward in het Frans aangeprezen.
Op 14 december 1842 plaatste Edward in het Algemeen Handelsblad een advertentie met een brief van zijn leerling Heinrich Schliemann, waarin Schliemann hem bedankte voor zijn lessen en hem aanbeveelt.
Het geven van de Engelse lessen zal in die periode niet gericht zijn op de werkende klasse. Een ongeschoolde arbeider verdiende in 1840 circa fl 0,75 per dag. Het was dus de gegoede klasse die de lessen bij Edward volgde.

Op 18 maart 1863 doet Elisabeth Maria Garcia, de 2e echtgenote van Edward, een verzoek bij het arrondissementrechtbank van Amsterdam om haar in verband met de "zwakte van haar geestvermogen" onder curatele te stellen. De rechtbank verhoort bloedverwanten en haar echtgenoot, die in het belang van haar stoornis het wenselijk en noodzakelijk achten haar onder curatele te stellen. Ook Elisabeth Maria Garcia volhard in haar aanvraag. De rechtbank besluit hierop de onder curatele stelling te gelasten en beveelt, dat zal worden voorzien van een toeziende curator. Edward wordt wettelijk haar curator. De akte is op gemaakt op 25 maart 1863. De kosten zijn fl 26,48.

Het bevolkingsregister van Amsterdam, beginnend in 1851, wordt de familienaam "Taylor Parkins" ook geschreven als "Taylor Parkens, Taijler Parkens, Taijlor Parkens, Taylor, Parkins"".

Generatie 3

3   Elisabeth Maria Taylor Parkins is geboren op zondag 26 april 1846 om 11:00 in Amsterdam dochter van Edward Taylor Parkins (zie 2) en Elisabeth Maria Garcia. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1846. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Edward Taylor Parkins (1803-1863) [zie 2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Getuigen zijn Hendrik Johannes Kempe, ambtenaar, 47 jaar en Franciscus Berk, 48 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op woensdag 4 november 1925 om 20:30 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1925.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: De aangifte is gedaan door Jacob Veldkamp, aanspreker, 38 jaar en Johannes Faber, bode 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
26-04-1846     Raamgracht 35, Amsterdam (Geboorteadres)
tot 28-05-1852     Houtgracht 4, Amsterdam
03-06-1852     Nieuwmarkt 2, Amsterdam
19-05-1854     Olijphantspad 112, Amsterdam
12-1857     Utrechtsestraat 6, Amsterdam
03-1858     Tolstraat 365, Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
03-1858     Utrechtsestraat 13, Amsterdam
08-1863     Overtoom 83, Amsterdam
14-12-1869     Wijnstraat 191, Rotterdam
13-11-1871     Nes 7, Amsterdam (Afkomstig van Rotterdam)
06-1874     Slijkstraat 1, Amsterdam (Bij haar moeder met 2 kinderen Schultz)
06-1876     Vinkenstraat 52, Amsterdam (Bij haar moeder, geboorte zoon J.E.)
06-09-1876     Antwerpen (Afkomstig van Amsterdam, met moeder en zoon J.E.)
05-1878     Nes 104, Amsterdam (Bij haar moeder met zoon J.,E.)
01-1880     Langebrugsteeg 4, Amsterdam (Bij haar moeder met zoon J.E.)
05-1882     Begijnensteeg 1, Amsterdam (Bij haar moeder met zoon J.E.)
01-1883     Nes 118, Amsterdam (Met drie kinderen bij haar moeder)
04-1885     Nieuwezijds Voorburgwal 115, Amsterdam
05-1886     Singel 524, Amsterdam
09-1887     Gerard Doustraat 214
11-1887     Nieuwezijds Voorburgwal 175, Amsterdam
05-1888     Nieuwe Nieuwstraat 32, Amsterdam
02-1889     Binnen Amstel 10, Amsterdam
07-1890     Berenstraat 27, Amsterdam
07-1890     Beulingstraat 27, Amsterdam
05-1891     Haarlemmerdijk 30, Amsterdam
09-1891     Leidschekade 3, Amsterdam
29-07-1896     Keizersstraat 17, Amsterdam
24-11-1899     Fokke Simonszstraat 3/I, Amsterdam
11-10-1902     Albert Cuijpstraat 135/I, Amsterdam
13-11-1902     Albert Cuijpstraat 235/I
09-07-1908     Balthasar Floriszstraat 2/I, Amsterdam (Bij haar zoon Willem Henri)
19-11-1908     Jacob van Campenstraat 92/II achter, Amsterdam (Bij haar zoon Willem Henri)
16-12-1908     Ramskooi 5/II, Amsterdam (Bij zoon Jan Edward)
08-09-1909     Albert Cuijpstraat 173, Amsterdam
07-08-1911     Govert Flinckstraat 150/III achter, Amsterdam
25-04-1924     Vijzelstraat 39/hs, Amsterdam (Bij haar zoon Willem Henri; overlijdensadres)
Religie:
Evangelisch Luthers
Elisabeth trouwde met Carl Andries Schultz, 23 jaar oud, op woensdag 16 december 1863 in Amsterdam.
De scheiding werd geregistreerd op maandag 23 maart 1874 in Samarang..

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Carl: Getuigen zijn Johannes Frederik Jacobi, commissionair, 60 jaar; Pieter Eeftink Schaltenkerk, geneeskundige, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam; Marin Gerard van Heel, zonder beroep, 51 jaar, wonende te ’s Gravenhage; Robert Hendrik Arntzenius, zonder beroep, 47 jaar, wonende te Delft.
Zij is bij het huwelijk 17 jaar en hij is 23 jaar.
Ingevolge de onder curatele stelling van haar moeder Elisabeth Maria Garcia is voor haar een voogd en toeziendvoogd aangewezen. Dit is geworden Joan Garcia. Als voogd en toeziend voogd geeft hij toestemming tot het aangaan van het huwelijk van de minderjarige Elisabeth Maria Taylor Parkins met de heer Carl Andries Schultz. Ook de ouders van Carl Andries Schultz geven vanuit Oost Indië schriftelijk toestemming tot het huwelijk.
De bruidegom hertrouwt "met de handschoen" op 4 maart 1875 in Rotterdam met Lisette Julie Lidia Luther. Op 15 juni 1875 vertrekt zij naar Soerakarta.
Carl is geboren op vrijdag 7 februari 1840 in Soerakarta, Solo.
Carl is overleden op zondag 28 februari 1892 om 13:00 in Delft, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1892.
Notitie bij overlijden van Carl: Wonende te Rotterdam en overleden in Delft.
De aangifte is gedaan door Hendrik Otsen, 75 jaar en Johannes van den Berge, 59 jaar, beiden bedienden en wonende te Delft.
Adres:
tot 28-02-1892     Koningsplein 27, Delft (Overlijdensadres)
Beroep:
Plattelandsgeneesheer
Kinderen van Elisabeth en Carl:
1 Maria Catharina Augusta Schultz, geboren op maandag 27 februari 1865 in Soerabaja, dochter van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3).
Notitie bij Maria: Maria Catharina Augusta Schultz vertrekt op 09 juni 1876, oud 11 jaar, vanuit Amsterdam naar Oost-Indië.
Adressen:
14-12-1869     Wijnstraat 191, Rotterdam
van 11-1871 tot 01-1871     Nes 7, Amsterdam (Afkomstig van Rotterdam)
06-1874     Slijkstraat 1, Amsterdam
09-06-1876     Oost Indië (Afkomstig van Amsterdam)
2 Jeannette Wilhelmine Augusta Schultz, geboren op donderdag 5 mei 1870 om 11:00 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1870.
Notitie bij de geboorte van Jeannette: De aangifte mis gedaan door Hendrik Jacobus van Leeuwen, heel- en vroedmeester, 49 jaar, wonende te Rotterdam. Getuigen zijn Dirk Philippus Berk, klerk, 36 jaar en Martinus Brinkman, klerk, 26 jaar, beiden wonende te Rotterdam.
Jeannette is overleden op donderdag 22 december 1870 om 16:00 in Rotterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1870.
Notitie bij overlijden van Jeannette: De aangifte is gedaan door Jan Hendrik Dijkman, bedienaar, 54 jaar en Jacobus Groenevelt, zonder beroep, 63 jaar, beiden wonende te Rotterdam.
3 Edward Henri August Schultz, geboren op zondag 1 maart 1874 om 10:00 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1874.
Notitie bij de geboorte van Edward: De aangifte is gedaan door Georg Hendrik Roll, vroedmeester, 46 jaar, wonende te Amsterdam. als vader wordt genoemd Carl Andries Schultz, waarvan niet bekend is waar hij verblijft. Getuigen zijn Jan Jacobus Langelaan, medische dokter, 33 jaar en August Elie de Perrot, medische dokter, 29 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Edward is overleden op woensdag 9 december 1874 om 07:30 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1874.
Notitie bij overlijden van Edward: De aangifte is gedaan door Willem Milikan, aanspreker, 37 jaar en Rein Huijsman, aanspreker, 44 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
01-03-1874     Nes 7, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1874     Slijkstraat 1, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Elisabeth uit onbekende relatie:
4 Johan Eduard Parkins, geboren op dinsdag 11 mei 1875 om 04:00 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1875.
Notitie bij de geboorte van Johan: De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Elisabeth Maria Parkins". De vader is onbekend. Hierdoor heeft hij officieel de achternaam van zijn moeder "Parkins" gekregen. In het bevolkingsregister van Amsterdam wordt zijn familienaam geschreven als "Parkens".
De aangifte is gedaan door George Hendrik Roll, vroedmeester, 47 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Dirk Coenrand Claus, cargadoor, 34 jaar en Petrus Leonard Fradi, zonder beroep, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johan is overleden op donderdag 23 december 1875 om 15:00 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 december 1875.
Notitie bij overlijden van Johan: De aangifte is gedaan door Carel Frederik Koen, aanspreker, 69 jaar en Rijk Huijsman, aanspreker, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Elisabeth Maria Parkins".
Adres:
11-05-1875     Slijkstraat 1, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
5 Jan Edward Taylor Parkins, geboren op donderdag 22 juni 1876 in Amsterdam. Volgt 4.
6 Willem Henri Taylor Parkins, geboren op vrijdag 8 juni 1883 in Amsterdam. Volgt 5.
7 August Wilhelm Taylor Parkins, geboren op woensdag 21 mei 1884 om 04:00 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1884.
Notitie bij de geboorte van August: De aangifte is gedaan door Jacob Mozes Vorst, arts, 37 jaar wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Henri Roos, agent, 28 jaar en Johannes Jurgens, toneelspeler, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
August is overleden op woensdag 2 juli 1884 om 21:00 in Amsterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1884.
Notitie bij overlijden van August: De aangifte is gedaan door Johan Carel Wacker, aanspreker, 30 jaar en Thomas Andries Cornelis Schonagen, barbier, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
21-05-1884     Nes 118, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres bij oma Garcia)
Notitie bij Elisabeth: Uit huwelijkse bijlagen:
Op 1 december 1863 verschijnt voor de rechter van het 3e kanton arrondissementsrechtbank in Amsterdam Jacob Kloppenburg, wonende te Amsterdam, genoemd in de verklaring van 9 september 1863, als curator over Elisabeth Maria Garcia en als voogd over Elisabeth Maria Taylor Parkins. Tevens verschijnen ook voor de rechter Johannes Fredrich Jacobi, commissionair, wonende te Amsterdam; Johan Conrad Hamburger, kunstschilder, wonende te Amsterdam; Pieter Jan Verschuijl, kantoorbediende, wonende te Amsterdam. Zij verklaren allen de heer Edward Taylor Parkins te kennen en dat de heer Edward Taylor vermeld in de akte van 18 maart 1863 één en dezelfde persoon is. De ouders van Edward Taylor Parkins, namelijk Edward Taylor en Elizabeth Hobson, zijn al sedert verscheidene jaren overleden en tijd en plaats zijn onbekend, waardoor van hen geen behoorlijk bewijs van overlijden kan worden overlegd. Het overhandigen van bewijs van overlijden van haar grootouders was in die tijd voor haar huwelijk noodzakelijk.

Op 7 december 1863 verschijn te Rotterdam bij de notaris Richard Hendrik Vierstrasz de heer Joan Garcia, kantoorbediende, wonende te Rotterdam. Joan verklaart, dat hij op grond van een vonnis van de rechtbank van het 4e kanton te Amsterdam, dd 16 september 1863, is aangewezen als voogd en toeziendvoogd over Elisabeth Maria Taylor Parkins. Joan Garcia verklaart, dat hij als toeziend voogd zijn toestemming geeft aan Elisabeth Maria Taylor Parkins om in het huwelijk te treden met Carl Andries Schultz.

Na het overlijden van haar vader op 8 augustus 1863, Elisabeth Maria is dan 17 jaar is het aannemelijk, dat zij de zorg voor haar moeder gezien de zwakte van haar geestvermogen op zich neemt. Op alle adressen in Amsterdam, vanaf het overlijdensadres van haar vader (Overtoom 83) tot aan het overlijden van haar moeder in 1885 (Nes 118) woont haar moeder op dezelfde adressen.

Huwelijk met Carl Andries Schultz.
Hoe Elisabeth Maria Taylor Parkins de 6 jaar oudere Carl Andries Schultz heeft ontmoet, zal altijd een vraag blijven. Carl Andries woonde in Rotterdam en was geboren in Nederlands Indië en zijn ouders woonden er nog. Elisabeth Maria Taylor Parkins woonde in Amsterdam en had de zorg voor haar moeder. Aannemelijk is het dus, dat zij elkaar in Amsterdam hebben ontmoet. Bij het huwelijk waren beiden voor de toenmalige wetgeving minderjarig, Elisabeth Maria was 17 jaar en Carl Andries 23 jaar. Voor beiden was een schriftelijke toestemming van zijn ouders en voor haar van de voogd. Zij van de toeziend voogd en hij van zijn ouders in Oost-Indië. Het is mogelijk, dat Elisabeth Maria zwanger was. Na het huwelijk vertrok Elisabeth Maria met haar moeder, waar ze voor zorgde, naar Rotterdam. Het is aannemelijk, dat het echtpaar, met de moeder van Elisabeth Maria, naar Soerakarta, Solo is gegaan. Op 27 februari 1865 wordt in Soerabaja dochter Maria Catharina Augusta Schultz geboren. Of er in Oost-Indië nog meer kinderen zijn geboren en overleden is niet bekend.

Op 14 december 1869 komt Elisabeth Maria voor in het bevolkingsregister van Rotterdam zonder echtgenoot, maar samen met haar moeder en dochter Maria Catharina Augusta Schultz. Zij zijn afkomstig van Nederlands Indië. Toen Elisabeth Maria in Rotterdam aankwam was zij in verwachting. Op 5 mei 1870 werd in Rotterdam Jeannette Wilhelmine Augusta Schultz geboren. Zeven maanden later overlijdt zij in Rotterdam. Op 13 november 1871 vertrekt zij met haar moeder en dochter Maria Catharina Augusta naar Amsterdam en gaan wonen Nes 7. Het huwelijk met Carl Andries Schultz wordt verbroken en de scheiding is op 2 juli 1873 uitgesproken en op 23 maart 1874 in Samarang ingeschreven. Het is duidelijk, dat Carl Andries Schultz zich daar bevindt.

Amsterdam.
Als zij vanuit Rotterdam met haar moeder en dochter Schultz komt, gaan zij wonen in Nes 7. Etages werden toen niet vermeld. Op dat adres woont ook Jan Machiel Fredrik Keijsser, beroep muzikant, geboren 22 januari 1845 te Amsterdam met zijn vrouw Emilie Albertina Clasia Döring. Vermoedelijk krijgen Jan Machiel Fredrik Keijsser en Elisabeth Maria Taylor Parkins een verhouding. De vrouw van Jan Machiel Fredrik Keijsser, Emilia Albetina Clasia Döring,verliet op 13 januari 1873 de woning en vertrekt naar Londen. Elisabeth Maria bevalt op 1 maart 1874 bevalt van een zoon, Edward Henri August op hetzelfde adres, waar ook Jan Machiel Fredrik staat ingeschreven. Aangezien Edward Henri August binnen of op 9 maanden na de inschrijving van de scheiding tussen Elisabeth Maria Taylor Parkins en Carl Andries Schultz is geboren, krijgt het kind wettelijk de familienaam van Carl Andries Schultz. In zijn geboorteakte wordt Carl Andries Schultz als vader genoemd met de aantekening, dat het onbekend is waar hij verblijft. Wie wel de vader is, wordt niet vermeld, maar het is aannemelijk Jan Machiel Fredrik Keijsser de vader is. Edward Henri August overlijdt 9 maanden later in Amsterdam.

Elisabeth Maria en Jan Machiel Fredrik Keijsser kunnen het kennelijk goed met elkaar vinden. Vanaf Nes 7 blijft Jan Machiel Fredrik Keijsser bij Elisabeth Maria en haar moeder wonen of andersom. Op elk adres waar Elisabeth Maria Taylor Parkins staat ingeschreven met haar moeder en kinderen, staat op dezelfde datum ook Jan Machiel Keijsser ingeschreven. Op 11 mei 1875 wordt Johan Eduard geboren. In zijn geboorteakte wordt geen vader genoemd. Het is weer aannemelijk, dat Jan Machiel Fredrik Keijsser de vader is. Jan Machiel Fredrik Keijsser is nog steeds officieel getrouwd en hij kan niet vermeld worden als vader. In de geboorteakte van Johan Eduard wordt de familienaam van zijn moeder Elisabeth Maria Taylor Parkins geschreven als "Elisabeth Maria Parkins". Daarom krijgt Johan Eduard de familienaam "Parkins". Na 7 maanden overlijdt Johan Eduard in Amsterdam.
Hierna bevalt Elisabeth Maria nog drie maal van een zoon, Jan Edward, Willem Henri, August Wilhelm. Telkens op het adres, waar ook Jan Machiel Fredrik Keijsser staat ingeschreven. Doordat Jan Machiel Fredrik Keijsser officieel nog steeds getrouwd is, krijgen de kinderen de achternaam van hun moeder, Taylor Parkins. In de geboorteakte van Willem Henri wordt Jan Keijsser als getuige vermeld. Het is (bijna) zeker, dat Jan Machiel Frederik Keijsser de vader is van de nog levende Jan Eduard en Willem Henri.

Het huwelijk van Jan Machiel Fredrik Keijsser en Emilie Albertina Clasia Döring wordt ontbonden en op 22 oktober 1884 ingeschreven. Het is kennelijk voor Elisabeth Maria Taylor Parkins en Jan Machiel Fredrik Keijsser geen reden om met elkaar te trouwen.
Het is een "geluk" dat Elisabeth Maria en Jan Machiel Frederik Keijsser niet getrouwd zijn. Wanneer zij na de scheiding van Keijsser, alsnog getrouwd zouden zijn, kon Jan Machiel Fredrik Keijsser de nog levende kinderen Jan Edward en Willem Henri erkennen en wettigen. Zij zouden dan de achternaam "Keijsser" krijgen en hield de familienaam "Taylor Parkins" al na 1 generatie op te bestaan.

In september 1891 scheiden de wegen van Elisabeth Maria Taylor Parkins en Jan Machiel Fredrik Keijsser. Elisabeth Maria verhuist naar de Leidsekade 3 te Amsterdam en Jan verhuist naar Oostersekade 3 te Amsterdam, waar hij op 28 mei 1896 in het Binnengasthuis te Amsterdam komt te overlijden.

De dochter van Maria Elisabeth Taylor Parkins Maria Catharina Augusta Schultz vertrekt op 09 juni 1876, oud 11 jaar, vanuit Amsterdam naar Oost-Indië.

Aan het eind van haar leven woonde oma Elisabeth Maria Taylor Parkins afwisselend bij haar twee zoon. Heeft oma enthousiast verteld over haar 6 jaar in Nederlands Indië? Vier kleinzoons en een kleindochter hebben korte of lange tijd in Nederlands Indië gewoond.

Generatie 4

4   Jan Edward Taylor Parkins is geboren op donderdag 22 juni 1876 om 23:00 in Amsterdam zoon van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1876.
Notitie bij de geboorte van Jan: De aangifte is gedaan door George Hendrik Roll, vroedmeester, 48 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Rijn Huijsman, aanspreker, 45 jaar en Cornelis Pierre Thibault Brgot, toneelspeler, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jan is overleden op vrijdag 31 oktober 1958 om 07:00 in Ooststellingwerf, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1958. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Lion Taylor Parkins (1905-1991) [zie 8] [zoon].
Adressen:
22-06-1876     Vinkenstraat 52, Amsterdam (Geboorteadres)
06-09-1876     Antwerpen (Afkomstig van Amsterdam, met moeder en oma Garcia)
05-1878     Nes 104, Amsterdam (Met moeder bij oma Garcia)
01-1880     Langebrugsteeg 4, Amsterdam (Met moeder bij oma Garcia)
05-1882     Begijnensteeg 1, Amsterdam (Met moeder bij oma Garcia)
01-1883     Nes 118, Amsterdam (Met moeder en broers bij oma Garcia)
04-1885     Nieuwezijds Voorburgwal 115, Amsterdam
05-1886     Singel 524, Amsterdam
09-1887     Gerard Doustraat 214
11-1887     Nieuwezijds Voorburgwal 175, Amsterdam
05-1888     Nieuwe Nieuwstraat 32, Amsterdam
02-1889     Binnen Amstel 10, Amsterdam
07-1890     Berenstraat 27, Amsterdam
07-1890     Beulingstraat 27, Amsterdam
05-1891     Haarlemmerdijk 30, Amsterdam
09-1891     Leidschekade 3, Amsterdam
29-07-1896     Keizersstraat 17, Amsterdam
24-11-1899     Fokke Simonszstraat 3/I, Amsterdam
04-04-1901     Jacob van Campenstraat 100/III achter, Amsterdam (Huwelijk)
07-03-1904     Ramskooi 5/II, Amsterdam
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Adres werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
09-11-1957     Schapekamp 1, Ooststellingwerf (Afkomstig van Amsterdam)
Beroepen:
Instrumentmaker
Kelner
Buffetchef
Religie:
Evangelisch Luthers
Getuige bij:
15-05-1901     geboorteaangifte Philippina Jeanette Taylor Parkins (1901-1980) [zie 4,1]    [vader]
21-05-1902     geboorteaangifte Edward Taylor Parkins (1902-1990) [zie 6]    [vader]
06-02-1905     geboorteaangifte Gerrit Lion Taylor Parkins (1905-1991) [zie 8]    [vader]
02-07-1906     geboorteaangifte Leendert Wilhelm Taylor Parkins (1906-1974) [zie 9]    [vader]
10-06-1908     huwelijk Willem Henri Taylor Parkins (1883-1938) en Alida Elisabeth Laroo (1882-1918) [zie 5]    [broer bruidegom]
Jan trouwde met Maria Philippina van Tubergen, 25 jaar oud, op donderdag 4 april 1901 in Amsterdam.


Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 34 jaar; Albert Johannes Imeker, bode, 57 jaar; Jan Schubart, bode, 56 jaar; Ludowicus Johannes Libert, bode, 45 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Maria is geboren op maandag 8 november 1875 om 03:30 in Amsterdam, dochter van Gerrit Jan Lucas van Tubergen en Josephine Geertruida Wiertz. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1875.
Notitie bij de geboorte van Maria: De aangifte is gedaan door haar vader Gerrit Jan Lucas van Tubergen. Getuigen zijn Wilhelm Henri Wurtz, meubelmaker, 65 jaar en Willem George van Brugge, werkman, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op maandag 31 december 1956 om 04:15 in Ooststellingwerf, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1957.
Notitie bij overlijden van Maria: Wonende in Amsterdam en overleden in Ooststellingwerf. De aangifte is gedaan door Roel Bouma, 65 jaar, timmerman, wonende te Oosterwolde.
Adressen:
08-11-1875     Laurierstraat 144, boven voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
07-1877     Laurierstraat 51, boven achterkamer, Amsterdam
08-1879     Laurierstraat 90, Amsterdam
03-1887     Korte Kerkstraat 6, Amsterdam
04-1888     Korte Kerkstraat 1, Amsterdam
01-1889     Bloemstraat 163, Amsterdam
07-1889     Laagte Kadijk 34/II, voorkamer, Amsterdam
11-1889     Oudeschans 50, Amsterdam
04-1890     Korte Keizersstraat 1, Amsterdam
11-1890     Nes 124, Amsterdam
19-02-1891     Pieter Jacobszstraat 20, Amsterdam
05-03-1891     Laurierdwarsstraat 17, Amsterdam (Inwonend bij J.L. Bijl)
16-05-1893     Jona Daniel Meijerplein 22, Amsterdam (Inwonende dienstbode)
25-02-1899     2e Jan Steenstraat 25, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
25-02-1899     2e Jan Steenstraat 95, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
24-08-1900     Plantage Kerklaan 24, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
04-04-1901     Jacob van Campenstraat 100/III achter, Amsterdam (Huwelijk)
07-03-1904     Ramskooi 5/II, Amsterdam
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Adres werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
Beroep:
Dienstbode
Religies:
Nederlands Hervorm
Nederlands Hervorm
Kinderen van Jan en Maria:
1 Philippina Jeanette Taylor Parkins, geboren op maandag 13 mei 1901 om 15:00 in Amsterdam, dochter van Jan Edward Taylor Parkins (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1901. Bij de geboorteaangifte van Philippina was de volgende getuige aanwezig: Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Philippina: Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 31 jaar, wonende te Ouder-Amstel en Johan van Beresteijn, beambte, 27 jaar, wonende te Amsterdam.
Philippina is overleden op zaterdag 13 december 1980 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Notitie bij Philippina: Op 17 maart 1941 door Phillipina aangifte terzake diefstal. Zij is filiaalhoudster van de firma Bensdorp in de van Baerlestraat 94 te Amsterdam. Tussen 16 en 17 maart 1941 is een stuk zonnedoek, dat voor het raam was gespannen was gestolen. (Gemeentearchief Amsterdam)
Philippina bleef ongehuwd.
Adressen:
13-05-1901     Jacob van Campenstraat 100/III achter, Amsterdam (Geboorteadres)
07-03-1904     Ramskooi 5/II, Amsterdam
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III (Werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
08-03-1926     Doelensteeg 16, Leeuwarden (Afkomstig van Amsterdam)
13-11-1926     Java, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
13-10-1927     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Medin; bij haar ouders)
13-02-1928     Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
28-04-1930     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem; bij haar ouders)
09-08-1945     Turnerstraat 23/hs, Amsterdam
08-11-1949     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Bij haar ouders)
19-10-1971     Prinsengracht 861, Amsterdam (Deutzenhofje)
04-08-1980     Nieuwe Passeerdersstraat 2, Amsterdam (Sint Bernardusgesticht; overlijdensadres)
Beroepen:
Winkeljuffrouw
03-1941     Filiaalhoudster Firma Bensdorp
Religie:
Evangelisch Luthers
2 Edward Jan (Edward) Taylor Parkins, geboren op dinsdag 20 mei 1902 in Amsterdam. Volgt 6.
3 August Wilhelm Taylor Parkins, geboren op woensdag 6 januari 1904 in Amsterdam. Volgt 7.
4 Gerrit Lion Taylor Parkins, geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Amsterdam. Volgt 8.
5 Leendert Wilhelm Taylor Parkins, geboren op vrijdag 29 juni 1906 in Amsterdam. Volgt 9.
Notitie bij Jan: Zijn voornaam wordt in het bevolkingsregister ook geschreven als "Eduard". De naam "Taylor" wordt in de indexen van de burgerlijke stand geschreven als tweede voornaam.
Op 17 december 1895 wordt Edward goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 24 april 1896 wordt hij ingedeeld bij het Korps Genietroepen. Op 10 augustus 1911 wordt hij ontslagen uit de Nationale Militie. (Gemeentearchief Amsterdam)
5   Willem Henri Taylor Parkins is geboren op vrijdag 8 juni 1883 om 09:00 in Amsterdam zoon van Elisabeth Maria Taylor Parkins (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1883.
Notitie bij de geboorte van Willem: De aangifte is gedaan door Jacob Mozes Vorst, arts, 37 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Jan Keijsser, muziekdirecteur, 38 jaar, wonende Nes 118 te Amsterdam en Henri Roos, agent, 28 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel. De vader is onbekend.
Willem is overleden op vrijdag 29 juli 1938 om 07:45 in Amsterdam, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1938. Hij is begraven op maandag 1 augustus 1938 in Amsterdam, de Nieuwe Ooster.
Notitie bij overlijden van Willem: De aangifte is gedaan door Antonie Korf, aanspreker, 27 jaar, wonende te Diemen
Adressen:
08-06-1883     Nes 118, Amsterdam (Geboorteadres; de woning van zijn grootmoeder Garcia)
04-1885     Nieuwezijds Voorburgwal 115, Amsterdam
05-1886     Singel 524, Amsterdam
09-1887     Gerard Doustraat 214
11-1887     Nieuwezijds Voorburgwal 175, Amsterdam
05-1888     Nieuwe Nieuwstraat 32, Amsterdam
02-1889     Binnen Amstel 10, Amsterdam
07-1890     Berenstraat 27, Amsterdam
07-1890     Beulingstraat 27, Amsterdam
05-1891     Haarlemmerdijk 30, Amsterdam
09-1891     Leidschekade 3, Amsterdam
29-07-1896     Keizersstraat 17, Amsterdam
24-11-1899     Fokke Simonszstraat 3/I, Amsterdam
11-10-1902     Albert Cuijpstraat 135/I, Amsterdam
13-11-1902     Albert Cuijpstraat 235/I
10-06-1908     Balthasar Floriszstraat 2/I, Amsterdam (Huwelijk)
19-11-1908     Jacob van Campenstraat 92/II achter, Amsterdam
07-09-1909     Ferdinand Bolstraat 52/hs, Amsterdam
20-06-1912     Jacob van Campenstraat 66/hs, Amsterdam
30-01-1913     Jacob van Campenstraat 31/III, Amsterdam
1915     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam
tot 05-09-1932     Vijzelstraat 39/hs, Amsterdam (Huwelijk met Helder)
06-09-1932     Sarphatistraat 84, bovenhuis, Amsterdam
02-08-1935     Muidergracht 3/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
Kelner
Buffetchef
Koffiehuishouder
Religie:
Evangelisch Luthers
Getuige bij:
05-04-1909     geboorteaangifte Willem Henri Taylor Parkins (1909-1993) [zie 10]    [vader]
26-07-1911     geboorteaangifte Gerard Taylor Parkins (1911-1995) [zie 11]    [vader]
20-01-1914     geboorteaangifte Arnoldus Franciscus Taylor Parkins (1914-1944) [zie 12]    [vader]
(1) Willem trouwde met Alida Elisabeth Laroo, 25 jaar oud, op woensdag 10 juni 1908 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Alida was de volgende getuige aanwezig: Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Willem en Alida: Getuigen zijn ook Reijndert Jan Everhardt Scheepers, zwager van de bruid, monteur, 28 jaar, wonende te Amsterdam; Petrus Franciscus Laroo, broer van de bruid, matroos, 31 jaar, wonende te Den Helder; Cornelis Gerardus Laroo, broer van de bruid, arbeider, 36 jaar, wonende te Amsterdam. De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Alida is geboren op maandag 24 juli 1882 om 20:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1882.
Notitie bij de geboorte van Alida: De aangifte is gedaan door haar vader Samuel Arnoldus Laroo. Getuigen zijn Isaac Theodorus Papavoine, stratenmaker, 49 jaar en Frederik Ox, stratenmaker, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Alida is overleden op dinsdag 3 december 1918 om 05:00 in Amsterdam, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1918.
Notitie bij overlijden van Alida: De aangifte is gedaan door Willem van der Marel, opzichter, 34 jaar en Antonius van Zanten, opzichter, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
27-07-1882     Utrechtsedwarsstraat 139, Amsterdam (Geboorteadres)
10-06-1908     Balthasar Floriszstraat 2/I, Amsterdam (Huwelijk)
19-11-1908     Jacob van Campenstraat 92/II achter, Amsterdam
07-09-1909     Ferdinand Bolstraat 52/hs, Amsterdam
20-06-1912     Jacob van Campenstraat 66/hs, Amsterdam
30-01-1913     Jacob van Campenstraat 31/III, Amsterdam
1915     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam
Religie:
Evangelisch Luthers
(2) Willem trouwde met Catharina Christina (Katrien) Helder, 30 jaar oud, op donderdag 19 februari 1920 in Amsterdam.


Notitie bij het huwelijk van Willem en Katrien: Getuigen zijn Marinus Borra, cafehouder, 33 jaar en Arie Louwen, bierbottelaar, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De bruid is hertrouwt met Willem Bootsman.
Katrien is geboren op dinsdag 7 mei 1889 om 19:00 in Groningen, dochter van Henderikus Helder en Rixta Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1889.
Notitie bij de geboorte van Katrien: De aangifte is gedaan door haar vader Hendrikus Helder. Getuigen zijn Johonn Leonow Mellede, 53 jaar, adjunct-commies en Johannes Carel Vriemoet, 28 jaar, klerk, beiden wonende te Groningen.
Katrien is overleden op dinsdag 5 oktober 1965 om 09:42 in Eindhoven, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1965.
Notitie bij overlijden van Katrien: Wonende te Geldrop en overleden te Eindhoven. De aangifte is gedaan door Bouwe Onstwedde, 59 jaar, uitvoerder van begrafenissen, wonende te Eindhoven.
Adressen:
22-05-1913     Hoogeweg 22/hs, Watergraafsmeer (Afkomstig van Groningen)
24-11-1913     Keizersgracht 580, Amsterdam (Inwonend dienstbode; afkomstig van Watergraafsmeer)
23-04-1917     Hilversum (Afkomstig van Amsterdam)
11-01-1918     Rembrandtsplein 28/36, Amsterdam (Afkomstig van Hilversum; inwonend dienstbode bij Schiller)
03-12-1919     Marnixkade 71/I, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
19-02-1920     Vijzelstraat 39/hs, Amsterdam (Huwelijk)
06-09-1932     Sarphatistraat 84, bovenhuis, Amsterdam
02-08-1935     Muidergracht 3/hs, Amsterdam
18-04-1939     Eindhoven (Afkomstig van Amsterdam)
1947     Neushoornstraat 5, Geldrop
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Evangelisch Luthers
Kinderen van Willem en Alida:
1 Willem Henri Taylor Parkins, geboren op vrijdag 2 april 1909 in Amsterdam. Volgt 10.
2 Gerard Hendrikus (Gerard) Taylor Parkins, geboren op dinsdag 25 juli 1911 in Amsterdam. Volgt 11.
3 Arnoldus Franciscus Taylor Parkins, geboren op maandag 19 januari 1914 in Amsterdam. Volgt 12.
Kinderen van Willem en Katrien:
4 Gusta Catharina Taylor Parkins, geboren op dinsdag 23 november 1920 in Amsterdam, dochter van Willem Henri Taylor Parkins (zie 5).
Adressen:
18-04-1939     Eindhoven (Afkomstig van Amsterdam)
01-02-1943     Muidergracht 3/hs, Amsterdam (Afkomstig van Geldrop)
24-08-1943     Muidergracht 3/II, Amsterdam
30-03-1944     Eindhoven (Afkomstig van Amsterdam)
Religie:
Evangelisch Luthers
5 Pieter Hendricus Taylor Parkins, geboren op vrijdag 6 november 1925 in Amsterdam. Volgt 13.
Notitie bij Willem: Willem Henri is op 12 december 1902 goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 17 maart 1903 werd hij ingedeeld bij het regiment Grenadiers en Jagers. Op 1 augustus 1911 ging hij over naar de Landweer. (Gemeentearchief Amsterdam)
Willem Henri was bij zijn tweede huwelijk in 1920 koffiehuishouder. Hij woonde in de Vijzelstraat 39/I, hoek Reguliersdwarsstraat. Op de begane grond had hij zijn koffiehuis, waarvoor een tapvergunning was afgegeven.

Generatie 5

6   Edward Jan (Edward) Taylor Parkins is geboren op dinsdag 20 mei 1902 om 23:00 in Amsterdam zoon van Jan Edward Taylor Parkins (zie 4) en Maria Philippina van Tubergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1902. Bij de geboorteaangifte van Edward was de volgende getuige aanwezig: Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Edward: Getuigen zijn Marinus Jacobus Luijsteraar, ambtenaar, 23 jaar en Pieter van Dongen, ambtenaar, 41 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Edward is overleden op donderdag 1 februari 1990 in Nistelrode, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 6 februari 1990 in Beuningen.
Adressen:
20-05-1902     Jacob van Campenstraat 100/III achter, Amsterdam (Geboorteadres)
07-03-1904     Ramskooi 5/II, Amsterdam
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
20-01-1921     De Lairessestraat 139, Amsterdam
15-09-1921     Helmersstraat 6, ’s Gravenhage
24-04-1923     Buitenhof 24, ’s Gravenhage (Hotel de Twee Steden)
12-07-1948     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Medan, Nederlands Indië; bij zijn ouders)
22-11-1948     Medan, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
02-02-1949     Medan, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
02-04-1960     Van Eeghenstraat 189/hs, Amsterdam (Afkomstig van Medan, Nederlands Indië)
31-05-1960     Nieuweplein 36, Arnhem
Beroep:
Hotelhouder
Religie:
Evangelisch Luthers
Edward trouwde met Walburga (Wallie) Bartl, 29 jaar oud, op woensdag 1 mei 1935 in Medan, Nederlands Indië.
Wallie is geboren op maandag 2 april 1906 in Geisenfeld, Duitsland.
Wallie is overleden op dinsdag 4 oktober 1988, 82 jaar oud.
Adressen:
12-07-1948     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Medan)
22-11-1948     Medan, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
02-02-1949     Medan, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
02-04-1960     Van Eeghenstraat 189/hs, Amsterdam (Afkomstig van Medan, Nederlands Indië)
31-05-1960     Nieuweplein 36, Arnhem
Notitie bij Edward: Edward werd goedgekeurd voor de Nationale Militie. Hij werd op 15 november 1922 ingedeeld bij het Bataljon Wielrijders, ploeg II. Op 23 maart, 30 augustus 1923 en 26 september 1925 ging hij met grootverlof. Er is een aantekening, dat hij sinds hij 21 januari 1926 voor zolang hij in Nederlands Indië dienstplichtig onderwerpen is, de Nederlandse dienstplicht voor hem niet van toepassing is. Op 1 maart 1939 wordt hij overgeplaatst naar het 1e regiment Wielrijders. (Gemeentearchief Amsterdam)

Edward Jan is tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië als krijgsgevangene geïnterneerd geweest in een Japans interneringskamp, net als zijn neef Arnoldus Franciscus (1914). Edward Jan heeft de oorlog overleefd.
7   August Wilhelm Taylor Parkins is geboren op woensdag 6 januari 1904 om 13:00 in Amsterdam zoon van Jan Edward Taylor Parkins (zie 4) en Maria Philippina van Tubergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1904.
Notitie bij de geboorte van August: Geboren in het Stedelijk Vrouwenkliniek in Amsterdam.
De aangifte is gedaan door Fredrik Jackson, beambte in Stedelijk Vrouwenkliniek, 26 jaar, wonende te Amsterdam. De vader was afwezig, waardoor hij geen aangifte kon doen. Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 34 jaar, wonende te Ouder-Amstel en Gautier Oltmans, ambtenaar, 35 jaar, wonende te Amsterdam.
August is overleden op donderdag 26 november 1981 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
06-01-1904     Jacob van Campenstraat 100/III achter, Amsterdam (Geboorteadres)
07-03-1904     Ramskooi 5/II, Amsterdam
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
02-09-1929     Tandjong Priok, Nederlands Indië (Afkomstig van Amsterdam)
12-06-1947     1e Jacob van Campenstraat 55/II, Amsterdam (Huwelijk; inwonend bij schoonouders)
23-11-1953     Ceintuurbaan 246/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
Hofmeester
Religie:
Evangelisch Luthers
August trouwde met Alida Johanna Gantzert Geelhoed, 38 jaar oud, op donderdag 12 juni 1947 in Amsterdam.
Alida is geboren op zondag 11 april 1909 om 08:00 in Amsterdam, dochter van Alida Johanna Geelhoed. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1909.
Notitie bij de geboorte van Alida: De aangifte is gedaan door Grietje Pekeler, vroedvrouw, 51 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Gautier Oltmans, ambtenaar, 40 jaar en Jan van Soest, ambtenaar, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
De vader is onbekend. In de geboorteakte wordt de naam van haar moeder geschreven als "Alida Johanna Geelhoed". Op 5 mei 1909 wordt hert kind door Alida Johanna Gellhoed erkend als haar kind. Bij Koninklijk Besluit van 25 april 1922 wordt toestemming verleend om de familienaam te wijzigen in: "Gantzert Geelhoed". De naam van haar moeder blijft "Geelhoed". Haar moeder trouwt op 24 mei 1911 in Amsterdam met "Johann Gerhardt Marie Gantzert".

Ten tijde van het huwelijk haar ouders in 1911 was Alida Johanna geboren. Zij wordt in de huwelijksakte niet erkend en gewettigd door Johann Gerhardt Marie Gantrzert. In 1922 wordt de familienaam van Johann Gerhardt Marie Gantzert toegevoegd aan haar naam.
Adressen:
11-04-1909     Jacob van Campenstraat 49/I achter, Amsterdam (Geboorteadres)
22-10-1929     Frans Halsstraat 40/I, Amsterdam
07-02-1931     1e Jacob van Campenstraat 51/I, Amsterdam
16-03-1935     1e Jacob van Campenstraat 53/I, Amsterdam
09-12-1936     Hoofdweg 225/I, Amsterdam
10-03-1938     1e Jacob van Campenstraat 55/II, Amsterdam
17-05-1940     Nieuwe Spiegelstraat 70/I, Amsterdam
12-06-1947     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Huwelijk)
23-11-1953     Ceintuurbaan 246/I, Amsterdam
28-07-1983     Zwijnsbergenstraat 179, Breda (Afkomstig van Amsterdam)
Beroep:
Strijkster
Kinderen van August en Alida:
1 Alice Johanna Taylor Parkins, geboren in 1948, dochter van August Wilhelm Taylor Parkins (zie 7).
Adressen:
1948     1e Jacob van Campenstraat 55/II, Amsterdam (Geboorteadres)
23-11-1953     Ceintuurbaan 246/I, Amsterdam
2 Augusta Wilhelmina Taylor Parkins, geboren in 1950, dochter van August Wilhelm Taylor Parkins (zie 7).
Adressen:
1950     1e Jacob van Campenstraat 55/II, Amsterdam
23-11-1953     Ceintuurbaan 246/I, Amsterdam
Notitie bij August: Op 30 april 1923 werd August geschikt geacht voor de Nationale Militie. Op 12 september 1923 werd hij voorgoed vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. (Gemeentearchief Amsterdam)
8   Gerrit Lion Taylor Parkins is geboren op vrijdag 3 februari 1905 om 01:00 in Amsterdam zoon van Jan Edward Taylor Parkins (zie 4) en Maria Philippina van Tubergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1905. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen zijn Albert Zilvold, ambtenaar, 24 jaar en Gautier Oltmans, ambtenaar, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is overleden op zondag 28 april 1991 in Sneek, 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 3 mei 1991 in Goutum.
Adressen:
03-02-1905     Ramskooi 5/II, Amsterdam (Geboorteadres)
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
07-09-1925     Brouwerskade 55, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
11-01-1926     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem; bij zijn ouders)
08-03-1926     Doelensteeg 16, Leeuwarden (Afkomstig van Amsterdam)
08-03-1926     Oude Doelesteeg 19, Leeuwarden (Afkomstig van Amsterdam)
01-04-1926     Voorstreeks 68, Leeuwarden
10-11-1926     Harlingenstraat 32, Leeuwarden
tot 31-07-1928     Molenstraat 3, Leeuwarden
01-08-1928     Gysbert Japicxstraat 58, Leeuwarden
10-05-1930     Waeze 22, boven, Leeuwarden
19-09-1943     Peperstraat 10, Leeuwarden
Beroep:
Etaleur
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
31-10-1958     overlijdensaangifte Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4]    [zoon]
Gerrit trouwde met Maria Clementine van Erp, 27 jaar oud, op dinsdag 24 januari 1933 in Leeuwarden, nadat zij in januari 1933 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.


Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maria: Getuigen zijn IJzebrand Elzo Hazekamp, 38 jaar, ambtenaar ter gemeentesecretarie en Hendrik van der Veen, 48 jaar, gemeentebode, beiden wonende te Leeuwarden.
Maria is geboren op donderdag 4 januari 1906 om 16:30 in Leeuwarden, dochter van Willem Adolf van Erp en Henrica Helena Swarte. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1906.
Notitie bij de geboorte van Maria: De aangifte is gedaan door haar vader Willem Adolf van Erp. Getuigen zijn Hendrikus van der Vlerk, 58 jaar, brandkastenmaker, wonende te Grouw en Jan de Roos, 26 jaar, huisschilder, wonende te Leeuwarden.
Maria is overleden op zondag 10 maart 1991 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 14 maart 1991 in Goutum.
Adressen:
04-01-1906     Nieuwstad 28, Leeuwarden (Geboorteadres)
11-04-1925     Tjeerd Hiddesstraat 51, Leeuwarden
19-09-1943     Peperstraat 10, Leeuwarden
Beroep:
Kantoorbediende
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Adolf Willem (Dolf) Taylor Parkins, geboren op vrijdag 6 oktober 1933 in Leeuwarden. Volgt 14.
2 Maria Jeannette (Maja) Taylor Parkins, geboren op vrijdag 30 april 1937 in Leeuwarden. Volgt 15.
3 Edward Jan (Edward) Taylor Parkins, geboren op dinsdag 10 oktober 1939 in Leeuwarden. Volgt 16.
4 Cornelis Johannes (Kees) Taylor Parkins, geboren op zondag 19 september 1943 in Leeuwarden. Volgt 17.
5 Henricus Gerardus Hermanus (Henk) Taylor Parkins, geboren op zondag 14 september 1947 in Leeuwarden. Volgt 18.
Notitie bij Gerrit: Op 8 april 1924 werd Gerrit goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 23 juli 1924 werd hij vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. (Gemeentearchief Amsterdam)
9   Leendert Wilhelm Taylor Parkins is geboren op vrijdag 29 juni 1906 om 16:00 in Amsterdam zoon van Jan Edward Taylor Parkins (zie 4) en Maria Philippina van Tubergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1906. Bij de geboorteaangifte van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Jan Edward Taylor Parkins (1876-1958) [zie 4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Getuigen zijn Hendricus Cornelis Wesselius, ambtenaar, 25 jaar en Gautier Oltmans, ambtenaar, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Leendert is overleden op zondag 29 december 1974 in Frankfurt am Main, 68 jaar oud.
Adressen:
29-06-1906     Ramskooi 5/II, Amsterdam (Geboorteadres)
10-06-1913     Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Werd gewijzigd in 1e Jacob van Campenstraat 55/III)
17-03-1924     Vlamingstraat 30, ’s Gravenhage (Afkomstig van Amsterdam)
01-09-1925     De Ruijterstraat 52d, ’s Gravenhage
17-08-1946     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Frankfurt am Main; bij zijn ouders)
07-11-1947     Duitsland (Afkomstig van Amsterdam)
Religie:
Evangelisch Luthers
(1) Leendert trouwde met Johanna Wilhelmina Antoinette Rinke, 23 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1930 in Frankfurt am Main.
De scheiding werd geregistreerd op woensdag 16 december 1942 in Frankfurt am Main..
Johanna is geboren op donderdag 24 januari 1907 in Aken am Elbe, Duitsland.
Notitie bij Johanna: In het Staatsblad van 1955 staat vermeld dat op 5 oktober 1955 Johanna Wilhelmina Antoinette Rinke, geboren 24 januari 1907 te Aken am Elbe (Duitsland) van de echt gescheiden van Leendert Wilhelm Taylor Parkins, zonder beroep, wonende te Frankfurt am Main genaturaliseerd is als Nederlander.
Adressen:
13-08-1946     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig van Frankfurt am Main)
07-11-1947     Duitsland (Afkomstig van Amsterdam)
(2) Leendert trouwde met Christa Rieger na 1942.
Kind van Leendert en Christa:
1 Edward Jan Taylor Parkins. Volgt 19.
Notitie bij Leendert: Leendert werd op 1 juli 1925 vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. (Gemeentearchief Amsterdam)
10   Willem Henri Taylor Parkins is geboren op vrijdag 2 april 1909 om 23:30 in Amsterdam zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 5) en Alida Elisabeth Laroo. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1909. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Henri Taylor Parkins (1883-1938) [zie 5] [vader].
Notitie bij de geboorte van Willem: Getuigen zijn Gautier Oltmans, ambtenaar, 40 jaar en Jan van Soest, ambtenaar, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam. In de kantlijn is een opmerking geplaats, dat de in de akte voorkomende geslachtsnaam "Taijlor Parkins" bij akte van 13 november 1973 is gewijzigd in "Taylor Parkins".
Willem is overleden op dinsdag 7 september 1993 in ’s Gravenhage, 84 jaar oud. Hij is begraven op maandag 13 september 1993 in ’s Gravenhage, Oud Eik en Duinen.
Adressen:
02-04-1909     Jacob van Campenstraat 92/II achter, Amsterdam (Geboorteadres)
07-09-1909     Ferdinand Bolstraat 52/hs, Amsterdam
20-06-1912     Jacob van Campenstraat 66/hs, Amsterdam
30-01-1913     Jacob van Campenstraat 31/III, Amsterdam
1915     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam
17-01-1925     1e Jacob van Campenstraat 55/II, Amsterdam (Afkomstig van Arnhem; inwonend bij oom Jan Edward)
12-10-1927     Parijs (Afkomstig van Amsterdam)
23-11-1928     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam (Afkomstig van Frankrijk; bij zijn ouders)
16-04-1930     Brussel (Afkomstig van Amsterdam)
12-01-1931     Rotterdamschestraat 33, ’s Gravenhage (Afkomstig van Parijs)
05-10-1932     Willemsplein 23a, Arnhem (Afkomstig van ’s Gravenhage)
17-01-1935     1e Jacob van Campenstraat 55/III, Amsterdam (Afkomstig uit Arnhem; inwonend bij oom Jan Edward)
29-03-1935     Carolieweg 23a, Groningen (Afkomstig van Amsterdam)
16-04-1936     Van Roijenlaan 26b, Groningen (Huwelijk)
25-04-1939     Hertenkamp 9, Assen (Afkomstig van Groningen)
02-07-1948     Hoog Soeren 134, Apeldoorn
01-04-1957     Hoog Soeren 66/II, Apeldoorn
08-01-1958     Marnixstraat 376/hs, Amsterdam (Afkomstig van Apeldoorn)
26-06-1961     Egelantierstraat 35, bv, ’s Gravenhage
Beroepen:
Kelner
Restaurateur
Bedrijfsleider
Religie:
Evangelisch Luthers
Getuige bij:
08-12-1932     huwelijk Gerard Taylor Parkins (1911-1995) en Corrie van Rijssen (1914-2010) [zie 11]    [broer bruidegom]
Willem trouwde met Hinderkien (Henny) Reitsma, 28 jaar oud, op donderdag 16 april 1936 in Groningen.
Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Henny was de volgende getuige aanwezig: Gerard Taylor Parkins (1911-1995) [zie 11] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Willem en Henny: Getuige is ook Derk Klein, 36 jaar, garagehouder, zwager van de bruid, wonende te Assen. Ook de huwelijksakte heeft in de kant de opmerking staan, dat de geslachtsnaam "Taylor Parkins" moet zijn in plaats van "Taijlor Parkins".
Henny is geboren op woensdag 13 november 1907 om 07:00 in Groningen, dochter van Jan Omnius Reitsma en Grietje Abbas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1907.
Notitie bij de geboorte van Henny: De aangifte is gedaan door haar vader Jan Omnius Reitsma. Getuigen zijn Taeke Henstra, 27 jaar, schrijver en Wessel Deelman, 43 jaar, schrijver, beiden wonende te Groningen.
Henny is overleden na dinsdag 7 september 1993, minstens 85 jaar oud.
Adressen:
13-11-1907     Achterweg 78, Groningen (Geboorteadres)
16-04-1936     Van Roijenlaan 26b, Groningen (Huwelijk)
25-04-1939     Hertenkamp 9, Assen (Afkomstig van Groningen)
02-07-1948     Apeldoorn
01-04-1957     Hoog Soeren 66/II, Apeldoorn
08-01-1958     Marnixstraat 376/hs, Amsterdam (Afkomstig van Apeldoorn)
26-06-1961     Egelantierstraat 35, bv, ’s Gravenhage
Kinderen van Willem en Henny:
1 Willem Henri Taylor Parkins, geboren op dinsdag 7 december 1937 in Amsterdam. Volgt 20.
2 Jan Omius Taylor Parkins, geboren op dinsdag 16 juni 1942 in Assen. Volgt 21.
3 Gerard Arnold Taylor Parkins, geboren op vrijdag 20 juni 1947 in Assen. Volgt 22.
4 Alida Elisabeth Taylor Parkins, geboren op zondag 28 november 1954 in Hoog Soeren. Volgt 23.
Notitie bij Willem: Willem Henri wordt op 10 april 1928 goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op[ 26 februari 1929 wordt hij ingedeeld bij de Zeemacht, 1e ploeg. Op 26 oktober 1929 en 4 februari 1933 gaat hij met groot verlof. Op 11 februari 1933 wordt hij ingedeeld bij het korps Pontonniers en Torpedisten te Dordrecht. (Gemeentearchief Amsterdam)
11   Gerard Hendrikus (Gerard) Taylor Parkins is geboren op dinsdag 25 juli 1911 om 08:00 in Amsterdam zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 5) en Alida Elisabeth Laroo. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1911. Bij de geboorteaangifte van Gerard was de volgende getuige aanwezig: Willem Henri Taylor Parkins (1883-1938) [zie 5] [vader].
Notitie bij de geboorte van Gerard: Getuigen zijn Everardus Theodorus Lobrij, ambtenaar, 23 jaar en Hendricus Cornelis Wesselius, ambtenaar, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerard is overleden in januari 1995 in Mackay, Australië, 83 jaar oud.
Adressen:
25-07-1911     Ferdinand Bolstraat 52/hs, Amsterdam
20-06-1912     Jacob van Campenstraat 66/hs, Amsterdam
30-01-1913     Jacob van Campenstraat 31/III, Amsterdam
1915     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam
10-06-1929     Hoogstraat 26, Koog aan de Zaan (Afkomstig van Amsterdam)
02-03-1930     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam (Afkomstig van Koog aan de Zaan; bij vader)
04-06-1930     Vlissingen (Afkomstig van Amsterdam; Wachtschip)
van ± 1935 tot 1947     Nederlands Indië
vanaf 02-1947     Neushoornstraat 5, Geldrop (Afkomstig van Nederlands Indië; inwonende bij zijn stiefmoeder)
1950     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Afkomstig van Geldrop; samen met zijn stiefmoeder)
12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn; aankomst 12-09-1957)
Beroepen:
Coiffeur
Matroos
Religie:
Evangelisch Luthers
Getuige bij:
16-04-1936     huwelijk Willem Henri Taylor Parkins (1909-1993) en Henny Reitsma (1907-na 1993) [zie 10]    [broer bruidegom]
Gerard trouwde met Cornelia Geertruij (Corrie) van Rijssen, 18 jaar oud, op donderdag 8 december 1932 in Den Helder.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerard en Corrie was de volgende getuige aanwezig: Willem Henri Taylor Parkins (1909-1993) [zie 10] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Corrie: Getuige is ook Jan Hendrik Jole, zonder beroep, 64 jaar, wonende te Den Helder.
Corrie is geboren op vrijdag 29 mei 1914 in Den Helder, dochter van Johannes Wilhelmus van Rijssen en Wilhelmina Cornelia de Groot.
Corrie is overleden op zaterdag 18 september 2010 in Mackay, Australië, 96 jaar oud.
Adressen:
29-05-1914     Jan ’t Veltstraat 129, Den Helder (Geboorteadres)
02-03-1916     Westzanddijk 33, Hellevoetsluis
31-12-1919     Van Hoogendorpstraat 6, Den Helder (Afkomstig van Hellevoetsluis)
van ± 1935 tot 1947     Nederlands Indië
vanaf 02-1947     Neushoornstraat 5, Geldrop (Afkomstig van Nederlands Indië; inwonende bij zijn stiefmoeder)
1950     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Afkomstig van Geldrop; samen met zijn stiefmoeder)
12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn; aankomst 12-09-1957)
Religie:
Nederlands Hervorm
Kinderen van Gerard en Corrie:
1 Wilhelmina Hendrika (Willy) Taylor Parkins, geboren op zondag 12 november 1939 in Malang, Nederlands Indië. Volgt 24.
2 Joyce Elizabeth Taylor Parkins, geboren op donderdag 6 februari 1947 in Bandoeng, Indonesië, dochter van Gerard Hendrikus (Gerard) Taylor Parkins (zie 11).
Notitie bij Joyce: Joyce is met haar vader, moeder, zusters en neef Arnold, na februari 1947 vertrokken uit Nederlands Indië en zij trokken in bij de stiefmoeder van haar vader. Na nog verhuist te zijn naar Apeldoorn emigreerde zij met haar ouders, zusters en neef Arnold in 1957 definitief naar Australië. Zij vetrokken op 12 augustus 1957 met het schip de Waterman naar Australië, waar zij op 12 september 1957 in Perth arriveerden.
Op 20 september 1964 is zij vertrokken van Australië naar Europa. (https://naa.gov.au)
Adressen:
na 02-1947     Neushoornstraat 5, Geldrop (Inwonend bij haar stiefoma; afkomstig van Nederlands Indië)
1950     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Afkomstig van Geldrop)
12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn; aankomst 12-09-1957)
3 Margaret Taylor Parkins, geboren op dinsdag 6 november 1951 in Apeldoorn, dochter van Gerard Hendrikus (Gerard) Taylor Parkins (zie 11).
Notitie bij Margaret: Margaret is met haar vader, moeder, zusters en neef Arnold in 1957 emigreert naar Australië. Zij vetrokken op 12 augustus 1957 met het schip de Waterman naar Australië, waar zij op 12 september 1957 in Perth arriveerden.
Adressen:
06-11-1951     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Geboorteadres)
12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn; aankomst 12-09-1957)
Notitie bij Gerard: Op 1 maart 1930 is Gerard vrijgesteld van de Nationale Militie wegen broederdienst. Gerard had zich vrijwillig aangemeld bij de Zeemacht voor de duur van 5 jaar, ingaande na het verlaten van het opleidingsschip. Op 4 januari 1930 vertrok hij naar Vlissingen voor het Wachtschip. Op 1 maart 1936 werd hij eervol ontslagen uit de Zeemacht wegens ongeschiktheid voor de waarnemingen van de dienst ten gevolge van gebreken. Op dezelfde datum werd hij overgebracht in de positie van B.D. van de Zeemacht. Hij behoefte terzake van ongeschikt bevindingen niet te worden ontslagen van de dienstplicht. (Gemeentearchief Amsterdam)

Gerard en zijn vrouw zijn, net als vele andere familieleden, rond 1935 vertrokken naar Nederlands Indië. Hij was daar tijdens de oorlog van Nederlands Indië met Japan. Na de oorlog heeft hij zich ontfermd over zijn neef Arnold. Zijn broer Arnoldus en schoonzuster Anna (de vader en moeder van Arnold), waren in de oorlog overleden. Arnold was dus wees.
Twee nichtjes van Gerard, Alida Henriëtte en Hendrika Catharina Josephina waarin in 1946 per boot vertrokken naar Nederland. Neef Arnold is bij zijn oom en tante gebleven. Na februari 1947 kwamen zij terug uit Nederlands Indië en trokken zij in bij de stiefmoeder van Gerard. Na nog verhuist te zijn naar Apeldoorn emigreerde Gerard Hendrikus met zijn kind(eren) en neef Arnold in 1957 definitief naar Australië. Zij vetrokken op 12 augustus 1957 met het schip de Waterman naar Australië, waar zij op 12 september 1957 in Perth arriveerden.
12   Arnoldus Franciscus Taylor Parkins is geboren op maandag 19 januari 1914 om 09:00 in Amsterdam dochter van Willem Henri Taylor Parkins (zie 5) en Alida Elisabeth Laroo. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1914. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Willem Henri Taylor Parkins (1883-1938) [zie 5] [vader].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Getuigen zijn Jan van Soest, ambtenaar 29 jaar en Jan Rudolph Munneke, ambtenaar, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Arnoldus is overleden op zaterdag 24 juni 1944 om 23:53 in Indonesië, 30 jaar oud. Zij is begraven in Zeemansgraf.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: A.F. Taylor Parkins is overleden tijdens de oorlog van Nederland met Indonesië. Hij was krijgsgevangene en is tijdens een transport op een boot overleden nabij Nagasaki aan boord van Tamahoko Maru. Het transportschip werd getorpedeerd. Hij was in dienst van het KNIL als sergeant tkl. inf.
Adressen:
19-01-1914     Jacob van Campenstraat 31/III, Amsterdam (Geboorteadres)
1915     Jacob van Campenstraat 62/hs, Amsterdam
tot 05-09-1932     Vijzelstraat 39/hs, Amsterdam
06-09-1932     Sarphatistraat 84, bovenhuis, Amsterdam
28-12-1934     Malan, Nederlands Oost-Indië (Afkomstig van Amsterdam)
Religie:
Evangelisch Luthers
Arnoldus trouwde met Anna Huberta Josephina Diemel, 21 jaar oud, op woensdag 13 januari 1937 in Amsterdam.


Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Anna: Het huwelijk is in Amsterdam bij volmacht voltrokken (’met de handschoen’) omdat de echtgenoot al in Malang verbleef. De volmacht was gegeven aan zijn vader Willem Henri Taylor Parkins. De bruidegom verbleef op dat moment in Dinojo op Java, Nederlands Indië. Getuigen zijn Bernardus Hendricus Franciscus Stierhout, oom van de bruid, 48 jaar, wonende te Amsterdam en Gerardus Hendrikus Taylor Parkins, broer van de bruidegom, 25 jaar, wonende te Den Helder.
Anna is geboren op vrijdag 8 oktober 1915 om 09:00 in Utrecht, dochter van Carel Hubertus Franciscus Diemel en Hendrika Jacoba Wilhelmina Stierhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 oktober 1915.
Notitie bij de geboorte van Anna: De aangifte is gedaan door haar vader Carel Hubertus Franciscus Diemel. Getuigen zijn Carl Furchtegott Bles, 44 jaar en Albertus Feenstra, 30 jaar, bode, beiden wonende te Utrecht.
Anna is overleden op dinsdag 21 november 1944 in Semarang, Indonesië, 29 jaar oud. Zij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.
Notitie bij overlijden van Anna: Overlijdensplaats Semarang, kamp Lampersari-Sompok.
Adressen:
08-10-1915     Egelantierstraat, Utrecht (Geboorteadres)
27-04-1917     Sint Willibrordusstraat 31/II, Amsterdam (Afkomstig van Utrecht)
22-01-1926     Henriëtte Ronnerstraat 13/I, Amsterdam
Kinderen van Arnoldus en Anna:
1 Alida Henriëtta (Idy) Taylor Parkins, geboren op donderdag 30 juni 1938 in Soerabaja, Nederlands Indië. Volgt 25.
2 Hendrika Catharina Josephina (Henny) Taylor Parkins, geboren op donderdag 19 oktober 1939 in Soerabaja, Nederlands Indië. Volgt 26.
3 Arnold Victor (Arnold) Taylor Parkins, geboren op maandag 11 mei 1942 in Malang, Nederlands Indië. Volgt 27.
Notitie bij Arnoldus: Op 1 maart 1932 werd Arnoldus vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. (Gemeentearchief Amsterdam)

Op 28 december 1934 vertrekt Arnoldus Franciscus naar Oost-Indië. Zijn oma Elisabeth Maria is met haar man Carl Andries Schultz ook naar Oost-Indië gegaan. Hebben de verhalen van zijn oma hem geïnspireerd?

Tijdens de oorlog van Nederlands Indië met Japan is Arnold Franciscus Taylor Parkins als krijgsgevangene geïnterneerd geweest in een Japan interneringskamp net als zijn neef Edward Jan (1902). Zijn vrouw en zijn twee dochter werden geïnterneerd in een vrouweninterneringskamp en zijn zoon in een mannenkamp. Edward Jan (1902) heeft de oorlog overleefd.

Hij is overleden tijdens de oorlog van Nederland met Indonesië. Hij was krijgsgevangene en is tijdens een transport op een boot overleden nabij Nagasaki aan boord van Tamahoko Maru. Het transportschip werd getorperdeerd Hij was in dienst van het KNIL als sergeant tkl. inf.

Zijn vrouw is in een interneringskamp overleden. Zijn twee dochters en zijn zoon waren nu wees en werden in Nederland door familie opgevangen.
13   Pieter Hendricus Taylor Parkins is geboren op vrijdag 6 november 1925 in Amsterdam zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 5) en Catharina Christina (Katrien) Helder.
Pieter is overleden op zaterdag 14 juni 2008, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oss, Begraafplaats Hoogen Heuvel.
Adressen:
18-04-1939     Eindhoven (Afkomstig van Amsterdam)
08-02-1947     Riouwstraat 82, Bandoeng, Nederlands Indië
Religie:
Evangelisch Luthers
(1) Pieter begon een relatie met A.A.M. van Bouwelen.


Notitie bij de relatie van Pieter en A.A.M.: Zij zijn in Nederlands Indië verloofd.
Adres:
08-02-1947     Riouwstraat 82, Dandoeng, Nederlands Indië
(2) Pieter trouwde met Rini Tulkens.
Rini is geboren op dinsdag 6 september 1932.
Rini is overleden op zondag 19 september 2004, 72 jaar oud. Zij is begraven in Oss, Begraafplaats Hoogen Heuvel.

Generatie 6

14   Adolf Willem (Dolf) Taylor Parkins is geboren op vrijdag 6 oktober 1933 in Leeuwarden zoon van Gerrit Lion Taylor Parkins (zie 8) en Maria Clementine van Erp.
Adres:
06-10-1933     Nieuwestad 28, Leeuwarden (Geboorteadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Dolf trouwde met Hanselina Cornelia Anna Rings.
Kinderen van Dolf en Hanselina:
1 Edward Johannes Maria (Ed) Taylor Parkins, geboren in Almelo. Volgt 28.
2 Filip Leon Maria Taylor Parkins, geboren in Oldenzaal. Volgt 29.
3 Carolina Maria Taylor Parkins, geboren in 1960, dochter van Adolf Willem (Dolf) Taylor Parkins (zie 14).
15   Maria Jeannette (Maja) Taylor Parkins is geboren op vrijdag 30 april 1937 in Leeuwarden dochter van Gerrit Lion Taylor Parkins (zie 8) en Maria Clementine van Erp.
Religie:
Rooms Katholiek
Maja ging in ondertrouw, 25 jaar oud,, 25 jaar oud, met H. Waagemans op woensdag 27 maart 1963 in Leeuwarden.
Onderscheiding:
26-02-2011     Lid Orde van Oranje-Nassau
16   Edward Jan (Edward) Taylor Parkins is geboren op dinsdag 10 oktober 1939 in Leeuwarden zoon van Gerrit Lion Taylor Parkins (zie 8) en Maria Clementine van Erp.
Edward trouwde met J.C.M. Tukker.
Kinderen van Edward en J.C.M.:
1 Frank Taylor Parkins. Volgt 30.
2 Cora Taylor Parkins, dochter van Edward Jan (Edward) Taylor Parkins (zie 16).
17   Cornelis Johannes (Kees) Taylor Parkins is geboren op zondag 19 september 1943 in Leeuwarden zoon van Gerrit Lion Taylor Parkins (zie 8) en Maria Clementine van Erp.
Adres:
19-09-1943     Peperstraat 10, Leeuwarden (Geboorteadres)
Kees trouwde met A. de Vries.
18   Henricus Gerardus Hermanus (Henk) Taylor Parkins is geboren op zondag 14 september 1947 in Leeuwarden zoon van Gerrit Lion Taylor Parkins (zie 8) en Maria Clementine van Erp.
Henk trouwde met A.E.P. (Agnes) van Dantzig op vrijdag 23 juni 1972 in Leeuwarden, nadat zij op dinsdag 28 maart 1972 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 23 juni 1972 in Leeuwarden.
Kinderen van Henk en Agnes:
1 Mariska Sandra Taylor Parkins. Volgt 31.
2 Sander Reinier Taylor Parkins, zoon van Henricus Gerardus Hermanus (Henk) Taylor Parkins (zie 18).
19   Edward Jan Taylor Parkins zoon van Leendert Wilhelm Taylor Parkins (zie 9) en Christa Rieger.
Edward trouwde met Sibille Biendl.
Kind van Edward en Sibille:
1 Inge Ferina Taylor Parkins, dochter van Edward Jan Taylor Parkins (zie 19).
20   Willem Henri Taylor Parkins is geboren op dinsdag 7 december 1937 in Amsterdam zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 10) en Hinderkien (Henny) Reitsma.
Willem trouwde met H. de Groot.
21   Jan Omius Taylor Parkins is geboren op dinsdag 16 juni 1942 in Assen zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 10) en Hinderkien (Henny) Reitsma.
Adres:
16-06-1942     Hertenkamp 9, Assen (Geboorteadres)
Jan trouwde met T.A. den Exter.
22   Gerard Arnold Taylor Parkins is geboren op vrijdag 20 juni 1947 in Assen zoon van Willem Henri Taylor Parkins (zie 10) en Hinderkien (Henny) Reitsma.
Adres:
20-06-1947     Hertenkamp 9, Assen
Gerard trouwde met A.J.C. Hirzmann.
23   Alida Elisabeth Taylor Parkins is geboren op zondag 28 november 1954 in Hoog Soeren dochter van Willem Henri Taylor Parkins (zie 10) en Hinderkien (Henny) Reitsma.
Alida trouwde met C.J. Sala.
24   Wilhelmina Hendrika (Willy) Taylor Parkins is geboren op zondag 12 november 1939 in Malang, Nederlands Indië dochter van Gerard Hendrikus (Gerard) Taylor Parkins (zie 11) en Cornelia Geertruij (Corrie) van Rijssen.
Adressen:
na 02-1947     Neushoornstraat 5, Geldrop (Bij stiefoma; afkomstig van Nederlands Indië)
1950     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Afkomstig van Geldrop)
12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn; aankomst 12-09-1957)
Willy trouwde met Bailey.


Notitie bij het huwelijk van Willy en Bailey: Kennelijk is Willy in de tussen tijd terug geweest in Nederland. Op 5 juni 1965 arriveerde zij in Melbourne met het vliegtuig ZKTEA. Haar bestemming was Adelaide. (https://naa.gov.au)
Notitie bij Willy: Willy is met haar vader, moeder, zusters en neef Arnold, na februari 1947 vertrokken uit Nederlands Indië en zij trokken in bij de stiefmoeder van haar vader. Na nog verhuist te zijn naar Apeldoorn emigreerde zij met haar ouders, zusters en neef Arnold in 1957 definitief naar Australië. Zij vetrokken op 12 augustus 1957 met het schip de Waterman naar Australië, waar zij op 12 september 1957 in Perth arriveerden.
25   Alida Henriëtta (Idy) Taylor Parkins is geboren op donderdag 30 juni 1938 in Soerabaja, Nederlands Indië dochter van Arnoldus Franciscus Taylor Parkins (zie 12), dochter van Anna Huberta Josephina Diemel.
Adres:
03-04-1946     Henriëtte Ronnerstraat 13/I, Amsterdam (Afkomstig van Nederlands Indië; bij haar grootouders)
Idy trouwde met Hendricus Josephus Maria Dijst, 21 jaar oud, op woensdag 3 september 1958 in Amsterdam.
Hendricus is geboren op zaterdag 6 maart 1937 in Amsterdam.
Hendricus is overleden op zondag 7 juni 2020 in Amstelveen, 83 jaar oud.
Notitie bij Idy: Tijdens de bezetting van Nederlands Indië door het Japanse leger is Alida Henriëtte samen met haar moeder en zus Hendrika Catharina Josephine geïnterneerd geweest in een vrouweninterneringskamp. Haar broer Arnold Victor werd geïnterneerd in een manneninterneringskamp. Haar vader werd als krijgsgevangene geïnterneerd net als een achterneef Edward Jan (1902). Haar moeder heeft de oorlog in een interneringskamp niet overleeft. Haar vader is tijdens een transport op een schip getorpedeerd en daarbij overleden. De kinderen waren door de oorlog wees geworden.

Alida Henriëtte, 7 jaar, en haar zus Hendrika Catharina Josephina, 5 jaar, kwamen in april 1946 terug in Nederland en werden opgevangen door de ouders van haar moeder. Zij werden door hun grootouders opgevoed. Hun broer Arnold Victor kwam in 1947 naar Nederland en werd opgevangen door hun oom Gerard (1911) en tante Corrie (1914).
26   Hendrika Catharina Josephina (Henny) Taylor Parkins is geboren op donderdag 19 oktober 1939 in Soerabaja, Nederlands Indië dochter van Arnoldus Franciscus Taylor Parkins (zie 12), dochter van Anna Huberta Josephina Diemel.
Adres:
03-04-1946     Henriëtte Ronnerstraat 13/I, Amsterdam (Afkomstig van Nederlands Indië; bij haar grootouders)
Henny trouwde met Franciscus Alphonsus Maria (Frans) van Dijk, 22 jaar oud, op woensdag 27 juli 1960 in Amsterdam.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 10 november 1960 in Amsterdam.
Frans is geboren op zaterdag 18 juni 1938 in Amsterdam.
Frans is overleden op zondag 4 juni 2017 in Purmerend, 78 jaar oud.
Notitie bij Henny: Tijdens de bezetting van Nederlands Indië door het Japanse leger is Hendrika Catharina Josephina samen met haar moeder en zus Alida Henriëtte geïnterneerd geweest in een vrouweninterneringskamp. Haar broer Arnold Victor werd geïnterneerd in een manneninterneringskamp. Haar vader werd als krijgsgevangen geïnterneerd net als een achterneef Edward Jan (1902). Haar moeder heeft de oorlog in een interneringskamp niet overleeft. Haar vader is tijdens een transport op een schip getorpedeerd en daarbij overleden. Achterneef Edward Jan (1902) heeft de oorlog overleeft. De kinderen waren door de oorlog wees geworden.

Hendrika Catharina Josephina, 5 jaar, en haar zus Alida Henriëtte, 7 jaar, waren wees en kwamen in april 1946 terug in Nederland. Zij werden opgevangen door de ouders van haar moeder. Zij werden door hun grootouders opgevoed. Hun broer Arnold Victor kwam in 1947 naar Nederland en werd opgevangen door hun oom Gerard (1911) en tante Corrie (1914).
27   Arnold Victor (Arnold) Taylor Parkins is geboren op maandag 11 mei 1942 in Malang, Nederlands Indië zoon van Arnoldus Franciscus Taylor Parkins (zie 12), zoon van Anna Huberta Josephina Diemel.
Adressen:
1947     Neushoornstraat 5, Geldrop (Afkomstig van Nederlands Indië)
1950     Asselsestraat 333, Apeldoorn (Afkomstig van Geldrop)
van 21-08-1957 tot 12-08-1957     Perth, Australië (Afkomstig van Apeldoorn)
Arnold trouwde met Maxime Ann Billings, 18 jaar oud, op dinsdag 25 februari 1964 in Adelaide.
Maxime is geboren op dinsdag 6 november 1945 in Salisbury, South Australië.
Maxime is overleden op donderdag 2 juli 2020 in Adelaide, 74 jaar oud.
Kinderen van Arnold en Maxime:
1 Rosslyn (Ros) Taylor Parkins, geboren op woensdag 16 september 1964. Volgt 32.
2 Brendon Lee Taylor Parkins, geboren op dinsdag 25 januari 1966 in Fullarton, South Australië. Volgt 33.
Notitie bij Arnold: Tijdens de bezetting van Nederlands Indië door het Japanse leger is Arnold Victor geïntergreerd geweest in een interneringskamp voor mannen. Zijn zussen en zijn moeder werden geïnterneerd in een interneringskamp voor vrouwen. Zijn vader werd als krijgsgevangene geïnterneerd net als een achterneef Edward Jan (1902). Zijn moeder heeft de oorlog in een interneringskamp niet overleeft. Zijn vader is tijdens een transport op een schip getorpedeerd en daarbij overleden. Achterneef Edward Jan (1902) heeft de oorlog overleeft. De kinderen waren door de oorlog wees geworden.

Hendrika Catharina Josephina, 5 jaar, en zijn zus Alida Henriëtte, 7 jaar, kwamen in april 1946 terug in Nederland. Zij werden opgevangen door hun grootouders, de ouders van haar moeder. Zij werden door hun grootouders opgevoed.

Door omstandigheden ging Arnold niet gelijk met zijn zussen terug naar Nederland. In Nederlands Indië werd hij opgevangen door zijn oom Gerard (Gerard Hendrikus 1910) en zijn vrouw tante Corrie ( Cornelia Geertruijda van Rijssen 1914). In 1947 kwam Arnold, 5 jaar, met zijn oom en tante in Nederland aan. Zij gingen wonen bij de (stief)moeder van Gerard Hendrikus, Catharina Christina Helder, in Geldrop. Zij zijn in Nederland nog een keer verhuisd naar Apeldoorn. Op 12 augustus 1957 emigreerde Arnold met zijn oom Gerard en tante Corrie en hun kinderen naar Australië. Op 12 september 1957 kwamen zij aan in Perth aan met het schip de Waterman. Arnold vestigde zich definitief in Australië.

Generatie 7

28   Edward Johannes Maria (Ed) Taylor Parkins is geboren in Almelo zoon van Adolf Willem (Dolf) Taylor Parkins (zie 14) en Hanselina Cornelia Anna Rings.
Adres:
Faux, Aquitaine, Frankrijk
Ed trouwde met Ineke Winters op zaterdag 19 september 2009.
Ineke is geboren in Borne.
Adres:
Faux, Aquitaine (Frankrijk)
Kinderen van Ed en Ineke:
1 Donald Taylor Parkins, geboren in Cahors, Frankrijk, zoon van Edward Johannes Maria (Ed) Taylor Parkins (zie 28).
Adres:
Bergerac (Frankrijk)
2 Michael Taylor Parkins, geboren op zondag 9 februari 1997 in Borne, zoon van Edward Johannes Maria (Ed) Taylor Parkins (zie 28).
Adres:
Faux, Aquitaine (Frankrijk)
29   Filip Leon Maria Taylor Parkins is geboren in Oldenzaal zoon van Adolf Willem (Dolf) Taylor Parkins (zie 14) en Hanselina Cornelia Anna Rings.
Adres:
Johannesburg, Gauteng
Filip trouwde met Kim Harms op donderdag 5 maart 2009.
Kim is geboren in Johannesburg, Gauteng.
Adres:
Johannesburg, Gauteng
Kind van Filip en Kim:
1 Serena Taylor Parkins, dochter van Filip Leon Maria Taylor Parkins (zie 29).
30   Frank Taylor Parkins zoon van Edward Jan (Edward) Taylor Parkins (zie 16) en J.C.M. Tukker.
Frank trouwde met Silvia Veldboer.
Kinderen van Frank en Silvia:
1 Nick Taylor Parkins, zoon van Frank Taylor Parkins (zie 30).
2 Max Taylor Parkins, zoon van Frank Taylor Parkins (zie 30).
31   Mariska Sandra Taylor Parkins dochter van Henricus Gerardus Hermanus (Henk) Taylor Parkins (zie 18) en A.E.P. (Agnes) van Dantzig.
Mariska trouwde met Snijders.
32   Rosslyn (Ros) Taylor Parkins is geboren op woensdag 16 september 1964 dochter van Arnold Victor (Arnold) Taylor Parkins (zie 27) en Maxime Ann Billings.
(1) Ros trouwde met Steven Wright vóór 2007.
Het huwelijk werd ontbonden vóór 2007..
(2) Ros trouwde met Paul Clennett op zaterdag 28 april 2007.
Notitie bij Ros: Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
33   Brendon Lee Taylor Parkins is geboren op dinsdag 25 januari 1966 in Fullarton, South Australië zoon van Arnold Victor (Arnold) Taylor Parkins (zie 27) en Maxime Ann Billings.
Brendon trouwde met Elizabeth (Liz) Artis, 54 jaar oud, op donderdag 15 april 1920.
Liz is geboren op dinsdag 14 mei 1974 in Fullarton, South Australië.
Kinderen van Brendon en Liz:
1 Macie Ann Taylor Parkins, geboren op zaterdag 22 april 2006 in Benalla Victoria, Australië, dochter van Brendon Lee Taylor Parkins (zie 33).
2 Jaiden Edward Taylor Parkins, geboren op dinsdag 26 september 2006 in Benalla Victoria, Australië, zoon van Brendon Lee Taylor Parkins (zie 33).
 

Index (115 personen)

Abbas, Grietje (*17-02-1877, †10-03-1951) [Schoonmoeder van 10]  10
Artis, Elizabeth (Liz) (*14-05-1974) [Partner van 33]  33
Bailey [Partner van 24]  24
Bartl, Walburga (Wallie) (*02-04-1906, †04-10-1988) [Partner van 6]  6
Biendl, Sibille [Partner van 19]  19
Billings, Maxime Ann (*06-11-1945, †02-07-2020) [Partner van 27]  27; 32; 33
Bouwelen, A.A.M. van [Partner van 13]  13
Brouwer, Rixta (*28-09-1858, †14-07-1900) [Schoonmoeder van 5]  5
Clennett, Paul [Partner van 32]  32
Cumbs, William  1
Dantzig, A.E.P. (Agnes) van [Partner van 18]  18; 31
Diemel, Anna Huberta Josephina (*08-10-1915, †21-11-1944) [Partner van 12]  12; 25; 26; 27
Diemel, Carel Hubertus Franciscus (*04-05-1885, †16-08-1973) [Schoonvader van 12]  12
Dijk, Franciscus Alphonsus Maria (Frans) van (*18-06-1938, †04-06-2017) [Partner van 26]  26
Dijst, Hendricus Josephus Maria (*06-03-1937, †07-06-2020) [Partner van 25]  25
Erp, Maria Clementine van (*04-01-1906, †10-03-1991) [Partner van 8]  8; 14; 15; 16; 17; 18
Erp, Willem Adolf van (*12-11-1865, †30-06-1948) [Schoonvader van 8]  8
Exter, T.A. den [Partner van 21]  21
Gantzert Geelhoed, Alida Johanna (*11-04-1909) [Partner van 7]  7
Garcia, Aron Benjamin (*01-07-1770, †>1832) [Schoonvader van 2]  2
Garcia, Elisabeth Maria (*22-09-1811, †13-03-1885) [Partner van 2]  2; 3
Geelhoed, Alida Johanna (*15-05-1887, †25-03-1978) [Schoonmoeder van 7]  7
Groot, H. de [Partner van 20]  20
Groot, Wilhelmina Cornelia de (*07-08-1888, †25-05-1940) [Schoonmoeder van 11]  11
Hammius, Hendrina Cunera (~03-04-1768, †19-10-1833) [Schoonmoeder van 2]  2
Harms, Kim [Partner van 29]  29
Haselaar, Elizabeth (~13-09-1775, †>1832) [Schoonmoeder van 2]  2
Helder, Catharina Christina (Katrien) (*07-05-1889, †05-10-1965) [Partner van 5]  5; 13
Helder, Henderikus (*02-04-1859, †09-02-1909) [Schoonvader van 5]  5
Hirzmann, A.J.C. [Partner van 22]  22
Hobson, Elizabeth [Partner van 1]  1; 2
Laroo, Alida Elisabeth (*24-07-1882, †03-12-1918) [Partner van 5]  4; 5; 10; 11; 12
Parkins, Johan Eduard (*11-05-1875, †23-12-1875) [Zoon van 3]  3,4
Reitsma, Hinderkien (Henny) (*13-11-1907, †>07-09-1993) [Partner van 10]  10; 11; 20; 21; 22; 23
Reitsma, Jan Omnius (*09-05-1878, †12-09-1968) [Schoonvader van 10]  10
Rieger, Christa [Partner van 9]  9; 19
Rijssen, Cornelia Geertruij (Corrie) van (*29-05-1914, †18-09-2010) [Partner van 11]  10; 11; 24
Rijssen, Johannes Wilhelmus van (*06-04-1879, †27-06-1934) [Schoonvader van 11]  11
Rings, Hanselina Cornelia Anna [Partner van 14]  14; 28; 29
Rinke, Johanna Wilhelmina Antoinette (*24-01-1907) [Partner van 9]  9
Rocker, Adrianis (*±1764, †10-11-1936) [Schoonvader van 2]  2
Rocker, Johanna Hendrina Cunera (*21-09-1802, †06-06-1830) [Partner van 2]  2
Sala, C.J. [Partner van 23]  23
Schultz, Carl Andries (*07-02-1840, †28-02-1892) [Partner van 3]  3
Schultz, Edward Henri August (*01-03-1874, †09-12-1874) [Zoon van 3]  3,3
Schultz, Jeannette Wilhelmine Augusta (*05-05-1870, †22-12-1870) [Dochter van 3]  3,2
Schultz, Maria Catharina Augusta (*27-02-1865) [Dochter van 3]  3,1
Snijders [Partner van 31]  31
Stierhout, Hendrika Jacoba Wilhelmina (*12-12-1890, †19-06-1988) [Schoonmoeder van 12]  12
Swarte, Henrica Helena (*09-01-1869, †16-02-1928) [Schoonmoeder van 8]  8
Taylor (Parkins), Edward (†<1828) [Nummer 1]  1; 2
Taylor Parkins, Adolf Willem (Dolf) (*06-10-1933) [Nummer 14]  14; 14,3; 28; 29
Taylor Parkins, Alice Johanna (*1948) [Dochter van 7]  7,1
Taylor Parkins, Alida Elisabeth (*28-11-1954) [Nummer 23]  23
Taylor Parkins, Alida Henriëtta (Idy) (*30-06-1938) [Nummer 25]  25
Taylor Parkins, Arnold Victor (Arnold) (*11-05-1942) [Nummer 27]  27; 32; 33
Taylor Parkins, Arnoldus Franciscus (*19-01-1914, †24-06-1944) [Nummer 12]  5; 12; 25; 26; 27
Taylor Parkins, August Wilhelm (*21-05-1884, †02-07-1884) [Zoon van 3]  3,7
Taylor Parkins, August Wilhelm (*06-01-1904, †26-11-1981) [Nummer 7]  7; 7,1; 7,2
Taylor Parkins, Augusta Wilhelmina (*1950) [Dochter van 7]  7,2
Taylor Parkins, Brendon Lee (*25-01-1966) [Nummer 33]  33; 33,1; 33,2
Taylor Parkins, Carolina Maria (*1960) [Dochter van 14]  14,3
Taylor Parkins, Cora [Dochter van 16]  16,2
Taylor Parkins, Cornelis Johannes (Kees) (*19-09-1943) [Nummer 17]  17
Taylor Parkins, Donald [Zoon van 28]  28,1
Taylor Parkins, Eduard (*28-04-1839, †19-05-1839) [Zoon van 2]  2; 2; 2,3
Taylor Parkins, Edward (*26-06-1803, †08-08-1863) [Nummer 2]  2; 2,1; 2,1; 2,2; 2,2; 2,3; 2,3; 2,3; 2,4; 2,4; 2,4; 3; 3
Taylor Parkins, Edward (*30-03-1830, †07-08-1830) [Zoon van 2]  2; 2,1
Taylor Parkins, Edward Jan [Nummer 19]  19; 19,1
Taylor Parkins, Edward Jan (Edward) (*20-05-1902, †01-02-1990) [Nummer 6]  4; 6
Taylor Parkins, Edward Jan (Edward) (*10-10-1939) [Nummer 16]  16; 16,2; 30
Taylor Parkins, Edward Johannes Maria (Ed) [Nummer 28]  28; 28,1; 28,2
Taylor Parkins, Elisabeth (*25-01-1845, †27-03-1845) [Dochter van 2]  2; 2; 2,4
Taylor Parkins, Elisabeth Maria (*26-04-1846, †04-11-1925) [Nummer 3]  2; 3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,7; 4; 5
Taylor Parkins, Filip Leon Maria [Nummer 29]  29; 29,1
Taylor Parkins, Frank [Nummer 30]  30; 30,1; 30,2
Taylor Parkins, Gerard Arnold (*20-06-1947) [Nummer 22]  22
Taylor Parkins, Gerard Hendrikus (Gerard) (*25-07-1911, †?-01-1995) [Nummer 11]  5; 10; 10; 11; 11,2; 11,3; 24
Taylor Parkins, Gerrit Lion (*03-02-1905, †28-04-1991) [Nummer 8]  4; 4; 8; 14; 15; 16; 17; 18
Taylor Parkins, Gusta Catharina (*23-11-1920) [Dochter van 5]  5,4
Taylor Parkins, Hendrika Catharina Josephina (Henny) (*19-10-1939) [Nummer 26]  26
Taylor Parkins, Henricus Gerardus Hermanus (Henk) (*14-09-1947) [Nummer 18]  18; 18,2; 31
Taylor Parkins, Inge Ferina [Dochter van 19]  19,1
Taylor Parkins, Jaiden Edward (*26-09-2006) [Zoon van 33]  33,2
Taylor Parkins, Jan Edward (*22-06-1876, †31-10-1958) [Nummer 4]  4; 4,1; 4,1; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 8; 9; 9
Taylor Parkins, Jan Omius (*16-06-1942) [Nummer 21]  21
Taylor Parkins, Joyce Elizabeth (*06-02-1947) [Dochter van 11]  11,2
Taylor Parkins, Leendert Wilhelm (*29-06-1906, †29-12-1974) [Nummer 9]  4; 9; 19
Taylor Parkins, Macie Ann (*22-04-2006) [Dochter van 33]  33,1
Taylor Parkins, Margaret (*06-11-1951) [Dochter van 11]  11,3
Taylor Parkins, Maria Jeannette (Maja) (*30-04-1937) [Nummer 15]  15
Taylor Parkins, Mariska Sandra [Nummer 31]  31
Taylor Parkins, Max [Zoon van 30]  30,2
Taylor Parkins, Michael (*09-02-1997) [Zoon van 28]  28,2
Taylor Parkins, Nick [Zoon van 30]  30,1
Taylor Parkins, NN (levenloos *30-10-1833) [Zoon van 2]  2; 2,2
Taylor Parkins, Philippina Jeanette (*13-05-1901, †13-12-1980) [Dochter van 4]  4; 4,1
Taylor Parkins, Pieter Hendricus (*06-11-1925, †14-06-2008) [Nummer 13]  13
Taylor Parkins, Rosslyn (Ros) (*16-09-1964) [Nummer 32]  32
Taylor Parkins, Sander Reinier [Zoon van 18]  18,2
Taylor Parkins, Serena [Dochter van 29]  29,1
Taylor Parkins, Wilhelmina Hendrika (Willy) (*12-11-1939) [Nummer 24]  24
Taylor Parkins, Willem Henri (*08-06-1883, †29-07-1938) [Nummer 5]  4; 5; 5,4; 10; 10; 11; 11; 12; 12; 13
Taylor Parkins, Willem Henri (*02-04-1909, †07-09-1993) [Nummer 10]  5; 10; 11; 11; 20; 21; 22; 23
Taylor Parkins, Willem Henri (*07-12-1937) [Nummer 20]  20
Tubergen, Gerrit Jan Lucas van (*18-11-1848, †03-03-1927) [Schoonvader van 4]  4
Tubergen, Maria Philippina van (*08-11-1875, †31-12-1956) [Partner van 4]  4; 6; 7; 8; 9
Tukker, J.C.M. [Partner van 16]  16; 30
Tulkens, Rini (*06-09-1932, †19-09-2004) [Partner van 13]  13
Veldboer, Silvia [Partner van 30]  30
Vries, A. de [Partner van 17]  17
Waagemans, H. [Partner van 15]  15
Wiertz, Josephine Geertruida (*30-05-1852, †19-03-1889) [Schoonmoeder van 4]  4
Winters, Ineke [Partner van 28]  28
Wright, Steven [Partner van 32]  32
Gegenereerd met Aldfaer versie 8.1 op 10-08-2020 16:00:14 door Dolf Dijst