Parenteel van Rudolphus Deijst

Generatie 1

1   Rudolphus Deijst is geboren in Saxen Eisenach.
Rudolphus is overleden vóór vrijdag 02-09-1791.
Mogelijk is Rudolphus voor 1791 overleden. Bij de ondertouw van zijn jongste zoon Rudolphus in Leiden wordt hij geassisteerd door zijn moeder.
Getuige bij:
14-05-1770     doop Rodolphus Dijst (1770-1773) [zie 3,1]    [grootvader vaderszijde]
18-11-1776     doop Anna Maria Broek (1776-1782) [zie 4,1]    [grootvader moederszijde]
05-07-1784     doop Anna Maria Broek (1784-1856) [zie 11]    [grootvader moederszijde]
Rudolphus trouwde met Maria Anna Leenters.
Maria is geboren in Mazijk.
Maria is overleden na vrijdag 02-09-1791.
Zij is na 1791 overleden. Bij de ondertouw van haar jongste zoon Rudolphus in Leiden wordt hij geassisteerd door zijn moeder.
Gedurende haar leven worden haar voornamen en achternaam verschillende geschrijven in allerlei documenten van haar en haar kinderen.
Haar voornamen worden gschreven als: Maria Anna, Amerentia, Emerentia.
Haar achtgernaam worden gesschreven als: Lenars, Lenaars, Lenarts, Leenders, Leenters, Leners, Leenderts, Lijnders.
Getuige bij:
18-11-1776     doop Anna Maria Broek (1776-1782) [zie 4,1]    [grootmoeder moederszijde]
26-01-1781     doop Emerentia Broek (geb. 1781) [zie 4,3]    [grootmoeder moederszijde]
05-07-1784     doop Anna Maria Broek (1784-1856) [zie 11]    [grootmoeder moederszijde]
30-09-1786     doop Josephus Joannes Broek (1786-1786) [zie 4,6]    [grootmoeder moederszijde]
18-05-1788     doop Helena Dijst (1788-1796) [zie 5,1]    [grootmoeder vaderszijde]
02-09-1791     ondertrouw Rudolphus Deijst (1759-1812) en Lena Stenshemmer (1766-1812) [zie 5]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Rudolphus en Maria:
1 Joseph Dijst, gedoopt op zaterdag 21-09-1737 in ’s Gravenhage. Volgt 2.
2 Margartha Deijst. Zij is gedoopt op zondag 07-05-1747 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
De namen van haar ouders worden geschreven als "Rudolphus Teijst" en "Maria Anna Lenaars". Getuigen zijn Joannes Rosetka en Beatrix Siegelaar.
Margartha is overleden, ten hoogste 5 jaar oud. Zij is begraven vóór vrijdag 23-02-1753 in ’s Gravenhage.
Op 28-02-1753 laat haar vader zich inschrijven in het vreemdelingenregister met zijn vrouw en twee kinderen. Dit moeten Joseph en Henricus zijn. De conclusie is dan, dat Margaretha in elk geval voor 28-02-1753 is overleden.
3 Henricus Deijst, gedoopt op maandag 02-12-1748 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat. Volgt 3.
4 Joannes Josephus Deijst. Hij is gedoopt op zaterdag 27-02-1751 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. De namen van zijn ouders worden geschreven als "Rodolphus Deijst" en "Maria Anna Lenars". Bij de doop worden als peter Josephus Dooser en als meter Johanna Koppenaer vermeld.
Joannes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25-05-1752 in ’s Gravenhage.
Bij zijn overlijden wordt zijn naam geschreven als "Johan Joseph Tijssen".
5 Joanna Deijst. Zij is gedoopt op donderdag 04-01-1753 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als peter Josephus Toser en als meter Magdalena Stokkeman vermeld. Vader wordt vermeld als Rodolphus Thijst en de moeder als Maria Anna Lenarts.
Joanna is overleden, ten hoogste 27 dagen oud. Zij is begraven vóór 02-1753.
Op 28-02-1753 laat haar vader zich inschrijven in het vreemdelingenregister met zijn vrouw en twee kinderen. Dit moeten Joseph en Henricus zijn. De conclusie is dan, dat Joanna kort na haar geboorte in elk geval voor 28-02-1753 is overleden.
6 Anna Deijst. Zij is gedoopt op zaterdag 25-05-1754 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als peter Josephus Dooser en als meter Anna Coppenael vermeld. De vader, Rodolphus Deijst is Acatholiek.
7 Gertrudis Deijst, gedoopt op dinsdag 28-09-1756 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat. Volgt 4.
8 Rudolphus Deijst, gedoopt op vrijdag 11-05-1759 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat. Volgt 5.
Dit is de oudst gevonden stamvader. Ondanks vele naspeuringen is er tot nu toe niets meer bekend van de eerste stamvader en echtgenote. Zo wel van geboorten, overlijden als huwelijk is niets gevonden. Er zijn doop aantekeningen gevonden van zeven kinderen. Het is mogelijk dat er meer kinderen uit het gezin geboren zijn. Het oudste kind (Joseph) werd geboren in 1737 en 11 jaar later het tweede (?) kind (Henricus). Daarna volgen de kinderen in ’gewoon’ tempo elkaar op.

Alle kinderen worden rooms-katholiek gedoopt. Bij de doop van het 5e kind wordt vermeld dat de vader niet rooms-katholiek is (acatholiek). Bij de doop van het 6e kind wordt vermeld dat de vader Luthers is.

Het gezin Rudolphus heeft twee zonen die voor Dijst-nakomelingen konden zorgen. Het gezin van Henricus heeft niet voor Dijst-nakomelingen gezorgd.

MOGELIJKHEDEN OVER DE HERKOMST
In Den Haag werd van de naam Dijst de grootste varianten in schrijfwijze gevonden. Het oudste kind (en verdere stamvader) Joseph (1737) is de eerste waarvan een door hem geschreven naam is gevonden. Zijn schrijfwijze was en is DIJST.
De gevonden schrijfwijzen waren:
Dijst, Deijst, Deyst, Deist, Diest, Tijs, Thijst, Thijs, Teijssen, Tijssen, Tijst, Teys, Theys, Teijse.

EEN STAP VERDER IN DE STAMBOOM!
VREEMDELINGENREGISTRATIE
Op 12 januari 1728 werd in Den Haag een keur aangenomen. De invoering van de keur werd op 9 juni 1750 nog eens herhaald. De keur bepaalde dat alle vreemdelingen zich moesten registreren. Met ’vreemdeling’ werd bedoeld een ieder die niet in Den Haag was geboren. Dus ook mensen die afkomstig waren van een andere stad in Nederland werden als ’vreemdeling’ beschouwd. Reden voor die keur was onder andere ook een financiele reden. Personen afkomstig uit een andere stad moesten uit die stad een document overleggen (acte van indemniteit = straffeloosheid/schadevergoeding), waarin het bevoegde gezag van de gemeente waar hij vandaan kwam verklaarde te zorgen voor de financiele bijdrage voor zijn ex-stadsgenoot indien dit nodig was. Hierdoor hoefde Den Haag niet voor de kosten op te draaien. Het kon ook zijn dat de ’vreemdeling’ een verklaring (acte van renunciatie= afstand doen) ondertekende dat hij voor een bepaalde tijd de stad Den Haag zou verlaten. De kerk speelde ook hier een belangrijke rol. Zo kon de kerk garant staan voor zijn leden.

In de VREEMDELINGENREGISTRATIE in Den Haag werd een inschrijving gevonden van onze stamvader. In 1753/1754 vond onder nummer 1007 een inschrijving plaats van Rudolph Thijssen. Een transcriptie van die inschrijving leert ons het volgende:

1007 Rudolph Thijssen, geb: in Saxen Eizenach, Luth:
Marianne Leenderts
met zijn vrouw, geb: te Mazijk, Rooms, met 2 kinderen
gecasseerd als Soldaat.
28 februari 1753 aangen: in o/d te besorgen indemn.t.
van Luth: k:kraad voor de man en voor de vrouw en
kinderen van P.h.
16 januari 1754 als nog aangen: te besorgen
29 mai 1754 gepermitteert tot Inwooning.
Toelichting:
gecasseerd(=ontslagen)

Kijkend naar de originele tekst, blijkt dat bij het inschrijven de ambtenaar de naam van de vrouw was vergeten. De naam Marianne Leenderts werd tussen de eerste en tweede regel geschreven. Ook de geboorteplaats werd overgeschreven. De geboorteplaats Mazijk, zou het huidige (Belgische) plaats Maaseik kunnen zijn.

De voor de inschrijving in het Vreemdelingenregister noodzakelijk aktes waren in originaliteit aanwezig in het Oud Archief van Den Haag. Veel aktes zijn door gebladerd, echter in de voorgaande eeuwen is veel bewaard maar niet de aktes van Rudolph Thijssen. Die bestonden niet meer. Dit is jammer omdat in de aktes veelal de geboortedatum van de betrokkene ook werd vermeld. Uit de inschrijving is wel met zekerheid vast te stellen, dat het gaat om de stamvader Rudolphus Deijst, zijn vrouw Maria Anna Leenderts en hun 2 kinderen Joseph en Henricus. In de stamboom is nu wel een stap verder gemaakt. Met zekerheid is vast te stellen dat Rudolphus Deijst (Thijssen) geboren is in Saxen Eisenach. De relatie met het ook in Den Haag aangetroffen gezin David Dijst wordt sterker.
Zoeken in Saxen Eisenach zonder geboortedatum zal een moeilijke opgave zijn.


HET GEZIN DAVID DIJST
Er werd in Den Haag slechts nog één gezin gevonden met de naam Dijst. Het gezin van David Dijst. Dit gezin ziet er als volgt uit:
David DIJST, geboren te Saxen Eisenach in 1732, overleden in Den Haag 22-10-1802; begraven in de Noorderkerk..
gehuwd op 5-9-1762 met:
Johanna Catharina WENSSEN

Kinderen:
1. Deist, Anna (Johanna) Catharina 10-07-1763 03-01-1852
Getrouwd met Willem Johannes Wagenaar. Tijdens haar huwelijk wordt haar naam ook geschreven als Deijst
Overleden te Den Haag.
Bij haar overlijden wordt haar naam en van haar vader geschreven als Dijs. De naam van haar moeder wordt dan geschreven als
Wentzel.
2. Deist, David 08-06-1767 17-10-1768
doopgetuige: Maria Deist (Maria Dijst - Leenters, echtgenote van Rudolphus?)
3. Tijssen, Pieter 18-04-1770 ?
4. Thijssen, Pieternelle 19-03-1775 ?
5. Diest, Elisabeth 18-02-1778 10-02-1850
doopgetuige: Anna Diest (dochter van Rudolphus, oud 24 jaar?)
Getrouwd met Johannes Pieter Jansen. Overleden te Den Haag.
Bij overlijden wordt haar naam en de naam van haar vader geschreven als Dijst.
6. Diest, Geertrui 08-07-1780 25-04-1846
doopgetuige: Maria Anna Diest (Maria Dijst - Leenters, echtgenote van Rudolphus?)
7. Deist, David 11-06-1783 ?
doopgetuige: Maria Anna Deist (Maria Dijst - Leenters, echtgenote van Rudolphus?)
8. Dijs, Amarens 1787 15-04-1863
Op 13-7-1821 overlijdt in Den Haag Jacob Dijs, oud 4 maanden, dochter van Amerens Dijs, dienstbode. Vader wordt niet vermeld.
Op 20-7-1823 overlijdt in Den Haag Maria Catharina Dijs, oud 4 maanden, dochter van Amerens Dijs, dienstbode. Vader wordt niet vermeld.

Van de 8 kinderen van David zijn geen mannelijke erfgenamen blijven leven om een gezin te stichten. Ondanks dat dit gezin ook in beeld is gebracht is er van enige relatie met het gezin van Rudolphus en Maria Anna Leenters niets gebleken, dan alleen mogelijk via de namen van doopgetuigen hypothese. De ouders van Rudolphus en David zijn niet gevonden. David werd in 1732 geboren in Saxen Eisenach. Van Rudolphus is alleen bekend dat hij ook in Saxen Eisenach is geboren.

VREEMDELINGENREGISTRATIE van David Dijst
Ook van David Dijst werd een inschrijving gevonden in de Vreemdelingenregistratie. De inschrijving werd gedaan ter gelegenheid van zijn ondertrouw. Zie de originele tekst hierna. Een transcriptie van de tekst is als volgt:

669 Dijst (David) geb. in Saxen Eisenach, kuijperskn.
heeft gediend als Soldaat in de holl:gaardes, Luth
en zijn vrouw Johanna Catharina Wenssen, geb. alhier
19 januari 1763, verleend acte van admissie
in consid. dat in augusti 1762 bij gelegenheid dat
in ondertrouw zijn aangetekend hebben geextrad.
Attest. van ds. J. Torner in d. 23 augusti 1762 voor
David Dijst
24 mai 1774 heeft David Dijst het Burger
regt van den Hage gewonnen.

Toelichting:
admissie(=toelating)
consid.(=consideratie:overweging)
geextrad.(van extraditie: overlevering(afgifte))

Opvallend in deze registratie is dat de familienaam Dijst (zonder voor ons enige verbastering) werd geschreven. Een andere bijzondere aantekening is dat David op 24 mei 1774 het Burgerrecht van Den Haag heeft gekregen door het afleggen van de burgereed. Het is daarom bijzonder omdat Joseph Dijst, zoon van Rudolph Deijst, op 2 mei 1774 het Burgerrecht heeft gekregen door het afleggen van de burgereed.


STELLING 1. "David en Rudolphus zijn broers/neven"
David en Rudolph zijn geboren in Saxen Eisenach (voormalig Oost Duitsland) David in 1732 en van Rudolph is dit onbekend. Dit is ook de streek waar Luther predikte en werd vervolgd. Bij de doop van het 6e kind van Rudolphus wordt vermeld dat Rudolphus Luthers is. Het is mogelijk dat Rudolphus met zijn broer (neef) David vanuit Duitsland gevlucht is naar Nederland. Ook kunnen beiden, wat niet ongebruikelijk was, hebben gediend in het Pruisische leger dat op weg was naar de Nederlanden. Bij de inschrijving in het vreemdelingenregister wordt van beiden vermeld dat zij soldaat zijn geweest . Bij David wordt nog vermeld in de Hollandsche Gaarden. Rudolph kan tijdens de trek van het leger zijn vrouw hebben ontmoet in het plaatsje Mazijk. Het kan ook zijn dat Maria Anna Leenderts met het leger optrok. Vast staat wel, dat de kinderen van Rudolph, Joseph en Henricus, zijn geboren in Den Haag. Daar zijn namelijk hun doopaantekeningen in de kerkelijke registers aangetroffen.

Joseph, het eerste kind van Rudolphus is geboren in 1737. David zou dan 5 jaar zijn. Rudolphus moet dan getrouwd zijn en zijn geschatte leeftijd kan dan zijn plm 25 jaar. Dit houdt in dat Rudolphus met zijn zeer jonge broer, meer een baby, moet zijn gevlucht naar Nederland. David is getrouwd in Den Haag in 1762 en Joseph in 1767. Opvallend is dat David en zijn vrouw nimmer doopgetuigen zijn bij de doop van kinderen van Joseph of Henricus, terwijl dit wel de gewoonte is. David is een naam die voornamelijk in Joodse gezinnen voorkomt. Alleen in zijn eigen gezin wordt de naam herhaald en niet bij het gezin en de afstammelingen van Rudolphus.

STELLING 2. "David is een zoon van Rudolphus"
David is geboren in 1732 en Joseph in 1737. Wanneer zij broers zouden zijn, dan is Joseph niet de oudste. David is geboren in Saxen Eisenach en Rudolphus is Luthers. Ten gevolge van de vervolging van de Lutheranen kan Rudolphus zijn gevlucht door bijvoorbeeld dienst te nemen in het Pruisische leger. Zijn vrouw en kind David kunnen met het leger zijn meegetrokken. Rudolphus is (in Den Haag?) echter getrouwd met Maria Anna Leent(d)ers. Dit is een Hollandse naam. Hij moet dan eerst in Duitsland getrouwd geweest zijn, want David is in Duitsland geboren. Zijn (Duitse) vrouw kan dus tijdens de vlucht zijn overleden. Aangezien er geen huwelijksaantekeningen zijn gevonden is ook niet vast te stellen of Rudolphus eerder getrouwd is geweest.

VAN DUITSE OORSPRONG
Het kunnen lezen EN schrijven was geen standaard vaardigheid bij de gewone burgers. Het is dus ook goed mogelijk dat de variatie in schrijfwijze van de familienaam ontstaan is uit het fonetisch vertalen van de ambtenaar van wat hij hoorde. Het Duitse (dialect) kan een van de oorzaken zijn van de grote variatie in namen. Schriftelijke navraag in Saxen Eisenach naar de herkomst van David Dijst of anderen met de geslachtsnaam Dijst was negatief.

De belangrijkste conclusie tot nu toe is in elk geval dat de herkomst van het geslacht Dijst moet worden gezocht in Saxen Eisenach. De relatie met het eveneens in den Haag aangetroffen gezin David Dijst wordt sterker. Zij zijn beiden soldaat geweest. Onderzoek in die richting kan weer meer informatie opleveren.

Generatie 2

2   Joseph Dijst zoon van Rudolphus Deijst (zie 1) en Maria Anna Leenters. Hij is gedoopt op zaterdag 21-09-1737 in ’s Gravenhage.
Volgens eigen opgave en vaststelling door de Vredesrechter op 10 julie 1817 bij zijn 4e huwelijk met Maria Charlotta van Soest. Zie de huwelijkse bijlagen bij zijn 4e huwelijk.
Joseph is overleden op woensdag 02-06-1824 om 19:00 in Amsterdam, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-06-1824.
De overlijdensakte vermeld noch de naam van de aangever, noch die van de getuigen. De akte is opgemaakt op grond van een mededeling van het Binnengasthuis.
Adressen:
21-09-1737     ’s Gravenhage
09-02-1798     Fiolettenstraat, Amsterdam
1801     Roosenstraat 144, Amsterdam (Huwelijk Alida Hillebrink)
1812     Hasselaarsteeg 17, Amsterdam (Overlijden Alida Hillebrink)
22-07-1817     Anjeliersgracht, Amsterdam
1818     Anjeliersstraat 59, Amsterdam
17-02-1819     Boomstraat 39, Amsterdam
25-03-1824     Anjeliersgracht 85, Amsterdam
Beroepen:
Schoenmaker
1819     Schoenmakersknecht
1824     Schoenmakersknecht
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
12-03-1792     doop Christiaan Dijst (1792-1812) [zie 5,3]    [oom vaderszijde]
09-03-1801     doop Alida Jo(h)anna Dijst (1801-1867) [zie 13]    [grootvader vaderszijde]
29-09-1818     overlijdensaangifte Maria Charlotta van Soest (1778-1818) [zie 2]    [echtgenoot]
(1) Joseph trouwde met Alida Joanna van Noord, 30 jaar oud, op zondag 09-08-1767 in ’s Gravenhage, nadat zij op zondag 26-07-1767 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan.
Alida is een dochter van Jacobus Hermanus van Noord en Petronilla Rapost. Zij is gedoopt op zondag 10-02-1737 in ’s Gravenhage.
Peter: Nicolaas Steigers en Meter: Alida Rapost
Alida is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 25-01-1783 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
Zij sterft in het kraambed, namelijk een maand na de geboorte van het negende kind. Dina.
Bij haar geboorte wordt de naam van haar vader geschreven als "van Noord". Ook bij haar huwelijk wordt haar naam geschreven als "van Noord". Bij de geboorte van al haar kinderen wordt haar naam geschreven als "van Oort". Bij haar overlijden wordt haar achternaam geschreven als "van Noort".
Getuige bij:
23-02-1775     doop Joseph Dijst (1775-1777) [zie 3,3]    [tante moederszijde]
(2) Joseph trouwde met Angenita Kuijper, 49 of 50 jaar oud, op zondag 27-04-1783 in ’s Gravenhage, nadat zij op zondag 13-04-1783 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 26-04-178 in R.K Assendelftstraat ’s Gravenhage. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 21-07-1789 in ’s Gravenhage (Overspel)..
Bij zijn huwelijk met Agnieta Kuijper in 1783 heeft Joseph 6 kinderen en Agnieta 3 kinderen. Zij is weduwe van Johannes Picaar.

Transcriptie van de akte tot aanvraag van echtscheiding.
Pro Deo
Volgens acte van den Ed. Agtb Geregte van ’s Gravenhage van dato 21 july 1789 mij Notaris
geërhibeert.
No 206
Procuratie ad Lites

Den 25 july 1789 compareerde voor mij Abraham Mosset, Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd in ’s Gravenhage residerende ter presentis van de nagenoemde getuijgen Agnita Kuijper getrouwd met Joseph Deijst woonende alhier in den Hage als bij den Edele agtbare Geregte dezer Stad bij opgemelde acte Pro Deo geobtimeert hebben de Venia agendi teegens haaren voornoemde man.

Dewelke verklaarde te constituëeren en magtig te maken de Heer Albertus van den Sanden Procureur voor wel gemelden Ed. Agtbaare Geregte Specialijk tot het waarneemen van zodanige zaak of Proces als zij constituante genoodzaakt werd voor meer gem. Edelen Agtb. Geregte te moeten entameeren als Eijssesse in cas van dit solutie van den band des Huwelijks tusschen haar constituante en haaren voornoemde man . Substeerende daar in te doen en handelen Zoo als naar Stijle en Practijcque gebruijkelijk is en gerequireerd werden zal met belofte van approbatie en ratificatie onder Verband als naar regten.

Aldus gepasseert ter presentie van Adrianus Koppelman en Gerrit Peereboom als Getuijgens.

A. Koppelman dit + merk is gesteld door Agnieta Kuijper getrouwd met Joseph Deijst verklaarende niet te kunnen schrijven.
Peereboom
A. Mosset
Notaris
Zij is gedoopt in 1733.
Angenita is overleden, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 16-10-1795 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
(3) Joseph trouwde met Alida Hillebrink, 49 jaar oud, op zondag 25-10-1801 in Amsterdam, Krijtberg, nadat zij op vrijdag 02-10-1801 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij de ondertrouwakte wordt vermeld, dat Joseph weduwnaar is van Alida Joanna van Noord. Dat hij gescheiding is van Agnieta Kuijper wordt niet vermeld. Het huwelijks Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de RK kerk de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn de weduwe Catharina de Warin en Anna Keijzer.
Alida is een dochter van Jan Hillebrink en Maria van Engels. Zij is gedoopt op maandag 13-03-1752 in Amsterdam, kerk Stadhuis van Hoorn.
De naam van de vader wordt geschreven als Joannes Hilbrinck. Haar moeder Maria van Engels komt te overlijden in 1760. Haar vader hertrouwt in 1761 met Christina van den Bergh. Dit is dus haar stiefmoeder. Getuige zijn Agnes en Henderick Hilbrinck,
Alida is overleden op vrijdag 03-01-1812 om 03:00 in Amsterdam, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 04-01-1812.
Aangegeven door Pieter Jansen, 35 jaar, schildersknecht en Jan Tijmen, oud 22 jaar, smidsknecht. Zij zijn bekenden van Alida en wonen ook in de Hasselaarsteeg 17 (buren?). 1812 was de tijd dat Nederland heerste onder de Franse bezetting. Dit is op de akte terug te vinden door de Franse stempel.
Adressen:
1801     Roosenstraat 144, Amsterdam
03-01-1812     Hasselaarsteeg 17, Amsterdam (Overlijdensadres)
(4) Joseph trouwde met Maria Charlotta van Soest, 38 jaar oud, op woensdag 06-08-1817 in Amsterdam.
De namen van zijn ouders worden geschreven als "Ludolf Dijst" en "Maria Amerentia Leenders". Getuigen zijn Hendrik Heijmansz, Aanspreker, oud 70 jaar; Willem Delling zonder beroep, oud 25 jaar; Johannes Bokker, uitdrager oud 22 jaar; Johannes de Bruijn buiten beroep oud 64 jaar. Allen wonende in Amsterdam.
Maria is een dochter van Pieter van Soest en Anna Cornelia van Mulkens. Zij is gedoopt op zondag 22-11-1778 in Amsterdam.
Gedoopt in de Nieuwe Kerk door pastor Rutgerus Perizonius. Getuigen zijn Pieter van Soest en Maria Carlotta van Mulkens.
Maria is overleden op maandag 28-09-1818 om 10:00 in Amsterdam, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29-09-1818. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joseph Dijst (1737-1824) [zie 2] [echtgenoot].
Getuige is ook Gerrit Colthoff, 64 jaar, kuiper, wonende te Amsterdam. Haar achternaam wordt geschreven als "Zoest".
Voor haar huwelijk met Joseph(us) Dijst in 1817 is zij nog ongehuwd. Op 37 jarige leeftijd wordt zij ingeschreven in het inschrijfboeken van bedeelden. Zij krijgt ondersteuning via De (t)Huiszittende armen.

De (t)Huiszittende armen
De regenten van de Huiszittende Stadsarmen waren belast met de zorg voor de Amsterdamse armen die niet in een tehuis, maar in een eigen huis woonden. Deze armen werden ´s zomers en ´s winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren, de Huiszittenhuizen. De bedeling werd centraal geregistreerd in de ´inschrijfboeken van bedeelden´. In deze registers staan de namen en andere relevante gegevens van de mensen die bedeling ontvingen. De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ’huiszittende armen’ plaatsvond. Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de 17de eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven. In de zomer ontving men brood en in de winter brood en turf.

De inschrijving bestaat uit:
Kolom 1: Het nummer van de inschrijving.
Kolom 2: Gegevens over de ingeschrevene en zijn/haar partner. Daarnaast kunnen er aantekeningen in staan die de omvang van de bedeling beïnvloeden. In deze kolom kan ook het stopzetten van de bedeling om andere redenen vermeld zijn, bv. het overlijden van de ingeschrevene of het vertrek uit de stad.
Kolom 3: Gegevens over eventuele kinderen. Het betreft naam en geboortejaar. Als de kinderen overleden zijn, is hun naam doorgestreept. Daarvoor is geschreven “dood”
Kolom 4: Winterbedeling. Aangetekend is het jaar waarin bedeling is gegeven.
Kolom 5: Zomerbedeling. Aangetekend is weer het jaar waarin bedeling in de zomer is gegeven.
(Bron Gemeentearchief Amsterdam)

In de jaren 1815, 1816 en 1817 krijgt zij van de bedeling. Daarna wordt haar naam doorgehaald, omdat zij in 1817 met Joseph(us) Dijst trouwt. In het register wordt wel haar overlijdensdatum vermeld.
Adressen:
22-07-1817     Looijersstraat, Amsterdam
1818     Anjeliersstraat 59, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
(5) Joseph trouwde met Anna Cadarina Reinholts, 48 jaar oud, op woensdag 10-03-1819 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis van Kaamelaar, schoenmaker, 48 jaar; Gerrit Bosch, behanger, 23 jaar; Jacob Kanneman, turfdrager, 60 jaar; Johannes Coebergh, sjouwerman, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam. De huwelijksakte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. In de huwelijksakte van zijn 5e huwelijk wordt de achternaam van Joseph geschreven als "Deijst". De achternaam van zijn vader wordt echter geschreven als "Dijst". De ambtenaar maakt duidelijk een vergissing met de leeftijd. Hij schrijft in de akte, dat Joseph 22 jaar is in plaats van 82 jaar. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Maria Amerentia Leenders". De tweede voornaam van de bruid wordt geschreven als "Cadarina". Anna Catharina is weduwe van Jan Hendrik Koring, overleden 01-01-1813. Van haar vader wordt niet vermeld, dat hij is overleden, maar "sedert lange jaren absent".
Bij de huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen gevoegd ten name van "Catharina Rijnhout", geboren/gedoopt 6-12-1777, wonende Boomstraat 39 te Amsterdam. Alle andere documenten van de huwelijkse bijlage hebben betrekking op Anna Catharina Reinholst, geboren 09-12-1770. Catharina Reinholst is "vernederlands" in Catharina Rijnhout.
Anna is een dochter van Jan Christops Reinholts en Baatje Claasse Verschuur. Zij is gedoopt op zondag 09-12-1770 in Amsterdam, Westerkerk.
Gedoopt in de Westerkerk in Amsterdam. Getuigen zijn Andries Jansen en Johanna Hamer.Bij haar doop worden haar voornamen geschreven als "Anna Cadarina".
Anna is overleden op vrijdag 26-03-1847 om 15:00 in Amsterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-03-1847.
De aangifte is gedaan door Jan Hendrik Galasins, zonder beroep, 76 jaar en Jan Wenneborg, zonder beroep, 66 jaar, beiden wonende te Amsterdam. In haar overlijdensakte wordt haar naam geschreven als "Anna Catharina Rijnholtz". De naam van haar overleden man als "Joseph Deijst".
Adressen:
17-02-1819     Boomstraat 39, Amsterdam
25-03-1824     Anjeliersgracht 85, Amsterdam
Kinderen van Joseph en Alida (1):
1 Emerentiana Henrica Dijst, gedoopt op zaterdag 11-06-1768 in ’s Gravenhage. Volgt 6.
2 Petronilla Maria Dijst. Zij is gedoopt op maandag 16-10-1769 in ’s Gravenhage.
Bij haar doop, in de Oud Katholieke Kerk te ’s-Gravenhage, worden als peter Joannes Rovers en als meter Maria van Oort vermeld.
Petronilla is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op maandag 22-11-1773 in ’s Gravenhage.
Haar familienaam wordt geschreven als "Deijst".
3 Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst, gedoopt op woensdag 26-02-1772 in ’s Gravenhage. Volgt 7.
4 Rodolphus (Adolf) Dijst. Hij is gedoopt op dinsdag 15-02-1774 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Adolf was de volgende getuige aanwezig: Flora van Noord (1735-1811) [zie 3] [tante moederszijde].
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk in Den Haag.
Adolf is overleden, 5 jaar oud (oorzaak: Pokken). Hij is begraven op woensdag 28-07-1779 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
Hij is Pro Deo begraven. Zijn voornaam wordt geschreven als "Adolf".
5 Josephus Joannes Dijst. Hij is gedoopt op dinsdag 18-03-1777 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk in Den Haag. Bij de doop wordt als meter Maria van Oort vermeld. Dit kan de echtgenote van Joannes Rovers zijn en een zuster van Alida en Flora van (N)Oort/Noord.
Josephus is overleden, 3 maanden oud (oorzaak: stuipen). Hij is begraven op maandag 30-06-1777 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
6 Petronilla Dijst, gedoopt op dinsdag 05-05-1778 in ’s Gravenhage. Volgt 8.
7 Maria Dijst. Zij is gedoopt op maandag 31-07-1780 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholiek kerk in Den Haag. Tweeling Rudolphus en Maria Dijst. Bij haar doop worden als peter Joannes Rovers en als meter Maria van Oort vermeld. Maria van Oort kan een zuster zijn van Flora en Alida van (N)Oort/Noord.
Maria is overleden, 7 jaar oud (oorzaak: tering). Zij is begraven op donderdag 24-04-1788 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
Bij de begraafsaantekening wordt de achternaam vermeld als "Deijst".
8 Rudolphus Dijst. Hij is gedoopt op maandag 31-07-1780 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholiek kerk in Den Haag. Tweeling Rudolphus en Maria Dijst. Bij zijn doop worden als peter Joannes Rovers en als meter Maria van Oort vermeld. Maria van Oort kan een zuster zijn van Flora en Alida van (N)Oort/Noord.
9 Dina Dijst, gedoopt op vrijdag 20-12-1782 in ’s Gravenhage. Volgt 9.
Kind van Joseph en Alida (3):
10 Christina Maria Dijst, gedoopt op zaterdag 10-01-1789 in Amsterdam, kerk ’t Boompje. Volgt 10.
Joseph Dijst is geboren in ’s Gravenhage. Geboorte-/woonadressen in ’s Gravenhage zijn niet bekend. Waar Joseph gedoopt is, is niet bekend. Bij zijn 4e huwelijk met Maria Charlotta van Soest op 06-08-1817, moest hij een extract van de doop overleggen. Dit kon hij niet. Joseph weet wel zijn doopdatum en dat hij gedoopt is in een RK Kerk. Welke kerk weet hij niet. Voor het vaststellen van zijn identiteit heeft de Vrederechter op 10 juli 1817 na het horen van vier getuigen, allen buren van Joseph en na overlegging van een in 1801 afgegeven paspoort van ontslag uit het Bataafse leger, heeft de rechter zijn doopdatum zoals Joseph dit opgaf aangenomen. Het paspoort vermeld zij identiteit en zijn functie van fuselier in de bezoldigde guardes van de compagnie van wijlen kapitein M. Bax. Het paspoort is afgegeven door de toenmalige commandant van de guardes, kapitein wijlen Benjamin Roelofswaart.

Het beroep van Joseph Dijst is gedurende zijn leven schoenmaker. Omdat zijn geboorte in de Stad ’s Gravenhage niet kon worden vastgesteld, heeft hij op 2 mei 1774 de burgereed van de Stad ’s Gravenhage afgelegd. Hierdoor werd hij poorter van de stad ’s Gravenhage en maakte voor hem ook de weg vrij om toe te treden tot het schoenmakersgilde. Op 14 augustus 1774 treedt hij toe tot het schoenmakersgilde en werd hij ingeschreven het Boek van Deken en Hoofdmannen van het Schoenmakers-, Looijers- en Leerkopersgilde. Bij de inschrijvingen over de periode medio oktober 1773 tot eind september 1774 staat zij naam onder de opsomming van schoenmakers.

De achternaam werd in die periode voornamelijk geschreven als "Deijst". Een wijze van schrijven dat door de ambtenarij nog lang woerd volgehouden. In 1777 treedt Joseph op als een getuige in een notariële akte. Hoewel de notaris de achternaam van Joseph schrijft als "Deijst", ondertekend Joseph de akte met "Dijst". Dit is het eerste schriftelijke bewijs over de schrijfwijze van de achternaam door ’n Dijst zelf. Bij latere aktes werd de achternaam door de ambtenaar geschreven als "Deijst", terwijl Joseph steeds ondertekende met "Dijst".

Op 25-01-1783 overlijdt Alida van Noord. Joseph heeft dan de zorg voor 6 minderjarige kinderen tot hij in april 1783 hertrouwt met Agenita Kuiper. De Staatscourant van 11-04-1856 en 19-08-1856 heeft als bijlage het volledige grootboek van de voormalige Weeskamer van ’s Gravenhage. Hierin staat het echtpaar Dijst-van Noord met hun kinderen van januari 1783 tot en met april 1783. Hieruit is te concluderen, dat na het overlijden van Alida van Noord één of meerdere minderjarige kinderen zijn ondergebracht in de Weeskamer van ’s Gravenhage. In het register van de Weeskamer in de Staatscourant blijkt, dat Alida van Noord erflater is. Op 18 april 1783 wordt de inboedel van de kinderen verkocht en levert een opbrengst op van f. 8,165. Volgens het register is de erfgenaam of ten behoeve van wie de boedel in de weeskamer is opgebracht Rudolphus Dijst. Dit moet zijn Rudolphus Dijst van 1780, kind van Alida en Joseph. In de kolom “Aanmerking” staat, dat het gaat om het moederlijk erfdeel. De overige kinderen zijn Amerentia (=Emerentiana Henrica) gehuwd met Hendrik Tornet, Gerardus Jacobus, Dina en Petronella (=Petronilla Maria), gehuwd met Willem van Horssen hebben hun aandeel ontvangen, terwijl Maria Dijst in 1786 (moet zijn 1788) is overleden en haar aandeel wordt verdeeld tussen haar broer (Gerardus Jacobus) en haar zuster (Dina). Wanneer de uitbetaling heeft plaatsgevonden wordt niet vermeld. Amerantie is in 1791 getrouwd. Gerardus Jacobus trouwt in 1798. De conclusie kan zijn, dat de afronding heeft plaatsgevonden tussen 1791 en 1798.

Zijn vrouw Alida overlijdt één maand na de geboorte van het 9e kind. Drie maanden later trouwt Joseph met Ag(e)nita Kuijper. Ag(e)nita is weduwe van Johannes Picaar en heeft drie kinderen. Volgens de ondertrouwakte brengt Joseph 6 kinderen mee. Dit moeten dan zijn:
Emerentia Hendrica, 14 jaar
Gerardus Jacobus, 11 jaar
Petronilla, 5 jaar
Maria, 2 jaar
Rudolphus, 2 jaar
Dina, 1/2 jaar.

Het is mogelijk, dat vader Joseph met zijn zoon Gerardus meerdere malen naar Amsterdam is geweest. Het waarom hij naar Amsterdam is vertrokken blijft onbekend. Er zijn wel enkele mogelijkheden.
- Het huwelijk met Agnieta Kuijper verliep niet goed. Om hieraan te onttrekken trok hij, mogelijk met zijn zoon Gerardus Jacobus in 1788/1789 naar Amsterdam. Op 10-01-1789 werd zijn dochter Christina Maria in Amsterdam geboren.
- In Europa is rumoer. In Frankrijk komt het volk in opstand. Het gevolg is de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Ook in de Nederlander is onrust. De patriotten (zij noemen zich vaderlanders) zijn in opstand gekomen tegen de rijken en de orangisten (aanhangers van de stadhouder). Woningen op de grachten in Amsterdam worden bestormd en de huisraad wordt naar beneden gegooid. In 1795 lukte het Franse Leger Amsterdam binnen te trekken en de Nederlanden te veroveren. Voor de patriotten is dit het sein tot het stichting van de Bataafse Republiek. De stadhouder ontvlucht het land. Was Joseph patriot en werd hij aangetrokken door de onlusten. Hij trad in elk geval in dienst van het leger van de Bataafse Republiek. Uit overtuiging of het hebben van een betaalde betrekking. In 1801 weer hij uit het leger van de Bataafse Republiek ontslagen en trouwde hij met Alida Hillebrink. Na het ontslag als fuselier wordt Joseph weer schoenmaker

Tijdens het verblijf groeit er een verhouding met de in Amsterdam wonende Alida Hillebrink. Op 10 januari 1789 wordt daaruit een kind geboren, Christina, terwijl het huwelijk van Joseph met Agenita nog bestaat. De geboorte van Christina Maria blijft niet onopgemerkt bij Agenita. Zij besluit echtscheiding aan te vragen. Op 25 juli 1789 wordt de echtscheiding door haar gevolmachtigde Albert van der Sanden aangevraagd bij de notaris bij het hof van Holland. Ag(e)nita kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje. In 1790 wordt door de rechter in Den Haag het huwelijk ontbonden. Reden: overspel. Joseph is bij de rechtspraak afwezig.

Pas in 1801 trouwt Joseph op 65 jarige leeftijd met de dan 49 jarige Alida Hillebrink. Zijn dochter Christina Maria is dan 12 jaar. Een maand voor de trouwdatum wordt Joseph ontslagen als fuselier bij de Compagnie van de Stad Amsterdam. Enige weken na het huwelijk wordt dochter Christina Maria als wettig kind door Joseph erkend.

Als Joseph 79 jaar is, in 1817, vijf jaar na het overlijden van Alida Hillebrink, trouwt Joseph voor de vierde keer met de 38 jarige Maria Charlotta van Soest. Het beroep van Joseph is schoenmakersknecht. Zijn ouders worden vermeld als Ludolf Dijst en Maria Amerentia Leenders. Charlotta is schoonmaakster. Er zijn voor dit huwelijk een groot aantal documenten overlegd. Ook de akte voor identiteitsonderzoek (zie hierboven). Lang heeft dit huwelijk niet geduurd. Op 28 september 1818 komt Maria Charlotta van Soest te overlijden.

Een half jaar na het overlijden van Maria Charlotta van Soest trouwt Joseph, oud 81 jaar, met Anna Catharina van Soest, 48 jaar oud.

Op 25-03-1824 wordt Joseph opgenomen in het Buitengasthuis aan de Overtoom (de voorloper van het Wilhelminagasthuis). Volgens patiëntenregister is hij dan 87 jaar. Op 15-04-1824 wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. Anderhalve maand later overlijdt hij.(Bron: Gemeentearchief Amsterdam, Patiëntenregister)
Bij het overlijden van Joseph in 1824, oud 86 jaar, wordt als echtgenote vermeld Catharina Rijnhout. De naam van zijn 5e echtgenote is echter Anna Catharina Reinholst. Hoewel hij zijn hele leven schoenmaker is geweest en ook ingeschreven is in het schoenmakersgilde van Den Haag, wordt bij zijn 5e huwelijk als beroep vermeld schoenmakerknecht.

Joseph trouwt 5x.
1. Trouwt Alida Joanna van Noord. Beiden zijn 30 jaar.
2. Trouwt drie maanden na het overlijden van Alida Joanna van Noord met Agnieta Kuijper. Joseph is 46 jaar en Agnieta is 50 jaar
3. Trouwt Alida Hillebrink. !2 jaar na de geboorte van hun dochter Christina Maria trouwt Joseph met Alida. Hij is dan 62 jaar en Alida is 49 jaar.
4. Trouwt 6 jaar na het overlijden van Alida Hillebrink met Maria Charlotta van Soest. Joseph is 81 jaar. Maria Charlotta is 39 jaar. Volgens de huwelijkse bijlagen is Joseph 79 jaar.
5. Trouwt 6 maanden na het overlijden van Maria Charlotta met Anna Catharina Reinholts (Rijnhotlz). Joseph is 82 jaar. Anna Catharina is 49 jaar.
3   Henricus Deijst zoon van Rudolphus Deijst (zie 1) en Maria Anna Leenters. Hij is gedoopt op maandag 02-12-1748 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk Oude Molstraat in Den Haag. Peter is Henricus Broeks en meter is Maria van Engele. Vader wordt vermeld met de achternaam "TIJS". Moeder wordt vermeld als "Maria Leenders".
Henricus is overleden op woensdag 11-02-1807 in ’s Gravenhage, 58 jaar oud (oorzaak: slijmziekte). Hij is begraven op woensdag 11-02-1807 in ’s Gravenhage, Grote Kerk.
Zijn naam wordt geschreven als "Hendrik Teijssen", oud 63 jaar. Op het moment van overlijden zou hij 1 minderjarig kind hebben. Bekend is, dat zijn dochter Petronilla nog in leven is, ongehuwd en in 1807 30 jaar zijn. De naam van zijn vrouw wordt geschreven als "wed. Teijssen" Op 12 februari 1807 werd aan de Grote Kerk in ’s Gravenhage voor de begrafenis betaald 19 gulden en 14 stuivers.
Adres:
11-02-1807     Zuidbinnensingel U 81, ’s Gravenhage (Overlijdensadres)
Getuige bij:
geboorteaangifte Emerentiana Henrica Dijst (1768-1815) [zie 6]    [oom vaderszijde]
25-06-1802     doop Helena Deijst (1802-1804) [zie 5,8]    [oom vaderszijde]
18-06-1804     doop Philippus Deijst (1804-1804) [zie 5,9]    [oom vaderszijde]
Henricus trouwde met Flora van Noord, 34 jaar oud, op zondag 22-10-1769 in ’s Gravenhage, nadat zij op zondag 08-10-1769 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan.
Henricus trouwt met de 13 jaar oudere Flora van Noord (geboren 1735). Flora is de zuster van Alida Maria van Noord (geboren1737), waarmee zijn 11 jaar oudere broer Joseph in 1767 was getrouwd. Flora was twee jaar ouder dan Alida.
Flora is een dochter van Jacobus Hermanus van Noord en Petronilla Rapost. Zij is gedoopt op zondag 30-01-1735 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oude Katholieke kerk Juffrouw Idastraat in den Haag. Getuigen zijn Adrianus Oosterhoek en Maria van Noord
Flora is overleden, 75 jaar oud (oorzaak: subiet). Zij is begraven op woensdag 09-01-1811 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
De doodsoorzaak is: subiet. Als woonadres staat vermeld: Pastoorswaranda. Bij haar overlijden heeft zij 1 meerderjarig kind. Haar voornaam wordt geschreven als "Florendina". Haar man wordt geschreven als "H. Thijs".
Adressen:
11-02-1807     Zuidbinnensingel U 81, ’s Gravenhage
21-06-1809     Noorderwal C 315, ’s Gravenhage
09-01-1811     Pastoorswaranda, ’s Gravenhage (Overlijdensadres)
Getuige bij:
15-02-1774     doop Adolf Dijst (1774-1779) [zie 2,4]    [tante moederszijde]
Kinderen van Henricus en Flora:
1 Rodolphus Dijst. Hij is gedoopt op maandag 14-05-1770 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Rodolphus was de volgende getuige aanwezig: Rudolphus Deijst (ovl. vóór 1791) [zie 1] [grootvader vaderszijde].
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk Juffrouw Idastraat in Den Haag. De naam van de peter, opa, wordt geschreven als "Rodolphus Dijst".
Rodolphus is overleden, 3 jaar oud (oorzaak: Kinderpokken). Hij is begraven op zaterdag 23-10-1773 in s Gravenhage.
Zijn naam wordt geschreven als "Roedolf Dijst". Achter zijn naam staat in het Latijns vermeld "ut supra", hetgeen betekent "als boven". Bij de boven zijn naam geschreven overledene wordt als overlijdensoorzaak vermeld "kinderpokken". Rodolphus is dus aan kinderpokken overleden.
2 Jacobus Joannes Dijst. Hij is gedoopt op vrijdag 07-02-1772 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk Juffrouw Idastraat in Den Haag. Bij zijn doop worden als peter Joannes Rovers en als meter Maria van Oort vermeld. (Oom en tante van moederszijde (!?)). Maria van Oort kan een zuster zijn van Flora en Alida.
3 Joseph Dijst. Hij is gedoopt op donderdag 23-02-1775 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Joseph was de volgende getuige aanwezig: Alida Joanna van Noord (1737-1783) [zie 2] [tante moederszijde].
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk Juffrouw Idastraat in Den Haag. De naam van de meter, vrouw van Joseph Dijst, wordt geschreven als "Alida van Oort".
Joseph is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30-06-1777 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
Prodeo begraven.
4 Petronilla Dijst. Zij is gedoopt op zaterdag 20-09-1777 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk Juffrouw Idastraat in Den Haag. Bij de geboorte wordt de kerk als getuige vermeld.
Petronilla is overleden, 31 jaar oud (oorzaak: borstkwaal). Zij is begraven op woensdag 21-06-1809 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
Haar naam wordt geschreven als "Pieternella Deijnst". Als erfgename wordt haar moeder vermeld met de naam wed. Deijnse.
Petronella/Pieternella is op 22-02-1807 doopgetuige (meter) in de RK Franse Kapel in Amsterdam bij de doop van Cornelia van den Berg, dochter van Jan van den Berg en Marie Meijer.
Adressen:
11-02-1807     Zuidbinnensingel U 81, ’s Gravenhage
21-06-1809     Noorderwal C 315, ’s Gravenhage (Overlijdensadres)
4   Gertrudis Deijst dochter van Rudolphus Deijst (zie 1) en Maria Anna Leenters. Zij is gedoopt op dinsdag 28-09-1756 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als peter Josephus Hool en als meter Getrudis Leenters vermeld. De vader, Rodolphus Deijst is Luthers.
Gertrudis is overleden op zondag 29-01-1832 om 13:00 in ’s Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-01-1832.
De aangifte is gedaan door Jacobus Markenbach , 38 jaar, bidder en Johannes Felsema, 32 jaar, kleermaker, beiden wonende te ’s Gravenhage. De naam van haar vader wordt geschreven als "Rudolph Deijst".
Getuige bij:
25-06-1802     doop Helena Deijst (1802-1804) [zie 5,8]    [tante vaderszijde]
08-12-1807     doop Maria Deist (1807-1809) [zie 5,11]    [tante vaderszijde]
Gertrudis trouwde met Jozef Broek, 24 of 25 jaar oud, op zondag 05-11-1780 in ’s Gravenhage, nadat zij op zondag 22-10-1780 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 05-11-1780 in ’s Gravenhage, R.K. Kerk Oude Molstraat.
Bij zijn huwelijk is Jozef soldaat. Bij het huwelijk zijn de getuigen Joannes la Fleur en Anna Beuzik.
Hij is gedoopt in 1755 in Sem in Munsterland.
Jozef is overleden op woensdag 09-08-1797 in ’s Gravenhage, 41 of 42 jaar oud (oorzaak: overvallen).
Getuige bij:
08-12-1807     doop Maria Deist (1807-1809) [zie 5,11]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Gertrudis en Jozef:
1 Anna Maria Broek. Zij is gedoopt op maandag 18-11-1776 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Rudolphus Deijst (ovl. vóór 1791) [zie 1] [grootvader moederszijde] en Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden de naam van de meter, oma, geschreven al "Emerentiana Leijnders".
Anna is overleden, 5 jaar oud (oorzaak: tering). Zij is begraven op maandag 15-04-1782 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
Zij is voor het huwelijk geboren en wordt bij het huwelijk erkend.
2 Joanna Cornelia Broek. Zij is gedoopt op woensdag 10-02-1779 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als getuigen Cornelis Bof en Anna Dijst vermeld. Anna Dijst is (mogelijk) de zuster van moeder Geertrui (Gertrudis).
Joanna is overleden op maandag 23-03-1840 om 04:00 in ’s Gravenhage, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-03-1840.
De aangifte is gedaan door Petrus Mitting, 35 jaar en Hendrik Gossijn, 44 jaar, boden, beiden wonende te Den Haag. Haar eerste voornaam wordt geschreven als Johanna en de achternaam van haar moeder als Deijst.
Zij is voor het huwelijk geboren en wordt bij het huwelijk erkend.
Joanna bleef ongehuwd.
3 Emerentia Broek. Zij is gedoopt op vrijdag 26-01-1781 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Emerentia was de volgende getuige aanwezig: Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop wordt als getuige Emerentia Leenders vermeld. Oma van moeders zijde.
4 Josephus Broek. Hij is gedoopt op zaterdag 12-04-1783 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als getuigen Mathias Teys en Agenita Teys vermeld. Agenita zou de 2e vrouw van haar opa, Joseph, kunnen zijn; Agenita Dijst - Kuijper. Mathias Teys is (nog) onbekend. De naam van de moeder wordt ook geschreven als "Gertrudis Teys".
Josephus is overleden, 1 maand oud (oorzaak: stuipen). Hij is begraven op maandag 12-05-1783 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
5 Anna Maria Broek, gedoopt op maandag 05-07-1784 in ’s Gravenhage. Volgt 11.
6 Josephus Joannes Broek. Hij is gedoopt op zaterdag 30-09-1786 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop wordt de naam van de meter geschreven als "Amarentia Lijnders".
Josephus is overleden, 2 maanden oud (oorzaak: stuipen). Hij is begraven op woensdag 27-12-1786 in ’s Gravenhage, Eikenduin.
7 Rudolphus Broek. Hij is gedoopt op dinsdag 25-12-1787 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de geboorte worden als getuigen Henricus Thijs en Joanna Thijs vermeld. Dit kunnen broer en zus van moeder zijn. Henricus van 1748 en Joanna van 1753.
Rudolphus is overleden, 13 jaar oud (oorzaak: scharlaake koorts). Hij is begraven op vrijdag 13-11-1801 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
Zijn voornaam wordt geschreven als "Rudolph Hendrik". Zijn leeftijd wordt vermeld als 15 jaar.
8 Getrudis Broek. Zij is gedoopt op maandag 04-07-1791 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Getuige is Amerentia Deist. Dit kan de dochter van haar oom Joseph (1737) zijn. Die was op dat moment 23 jaar. De naam van haar moeder wordt ook geschreven als "Getrudis Deist".
Getrudis is overleden, 9 jaar oud (oorzaak: overleden "aan ’t water". (verdronken?)). Zij is begraven op maandag 20-04-1801 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
9 Joseph Coenraad Broek, gedoopt op zondag 29-06-1794 in ’s Gravenhage. Volgt 12.
10 Amerantiana Broek. Zij is gedoopt op zondag 14-05-1797 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop wordt als getuige vermeld Maria Teijse. Familierelatie? De naam van haar moeder wordt ook geschreven als "Geertruy Teijse".
Amerantiana is overleden, 1 jaar oud (oorzaak: verettering in de ingewanden). Zij is begraven op dinsdag 26-03-1799 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
Zij treedt in het huwelijk met Jozef Broek op 5-11-1780. Op dat moment zijn er al 2 kinderen geboren. Zij worden bij het huwelijk erkend.
5   Rudolphus Deijst zoon van Rudolphus Deijst (zie 1) en Maria Anna Leenters. Hij is gedoopt op vrijdag 11-05-1759 in ’s Gravenhage, Oude Molstraat.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als peter Josephus Holl en als meter Anna Francisca Assering vermeld.
Rudolphus is overleden op vrijdag 12-06-1812 om 01:30 in Rotterdam, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-06-1812.
In het archief van Rotterdam is een overlijdensakte aanwezig met de volgende gegevens: Overledene: Roedolf Deijs, leeftijd 53 jaar; Vader: Roedolf Deijs; Moeder: Amerentia Versteeg; Echtgenote: Lena Verbrugge. Overlijdensplaats: Rotterdam; Geboorteplaats: Den Haeg
De leeftijd van Roedolf Deijs komt overeen met de geboortedatum van Rudolphus Deijst en geboren te Den Haag. De naam van zijn vader komt ook overeen. De naam van de moeder heeft geen relatie met zijn moeder. Hij is getrouwd met Helena Stenshemmer. op de akte wordt geschreven: Lena Verbrugge. De achternaam van zijn vrouw kent vele schrijfwijze. De aangifte van overlijden is gedaan door de buren. Op 5-12-1812 is het kind Christiaan overleden. op 12-6-1812 is de vader Rudolphus Deijst overleden. Op 2-7-1812 is Helene Stenshemmer overleden. Op 25-8-1812 wordt een doodgeboren kind aangegeven. Was er een ziekte in het gezin? Op dat moment is er nog een kind, Franciscus Deist, in leven. Dit kind is 6 jaar. Er zijn dus geen familieleden meer in leven die de juiste namen kunnen geven. De buren zullen het dus niet allemaal goed weten.
Adressen:
18-05-1788     Leiden
02-09-1791     Langebrugge, Leiden
na 1791     Hoedenmakersgang, Rotterdam
12-06-1812     Lommerstraat 237, Rotterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1791     Schoenmaker
1811     Klompenmaker (De schrijfwijze van zijn achternaam is Dijst.)
11-12-1811     Schoenmakersknecht
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
13-12-1811     overlijdensaangifte Helena Deist (1810-1811) [zie 5,12]    [vader]
Rudolphus ging in ondertrouw, 32 jaar oud,, 32 jaar oud, met Helena (Lena) Stenshemmer, 25 jaar oud op vrijdag 02-09-1791 in Leiden.
Bij de ondertrouw van Rudolphus en Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [moeder bruidegom] en Christiaan Stenshamer (ovl. na 1791) [vader bruid].
De voornaam van de bruidegom wordt geschreven als "Rudolph" en de achternaam als "Dijst". Hij en zijn vrouw wonende in Leiden in de Langebrugge. De naam van de bruid wordt geschreven als "Helena Hensheijmer". Getuige van de bruidegom is Amerentia Leenderts, moeder van de bruidegom en afkomstig uit Den Haag. Getuige van de bruid is Christiaan Hensheijmer, vader van de bruid en afkomstig uit Den Haag. De bruidegom is rooms-katholiek en de bruid gereformeerd. Bij hun ondertrouw zijn al twee kinderen geboren.
Lena is een dochter van Christiaan Stenshamer en Cornelia Stael. Zij is gedoopt op vrijdag 29-08-1766 in ’s Gravenhage.
Bij haar doopaantekening wordt haar achternaam geschreven als Steijnsheijmer. Zij is de dochter van de uit Duitsland afkomstige soldaat Christiaan Stentsheimer en Cornelia Stael.
Lena is overleden op donderdag 02-07-1812 om 17:00 in Rotterdam, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 03-07-1812.
De aangifte is gedaan door Dirk Arnoldus Berg Junior, 31 jaar, commis van de Heer Marie dezer stad en Jan Frederik Toebaert, 70 jaar, kok, beiden buren en wonende te Rotterdam. Haar achternaam wordt geschreven als Stenshamer. Volgens de overlijdensaantekening was zij weduwe van Roedolf Deijst. De naam van Helena’s moeder wordt in de overlijdensakte verkeerd weergegeven. De naam van haar moeder wordt geschreven als Helena Verbrugge en van haar vader als Christiaan Stenshamer, beiden uit Den Haag en al overleden.
Haar achternaam wordt verschillend geschreven. Bij haar doop wordt de achternaam geschreven als Steijnsheijmer. Bij haar ondertrouw wordt haar achternaam geschreven als Hensheijmer. Bij haar overlijden wordt haar achternaam geschreven als Stenshamer.
Bij de geboorte/overlijden van verschillende kinderen wordt haar achternaam geschreven als Henhamer, Stemshemmer, Stensheijmer, Steenshemmer.
Adressen:
18-05-1788     Leiden
02-09-1791     Langebrugge, Leiden
na 1791     Hoedenmakersgang, Rotterdam
02-07-1812     Lommerstraat 237, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Reformata
Kinderen van Rudolphus en Lena:
1 Helena Dijst. Zij is gedoopt op zondag 18-05-1788 in Leiden. Bij de doop van Helena was de volgende getuige aanwezig: Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [grootmoeder vaderszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Kuipersteeg in Leiden.
Helena is overleden op woensdag 28-12-1796 in Rotterdam, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28-12-1796. Zij is begraven op vrijdag 30-12-1796 in Rotterdam.
Adres:
28-12-1796     Oppert, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
2 Rudolf Deist. Hij is gedoopt op zondag 25-04-1790 in Leiden.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de St. Jorissteeg in Leiden. De familienaam van de vader wordt geschreven als "Deist". Als getuige wordt genoemd Aagje Teinbuik. De moeder is niet katholiek. De Oud-Katholieke parochiekerk van de HH Fredericus en Odulfus bestaat sinds 1694 en komt voort uit de huiskapel in de St. Jorissteeg/Hooigracht.
Beroep:
1811     Hoefsmidsknecht (De schrijfwijze van zijn naam is Adolf Dijst.)
3 Christiaan Dijst. Hij is gedoopt op maandag 12-03-1792 in Leiden. Bij de doop van Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph Dijst (1737-1824) [zie 2] [oom vaderszijde] en Emerentiana Henrica Dijst (1768-1815) [zie 6] [nicht vaderszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de St. Jorissteeg in Leiden. De familienaam van de vader wordt geschreven als "Dijst" en van de getuigen als "Deist". Als getuige wordt ook genoemd Maria Gilbers, met de Latijnse toevoeging supplevit (=verving)(?)
De achternaam van de moeder wordt geschreven als "Stemshemmer". De Oud-Katholieke parochiekerk van de HH Fredericus en Odulfus bestaat sinds 1694 en komt voort uit de huiskapel in de St. Jorissteeg/Hooigracht.
Christiaan is overleden op vrijdag 05-06-1812 om 04:30 in Rotterdam, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 06-06-1812.
De aangifte is gedaan door Jan Frederik Toebaarts, 70 jaar, zonder beroep en Jacob Beeglinger, 60 jaar, winkelier, beiden buren en wonende te Rotterdam. De ouders worden vermeld als "Roelof Deijst en Helena Stentzhemmer". Zijn achternaam wordt ook schreven als "Deijst". Zijn vader is op 12 juni en zijn moeder is op 2 juli overleden.
Adres:
05-06-1812     Lommerstraat 237, Rotterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
Schoenmakersknecht
4 Philippus Joannes Georgius Diest. Hij is gedoopt op woensdag 02-04-1794 in Leiden.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk St. Jorissteeg in Leiden. De naam van de vader wordt geschreven als "Rudolphus Diest". Hierdoor heeft hij officiëel ook de achternaam "Diest". Getuigen zijn Philip Joan George Smit en Elisabeth van den Heuvel.
Philippus is overleden op dinsdag 02-07-1799 in Rotterdam, 5 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 03-07-1799 in Rotterdam.
De naam van zijn vader wordt geschreven als "Dijs".
5 Antonius Dijst. Hij is gedoopt op vrijdag 16-09-1796 in Rotterdam.
Gedoopt in de kerk Leeuwenstraat in Rotterdam. Doopgetuigen zijn Antonius Smolders en Doortje Smolders.
Antonius is overleden op zondag 25-11-1798 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 25-11-1798. Hij is begraven op dinsdag 27-11-1798 in Rotterdam.
Zijn voornaam wordt geschreven als "Anthonij". De naam van de vader wordt geschreven als "Roedolf Deijs".
Religie:
Rooms Katholiek
6 Joannes Valentinus Deijs, geboren op dinsdag 05-06-1798 in Rotterdam. Hij is gedoopt op dinsdag 05-06-1798 in Rotterdam.
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam. Getuigen zijn Valentinus Franciscus Munch en Amelia Brasseur. De naam van de vader wordt geschreven als "Rudolphus Deijs" en van de moeder "Helena Stensheijmer".
Joannes is overleden op zondag 07-12-1800 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 07-12-1800. Hij is begraven op woensdag 10-12-1800 in Rotterdam.
Bij zijn overleden heeft hij de voornamen "Franciscus Valentijn" en wordt de naam van de vader geschreven als "Roelof Deyts".
Adres:
07-12-1800     Oppert Hoedemakersgang, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
7 Maria Deijst. Zij is gedoopt op vrijdag 01-08-1800 in Rotterdam.
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam. Doopgetuigen zijn Johannes Zuijdmulder en Maria Gordijn.
Maria is overleden op vrijdag 13-01-1804 in Rotterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13-01-1804. Zij is begraven op maandag 16-01-1804 in Rotterdam.
De vader werd bij het overlijden vermeld als "Pieter Dijst".
Adres:
13-01-1804     Oppert Hoedemakersgang, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
8 Helena Deijst, geboren op donderdag 24-06-1802 in Rotterdam. Zij is gedoopt op vrijdag 25-06-1802 in Rotterdam. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Deijst (1748-1807) [zie 3] [oom vaderszijde] en Gertrudis Deijst (1756-1832) [zie 4] [tante vaderszijde].
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam.
Helena is overleden op zondag 08-04-1804 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 08-04-1804. Zij is begraven op dinsdag 10-04-1804 in Rotterdam.
Bij het overlijden wordt de naam van de vader geschreven als Dijst.
Adres:
08-04-1804     Oppert Hoedemakersgang, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
9 Philippus Deijst, geboren op maandag 18-06-1804 in Rotterdam. Hij is gedoopt op maandag 18-06-1804 in Rotterdam. Bij de doop van Philippus was de volgende getuige aanwezig: Henricus Deijst (1748-1807) [zie 3] [oom vaderszijde].
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam. Doopgetuige is ook Maria Gourdijn. De moeder werd vermeld als Helena Steenshemmer.
Philippus is overleden op donderdag 21-06-1804 in Rotterdam, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21-06-1804. Hij is begraven op vrijdag 22-06-1804 in Rotterdam.
Adres:
21-06-1804     Oppert Hoedemakersgang, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
10 Franciscus Deist. Hij is gedoopt op donderdag 20-03-1806 in Rotterdam.
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam. De vader werd vermeld als Rudolphus Deist. Getuigen zijn Pieter Domhof en Anna Louise.
Franciscus is overleden op maandag 16-12-1816 om 20:00 in Rotterdam, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18-12-1816.
De aangifte is gedaan door Machiel Bontemeijer, 49 jaar, onderwijzer en Johannes Zeer, 29 jaar, gealimenteerde, beiden wonende in het Rooms Katholieke Weeshuis te Rotterdam. Bij zijn overlijden wordt zijn achternaam geschreven als Dijs evenals de achternaam van de vader.
Religie:
Rooms Katholiek
11 Maria Deist. Zij is gedoopt op dinsdag 08-12-1807 in Rotterdam. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jozef Broek (1755-1797) [zie 4] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Gertrudis Deijst (1756-1832) [zie 4] [tante vaderszijde].
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam.
Maria is overleden op donderdag 28-12-1809 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-12-1809. Zij is begraven op vrijdag 29-12-1809 in Rotterdam.
Bij haar overlijden wordt de achternaam van de vader vermeld als "Deijst"
.
Adres:
28-12-1809     Oppert F 114, Rotterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
12 Helena Deist. Zij is gedoopt op donderdag 18-01-1810 in Rotterdam.
Gedoopt in de kerk in de Leeuwenstraat in Rotterdam. Getuigen zijn Antonij Hendriks en Petronella Sentrop. De naam van de vader wordt vermeld als "Rudolphus Deist"
.
Helena is overleden op woensdag 11-12-1811 om 19:00 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13-12-1811. Bij de overlijdensaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Rudolphus Deijst (1759-1812) [zie 5] [vader].
Bij haar overlijden wordt haar naam en de naam van haar vader geschreven als "Dijst". De aangifte is ook gedaan door Matthijs Fennekol, 46 jaar, timmermansknecht, wonende te Rotterdam.
Adres:
11-12-1811     Oppert F 114, Rotterdam
Religie:
Rooms Katholiek
13 NN Deijst, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 25-08-1812 in Rotterdam. Hij is gedoopt op dinsdag 25-08-1812 in Rotterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25-08-1812.
Er was een aantekening dat het kind 0 jaar was en van het mannelijke geslacht was. De vader werd vermeld als "Roelof Deijst" en de moeder als "Lena Henhamer". Dit is een opmerkelijke vermelding. Op 2 juli 1812 zou de moeder Helena Stenshemmer zijn overleden. Het is haast een mirakel dat het kind anderhalve maand later geboren zou zijn.
Op merkelijk zijn de sterfgevallen vlak na elkaar in Rotterdam. Op 11-12-1811 overlijdt zijn jonste kind dochter Helena. Op 05-06-1812 komt zoon Crhistiaan te overlijden. Zeven dagen later overlijdt Rudolphus. En een maand later overlijdt op 02-07-1812 zijn vrouw Helena.

Generatie 3

6   Emerentiana Henrica Dijst dochter van Joseph Dijst (zie 2) en Alida Joanna van Noord. Bij de geboorteaangifte van Emerentiana was de volgende getuige aanwezig: Henricus Deijst (1748-1807) [zie 3] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 11-06-1768 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholiekerk in Den Haag
Emerentiana is overleden op maandag 27-02-1815 om 21:00 in Amsterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28-02-1815.
De aangifte van overlijden wordt gedaan door Jan Frederik Kwant, 40 jaar, directeur van het Buiten Gasthuis en Michael M. Luber, med. docter, oud 27 jaar. Haar voornaam wordt vermeld als "Amerent". Verdere gegevens over huwelijk en ouders zijn op dat moment bij de gemeente en getuigen niet bekend.
Adressen:
1798     Fiolettenstraat, Amsterdam
1798     Roosenstraat, Amsterdam (Bij haar vader)
Beroep:
Huishoudster
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
12-03-1792     doop Christiaan Dijst (1792-1812) [zie 5,3]    [nicht vaderszijde]
06-10-1802     doop Fredericus Dijst (1802-1805) [zie 7,2]    [tante vaderszijde]
Emerentiana trouwde met Hendrik Tornet, 24 of 25 jaar oud, op zondag 15-05-1791 in ’s Gravenhage, nadat zij op zondag 09-01-1791 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15-05-1791 in ’s Gravenhage, Kloosterkerk.
Bij haar huwelijk worden haar voornamen geschreven als "Emerentia Hendrica".
Hij is gedoopt in 1766 in ’s Gravenhage.
Hendrik is overleden, 32 of 33 jaar oud (oorzaak: borstkwaal). Hij is begraven op dinsdag 05-02-1799 in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
Kinderen van Emerentiana en Hendrik:
1 Cornelia Tornet. Zij is gedoopt op zondag 17-07-1791 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Grote Kerk te Den Haag. Getuige Jacoba Tornet.
2 Alida Maria Tornet. Zij is gedoopt op woensdag 26-11-1794 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Grote Kerk te Den Haag. Getuige Maria Tornet.
Alida is overleden op vrijdag 18-05-1798 in ’s Gravenhage, 3 jaar oud (oorzaak: Pokken). Zij is begraven in ’s Gravenhage, Noorderkerkhof.
3 Jacoba Hendrica Tornet. Zij is gedoopt op woensdag 09-11-1796 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Grote Kerk te Den Haag. Getuige Jacoba Tornet.
4 Joanna Tornet. Zij is gedoopt op maandag 09-09-1799 in Amsterdam.
Gedoopt in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam. Doopgetuigen zijn Johannes Verhoef en Johanna Deijst. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Amerens Deijst". Achter haar voornaam wordt geschreven: "Uit het gasthuis". Zij is zeven maanden na het overlijden van haar vader geboren.
Religie:
Rooms Katholiek
Op 21 juni 1799 wordt door notaris William Pieter Funbull de Nekker een getuigenverklaring van Emerantia (Amerentia). Haar man is overleden en zij werkt als dienstbode van Melchior Meulman en Christian Munink op de Laan (in Den Haag). Zij verklaart:
"....zij een brief heeft horen lezen door Johanna Petronella Westerwijk Torsbergh, huisvrouw van Jan Meyer van Noord. Hij wilde scheiden en terug naar Vlaanderen."
Zij ondertekent als: Amerens Dijst, weduwe van Hendrik Tornet.

Bij het huwelijk van haar broer Gerardus in 1798 woont zij en haar vader in Amsterdam en is het huwelijk met haar stiefmoeder ontbonden. Volgens informatie zou zij in 1798 ook in de Roosenstraat bij haar vader wonen. Of dit tijdelijk is, is niet bekend. Op dat moment (1798) leeft haar man en tenminste haar jongste dochter nog.

Het kind Joanna Deijst van Emerentia Hendrica Deijst en Hendrik Tornet is geboren op 9-9-1799 in Amsterdam 7 maanden na het overlijden van de vader: Hendrik Tornet is op 6-2-1799 overleden. Emernetia zelf is overleden in Amsterdam. Zij is dus kennelijk na het overlijden van haar man Hendrik Tornet naar Amsterdam vertrokken met 1 of 2 kinderen. (Cornelia Tornet, geboren 17 juli 1791, overlijden nog onbekend en Jacoba Hendrica Tornet, geboren 09 november 1796). Jacoba Hendrica Tornet is op 04 juli 1826 in De Haag overleden. Zij is kennelijk later toch weer naar Den Haag gegaan.
7   Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst zoon van Joseph Dijst (zie 2) en Alida Joanna van Noord. Hij is gedoopt op woensdag 26-02-1772 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk in Den Haag. Peter Cornelis van Oort en meter Emerentiana van der Poel.
Gerrit is overleden op donderdag 09-11-1826 om 10:00 in Amsterdam, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11-11-1826.
Aangegeven door Hendrik Wolbers, neef, en Carel Jarman, buurman. Zij woonden allebei op het zelfde adres. In de overlijdensakte van Gerrit (overleden 1826) staat vermeld, dat hij gehuwd is met Neeltje van Delft "verder niet bekend", terwijl Neeltje nog in leven is!
Adressen:
09-02-1798     Bloemstraat, Amsterdam (Ondertrouwakte)
12-02-1813     Bloemstraat 90, Amsterdam (Geboorte zoon Frederik)
18-04-1815     Bloemstraat 90, Amsterdam (Geboorte zoon Gerrit)
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam (Geboorte zoon Hendrik)
van 09-11-1826 tot 06-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
12-02-1813     Schoenmakersknecht
09-11-1826     Schoenmaker
Getuige bij:
15-02-1813     geboorteaangifte Frederik Dijst (1813-1843) [zie 7,9]    [vader]
08-09-1817     geboorteaangifte Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17]    [vader]
Gerrit trouwde met Neeltje van Delft, 18 jaar oud, op zondag 04-03-1798 in Amsterdam, nadat zij op vrijdag 09-02-1798 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij de ondetrouw wordt Gerardus geassisteerd door zijn vader Joseph Dijst en Neeltje door haar moeder Neeltje Smit van den Anker.
Neeltje is een dochter van Frederik van Delft en Neeltje Smit(s) van den Anker. Zij is gedoopt op zondag 09-05-1779 in Amsterdam.
Gedoopt door pastor Adrianus Becol in de Nieuwe Kerk. Getuige Jan van Delft en Johanna Bogemaker.
Neeltje is overleden op zondag 01-01-1832 om 19:00 in Amsterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-01-1832. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [zoon] en Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [zoon].
Neeltje is haar hele leven turfvulster geweest, zoals blijkt uit ge geboorteakten van haar kinderen.
Als Neeltje komt te overlijden (1832) zijn er nog minderjarige kinderen. Vader Gerrit was al in 1826 overleden. De minderjarige kinderen (Gerrit 1815 en Hendrik 1817) worden opgenomen in het Burger Weeshuis. Frederik (1813) gaat onder dienst. Er wordt een verzoek gedaan om de jongsten, Gerrit en Hendrik, op te nemen in het Diaconessen Weeshuis. Er wordt ten behoeve van de Groote Vergadering een omschrijving opgemaakt van het gezin (zie akte). Diverse aktes van bewijs van lidmaatschap worden overlegd. Ook de inboedel wordt omschreven. Het was regel, dat bij opname in het weeshuis de inboedel over gaat naar het weeshuis. Echter er bleken meer schulden te zijn, dan dat de inboedel waard is. In de akte wordt dan ook aangegeven "zoo hebben wij van de overneming des boedels afgezien."
Adressen:
09-02-1798     Bloemstraat, Amsterdam
12-02-1813     Bloemstraat 90, Amsterdam
18-04-1815     Bloemstraat 90, Amsterdam
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam
01-01-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
12-02-1813     Turfvulster
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Alida Jo(h)anna Dijst, gedoopt op maandag 09-03-1801 in Amsterdam. Volgt 13.
2 Fredericus Dijst. Hij is gedoopt op woensdag 06-10-1802 in Amsterdam. Bij de doop van Fredericus was de volgende getuige aanwezig: Emerentiana Henrica Dijst (1768-1815) [zie 6] [tante vaderszijde].
Gedoopt in de Oud Katholieke Kerk op de Brouwersgracht. De voornaam van de getuige wordt geschreven als "Aemerentia".
Fredericus is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 29-08-1805 in Amsterdam, Westerkerk en kerkhof.
Begraafplaats Wester Kerk en Kerkhof. Zijn naam wordt geschreven als Frederik Dijst. De naam van zijn vader wordt geschreven als "Hendrik".
Religie:
Rooms Katholiek
3 Fredericus Joannes Dijst. Hij is gedoopt op vrijdag 17-02-1804 in Amsterdam.
Als peter en meter treedt de kerk op. Gedoopt in de Oud Katholieke Kerk, Brouwersgracht
Religie:
Rooms Katholiek
4 Josephus Dijst, gedoopt op vrijdag 17-02-1804 in Amsterdam. Volgt 14.
5 Cornelia Dijst. Zij is gedoopt op zondag 22-12-1805 in Amsterdam.
Gedoopt in de Oud-Katholiek Kerk op de Brouwersgracht. Meter is in naam van de kerk Maria Kooper. Achter de naam van haar moeder staat vermeld "Niet katholiek".
Cornelia is overleden op dinsdag 03-11-1807 in Amsterdam, 1 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam, Karthuizerkerkhof.
In verband met de slechte staat van de originele akte is de tekst overgenomen uit het begraafregister van het. De aantekening is als volgt:
3-11-1807
Gerrit| Neeltje Dijst | Egelantier3-11-1807 Gerrit| Neeltje Dijst | Egelantier
Overlijden van Cornelia Dijst
Cornelia is begraven op het Karthuizerkerkhof. Een toevoeging in het begraafregister is: Eglantier. Dit zou het woonadres kunnen zijn.
Religie:
Rooms Katholiek
6 Emerentia Dijst. Zij is gedoopt op dinsdag 03-11-1807 in Amsterdam.
Gedoopt in de Oud-Katholiek Kerk op de Brouwersgracht. Meter is in naam van de kerk Maria Kooper. Aangezien Maria Kooper bij meerdere dopen optreedt namens de kerk zal zij wel geen familie zijn. Mogelijk de huishoudster van de pastoor? Bij de doopaantekening is toegevoegd Obiit, dat wil zeggen: is overleden. De vraag is wanneer dit er bij geschreven is. Er is een overlijdensaantekening gevonden van 2 maanden later. Is Obiit er later bij geschreven of is het kind pas bij het overlijden gedoopt.
Emerentia is overleden op zondag 03-01-1808 in Amsterdam, 2 maanden oud. Zij is begraven in Amsterdam, Karthuizerkerkhof.
In verband met de slechte staat van de originele akte is de tekst overgenomen uit het begraafregister van het Karthuizerkerkhof. De aantekening is als volgt:
3-1-1808
Gerrit| Amerensi Dijst | Baangracht3-1-1808 Gerrit| Amerensi Dijst | Baangracht
Overlijden van Emerentia Dijst
Emerentia is begraven op het Karthuizerkerkhof. Een toevoeging in het begraafregister is: Baangracht. Dit zou het woonadres kunnen zijn.
In verband met de slechte staat van de originele akte is de tekst overgenomen uit het begraafregister van het Karthuizerkerkhof. De aantekening is als volgt:
3-1-1808
Gerrit| Amerensi Dijst | Baangracht3-1-1808 Gerrit| Amerensi Dijst | Baangracht
Overlijden van Emerentia Dijst
Emerentia is begraven op het Karthuizerkerkhof. Een toevoeging in het begraafregister is: Baangracht. Dit zou het woonadres kunnen zijn.
Religie:
Rooms Katholiek
7 Gerhardus Dijst. Hij is gedoopt op woensdag 16-11-1808 in Amsterdam.
Gedoopt in de Oud-Katholiek kerk op de Brouwersgracht. Meter is in naam van de kerk Maria Kooper. Aangezien Maria Kooper bij meerdere dopen optreedt namens de kerk zal zij wel geen familie zijn. Mogelijk de huishoudster van de pastoor? Achter de naam van zijn moeder staat vermeld: "Niet katholiek"
Gerhardus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op zondag 01-01-1809 in Amsterdam, Westerkerk en kerkhof.
Begraafplaats Wester Kerk en Kerkhof. Zijn naam wordt vermeld als "Gerrit Deijst".
Religie:
Rooms Katholiek
8 Gerhardus Dijst, gedoopt op zondag 20-01-1811 in Amsterdam. Volgt 15.
9 Frederik Dijst, geboren op vrijdag 12-02-1813 om 09:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-02-1813. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1772-1826) [zie 7] [vader].
Getuigen zijn Hermanus Gerardus van Hartesveld, oud 50 jaar, chirurgijnsbediende, wonende Baangracht 243 en Frederik Bakker, oud 37 jaar, letterzetter, wonende Bloemstraat 90 te Amsterdam.
Frederik is overleden op dinsdag 25-07-1843 in Op zee, 30 jaar oud.
Frederik Dijst werd ingelijfd bij de Nationale Militie op 28-04-1832 bij de 10e afdeling Infanterie.
Het zoeken naar gegeven over Frederik heeft veel tijd gekost. Een huwelijk of overlijden van hem was niet te vinden. Kennelijk werd er velen jaren geleden (1839/1840) ook al naar hem gezocht. Dit vermoeden blijkt uit onderstaand aangetroffen certificaat van de Nationale Militie.

Na gedaan onderzoek bij het MINISTERIE VAN KOLONIEN wordt verklaard, dat uit bij hetzelve Ministerie gehouden wordende registers blijkt dat FREDERIK DIJST, omstreeks 27 jaar oud, geboren te Amsterdam, provincie Noord Holland, zoon van Gerrit en van Neeltje van Delft op den 8 mei 1937 in dienst is getreden en daarbij overgenomen van de 1e afdeling Infanterie, waarbij hij den 29 april 1832 was ingedeeld als militien zijnde loteling van de ligting van 1832, uit de provincie Noord Holland, gemeente Amsterdam, onder nummer 3582; dat hij voorts den 20 juli 1837 met het schip ’Koning der Nederlander’ naar Oost Indië vertrokken is en niet voorkomt op de staten der aldaar overledene of op eene andere wijze van de dienst afgegane militienen, loopende de laatstelijk ontvangene tot ultimo maart 1939.

Getekend ’s Gravenhage januari 1840.

De conclusie is, dat hij niet overleden was en ook nog niet uit de dienst was. Maar wat er met hem (later) wel gebeurd was bleef onbekend. In 1993 werd contact gezocht met Indische Genealogische Vereniging in den Haag en tot verbazing werd onderstaande gegevens aangeleverd:

Bij besluit van de Gouveneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, dd. 18 november 1842, nr. 13 wordt Frederik wegens onvolledige blindheid door ziekte te Makassar voor verdere dienst ongeschikt en gegageerd met half soldatengagement ter somme van f. 54,- ’s jaars. Op 11 maart 1843 naar Nederland teruggezonden met het schip "Maria" en op de terugreis aan boord van die bodem overleden op 25 juni 1843.
(Algemeen Rijksarchief Den Haag, Suppletietroepen, fol. 5417.)

Wat kennelijk bij terugkomst van het schip ’Maria’ in de thuishaven niet is gebeurd en wat wel was voorgeschreven, was het laten maken van een akte van overlijden aan de hand van die gegevens. Hierdoor was het niet mogelijk overlijdensgegevens van Frederik in de burgelijke stand te vinden.

Het laten uitzenden van Frederik naar Oost Indië zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van het overlijden van zijn moeder. Hij was minderjarig (19 jaar) en zou worden opgenomen in het Diaconessen Weeshuis. Zijn broers Gerrit en Hendrik zijn wel opgenomen in het Weeshuis.
Frederik bleef ongehuwd.
Adressen:
12-02-1813     Bloemstraat 90, Amsterdam (Geboorteadres)
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam
10 Gerrit Dijst, geboren op dinsdag 18-04-1815 in Amsterdam. Volgt 16.
11 Hendrik Dijst, geboren op vrijdag 05-09-1817 in Amsterdam. Volgt 17.
Bij zijn doop krijgt hij de voornamen Gerardus Jacobus. Gedurende zijn leven wordt zijn voornaam alleen geschreven als Gerrit. Tussen 1783 (na het overlijden van zijn moeder) en 1798 trekt zijn vader en de kinderen (Gerrit en Emerentia) naar Amsterdam.
8   Petronilla Dijst dochter van Joseph Dijst (zie 2) en Alida Joanna van Noord. Zij is gedoopt op dinsdag 05-05-1778 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholieke kerk in Den Haag. Bij haar doop wordt als meter Maria van Oort vermeld. Maria van Oort kan een zuster zijn van Flora en Alida van (N)Oort/Noord.
Petronilla is overleden op zondag 08-11-1846 om 17:00 in Sloten (NH), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-11-1846.
De aangifte is gedaan door Gerardus Theodorus Tieke, arbeider, 24 jaar, schoonzoon en Dirk van Lissel, arbeider, 56 jaar, beiden wonende aan de Overtoom. Bij haar overlijden woont zij aan de Overtoom, kennelijk bij haar dochter, en is zij afkomstig uit Bodegraven. Opmerkelijk is dat bij het overlijden in de aangifte door haar schoonzoon, haar achternaam wordt geschreven als Dijst, terwijl dit tijdens haar leven niet is gebeurd.
Adressen:
22-07-1801     Bodegraven
08-11-1846     Overtoom, Sloten NH (Overlijdensadres)
Petronilla trouwde met Wilhelmus (Willem) van Horssen, 34 jaar oud, op woensdag 22-07-1801 in Leiden.
De naam van de bruid wordt geschreven als "Petronella Deijts". De naam van de bruidegom als "Willem van Horsen". Beiden wonen in Bodegraven, maar de bruid heeft onlangs in Leiden gewoond.
Willem is een zoon van Pieter van Horssen en Petronella van Vulpen. Hij is gedoopt op zaterdag 07-02-1767 in Woerden.
Willem is overleden op maandag 07-08-1820 om 13:00 in Bodegraven, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-08-1820.
De aangifte wordt gedaan door Abrham Oppelaar, 44 jaar, timmerman en Christiaan Schmidt, 35 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Bodegraven. De naam van zijn echtgenote geschreven als "Petronella Dijs". Zijn achternaam wordt geschreven als "van Horsen".
Zijn familienaam wordt ook geschreven als "Horsen".
Adres:
22-07-1801     Bodegraven (Overlijdensadres)
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
Tijdens haar leven, bij geboorte, huwelijk of overlijden van haar kinderen, wordt haar achternaam divers geschreven, zoals Deins, Deijs, Dijs, Dijns, Deijst. Opmerkelijk is, dat bij haar overlijden haar achternaam wordt geschreven als Dijst.
9   Dina Dijst dochter van Joseph Dijst (zie 2) en Alida Joanna van Noord. Zij is gedoopt op vrijdag 20-12-1782 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Oud Katholiek kerk Juffrouw Idastraat in Den Haag. Meter Dina van C(K)leef.
Dina is overleden op woensdag 22-01-1851 om 10:00 in Nieuwer-Amstel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-01-1851. Bij de overlijdensaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Arie Selie (1817-1866) [zie 19] [schoonzoon].
Het overlijden is ook aangegeven door Hendrik Selie, fabrieksknecht, oud 31 jaar, een bekende van Dina (mogelijk de broer van Arie)
Adressen:
1811     ’s Gravenhage
1815     Nieuwer-Amstel
1819     Overtoom, wijk G, nr. 55, Nieuwer-Amstel
1843     Amstelveenseweg, wijk 9, nummer 113, Nieuwer-Amstel
22-01-1851     Overtoomsche weg, wijk 9 nummer 16, Nieuwer-Amstel (Overlijdensadres)
Dina trouwde met Willem Kruijt, 31 jaar oud, op woensdag 15-06-1814 in ’s Gravenhage.
Getuigen zijn Johanna Jacobus Dieben, 46 jaar, tapper; Arie Frijsenman, 57 jaar, klompenmaker; Philip Carel la Tours, 52 jaar, verver; Jacobus Thierry, 36 jaar, timmerman; allen wonende te Den Haag. In de kantlijn van de huwelijksakte is een aantekening gemaakt, verwijzend naar de notariële akte vóór het huwelijk, waarbij Dina en Willem hun eerst geboren kind Willem erkennen als hun kind. Bij het huwelijk wordt een notariële akte toegevoegd (huwelijkse bijlage) van de ouders van Willem Kruijt. Zijn ouders wonende "onder Uithoorn" en zij zijn niet in de gelegenheid om bij zijn huwelijk in Den Haag aanwezig te zijn. Zij geven in de akte toestemming tot het aangaan van het huwelijk met Dina Deijst, dienstbode bij de heer Faber van Riemsdijk te Den Haag.
Willem is een zoon van Pieter Cornelisz Kruijt en Gerritje van Elswijk. Hij is gedoopt op zondag 23-06-1782 in Nieuwveen, gereformeerde kerk.
Peetoom Gerrit Jansz van Elswijk en peetmoeder Marritje van Dijk.
Willem is overleden op vrijdag 10-03-1843 om 09:00 in Nieuwer-Amstel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11-03-1843. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambertus Kruijt (geb. 1819) [zie 9,3] [zoon].
Het overlijden is ook aangegeven door Hendrik ter Lage, glanzer(n)(?), oud 57 jaar, wonende aan de Overtoom te Nieuwer-Amstel, bekende.
Adres:
tot 10-03-1843     Amsterdamseweg, wijk 9, nummer 113, Nieuwer-Amstel (Overlijdensadres)
Beroep:
tot 10-03-1843     Brievenbesteller
Getuige bij:
14-12-1815     geboorteaangifte Alida Johanna Kruijt (1815-1901) [zie 19]    [vader]
14-04-1819     geboorteaangifte Lambertus Kruijt (geb. 1819) [zie 9,3]    [vader]
02-04-1825     geboorteaangifte Diena Kruijt (1825-1826) [zie 9,4]    [vader]
02-01-1826     overlijdensaangifte Diena Kruijt (1825-1826) [zie 9,4]    [vader]
Kinderen van Dina en Willem:
1 Willem Kruijt, geboren op woensdag 23-10-1811 in ’s Gravenhage. Volgt 18.
2 Alida Johanna Kruijt, geboren op donderdag 12-10-1815 in Nieuwer-Amstel. Volgt 19.
3 Lambertus Kruijt, geboren op dinsdag 13-04-1819 om 21:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-04-1819. Bij de geboorteaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Willem Kruijt (1782-1843) [zie 9] [vader].
Getuigen zijn Jan Vonk, 52 jaar, schipper, Kattenburgerstraat 169 te Amsterdam en Jan Frederik Richter, oud 43 jaar, schippersknecht, Haarlemmerdijk 43 te Amsterdam. Zijn moeder wordt vermeld als "Diena Deyts".
Adres:
13-04-1819     Overtoom, wijk G, nr. 55, Nieuwer-Amstel (Geboorteadres)
Getuige bij:
11-03-1843     overlijdensaangifte Willem Kruijt (1782-1843) [zie 9]    [zoon]
4 Diena Kruijt, geboren op donderdag 31-03-1825 om 07:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 02-04-1825. Bij de geboorteaangifte van Diena was de volgende getuige aanwezig: Willem Kruijt (1782-1843) [zie 9] [vader].
Getuigen zijn Lambertus Kruijt, oud 49 jaar, commissionair en Anthonie Eylers, oud 28 jaar, sjouwerman. De moeder wordt geschreven als "Diena Deyts".
Diena is overleden op zondag 01-01-1826 om 15:00 in Nieuwer-Amstel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 02-01-1826. Bij de overlijdensaangifte van Diena was de volgende getuige aanwezig: Willem Kruijt (1782-1843) [zie 9] [vader].
Getuige is Arie Wassenaar, werkman, 29 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Adres:
van 31-03-1825 tot 01-01-1826     Nieuwer-Amstel (Geboorte- en overlijdensadres)
Uit de relatie van Dina Dijst en Willem Kruijt raakt Dina kennelijk in verwachting. Het moment is erg ongunstig, want Willem Kruijt moet onder dienst. Er wordt besloten een huwelijkscontract op te stellen, waarin Willem aangeeft met Dina te zullen trouwen en het kind waarvan Dina in verwachting is zijn kind is. Ook wordt in het huwelijkscontract de naam van het kind al vastgesteld Het huwelijkscontract wordt opgesteld op 20 mei 1811. Het kind wordt geboren op 23 oktober 1811 Pas op 30 november 1831 (!) wordt het huwelijkscontract overgenomen in het geboorteregister van Den Haag bij de geboorte aantekening van Willem Kruijt (23/10/1811).

Dina maakt kennis met Willem Kruijt. Volgens de inschrijvingslijst van de Militie voor Zeevarenden, dd.1811:
"Willem Kruijt, geboren 16-6-1782 te Nieuweveen. Schipper op het
vaartuig van zijn vader, zijnde een IJkerschip houdende 12 lasten,
varen over de Meer. Ongehuwd, is zelfstandig, wint het brood voor
zijn ouders: vader 76 jaar, moeder 68 jaar. Woont bij zijn ouders
Pieter Kruijt en Gerritje van Elswijk."

Op 20 mei 1811 wordt door hen beiden ten overstaan van de keizerlijke notaris Cornelis Gerlings, residerende te Haarlem, arrondissement Haarlem, departement van de Zuiderzee een huwelijkscontract opgemaakt. Dina is namelijk in verwachting. Zij verklaren dat zij "uit echte liefde en genegenheid" zijn overeengekomen in het huwelijk te treden. Echter "het dadelijk en onverwagt vertrek" van Willem Kruijt "naar boord van den opgeschrevene voor den Zeedienst waarvan het lot op hem gevallen is" is hij niet in staat het voorgenomen huwelijk aan te gaan. Willem verklaart plechtig dat wanneer hij uit de dienst wordt ontslagen hij het huwelijk met Dina zal aangaan. Wanneer het huwelijk niet binnen zeven maanden zal plaatsvinden en Dina inmiddels mocht bevallen van een of meer kinderen verklaart Willem, dat hij die zal erkennen als zijn kind of kinderen. De plaats van de doop (gereformeerde kerk in Den Haag) en de naam van het kind wordt ook al vastgesteld. Bij een zoon Willem en een dochter Wilhelmina. Willem woont met zijn ouders in Haarlem.
Dina woont als dienstbode bij mejuffrouw Carnet in Den Haag.

Op de notariële akte wordt op het voorblad een tweede datum aangetroffen: 2 november 1831. Het huwelijk vond plaats op 15 juni 1814 in Den Haag.

Transcriptie van het huwelijkscontract van Dina Dijst en Willem Kruijt, opgemaakt 20 mei 1811.

Compareerden voor mij Cornelis Gerlings Keizerlijk Notaris, resideerende te Haarlem in het Arrondissement van denzelven naam, Departement van de Zuiderzee.
Willem Kruijt oud circa Negen en Twintig Jaren Schipperknegt wonende ten huijze van zijn ouders Pieter Kruijt en Gerritje van Elswijk Echtelieden dewelke ten dezen voor zoo veel des noods mede Compareren, de vrouw met gemelden haren man geadvisteerd en door hem tot het tekenen en passeeren dezes Speciaal geauthoriseerd, en binnen deze Stad woonachtig in Wijk 4 No 415 ter Eenne
Ende
Dina Dijst, meerderjarige ongehuwde dochter mede circa Negen twintig Jaren oud, wonende als dienstmeid Mejuffrouw Carn(r)et in den Haag, achter de Clooster ten oven de Manège, doch thans alhier present ter andere Zijde.
Te kennen gevende dat de Eerste Comparant ter Eenne en de Comparante ter andere Zijde uit echte liefde en genegenheid, met malkander waren overeengekomen en verdragen een wettig huwelijk aantegaan, waar toe zij zich bereids onderling hadden verbonden, met voornemen omme hetzelve plechtig en naar de tegenwoordige wetten gebruiken te doen en te laten voltrekken, dan, dat het dadelijk en onverwacht vertrek van den Comparant ter Eenne naar boord als opgeschrevene voor den Zeedienst, waar van het Lot op hem gevallen is, hem buiten staat stelt, dit hun voorgenomen huwelijk voor dien tijd te voltrekken.
Dat de Comperant ter Eenne echter aan de Comparante ter andere zijde alle mogelijke verzekeringen van zijn genegenheid en trouw willende geven, bij dezen plechtig belooft en aanneemt, omme wanneer hij te eeniger tijd uit den dienst mogt worden ontslagen, gelijk zij Comparante ter andere Zijde zich daar toe wederkerig bij dezen verbindt, met den anderen een wettig huwelijk aan te gaan; en bij aldien zulks onverhoopt niet mogt plaats hebben binnen den tijd van zeven maanden en de Comparante inmiddels mogt bevallen van een of meer kinderen waar van zij zwanger is, zoo werdde hij Comparant ter Eenne dezelve kind of kindren voor de zijnen wettig te erkennen en de Comparante aan d"er Zijde dezen te verzoeken en te qualifiseeren, gemelde kind of kinderen bij de geboorte als het zijne of dezijnen aantegeven, en, daar van in geboorteregister aantekening te laten doen.
Terwijl de wederzijdse Comparanten als verder hebben gestipuleerd en bepaald, dat het kind of de kinderen waar van zij Comparante ter andere zijde thans zwanger is, zal of zullen worden gedoopt in de Gereformeerde Kerk in den Haag, en indien het een zoon is, genaamd zal worden Willem Kruijt en indien het eene dochter Willemina Kruijt.
Met welke vorenstaande Conditiën de Comparanten verklaarden te nemen volkomen genoegen en Contentement, bekend elkander den inhoud daar van ten alle tijde te zullen doen en laten genieten, en voor de prestatie en naar koming daar van te verbinden derzelve Cinsonen en geven dezen, roerende en onroerende gene uitgezonderd als naar rechten.
En verklaarden andelijk nog de tweede en derde comparanten ter Eenne voor zoo veel desnoods en de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunnen zoon in der tijd te Consenteeren, ende bepalingen in bovenstaande acte voormeld te appobeeren van waarde te houden, en de kind of kinderen waar van de Comparante ten andere zijde binnen den getipuleerden tijd moge bevallen alsdien wettig detandent of desandenten te erkennen.
Gepasseerd in Haarlem op den Twintigsten May Achttien Honderd en Elf, ten huize van de Comparanten ter Eenne, in tegenwoordigheid van Jan Ernst Brinkman en Andries Walewijn Nicolaasz, Burgers en Inwoonders dezes Stad, als Getuigen hier toe verzocht, die de Minute dezes benevens Comparanten en mij Notaris hebben ondertekend na gedane voorlezing.


was getekend: Willem Kruijt
Pieter Kruijt
Gerritje van Elswijk
Dina Dijst
J.E.Brinkman
C.Gerlings Notaris

NB: Andries Walewijn Nicolaasz heeft niet getekend.


In de kantlijn van blad 4 is verticaal en met een ander handschrift de navolgende tekst bijgeschreven:
Op Speciaal verzoek geregistreerd te Haarlem den tweeden November 1800 Een......
Deel Vierentwintig fo honderd drieenzestig No na dezen, ontvangen r(z)icht lagte...
mwet de 35 procenten Een Gulden agt centen

was getekend: onleesbaar.

Er zijn niet meer gegevens gevonden in de archieven dan de vermelde kinderen. Daarom is het voorzichtig te concluderen dat Willem Kruijt tussen 1815 en 1819 zijn dienstplicht bij de Militie als zeevarende heeft vervuld en blijkbaar niet tot een huwelijk in staat was. Daarna heeft hij het varen op de Zuiderzee opgegeven en een baan aan de wal gezocht. Hij is gaan wonen bij Amsterdam (Nieuwer Amstel). Dina krijgt haar eerste kind dus waarschijnlijk in haar ouderlijk huis in ’s-Gravenhage.
10   Christina Maria Dijst dochter van Joseph Dijst (zie 2) en Alida Hillebrink. Zij is gedoopt op zaterdag 10-01-1789 in Amsterdam, kerk ’t Boompje.
Zij is gedoopt door Bartholomeus Alberts in de Rooms Katholieke Kerk ’t Boompje. Getuigen Hendrik Hillebrink en Christina Hillebrink.
Christina is overleden op vrijdag 20-10-1854 om 14:00 in Amsterdam, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21-10-1854. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Eijlbregt (1824-1878) [zie 21] [zoon].
Getuige is ook Hendrik Weijerans, schilder, oud 67 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
12-03-1817     ’t Lange Hol nr. 7, Amsterdam
16-03-1822     Goudsbloemstraat 129, Amsterdam
31-03-1839     Goudsbloemstraat 138, Amsterdam
1851     Lindengracht 246 / Kuipersgang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1817     Schoonmaakster
20-10-1854     Naaister
(1) Christina trouwde met David de Leeuw, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1809.
Als er een huwelijk tussen David de Leeuw en Christina Maria Dijst heeft plaats gevonden zou dit mogelijk voor november 1809 moeten zijn geweest. Op 14-11-1809 wordt hun zoon Machiel geboren. Bij haar tweede huwelijk met Willem Eijlbregt in 1826 wordt niet gesproken over haar eerdere huwelijk.
David is een zoon van Michiel de Leeuw en Janke Hilke Schaafsma. Hij is gedoopt op zondag 22-07-1787 in Amsterdam, Noorderkerk.
Getuigen zijn David de Leeuw en Neeltje Snel, zijn opa en oma.
David is overleden op maandag 18-10-1819 om 15:00 in Zaandam, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20-10-1819.
De aangifte is gedaan door Cornelis Copens Peereboom en Klaas Dekker. Bij zijn ovelrijden is hij gehuwd met Susanna Maria Clasina Schentsel/Schintzel.
Op 07-04-1816 wordt in de Breukelen (Utrecht) het huwelijk gesloten tussen David de Leeuw, oud 28 jaar, zoon van Michiel/Machiel de Leeuw en Janke Hilkes Schaafsma, en Susanna Maria Clasina Schintzel. David is enige zoon (niet enigs kind) en krijgt op grond daarvan vrijstelling van de landmilitie en landstorm. Het beroep van David is schuitenvoerder. Uit de akte en de huwelijkse bijlagen blijkt niet, dat hij eerder gehuwd is geweest. Het is dus mogelijk, dat hij wel een zoon heeft gekregen bij Christina Maria Dijst, maar dat zij niet getrouwd zijn geweest.
Adres:
24-10-1816     Zeedijk nabij Kolksluisje, Amsterdam
Beroep:
1816     Schuitenvoerder
Getuige bij:
24-10-1816     overlijdensaangifte Janke Hilke Schaafsma (±1750-1816)    [zoon]
(2) Christina trouwde met Willem Eijlbregt, 28 jaar oud, op woensdag 05-07-1826 in Amsterdam, nadat zij op vrijdag 22-06-1827 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Getuigen zijn Abraham Suurhoff, kruier, 47 jaar; Jacob Knap, zonder beroep, 66 jaar; Frans Jurriaan Scheeper, sjouwer, 49 jaar; Antonio Gokkel, sjouwer, 37 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. Bij het huwelijk wordt hun zoons Willem, geboren 16-03-1822 en Johannes, geboren 15-06-1824, erkend en gewettigd.
Willem is geboren op dinsdag 29-08-1797 in Amsterdam, dochter van Jan Eijlbregt en Alida Hielkema. Zij is gedoopt op woensdag 06-09-1797 in Amsterdam.
Gedoopt in de Nieuwe Kerk. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Hiellekema". Getuigen zijn Jan van den Burg en Willemeijntje van den Burg.
Willem is overleden op zondag 31-03-1839 om 19:00 in Amsterdam, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 02-04-1839.
De aangifte is gedaan door Jan van Olij, suppoost Binnengasthuis, 29 jaar en Casper Reeman, bediende Binnengasthuis, 48 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Signalement afkomstig van het certificaat van de Nationale Militie: groot 1 el, 6 pm, blauwe ogen en bruin haar.
Op 21 mei 1832 werd Willem opgenomen in het Buitengasthuis (later werd nabij de plek het Wilhelminagasthuis gesticht). Op 22 juni 1832 is hij ontslagen uit het ziekenhuis.
Adressen:
16-03-1822     Goudsbloemstraat 129, Amsterdam
31-03-1839     Goudsbloemstraat 138, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1826     Korenverschieter
1839     Schoenmaker
Getuige bij:
18-03-1822     geboorteaangifte Willem Eijlbregt (1822-1849) [zie 20]
16-06-1824     geboorteaangifte Johannes Eijlbregt (1824-1878) [zie 21]
26-01-1827     geboorteaangifte Alida Eijlbregt (1827-1858) [zie 22]    [stiefmoeder]
11-12-1829     geboorteaangifte Joseph Eijlbregt (1829-1847) [zie 10,6, ,5]    [stiefmoeder]
Kind van Christina en David:
1 Machiel de Leeuw, geboren op dinsdag 14-11-1809 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zaterdag 25-11-1809 in Amsterdam, Nieuwezijds Kapel.
Getuigen zijn Hendrik Hillebrink, broer van Alida Hillebrink, de moeder van Christina Maria Dijst en Sebrich Hielke Schaafsmaa, zuster van Janke Hilke Schaafsma, de moeder van David de Leeuw. Dit zijn dus de oom en tante van Machiel
Kinderen van Christina en Willem:
2 Elisabeth Dijst, geboren op woensdag 12-03-1817 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12-03-1817.
Aangifte gedaan door Anna Kienhorst, vroedvrouw en wonende St. Nicolaasstraat 48 te Amsterdam. Getuigen zijn Abraham Swarthoff, oud 38 jaar, beroep kruier en Cornelis Bout, oud 37 jaar, beroep kruier, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden vóór 1827, ten hoogste 10 jaar oud.
Bij het huwelijk van haar moeder en Willem Eijlbregt in 1826 wordt zij niet door Willem erkend. Verdere gegevens onbekend. Mogelijkheid is ook, dat zij voor dit huwelijk al overleden is, omdat er verder niets van haar te vinden is.
Adres:
12-03-1817     ’t Lange Hol nr. 7, Amsterdam (Geboorteadres)
3 Willem Eijlbregt, geboren op zaterdag 16-03-1822 in Amsterdam. Volgt 20.
4 Johannes Eijlbregt, geboren op dinsdag 15-06-1824 in Amsterdam. Volgt 21.
5 Alida Eijlbregt, geboren op donderdag 25-01-1827 in Amsterdam. Volgt 22.
6 Joseph Eijlbregt, geboren op woensdag 09-12-1829 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11-12-1829. Bij de geboorteaangifte van Joseph was de volgende getuige aanwezig: Willem Eijlbregt (1797-1839) [zie 10] [stiefmoeder].
Getuigen zijn Pieter Eijlbregt, timmermansknecht, 27 jaar en Johannes Sasse, korenverschieter, 39 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Joseph is overleden op maandag 22-02-1847 om 01:00 in Amsterdam, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-02-1847.
De aangifte is gedaan door Paulus Bartels, bediende in het Buitengasthuis, 39 jaar en Cornelis de Bruin, bediende in het Buitengasthuis, 29 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Op 17 februari 1847 werd Joseph opgenomen in het Buitengasthuis (later werd nabij de plek het Wilhelminagasthuis gesticht) eb op 22 februari 1847 in het ziekenhuis overleden.
Joseph bleef ongehuwd.
Adressen:
11-12-1829     Goudsbloemstraat 129, Amsterdam (Geboorteadres)
22-02-1847     Goudsbloemgracht / Tollegang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Op 14-11-1809 wordt geboren en 24-11-1809 gedoopt Machiel de Leeuw. Zijn vader is David de Leeuw en zijn moeder is Christina Maria Dijst. Getuigen zijn Hendrik Hillebrink, broer van Alida Hillebrink, de moeder van Christina Maria, en Sebrich Hilke Schaafsmaa, de zuster van de moeder van David de Leeuw.
Op 07-04-1816 wordt in de Breukelen (Utrecht) het huwelijk gesloten tussen David de Leeuw, oud 28 jaar, zoon van Michiel/Machiel de Leeuw en Janke Hilkes Schaafsma. David trouwt met Susanna Maria Clasina Schintzel. Christina Maria Dijst trouwt in 1826 met Willem Eijlbregt. Bij hun beider huwelijk, van David de Leeuw en Christina Maira Dijst, wordt niet gesproken over een eerder huwelijk tussen David en Christina Maria.

Omdat een huwelijk tussen David de Leeuw en Christina Maria Dijst niet is gevonden, bij hun "tweede" huwelijk niet wordt gesproken over een eerder huwlijk, is het mogelijk dat zij beiden samen hebben gewoond zonder getrouwd te zijn. Bij de doop van hun gezamenlijk kind, Machiel in 1809, wordt bij de doopaantekening niets vermeld omtrent een mogelijk onwettig kind. Ook de vader van het "tweede" kind in 1817 van Christina Maira, Elisabeth, is niet bekend. Van de beide kinderen is geen overlijden of huwelijk gevonden.

Voor haar huwelijk met Willem Eijlbregt heeft Christina Maria mogelijk drie kinderen gekregen. Twee kinderen worden door Willem Eijlbregt erkend. Het kind, Elisabeth geboren 1817, wordt niet erkend door Eijlbregt en blijft de naam van de moeder dragen, Dijst. Mogelijkheid is ook, dat zij voor het huwelijk met Willem Eijlbregt al overleden is. Van Elisabeth is geen overlijden of huwelijk gevonden. De naam van Christina Maria wordt ook geschreven als "Deijst".
Na de dood van Willem Eijlbregt staat zij onder de naam "Deijst" met vier kinderen (Willem, Johannes, Alida, Joseph) ingeschreven in het register voor Huiszittenhuizen. De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ’huiszittende armen plaatsvond. Elke winter, vanaf 1826 tot 1853 en elke zomer van 1830 tot 1854 kreeg zij een geldelijke uitkering. In 1826 werd haar dochter Elisabeth niet bij de inschrijving vermeld.
Christina Maria is op 26 juli 1854 opgenomen in het Buitengasthuis (later werd nabij de plek het Wilhelminagasthuis gesticht). Op 5 augustus 1854 is zij ontslagen uit het ziekenhuis.
11   Anna Maria Broek dochter van Jozef Broek en Gertrudis Deijst (zie 4). Zij is gedoopt op maandag 05-07-1784 in ’s Gravenhage. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Rudolphus Deijst (ovl. vóór 1791) [zie 1] [grootvader moederszijde] en Maria Anna Leenters (ovl. na 1791) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop worden als getuigen Rudolphus Dijst en Amerentia Lenders vermeld. Haar opa en oma van moederszijde.
Anna is overleden op zaterdag 19-04-1856 om 04:00 in ’s Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-04-1856.
De aangifte is gedaan door Johannes Beck, 45 jaar en Johan Daniel Carrière, 33 jaar, boden, beiden wonende te Den Haag.
Anna trouwde met Laurens van Es, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 29-10-1809 in ’s Gravenhage.
Hij is gedoopt omstreeks 1783 in Gouda.
Laurens is overleden op zondag 06-07-1834 om 13:00 in ’s Gravenhage, ongeveer 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-07-1834.
De aangifte is gedaan door Jacobus Merkenbach, 42 jaar, bidder en Johannes Fels, 34 jaar, kleermaker, beiden wonende te Den Haag.
Getuige bij:
13-05-1818     huwelijk Joseph Coenraad Broek (1794-1857) en Josina Swaap (1792-1872) [zie 12]    [zwager bruidegom]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
12   Joseph Coenraad Broek zoon van Jozef Broek en Gertrudis Deijst (zie 4). Hij is gedoopt op zondag 29-06-1794 in ’s Gravenhage.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Bij de doop wordt als getuige Coenraad Broek en Amarens Thijst. Dit kan Emerantia Dijst zijn, de dochter van haar oom Joseph (1737), die op dat moment 26 jaar oud is. De naam van haar moeder wordt ook geschreven als "Geertruij Thijst".
Joseph is overleden op woensdag 14-10-1857 om 22:00 in ’s Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-10-1857.
De aangifte is gedaan door Jacobus de Vriend, 51 jaar en Louis Henri Gordeau, 53 jaar, boden, beiden wonende te Den Haag. De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Thijst.
Joseph trouwde met Josina Swaap, 25 jaar oud, op woensdag 13-05-1818 in ’s Gravenhage.
Bij het burgerlijk huwelijk van Joseph en Josina was de volgende getuige aanwezig: Laurens van Es (±1783-1834) [zie 11] [zwager bruidegom].
De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als "Thijst" en zij ondertekent de akte ook met "Thijst". Getuigen zijn Gerardus Farenkamp, 30 jaar, doodgraver; Reinier Knipstra, 37 jaar, bakker; Filip Neijs, 75 jaar, schoenmaker; allen wonende te Den Haag.
Zij is gedoopt op zondag 29-07-1792 in ’s Gravenhage, Nieuwe Kerk.
Josina is overleden op vrijdag 27-12-1872 om 12:30 in ’s Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28-12-1872.
De aangifte is gedaan door CarelLodewijk Matthijs Hoffman, 54 jaar en Jacobus de Vriend, boden, beiden wonende te Den Haag.
In de overlijdensakte wordt de achternaam van zijn moeder geschreven als Thijst.

Generatie 4

13   Alida Jo(h)anna Dijst dochter van Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst (zie 7) en Neeltje van Delft. Zij is gedoopt op maandag 09-03-1801 in Amsterdam. Bij de doop van Alida was de volgende getuige aanwezig: Joseph Dijst (1737-1824) [zie 2] [grootvader vaderszijde].
Gedoopt Oud-Katholiek Kerk op de Brouwersgracht. De meter is Maria Raaphorst.
Alida is overleden op woensdag 07-08-1867 om 17:30 in Amsterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 09-08-1867.
Aangegeven door Matthijs Coster, aanspreker, oud 51 jaar en wonende Leidsedwarsstraat JJ 202 en door Gerrit Rutger Eijbrink, aanspreker, oud 48 jaar en wonende Reguliersdwarsstraat 91.
Adressen:
12-02-1813     Bloemstraat 90, Amsterdam
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam
18-09-1834     Utrechtsedwarsstraat 24, Amsterdam
01-06-1835     Elandsgracht 104, Amsterdam
27-04-1837     Rozenstraat 49, Amsterdam
20-05-1841     Brouwerstraat 20, Amsterdam
1851     Kromboomsloot 14, onderhuis, Amsterdam
07-08-1867     Keizersdwarsstraat 202, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1834     Werkster
18-09-1834     Schoonmaakster
Religie:
Rooms Katholiek
Alida trouwde met Johannes van der Poll, 28 jaar oud, op woensdag 08-10-1834 in Amsterdam.
Getuigen zijn Dirk Schweers, kleermaker, oud 28 jaar; Willem Cornelis Potharst, schoenmaker, oud 35 jaar; Evert van Beeren, stratenmaker, oud 38 jaar en Gijs Besseling, kruijer, oud 29 jaar. Alida ondertekent de acte niet omdat zij aan geeft niet te kunnen schrijven. Johannes schrijft zijn achternaam met dubbel "ll" (van der Poll). Aangezien Johannes van der Pol in dienst zit (bij de Nationale Militie) wordt er getrouwd met toestemming van de Kolonel van de 5e afdeling Infanterie.
Johannes is een zoon van Johannes (Jan) van der Poll en Jacoba Rijnders. Hij is gedoopt op woensdag 18-06-1806 in Amsterdam, Brouwersgracht.
Gedoopt in de Oud-Katholiek kerk op de Brouwersgracht. De meter is Petronella van der Pol. Bij de geboorteaantekening wordt de achternaam geschreven als van der Pol. Bij de geboorte van zijn kinderen wordt de achternaam geschreven als van der Poll.
Johannes is overleden op woensdag 06-04-1864 om 03:30 in Amsterdam, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 07-04-1864. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Pol (1841-1899) [zie 24] [zoon].
Het overlijden is ook aangegeven door Karel Christiaan Mewe, oud 24 jaar, zeilenmaker en wonende Dirk van Hasseltsteeg H 578, een bekende van de overledene.
Adressen:
18-09-1834     Utrechtsedwarsstraat 24, Amsterdam
01-06-1835     Elandsgracht 104, Amsterdam
27-04-1837     Rozenstraat 49, Amsterdam
20-05-1841     Brouwerstraat 20, Amsterdam
1851     Kromboomsloot 14, onderhuis, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1834     Timmermansknecht/milicien
1837     Timmerman
Getuige bij:
02-06-1835     geboorteaangifte Jacoba van der Poll (1835-1912) [zie 23]    [vader]
29-04-1837     geboorteaangifte Cornelia van der Poll (1837-1878) [zie 13,2]    [vader]
22-05-1841     geboorteaangifte Johannes van der Pol (1841-1899) [zie 24]    [vader]
30-01-1849     overlijdensaangifte Frederik Laurens Dijst (1848-1849) [zie 16,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
30-01-1849     overlijdensaangifte Hendrik Johannes Dijst (1848-1849) [zie 16,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
16-12-1854     geboorteaangifte Martina Maria Dijst (1854-1855) [zie 17,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
15-10-1855     geboorteaangifte Frederik Hendrik Dijst (1855-1860) [zie 16,7]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
25-10-1859     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
03-04-1861     geboorteaangifte Frederik Dijst (1861-1861) [zie 17,5]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Alida en Johannes:
1 Jacoba van der Poll, geboren op maandag 01-06-1835 in Amsterdam. Volgt 23.
2 Cornelia van der Poll, geboren op donderdag 27-04-1837 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29-04-1837. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [vader].
Getuigen zijn Michael van der Poll, 45 jaar, schoenmaker en Franciscus van der Poll, 44 jaar, loodgieter, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op maandag 22-07-1878 om 12:30 in Amsterdam, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23-07-1878.
De aangifte is gedaan door Matthijs Coster, aanspreker, 62 jaar en Teunis Hoddes, aanspreker, 49 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Haar achternaam wordt geschreven als van der Pol.
Cornelia is ongehuwd gebleven. Zij trekt bij haar zuster Jacoba in. Zij overlijdt op 41 jarige leeftijd.
Cornelia bleef ongehuwd.
Adressen:
27-04-1837     Rozenstraat 49, Amsterdam (Geboorteadres)
20-05-1841     Brouwerstraat 20, Amsterdam
1851     Kromboomsloot 14, onderhuis, Amsterdam
10-1869     Lijnbaansgracht 99, midden kamer, Amsterdam (Inwonende bij haar zuster Jacoba)
3 Johannes van der Pol, geboren op donderdag 20-05-1841 in Amsterdam. Volgt 24.
14   Josephus Dijst zoon van Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst (zie 7) en Neeltje van Delft. Hij is gedoopt op vrijdag 17-02-1804 in Amsterdam.
Als peter en meter treedt de kerk op. Gedoopt in de Oud Katholieke Kerk op de Brouwersgracht
Josephus is overleden op maandag 06-05-1844 om 18:00 in Amsterdam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-05-1844. Bij de overlijdensaangifte van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [broer].
Ook aangegeven door Volkert Spoelder, zwager, van beroep kleermaker, oud 33 jaar en wonende Koningsstraat 72.
Adressen:
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam
26-04-1832     Reguliersdwarsstraat 8, Amsterdam
24-02-1833     Voetboogstraat 23, Amsterdam
25-07-1835     Wijk 9, H 144, Nieuwer-Amstel
04-02-1837     Voetboogstraat 24, Amsterdam
13-03-1840     Reguliersdwarsstraat 82, Amsterdam
23-05-1842     1e Klooster 10, Amsterdam
06-05-1844     Nieuwe Looijersstraat 1; Gruttenhofje, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1833     Schoenmakersknecht (De vader van Joseph, zijn schoonvader en zwager zijn schoenmaker(sknegt))
1835     Schoenmaker
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
03-01-1832     overlijdensaangifte Neeltje van Delft (1779-1832) [zie 7]    [zoon]
26-02-1833     geboorteaangifte Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25]    [vader]
28-07-1835     geboorteaangifte Frederik Dijst (1835-1835) [zie 14,2]    [vader]
19-11-1836     overlijdensaangifte Gerhardus Dijst (1834-1836) [zie 15,1]    [oom vaderszijde]
07-02-1837     geboorteaangifte Anna Maria Dijst (1837-1837) [zie 14,3]    [vader]
17-10-1837     overlijdensaangifte Anna Maria Dijst (1837-1837) [zie 14,3]    [vader]
17-03-1840     geboorteaangifte Frederikus Antonius Dijst (1840-1842) [zie 14,4]    [vader]
22-05-1841     geboorteaangifte Johannes van der Pol (1841-1899) [zie 24]    [oom moederszijde]
24-05-1842     overlijdensaangifte Frederikus Antonius Dijst (1840-1842) [zie 14,4]    [vader]
24-?-8135     overlijdensaangifte Frederik Dijst (1835-1835) [zie 14,2]    [vader]
Josephus trouwde met Catharina Cornelia Stuster, 22 jaar oud, op woensdag 16-05-1832 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 03-05-1832 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Josephus en Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Willem Cornelis Pothorst, oud 35 jaar, schoenmaker en Henricus Hulsman, oud 34 jaar, winkelier. Catharina Cornelia Stutster kan niet schrijven en ondertekent de huwelijksakte niet.
Catharina is een dochter van Hendrik Stuster en Rebecka Munter. Zij is gedoopt op donderdag 10-08-1809 in Amsterdam.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk de Ster. Getuigen zijn Cornelis Peet en Catharina van der Leest. Haar familienaam wordt geschreven als Stutster.
Catharina trouwde later op woensdag 19-03-1845 in Amsterdam met Pieter Cornelisse (1818-1876).

Catharina is overleden op zondag 07-02-1892 om 05:00 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10-02-1892.
Het overlijden is aangegeven door Johannes Warmer, oud 36 jaar, kruier van beroep en wonende Lindengracht 90. Hij is een bekende en door Johannes Servaas, oud 69 jaar, aanspreker en wonende Marnixstraat 247.
De achternaam STUSTER wordt verschillend geschreven:
doopboek: Stutster
akte van onvermogend tbv het huwelijk: Stuster
huwelijksakte: Stutster. Haar handtekening lijkt op Stuster
overlijdensakte: Stutster
overlijdensakte vader: Stuster, evenzo zijn zoon die het overlijden aangeeft.
overlijdensakte moeder: Stuster, evenzo de handtekening van haar zoon, die het overlijden aangeeft.
De handtekeningen zouden kunnen duiden op de naam STUSSTER (lange s).
Adressen:
1832     Reguliersdwarsstraat 8, Amsterdam
26-04-1832     Schapensteeg, Amsterdam
24-02-1833     Voetboogstraat 23, Amsterdam
25-07-1835     Wijk 9, H 144, Nieuwer-Amstel
04-02-1837     Voetboogstraat 24, Amsterdam
13-03-1840     Reguliersdwarsstraat 82, Amsterdam
23-05-1842     1e Klooster 10, Amsterdam
06-05-1844     Nieuwe Looijersstraat 1; Gruttenhofje, Amsterdam
11-1855     Haarlemmerplein 796, Amsterdam
03-1856     Rotterdam (Afkomstig van Amsterdam)
van 1857 tot 07-1857     Nieuwe Looijersstraat 278, Amsterdam
05-1858     Passeerdersgracht 168, Amsterdam
05-1858     Passeerdersgracht 123, Amsterdam
09-1872     Leidsekuisstraat 4, Amsterdam (Echtgenoot overlijdensadres en haar overlijdensadrs)
Kinderen van Josephus en Catharina:
1 Hendricus Josephus Dijst, geboren op zondag 24-02-1833 in Amsterdam. Volgt 25.
2 Frederik Dijst, geboren op zaterdag 25-07-1835 om 05:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28-07-1835. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuigen zijn Hermanus de Haas, oud 34 jaar, winkelier en Lambertus Rijnhout, 44 jaar, schoenmaker.
Frederik is overleden op vrijdag 23-10-1835 om 07:30 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-?-8135. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuige is ook Lambertus Rijnhout, 45 jaar, schoenmaker.
Adres:
van 25-07-1835 tot 23-10-1835     Wijk 9, H 144, Nieuwer-Amstel (Geboorte- en overlijdensadres)
3 Anna Maria Dijst, geboren op zaterdag 04-02-1837 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 07-02-1837. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuigen zijn Christoffel Ludolph van Zee, 27 jaar, schuitenvoerder, Voetboogstraat 28 en Johannes Josephus Beekman, 39 jaar, metselaar, Looijersgracht 3.
Anna is overleden op zondag 15-10-1837 om 01:00 in Amsterdam, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-10-1837. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuige is ook Willem Cornelis Potharst (Pothorst), oud 40 jaar, schoenmaker, Onkelboeresteeg 4.
Adres:
04-02-1837     Voetboogstraat 23, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Frederikus Antonius Dijst, geboren op vrijdag 13-03-1840 om 14:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17-03-1840. Bij de geboorteaangifte van Frederikus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuigen zijn ook Jacobus Stuster, 33 jaar, schoenmaker, Kerkstraat 438 en Willem Cornelis Potharst, 43 jaar, schoenmaker, Onkelboerensteeg 6.
Frederikus is overleden op maandag 23-05-1842 om 12:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-05-1842. Bij de overlijdensaangifte van Frederikus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuige is ook Henricus Johannes Bos, tapper, 50 jaar, wonende Kerkstraat H 36, bekende.
Adressen:
13-04-1840     Reguliersdwarsstraat 82, Amsterdam (Geboorteadres)
23-05-1842     1e Klooster 10, Amsterdam (Overlijdensadres)
Josephus moest bij het aangaan van zijn huwelijk een verklaring overleggen, dat hij aan de militaire plicht had voldaan. Hiervoor werd een verklaring overlegd van de Nationale Militie, Noord Holland. Zijn nummer was 2048.5kl
Op het Certificaat van de Nationale Militie Noord Holland wordt ook een persoonsbeschrijving van Josephus gegeven:
Lengte: 1 el. 5 pm 6 dm 1st (omgerekend: 156,1 cm)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Ogen: bruin
Neus: oud
Mond: idem
Kin: rond
Haar: bruin
Wenbraauwen: idem
Voorts volgt de handtekening van J. Dijst. Uit het certificaat blijkt ook, dat Josephus voor de Nationale Militie was afgekeurd ("finaal is vrijgesteld"). De opgegeven reden was: "te klein"
Het zit kennelijk in de familie. Zijn broer Gerhardus (Gerrit 1811) is eveneens om die reden afgekeurd.

In hun 12 jarige durende huwelijk krijgt het gezin, voor die tijd, slechts 4 kinderen. Van die vier kinderen overlijden er 3 op zeer jeugdige leeftijd. Alleen Hendricus Josephus (1833) blijft leven.

GEBOORTEDATUM
Uit diverse akten komen verschillende geboortedata naar voren. Geen grote verschillen, het zijn slechts enkele dagen. De geboorteaantekening geeft als datum 17 februari 1804, zo ook het certificaat van de Nationale Militie, afgegeven op 30 augustus 1828. De akte van onvermogen, afgegeven op 26 april 1832 voor zijn huwelijk, vermeldt als geboortedatum 14 februari 1804. Zijn huwelijksakte, opgemaakt op 16 mei 1832 vermeldt weer de geboortedatum 17 februari 1804.
15   Gerhardus Dijst zoon van Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst (zie 7) en Neeltje van Delft. Hij is gedoopt op zondag 20-01-1811 in Amsterdam.
Gedoopt in de Oud-Katholiek kerk op de Brouwersgracht. Meter is in naam van de kerk Maria Kooper. Aangezien Maria Kooper bij meerdere dopen optreedt namens de kerk zal zij wel geen familie zijn. Mogelijk de huishoudster van de pastoor? Achter de naam van zijn moeder staat vermeld: "Niet katholiek"
Gerhardus is overleden op maandag 10-10-1853 om 11:00 in Amsterdam, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-10-1853.
Aangegeven door Hendricus Petrus ter Haar, stukadoor, oud 37 jaar, wonende Beulingstraat JJ 494, zwager en door Jacobus Schopman, oud 27 jaar, schilder, wonende Anjelierstraat OO-331, een bekende
Adressen:
13-02-1813     Bloemstraat 90, Amsterdam (Geboorte broer Frederik)
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam (Geboorte broer Hendrik)
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam (Overlijden vader)
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam (Overlijden moeder)
29-06-1834     Goudsbloemstraat 194, Amsterdam (Huwelijk; Geboorte zoon Gerhardus)
06-05-1836     Anjeliersstraat 191, Amsterdam (Geboorte zoon Johannes Bernardus)
18-11-1836     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Overlijden zoon Gerhardus)
03-02-1838     Anjeliersstraat 3, gang, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus Jacobus Josephus)
23-01-1840     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorte zoon Hendrikus Lambertus)
13-11-1846     Elandsstraat 43, Amsterdam (Overlijden dochter Maria Elisabeth)
10-03-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijden dochter Johanna Helena)
10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1834     Kuipersknecht
1853     Kuiper
Religie:
Rooms Katholiek (In zijn huwelijksakte staat vermeld, dat hij gedoopt is in de Jansenisten kerk.)
Getuige bij:
03-01-1832     overlijdensaangifte Neeltje van Delft (1779-1832) [zie 7]    [zoon]
16-05-1832     huwelijk Josephus Dijst (1804-1844) en Catharina Cornelia Stuster (1809-1892) [zie 14]    [broer bruidegom]
01-07-1834     geboorteaangifte Gerhardus Dijst (1834-1836) [zie 15,1]    [vader]
19-11-1836     overlijdensaangifte Gerhardus Dijst (1834-1836) [zie 15,1]    [vader]
06-02-1838     geboorteaangifte Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27]    [vader]
25-01-1840     geboorteaangifte Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28]    [vader]
17-08-1842     geboorteaangifte Johanna Helena Dijst (1842-1848) [zie 15,5]    [vader]
08-05-1844     overlijdensaangifte Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14]    [broer]
14-11-1844     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1844-1846) [zie 15,6]    [vader]
11-03-1848     overlijdensaangifte Johanna Helena Dijst (1842-1848) [zie 15,5]    [vader]
04-07-1848     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29]    [vader]
19-07-1848     huwelijk Gerrit Dijst (1815-1890) en Mietje de Voijs (1812-1869) [zie 16]    [broer bruidegom]
07-08-1848     geboorteaangifte Frederik Laurens Dijst (1848-1849) [zie 16,2]    [oom vaderszijde]
07-08-1848     geboorteaangifte Hendrik Johannes Dijst (1848-1849) [zie 16,3]    [oom vaderszijde]
18-05-1850     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1850-1873) [zie 15,8]    [vader]
23-04-1852     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1852-1901) [zie 30]    [vader]
09-05-1936     geboorteaangifte Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26]    [vader]
Gerhardus trouwde met Maria Elisabeth Knepper, 20 jaar oud, op woensdag 19-03-1834 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Hindrikus van Oosten, kuiper, oud 31 jaar; Johan Bernard Kampff, kuiper, oud 24 jaar; Coenraad Jager, kuiper, oud 24 jaar; Willem Cornelis Pothorst, schaarmakersknecht, oud 34 jaar. Aanwezig waren ook de moeder van de bruid, Maria Magdalena van der Minne en de grootmoeder van de bruidegom, Neeltje Smit. Zij onderteken de akte niet omdat zij "niet te kunnen schrijven".
Maria is geboren op vrijdag 04-03-1814 om 22:00 in Amsterdam, dochter van Bernardus Josevus Knepper en Magdalena Barbara van der Minne. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-03-1814. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Josevus Knepper (±1782-1821) [vader].
Getuigen zijn Jacob Beltman, kleermakersknecht, wonende tweede Leliedwarsstraat 6 en Hendricus Wilhelmus Klaasen, oud 47 jaar, keurslijfmaker, wonende tweede Leliedwarsstraat 9.
Maria is overleden op donderdag 27-08-1874 om 11:00 in Amsterdam, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29-08-1874.
Het overlijden is aangegeven door Johannes Guitink, oud 56 jaar, aanspreker, wonende Vijzelstraat X-560 en door Antonius Kemp, oud 30 jaar, aanspreker, wonende (Lijn?)Baangracht NN-115.
Adressen:
04-03-1814     2e Leliedwarsstraat 21, Amsterdam (Geboorteadres)
29-06-1834     Goudsbloemstraat 194, Amsterdam (Huwelijk; Geboorte zoon Gerhardus)
06-05-1836     Anjeliersstraat 191, Amsterdam (Geboorte zoon Johannes Bernardus)
18-11-1836     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Overlijden zoon Gerhardus)
03-02-1838     Anjeliersstraat 3, gang, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus Jacobus Josephus)
23-01-1840     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorte zoon Hendrikus Lambertus)
13-11-1846     Elandsstraat 43, Amsterdam (Overlijden dochter Maria Elisabeth)
10-03-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijden dochter Johanna Helena)
10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam
1865     Nieuwezijds Voorburgwal 226, Amsterdam
18-06-1873     Gasthuismolensteeg 391, Amsterdam (Overlijden zoon Jacobus; Overlijdensadres)
Beroepen:
1834     Werkster
1853     Winkelierster (Gasthuismolensteeg 1.)
1872     Groenteverkoopster (Gasthuismolensteeg 1. Onduidelijk is het of een zaak van haar zelf is.Iin 1875, 9 weken na haar overlijden ene J.Dijst de winkel overneemt. Deze J.Dijst zou kunnen zijn Johannes Bernardus, haar tweede kind. Hij is bij haar overlijden 38 jaar.)
Kinderen van Gerhardus en Maria:
1 Gerhardus Dijst, geboren op zondag 29-06-1834 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 01-07-1834. Bij de geboorteaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Als getuigen worden genoemd Hermanus Maade, 29 jaar, kuipersknecht en wonende 2e Boomdwarsstraat 6 en Daniel Swaan, 57 jaar, kuipersknecht, wonende Haarlemmer Houttuinen 36.
Gerhardus is overleden op vrijdag 18-11-1836 om 23:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19-11-1836. Bij de overlijdensaangifte van Gerhardus waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [oom vaderszijde] en Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Adressen:
29-06-1834     Goudsbloemstraat 194, Amsterdam (Geboorteadres)
18-11-1836     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Overlijdensadres)
2 Johannes Bernardus Dijst, geboren op vrijdag 06-05-1836 in Amsterdam. Volgt 26.
3 Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst, geboren op zaterdag 03-02-1838 in Amsterdam. Volgt 27.
4 Hendrikus Lambertus Dijst, geboren op donderdag 23-01-1840 in Amsterdam. Volgt 28.
5 Johanna Helena Dijst, geboren op dinsdag 16-08-1842 om 13:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17-08-1842. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Jan van Putten, kuiper, 30 jaar en Gerrit Willem Deegmaker, schoenmaker, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op vrijdag 10-03-1848 om 08:00 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11-03-1848. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuige is Jan Willem Temman, zonder beroep, 39 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
17-08-1842     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorteadres)
13-11-1846     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijdensadres)
6 Maria Elisabeth Dijst, geboren op zaterdag 12-10-1844 om 16:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14-11-1844. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Jacob van Maarseveen, kuiper, 34 jaar en Lambertus Johannes Sonneborn, kuiper, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op vrijdag 13-11-1846 om 14:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14-11-1846.
De aangifte is gedaan door Herman Petrus ter Haak, bediende, 29 jaar, oom en Richard Antonius van der Kolff, timmerman, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
14-10-1844     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorteadres)
14-11-1846     Elandsgracht 43, Amsterdam (Overlijdensadres)
7 Theodorus Dijst, geboren op zaterdag 01-07-1848 in Amsterdam. Volgt 29.
8 Jacobus Dijst, geboren op vrijdag 17-05-1850 om 05:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18-05-1850. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Dirk Harmsen, kuiper, 34 jaar en Jacobus van Giersbergen, kuiper, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jacobus is overleden op woensdag 18-06-1873 om 07:00 in Amsterdam, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20-06-1873.
De aangifte is gedaan door Johannes Maas, bode Binnengasthuis, 43 jaar en Willem Lonneman, bode Binnengasthuis, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Het overlijden wordt vermeld als: "een noodlottig toeval". In een krantenbericht van 18 juni 1873 wordt B.Moltzer bedankt door M. Dijst - Knepper met de tekst: "met het geven voor eigen leven mijn zoon nog levend gered." Het krantenbericht vermeldt hem als G. Dijst, terwijl zijn volledige voornaam Jacobus is. In de krant van 22 juni wordt de fout hersteld; G. Dijst moet zijn J. Dijst. Daarnaast wordt geschreven dat kort daarvoor haar derde kind, H. Dijst, was overleden. Dit is officieel niet haar derde kind, maar haar vierde kind. Haar eerste kind is na 2 jaar overleden.
Jacobus Dijst is vrijgesteld van de Nationale Militie in verband met broederdienst. Hij is groot 1.60 meter.
Op 29 september 1868 wordt Jacobus, oud 18 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Op 26 oktober 1868 wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen. Op 15 juni 1873 wordt hij, oud 23 jaar, opnieuw opgenomen in het Binnengasthuis, waar hij op 18 juni 1873 is overleden. Hij is opgenomen wegens een noodlottig ongeval. In een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 21 juni 1873 maakt zijn moeder hiervan melding, waarbij zij tevens de her B. Moltzer dank voor zijn menslievende wijze waarmee hij met gevaar voor eigen leven haar zoon nog levend heeft gered.
Jacobus bleef ongehuwd.
Adressen:
17-05-1850     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Geboorteadres)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
15-06-1873     Gasthuismolensteeg 391, Amsterdam (Overlijdensadres)
9 Maria Elisabeth Dijst, geboren op woensdag 21-04-1852 in Amsterdam. Volgt 30.
Tussen 29 februari en 19 maart 1836 zijn door de ambtenaar zes extracten uitgeschreven voor het geslacht Dijst. Telkens worden de ouders, Gerrit Dijst en Neeltje van Delft vermeld. Of de extracten allemaal geschreven zijn door de ambtenaar die ondertekend heeft, Deutz, is de vraag. Bij de invulling van dit extract vond de ambtenaar dat ’Neeltje’ nooit de officiële naam kon zijn. Neeltje zal wel een roepnaam zijn van ’Cornelia’ dacht hij zeker en scheef hier ’Cornelia’. De officiële doopnaam is toch echt Neeltje.

Gerhardus moest bij het aangaan van zijn huwelijk een verklaring overleggen, dat hij aan de militaire plicht had voldaan. Hiervoor werd een verklaring overlegd van de Nationale Militie, Noord Holland. Zijn nummer was 3022,4kl
Op het Certificaat van de Nationale Militie Noord Holland wordt ook een persoonsbeschrijving van Josephus gegeven:
Lengte: 1el. 5 pm 4 dm 0 st (omgerekend: 154 cm)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: hoog
Ogen: bruin
Neus: groot, dik
Mond: groot
Kin: rond
Haar: donkerbruin
Wenbraauwen: idem
Voorts volgt de handtekening van G. Dijst. Uit het certificaat blijkt ook, dat Gerhardus (Gerrit) voor de Nationale Militie was afgekeurd ("finaal is vrijgesteld"). De opgegeven reden was: "te klein te zijn"
Het zit kennelijk in de familie. Zijn broer Josephus (1804) is eveneens om die reden afgekeurd.

Op 11-03-1845 wordt Gerardus opgenomen in het Buitengasthuis (later Wilhelminagasthuis). Hij verblijft er 5 dagen en verlaat het ziekenhuis weer op 16-03-1845. Op 03-11-1845 wordt hij weer opgenomen in het Buitengasthuis. Hij blijft er tot 10-11-1845. Op 3 juni 1950 wordt hij weer opgenomen in het Binnengasthuis. Hij verblijft dan in het ziekenhuis tot 17 juni 1950. (bron: Gemeentearchief Amsterdam, Patiëntenregister)
16   Gerrit Dijst is geboren op dinsdag 18-04-1815 om 12:00 in Amsterdam zoon van Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst (zie 7) en Neeltje van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-04-1815. Hij is gedoopt op zondag 30-04-1815 in Amsterdam, Westerkerk.
Getuigen zijn Harmanus van Hartesveldt, 58 jaar, baardscheerder, wonende Baangragt bij de bloemstraat no 226 en Abraham Wouterson, 43 jaar, smidsknecht, wonende Bloemstraat no 20 te Amsterdam.
Gerrit is overleden op dinsdag 07-01-1890 om 03:00 in Zeist, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-01-1890. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Petrus Piet Elbersen (1860-1915) [zie 32] [schoonzoon].
Het overlijden is ook aangegeven door Cornelis van der Mast, metselaarsknecht, oud 43 jaar, wonende te Zeist.
Adressen:
18-04-1815     Bloemstraat 90, Amsterdam (Geboorteadres)
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam (Geboorte broer Hendrik)
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam (Overlijden vader)
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam (Overlijden moeder)
05-08-1848     Passeerdersdwarsstraat 64, Amsterdam (Geboorte en overlijden van zoons F.L. en H.J.)
02-01-1850     Passeerdersstraat 63, Amsterdam (Geboorte dochter C.M.L.)
1851     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
02-1856     Passeerdersstraat 186, Amsterdam
02-1860     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
06-1872     Passeerdersstraat 3, onder voorkamer, Amsterdam (Huwelijk met G. Buijs)
10-1879     Elandsstraat 8/hs; Rapengang, Amsterdam
05-1880     Tuinstraat 15, Amsterdam
08-1880     Prinsengracht 312, kamer, Amsterdam
01-1881     Oude Looijerstraat 73, Hoekstenengang, Amsterdam
27-10-1884     Vertrekt naar Zeist (Overlijdensadres)
Beroepen:
1834     Smid
1872     Kleermaker
Getuige bij:
07-08-1848     geboorteaangifte Frederik Laurens Dijst (1848-1849) [zie 16,2]    [vader]
07-08-1848     geboorteaangifte Hendrik Johannes Dijst (1848-1849) [zie 16,3]    [vader]
30-01-1849     overlijdensaangifte Frederik Laurens Dijst (1848-1849) [zie 16,2]    [vader]
30-01-1849     overlijdensaangifte Hendrik Johannes Dijst (1848-1849) [zie 16,3]    [vader]
02-06-1851     geboorteaangifte Cato Dijst (1851-1856) [zie 16,5]    [vader]
19-05-1852     huwelijk Hendrik Dijst (1817-1873) en Geertruida Maria Tewes (1820-1879) [zie 17]    [broer bruidegom]
04-04-1854     geboorteaangifte Hendrik Laurens Dijst (1854-1854) [zie 16,6]    [vader]
23-09-1854     overlijdensaangifte Hendrik Laurens Dijst (1854-1854) [zie 16,6]    [vader]
15-10-1855     geboorteaangifte Frederik Hendrik Dijst (1855-1860) [zie 16,7]    [vader]
03-08-1859     huwelijk Johannes Bartholomeus Huijing (1830-1899) en Jacoba van der Poll (1835-1912) [zie 23]    [oom moederszijde bruid]
17-07-1861     huwelijk Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp (1837-1893) [zie 26]    [oom vaderszijde bruidegom]
26-07-1861     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38]    [oudoom vaderszijde]
21-05-1872     geboorteaangifte Johanna Maria Dijst (1872-1945) [zie 31,2]    [grootvader vaderszijde]
(1) Gerrit trouwde met Maria (Mietje) de Voijs, 36 jaar oud, op woensdag 19-07-1848 in Amsterdam, nadat zij op woensdag 05-07-1848 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Mietje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [broer bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken..
Getuigen zijn ook Jan van der Poll, zwager, 42 jaar, timmermansknecht; Michael van der Poll, 57 jaar, schoenmaker; Theodorus Smits, 59 jaar, smid. De naam van de vader van de bruid wordt geschreven als Lourens de Vois.
Mietje is geboren op donderdag 02-01-1812 om 23:00 in Amsterdam, dochter van Laurentius de Voijs en Lamberta Wesselina Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 03-01-1812. Bij de geboorteaangifte van Mietje was de volgende getuige aanwezig: Laurentius de Voijs (1774-na 1825) [vader].
Getuigen zijn Johannes Blankhart, 61 jaar, metselaarsknecht, Lindenstraat 55 en Cent Dirk Jans, 34 jaar, metselaarsknecht, Egelantiersgracht 101. Bijzonderheid: de vader kan niet schrijven. Zijn naam wordt geschreven als Lourens de Vois.
Mietje is overleden op zaterdag 03-04-1869 om 23:00 in Amsterdam, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-04-1869.
Het overlijden is aangegeven door Johan Georg Pfeijffers, oud 49 jaar, aanspreker, wonende Westerstraat OO 530 en Willem Dieke, oud 35 jaar, aanspreker, wonende Bloemgracht. Haar naam wordt geschreven als Maria de Vois.
Voor de bevalling van haar dochter Cornelia Maria Lamberta werd zij op 2 januari 1850 opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam. Haar dochter werd dezlefde dag geboren. Maria bleef tot 18 janauri 1850 in het ziekenhuis.
Adressen:
02-01-1812     Dirk van Hasseltsteeg 7, Amsterdam (Geboorteadres)
04-04-1825     Lindenstraat 50, Amsterdam (Overlijdensadres moeder)
09-10-1841     Grote Oostenburgerstraat 16, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus Jacobus)
05-08-1848     Passeerdersdwarsstraat 64, Amsterdam (Geboorte overlijden van zoon F.L. en H.J.)
02-01-1850     Passeerdersstraat 63, Amsterdam (Geboorte dochter C.M.L.)
1851     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
02-1856     Passeerdersstraat 186, Amsterdam
02-1860     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
03-04-1869     Passeerdersstraat 84, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1848     Naaister
(2) Gerrit trouwde met Grietje Buijs, 50 jaar oud, op woensdag 12-06-1872 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1841-1913) [zie 31] [zoon bruidegom].
Getuigen zijn ook Egbert Olivier, oud 35 jaar, van beroep barbier; Henricus Gerardus Luekhoff, oud 73 jaar, van beroep schoenmaker; Franciscus Johannes Vos, oud 44 jaar, van beroep werkman. Grietje Buijs was weduwe van Klaas Voerman en Gerrit is weduwnaar van Maria de Voi(j)s.
Grietje is geboren op zaterdag 01-06-1822 om 02:00 in Zaandam, dochter van Jacob Jacobsz Buijs en Aagje Hendriksd Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 03-06-1822.
De aangifte is gedaan door haar vader Jacob Buijs. Getuigen zijn Jan Geerke, 63 jaar, nachtwacht en Cornelis Jongewaard, 62 jaar, graanmeter, beiden wonende te Zaandam. De vader en de eerste getuige hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Grietje is overleden op maandag 25-05-1891 om 02:30 in Amsterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25-05-1891.
Zij overlijdt op 25 mei 1891 in het Buitengasthuis. Het overlijden is aangegeven door Albertus Hamer, opzichter, oud 38 jaar, adres Buitengasthuis en Antonius van Leeuwen, opzichter, oud 29 jaar, adres Buitengasthuis. In haar overlijdensakte wordt vermeld, dat zij echtgenote is van Gerrit Dijst, terwijl hij in 1890 is overleden. De vermelding moet dus zijn weduwe van Gerrit Dijst. Zij was eerder weduwe van Klaas Voerman.
Adressen:
08-1853     Grote Kattenburgerstraat 791, Amsterdam
11-1853     Nieuwendam
11-1853     Foeliestraat 19, Amsterdam
04-1854     Kleine Kattenburgerstraat 665, Amsterdam
06-1854     Kleine Kattenburgerstraat 618, Amsterdam
09-1858     Batavierstraat 256, Amsterdam
17-10-1858     Ouderkerk aan de Amstel
11-1860     Oostenburgervoorstraat 169, Amsterdam
08-1861     Ouder-Amstel
08-1861     Oostenburgermiddenstraat 92, Amsterdam
04-02-1874     Passeerdersstraat 3, onder voorkamer, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel; Huwelijk)
10-1879     Elandsstraat 8/hs; Rapengang, Amsterdam
05-1880     Tuinstraat 15, Amsterdam
08-1880     Prinsengracht 312, kamer, Amsterdam
01-1881     Oude Looijerstraat 73, Hoekstenengang, Amsterdam
09-1883     Bloemstraat 174, Amsterdam
01-1884     Bloemstraat 111/onder achterkamer, Amsterdam
06-02-1885     Rozenstraat 205, Violettengang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Gerrit en Mietje:
1 Gerardus Jacobus (Gerrit) Dijst, geboren op dinsdag 19-10-1841 in Amsterdam. Volgt 31.
2 Frederik Laurens Dijst, geboren op zaterdag 05-08-1848 om 12:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-08-1848. Bij de geboorteaangifte van Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [oom vaderszijde] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuige is ook Jacobus Johannes Ludeker, wijnkoperknecht, 42 jaar, wonende te Amsterdam.
Frederik is overleden op maandag 29-01-1849 om 07:00 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-01-1849. Bij de overlijdensaangifte van Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Johannes van der Pol ondertekent de akte met van der Poll.
Frederik Laurens is de tweeling broer van Hendrik Johannes. Zij overlijden tegelijk in de leeftijd van 5 maanden.
Adres:
05-08-1848     Passeerdersdwarsstraat 64, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
3 Hendrik Johannes Dijst, geboren op zaterdag 05-08-1848 om 13:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-08-1848. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [oom vaderszijde] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuige is ook Jacobus Johannes Ludeker, wijnkopersknecht, 42 jaar, wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op maandag 29-01-1849 om 07:00 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-01-1849. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Johannes van der Pol ondertekent de akte met van der Poll.
Hendrik Johannes is de tweeling broer van Frederik Laurens. Zij overlijden tegelijk in de leeftijd van 5 maanden.
Adres:
05-08-1848     Passeerdersdwarsstraat 64, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Cornelia Maria Lamberta (Neeltje) Dijst, geboren op woensdag 02-01-1850 in Amsterdam. Volgt 32.
5 Catharina (Cato) Dijst, geboren op maandag 02-06-1851 om 02:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 02-06-1851. Bij de geboorteaangifte van Cato was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuigen zijn Jan Coenraad van Es, kuiper, 48 jaar en Hendrikus Johannes Cornelis Stiebolt, werkman, 29 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cato is overleden op vrijdag 24-10-1856 om 22:00 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27-10-1856.
De aangifte is gedaan door Johan Georg Heijffers, aanspreker, 67 jaar en Reinier Heijffers, aanspreker, 21 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
02-06-1851     Passeerdersstraat 65, Amsterdam (Geboorteadres)
van 24-?-1856 tot 24-10-1856     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam (Overlijdensadres)
6 Hendrik Laurens Dijst, geboren op maandag 03-04-1854 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-04-1854. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuigen zijn Carolus Dirk Schallies, kleermaker, 35 jaar en Johannes van Gelderen, timmerman, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op woensdag 20-09-1854 om 09:30 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-09-1854. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuige is Leendert Starsen, koopman, 32 jaar, buurman, wonende te Amsterdam. Zijn tweede voornaam wordt geschreven als Lourens.
Adres:
03-04-1854     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
7 Frederik Hendrik Dijst, geboren op zaterdag 13-10-1855 om 13:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-10-1855. Bij de geboorteaangifte van Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [vader].
Getuige is ook Jan Deul, timmerman, 52 jaar, wonende te Amsterdam. De naam van Johannes van der Pol wordt geschreven als Jan van der Poll.
Frederik is overleden op maandag 20-02-1860 om 21:00 in Amsterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24-02-1860.
De aangifte is gedaan door Johan Gerorges Pfeuffers, aanspreker, 31 jaar en Jacobus Cornelis Lourens Visser, aanspreker, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
13-10-1855     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Na het overlijden van zijn moeder in 1832 (zijn vader was al overleden 1826) wordt Gerrit samen met zijn jongere broer Hendrik op 24 januari 1832 opgenomen in het Diaconessen Weeshuis.

Gerrit wordt in 1834 gekeurd voor de Nationale Militie. Hij wordt voor één jaar afgekeurd, omdat hij te klein is. Iets wat niet bijzonder is in het gezin. Zijn broers Josephus (1804) en Gerhardus/Gerrit (1811) zijn blijvend voor de dienst afgekeurd, omdat zij te klein waren. Gerrit woont dan niet meer in het Diaconessen Weeshuis. In 1835 gaat hij onder dienst bij de Nationale Militie onder lichting 1835, nummer 4655, ingedeeld bij de 10 afd. Infanterie, nr. 24360, 2e klasse. In 1840 is hij nog steeds bij de Nationale Militie.

Gerrit wordt bij de keuring omschreven als:
Lengte: 1 el. 5 pm 9 dm 2 st (omgerekend 159,2 cm)
aangezigt: rond
Voorhoofd: rond
Ogen: blauw
Neus: oud
Mond: idem
Kin: rond
Haar: bruin
Wenbraauwen: idem

De formulieren van de Nationale Militie maakten deel uit van de zgn huwelijkse bijlagen. De formulieren werden opgemaakt ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van Gerrit met Maria de Vois. Deze formulieren moesten eerst overlegd worden om aan te tonen dat aan de nationale verplichtingen was voldaan.

Op 4 mei 1842 wordt een notariële akte opgemaakt bij notaris Schoehuizen in Alkmaar. Bouke Houtman gaat met Gerrit Dijst een plaatsvervangingscontract aan voor zijn zoon Jan. Jan Houtman trouwt in maart 1842 en is geloot voor de Nationale Militie. Gerrit heeft zijn verplichte dienst bij de Nationale Militie vermoedelijk net afgesloten. Gerrit biedt aan de plaats van Jan Houtman over te nemen. In het plaatsvervangingscontract wordt dit vast gelegd. Gerrit krijgt van Bouke Houtman, nadat hij de verplichtingen voor de Nationale Militie voor zijn zoon heeft voldaan, een beloning van 350,- gulden.

Zijn eerste kind, Gerardus Jacobus (1841) wordt 7 jaar voor het huwelijk geboren en heeft bij de geboorte de achternaam van de moeder, de Voijs. Bij het huwelijk wordt het kind erkend en krijgt de achternaam Dijst.

Bij de geboorteaangifte van zijn 7 kinderen heeft Gerrit steeds opgegeven geen beroep te hebben.

Gerrit heeft het ook niet getroffen met de levensduur van zijn kinderen. Slechts 2 kinderen, een zoon (Gerardus Jacobus) en een dochter (Cornelis Maria Lamberta) blijven leven. De overige 5 overlijden in hun eerste levensjaren.

Bij zijn huwelijk met Maria de Voijs maakte Gerrit Dijst nog deel uit van de Nationale Militie. Hij krijgt toestemming van de legerleiding om te trouwen. Hoelang hij nog in het leger blijft is niet bekend. Tijdens zijn huwelijk gaat het kennelijk niet goed met Gerrit. Bij de geboorten van zijn kinderen geeft hij steeds op geen beroep te hebben. Dat het niet goed gaat blijkt uit de inschrijving in het register voor de De (t)Huiszittende armen. Wat is dat de De (t)Huiszittende armen

De (t)Huiszittende armen
De regenten van de Huiszittende Stadsarmen waren belast met de zorg voor de Amsterdamse armen die niet in een tehuis, maar in een eigen huis woonden. Deze armen werden ´s zomers en ´s winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren, de Huiszittenhuizen. De bedeling werd centraal geregistreerd in de ´inschrijfboeken van bedeelden´. In deze registers staan de namen en andere relevante gegevens van de mensen die bedeling ontvingen. De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ’huiszittende armen’ plaatsvond. Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de 17de eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven. In de zomer ontving men brood en in de winter brood en turf.

De inschrijving bestaat uit:
Kolom 1: Het nummer van de inschrijving.
Kolom 2: Gegevens over de ingeschrevene en zijn/haar partner. Daarnaast kunnen er aantekeningen in staan die de omvang van de bedeling beïnvloeden. In deze kolom kan ook het stopzetten van de bedeling om andere redenen vermeld zijn, bv. het overlijden van de ingeschrevene of het vertrek uit de stad.
Kolom 3: Gegevens over eventuele kinderen. Het betreft naam en geboortejaar. Als de kinderen overleden zijn, is hun naam doorgestreept. Daarvoor is geschreven “dood”
Kolom 4: Winterbedeling. Aangetekend is het jaar waarin bedeling is gegeven.
Kolom 5: Zomerbedeling. Aangetekend is weer het jaar waarin bedeling in de zomer is gegeven.
(Bron Gemeentearchief Amsterdam)

Gerrit Dijst krijgt al voor zijn huwelijk bijstand. Vanaf 1846 en later ook tijdens zijn huwelijk tot en met 1856 krijgt hij jaarlijks in de zomer brood en in de winter brood en turf voor zijn gezin. In 1856 wordt hem een extra brood toebedeeld. Daarna stopt de bedeling. Waarom is niet bekend.

Op zondag 11 juni 1871 omstreeks 18:00 uur is krijgt Gerrit in het café van de waardin C.W. Straatman in de Elandstraat FF 353 ruzie met de waardin. Hij beschuldigd haar van diefstal van een gouden horloge van een zeeman. Op straat gaat hij verder met zijn kwaadheid en slaat met zijn vuist de ruit van de toegangsdeur van het café stuk. Hij roept daarbij nog tegen de waardin: "Sodemieter hoer, ik krijg je nog wel." Gerrit wordt bij het vonnis 27 juli 19871 voor drie feiten veroordeeld; smaad, verbreking van een afsluitiing (vernieling) en belediging op de openbare weg gedaan. Zijn straf is drie maal één dag gevangenisstraf en drie maal f. 8,-- boete.
17   Hendrik Dijst is geboren op vrijdag 05-09-1817 om 23:00 in Amsterdam zoon van Gerardus (Jacobus) (Gerrit) Dijst (zie 7) en Neeltje van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 08-09-1817. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1772-1826) [zie 7] [vader]. Hij is gedoopt op zondag 21-09-1817 in Amsterdam, Westerkerk.
Getuigen zijn Machiel van der Poll, 26 jaar, schoenmakersknecht, wonende Anjelierstraat 87 en Harmanus Gerardus van Hartesveld, oud 60 jaar, chirurgijn, wonende Baangracht bij de Bloemgracht 246 te Amsterdam.
Hendrik is overleden op zondag 14-09-1873 om 17:00 in Amsterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16-09-1873.
Aangegeven door Willem Zwabe, oud 25 jaar en Hendrik Obermann, oud 38 jaar, beiden bode in het Gasthuis. Hij is overleden in het gasthuis aan de Overtoom.
Adressen:
05-09-1817     Bloemstraat 87, Amsterdam (Geboorteadres)
09-11-1826     Rozenstraat 104, Amsterdam
01-01-1832     Bloemstraat 90, Amsterdam
vanaf 05-1850     Passeerdersstraat 180, Amsterdam
tot 25-05-1852     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam (Inwonende bij zijn broer Gerrit)
02-06-1852     1e Looijersdwarsstraat 287C/ bovenste voorkamer, Amsterdam (Huwelijk)
19-04-1853     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam
06-1860     Passeerdersstraat 185, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1852     Loodgieter
Getuige bij:
20-04-1853     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1853-1855) [zie 17,1]    [vader]
16-12-1854     geboorteaangifte Martina Maria Dijst (1854-1855) [zie 17,2]    [vader]
18-09-1855     overlijdensaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1853-1855) [zie 17,1]    [vader]
20-09-1855     overlijdensaangifte Martina Maria Dijst (1854-1855) [zie 17,2]    [vader]
03-07-1856     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33]    [vader]
25-10-1859     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4]    [vader]
03-04-1861     geboorteaangifte Frederik Dijst (1861-1861) [zie 17,5]    [vader]
15-04-1861     overlijdensaangifte Frederik Dijst (1861-1861) [zie 17,5]    [vader]
11-06-1862     geboorteaangifte Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34]    [vader]
Hendrik trouwde met Geertruida Maria Tewes, 31 jaar oud, op woensdag 19-05-1852 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Tewis (1783-1861) [vader bruid] en Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Jan Arend Sander, boekdrukker, oud 37 jaar en Johannes Theodorus van Dijk, bakker, oud 28 jaar.
Geertruida is geboren op zondag 22-10-1820 om 15:00 in Amsterdam, dochter van Jacobus Tewis en Martina Maria Barleeus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23-10-1820.
Getuigen zijn Hendrik Josseain, oud 35 jaar, wonende Violettestraat en Jan de Bruijn, oud 69 jaar, wonende Goudsbloemstraat.
Geertruida is overleden op donderdag 24-07-1879 om 01:00 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25-07-1879.
In de overlijdensakte staat vermeld dat zij is overleden in het huis staande aan de Grimburgwal. Dit is het Binnengasthuis. Het overlijden is aangegeven door: Johannes Maas, suppoost van het Binnengasthuis, oud 49 jaar en Cornelis van Lokhorst, bode van het Binnengasthuis, oud 30 jaar.
Bij haar geboorte, huwelijk en overlijden wordt haar achternaam en die van haar vader geschreven als "Tewes". Op 23-05-1879 wordt zij voor 1 dag opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam. Op 24-05-1879 wordt zij weer ontslagen uit het ziekenhuis. (Gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregister)
Adressen:
vanaf 05-1850     Passeerdersstraat 180, Amsterdam
02-06-1852     1e Looijersdwarsstraat 287C/ bovenste voorkamer, Amsterdam (Huwelijk)
19-04-1853     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam
06-1860     Passeerdersstraat 185, Amsterdam
09-1873     Passeerdersstraat 3b voorkamer, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1852     Naaister
Kinderen van Hendrik en Geertruida:
1 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op dinsdag 19-04-1853 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20-04-1853. Bij de geboorteaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuigen zijn Johannes Wilhelmus Vermeij, hoedenmaker, 44 jaar en Lodewijk Tewes, sjouwer, 34 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op maandag 17-09-1855 om 07:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18-09-1855. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Tewis (1783-1861) [grootvader moederszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Adres:
20-04-1853     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
2 Martina Maria Dijst, geboren op donderdag 14-12-1854 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16-12-1854. Bij de geboorteaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuige is ook Pieter Bruin, tapper, 34 jaar, wonende te Amsterdam.
Martina is overleden op dinsdag 18-09-1855 om 04:00 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20-09-1855. Bij de overlijdensaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Tewis (1783-1861) [grootvader moederszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
In haar overlijdensakte wordt vermeld, dat zij 20 maanden oud is.
Adres:
van 16-12-1854 tot 20-09-1855     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
3 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op woensdag 02-07-1856 in Amsterdam. Volgt 33.
4 Jacobus Dijst, geboren op zondag 23-10-1859 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25-10-1859. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuige is ook Jacobus Tewes, bediende, 26 jaar, wonende te Amsterdam. De naam van de tweede getuige wordt geschreven als Jan van der Poll.
Jacobus is overleden op woensdag 30-10-1929 om 01:00 in Amsterdam, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31-10-1929.
De aangifte is gedaan door Hermanus Spaan, aanspreker, 53 jaar en Petrus Schoonenberg, aanspreker, 77 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hij ontvangt een uitkering op grond van de invaliditeitswet. Hij is ongehuwd gebleven. Na het overlijden van zijn moeder in juli 1879 gaat hij samen met zijn broers Gerardus Jacobus (23 jaar) en Frederik (17 jaar) inwonen bij zijn tante (zuster van zijn moeder) en oom in de Modderslootsteeg 1. In oktober 1879 verhuizen de broers naar het gezin van hun oom Gerrit Dijst (1815) in de Elandsstraat 8/hs - Rapengang. In mei 1880 verhuizen ze met het gezin van hun oom Gerrit mee naar de Tuinstraat 15. Even later in dezelfde maand gaan de drie boers samen op zich zelf wonen op Buiten Singel 33. In 1881 trouwt Gerardus Jacobus en gaat hij met zijn vrouw Johanna Jansen op zich zelf wonen. Zijn boers Jacobus en Frederik trekken bij hem in. In februari 1882 gaan beide broers op zich zelf wonen op Marnixplein 1.
Jacobus bleef ongehuwd.
Adressen:
23-10-1859     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1860     Passeerdersstraat 180, Amsterdam
06-1860     Passeerdersstraat 185, Amsterdam
09-1873     Passeerdersstraat 3b voorkamer, Amsterdam (Samen met zijn moeder en zijn broers Gerardus Jacobus en Frederik)
08-1879     Moddermolensteeg 1, Amsterdam (Inwonend bij tante met broers Gerardus Jacobus en Frederik)
10-1879     Elandsstraat 8/hs; Rapengang, Amsterdam (Inwonend bij oom Gerrit Dijst (1815) met broers Gerardus Jacobus en Frederik)
05-1880     Buitensingel 33, Amsterdam (Samen met broers Gerardus Jacobus en Frederik)
05-1880     Tuinstraat 15, Amsterdam (Inwonend oom Gerrit Dijst (1815) met broers Gerardus Jacobus en Frederik)
09-1881     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Inownend bij zijn Gerardus Jacobus)
02-1882     Marnixplein 1, Amsterdam (Met zijn broer Frederik.)
05-1886     Oudezijds Voorburgwal 220, Amsterdam
10-1887     Oudezijds Voorburgwal 222, Amsterdam
02-1891     Spiegelgracht 5, Amsterdam (Bij de familie Hendrik Drost (1845))
08-1891     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam; met de familie Hendrik Drost)
27-06-1892     Nieuwe Leliestraat 154, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel; inwonend bij broer Frederik)
11-02-1895     Nieuwe Leliestraat 138/I, Amsterdam (Inwonend bij broer Frederik)
04-09-1923     Egelantiersstraat 149/I rechts, Amsterdam (Inwonend met weduwe broer Frederik bij neef Gerardus Jacobus (1894))
16-07-1924     Prinsengracht 96/III, Amsterdam (Inwonend bij weduwe broer Frederik)
08-11-1928     Nieuwe Leliestraat 82/I, Amsterdam (Inwnend bij weduwe broer Frederik; overlijdensadres)
Beroep:
04-1881     Timmerman
Getuige bij:
16-07-1883     geboorteaangifte Truus Dijst (1883-1965) [zie 33,2]    [oom vaderszijde]
25-04-1885     geboorteaangifte Francien Dijst (geb. 1885) [zie 58]    [oom vaderszijde]
24-02-1886     huwelijk Frederik Dijst (1862-1917) en Magdalena Bernardina Hoenson (1862-1935) [zie 34]    [broer bruidegom]
23-05-1887     geboorteaangifte Jacoba Johanna Dijst (1887-1915) [zie 33,4]    [oom vaderszijde]
30-05-1889     geboorteaangifte Gerard Dijst (1889-1935) [zie 59]    [oom vaderszijde]
08-03-1891     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1891-1891) [zie 33,6]    [oom vaderszijde]
24-04-1892     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1892-1892) [zie 33,7]    [oom vaderszijde]
24-02-1910     huwelijk Gerard Dijst (1889-1935) en Maria Alida Delsen (1888-1944) [zie 59]    [oom vaderszijde bruidegom]
01-03-1916     huwelijk Frederik Dijst (1890-1974) en Catharina Wilhelmina Sandbergen (1887-1972) [zie 61]    [oom vaderszijde bruidegom]
15-02-1917     huwelijk Francien Dijst (geb. 1885) en Hendricus Koper (1886-1967) [zie 58]    [oom vaderszijde bruid]
5 Frederik Dijst, geboren op maandag 01-04-1861 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 03-04-1861. Bij de geboorteaangifte van Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Tewis (1783-1861) [grootvader moederszijde], Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Jan van der Pol ondertekent de akte met van der Poll.
Frederik is overleden op vrijdag 12-04-1861 om 10:00 in Amsterdam, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-04-1861. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuige is ook Johannes Wilhelmus Vermeij, hoedenmaker, oom, 52 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
van 03-04-1861 tot 15-04-1861     Passeerdersstraat 185, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
6 Frederik Dijst, geboren op maandag 09-06-1862 in Amsterdam. Volgt 34.
In 1861 gaat Hendrik wonen naast zijn broer Gerrit, die Passeerderstraat 3 woont. Na het overlijden van Hendrik trekt zijn vrouw Geertrui Tewes met haar drie kinderen in bij Gerrit op nummer 3.

Na het overlijden van zijn moeder in 1832 (zijn vader was al overleden 1826) wordt Hendrik samen met zijn oudere broer Gerrit op 24 januari 1832 opgenomen in het Diaconessen Weeshuis. Zie voor meer bijzonderheden de beschrijving bij het familieblad van Vader Gerrit (1772).

Hendrik wordt gekeurd voor de Nationale Militie. Zijn nummer is 4234.5kl
Op 21 februari 1852 wordt hij voor de duur van één jaar vrijgesteld in verband met broederdienst. Zijn persoonsomschrijving luidt:
Lengte: 1 el. 5 pm 6 dm 5st (omgerekend 156,5 cm)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Ogen: blauw
Neus: oud
Mond: idem
Kin: rond
Haar: bruin
Wenbraauwen: idem
Het is niet bekend of Hendrik later toch nog moet dienen bij de Nationale Militie.
Op 6 mei 1873 wordt Hendrik, oud 55 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Op 30 mei 1873 verlaat hij weer het ziekenhuis. Op 7 juni 1873 wordt hij opnieuw opgenomen, maar nu in het Buitengasthuis. Het Buitengasthuis lag nabij het Wilhelminagasthuis. Na de bouw van het Wilhelminagasthuis kwam het Buitengasthuis te vervallen. Op 14 september 1873 is hij in het ziekenhuis overleden.
18   Willem Kruijt is geboren op woensdag 23-10-1811 om 09:00 in ’s Gravenhage zoon van Willem Kruijt en Dina Dijst (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30-10-1811.
De geboorteaangifte werd gedaan door Jacobus Tierie, oud 34 jaar en Dirk Caupe, oud 59 jaar, beiden timmerman en wonende in Den Haag. De aangifte werd gedaan op verzoek van de kraamvrouw Johanna Meyer, oud 62 jaar, weduwe van David Tierie. Zij was bij de ’verlossing’ aanwezig. Op de geboorteakte is een aantekening te vinden, dat Willem erkend is door Dina Dijst en Willem Kruijt. Er is ook een verwijzing naar de huwelijksakte, die opgemaakt was op 20 mei 1811. De aantekening werd bijgeschreven in 1831!
Willem is overleden op vrijdag 01-09-1899 om 04:30 in Zaandam, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 02-09-1899.
De aangifte is gedaan door Cornelis Albeste, aanspreker, 41 jaar en Klaas Veeken, gemeenteambtenaar, 36 jaar, beiden wonende te Zaandam.
Beroep:
1850     Gerechtsdienaar
Willem trouwde met Maria Rondema, 29 jaar oud, op zondag 12-05-1850 in Zaandam.
Getuigen zijn Klaas Bernard, dienaar der Politie, 36 jaar, bekende van de bruidegom; Arie Selie, drogist, 32 jaar, zwager van de bruidegom; Jacob van Exter, koorndrager, 46 jaar, aangetrouwde neef van de bruid; Arie Verdam, stadsbode, 39 jaar, bekende van de bruid; respectievelijk wonende te Nieuwer-Amstel, Koog aan de Zaan en Zaandam. De bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. Maria Rondema was weduwe van Hendrik Boeklage.
Maria is geboren op dinsdag 14-11-1820 om 24:00 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16-11-1820.
De aangifte is gedaan door haar vader Andries Gerrits Rondema. Getuigen zijn Ype Schotanus, 43 jaar, uurwerkmaker en Lieuwe Jans Steenstra, 45 jaar, schipper, beiden wonende te Sneek.
Maria is overleden op donderdag 02-03-1899 om 01:00 in Zaandam, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 03-03-1899.
De aangifte is gedaan door Cornelis Albeste, aanspreker, 41 jaar en Klaas Veeken, gemeenteambtenaar, 36 jaar, beiden wonende te Zaandam.
Willem Kruijt is de (onwettige) zoon van Dina Dijs, geboren te ’s-Gravenhage. Dina is 29 jaar en van beroep ’dienstbaar’ (dienstbode).
Willem Kruijt jr. wordt dus bij zijn geboorte als onwettig kind betiteld. Pas in 1831 trouwen zijn vader en moeder (Willem Kruijt en Dina Dijst). Op dat moment wordt door Lodewijk Henri Hooft, Officier van de burgerlijke stand in de Stad ’s Gravenhage in het geboorteregister de wettiging van Willem jr. verwerkt. Hij doet dit door het huwelijkscontract van 1811 (zie bij Dina en Willem) over te schrijven op 4 blanco geboorteaktes. Het origineel is slecht van kwaliteit en nauwelijks te lezen.
19   Alida Johanna Kruijt is geboren op donderdag 12-10-1815 om 06:00 in Nieuwer-Amstel dochter van Willem Kruijt en Dina Dijst (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14-12-1815. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Willem Kruijt (1782-1843) [zie 9] [vader].
Haar vader Willem, schippersknecht, is ten tijde van de geboorte op reis. Bij zijn terugkomst ontdekt hij, dat er geen geboorteaangifte is gedaan. Hij dient een verzoek in bij de rechtbank om als nog een aangifte van geboorte te mogen doen. Hij geeft als reden op, dat hij ten tijde van de geboorte afwezig was en zijn vrouw onkundig was van het feit dat zij aangifte moest doen. Op 1-12-1815 beslist de rechtbank dat er alsnog een aangifte van geboorte moet worden opgenomen. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Deijst". Getuigen zijn Franciscus Stiphout, 53 jaar, veldwachter en Lambertus Kruijt, 34 jaar, schipper, broer van de vader.
Alida is overleden op vrijdag 16-08-1901 om 02:00 in Amsterdam, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-08-1901.
De aangifte is gedaan door Johannes Philippus Duijker, koetsier, 57 jaar, schoonzoon, Hendricus Stalenberg, aanspreker, 50 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Deijst".
Adressen:
12-10-1815     Nieuwer-Amstel (Geboorteadres)
20-03-1867     Naar Amsterdam
30-03-1867     Nieuwendijk 39, Amsterdam
28-05-1867     Naar Nieuwer-Amstel (Pas op 7 maart 1876 geregistreerd in Nieuwer Amstel)
20-02-1877     Looiersgracht 18, Amsterdam
16-08-1877     Muidergracht 33, Amsterdam
27-12-1877     Naar Nieuwer-Amstel
18-09-1894     Naar Nieuwer-Amstel
16-08-1901     Amstelveenseweg 21/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
(1) Alida trouwde met Arie Selie, 25 jaar oud, op zaterdag 07-05-1842 in Nieuwer-Amstel.
De naam van haar moeder wordt geschreven als Deijst. Getuigen zijn Hendrik Selie, 23 jaar, vellenbereider, broer van de bruidegom; Lambertus Kruijt, 23 jaar, vellenbereider, broer van de bruid; Jan Hendrik Hilgevoord, 28 jaar, zwavelstoker; allen wonende te Nieuwer-Amstel; Pieter Olie, 27 jaar, sleper, wonende te Amsterdam. De moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Arie is geboren op donderdag 23-01-1817 om 11:30 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24-01-1817.
De aangifte is gedaan door zijn vader Jan Selie. Getuigen zijn Dirk Dirkse Oosthuijze, 37 jaar, sjouwerman, wonende te Amsterdam en Jan Driessen, 30 jaar, katoendrukker, wonende te Nieuwer-Amstel. De eerste getuige heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Arie is overleden op donderdag 18-01-1866 om 07:00 in Nieuwer-Amstel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18-01-1866.
De aangifte is gedaan door Hendrik Selie, fabrikant, 47 jaar, broer en Johannes Philippus Duijker, timmerman, 34 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Beroep:
1851     Pakhuisknecht
Getuige bij:
23-01-1851     overlijdensaangifte Dina Dijst (1782-1851) [zie 9]    [schoonzoon]
(2) Alida trouwde met Willem Theodor Schwarz, 56 jaar oud, op donderdag 16-08-1877 in Amsterdam.
Willem Theodor Schwarz is weduwnaar van Elisabeth Krimphof. Getuigen zijn Wihelm Louis Schwarz, zoon, blikslager, 28 jaar; Carl Heinrich Schwarz, zoon, blikslager, 26 jaar; Johannes Philippus Duijker, timmerman, 32 jaar; Frederik Wilhelm Schröeder, koffiehuishouder, 52 jaar, allen wonende te Amsterdam.
Willem is geboren op dinsdag 10-04-1821 in Rinteln (Dld, Pruissen). Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op maandag 23-04-1821 in Rinteln (Dld, Pruissen).
Willem is overleden op maandag 29-04-1878 om 12:00 in Nieuwer-Amstel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-04-1878.
De aangifte is gedaan door Johannes Philippus Duijker, timmerman, 32 jaar en Carel Heinrich Schwarz, blikslager, 27 jaar, zoon, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
16-08-1877     Muidergracht 33, Amsterdam
27-12-1877     Naar Nieuwer-Amstel
20   Willem Eijlbregt is geboren op zaterdag 16-03-1822 om 19:00 in Amsterdam zoon van Christina Maria Dijst (zie 10), zoon van Willem Eijlbregt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18-03-1822. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Eijlbregt (1797-1839) [zie 10].
Hij is geboren voor het huwelijk van zijn ouders en wordt bij het huwelijk van zijn ouder op 5 juli 1826 erkend. De naam van zijn moeder wordt geschreven als Deijst. In de kantlijn van de geboorteakte wordt vermeld, dat hij bij het huwelijk van zijn ouders wordt erkend. De naam van zijn moeder wordt in de kantlijn geschreven als Dijst. Getuigen zijn Barend Eijlbregt, blikslagersknecht, 30 jaar en Cornelis Pruijs, schoenmakersknecht, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Willem is overleden op dinsdag 04-09-1849 in Palembang Nederlands Oost Indië, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 03-05-1850.
De overlijdensakte is opgemaakt aan de hand van een extract uit het sterfregister van Palembang van 05-09-1949 en volgens een missive van het Ministerie van Marine in ’s Gravenhage van 11 april 1850. Volgens d akte was zijn beroep matroos 2e klasse aan boord van Z.M. Boreas ter rede van Palembang. Vermeld wordt, dat hij ongehuwd was, wat niet juist is. Hij was weduwnaar. Zijn vrouw was in 1848 overleden. Mogelijk is dat de reden geweest, dat hij zich heeft aangemeld bij de Marine.
Adres:
16-03-1822     Goudsbloemstraat 129, Amsterdam (Geboorteadres)
Willem trouwde met Joanna Bronner, 26 jaar oud, op woensdag 08-12-1847 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Joanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Eijlbregt (1824-1878) [zie 21] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Dirk Gijsbert Smit, oom van de bruidegom, schilder, 47 jaar; Daniël Rijnderman, diamantsnijder, 45 jaar; Jan Philip Frederking, metselaar, 41 jaar; allen wonende te Amsterdam. De naam van zijn moeder wordt geschreven als Christina Deijst.
Joanna is geboren op woensdag 24-10-1821 om 18:00 in Medemblik. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25-10-1821.
De aangifte is gedaan door haar vader Jan Bronner. Getuigen zijn Johannes Steeman, smid, 46 jaar en Frans Jongman, smid, 34 jaar, beiden wonende te Medemblik.
Joanna is overleden op woensdag 29-03-1848 om 15:00 in Amsterdam, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31-03-1848.
De aangifte is gedaan door Johan Christiaan Moeleman, suppoost binnen gasthuis, 43 jaar en Frans Schilling, bediende binnen gasthuis, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Haar voornaam wordt geschreven als Johanna.
Hij is geboren voor het huwelijk van zijn ouders en wordt bij het huwelijk van zijn ouder op 5 juli 1826 erkend. Volgens opgave van het Ministerie van Marine is hij overleden in Palembang, Nederlands Oost Indië, akte dd. 3 mei 1850. Wanneer hij daar naar toe gegaan is is onbekend. Zijn neef Frederik Dijst, 1813, was ook naar Nederlands Oost Indie vertrokken. Op de terugreis in 1843 is hij overleden. De akte is opgemaakt op 3 mei 1850. Gemeente archief Amsterdam (1850 3-23). Signalement lengte 1el 6pm 9dm 0st, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen en haar zwart, neus spits.
21   Johannes Eijlbregt is geboren op dinsdag 15-06-1824 om 02:00 in Amsterdam zoon van Christina Maria Dijst (zie 10), zoon van Willem Eijlbregt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16-06-1824. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willem Eijlbregt (1797-1839) [zie 10].
Hij wordt bij het huwelijk van zijn ouders op 5 juli 1826 erkend. De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Deijst. In de kantlijn is de toevoeging vermeld van de erkenning van het kind, waarbij de achternaam van de moeder wordt geschreven als Dijst. Getuigen zijn Jacob Knap, zonder beroep 64 jaar en Barend Eijlbregt, blikslager, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op donderdag 01-08-1878 om 05:00 in Ommerschans, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-08-1878.
De aangifte is gedaan door Franciscus Latour, 52 jaar en Gerrit Hutten, 41 jaar, beiden opzichter in het gesticht Ommerschans en beiden wonende in Ommerschans. De achternaam van Johannes wordt geschreven als Eilbregt. Ook de achternaam van zijn vader wordt geschreven als Eilbregt. De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Deist. Hij woonde in Ommen, maar waar is onbekend.
Adressen:
1854     Kleerenslootje O, Amsterdam
29-08-1868     Naar Wassenaar (Hij vertrekt met vrouw en drie kinderen.)
18-04-1872     ’s Gravenhage
Beroep:
1854     Schoenmaker
Getuige bij:
08-12-1847     huwelijk Willem Eijlbregt (1822-1849) en Joanna Bronner (1821-1848) [zie 20]    [broer bruidegom]
15-09-1852     huwelijk Hendrik Zuijderduijn (1823-1853) en Alida Eijlbregt (1827-1858) [zie 22]    [broer bruid]
21-10-1854     overlijdensaangifte Christina Maria Dijst (1789-1854) [zie 10]    [zoon]
15-11-1876     overlijdensaangifte Hendrika Elisabeth Holm (1826-1876) [zie 21]    [echtgenoot]
Johannes trouwde met Hendrika Elisabeth Holm, 25 jaar oud, op woensdag 20-08-1851 in Amsterdam.
De naam van zijn moeder wordt geschreven als Deijst. Getuigen zijn Coenraad Matthijs Ingwersen, neef van de bruidegom, sjouwer, 46 jaar; Adrianus Franciscus de Vries, blikslager, 62 jaar; Simon Ferdinand Staffhorst, schoenmaker, 28 jaar; Frederik Willem Kooke, tapper, 36 jaar; allen wonende te Amsterdam. De beide moeders hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Hendrika is geboren op zondag 05-03-1826 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 07-03-1826.
De aangifte is gedaan door haar vader Jan Rasmus Holm. Getuigen zijn Jan Cornelissen, sjouwer, 68 jaar en Hermanus Rouaan, sjouwer, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrika is overleden op woensdag 15-11-1876 om 24:00 in ’s Gravenhage, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-11-1876. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Eijlbregt (1824-1878) [zie 21] [echtgenoot].
Aangever is ook Jan Willem Steenbergen, 65 jaar, zonder beroep, wonende te Den Haag.
Adressen:
29-08-1868     Naar Wassenaar (Hij vertrekt met vrouw en drie kinderen.)
18-04-1872     ’s Gravenhage
Op 19 mei 1875 werd Johannes opgenomen in het Binnengasthuis. Op 21 mei 1875 is hij ontslagen uit het ziekenhuis.
22   Alida Eijlbregt is geboren op donderdag 25-01-1827 om 06:00 in Amsterdam dochter van Christina Maria Dijst (zie 10), dochter van Willem Eijlbregt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26-01-1827. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Willem Eijlbregt (1797-1839) [zie 10] [stiefmoeder].
Getuigen zijn Jan van Vliet, sjouwer, 53 jaar en Pieter de Vries, zonder beroep, 73 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Alida is overleden op zaterdag 06-02-1858 om 16:00 in Amsterdam, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 09-02-1858.
De aangifte is gedaan door Jacob van Huijster, bode, 49 jaar en Hendrik Willem Nije, bode, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam. bij haar overlijden wordt de achternaam van haar man geschreven als Suierduin.
Adressen:
26-01-1827     Goudsbloemstraat 129, Amsterdam (Geboorteadres)
06-02-1858     Kerkstraat 272, Amsterdam (Overlijdensadres)
Alida trouwde met Hendrik Zuijderduijn, 29 jaar oud, op woensdag 15-09-1852 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Eijlbregt (1824-1878) [zie 21] [broer bruid].
In de huwelijksakte wordt de naam van de bruidegom en van zijn moeder geschreven als Zuijjerduijn. De huwelijksakte is door de bruidegom niet ondertekend. Waarom is niet bekend. Zijn moeder ondertekend met Matje Suijderduijn, Getuigen zijn Coenraad Matthijs Ingwersen, neef van de bruid, sjouwer, 49 jaar; Adrianus Franciscus de Vries, 64 jaar ; Jacobus Aarsen, handschoenmaker, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Hendrik is geboren op dinsdag 06-05-1823 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 09-05-1823.
De aangifte is gedaan door Hendricus Joannes van Ballegooij, 55 jaar, aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Jan Scheerboom, werkman, 28 jaar en Jan van Seijst, werkman, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Als moeder wordt vermeld Matje Zuijderduijn. Er wordt geen vader vermeld. In de kantlijn van de geboorteakte staat geschreven, dat bij akte van 1 september 1852 het kind door Matje Suijjerduijn als het hare wordt erkend.
Hendrik is overleden op zaterdag 28-05-1853 om 23:00 in Amsterdam, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-05-1853.
De aangifte is gedaan door Jan Cristiaan Moeleman, suppoost n het gasthuis, 48 jaar en Jan Ruijter, bediende in het gasthuis, 46 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Zij naam wordt geschreven als Henderik Suijerduin. De naam van zijn echtgenote wordt geschreven als Alida Eilbrecht.
Bij zijn geboorte wordt zijn naam en de naam van zijn moeder Matje (vader is onbekend) geschreven als Zuijderduijn. In een akte van 1852 wordt hij erkend als een kind van Matje Zuijjerduijn (ij+j). Bij zijn huwelijk wordt zijn naam en de naam van zijn moeder ook zo geschreven. Zijn moeder ondertekent de huwelijksakte met Suijderduijn. Hij ondertekent om onbekende reden zijn huwelijksakte niet. Bij zijn overlijden wordt zijn naam en de naam van zijn moeder geschreven als Suijerduin. bij het overlijden van zijn echtgenote wordt zijn naam geschreven als Suierduin.

Generatie 5

23   Jacoba van der Poll is geboren op maandag 01-06-1835 in Amsterdam dochter van Johannes van der Poll en Alida Jo(h)anna Dijst (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 02-06-1835. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [vader].
Getuigen zijn Michael van der Poll, 44 jaar, schoenmakersknecht en Franciscus van der Poll, 42 jaar, loodgieter, beiden wonende te Amsterdam.
Jacoba is overleden op zondag 02-06-1912 om 09:00 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-06-1912.
De aangifte is gedaan door Jacobus Meerman, aanspreker, 57 jaar en Nicolaas Sikkes, aanspreker, 41 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Bij haar overlijden wordt de achternaam geschreven als van der Pol.
Adressen:
01-06-1835     Elandsgracht 104, Amsterdam (Geboorteadres)
1837     Rozenstraat 49, Amsterdam
20-05-1841     Brouwerstraat 20, Amsterdam
1851     Kromboomsloot 14, onderhuis, Amsterdam
03-08-1859     Lijnbaansgracht 99, midden kamer, Amsterdam
10-1889     Prinsengracht 273, Amsterdam
10-1890     Lindendwarsstraat 3, Amsterdam
24-05-1892     Prinsengracht 124, Amsterdam
28-05-1894     Bloemgracht 5, Amsterdam
14-09-1897     Bloemstraat 64/hs, Amsterdam
01-01-1900     Hugo de Grootdwarsstraat 100/II, Amsterdam (Inwonend bij schoonzoon Johannes Mol)
20-11-1902     Brloemgracht 105/III, Amsterdam
12-02-1909     Bloemgracht 103/I voor, Amsterdam
1912     1e Hugo de Grootstraat 103/III, Amsterdam (Overlijdensadres)
Jacoba trouwde met Johannes Bartholomeus Huijing, 28 jaar oud, op woensdag 03-08-1859 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [oom moederszijde bruid].
Getuigen zijn Hendrik Gerard Huijing, koetsier, 38 jaar; Theodorus Huijing, bediende, 35 jaar; Wilhelmus Hendricus Alexander Huijing, bediende, 36 jaar; allen broers van de bruidegom. De achternaam van de bruid en haar vader wordt geschreven als van der Pol.
Johannes is geboren op dinsdag 24-08-1830 om 06:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Huijing en Maria Hendrica Tonglet. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25-08-1830.
De aangifte is gedaan door zijn vader Jacobus Huijing. Getuigen zijn Jan Hendrik Gonkel, 32 jaar, broodbakker en Philippus Johannes Verhaagen, 66 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op maandag 31-07-1899 om 02:00 in Amsterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 01-08-1899.
De aangifte is gedaan door Jan Markx, 39 jaar en Willem Renes, 43 jaar, beiden opzichter in het Binnengasthuis en wonende te Amsterdam. De achternaam van zijn echtgenote wordt geschreven als van der Pol.
Adressen:
03-08-1859     Lijnbaansgracht 99, midden kamer, Amsterdam
10-1889     Prinsengracht 273, Amsterdam
10-1890     Lindendwarsstraat 3, Amsterdam
24-05-1892     Prinsengracht 124, Amsterdam
28-05-1894     Bloemgracht 5, Amsterdam
14-09-1897     Bloemstraat 64/hs, Amsterdam
Getuige bij:
03-12-1862     huwelijk Johannes van der Pol (1841-1899) en Gezina Scheepers (1842-1883) [zie 24]    [zwager bruidegom]
09-08-1883     huwelijk Johannes van der Pol (1841-1899) en Berendina Sophia Wisman (1856-1944) [zie 24]    [zwager bruidegom]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
24   Johannes van der Pol is geboren op donderdag 20-05-1841 om 14:00 in Amsterdam zoon van Johannes van der Poll en Alida Jo(h)anna Dijst (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22-05-1841. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [oom moederszijde] en Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13] [vader].
Getuige is ook Sijbrand Frans Timmerman, lampenmaker, 37 jaar, wonende te Amsterdam. In de akte wordt de achternaam van de vader geschreven als "van der Pol". Hij ondertekent de akte met van der Poll.
Johannes is overleden op dinsdag 11-04-1899 om 08:30 in Amsterdam, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12-04-1899.
De aangifte is gedaan door Jan Marx, 39 jaar en Jan van der Lugt, beiden opzichter in het Binnengasthuis, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
20-05-1841     Brouwerstraat 20, Amsterdam (Geboorteadres)
1851     Kromboomsloot 14, onderhuis, Amsterdam
08-06-1870     Vlaardingen
06-1881     Kleine Kattenburgerstraat 33, Amsterdam
08-1883     Kleine Wittenburgerstraat 30, Amsterdam
27-02-1896     Oostenburgermiddenstraat 83, Amsterdam
11-05-1896     Kattenburgergracht 17, Amsterdam
13-03-1897     Kleine Wittenburgerstraat 37, Amsterdam
02-03-1899     Kleine Wittenburgerstraat 38/II, Amsterdam (Overlijdensadres; Overleden in het Binnengasthuis, Grimburgwal)
Beroep:
1864     Zeilenmaker
Getuige bij:
07-04-1864     overlijdensaangifte Johannes van der Poll (1806-1864) [zie 13]    [zoon]
09-10-1876     geboorteaangifte Mathilda Johanna Bernardina Dijst (1876-1877) [zie 29,4]    [neef van vader]
(1) Johannes trouwde met Gezina Scheepers, 19 jaar oud, op woensdag 03-12-1862 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Gezina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bartholomeus Huijing (1830-1899) [zie 23] [zwager bruidegom].
In de huwelijksakte wordt zijn achternaam en de achternaam van zijn vader geschreven als van der Pol. De voornaam van zijn vader wordt geschreven als Joannes. Getuigen zijn ook Wilhelmus Henricus Alexander Huijing, bediend, 29 jaar; Cornelis du Buij, goudsmid, 30 jaar; Wilhelmus Wermeij, hoedenmaker, 52 jaar; allen wonende te Amsterdam. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Gezina is geboren op zondag 18-12-1842 om 09:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20-12-1842.
De aangifte is gedaan door haar vader Machiel Henricus Scheepers. Getuigen zijn Joseph Gunther, zonder beroep, 76 jaar en Adrianus van der Velden, zonder beroep, 52 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gezina is overleden op zaterdag 13-01-1883 om 01:00 in Amsterdam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-01-1883.
De aangifte is gedaan door Hendrik Johannes van Beeren, tingieter, 42 jaar en Matthijs Coster, aanspreker, 67 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
08-06-1870     Vlaardingen
06-1881     Kleine Kattenburgerstraat 33, Amsterdam (Overlijdensadres)
(2) Johannes trouwde met Berendina Sophia Wisman, 27 jaar oud, op donderdag 09-08-1883 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bartholomeus Huijing (1830-1899) [zie 23] [zwager bruidegom].
In de akte wordt zijn achternaam geschreven als van der Pol. Hij ondertekent de akte met van der Poll. Getuigen zijn ook Cornelis Hendricus Huijing, diamantslijper, 23 jaar; Karel Antoon Wiggers, werkman, 42 jaar; Hendrik Buijs, werkman, 34 jaar; allen wonende te Amsterdam. De vader van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Berendina is geboren op maandag 14-04-1856 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16-04-1852.
De aangifte is gedaan door haar vader Johannes Wisman, Getuigen zijn Andries Veher, varkensslachter, 37 jaar en Hermanus Michel, zonder beroep, 54 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Berendina is overleden op zaterdag 01-04-1944 in Utrecht, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-04-1944.
Adressen:
08-1883     Kleine Wittenburgerstraat 39, Amsterdam
27-02-1896     Oostenburgermiddenstraat 83, Amsterdam
11-05-1896     Kattenburgergracht 17, Amsterdam
13-03-1897     Kleine Wittenburgerstraat 37, Amsterdam
02-03-1899     Kleine Wittenburgerstraat 38/II, Amsterdam
14-06-1899     Hoogtekadijk 110, Amsterdam
09-02-1912     Vinkenstraat 11/III, Amsterdam
24-05-1935     Grote Bickersstraat 38/II, Amsterdam
24-08-1936     Bickersgracht 18/I, Amsterdam
06-03-1942     Mariahoek 17, Utrecht
01-04-1944     Rijnkade 5, Utrecht
25   Hendricus Josephus Dijst is geboren op zondag 24-02-1833 om 18:00 in Amsterdam zoon van Josephus Dijst (zie 14) en Catharina Cornelia Stuster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26-02-1833. Bij de geboorteaangifte van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Dijst (1804-1844) [zie 14] [vader].
Getuigen zijn Willem Cornelis Potharst, oud 37 jaar, schoenmakersknecht, wonende Onkeboerensteeg 6 en Christoffel Ludolf van Zee, oud 23 jaar, schuitenvoerder, wonende Voetboogsteeg 28.
Hendricus is overleden op donderdag 16-01-1913 om 09:00 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-01-1913.
Aangegeven door Theodorus Penier, oud 65 jaar en Hubertus Bent, oud 63 jaar.
Adressen:
24-02-1833     Voetboogstraat 23, Amsterdam (Geboorteadres)
25-07-1835     Wijk 9, H 144, Nieuwer-Amstel (Geboorte broer Frederik)
04-02-1837     Voetboogstraat 24, Amsterdam (Geboorte zus Anna Maria)
13-03-1840     Reguliersdwarsstraat 82, Amsterdam (Geboorte broer Frederikus Antonius)
23-05-1842     1e Klooster 10, Amsterdam (Overlijden broer Frederikus Antonius)
06-05-1844     Nieuwe Looijersstraat 1; Gruttenhofje, Amsterdam (Overlijden vader)
04-1866     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam
06-1867     Nieuwe Looijersstraat 287, Amsterdam
05-1868     Valkensteeg 2, Amsterdam
08-1869     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam
24-07-1872     Nieuwe Looijersstraat 314, Amsterdam
03-1873     Grote Kattenburgerstraat 34, Amsterdam
12-1881     Sint Nicolaasstraat 29, Amsterdam
01-1882     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam
09-1884     Korte Leidsedwarsstraat 155, boven kamer, Amsterdam
02-1888     Korte Leidsedwarsstraat 137, gang, Amsterdam
17-08-1901     Roeterstraat 2, Amsterdam (Stedelijk Armenhuis)
05-09-1902     Veenhuizen (Afkomstig van Amsterdam, Stedelijk Armenhuis)
08-09-1905     3e Oosterparkstraat 35, Amsterdam (Afkomstig van Veenhuizen; inwonend bij zijn zoon Josephus Petrus)
24-10-1905     Korte Leidsedwarsstraat 111/II voor, Amsterdam (Inwonende bij zijn dochter Hendrika Wilhelmina)
15-01-1906     Plantage Middenlaan 52, Amsterdam (Huize Sint Jacob, overlijdensadres. Afkomstig van zijn dochter Hendrika Wilhelmina)
Beroepen:
29-05-1867     Metselaar
vanaf 06-12-1867     Zeeman
1871     Opperman
1873     Sjouwer
1877     Werkman
Getuige bij:
07-12-1867     geboorteaangifte Catharina Maria Dijst (1867-1958) [zie 25,1]    [vader]
12-10-1869     geboorteaangifte Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35]    [vader]
22-01-1877     geboorteaangifte Anna Petronella Dijst (1877-1941) [zie 37]    [vader]
19-10-1880     geboorteaangifte Wilhelmus Hendricus Dijst (1880-1881) [zie 25,7]    [vader]
02-02-1883     geboorteaangifte Cornelis Petrus Dijst (1883-1884) [zie 25,8]    [vader]
26-02-1885     geboorteaangifte Wilhelmus Josephus Dijst (1885-1969) [zie 25,9]    [vader]
(1) Hendricus trouwde met Johanna Dina Sasbach, 30 jaar oud, op woensdag 29-05-1867 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 09-05-1867 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Getuigen zijn Gerardus Johannes Josephus Sasbach, broer van de bruid, oud 42 jaar van beroep stoker; Jan Roest, zwager, oud 51 jaar, van beroep turfdrager; Willem Onderdijk, oud 51 jaar, van beroep stoker; Cornelis Henricus Matthijse, oud 40 jaar, van beroep suikerbakker. Het huwelijk is afgekondigd op 12 en 19 mei 1867.
Johanna is geboren op maandag 24-04-1837 om 11:00 in Amsterdam, dochter van Gerardus Sasbach en Maria Elisabeth Klusenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25-04-1837. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Sasbach (1793-1867) [vader].
Getuigen zijn Johannes Elkes, oud 31 jaar, zonder beroep, wonende Baafjessteeg 5 en Jan de Noe, oud 45 jaar, letterzetter, wonende Baafjessteeg 1. De vader heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kon schrijven.
Johanna is overleden op dinsdag 08-08-1871 om 15:00 in Amsterdam, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-08-1871.
Het overlijden is aangegeven door Gerrit Hermans, oud 28 jaar, bode van het Gasthuis en Bartholomeus van ’t Hove, oud 26 jaar, eveneens bode van het Gasthuis. Zij komt te overlijden 2 dagen na de geboorte van het levenloze kind op 6 augustus 1871.
Zij is bij het huwelijk van haar ouders erkend en gewettigd.
Adressen:
24-04-1837     Baafjessteeg 9, Amsterdam (Geboorteadres)
15-05-1860     Anjeliersgracht 455, Amsterdam (Overlijden moeder)
04-1866     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam
06-1867     Nieuwe Looijersstraat 287, Amsterdam
05-1868     Valkensteeg 2, Amsterdam
08-1869     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam
1871     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam (Zij overlijdt op de Overtoom 126 (ziekenhuis?))
(2) Hendricus trouwde met Johanna de Kijser, 29 jaar oud, op woensdag 24-07-1872 in Amsterdam, nadat zij in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Getuigen zijn Jan Roest, zwager van Hendricus Josephus Dijst, oud 56 jaar en zonder beroep; Jan Carlee, oud 70 jaar en zonder beroep; Lourens Hansen, oud 51 jaar en zonder beroep; Jan Hansen, oud 49 jaar en zonder beroep. De ambtenaar schrijft haar naam als Johanna de Kijser, terwijl zij de huwelijksakte ondertekent met: ’J. de Keiser’
Johanna is geboren op vrijdag 27-01-1843 om 04:00 in Amsterdam, dochter van Wilhemus de Kijser en Adriana Zegwaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28-01-1843. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Wilhemus de Kijser (1806-1855) [vader].
Getuigen zijn Anton Beumer, oud 43 jaar, beroep geen, wonende Vinkenbuurt nr. 373 en Jan Houtzager, oud 30 jaar, beroep bleeker, wonende Langeblekerspad nr. 6. Door haar vader wordt de akte ondertekend met: ’W. De Keizer’
Johanna is overleden op woensdag 03-04-1901 om 10:00 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 04-04-1901.
Aangegeven door Johan Gerrit Elsward, oud 49 jaar, aanspreker en Johan Gerrit Elsward Jr., oud 23 jaar, aanspreker
Adressen:
27-01-1843     Kerkpad 52, Amsterdam (Geboorteadres)
01-10-1847     Kerkpad 233, Amsterdam (Overlijden moeder)
07-02-1855     Korte Blekerspad 345, Amsterdam (Overlijden vader)
24-07-1872     Nieuwe Looijersstraat 314, Amsterdam
03-1873     Grote Kattenburgerstraat 36, Amsterdam
12-1881     Sint Nicolaasstraat 29, Amsterdam
01-1882     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam
09-1884     Korte Leidsedwarsstraat 155, boven kamer, Amsterdam
02-1888     Korte Leidsedwarsstraat 137, gang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Hendricus en Johanna (1):
1 Catharina Maria Dijst, geboren op vrijdag 06-12-1867 om 03:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 07-12-1867. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn ook Pieter Cronelisse, beroep schrijver, oud 50 jaar, wonende Nieuwe Looijersstraat buurt AA, nummer 284 (Pieter Cornelisse is de stiefvader van Hendricus Josephus. de 2e echtgenoot van Catharina Cornelia Stutster, weduwe van Josephus Dijst (1804-1844) en de moeder van Hendricus Josephus Dijst) en Pieter van Ekeren, beroep behanger, oud 40 jaar, wonende Nieuwe Looijersstraat, buurt AA, nummer 284.
Catharina is overleden op donderdag 04-09-1958 om 03:30 in Velp, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 04-09-1958.
Het overlijden is aangegeven door Wilhelmus Everhardus Buurman, oud 49 jaar en tuinbaas van beroep. Overleden in het klooster van de Goede Heerder in Velp.
Catharina Maria wordt in januarin 1879 mopgenomen in de RK stichtiing van Liefdadigheid, gevestigd op de Herengracht 182 te Amstedam. Zij is dan 11 jaar. Haar moeder is overleden en haar vader is in 1872 hetrouwd met Johanna de Kijser. Het gesticht is bedoeld voor wezen en halfwezen, waarvan de opname in het Maagdenhuis reglementair onmogelijk is. Opgenomen worden volle wezen ouder dan 12 en jonger dan 17 jaar, die niet in het Maagdenhuis kunnen worden opgenomen en kinderen uit een gemengd huwelijk, waarvan de katholieke ouder is overleden. Er wordt soepelheid betracht wanneer in een dergelijk geval de niet-katholieke ouder is gestorven en de ander het niet kan opvangen. In 1876 wordt besloten om kinderen van 11 jaar op te nemen. De dagelijkse zorg voor de kinderen en de huishouding was sinds 1851 opgedragen aan de Zusters van Liefde van Tilburg. De voornaamste taak van de meisjes bestond uit naaiwerk, waardoor zij in de kosten van haar onderhoud in het gesticht konden voorzien, terwijl een gedeelte der verdiensten voor haarzelf bewaard bleef tot haar ontslag.Of het tweede huwelijk van haar vader de reden van plaatsing in het gesticht is onbekend.
Op 16 mei 1907 vertrekt zij naar Velp, naar het gesticht ’De Goede Herder’. Zij wordt op 39 jarige leeftijd kloosterzuster. Ruim tachtig jaar, tussen 1892 tot 1973, dreven de Zusters van de Goede Herder daar aan de rand van Velp een internaat waar duizenden meisjes (in 1932 woonden er bijvoorbeeld maar liefst 335 in getal) onder een onbarmhartig regime werden ’opgevoed’. In het ’liefdesgesticht’ vonden twee groepen meisjes onderdak. ’Gevallen meisjes’ die in aanraking waren geweest met justitie of een buitenechtelijk kind hadden gekregen, en weesmeisjes van katholieke huize.
Catharina Maria is op 90 jarige leeftijd in het klooster overleden.
Catharina bleef ongehuwd.
Adressen:
06-12-1867     Nieuwe Looijersstraat 287, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1868     Valkensteeg 2, Amsterdam
08-1869     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam
04-1872     Nieuwe Looijersstraat 314, Amsterdam
03-1873     Groote Kattenburgerstraat 34, Amsterdam
01-1879     Herengracht 182, Amsterdam (Gesticht van Liefdadigheid)
01-1889     Prinsengracht 341, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1890     Keizersgracht 456, Amsterdam (Inwonend dienstbode bij C. Damen)
11-1891     Herengracht 233, Amsterdam (Inwonend dienstbode bij weduwe Eerdmans)
06-1892     Oudezijds Voorburgwal 239, Amsterdam (Inwonend dienstbode bij Tisfot)
11-01-1894     Naar ’s-Hertogenbosch
12-02-1897     Singel 94, Amsterdam (Afkomstig van ’s Hertogenbosch; Inwonend dienstbode bij Boldoot)
20-05-1897     Korsjespoortsteeg 21, Amsterdam
van 23-08-1898 tot 08-1898     Korsjespoortsteeg 12, Amsterdam (Inwonend dienstbode bij Belkega)
24-11-1898     Rozengracht 49, Amsterdam (Inwonend dienstbode bij C. Priessen)
14-10-1899     Elandsgracht 43/IIa, Amsterdam
19-12-1903     Prinsengracht 290/III, Amsterdam
20-04-1906     Vertrekt naar Lisse
15-12-1906     Oudezijds Achterburgwal 171, Amsterdam (Terug uit Lisse; Inwonend dienstbode bij Siebers)
16-05-1907     Vertrekt naar Rheden
Beroepen:
1888     Dienstbode
12-02-1897     Naaister
Religie:
Rooms Katholiek
2 Josephus Petrus Dijst, geboren op dinsdag 12-10-1869 in Amsterdam. Volgt 35.
3 NN, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 06-08-1871 om 15:00 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-08-1871.
Aangever is ook Bartholomeus van Hove, bode, oud 27 jaar en Philippus de Bok, bode, oud 31 jaar.
Kinderen van Hendricus en Johanna (2):
4 Hendrika Wilhelmina Dijst, geboren op vrijdag 17-01-1873 in Amsterdam. Volgt 36.
5 Adriana Johanna Dijst, geboren op woensdag 09-06-1875 om 23:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11-06-1875.
De getuigen zijn Franciscus Teunissen, 35 jaar en Johannes Maas, 45 jaar, beiden bode in het Binnengasthuis
Adriana is overleden op woensdag 29-03-1876 om 13:00 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31-03-1876.
Het overlijden is aangegeven door Jan Abels, aanspreker, 57 jaar en wonende Egelantierstraat 52 en Johan Nordmeijer bode, 30 jaar, wonende Kerkstraat 41.
Adres:
van 09-06-1875 tot 29-03-1876     Grote Kattenburgerstraat 34, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
6 Anna Petronella Dijst, geboren op zondag 21-01-1877 in Amsterdam. Volgt 37.
7 Wilhelmus Hendricus Dijst, geboren op maandag 18-10-1880 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-10-1880. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn Johan Wilhelmus Blomsstra / Blomsers (de handtekening verschilt van de geschreven tekst), metselaar, oud 38 jaar en wonende Kerkstraat 50 en Adrianus Petrus Jacobus Bergman, oud 25 jaar, loodgieter, wonende Rozenstraat 103.
Wilhelmus is overleden op donderdag 21-07-1881 om 16:00 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-07-1881.
De aangifte wordt gedaan door twee aansprekers, Jan Abels, oud 62 jaar, wonende Egelantiersstraat 52 en Carel Lubsen, oud 61 jaar, wonende Egelantiersstraat 115.
Adres:
van 18-10-1880 tot 21-07-1881     Grote Kattenburgerstraat 34, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
8 Cornelis Petrus Dijst, geboren op donderdag 01-02-1883 om 14:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 02-02-1883. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn ook Petrus Johannes Cornelisse, 35 jaar, smid, wonende Leidsekruisstraat 4 (Zoon van Pieter Cornelisse de 2e echtgenoot van Catharina Stutster, grootmoeder van Cornelis Petrus Dijst) en Jacob van Hilten, 32 jaar, metselaar, wonende Rozenstraat 50 te Amsterdam.
Cornelis is overleden op woensdag 13-02-1884 om 16:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14-02-1884.
Het overlijden is aangegeven door Gerrit Evers, opzichter, 38 jaar, wonende Buitengasthuis en Andreas Christiaan van Ede, opzichter, 24 jaar, wonende Buitengasthuis.
Op 23 januari 1894 wedr hij opgenomen in het Binnengasthuis, oud bijna 1 jaar. Op 6 februari 1894 werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Op 12 februari 1894 werd hij opnieuw opgenomen in het Buitengasthuis. Het Buitengasthuis lag nabij het Wilhelminagasthuis. Na de bouw van het Wilhelminagasthuis kwam het Buitengasthuis te vervallen. Een dag later, op 13 februari 18984 overleed hij in het Buitengasthuis. (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters)
Adres:
van 01-02-1883 tot 13-02-1884     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
9 Wilhelmus Josephus Dijst, geboren op woensdag 25-02-1885 om 11:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26-02-1885. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn ook Jan Maij, oud 34 jaar, werkman, wonende Foeliedwarsstraat 33 en Willem Brugman, oud 46 jaar, werkman, wonende Oude Looijersstraat 28.
Wilhelmus is overleden op donderdag 16-01-1969 om 15:45 in Blaricum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-01-1969. Hij is begraven op maandag 20-01-1969 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
Het overlijden is aangegeven door Albert Nicolaas Nak, 48 jaar, chauffeur, wonende te Amsterdam.
Wilhelmus Josephus wordt op 27-12-1907 vrijgesteld van Militiedienst, omdat hij te klein is. Hij is lang 1.54 m.
Uit Politierapporten 1940-1945: Wilhelmus Josephus houdt kennelijk van een slokje. Op 19-04-1941 en in augustus 1941 wordt hij aangehouden voor openbare dronkenschap. Hij wordt ter ontnuchtering ingesloten op het politiebureau en na ontnuchtering weer heengezonden.
Wilhelmus bleef ongehuwd.
Adressen:
25-02-1885     Korte Leidsekruisstraat 155, Amsterdam (Geboorteadres)
02-1888     Korte Leidsedwarsstraat 137, gang, Amsterdam
16-07-1902     Noorderstraat 67, Amsterdam (Inwonend bij van Briemen. Hij is afkomstig van het adres van zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
27-09-1902     3e Oosterparkstraat 24/I, Amsterdam (Inwonend bij zijn zuster Anna Petronella Dijst (1877) en zijn zwager)
03-11-1903     Batavierstraat 4, Amsterdam (Inwonend bij van Briemen)
10-05-1905     3e Oosterparkstraat 24/I, Amsterdam (Inwonend bij zijn zuster Anna Petronella Dijst (1877) en zijn zwager)
27-05-1907     Korte Leidsedwarsstraat 111/II voor, Amsterdam (Hij trekt in bij zijn zuster Hendrika Wilhelmina (17-1-1873).)
23-09-1907     Elandsgracht 148/I achter, Amsterdam (Bij zijn zuster Hendrika Wilhelmina (17-1-1873).)
13-07-1910     Naar gesticht
29-04-1914     Zwanenburgerstraat 55/hs, Amsterdam (Inwonend bij van Briemen. Hij is afkomstig van het adres van zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
20-12-1916     Iepenweg 5/III, Amsterdam (Inwonend bij zijn zuster Anna Petronella Dijst (1877) en zijn zwager)
17-01-1922     Zwanenburgerstraat 55/hs, Amsterdam (Inwonend bij van Briemen. Hij is afkomstig van het adres van zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
05-07-1926     3e Oosterparkstraat 254/I, Amsterdam (Inwonend bij van Briemen)
16-12-1927     Rustenburgerstraat 40/I, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
21-04-1928     Weesperzijde 109, Amsterdam (Hulp voor Onbehuisden)
19-07-1929     Rustenburgerstraat 34/II, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869). Hij is afkomstig uit Nijmegen)
24-07-1929     Rustenburgerstraat 34/II, Amsterdam (Bij zijn broer (half)Josephus Petrus (1869))
27-02-1930     Rustenburgerstraat 24/hs, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
30-07-1930     Rustenburgerdwarsstraat 18/hs, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
25-03-1931     Kuiperstraat 30/I, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
02-03-1932     van Ostadestraat 146/onderhuis, Amsterdam (Inwonend bij zijn half broer Josephus Petrus Dijst (1869))
07-09-1932     Montelbaanstraat 6/hs, Amsterdam (Op 22 april 1932 werd op de Montelbaanstraat 6 de nieuwbouw geopend van het Volkslogement van de Vereniging Amsterdams Bouwfonds.)
07-09-1932     Tollensstraat 99/I, Amsterdam (Inwonend bij Guthschmidt)
18-02-1935     Binnenkant 37, Amsterdam (Inwonend bij Geersen (?))
18-09-1935     Nieuwe Leliestraat 8/II, Amsterdam (Inwonend bij wed. van Dam)
18-05-1936     Leidsedwarsstraat 68/hs, Amsterdam (Inwonende bij wed. van Dam)
18-09-1936     Leidsekruisstraat 32/I, Amsterdam (Inwonend bij Dekrie)
02-03-1937     Lijnbaansgracht 99/III, Amsterdam
16-02-1938     Lijnbaansgracht 98/II, Amsterdam
29-04-1938     Leidsekruisstraat 32/II, Amsterdam (Inwonend bij Dekrie)
04-04-1939     Kerkstraat 184/hs, Amsterdam
26-05-1939     Leidsekruisstraat 32/I, Amsterdam
05-08-1939     Haarlemmer Houttuinen 32/III a, Amsterdam
13-09-1939     Haarlemmer Houttuinen 32/I a, Amsterdam
16-07-1940     2e Leliedwarsstraat 23/I, Amsterdam
03-08-1940     Korte Leidsedwarsstraat 56/II, Amsterdam
28-02-1941     2e Leliedwarsstraat 23/I, Amsterdam
05-05-1941     Rozengracht 71/II, Amsterdam
03-10-1941     Bloemgracht 36/hs, Amsterdam
10-12-1941     2e Leliedwarsstraat 23/III, Amsterdam
van 13-01-1964 tot 16-01-1969     Rijksstraatweg 1, Blaricum (Overlijdensadres)
Beroepen:
Hijsknecht
Los werkman
Religie:
Rooms Katholiek
Hoewel bij het huwelijk geen beroep wordt vermeld, is H.J. Dijst al op 15 jarige leeftijd de zee op gegaan. Hij zou zeeman blijven tot 1870. Hij wordt ingedeeld bij de Nationale Militie van Zuid-Holland, lichting 1852, nummer 796. In 1862 wordt in het Algemeen Politieblad vermeld, dat de eerdere signalering van hem wegens het niet opkomen voor de dienstplicht komt te vervallen. Hij is kennelijk niet komen opdagen bij zijn lichting. Het is mogelijk, dat hij "op zee" was. Hij wordt in 1862 vrijgesteld van dienst. Zijn afkeuring was: gebrek aan lengte.
Op 25 maart 1876 wordt Hendricus Josephus, oud 43 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Op 5 april 1876 verlaat hij het ziekenhuis. Op 17 augustus 1897 wordt hij opnieuw opgenomen, maar nu in het Buitengasthuis. Het Buitengasthuis lag nabij het Wilhelminagasthuis. Na de bouw van het Wilhelminagasthuis kwam het Buitengasthuis te vervallen. Op 30 augustus 1897 wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis.
26   Johannes Bernardus Dijst is geboren op vrijdag 06-05-1836 om 06:00 in Amsterdam zoon van Gerhardus Dijst (zie 15) en Maria Elisabeth Knepper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 09-05-1936. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Willem van Os, 21 jaar, kuiper en Dirk Harmse, 21 jaar, kuiper, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op dinsdag 12-12-1899 om 17:30 in Amsterdam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13-12-1899.
De aangifte is gedaan door Willem Rijkers, bediende Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, 33 jaar en Cornelis Theodorus Abbenhues, bediende Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
06-05-1836     Anjeliersstraat 191, Amsterdam (Geboorteadres)
03-02-1838     Anjeliersstraat 3, gang, Amsterdam (Geboorte broer Gerardus Jacobus Josephus)
23-01-1840     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorte broer Hendrikus Lambertus)
13-11-1846     Elandsstraat 43, Amsterdam (Overlijden zus Maria Elisabeth)
10-03-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijden zus Johanna Helena)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
1861     Korte Leidsedwarsstraat 141, Amsterdam
05-1862     Boomstraat 590, Amsterdam
01-1863     Tichelstraat 19, Amsterdam
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
01-07-1895     Lindengracht 39, Amsterdam
18-02-1897     Anjeliersstraat 11, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
24-07-1861     Metselaar/opperman/milicien
24-01-1863     Sjouwer
vanaf 20-08-1864     Werkman
Getuige bij:
26-07-1861     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38]    [vader]
24-01-1863     geboorteaangifte Sophia Marianne Dijst (1863-1867) [zie 26,2]    [vader]
20-08-1864     geboorteaangifte Johannes Bernardus Dijst (1864-1865) [zie 26,3]    [vader]
17-02-1865     overlijdensaangifte Johannes Bernardus Dijst (1864-1865) [zie 26,3]    [vader]
03-03-1866     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1866-1869) [zie 26,4]    [vader]
16-01-1868     geboorteaangifte Elisabeth Antonetta Sophia Dijst (1868-1916) [zie 39]    [vader]
04-08-1869     huwelijk Gerrit Dijst (1841-1913) en Johanna Maria Westerberg (1845-1927) [zie 31]    [neef vaderszijde bruidegom]
13-08-1869     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1869-1944) [zie 40]    [vader]
04-06-1871     geboorteaangifte Jacobus Cornelis Dijst (1871-1872) [zie 26,7]    [vader]
02-08-1871     huwelijk Theodorus Dijst (1848-1902) en Maria Anna van den Andel (1843-1923) [zie 29]    [broer bruidegom]
27-03-1872     overlijdensaangifte Jacobus Cornelis Dijst (1871-1872) [zie 26,7]    [vader]
12-11-1872     geboorteaangifte Hendricus Lambertus Dijst (1872-1873) [zie 26,8]    [vader]
03-04-1874     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1874-1876) [zie 26,9]    [vader]
05-12-1877     geboorteaangifte Catharina Rosalia Dijst (1875-1937) [zie 41]    [vader]
05-03-1878     geboorteaangifte Petrus Johannes Dijst (1878-1878) [zie 26,11]    [vader]
29-04-1879     geboorteaangifte Johanna Christine Dijst (1879-1963) [zie 42]    [vader]
17-08-1881     huwelijk Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) en Christina Maria Selter (1861-1883) [zie 44]    [oom vaderszijde bruidegom]
11-12-1882     geboorteaangifte Petrus Johannes Dijst (1882-1913) [zie 43]    [vader]
22-04-1887     geboorteaangifte Johannes Hendricus Dijst (1887-1966) [zie 70]    [grootvader vaderszijde]
07-09-1891     geboorteaangifte Anna Dijst (1891-1895) [zie 38,4]    [grootvader vaderszijde]
18-10-1893     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1893-1953) [zie 71]    [grootvader vaderszijde]
Johannes trouwde met Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp, 24 jaar oud, op woensdag 17-07-1861 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [oom vaderszijde bruidegom].
Getuigen zijn Nicolaas Eduardus Lansdorp, broer van de bruid, marinier, 26 jaar; Jan Frederik de Waal, metselaar, 46 jaar; Frederik Gerhard Helmker, stukadoor, 30 jaar; allen wonende te Amsterdam. In de huwelijksakte wordt haar eerste voornaam geschreven als Elisabeth.
Elizabeth is geboren op maandag 01-05-1837 om 07:00 in Hulst, dochter van Johannes Lansdorp en Sophie Elisabeth Marianne Pinguet. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 01-05-1837. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Lansdorp (±1808-1856) [vader].
Getuigen zijn Ferdinandus Josephus Adolphus Schilgers, 35 jaar, winkelier en Jan Francies van Drussen, 39 jaar, winkelier, beiden wonende te Hulst.
Elizabeth is overleden op zaterdag 09-09-1893 om 05:00 in Amsterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-09-1893.
De aangifte is gedaan door Izak van Wesep, aanspreker, 41 jaar en Barend Muller, aanspreker, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam. In haar overlijdensakte wordt vermeld, dat zij is geboren in Brussel. Haar eerste voornaam wordt geschreven als Elisabeth.
Adressen:
1861     Korte Leidsedwarsstraat 141, Amsterdam
05-1862     Boomstraat 590, Amsterdam
01-1863     Tichelstraat 19, Amsterdam
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
1 Gerardus Dijst, geboren op woensdag 24-07-1861 in Amsterdam. Volgt 38.
2 Sophia Marianne Dijst, geboren op vrijdag 23-01-1863 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24-01-1863. Bij de geboorteaangifte van Sophia was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Cornelis Lansdorp, bediende, 23 jaar en Henricus Antonius Jasper, boekbinder, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Sophia is overleden op zondag 22-09-1867 om 06:30 in Amsterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-09-1867.
De aangifte is gedaan door Jan Cornelis Cornelissen, aanspreker, 46 jaar en Godefriedus van Bijsterveld, aanspreker, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 24-01-1863 tot 24-09-1867     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
3 Johannes Bernardus Dijst, geboren op vrijdag 19-08-1864 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-08-1864. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader] en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Willems, ovaaldraaijer, 29 jaar, wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij "wegens ongesteldheid aan den hand" niet kon schrijven.
Johannes is overleden op vrijdag 17-02-1865 om 00:30 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-02-1865. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader] en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde].
Adres:
van 20-08-1864 tot 17-02-1865     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Theodorus Dijst, geboren op donderdag 01-03-1866 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 03-03-1866. Bij de geboorteaangifte van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Franciscus van de Veer, kastenmaker, 30 jaar, wonende te Amsterdam.
Theodorus is overleden op woensdag 09-06-1869 om 23:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-06-1869.
De aangifte is gedaan door Willem Lindeman, aanspreker, 52 jaar en Hendrik Jacobs, aanspreker, 49 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 03-03-1866 tot 10-06-1869     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
5 Elisabeth Antonetta Sophia Dijst, geboren op donderdag 16-01-1868 in Amsterdam. Volgt 39.
6 Theodorus Dijst, geboren op donderdag 12-08-1869 in Amsterdam. Volgt 40.
7 Jacobus Cornelis Dijst, geboren op zaterdag 03-06-1871 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 04-06-1871. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader], Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde].
Jacobus is overleden op dinsdag 26-03-1872 om 11:00 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27-03-1872. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuige is Dirk Johannes Degger, schoenmaker, 31 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
van 04-06-1871 tot 27-03-1872     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
8 Hendricus Lambertus Dijst, geboren op zondag 10-11-1872 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12-11-1872. Bij de geboorteaangifte van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Engbert van Veen, schipper, 46 jaar en David Janse, werkman, 31 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendricus is overleden op donderdag 09-10-1873 om 06:00 in Amsterdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11-10-1873.
De aangifte is gedaan door Johannes Vermeulen, aanspreker, 48 jaar en Jan Ras, aanspreker, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 12-11-1872 tot 11-10-1873     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
9 Maria Elisabeth Dijst, geboren op vrijdag 03-04-1874 om 00:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 03-04-1874. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Hendrik Willem Bennink, werkman, 27 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel en Thomas Schep, werkman, 30 jaar, wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op zondag 09-01-1876 om 05:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-01-1876.
De aangifte is gedaan door Johannes Ross, aanspreker, 57 jaar en Johannes Termeulen, aanspreker, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 03-04-1874 tot 10-01-1876     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
10 Catharina Rosalia Dijst, geboren op vrijdag 03-12-1875 in Amsterdam. Volgt 41.
11 Petrus Johannes Dijst, geboren op dinsdag 05-03-1878 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 05-03-1878. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Dirk Blom, werkman, 45 jaar en Jan Vaartjes, werkman, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petrus is overleden op zondag 24-03-1878 om 01:00 in Amsterdam, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25-03-1878.
De aangifte is gedaan door Johannes Termeulen, aanspreker, 52 jaar, Willem Dieke, aanspreker, 44 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 05-03-1878 tot 25-03-1878     Lindengracht 90, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
12 Johanna Christine Dijst, geboren op maandag 28-04-1879 in Amsterdam. Volgt 42.
13 Petrus Johannes Dijst, geboren op vrijdag 08-12-1882 in Amsterdam. Volgt 43.
Johannes Bernardus moest bij het aangaan van zijn huwelijk een verklaring overleggen, dat hij aan de militaire plicht had voldaan. Hiervoor werd een verklaring overlegd van de Nationale Militie, Noord Holland. Zijn nummer was 3275,3kl 2e regiments infanterie. Op het Certificaat van de Nationale Militie Noord Holland wordt ook een persoonsbeschrijving van Johannes Bernardus gegeven:
Lengte: 1 el. 6 pm 9 dm 0 (omgerekend: 169 cm)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: hoog
Ogen: blauw
Neus: opd.
Mond: id.
Kin: rond
Haar: bruin
Wenbraauwen: id.
In tegenstelling tot zijn vader Gerhardus en zijn oom Josephus (1804) wordt Johannes Bernardus niet afgekeurd, omdat hij te klein. Dit blijkt ook uit het opgegeven beroep bij zijn huwelijksakte.
Het gezin kreeg 13 kinderen. Zes kinderen overleden op zeer jeugdige leeftijd. Elk jaar werd er een kind geboren of ging er een kind dood.
01-1863 geboorte-----01-1868 geboorte------11-1872 geboorte----- 03-1878 geboorte
08-1864 geboorte-----06-1869 overlijden-----10-1873 overlijden-----03-1878 overlijden
02-1865 overlijden----08-1869 geboorte------04-1874 geboorte------04-1879 geboorte
03-1866 geboorte-----06-1871 geboorte------12-1875 geboorte------12-1882 geboorte
09-1867 overlijden----03-1872 overlijden-----01-1876 overlijden
27   Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst is geboren op zaterdag 03-02-1838 om 22:00 in Amsterdam zoon van Gerhardus Dijst (zie 15) en Maria Elisabeth Knepper. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 06-02-1838. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Theodorus Gallee, 25 jaar, zonder beroep en Joannes Bernardus Josephus Knepper, 21 jaar, timmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is overleden op zaterdag 17-07-1886 om 04:00 in Amsterdam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-07-1886.
De aangifte is gedaan door Aries Houtsma, opzichter Binnen Gasthuis, 56 jaar en Albertus Krouwel, opzichter Binnen Gasthuis, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
03-02-1838     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorteadres)
23-01-1840     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorte broer Hendrikus Lambertus)
13-11-1846     Elandsstraat 43, Amsterdam (Overlijden zus Maria Elisabeth)
10-03-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijden zus Johanna Helena)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
1857     2e Leliedwarsstraat MM 470, Amsterdam (Inwonend bij Frenken)
09-02-1859     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Geboorteakte zoon Gerardus Jacobus; Huwelijk)
30-08-1860     2e Tuindwarsstraat 141, Amsterdam (Geboorte zoon Jacobus Gerardus)
24-02-1862     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Overlijden zoon Gerardus Jacobus)
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
Kastenmaker
Getuige bij:
31-08-1860     geboorteaangifte Jacobus Gerardus Dijst (1860-1862) [zie 27,2]    [vader]
25-02-1862     overlijdensaangifte Jacobus Gerardus Dijst (1860-1862) [zie 27,2]    [vader]
04-02-1863     geboorteaangifte Jacobus Gerardus Dijst (1863-1867) [zie 27,3]    [vader]
01-04-1863     geboorteaangifte Johanna Elisabeth Kramer (1863-1942) [zie 45]
20-08-1864     geboorteaangifte Johannes Bernardus Dijst (1864-1865) [zie 26,3]    [oom vaderszijde]
03-10-1864     geboorteaangifte Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45]    [vader]
05-10-1864     huwelijk Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) en Adriana van Wijk (1837-1870) [zie 28]    [broer bruidegom]
31-10-1864     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1864-1883) [zie 28,1]    [oom vaderszijde]
17-02-1865     overlijdensaangifte Johannes Bernardus Dijst (1864-1865) [zie 26,3]    [oom vaderszijde]
22-06-1866     geboorteaangifte Arie Dijst (1866-1926) [zie 51]    [oom vaderszijde]
22-06-1866     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1866-1866) [zie 28,3]    [oom vaderszijde]
11-09-1866     overlijdensaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1866-1866) [zie 28,3]    [oom vaderszijde]
15-10-1866     geboorteaangifte Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46]    [vader]
31-07-1867     overlijdensaangifte Jacobus Gerardus Dijst (1863-1867) [zie 27,3]    [vader]
07-03-1868     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1868-1870) [zie 28,4]    [oom vaderszijde]
30-08-1869     geboorteaangifte Andries Dijst (1869-1930) [zie 47]    [vader]
04-06-1871     geboorteaangifte Jacobus Cornelis Dijst (1871-1872) [zie 26,7]    [oom vaderszijde]
02-08-1871     huwelijk Theodorus Dijst (1848-1902) en Maria Anna van den Andel (1843-1923) [zie 29]    [broer bruidegom]
31-08-1871     geboorteaangifte Dorus Dijst (1871-1937) [zie 48]    [vader]
04-10-1871     huwelijk Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) en Adriana Strikkers (1842-1924) [zie 28]    [broer bruidegom]
23-05-1872     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1872-1952) [zie 52]    [oom vaderszijde]
28-09-1873     geboorteaangifte Johanna Margaretha Maria Dijst (1873-1953) [zie 49]    [vader]
02-11-1876     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1876-1877) [zie 27,11]    [vader]
11-03-1878     geboorteaangifte Dirk Dijst (1878-1960) [zie 50]    [vader]
19-06-1880     overlijdensaangifte NN (1880-1880) [zie 27,13]    [vader]
17-01-1882     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1882-1958) [zie 87]    [grootvader vaderszijde]
21-03-1882     geboorteaangifte Jo Dijst (1882-1974) [zie 56]    [oom vaderszijde]
20-03-1883     geboorteaangifte Maria Christina Dijst (1883-1883) [zie 44,2]    [grootvader vaderszijde]
29-01-1886     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1886-1950) [zie 45,1]    [grootvader vaderszijde]
22-02-1886     geboorteaangifte Susanna Elisabeth Dijst (1886-1966) [zie 88]    [grootvader vaderszijde]
Gerrit trouwde met Johanna Margaretha Cijs, 21 jaar oud, op woensdag 02-03-1859 in Amsterdam.
Bij het huwelijk wordt hun oudste kind, Gerardus Jacobus Cijs, geboren één maand voor het huwelijk, erkend als hun kind en krijgt het de achternaam Dijst. Getuigen zijn Jan Hiep, stoelenmaker, 42 jaar; Bastiaan Poll, timmerman, 48 jaar; Christiaan Handigman, kastenmaker, 27 jaar; Hendrik van Heukelom, schoenmaker, 27 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op woensdag 01-11-1837 om 20:00 in Amsterdam, dochter van Jacobus Gerardus Cijs en Geertje de Dood. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-11-1837. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Gerardus Cijs (1805-1864) [vader].
Getuigen zijn Jan Benjamins, 36 jaar, metselaar en Gerrit Maurits Hop, 36 jaar, schilder, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Johanna is overleden op maandag 26-08-1901 om 15:00 in Amsterdam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-08-1901.
De aangifte is gedaan door Jacobus Ras, aanspreker, 35 jaar en Johannes Antonius Dutsch, aanspreker, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
01-11-1837     2e Anjeliersstraat 125, Amsterdam (Geboorteakte)
09-02-1859     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus Jacobus; Huwelijk)
30-08-1860     2e Tuindwarsstraat 141, Amsterdam (Geboorte zoon Jacobus Gerardus)
24-02-1862     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Overlijden zoon Jacobus Gerardus)
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam
06-1888     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
15-06-1895     Anjeliersstraat 76, Amsterdam
05-02-1896     2e Tuindwarsstraat 14, Amsterdam
14-09-1897     2e Tuindwarsstraat 11/I, Amsterdam
05-11-1897     2e Tuindwarsstraat 10/I, Amsterdam
10-01-1898     Westerstraat 65/I voor, Amsterdam
15-04-1898     Westerstraat 141/I, Amsterdam
07-06-1898     2e Tuindwarsstraat 13/I, Amsterdam
09-01-1899     2e Anjeliersdwarsstraat 17/II, Amsterdam
09-10-1899     1e Tuindwarsstraat 9/hs, Amsterdam
10-04-1900     1e Tuindwarsstraat 7/II, Amsterdam
05-02-1901     2e Tuindwarsstraat 14/1, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1891     Groenteverkoopster
1894     Ventster
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op woensdag 09-02-1859 in Amsterdam. Volgt 44.
2 Jacobus Gerardus Dijst, geboren op donderdag 30-08-1860 om 11:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31-08-1860. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kramer (1830-1890) en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuige is ook Christiaan Handigman, kastenmaker, 40 jaar, wonende te Amsterdam.
Jacobus is overleden op maandag 24-02-1862 om 22:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25-02-1862. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuige is Johannes Georg Cijs, metselaar, 29 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
30-08-1860     2e Tuindwarsstraat 141, Amsterdam (Geboorteadres)
24-02-1862     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Overlijdensadres)
3 Jacobus Gerardus Dijst, geboren op dinsdag 03-02-1863 om 22:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 04-02-1863. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kramer (1830-1890) en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuige is ook Johannes Cijs, metselaar, 30 jaar, wonende te Amsterdam.
Jacobus is overleden op dinsdag 30-07-1867 om 19:00 in Amsterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31-07-1867. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuige is ook Joseph Moerenhout, zonder beroep, 52 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
03-02-1863     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Johannes Dijst, geboren op maandag 03-10-1864 in Amsterdam. Volgt 45.
5 Hendricus Lambertus Dijst, geboren op zondag 14-10-1866 in Amsterdam. Volgt 46.
6 NN, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 06-09-1868 om 08:00 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-09-1868.
De aangifte is ook gedaan door is Hendrik Christiaan Heijnings, voerman, 28 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
06-09-1868     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam
7 Andries Dijst, geboren op zondag 29-08-1869 in Amsterdam. Volgt 47.
8 Theodorus (Dorus) Dijst, geboren op woensdag 30-08-1871 in Amsterdam. Volgt 48.
9 Johanna Margaretha Maria Dijst, geboren op zaterdag 27-09-1873 in Amsterdam. Volgt 49.
10 NN, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 19-09-1875 om 13:00 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-09-1875.
De aangifte is gedaan door Jan Ras, aanspreker, 39 jaar en Hendrik Harmen Convooij, aanspreker, 70 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
19-09-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
11 Jacobus Dijst, geboren op woensdag 01-11-1876 om 14:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-11-1876. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuigen zijn Dirk van Dam, mattenmaker, 50 jaar en Jan Swart, schoenmaker, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de eerste getuige niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jacobus is overleden op donderdag 29-03-1877 om 05:00 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30-03-1877.
De aangifte is gedaan door Frederik Ross, aanspreker, 21 jaar en Jacobus Visser, aanspreker, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
01-11-1876     Tichelstraat 32, Amsterdam (Geboorteadres)
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam (Overlijdensadres)
12 Dirk Dijst, geboren op zaterdag 09-03-1878 in Amsterdam. Volgt 50.
13 NN, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 18-06-1880 om 04:00 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19-06-1880. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Aangever is ook Jan Ras, aanspreker, 43 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
18-06-1880     Willemsstraat 123, Amsterdam
Ook Gerardus Jacobus Josephus zou onder dienst (de Nationale Militie) moeten. Zijn nummer was 4565. Hij heeft echter geen dienst gedaan. Hij is vrijgesteld van de Nationale Militie, omdat al een broer (Gerardus Jacobus) in dienst was en hij zelf te klein is bevonden. Zijn vader is om dezelfde reden vrijgesteld van de Nationale Militie. Het Militieregister geeft geen datum van inschrijving. Het jaar van inschrijving is 1857. Volgens het keuringsformulier is zijn signalement:
Lengte : 1 el, 5 pm, 6 dm, 5 st. (omgerekend 156,5 cm)
Aangezigt : ovaal
Voorhoofd : hoog
oogen : blaauw
neus : groot
mond : gewoon
kin : spits
haar : blond
wenkbraauwen : idem

Het gezin krijgt 13 kinderen. Zes kinderen komen op jeugdige leeftijd te overlijden. Bijna elk jaar was er wel een geboorte of een overlijden.
02-1859 geboorte----10-1866 geboorte----09-1875 geboorte/overlijden--07-1886 overlijden Gerardus Jacobus Josephus
08-1860 geboorte----07-1867 overlijden---11-1875 geboorte
02-1862 overlijden---08-1869 geboorte----03-1877 overlijden
02-1863 geboorte----08-1871 geboorte----03-1878 geboorte
10-1864 geboorte----09-1873 geboorte----06-1880 geboorte/overlijden
Van de dertien kinderen waren er drie die levenloos werden geboren. Van de resterende kinderen waren het 9 zonen en 1 dochter. Zes zonen stichten een eigen gezin.

Gerardus Jacobus Josephus Dijst is van beroep kastenmaker/meubelmaker. In het gedenkboek 1813-1913 Nederlandse Handel en Industrie, bladzijde 186 en 187, wordt een beschrijving gegeven van Dijst’s Meubelfabriek, Bloemgracht 90-92 / Bloemgracht 137-139-143 te Amsterdam. Bij het overlijden van Gerardus Jacobus Josephus in 1886 bestaat de meubelfabriek (’kastenmakerij’) 30 jaar. Het bedrijf wordt vermoedelijk voortgezet door zijn zonen Gerardus Jacobus, Johannes en mogelijk ook Hendricus Lambertus.

Op 1 december 1859, oud 21 jaar, werd Gerardus Jacobus Josephus opgenomen in het Binnengasthuis en is op 19 januari 1860 uit het ziekenhuis ontslagen. Op 13 juli 1886 werd hij weer opgenomen in het Binnengasthuis. Hij werd opgenomen wegens een ontsteking aan de nieren en een beroerte. Op 17 juli 1886 is hij in het ziekenhuis overleden.
28   Hendrikus Lambertus Dijst is geboren op donderdag 23-01-1840 om 02:00 in Amsterdam zoon van Gerhardus Dijst (zie 15) en Maria Elisabeth Knepper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25-01-1840. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Jan Wouter Kruger, kruier, 29 jaar en Jan van Wijk, kruier, 41 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrikus is overleden op donderdag 16-11-1871 om 23:00 in Amsterdam, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18-11-1871.
De aangifte is gedaan door Johan Maas, bode Binnengasthuis, 41 jaar en Willem Lonneman, bode Binnengasthuis, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Op 19 oktober 1871 werd Hendrikus Lambertus opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, waar hij op 16 november 1871 kwam te overlijden. (Gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregister)
Adressen:
23-01-1840     Anjeliersstraat 100, Speldenmakersgang, Amsterdam (Geboorteadres)
13-11-1846     Elandsstraat 43, Amsterdam (Overlijden zus Maria Elisabeth)
10-03-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Overlijden zus Johanna Helena)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
31-10-1864     Palmdwarsstraat 28, Amsterdam (Geboorte dochter Maria Elisabeth)
21-06-1866     Westerstraat 373, Amsterdam (Geboorte zoon Arie)
12-1867     Anjeliersstraat 113, Amsterdam
07-03-1868     Anjeliersstraat 326, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus)
02-02-1870     Anjeliersstraat 113 (Overlijden zoon Gerardus)
08-1870     Tichelstraat 19, Amsterdam
10-1871     Lindengracht 73, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
Kastenmaker
Getuige bij:
03-10-1864     geboorteaangifte Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45]    [oom vaderszijde]
31-10-1864     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1864-1883) [zie 28,1]    [vader]
03-03-1866     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1866-1869) [zie 26,4]    [oom vaderszijde]
22-06-1866     geboorteaangifte Arie Dijst (1866-1926) [zie 51]    [vader]
22-06-1866     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1866-1866) [zie 28,3]    [vader]
11-09-1866     overlijdensaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1866-1866) [zie 28,3]    [vader]
07-03-1868     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1868-1870) [zie 28,4]    [vader]
30-08-1869     geboorteaangifte Andries Dijst (1869-1930) [zie 47]    [oom vaderszijde]
31-08-1871     geboorteaangifte Dorus Dijst (1871-1937) [zie 48]    [oom vaderszijde]
(1) Hendrikus trouwde met Adriana van Wijk, 27 jaar oud, op woensdag 05-10-1864 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 22-09-1864 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [broer bruidegom].
In de huwelijksakte worden de voornamen van zijn broer Gerardus Jacobus Josephus geschreven als Gerardus Josephus Jacobus. Getuigen zijn ook Johannes Cijs, zwager van de bruidegom, metselaar, 31 jaar; Jan van Wijk, broer van de bruid, ketelmaker, 25 jaar; Dirk van Wijk, oom van de bruid, metselaar, 43 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Adriana is geboren op zaterdag 29-04-1837 om 22:00 in Wijk, c.a. arr. ’s-Hertogenbosch, dochter van Arie van Wijk en Geertje van Drunen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 01-05-1837. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Arie van Wijk (1812-1875) [vader].
Getuigen zijn Joost de Kok, koopman, 27 jaar en Jan van den Steenhoven, koopman, 36 jaar, beiden wonende te Wijk.
Adriana is overleden op woensdag 09-03-1870 om 08:30 in Amsterdam, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-03-1870.
De aangifte is gedaan door Jacob Gisser, bode Binnengasthuis, 33 jaar en Willem Lonneman, bode Binnengasthuis, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Op 30 december 1869 werd Adriana opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, waar zij op 9 maart 1870 kwam te overlijden. (Gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregister)
In het bevolkingsregister van de Gemeente Amsterdam wordt haar voornaam geschreven als "Janneke" of "Jannetje".
Adressen:
24-05-1851     Nieuwe Looijersstraat 246, Amsterdam
11-1851     Valkensteeg 71, Amsterdam
04-03-1853     Hermietensteeg 7, Amsterdam
04-05-1854     Binnen Oranjestraat 31, Amsterdam
07-05-1855     Valkensteeg 70, Amsterdam
07-1855     Vijgendam 459, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
11-1855     Plantage Muidergracht 213, Amsterdam
05-1856     Kerkstraat 400, Amsterdam
07-1856     Weesperzijde 85, Amsterdam
05-1858     Kerkstraat 588, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
08-1858     Halsteeg 82, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1859     Smallepadsgracht 871, Amsterdam
10-1859     Haarlemmer Houttuinen 117, Amsterdam
01-1860     Bickersgracht 272, Amsterdam
05-1860     Heerenmarkt 252/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
07-1863     Keizersgracht 153, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
31-10-1864     Palmdwarsstraat 28, Amsterdam (Geboorte dochter Maria Elisabeth)
21-06-1866     Westerstraat 373, Amsterdam (Geboorte zoon Arie)
12-1867     Anjeliersstraat 113, Amsterdam
07-03-1868     Anjeliersstraat 326, Amsterdam (Geboorte zoon Gerardus)
02-02-1870     Anjeliersstraat 113 (Overlijden zoon Gerardus)
Beroep:
vanaf 1855     Dienstbode
(2) Hendrikus trouwde met Adriana Strikkers, 29 jaar oud, op woensdag 04-10-1871 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Johannes Bernardus Knepper, oom van de bruidegom, timmerman, 53 jaar; Adrianus Strikkers, broer van de bruid, schoenmaker, 47 jaar; Christiaan Bok, zwager van de bruid, schoenmaker, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. Adriana Strikkers hertrouwt op 17-05-1876 te Amsterdam met Jacobus Johannes Klijn. Op 06-08-1884 hertrouwt zij in Amsterdam met Wilhelmus Martinus Brouwers.
Adriana is geboren op zondag 05-06-1842 om 14:00 in Waalwijk, dochter van Albertus Strikkers en Petronella de Bond. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 06-06-1842. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Albertus Strikkers (1802-1858) [vader].
Getuigen zijn Paulus de Groot, 25 jaar, schoenmaker en Nicolaas van Broekhoven, 23 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Waalwijk.
Adriana is overleden op vrijdag 01-02-1924 om 10:00 in Amsterdam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-02-1921.
De aangfite is gedaan door Johannes de Groot, aanspreker, 64 jaar en Coert Rustenburg, aanspreker, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
09-1856     Lange Leidsedwarsstraat 183, Amsterdam
01-1857     Palmstraat 787, Amsterdam (Afkomstig van Utrecht)
10-09-1857     Tuinstraat 529, Amsterdam
02-1858     Lindengracht 58, Amsterdam
07-1858     Palmstraat 787a, Amsterdam
05-1861     Anjeliersgracht 421, Amsterdam
11-1861     Anjeliersgracht 362, Amsterdam
02-1862     Lindenstraat 677, Amsterdam
02-1863     Lindengracht 74, Amsterdam
04-1872     Lindengracht 139/ onderste achterkamer, Amsterdam
07-1876     Bloedstraat 5, Amsterdam (Huwelijks met Klijn)
01-1877     Bloedstraat 1, Amsterdam
12-1880     Bloedstraat 5, Amsterdam (Huwelijk met Brouwers in 1884)
05-1888     Spaarndammerstraat 68, Amsterdam
07-1889     Spaarndammerstraat 66, Amsterdam
18-02-1891     Tichelstraat 37, Amsterdam
22-04-1893     Tichelstraat 28, Amsterdam
22-04-1897     de Wittenstraat 163, Amsterdam
02-02-1898     de Wittenstraat 105/II, Amsterdam
24-02-1899     van der Duijnstraat 17/II, Amsterdam
12-03-1900     van der Duijnstraat 15/IV rechts, Amsterdam
20-03-1901     Onbekendegracht 2/III voor, Amsterdam
28-07-1902     1e Looiersdwarsstraat 3/II, Amsterdam
24-07-1903     Boomstraat 344/I achter, Amsterdam
23-04-1915     Lindengracht 173/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
04-10-1871     Groenteverkoopster
Kinderen van Hendrikus en Adriana (1):
1 Maria Elisabeth Dijst, geboren op maandag 31-10-1864 om 05:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31-10-1864. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [vader].
Getuige is ook George Hendrik Janse, sigarenmaker, 31 jaar, wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op donderdag 11-01-1883 om 11:00 in Amsterdam, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13-01-1883.
De aangifte is gedaan door Antonius Beijer, aanspreker, 68 jaar en Franciscus Doodkiste, aanspreker, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
31-10-1864     Palmdwarsstraat 216, Amsterdam (Geboorteadres)
13-01-1883     Spui 15, Amsterdam (Overlijdensadres)
2 Arie Dijst, geboren op donderdag 21-06-1866 in Amsterdam. Volgt 51.
3 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op donderdag 21-06-1866 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22-06-1866. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [vader].
Getuige is ook ook Jan van Wijk, machinist, 25 jaar, wonende te Amsterdam. Zijn tweeling broer is Arie.
Gerardus is overleden op dinsdag 11-09-1866 om 08:00 in Amsterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-09-1866. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [vader].
Adres:
21-06-1866     Westerstraat 373, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Gerardus Dijst, geboren op zaterdag 07-03-1868 om 02:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 07-03-1868. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [vader].
Getuige is ook Gerrit van Wijk, winkelier, 23 jaar, wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op woensdag 02-02-1870 om 16:30 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-02-1870.
De aangifte is gedaan door Gerrit Rutger Eijbrink, bode Binnengasthuis, 50 jaar en Bernardus Boekman, bode Binnengasthuis, 40 jaar beiden wonende te Amsterdam.
Op 31 december 1869 werd Gerardus, oud 1 jaar, samen met zijn broer Arie, oud 3 jaar opgenomen op de mannen afdeling van het Binnengasthuis. Op 17 januari werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters) Gerardus is 16 dagen later overleden.
Adressen:
07-03-1868     Anjeliersstraat 326, Amsterdam (Geboorteadres)
04-02-1870     Anjeliersstraat 113, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kind van Hendrikus en Adriana (2):
5 Hendrika Dijst, geboren op zondag 21-04-1872 om 22:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-04-1872.
De aangifte is gedaan door Elisabeth Aletta Kröber, vroedvrouw, 40 jaar, wonende te Amsterdam. Zij is 6 maanden na het overlijden van haar vader geboren. Getuigen zijn Adrianus Strikkers, schoenmaker, 35 jaar en Christiaan Brok, schoenmaker, 47 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrika is overleden op maandag 25-08-1873 om 08:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27-08-1873.
De aangifte is gedaan door Dirk Kissing, aanspreker, 37 jaar en Hendrik Daalijzen, aanspreker, 67 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 23-04-1872 tot 27-08-1873     Lindengracht 74, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Hendrikus Lambertus is onder dienst geweest, Nationale Militie, lichting 1859, nummer 3975 van 3-5-1859 tot 2-5-1864. Na het overlijden van zijn 1e vrouw, Adriana van Wijk, in 1870 hertrouwt hij op 4-10-1871 met Adriana Strikkers. Eén maand na zijn 2e huwelijk, 18-11-1871 komt Hendrikus Lambertus te overlijden. Op 23-4-1872 wordt nog een dochter van hem Hendrika geboren. Van zijn vijf kinderen heeft er maar 1 een eigen leven opgebouwd. De overigen zijn op zeer jeugdige leeftijd overleden. Adriana van Wijk, de eerste echtgenote, komt te overlijden één maand na het overlijden van het 4e kind, Gerardus.
Tijdens zijn leven wordt zijn eerste voornaam geschreven als Hendricus.
Op 19 oktober 1871 wordt Hendrikus Lambertus, oud 31 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis, waar hij op 16 november 1871 is overleden.
29   Theodorus Dijst is geboren op zaterdag 01-07-1848 om 21:00 in Amsterdam zoon van Gerhardus Dijst (zie 15) en Maria Elisabeth Knepper. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-07-1848. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Johannes Isaac Willemse, kuiper, 31 jaar en Gerardus Hendricus Knuppel, diamantslijper, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Theodorus is overleden op maandag 04-08-1902 om 13:00 in Amsterdam, 54 jaar oud (oorzaak: "kanker aan de lever"). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 06-08-1902.
De aangifte is gedaan door Willem Schaap, aanspreker, 45 jaar en Leonardus van den Brink, aanspreker, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
01-07-1848     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Geboorteadres)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
1871     Nieuwezijds Voorburgwal 95, Amsterdam
22-05-1872     Molensteeg 12, Amsterdam
28-02-1875     Molensteeg 16, Amsterdam
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
04-08-1901     Marnixstraat 250a, Amsterdam (Overlijdensadres van Theodorus)
Beroep:
Winkelier/groenteman (Hij heeft een groentewinkel gehad in de Molensteeg 13/16 en in de Marnixstraat 250A.)
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
16-01-1868     geboorteaangifte Elisabeth Antonetta Sophia Dijst (1868-1916) [zie 39]    [oom vaderszijde]
13-08-1869     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1869-1944) [zie 40]    [oom vaderszijde]
04-06-1871     geboorteaangifte Jacobus Cornelis Dijst (1871-1872) [zie 26,7]    [oom vaderszijde]
23-05-1872     geboorteaangifte Maria Elisabeth Dijst (1872-1952) [zie 52]    [vader]
28-09-1873     geboorteaangifte Johanna Margaretha Maria Dijst (1873-1953) [zie 49]    [oom vaderszijde]
06-02-1874     overlijdensaangifte NN (1874-1874) [zie 29,2]    [vader]
02-03-1875     geboorteaangifte Alida Johanna Dijst (1875-1961) [zie 53]    [vader]
09-10-1876     geboorteaangifte Mathilda Johanna Bernardina Dijst (1876-1877) [zie 29,4]    [vader]
05-04-1878     geboorteaangifte Gerrit Dijst (1878-1913) [zie 54]    [vader]
22-03-1880     geboorteaangifte Anna Maria Dijst (1880-1969) [zie 55]    [vader]
17-01-1882     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1882-1958) [zie 87]    [oudoom vaderszijde]
21-03-1882     geboorteaangifte Jo Dijst (1882-1974) [zie 56]    [vader]
20-03-1883     geboorteaangifte Maria Christina Dijst (1883-1883) [zie 44,2]    [oudoom vaderszijde]
27-10-1887     huwelijk Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) en Johanna Maria Elisabeth Scholts (1867-1933) [zie 46]    [oom vaderszijde bruidegom]
19-02-1888     geboorteaangifte Alida Dijst (1888-1907) [zie 44,4]    [oudoom vaderszijde]
28-04-1890     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1890-1890) [zie 44,5]    [oudoom vaderszijde]
29-07-1891     huwelijk Andries Dijst (1869-1930) en Cornelia Maria van der Velden (1871-1961) [zie 47]    [oom vaderszijde bruidegom]
Theodorus trouwde met Maria Anna van den Andel, 27 jaar oud, op woensdag 02-08-1871 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 20-07-1871 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [broer bruidegom] en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Johannes Bernardus Knepper, oom van de bruidegom, timmerman, 53 jaar en Antonie van den Andel, broer van de bruid, warmoezenier, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is geboren op zondag 05-11-1843 om 22:00 in Amsterdam, dochter van Gert van den Andel en Aaltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 07-11-1843. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gert van den Andel (1794-1862) [vader].
Getuigen zijn Johannes Jacobus de Vries, vergulder, 24 jaar en Hendrik Meijer, timmerman, 47 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op donderdag 01-03-1923 om 13:00 in Hilversum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 02-03-1923. Zij is begraven in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.
De aangifte is gedaan door Paulus Quirin Schoonhoven, 31 jaar, begrafenisondernemer en Hidde Haarsma, 51 jaar, aanspreker, beiden wonende te Hilversum.
Adressen:
05-11-1843     Leidsestraat 34, Amsterdam
01-04-1851     Prinsengracht 561, Amsterdam
14-06-1851     Hartenstraat 595, Amsterdam
03-03-1852     Hartenstraat 596, Amsterdam
06-1855     Bloemstraat 122/boven achterkamer, Amsterdam
1871     Prinsengracht 404, Amsterdam
22-05-1872     Molensteeg 12, Amsterdam
28-02-1875     Molensteeg 16, Amsterdam
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
06-08-1901     Marnixstraat 250a, Amsterdam, Overlijdensadres echtgenoot
20-04-1905     Overtoom 166/II, Amsterdam
31-05-1907     Marnixstraat 250a, Amsterdam
15-04-1908     Kwakersplein 10/I, Amsterdam
12-05-1910     Sloten (NH)
06-11-1922     Eikbossenweg 182, Hilversum (Overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Maria Elisabeth Dijst, geboren op woensdag 22-05-1872 in Amsterdam. Volgt 52.
2 NN, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 04-02-1874 om 23:00 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 06-02-1874. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Aangever is ook Frederik Ross, aanspreker, 25 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
06-02-1874     Molensteeg 12, Amsterdam
3 Alida Johanna Dijst, geboren op zondag 28-02-1875 in Amsterdam. Volgt 53.
4 Mathilda Johanna Bernardina Dijst, geboren op vrijdag 06-10-1876 om 09:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 09-10-1876. Bij de geboorteaangifte van Mathilda waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Pol (1841-1899) [zie 24] [neef van vader] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Getuige is ook Johannes Bernardus Knepper, timmerman, 58 jaar, wonende te Amsterdam.
Mathilda is overleden op zaterdag 11-08-1877 om 05:00 in Amsterdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-08-1877.
De aangifte is gedaan door Johannes Machiel Giesdesser, sigarenmaker, 37 jaar, neef van de overledene en Frederik Ross, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Bij haar overlijden wordt als tweede voornaam vermeld Maria.
Adres:
van 09-10-1876 tot 13-08-1877     Molensteeg 16, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
5 Gerardus (Gerrit) Dijst, geboren op woensdag 03-04-1878 in Amsterdam. Volgt 54.
6 Anna Maria Dijst, geboren op zondag 21-03-1880 in Amsterdam. Volgt 55.
7 Johanna Maria Elisabeth (Jo) Dijst, geboren op maandag 20-03-1882 in Amsterdam. Volgt 56.
Wegens broederdienst hoefde hij niet onder dienst, anders was zijn lichting 1868, nummer 750. Hij is groot 1.65 meter.
Op 4 december 1879 laat Theodorus zijn testament op maken. Het testament is qua inhoud niet bijzonder. De erfenis gaat naar de langstlevende. Wanneer we echter kijken naar de tekst van het bidprentje van Theodorus is daaruit op te maken dat hij kennelijk al lange tijd ziek was. Hij zou zwaar geleden hebben onder zijn ziekte. De ziekte kan ook een van de oorzaken zijn waarom het testament is opgemaakt. Het testament is opgemaakt door de notaris G. Liefkens. Als getuige staat vermeld Jan Wijnand Ruben.
Wanneer het testament wordt opgemaakt woont hij in de Molensteeg. Een pand dat zijn eigendom is. Ook het pand Marnixstraat 250A is, sinds 1901, zijn eigendom. Evenals de panden Oudezijds Achterburgwal 72 en Looiersgracht 15 en 17.
Bij zijn overlijden is Theodorus in het bezit van een aantal panden. Voor de verdeling van de erfenis wordt een scheidingsakte opgemaakt. De panden die bij het overlijden in zijn bezit zijn, zijn:
1. Marnixkade 205a te Amsterdam (zijn woonhuis), geschatte waarde f. 11500 ,--
2. Looijersgracht 15 te Amsterdam
3. Looijersgracht 17 te Amsterdam, geschatte gezamenlijke waarde f. 6500,--
4. Elandsgracht 18 te Amsterdam, geschatte waarde f. 6500,--
5. Oudezijds Achterburgwal 72 te Amsterdam, geschatte waarde f. 7000,--
6. Palmgracht 59 te Amsterdam, geschatte waarde f. 6000,--
7. Na zijn overlijden zijn twee huizen te Beverwijk verkocht voor f. 3450,--
8. 18 percelen (grond?) in de gemeente Sloten waarvan hij voor de helft eigenaar is. De waarde van die helft wordt geschat op f. 11400,--
De totale waarde van het onroerende goed wordt geschat op f. 52350,--
Aan contant geld is, na aftrek van de betaling van diverse rekeningen zoals doktoren en apothekers, nog f. 4314,10 over.
Het onroerende goed is niet contant gekocht. Theodorus heeft, kennelijk voor de aankoop van de diverse panden/percelen leningen afgesloten. Zo blijkt uit de scheidingsakte nog de volgende leningen open te staan:
1. lening bij Maria Elisabeth van der Kooij, groot f. 500,--
2. lening bij weduwe D.H.B. Erftemeijer, groot f. 3500,--
3. lening bij de Zeeuwsche Hypotheekbank, groot f. 11375,--
4. lening bij mej. E.H. Becker, groot f. 4600,--
5. lening bij de Utrechtse Hypotheekbank, groot f. 3000,--
6. lening bij de hr. Verloop, groot 1500,--
7. lening bij de Haarlemsche Hypotheekbank, groot 1760,--
8. de helft van een lening bij de Hypotheekbank Groningen, totaal groot f. 14200,-- Voor Theodorus dus f. 7100,--
De totale waarde van de leningen, exclusief nog openstaande renten, bedroeg f. 33335,--
Theodorus leende niet alleen, hij heeft geld ook uitgeleend, namelijk aan:
1. verstrekt aan P.J. Drollman, groot 230,--
2. verstrekt aan H. Bloemberg, groot 59,30
3. verstrekt aan zijn schoonzoon Vodde, groot f. 1500,--
Van het pand Marnixstraat 250A is bekend, dat de kinderen bij de verdeling van de erfenis afstand doen van hun aanspraak op (een deel van) het pand ten gunste van hun moeder. In 1909 wordt het pand door de weduwe van Theodorus Dijst verkocht aan C.C. Bakker. Bakker woont op dat moment al in het pand. zij woont dan op het Kwakersplein 10.
Op 17 september 1903 wordt in opdracht van de weduwe van Theodorus Dijst, Maria Anna van den Andel in Frascati (in de Nes te Amsterdam) de panden Oudezijds Achterburgwal 72 en de panden Looiersgracht 15 en 17 verkocht.
Het pand Oudezijds Achterburgwal bestond uit een beneden verdieping en drie etages. Zij brachten respectievelijk aan huur per week op f. 5,-, f. 3,50, f. 3,25, f. 3.00. Dit pand wordt verkocht aan A. van Randen via de makelaar H.J. Scholz. De opbrengst van het pand was f. 6.000,-. De vaste lasten van het pand waren: grondbelasting f. 46,59; straatgeld 16,50; duinwater 25,-.
De panden aan de Looiersgracht bestonden uit een benedenverdieping en twee etages. Deze brachten elk per week aan huur op, respectievelijk f. 3,50 en f. 2,- voor de etages. Dit pand worden bij afslag voor f. 5.550,- verkocht aan de gemeente Amsterdam. De vaste lasten waren grondbelasting f. 34,82; straatgeld 11,50 en duinwater f. 28,30.

Er zijn diverse aktes aanwezig die betrekkingen hebben op de aanschaf van Marnixstraat 250a en de scheidingsakte van roerende en onroerende goederen die opgemaakt na het overlijden van Theodorus ter verdeling hiervan in verband met de erfenis.
30   Maria Elisabeth Dijst is geboren op woensdag 21-04-1852 om 10:00 in Amsterdam dochter van Gerhardus Dijst (zie 15) en Maria Elisabeth Knepper. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23-04-1852. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Dijst (1811-1853) [zie 15] [vader].
Getuigen zijn Dirk Harmsen, kuiper, 36 jaar en Dirk Putting, kuiper, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op zondag 10-11-1901 om 23:00 in Amsterdam, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12-11-1901.
De aangifte is gedaan door Nicolaas Hendriks, aanspreker, 45 jaar en Hendrik Johan van Loevezijn, aanspreker, 59 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
21-04-1852     Anjeliersstraat 174, Amsterdam (Geboorteadres)
10-10-1853     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Overlijden vader)
05-1873     Paleisstraat 39, Amsterdam (Huwelijk)
10-10-1900     Van Oldenbarneveldtstraat 47/hs, Amsterdam
13-03-1901     Singel 439/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Maria trouwde met Johannes van der Kooij, 24 jaar oud, op woensdag 04-11-1874 in Nieuwer-Amstel.
De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Giesen. Tijdens het huwelijk verklaart de bruidegom, dat met Giesen en Giezing zijn moeder wordt bedoeld. Getuigen zijn Gerardus van Amsterdam, warmoezenier, 30 jaar, zwager van de bruidegom, wonende te Nieuwer-Amstel; David Ignatius Ontijd, grondeigenaar, 60 jaar, wonende te Amsterdam; Wilhelmus Johannes Baarscheer, bediende, 28 jaar, wonende te Amsterdam; Adrianus van Boxtel, koopman, 24 jaar, wonende te Amsterdam. De akte is door de vader van de bruidegom niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Het bijzondere van het huwelijk is, dat het huwelijk is voltrokken in Nieuwer-Amstel, waar de bruidegom geboren is en woont, terwijl de bruid geboren is en woont in Amsterdam. Een huwelijk wordt in principe voltrokken in de woonplaats van de bruid.
Johannes is geboren op zaterdag 20-04-1850 om 11:00 in Nieuwer-Amstel, zoon van Geurt van de Kooij en Cornelia Giezing. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-04-1850. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Geurt van de Kooij (1813-1883) [vader].
De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Giesen. De voornaam van zijn vader als Gerrit. Hoewel in het geboorte-extract en in de huwelijksakte van zijn vader de tussenvoegsels "van de" wordt vermeld, wordt in zijn geboorteakte en ook later de tussenvoegsels "van der" gebruikt. Getuigen zijn Johannes Sachse, winkelier, 43 jaar en Jacobus van Dijk, daggelder, 28 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Johannes is overleden op dinsdag 23-03-1897 om 21:00 in Amsterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25-03-1897.
De aangifte is gedaan door Nicolaas Hendriks, aanspreker, 41 jaar en Johannes Bernardus Distel, schoenmaker, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
08-12-1874     Paleisstraat 39, Amsterdam (Huwelijk; afkomstig van Nieuwer-Amstel; Overlijdensadres)
Beroep:
08-12-1874     Warmoesenier
Getuige bij:
21-03-1882     geboorteaangifte Jo Dijst (1882-1974) [zie 56]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
10-01-1895     huwelijk Hermanus Franciscus Gijsbertus Voddé (1871-1905) en Maria Elisabeth Dijst (1872-1952) [zie 52]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
Vrouwelijke tak. Kinderen niet vermeld.
Na het overlijden van haar man, Johannes van der Kooij, vraagt zij in 1901 een drankvergunning aan tot de verkoop van sterke drank in het klein vanuit haar woning Singel 439. In 1907 vraagt haar neef Gerardus Jacobus Dijst (12859) ook eenzelfde vergunning aan.
Op 25 september 1856 wordt Maria Elisabeth, oud 4 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Zij verblijf in het ziekenhuis tot 9 november 1856.
31   Gerardus Jacobus (Gerrit) Dijst is geboren op dinsdag 19-10-1841 om 18:00 in Amsterdam zoon van Gerrit Dijst (zie 16) en Maria (Mietje) de Voijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22-10-1841.
De aangifte is gedaan door Jacob Ritter, directeur Binnengasthuis, 37 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Frederik van Zalen, suppoost Binnengasthuis, 27 jaar en Castor Reemna, suppoost Binnengasthuis, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Gerardus Jacobus werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1848 erkend als een kind van Gerrit Dijst en Maria de Voijs.
Gerrit is overleden op zaterdag 01-02-1913 om 05:30 in Amsterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-02-1913. Hij is begraven op dinsdag 04-02-1913 in Amsterdam, Begraafplaats Huis Te Vraag.
De aangifte is gedaan door Wilhelmus Deegenkamp, aanspreker, 42 jaar en Albertus Schalekamp, aanspreker, 68 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
19-10-1841     Grote Oostenburgerstraat 16, Amsterdam (Woonadres moeder; Geboren in het Binnengasthuis)
05-08-1848     Passeerdersdwarsstraat 64, Amsterdam (Geboorte en overlijden van broers F.L. en H.J.)
02-01-1850     Passeerdersstraat 63, Amsterdam (Geboorte zus C.M.L.)
1851     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
02-1856     Passeerdersstraat 186, Amsterdam
02-1860     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
22-07-1869     Passeerdersstraat 186, Amsterdam (Huwelijk)
25-01-1870     Tuinstraat 188, Amsterdam (Geboorte zoon G.J.)
06-1870     Anjeliersstraat 193, Amsterdam
28-06-1876     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
07-12-1881     Lange Schuttingpad 29, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
04-01-1883     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
01-05-1896     Bellamystraat 21, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer Amstel)
10-08-1896     Bellamystraat 17, Amsterdam
10-09-1896     Bellamystraat 57/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1869     Onderwijzer
1872     Reiziger (handelsreiziger?)
1874     Kantoorbediende
1916     Stalbaas
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
21-05-1872     geboorteaangifte Johanna Maria Dijst (1872-1945) [zie 31,2]    [vader]
12-06-1872     huwelijk Gerrit Dijst (1815-1890) en Grietje Buijs (1822-1891) [zie 16]    [zoon bruidegom]
28-12-1874     geboorteaangifte Carel Lourens Dijst (1874-1945) [zie 31,4]    [vader]
20-07-1878     geboorteaangifte Willem Cornelis Dijst (1878-1963) [zie 57]    [vader]
16-07-1883     geboorteaangifte Truus Dijst (1883-1965) [zie 33,2]    [neef van vader]
24-02-1886     huwelijk Frederik Dijst (1862-1917) en Magdalena Bernardina Hoenson (1862-1935) [zie 34]    [neef vaderszijde bruidegom]
Gerrit trouwde met Johanna Maria Westerberg, 24 jaar oud, op woensdag 04-08-1869 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [neef vaderszijde bruidegom].
Getuigen zijn Willem Westerberg, metselaar, 45 jaar, oom van de bruid; Johan Albert Hartje, winkelier, 68 jaar, oom van de bruid; Frederik Philippus Johannes Weber, zwager van de bruid, steenzetter, 28 jaar; allen wonende te Amsterdam. De achternaam van zijn moeder wordt geschreven als Vois.
Johanna is geboren op dinsdag 11-02-1845 om 07:00 in Amsterdam, dochter van Carel Lourens Westerberg en Cornelia Johanna van Wagtendonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13-02-1845. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Carel Lourens Westerberg (1817-1895) [vader].
Getuigen zijn Hendrik Hermanus van Wagtendonk, timmerman, 25 jaar en Hermanus Cramer, smid, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op maandag 26-09-1927 om 22:00 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-09-1927.
De aangifte is gedaan door Johan Herman Hartgens, aanspreker, 28 jaar en Johannes Ingwersen, aanspreker, 55 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
11-02-1845     Passeerdersdwarsstraat 3, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1856     Passeerdersstraat 178, Amsterdam
22-07-1869     Oudezijds Achterburgwal 40, Amsterdam (Huwelijk)
25-01-1870     Tuinstraat 188, Amsterdam (Geboorte zoon G.J.)
06-1870     Anjeliersstraat 193, Amsterdam
28-06-1876     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
07-12-1881     Lange Schuttingpad 29, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
04-01-1883     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
01-05-1896     Bellamystraat 21, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer Amstel)
10-08-1896     Bellamystraat 17, Amsterdam
08-09-1896     Bellamystraat 57/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op dinsdag 25-01-1870 om 13:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27-01-1870.
De aangifte is gedaan door Cornelia Maria Luking, vroedvrouw, 52 jaar, wonende te Amsterdam. Zijn vader was voor het doen van aangifte "afwezig". Getuigen zijn Petrus Johannes Franciscus Koster, timmerman, 36 jaar en Paulus Jacobus Penning, winkelier, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op zondag 28-05-1893 om 17:00 in Nieuwer-Amstel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29-05-1893.
De aangifte is gedaan door Karel Willem van Swinderen, aanspreker, 33 jaar en Dirk Franciscus Bentelaar, aanspreker, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerardus Jacobus wordt op 15-03-1890 geschikt geacht voor de Militie. Hij is lang 1.75 m. Op grond van een "lichamelijk gebrek", namelijk code 54, beenbreuk, kon hij worden vrijgesteld van de Nationale Militie. Hij heeft zich echter vrijwillig aangeboden. Op 12-05-1890 wordt hij ingedeeld bij het 7e Regiment Infanterie. Op 18-06-1890 wordt hij vrijgesteld wegens lichamelijk gebrek.
Gerardus bleef ongehuwd.
Adressen:
25-01-1870     Tuinstraat 188, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1870     Anjeliersstraat 193, Amsterdam
28-06-1876     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
07-12-1881     Lange Schuttingpad 29, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
04-01-1883     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
28-05-1893     Nieuwe Weteringstraat 40, Nieuwer-Amstel (Overlijdensadres)
Beroep:
Diamantslijper
2 Johanna Maria Dijst, geboren op zaterdag 18-05-1872 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21-05-1872. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [grootvader vaderszijde], Carel Lourens Westerberg (1817-1895) [grootvader moederszijde] en Gerrit Dijst (1841-1913) [zie 31] [vader].
Johanna is overleden op vrijdag 30-03-1945 om 10:00 in Amsterdam, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31-03-1945.
De aangifte is gedaan door Johan Herman van Hartgers, aanspreker, 45 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
18-05-1872     Anjeliersstraat 193, Amsterdam (Geboorteadres)
28-06-1876     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
07-12-1881     Lange Schuttingpad 29, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
04-01-1883     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
01-05-1896     Bellamystraat 21, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer Amstel)
11-08-1896     Bellamystraat 17, Amsterdam
08-09-1896     Bellamystraat 57/II, Amsterdam
20-04-1938     Geuzenstraat 52/I, Amsterdam (Samen met haar broer Carel Lourens; overlijdensadres)
Beroepen:
30-05-1897     Telefoniste 2e klas Gemeente Amsterdam
29-05-1899     Telefoniste 1e klas Gemeente Amsterdam
06-11-1911     Telefoniste Gemeente Amsterdam
01-07-1913     Opzichteres Telefoniste Gemeente Amsterdam
01-11-1919     Adjunct Hoofdopzichteres Telefoniste
01-01-1929     Hoofdopzichteres Telefoniste Gemeente Amsterdam
Religie:
Nederlands Hervormd
3 Cornelia Johanna Dijst, geboren op woensdag 08-10-1873 om 12:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11-10-1873.
De aangifte is gedaan door Cornelia Maria Luking, vroedvrouw. De vader was afwezig. Getuigen zijn Johannes Jacobus Elevelt, zeeman, 25 jaar en Paulus Jacobus Penningh, winkelier, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op zaterdag 31-01-1874 om 05:00 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31-01-1874.
De aangifte is gedaan door Johannes Zabel, aanspreker, 30 jaar, en Gerardus Onderdijk, aanspreker, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
08-10-1873     Anjeliersstraat 193, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
4 Carel Lourens Dijst, geboren op zaterdag 26-12-1874 om 22:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28-12-1874. Bij de geboorteaangifte van Carel was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1841-1913) [zie 31] [vader].
Getuigen zijn Johannus Jacobus Hennings, winkelier, 42 jaar en Joseph Krijn, commissionair, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Carel is overleden op dinsdag 20-03-1945 om 18:00 in Amsterdam, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-03-1945.
De aangifte is gedaan door Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 61 jaar, wonende te Amsterdam.
Carel Lourens is in 18893 gekeurd voor de Militie en goedgekeurd. Hij is groot 1.69 m. Hij gaat niet voor zijn eigen nummer in de Militie, maar treed op als vervanger van Cornelis Brouwer uit Beemster. Op 09-03-1894 wordt hij in gedeeld bij het regiment veldartillerie. Op 15 mei 1895 wordt hij op zijn verzoek ingedeeld bij het 1e regiment veldartillerie.
Op 17 juli 1898 werd Carel Lourens opgenomen in het Buitengasthuis, afdeling besmettelijke ziekten. Het Buitengasthuis lag nabij het Wilhelminagasthuis. Na de bouw van het Wilhelminagasthuis kwam het Buitengasthuis te vervallen. Op 30 juli 1898 werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.
Adressen:
26-12-1874     Anjeliersstraat 193, Amsterdam (Geboorteadres)
28-06-1876     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
07-12-1881     Lange Schuttingpad 29, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
04-01-1883     Nieuwer-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
01-05-1896     Bellamystraat 21, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer Amstel)
11-08-1896     Bellamystraat 17, Amsterdam
08-09-1896     Bellamystraat 57/II, Amsterdam
20-04-1938     Geuzenstraat 52/I, Amsterdam (Samen met zijn zuster Johanna Maria; overlijdensadres)
Beroep:
1893     Diamantslijper
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
18-05-1916     huwelijk Willem Cornelis Dijst (1878-1963) en Jansje Beijer (1879-1973) [zie 57]    [broer bruidegom]
5 Willem Cornelis Dijst, geboren op donderdag 18-07-1878 in Nieuwer-Amstel. Volgt 57.
Bij zijn geboorte kreeg hij de achternaam van zijn moeder, namelijk de Voijs. Tijdens het huwelijk van zijn ouders wordt hij door zijn vader Gerrit erkend en heeft in het vervolg Dijst als achternaam. Gerardus Jacobus is opgeroepen en aangewezen voor de Nationale Militie. Het Militieregister geeft geen datum. Volgens het register woont hij in bij zijn ouders op de Passeerderstraat HH 186 te Amsterdam. Zijn ouders woonden in de Passeerderstraat en hij wordt op 04-08-1869 op dit adres ingeschreven. Het is dus aannemelijk, dat zijn inschrijving in het Militieregister rond die tijd heeft plaatsgevonden. Als geboortedatum wordt vermeld 19-09-1841.
32   Cornelia Maria Lamberta (Neeltje) Dijst is geboren op woensdag 02-01-1850 om 12:00 in Amsterdam dochter van Gerrit Dijst (zie 16) en Maria (Mietje) de Voijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 04-01-1850.
De aangifte is gedaan door Jacob Putter, 46 jaar, directeur Binnengasthuis. Getuigen zijn Johan Christiaan Moeleman, suppoost Binnengasthuis, 46 jaar en Diobord, Moolhuijzen, suppoost Binnengasthuis, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Neeltje is overleden op zaterdag 19-11-1904 om 14:00 in Zeist, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-11-1904.
De aangifte is gedaan door Cornelis Hermanus Hoogstraten, 44 jaar, winkelier en Anthonij Hendrikus van Pellingen, 38 jaar, ambtenaar te secretarie, beiden wonende te Zeist.
Adressen:
02-01-1850     Passeerdersstraat 63, Amsterdam (Geboren in het Binnengasthuis)
1851     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
02-1856     Passeerdersstraat 186, Amsterdam
02-1860     Passeerdersstraat 182; Smeersmeltengang, Amsterdam
11-1870     Singel 28, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
02-1871     Reguliersgracht 55, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1872     Overtoom 88, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
11-1872     Keizersgracht 318, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
06-1873     Kalverstraat 202, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
07-1873     Reguliersbreestraat 51, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
08-1873     Passeerdersstraat 3, Amsterdam (Bij haar vader? Haar moeder is in 1869 overleden)
06-1875     Herengracht 306, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
02-1876     Singel 242, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
05-1876     Herengracht 211, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1876     Haarlemmerstraat 137, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1876     Sarphatistraat 90, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
11-1876     Prinsengracht 764, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
02-1877     Overtoomscheweg 62, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
01-1880     Warmoesgracht 14, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
04-1882     Geldersekade 11, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
10-1882     Leidsegracht 24/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
15-02-1883     De Bilt (Zij is een maand eerder gehuwd. Als echtpaar worden zij op 5 maart 1883 in Zeist ingeschreven.)
Neeltje trouwde met Johannes Petrus Piet Elbersen, 22 jaar oud, op vrijdag 26-01-1883 in De Bilt.
Bij zijn huwelijk was hij milicien verlofganger van het eerste Regiment Vesting Artillerie. Getuigen zijn Jan Elbers, oom van de bruidegom, 59 jaar, tuinbaas; Hendrik Nennij (hij ondertekent met Nennie), 71 jaar, zonder beroep; Arie Marinus van Batenburg, 46 jaar, bloemist; Theodorus Hendriksen, 45 jaar, koopman; allen wonende te De Bilt.
Johannes is geboren op zaterdag 28-01-1860 om 17:00 in De Bilt, zoon van Jacobus Elbersen en Johanna (Jannigje) van der Wielen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30-01-1860. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Elbersen (1819-1890) [vader].
Getuige zijn Cornelis Verburgh, 56 jaar, gemeentebode en Charles Albert Feijlingen, 29 jaar, zonder beroep, beiden wonende te De Bilt.
Johannes trouwde later op donderdag 02-06-1910 in Zeist met Hendrika Dittmar (1863-1938).

Johannes is overleden op zaterdag 16-01-1915 om 10:00 in Utrecht, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-01-1915.
Woont in Zeist en overleden in Utrecht. De aangifte is gedaan door Gijsbertus Citteur, bediende, 27 jaar en Willem Frederik Hennevelt, bode, 51 jaar, beiden wonende te Utrecht.
Beroep:
1883     Smid
Getuige bij:
07-01-1890     overlijdensaangifte Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16]    [schoonzoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
33   Gerardus Jacobus Dijst is geboren op woensdag 02-07-1856 om 07:00 in Amsterdam zoon van Hendrik Dijst (zie 17) en Geertruida Maria Tewes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 03-07-1856. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Tewis (1783-1861) [grootvader moederszijde] en Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuige is ook Teunus Hoddes, loodgieter, 57 jaar, wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op zaterdag 17-06-1911 om 22:00 in Amsterdam, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-06-1911. Hij is begraven in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangifte is gedaan door Hermanus Spaan, aanspreker, 34 jaar en Franciscus Spaan, aanspreker, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
02-07-1856     1e Looijersdwarsstraat 287, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1860     Passeerdersstraat 180, Amsterdam
06-1860     Passeerdersstraat 185, Amsterdam
09-1873     Passeerdersstraat 3b voorkamer, Amsterdam (Samen met zijn moeder en zijn broers Jacobus en Frederik)
08-1879     Moddermolensteeg 1, Amsterdam (Inwonend bij tante met broers Frederik en Jacobus)
10-1879     Elandsstraat 8/hs; Rapengang, Amsterdam (Inwonend bij oom Gerrit Dijst (1815) met broers Jacobus en Frederik)
05-1880     Buiten Singel 33, Amsterdam (Samen met broers Frederik en Jacobus)
05-1880     Tuinstraat 15, Amsterdam (Inwonend bij oom Gerrit Dijst (1815) met broers Jacobus en Frederik)
09-1881     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Huwelijk; samen met zwagers Jacobus en Frederik)
09-1889     Lange Leidsedwarsstraat 133/hs, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
27-10-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam
03-11-1906     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
Timmerman
Vast werkman Gemeentelijke Gasfabrieken
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
16-07-1883     geboorteaangifte Truus Dijst (1883-1965) [zie 33,2]    [vader]
25-04-1885     geboorteaangifte Francien Dijst (geb. 1885) [zie 58]    [vader]
24-02-1886     huwelijk Frederik Dijst (1862-1917) en Magdalena Bernardina Hoenson (1862-1935) [zie 34]    [broer bruidegom]
17-10-1886     geboorteaangifte Hendrik Dijst (1886-1887) [zie 34,1]    [oom vaderszijde]
23-05-1887     geboorteaangifte Jacoba Johanna Dijst (1887-1915) [zie 33,4]    [vader]
30-05-1889     geboorteaangifte Gerard Dijst (1889-1935) [zie 59]    [vader]
08-03-1891     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1891-1891) [zie 33,6]    [vader]
24-04-1892     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1892-1892) [zie 33,7]    [vader]
02-01-1894     geboorteaangifte Lena Dijst (1894-1990) [zie 33,8]    [vader]
16-12-1895     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1895-1896) [zie 33,9]    [vader]
13-01-1897     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1897-1897) [zie 33,10]    [vader]
27-12-1897     geboorteaangifte Agatha Maria Dijst (1897-1898) [zie 33,11]    [vader]
25-02-1899     geboorteaangifte Agaath Dijst (1899-1987) [zie 33,12]    [vader]
07-11-1901     geboorteaangifte Johanna Gerardina Dijst (1901-1902) [zie 33,13]    [vader]
08-06-1903     geboorteaangifte Ger Dijst (1903-1975) [zie 60]    [vader]
Gerardus trouwde met Johanna Jansen, 21 jaar oud, op woensdag 24-08-1881 in Amsterdam.
Getuigen zijn Johannes Jansen, broer van de bruid, schilder, 28 jaar; Simon Jansen, neef van de bruid, schilder, 24 jaar; Willem Waarma, kruier, 48 jaar; Adolphus Vos Riksman, schoenmaker, 75 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op donderdag 29-12-1859 om 11:00 in Amsterdam, dochter van Pieter Jansen en Fransina Lambooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31-12-1859. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Pieter Jansen (1826-1902) [vader].
Getuigen zijn Jacobus Jansen, schoenmaker, 41 jaar en Hendrik Jansen, schoenmaker, 39 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op donderdag 08-01-1948 om 01:00 in Bussum, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 08-01-1948. Zij is begraven op maandag 12-01-1948 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangifte is gedaan door Arie Horst, 62 jaar, aanspreker, wonende te Bussum.
Adressen:
29-12-1859     Lijnbaansgracht 99, Amsterdam (Geboorteadres)
11-1866     Westerstraat 89/hs, Amsterdam
05-1877     Marnixkade 11/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
12-1877     Prinsengracht 343, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
05-1878     Oudezijds Achterburgwal 112, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
08-1879     Voorweg 9, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
09-1881     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Huwelijk; samen met broers Jacobus en Frederik)
09-1889     Lange Leidsedwarsstraat 133/hs, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
27-10-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam
03-11-1906     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam
16-04-1929     Admiralengracht 89/I, Amsterdam
20-08-1931     Prinses Marielaan 12, Bussum (Samen met zoon G.J en dochters M.F. en A.M.; overlijdensadres)
Beroep:
05-1877     Dienstbode
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Gerardus en Johanna:
1 NN, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 19-05-1882 om 02:30 in Amsterdam.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-05-1882.
De aangifte is gedaan door Jean Frederic Beerling, aanspreker, 42 jaar en Theunis Hoddes, aanspreker, 53 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
2 Geertruida Christina (Truus) Dijst, geboren op zaterdag 14-07-1883 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16-07-1883. Bij de geboorteaangifte van Truus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1841-1913) [zie 31] [neef van vader], Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader] en Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4] [oom vaderszijde].
Truus is overleden op zondag 30-05-1965 in Bussum, 81 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 04-06-1965 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster. Truus bleef ongehuwd.
Adressen:
14-07-1883     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
09-1889     Lange Leidsedwarsstraat 133/hs, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam
11-11-1901     J.W. Brouwersstraat 10, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
12-05-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam (Inwonend bij haar vader)
02-07-1908     Graaf Florislaan 6, Hilversum (Afkomstig van Amsterdam)
17-09-1908     Lijnbaansgracht 156/II, Terug in Amsterdam (Afkomstig van Hilversum; inwonend bij haar ouders)
07-05-1909     Willemsparkweg 106, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
25-08-1909     Marnixkade 7/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
25-02-1913     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam (Inwonend bij haar moeder)
17-02-1917     Jacob Vermeerstraat 28/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
10-03-1930     Admiralengracht 89/I, Amsterdam (Inwonend bij haar moeder)
20-08-1931     Prinses Marielaan 12, Bussum (Afkomstig van Amsterdam; Samen met haar moeder, broer G.J. en zusters M.F. en A.M.; Overlijdensadres)
Beroep:
1901     Dienstbode
Religie:
Nederlands Hervormd
3 Francina Johanna (Francien) Dijst, geboren op donderdag 23-04-1885 in Amsterdam. Volgt 58.
4 Jacoba Johanna Dijst, geboren op vrijdag 20-05-1887 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23-05-1887. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader] en Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Hendrik Drost, loodgieter, 42 jaar en wonende te Amsterdam.
Jacoba is overleden op dinsdag 26-10-1915 om 23:30 in Amsterdam, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-10-1915. Zij is begraven in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangifte is gedaan door Hemanus Spaan, aanspreker, 39 jaar en Franciscus Spaan, aanspreker, 65 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jacoba bleef ongehuwd.
Adressen:
20-05-1887     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
09-1889     Lange Leidsedwarsstraat 133/hs, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam
02-1890     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
27-10-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam
03-11-1906     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
5 Hendrik Gerardus (Gerard) Dijst, geboren op maandag 27-05-1889 in Amsterdam. Volgt 59.
6 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op donderdag 05-03-1891 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 08-03-1891. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader] en Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Hendrik Drost, loodgieter, 44 jaar, wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op woensdag 21-10-1891 om 09:00 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-10-1891.
De aangifte is gedaan door Jan de Jong, aanspreker, 43 jaar en Frederik Willem Bulsing, aanspreker, 56 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
05-03-1891     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
7 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op donderdag 21-04-1892 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24-04-1892. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader], Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4] [oom vaderszijde] en Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34] [oom vaderszijde].
Gerardus is overleden op woensdag 23-11-1892 om 06:00 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24-11-1892.
De aangifte is gedaan door Jan de Jong, aanspreker, 54 jaar en Pieter Lust, aanspreker, 71 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
21-04-1892     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste achterkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
8 Magdalena Frederika (Lena) Dijst, geboren op maandag 01-01-1894 om 20:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 02-01-1894. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader] en Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Pieter Johannes van Oeffel, 31 jaar, wonende te Amsterdam.
Lena is overleden op vrijdag 01-06-1990 in Amsterdam, 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is gecremeerd op maandag 18-06-1990 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster. Lena bleef ongehuwd.
Adressen:
01-01-1894     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
02-1900     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
27-10-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam
03-11-1906     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam
20-08-1931     Prinses Marielaan 12, Bussum (Samen met haar moeder en zusterAgatha Maria en broer Gerardus Jacobus)
1984     Iepenlaan 354, Bussum
Religie:
Nederlands Hervormd
9 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op zondag 15-12-1895 om 11:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16-12-1895. Bij de geboorteaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Willem Fäber, ambtenaar, 63 jaar en Hillebrand van der Horst, beambte 59 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op zondag 14-06-1896 om 04:30 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16-06-1896.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 30 jaar en Petrus Gerritsma, aanspreker, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
15-12-1895     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
10 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op dinsdag 12-01-1897 om 09:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13-01-1897. Bij de geboorteaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 63 jaar en Hillebrand van den Horst, beambte, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op donderdag 12-08-1897 om 01:00 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13-08-1897.
De aangifte is gedaan door Hendrik Schaake, aanspreker, 30 jaar en Hendricus Veldhuis, aanspreker, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
12-01-1897     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
11 Agatha Maria Dijst, geboren op zaterdag 25-12-1897 om 03:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-12-1897. Bij de geboorteaangifte van Agatha was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 37 jaar en Henri Herens, beambte, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Agatha is overleden op vrijdag 22-07-1898 om 23:00 in Amsterdam, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-07-1898.
De aangifte is gedaan door Hendrik Schaake, aanspreker, 31 jaar en Bernardus van Rijn, aanspreker, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
25-12-1897     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
12 Agatha Maria (Agaath) Dijst, geboren op vrijdag 24-02-1899 om 19:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25-02-1899. Bij de geboorteaangifte van Agaath was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 66 jaar en Henri Herens, beambte, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Agaath is overleden op donderdag 30-07-1987 in Bussum, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is gecremeerd op dinsdag 29-09-1987 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster. Agaath bleef ongehuwd.
Adressen:
24-02-1899     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
02-1900     Lange Leidsedwarsstraat 123, Amsterdam
27-10-1902     Lange Leidsedwarsstraat 190/I, Amsterdam
03-11-1906     Lijnbaansgracht 156/II, Amsterdam
20-08-1931     Prinses Marielaan 12, Bussum (Samen met haar moeder en zuster Magdalena Frederika en broer Gerardus Jacobus)
1984     Iepenlaan 354, Bussum
Religie:
Nederlands Hervormd
13 Johanna Gerardina Dijst, geboren op maandag 04-11-1901 om 20:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 07-11-1901. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 32 jaar en Pieter van Dongen, ambtenaar, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op maandag 04-08-1902 om 04:30 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 05-08-1902.
Getuigen zijn Hermanus Spaan, aanspreker, 26 jaar en Franciscus Spaan, aanspreker, 52 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
04-11-1901     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
14 Gerardus Jacobus (Ger) Dijst, geboren op maandag 08-06-1903 in Amsterdam. Volgt 60.
Gerardus Jacobus Dijst moet op 04-05-1876 dienst nemen bij de zeemilitie. Op 04-05-1880 wordt hij uit de dienst ontslagen. Hij is groot 1.58 meter. Na het overlijden van zijn moeder in juli 1879 gaat hij samen met zijn broers Jacobus (19 jaar) en Frederik (17 jaar) inwonen bij zijn tante (zuster van zijn moeder) en oom in de Modderslootsteeg 1. In oktober 1879 verhuizen de broers naar het gezin van hun oom Gerrit Dijst (1815) in de Elandsstraat 8/hs - Rapengang. In mei 1880 verhuizen ze met het gezin van hun oom Gerrit mee naar de Tuinstraat 15. Even later in dezelfde maand gaan de drie boers samen op zich zelf wonen op Buiten Singel 33. In 1881 trouwt Gerardus Jacobus en gaat hij met zijn vrouw Johanna Jansen op zich zelf wonen. Zijn boers Jacobus en Frederik trekken bij hem in. In februari 1882 gaan beide broers op zich zelf wonen.
34   Frederik Dijst is geboren op maandag 09-06-1862 om 11:00 in Amsterdam zoon van Hendrik Dijst (zie 17) en Geertruida Maria Tewes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11-06-1862. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Dijst (1817-1873) [zie 17] [vader].
Getuigen zijn Teunis Hoddes, loodgieter, 62 jaar en Jan van Gaart, loodgieter, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Frederik is overleden op dinsdag 25-09-1917 om 07:00 in Amsterdam, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27-09-1917.
De aangifte is gedaan door Hermanus Spaan, aanspreker, 41 jaar en Franciscus Spaan, aanspreker, 67 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
09-06-1862     Passeerdersstraat 185, Amsterdam (Geboorteadres)
09-1873     Passeerdersstraat 3b voorkamer, Amsterdam (Samen met zijn moeder en zijn broers Gerardus Jacobus en Jacobus)
08-1879     Moddermolensteeg 1, Amsterdam (Inwonend bij tante met broers Gerardus Jacobus en Jacobus)
10-1879     Elandsstraat 8/hs; Rapengang, Amsterdam (Inwonende bij zijn oom Gerrit Dijst (1815))
05-1880     Buitensingel 33, Amsterdam (Samen met zijn broers Gerardus Jacobus en Jacobus)
05-1880     Tuinstraat 15, Amsterdam (Inwonend bij oom Gerrit Dijst (1815) met broers Gerardus Jacobus en Jacobus)
09-1881     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Inwonend bij zijn broer Gerardus Jacobus)
02-1882     Marnixplein 1, Amsterdam (Inwonend bij zijn broer Jacobus)
02-1884     Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer, Amsterdam (Inwonend bij zijn broer Gerardus Jacobus)
04-1885     Westerstraat 80, Amsterdam
07-1885     Marnixstraat 187, Amsterdam
24-02-1886     Boomstraat 63, voorkamer, Amsterdam
03-1886     Bloemstraat 111/onder achterkamer, Amsterdam (Huwelijk)
06-1886     Blindemansteeg 3/II voorkamer, Amsterdam
05-1887     2e Bloemdwarsstraat 15/bovenkamer, Amsterdam
06-1887     Laurierstraat 164, Amsterdam
09-1887     Slootstraat 3, kamer, Amsterdam
25-04-1891     Egelantiersgracht 45/hs, Amsterdam
29-06-1891     Hazenstraat 8, Amsterdam
28-10-1891     Boomstraat 63/voorkamer, Amsterdam
13-07-1892     Nieuwe Leliestraat 154, Amsterdam
11-02-1895     Nieuwe Leliestraat 138/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1879     Loodgieter
24-02-1886     Schilder
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
17-10-1886     geboorteaangifte Hendrik Dijst (1886-1887) [zie 34,1]    [vader]
01-08-1887     overlijdensaangifte Hendrik Dijst (1886-1887) [zie 34,1]    [vader]
09-11-1887     geboorteaangifte Magdalena Frederika Dijst (1887-1891) [zie 34,2]    [vader]
23-02-1890     geboorteaangifte Frederik Dijst (1890-1974) [zie 61]    [vader]
24-04-1892     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1892-1892) [zie 33,7]    [oom vaderszijde]
02-01-1894     geboorteaangifte Lena Dijst (1894-1990) [zie 33,8]    [oom vaderszijde]
27-09-1894     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1894-1956) [zie 62]    [vader]
05-11-1895     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1895-1986) [zie 63]    [vader]
24-02-1910     huwelijk Gerard Dijst (1889-1935) en Maria Alida Delsen (1888-1944) [zie 59]    [oom vaderszijde bruidegom]
Frederik trouwde met Magdalena Bernardina Hoenson, 23 jaar oud, op woensdag 24-02-1886 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Magdalena waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1841-1913) [zie 31] [neef vaderszijde bruidegom], Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [broer bruidegom] en Jacobus Dijst (1859-1929) [zie 17,4] [broer bruidegom].
Getuige is ook Hendrik Drost, loodgieter, 40 jaar, wonende te Amsterdam.
Magdalena is geboren op zaterdag 30-08-1862 om 08:00 in Haarlemmermeer, dochter van Magdalena Hoenson. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 05-05-1863.
De vader van Magdalena Bernardina Hoenson is niet bekend. Zij heeft de naam van haar moeder, Magdalena Hoenson. Getuigen zijn Dirk Eggink, secretaris, 30 jaar en Isaak Jacobus Dirk Buijs, ambtenaar, 46 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer. Magdalena Bernardina is geboren op 30 augustus 1862. De aangifte is pas gedaan op 5 mei 1863. Kennelijk kwam men tot de ontdekking, dat er van haar geboorte geen aangifte was gedaan. In het verslag van de rechtbank van Haarlem van april 1863 vermeldt de rechtbank, dat de plicht tot het doen van geboorteaangifte berust bij de vroedvrouw. De vroedvrouw heeft dit nagelaten en heeft van de rechtbank daarvoor een gevangenisstraf gekregen. De rechtbank vindt het in het belang van de dochter en de moeder dat er een aangifte wordt opgenomen. De rechtbank geeft de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de Haarlemmermeer opdracht alsnog een geboorteaangifte op te maken. In de geboorteaangifte neemt de ambtenaar het volledige verslag van de rechtbank over.
Magdalena is overleden op maandag 16-12-1935 om 21:00 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18-12-1935.
De aangifte is gedaan door Arend Bernard Heinow, kistenmaker, 48 jaar, wonende te Amsterdam.
Na de dood van haar man, Frederik Dijst, krijgt de weduwe Magdalena Bernardina Hoenson Ouderdomsrente uitgekeerd.
Adressen:
26-02-1881     Lijnbaansgracht 161, onderkamer, straatzijde links, Amsterdam (Afkomstig van Haarlemmermeer)
02-1883     Singel 174/hs, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
07-1884     Plantage Muidergracht 13a, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
02-1885     Leliegracht 44, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
12-1885     Gerard Doustraat 108, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
24-02-1886     Bloemstraat 111/onder achterkamer, Amsterdam (Huwelijk)
24-02-1886     Boomstraat 63, voorkamer, Amsterdam
06-1886     Blindemansteeg 3/II voorkamer, Amsterdam
01-1887     Slootstraat 3, kamer, Amsterdam
05-1887     2e Bloemdwarsstraat 15/bovenkamer, Amsterdam
06-1887     Laurierstraat 164, Amsterdam
09-1887     Slootstraat 3, kamer, Amsterdam
25-04-1891     Egelantiersgracht 45/hs, Amsterdam
29-06-1891     Hazenstraat 8, Amsterdam
28-10-1891     Boomstraat 63/voorkamer, Amsterdam
13-07-1892     Nieuwe Leliestraat 154, Amsterdam
11-02-1895     Nieuwe Leliestraat 138/I, Amsterdam
04-09-1923     Egelantiersstraat 149/I rechts, Amsterdam (Inwonend bij haar zoon Gerardus Jacobus Dijst)
16-07-1924     Prinsengracht 96/II, Amsterdam
30-07-1924     Prinsengracht 96/I, Amsterdam
08-11-1928     Nieuwe Leliestraat 82/I, Amsterdam
30-08-1934     Egelantiersgracht 92/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Frederik en Magdalena:
1 Hendrik Dijst, geboren op donderdag 14-10-1886 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17-10-1886. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1856-1911) [zie 33] [oom vaderszijde] en Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34] [vader].
Getuige is ook Philippus Hendrik Jessee, werkman, 28 jaar, wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op zondag 31-07-1887 om 10:00 in Amsterdam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-08-1887. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34] [vader].
Getuige is Jan de Jong, aanspreker, 49 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
14-10-1886     Blindemansteeg 3/II voorkamer, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1887     2e Bloemdwarsstraat 15/bovenkamer, Amsterdam
06-1887     Laurierstraat 164, Amsterdam (Overlijdensadres)
2 Magdalena Frederika Dijst, geboren op maandag 07-11-1887 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 09-11-1887. Bij de geboorteaangifte van Magdalena was de volgende getuige aanwezig: Frederik Dijst (1862-1917) [zie 34] [vader].
Getuigen zijn Gerhard Friederich Walke, bediende, 35 jaar en Reinier van Allen, sigarenmaker, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Magdalena is overleden op zondag 22-02-1891 om 14:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-02-1891.
De aangifte is gedaan door Jan de Jong, aanspreker, 53 jaar en Gerrit Bram Priester, kantoorloper, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
07-11-1887     Slootstraat 3, kamer, Amsterdam (Geboorteadres en overlijdensadres)
3 Frederik Dijst, geboren op donderdag 20-02-1890 in Amsterdam. Volgt 61.
4 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op maandag 24-09-1894 in Amsterdam. Volgt 62.
5 Jacobus Dijst, geboren op zondag 03-11-1895 in Amsterdam. Volgt 63.
Frederik is ook gekeurd voor de Nationale Militie, lichting 1882. Een signalement is niet van hem gevonden. Hij is wegens broederdienst vrij gesteld van dienstplicht. Na het overlijden van zijn moeder in juli 1879 gaat hij samen met zijn broers Gerardus Jacobus (23 jaar) en Jacobus (19 jaar) inwonen bij zijn tante (zuster van zijn moeder) en oom in de Modderslootsteeg 1. In oktober 1879 verhuizen de broers naar het gezin van hun oom Gerrit Dijst (1815) in de Elandsstraat 8/hs - Rapengang. In mei 1880 verhuizen ze met het gezin van hun oom Gerrit mee naar de Tuinstraat 15. Even later in dezelfde maand gaan de drie boers samen op zich zelf wonen op Buiten Singel 33. In 1881 trouwt Gerardus Jacobus en gaat hij met zijn vrouw Johanna Jansen op zich zelf wonen. Zijn boers Jacobus en Frederik trekken bij hem in. In februari 1882 gaan beide broers op zich zelf wonen op Marnixplein 1. In februari 1884 trekt Frederik weer in bij zijn broer Gerardus Jacobus op de Lange Leidsedwarsstraat 121/ onderste voorkamer. In april 1885 gaat hij op zich zelf wonen op de Westerstraat 80. In 1886 trouwt hij met Magdalena Bernardina Hoenson.

Generatie 6

35   Josephus Petrus Dijst is geboren op dinsdag 12-10-1869 om 10:00 in Amsterdam zoon van Hendricus Josephus Dijst (zie 25) en Johanna Dina Sasbach. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12-10-1869. Bij de geboorteaangifte van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn Frederik Lusken, oud 54 jaar, zonder beroep, wonende Pieter Jacobsdwarsstraat AA 256 en Hendrik Delfgouw, oud 24 jaar, opperman, wonende Goudsbloemdwarsstraat QQ 234.
Josephus is overleden op donderdag 14-04-1949 om 21:00 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-04-1949.
Het overlijden is aangegeven door Gerardus Frederikus Kuijpers, begrafenisondernemer, oud 27 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
12-10-1869     Nieuwe Looijersstraat 284, Amsterdam (Geboorteadres)
1873     Nieuwe Looijersstraat 314, Amsterdam
03-1873     Grote Kattenburgerstraat 36 hs, Amsterdam
12-1881     Sint Nicolaasstraat 29, Amsterdam
01-1882     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam
09-1884     Korte Leidsedwarsstraat 155, boven kamer, Amsterdam
16-12-1887     Mariniers Kazerne te Amsterdam
28-12-1895     Westerstraat 108, Amsterdam (Afkomstig van Mariniers Kazerne Amsterdam)
11-01-1896     Grimburgwal 10, Amsterdam
14-03-1896     Egelantiersgracht 188/II, Amsterdam
13-07-1896     Binnen Bantammerstraat 146, Amsterdam (Inwonend bij Peters)
27-01-1897     Korte Leidsedwarststraat 87, Amsterdam (Inwonend bij J.H. van Sluis)
30-12-1897     Passeerdersgracht 20, Amsterdam (Inwonend bij J.H. van Sluis)
21-02-1898     Lange Leidsedwarsstraat 152, Amsterdam (Inwonend bij J.H. van Sluis)
01-08-1898     Govert Flinckstraat 86/III, Amsterdam
09-08-1899     1e Weteringdwarsstraat 47/I, Amsterdam
25-10-1899     Elandsgracht 43, Amsterdam
27-09-1900     Govert Flinckstraat 67/I, Amsterdam
20-03-1901     Govert Flinckstraat 96/II, Amsterdam
25-11-1901     Korte Leidsedwarsstraat 44/II, Amsterdam
07-07-1902     Daniel Stalpertstraat 63/II, Amsterdam
29-06-1903     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam
28-12-1904     3e Oosterparkstraat 35/hs, Amsterdam
18-11-1905     Govert Flinckstraat 104/I, Amsterdam
10-05-1907     Govert Flinckstraat 75/I, Amsterdam
12-02-1908     Govert Flinckstraat 80/III, Amsterdam
02-06-1909     Spaarndammerdijk 145, Sloterdijk (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
21-12-1909     Govert Flinckstraat 84/I voor, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
06-07-1910     Govert Flinckstraat 53/hs, Amsterdam
21-11-1911     Govert Flinckstraat 86/hs, Amsterdam
14-02-1914     Govert Flinckstraat 81/I, Amsterdam
23-11-1914     Gerard Doustraat 26/hs, Amsterdam
29-10-1915     Govert Flinckstraat 86/hs, Amsterdam
26-08-1917     Govert Flinckstraat 41/II, Amsterdam
27-06-1922     Rustenburgerstraat 60/hs, Amsterdam
23-09-1925     Rustenburgerstraat 14/hs, Amsterdam
20-05-1927     Slingerbeekstraat 22/II, Amsterdam
02-07-1927     Rustenburgerstraat 40/I, Amsterdam
02-10-1928     Rustenburgerstraat 34/II, Amsterdam
27-02-1930     Rustenburgerstraat 24/hs, Amsterdam
30-07-1930     Rustenburgerdwarsstraat 18/hs, Amsterdam
25-03-1931     Kuiperstraat 30/I, Amsterdam
02-03-1932     van Ostadestraat 146/onderhuis, Amsterdam
08-09-1932     van Spilbergenstraat 57/hs, Amsterdam
17-01-1933     Davisstraat 52/hs, Amsterdam
06-10-1933     Cornelis Trooststraat 75/hs, Amsterdam
31-07-1934     Rustenburgerstraat 38/I, Amsterdam
05-02-1936     Lootsstraat 26/hs, Amsterdam
14-11-1936     Hoofdweg 132/II, Amsterdam
20-02-1937     Hoofdweg 132/I, Amsterdam
11-04-1938     Marco Polostraat 179/hs, Amsterdam
04-01-1939     Postjesweg 97/I, Amsterdam
22-09-1941     Kinkerstraat 59/Ia, Amsterdam
20-12-1943     Vespuccistraat 111/I, Amsterdam
04-10-1945     Plantage Prinsenlaan 2, Amsterdam
1949     Plantage Middenlaan 52, Amsterdam (Huize Sint Jacob, overlijdensadres)
Beroepen:
1887     Pijper
tot 26-02-1896     Verpleger Binnengasthuis
1898     Loopknecht
1898     Koopman
1899     Kruideniersbediende
1900     Pakhuisknecht
1901     Kruidenier
1903     Bediende
1907     Loopknecht
1909     Winkelier
1909     Pakhuisknecht
1914     Karrijder
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
09-05-1899     geboorteaangifte Hendrikus Johannes Alphonsus Dijst (1899-1909) [zie 35,1]    [vader]
22-04-1900     geboorteaangifte Anton Dijst (1900-1966) [zie 64]    [vader]
10-06-1901     geboorteaangifte Josephus Petrus Dijst (1901-1906) [zie 35,3]    [vader]
14-01-1903     geboorteaangifte Cornelis Leonardus Dijst (1903-1904) [zie 35,4]    [vader]
04-02-1904     geboorteaangifte Albertus Lodewijk Dijst (1904-1904) [zie 35,5]    [vader]
30-04-1905     geboorteaangifte Cor Dijst (1905-1992) [zie 65]    [vader]
16-01-1907     geboorteaangifte Josephus Petrus Dijst (1907-1910) [zie 35,7]    [vader]
20-07-1912     geboorteaangifte Joop Dijst (1912-1973) [zie 66]    [vader]
09-09-1914     geboorteaangifte Han Dijst (1914-1990) [zie 67]    [vader]
Josephus trouwde met Elisabeth Helena van Angelen, 22 jaar oud, op donderdag 21-07-1898 in IJsselstein.
Getuigen zijn Vernandus van Doorn, 27 jaar, loodgieter, neef van de bruid; Daniel Pijpers, 60 jaar, werkman; Gerrit Berkien, 30 jaar, werkman, neef van de bruid; Arie Schinkel, 27 jaar, smid, zwager van de bruid. Moeder Neeltje de Jong kan niet schrijven en ondertekent de akte niet.
Elisabeth is geboren op maandag 13-12-1875 om 20:30 in IJsselstein, dochter van Antonie Christophel van Angelen en Neeltje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15-12-1875. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Antonie Christophel van Angelen (1843-1912) [vader].
Getuigen zijn ook Joseph Vermeulen, oud 44 jaar, schoenmaker en Johannes Bouwman, oud 31 jaar, timmerman, beiden wonende te IJsselstein.
Elisabeth is overleden op vrijdag 27-01-1961 om 01:40 in Amsterdam, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28-01-1961.
Het overlijden is aangegeven door Mathilda Elisabeth Bakker,40 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
13-12-1875     Wijk 71, IJsselstein (Geboorteadres)
01-02-1890     Havenstraat 455, IJsselstein
13-08-1892     Delfzijl (Afkomstig van IJsselstein)
30-04-1894     Havenstraat 455, IJsselstein (Afkomstig van Delfzijl)
19-06-1894     Nieuwmarkt 3, Amsterdam (Afkomstig van IJsselstein)
21-06-1898     Havenstraat 455, IJsselstein (Afkomstig van Amsterdam)
01-08-1898     Govert Flinckstraat 86/III, Amsterdam (Afkomstig van IJsselstein)
09-08-1899     1e Weteringdwarsstraat 47/I, Amsterdam
25-10-1899     Elandsgracht 43, Amsterdam
27-09-1900     Govert Flinckstraat 67/I, Amsterdam
20-03-1901     Govert Flinckstraat 96/II, Amsterdam
25-11-1901     Korte Leidsedwarsstraat 44/II, Amsterdam
07-07-1902     Daniel Stalpertstraat 63/II, Amsterdam
29-06-1903     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam
28-12-1904     3e Oosterparkstraat 35/hs, Amsterdam
18-11-1905     Govert Flinckstraat 104/I, Amsterdam
10-05-1907     Govert Flinckstraat 75/I, Amsterdam
12-02-1908     Govert Flinckstraat 80/III, Amsterdam
02-06-1909     Spaarndammerdijk 145, Sloterdijk (NH) (Afkosmtig van Amsterdam)
21-12-1909     Govert Flinckstraat 84/I voor, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
06-07-1910     Govert Flinckstraat 53/hs, Amsterdam
21-11-1911     Govert Flinckstraat 86/hs, Amsterdam
14-02-1914     Govert Flinckstraat 81/I, Amsterdam
23-11-1914     Gerard Doustraat 26/hs, Amsterdam
29-10-1915     Govert Flinckstraat 86/hs, Amsterdam
26-08-1917     Govert Flinckstraat 41/II, Amsterdam
27-06-1922     Rustenburgerstraat 60/hs, Amsterdam
23-09-1925     Rustenburgerstraat 14/hs, Amsterdam
20-05-1927     Slingerbeekstraat 22/II, Amsterdam
02-07-1927     Rustenburgerstraat 40/I, Amsterdam
02-10-1928     Rustenburgerstraat 34/II, Amsterdam
27-02-1930     Rustenburgerstraat 24/hs, Amsterdam
30-07-1930     Rustenburgerdwarsstraat 18/hs, Amsterdam
25-03-1931     Kuiperstraat 30/I, Amsterdam
02-03-1932     van Ostadestraat 146/onderhuis, Amsterdam
08-09-1932     van Spilbergenstraat 57/hs, Amsterdam
17-01-1933     Davisstraat 52/hs, Amsterdam
06-10-1933     Cornelis Trooststraat 75/hs, Amsterdam
31-07-1934     Rustenburgerstraat 38/I, Amsterdam
05-02-1936     Lootsstraat 26/hs, Amsterdam
14-11-1936     Hoofdweg 132/II, Amsterdam
20-02-1937     Hoofdweg 132/I, Amsterdam
11-04-1938     Marco Polostraat 179/hs, Amsterdam
04-01-1939     Postjesweg 97/I, Amsterdam
22-09-1941     Kinkerstraat 59/Ia, Amsterdam
20-12-1943     Vespuccistraat 111/I, Amsterdam
04-10-1945     Plantage Prinsenlaan 2, Amsterdam
14-06-1949     Nieuwe Keizersgracht 94, Amsterdam
22-01-1954     Rustenburgerstraat 362/II, Amsterdam
16-08-1957     Spitskopstraat 6, Amsterdam (Overlijdensadres (bij haar dochter Cornelia Adriana Maria (1905))
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Josephus en Elisabeth:
1 Hendrikus Johannes Alphonsus Dijst, geboren op zondag 07-05-1899 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 09-05-1899. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn ook Pieter van Dongen, 38 jaar, ambtenaar te Amsterdam en Henri Herens, 62 jaar, beambte te Amsterdam.
Hendrikus is overleden op woensdag 21-04-1909 om 14:00 in Amsterdam, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-04-1909.
Het overlijden is aangegeven door Johan Gerrit Elward, 57 jaar, aanspreker te Amsterdam en Johan Carel Wacker, 55 jaar, aanspreker te Amsterdam.
Hendrikus bleef ongehuwd.
Adressen:
07-05-1899     Govert Flinckstraat 86/III, Amsterdam (Geboorteadres)
09-08-1899     1e Weteringdwarsstraat 47/I, Amsterdam
25-10-1899     Elandsgracht 43, Amsterdam
27-09-1900     Govert Flinckstraat 67/I, Amsterdam
20-03-1901     Govert Flinckstraat 96/II, Amsterdam
25-11-1901     Korte Leidsedwarsstraat 44/II, Amsterdam
07-07-1902     Daniel Stalpertstraat 63/II, Amsterdam
29-06-1903     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam
28-12-1904     3e Oosterparkstraat 35/hs, Amsterdam
18-11-1905     Govert Flinckstraat 104/I, Amsterdam
10-05-1907     Govert Flinckstraat 75/I, Amsterdam
12-02-1908     Govert Flinckstraat 80/III, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
2 Antonius Cornelis Marinus (Anton) Dijst, geboren op donderdag 19-04-1900 in Amsterdam. Volgt 64.
3 Josephus Petrus Dijst, geboren op maandag 10-06-1901 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10-06-1901. Bij de geboorteaangifte van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn ook Hendrik van Beek, 31 jaar, ambtenaar te Ouder Amstel en Pieter van Dongen, 40 jaar, ambtenaar te Amsterdam.
Josephus is overleden op zondag 18-02-1906 om 20:30 in Amsterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20-02-1906.
Het overlijden is aangegeven door Johan Gerrit Elward, 54 jaar, aanspreker te Amsterdam en Johan Gerrit Elward, 28 jaar, bode te Amsterdam.
Adressen:
10-06-1901     Govert Flinckstraat 96, Amsterdam (Geboorteadres)
25-11-1901     Korte Leidsedwarsstraat 44/II, Amsterdam
07-07-1902     Daniel Stalpertstraat 63/II, Amsterdam
29-06-1903     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam
28-12-1904     3e Oosterparkstraat 35/hs, Amsterdam
18-11-1905     Govert Flinckstraat 104/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
24-05-1959     Sidney, Australië
Religie:
Rooms Katholiek
4 Cornelis Leonardus Dijst, geboren op dinsdag 13-01-1903 om 03:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-01-1903. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn ook Hendrik van Beek, 33 jaar, ambtenaar te Ouder Amstel en Johannes Boomkamp, 32 jaar, ambtenaar te Amsterdam.
Cornelis is overleden op maandag 20-06-1904 om 23:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22-06-1904.
Het overlijden is aangegeven door Johan Gerrit Elward, 26 jaar, bode te Amsterdam en Hendrik Jacobus Boomgaard, 46 jaar aanspreker te Amsterdam.
Adressen:
13-01-1903     Daniel Stalpertstraat 63/II, Amsterdam (Geboorteadres)
29-06-1903     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
5 Albertus Lodewijk Dijst, geboren op dinsdag 02-02-1904 om 22:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 04-02-1904. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn ook Hendrik van Beek, 34 jaar, ambtenaar te Ouder Amstel en Gautier Oltmans, 35 jaar, ambtenaar te Amsterdam.
Albertus is overleden op woensdag 30-03-1904 om 11:00 in Amsterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-04-1904.
Het overlijden is aangegeven door Johan Gerrit Elward, 52 jaar, aanspreker te Amsterdam en Karel Willem van Swinderen, 43 jaar aanspreker te Amsterdam.
Adres:
van 02-02-1904 tot 30-03-1904     3e Oosterparkstraat 24/souterrain, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
6 Cornelia Adriana Maria (Cor) Dijst, geboren op donderdag 27-04-1905 in Amsterdam. Volgt 65.
7 Josephus Petrus Dijst, geboren op dinsdag 15-01-1907 om 18:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16-01-1907. Bij de geboorteaangifte van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Josephus Petrus Dijst (1869-1949) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn ook Hendricus Cornelis Wesselius, 26 jaar, ambtenaar te Amsterdam en Gautier Oltmans, 38 jaar, ambtenaar te Amsterdam.
Josephus is overleden op zondag 31-07-1910 om 19:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 02-08-1910.
Het overlijden is aangegeven door Johan Gerrit Elward, 32 jaar, aanspreker te Amsterdam en Johan Carel Wacker, 56 jaar aanspreker te Amsterdam.
Adressen:
15-01-1907     Govert Flinckstraat 104/I, Amsterdam (Geboorteadres)
10-05-1907     Govert Flinckstraat 75/I, Amsterdam
12-02-1908     Govert Flinckstraat 80/III, Amsterdam
02-06-1909     Spaarndammerdijk 145, Sloterdijk (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
21-12-1909     Govert Flinckstraat 84/I voor, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
06-07-1910     Govert Flinckstraat 53/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
24-05-1959     Sidney, Australië
Religie:
Rooms Katholiek
8 Josephus Petrus Cornelis (Joop) Dijst, geboren op donderdag 18-07-1912 in Amsterdam. Volgt 66.
9 Hendricus Josephus Maria (Han) Dijst, geboren op zaterdag 05-09-1914 in Amsterdam. Volgt 67.
Josephus Petrus Dijst wordt op 12-03-1889 vrijgesteld van de Nationale Militie, omdat hij in dienst is bij het Korps Mariniers.
Josephus Petrus Dijst heeft kennelijk een ongeval gehad. Bij de tweede inschrijving op de gezinskaart is de stempel INV:WET gezet, wat betekent dat hij een uitkering kreeg op grond van de invaliditeitswet. Wanneer en waarom is niet bekend.
Op 1 december 1922 wordt aan Josephus Petrus en zijn vrouw een marktvergunning afgegeven voor de Ten Kate-markt. In 1924 blijkt uit de aantekeningen in de vergunning dat hij geen gebruik maakt van de marktplaats. Hij krijgt tweemaal een officiële waarschuwing wegens het niet innemen van de marktplaats. Op 9 december 1924 wordt de marktvergunning ingetrokken. Als woonadres staat op de marktvergunning vermeld Rustenburgerstraat 60 te Amsterdam. Dit adres is in het bevolkingsregister niet aangetroffen.
Josephus Petrus (12-10-1869) ’verhuisd’ op 16-12-1887 naar de Mariniers Kazerne te Amsterdam. Hij staat ingeschreven bij de Militie in 1888 voor de lichting van 1889, nummer 319. Zijn beroep is dan . In een verklaring van de Commissaris der Koningin in de Provincie wordt buiten het vorenstaande tevens vermeld: ’en dat hij vervolgens door den militieraad uit hoofde van in dienst te zijn van den dienst is vrijgesteld.’
Uit Politierapporten 1940-1945: Op 1 juli 1941 haalt Josephus Petrus zijn krant, de Nieuwe Dag, op uit het trapportaal van Postjesweg 97. Als hij de krant opraapt valt er een pamflet van communistische strekking uit. Hij si daar kennelijk niet van gediend. Wie het gedaan heeft weet hij niet. Wel weet hij, dat de bewoner van de tweede etage lid is van de N.S.B. en de bewoner van de derde etage een communist is. Hijzelf woont op de eerste etage.
Op 7 juni 1880 wordt Josephus Petrus, oud 10 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Op 9 augustus 1880 verlaat hij het ziekenhuis. Op 21 juli 1882 wordt hij, oud 12 jaar, opnieuw opgenomen in het Binnengasthuis. Op 7 augustus 1882 verlaat hij het ziekenhuis. Op 10 november 1887 wordt hij weer opgenomen in het Binnengasthuis. Hij wordt opgenomen in verband met Prurigo. Prurigo is een veel voorkomende huidafwijking die zich presenteert als jeukende plekken of bultjes. Op 2 december 1887 verlaat hij het ziekenhuis.
36   Hendrika Wilhelmina Dijst is geboren op vrijdag 17-01-1873 om 22:30 in Amsterdam dochter van Hendricus Josephus Dijst (zie 25) en Johanna de Kijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20-01-1873.
Het kind geboren in het Binnengasthuis op de Oude Turfmarkt. De aangifte wordt gedaan door Cornelis van der Wal, huismeester, oud 47 jaar; Johannes Maas, bode, oud 43 jaar; Willem Souwerman, bode, oud 43 jaar.
Hendrika is overleden op zaterdag 13-11-1954 in Amsterdam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
17-01-1873     Nieuwe Looijersstraat 314, Amsterdam (Geboorteadres)
03-1873     Groote Kattenburgerstraat 34, Amsterdam
12-1881     Sint Nicolaasstraat 29, Amsterdam
01-1882     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam
09-1884     Korte Leidsedwarsstraat 155, boven kamer, Amsterdam
02-1888     Korte Leidsedwarsstraat 137, gang, Amsterdam
16-10-1896     Dirk van Hasseltsteeg 2, Amsterdam
10-02-1897     Rozenstraat 128/hs, Amsterdam (Huwelijk met van Poorten)
29-03-1898     Rozenstraat 80/III, Amsterdam
14-11-1898     Lauriergracht 168/I, Amsterdam
01-05-1899     Laurierdwarsstraat 37/I achter, Amsterdam
07-07-1899     Laurierdwarsstraat 19/II voor, Amsterdam
30-09-1899     Laurierdwarsstraat 17/II voor, Amsterdam
29-12-1899     Lange Leidsedwarsstraat 88, onderhuis, Amsterdam
01-04-1901     Rozengracht 43/I, Amsterdam
25-10-1902     Rozenstraat 36/hs, Amsterdam
05-12-1902     Rozenstraat 34/I, Amsterdam
26-09-1903     Konijnenstraat 8/III, Amsterdam
03-11-1903     Tuinstraat 63, Amsterdam
12-01-1904     Foeliestraat 16/II, Amsterdam
09-06-1904     Korte Leidsedwarsstraat 111/II voor, Amsterdam
23-09-1909     Elandsgracht 148/I achter, Amsterdam
24-05-1910     Lijnbaansgracht 153/II, Amsterdam (Huwelijk met G. Dam)
27-10-1910     Lijnbaansgracht 103/hs, Amsterdam
24-04-1911     Nieuwe Leliestraat 66/III achter, Amsterdam
11-09-1933     2e Boomdwarsstraat 17/III, Amsterdam
25-05-1934     Bloemstraat 29/I, Amsterdam
08-06-1934     3e Leliedwarsstraat 2a/I rechts, Amsterdam
21-01-1935     Binnenhofstraat 20/hs, Amsterdam
14-09-1935     Nieuwe Leliestraat 8/II, Amsterdam
18-05-1936     Lange Leidsedwarsstraat 68/hs, Amsterdam
09-1936     Lijnbaansgracht 98/II, Amsterdam
16-02-1938     Lijnbaansgracht 99/II, Amsterdam
29-04-1938     Binnenhofstraat 54/hs, Amsterdam
02-05-1939     1e Boomdwarsstraat 24/II, Amsterdam
05-12-1939     2e Leliedwarsstraat 23/I, Amsterdam
10-07-1945     2e Leliedwarsstraat 23/II, Amsterdam
(1) Hendrika trouwde met Hendrikus Adrianus van Poorten, 21 jaar oud, op woensdag 28-07-1897 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, 31 jaar, ambtenaar; Albert Johannes Imcken, 54 jaar, bode; Jan Schubart, 54 jaar, bode; Ludovicus Johannes Libert, 41 jaar, bode. Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend (Hendrika Wilhelmina).
Hendrikus is geboren op donderdag 25-11-1875 om 23:30 in Nijmegen, zoon van Stevenus Gerardus Josephus van Poorten en Jacoba Josephina Soomer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25-11-1875. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Stevenus Gerardus Josephus van Poorten (1848-1885) [vader].
Getuigen zijn Meijer Monnickendam, sergeant majoor, 36 jaar en Casper Veld, sergeant majoor, 31 jaar, beiden wonende te Nijmegen.
Hendrikus is overleden op maandag 28-04-1902 om 09:30 in Amsterdam, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30-04-1902.
Bij het overlijden was hij glazenwasser en oud 26 jaar (beroepsongeval?). Hij overlijdt in het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Het overlijden werd aangegeven door Willem Rijkers, 36 jaar en Antonius Booij, 38 jaar, beiden beambte in het gasthuis.
Adressen:
16-10-1896     Dirk van Hasseltsteeg 2, Amsterdam
28-07-1897     Rozenstraat 128/hs, Amsterdam (Huwelijk)
29-03-1898     Rozenstraat 80/III, Amsterdam
14-11-1898     Lauriergracht 168/I, Amsterdam
01-05-1899     Laurierdwarsstraat 19/II, Amsterdam
30-09-1899     Laurierdwarsstraat 17/II voor, Amsterdam
29-12-1899     Lange Leidsedwarsstraat 88, onderhuis, Amsterdam
01-04-1901     Rozengracht 43/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
28-04-1902     Glazenwasser
Getuige bij:
28-07-1898     geboorteaangifte Johanna Hendrika van Poorten (1898-1899) [zie 36,2]    [vader]
06-09-1899     geboorteaangifte Hendrikus Adrianus van Poorten (geb. 1899) [zie 36,3]    [vader]
(2) Hendrika trouwde met Gerrit van Dam, 43 jaar oud, op woensdag 04-05-1910 in Amsterdam.
Getuigen zijn Matthijs van den Werken, 57 jaar, Hendrik Wilhelm de Klerk, 71 jaar, Dirk Schermer, 57 jaar en Pieter Andersen, 62 jaar, allen werkman en wonende te Amsterdam.
Gerrit is geboren op zondag 16-09-1866 om 03:00 in Amsterdam, zoon van Jan Fredrik van Dam en Dina Clara Box. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18-09-1866.
De aangifte is gedaan door zijn vader Jan Frederik van Dam. Getuigen zijn Gerrit Box, schilder, 71 jaar en Gerrit Box, schilder, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is weduwnaar van Willemina Waterham (1861-1909), met wie hij trouwde op woensdag 26-04-1899 in Amsterdam.

Gerrit is overleden op dinsdag 02-04-1935 om 17:30 in Amsterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 03-04-1935.
De aangifte is gedaan door Johan Herman Hartgers, aanspreker, 35 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
16-09-1866     Laurierstraat 144, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1883     Laurierstraat 205, Amsterdam
20-04-1898     Lijnbaansgracht 153/II, Amsterdam (Huwelijk W. Waterham en H.W. Dijst)
24-10-1910     Lijnbaansgracht 103/hs, Amsterdam
24-04-1911     Nieuwe Leliestraat 66/III achter, Amsterdam
11-09-1933     2e Boomdwarsstraat 17/III, Amsterdam
25-05-1934     Bloemstraat 29/I, Amsterdam
08-06-1934     3e Leliedwarsstraat 2a/I rechts, Amsterdam
21-01-1935     Binnenhof 20/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1910     Werkman
Kinderen van Hendrika en Hendrikus:
1 Hendrika Wilhelmina (Dijst) van Poorten, geboren op woensdag 23-12-1896 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24-12-1896.
De aangifte is gedaan door Ester Schuurman, vroedvrouw, 34 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 36 jaar en Henri Herens, beambte, 59 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Bij haar geboorte was haar moeder, Hendrika Wilhelmina Dijst, ongehuwd. Bij het huwelijk van haar moeder met Hendrikus Adrianus van Poorten op 28-07-1897 wordt zij erkend door van Poorten en krijgt zij de achternaam van Poorten.
Hendrika is overleden op maandag 04-04-1898 om 13:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 06-04-1898.
De aangifte is gedaan door Pieter Draak, aanspreker, 48 jaar en David Kramer, aanspreker, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
23-12-1896     Dirk van Hasseltsteeg 2, Amsterdam (Geboorteadres)
04-03-1897     Rozenstraat 128/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
2 Johanna Hendrika van Poorten, geboren op dinsdag 26-07-1898 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28-07-1898. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Adrianus van Poorten (1875-1902) [zie 36] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 37 jaar en Henri Herens, beambte, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op woensdag 04-01-1899 om 05:00 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 05-01-1899.
De aangifte is gedaan door Pieter Draak, aanspreker, 48 jaar en Johan Heinrich Siecker, bode, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
26-07-1898     Rozenstraat 80/III, Amsterdam (Geboorteadres)
04-01-1899     Lauriergracht 168/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
3 Hendrikus Adrianus van Poorten, geboren op maandag 04-09-1899 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 06-09-1899. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Adrianus van Poorten (1875-1902) [zie 36] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 66 jaar en Pieter van Dongen, ambtenaar, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrikus Adrianus van Poorten is op 13 jarige leeftijd opgenomen in het psychiatrische inrichting St. Joseph in Heel en Panheel. Op 18 jarige leeftijd, 29 september 1917, vertrekt hij naar de psychiatrische inrichting in Bloemendaal. Volgens huisregels worden psychiatrische patiënten pas na één jaar opgenomen in het bevolkingsregister van Bloemendaal. Aangezien hij in Bloemendaal niet is opgenomen in het bevolkingsregister kan worden aangenomen, dat hij binnen één jaar weer is vertrokken of ...
Adressen:
27-10-1910     Lijnbaansgracht 103/hs, Amsterdam
24-04-1911     Nieuwe Leliestraat 66/III achter, Amsterdam
25-05-1912     Heel en Panheel
4 Nicola François van Poorten, geboren op zondag 01-06-1902 om 05:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-06-1902.
Nicola François is 2,5 maand na het overlijden van zijn vader geboren. De aangifte is gedaan door Josina Hendrina Voet, vroedvrouw, 35 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Marinus Jacobus Luijsteraar, ambtenaar, 23 jaar en Pieter van Dongen, ambtenaar, 41 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Nicola is overleden op zondag 23-07-1905 om 17:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25-07-1905.
De aangifte is gedaan door Willem Loos, aanspreker, 68 jaar en Willem Has, aanspreker, 39 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
01-06-1902     Rozengracht 43/I, Amsterdam (Geboorteadres)
23-07-1905     Korte Leidsedwarsstraat 11, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Hendrika uit onbekende relatie:
5 Hendrika Wilhelmina Dijst, geboren op zaterdag 14-05-1904 in Amsterdam. Volgt 68.
6 Leonard Dijst, geboren op maandag 17-06-1907 om 15:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-06-1907.
De aangifte is gedaan door Johanna Rusche, vroedvrouw, 67 jaar, wonoende te Amstedam. Getuigen zijn Gautier Oltmans, ambtenaar, 38 jaar en Hendrik van Beek, ambtenaar, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De vader is onbekend. Bij akte van 23-07-1907 wordt hij door zijn moeder als haar zoon erkend.
Leonard is overleden op vrijdag 02-07-1909 om 03:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-07-1909.
De aangifte is gedaan door Willem Rijkers, beambte, 44 jaar en Franciscus Leeners, beambte, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Vader onbekend. Zijn moeder is sinds 1902 weduwe en hertrouwt in 1910.
Adres:
van 17-06-1907 tot 02-07-1909     Korte Leidsedwarsstraat 111/II voor, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Tijdens het huwelijk wordt een kind, genaamd Hendrika Wilhelmina Dijst, geboren 23-12-1896 erkend door H.A. van Poorten en wordt de achternaam gewijzigd in van Poorten. In de huwelijksakte wordt door de ambtenaar het geboortejaar 1897 geschreven. De geboorte akte vermeldt echter het geboortejaar 1896.
Het is haar met kinderen niet echt goed verlopen. Het eerste kind Hendrika Wilhelmina werd voor het huwelijk geboren en stierf 1,5 jaar oud. Haar 2e kind, Johanna Hendrika van Poorten werd 6 maanden oud. Haar 3e kind, Hendrikus Adrianus van Poorten is op 13 jarige leeftijd opgenomen in het psychiatrische inrichting St. Joseph in Heel en Panheel. Op 18 jarige leeftijd, 29 september 1917, vertrekt hij naar de psychiatrische inrichting in Bloemendaal. Volgens huisregels worden psychiatrische patiënten pas na één jaar opgenomen in het bevolkingsregister van Bloemendaal. Aangezien hij in Bloemendaal niet is opgenomen in het bevolkingsregister kan worden aangenomen, dat hij binnen één jaar weer is vertrokken of ...
Het 4e kind, Nicola François van Poorten wordt 3 jaar oud.
Het 5e kind, Hendrika Wilhelmina, wordt geboren na het overlijden van haar echtgenoot van Poorten. Het kind voert de naam Dijst. Het blijft leven en wordt 80 jaar.
Het 6e kind, Leonard wordt geboren terwijl zij hertrouwd is. Echter het kind wordt kennelijk niet door de echtgenoot erkend en blijft de naam Dijst voeren. Leonard wordt 2 jaar oud.
De voorgaande twee kinderen worden niet door haar nieuwe echtgenoot, Gerrit van Dam, erkend. De vader(s) van die twee kinderen is onbekend gebleven. Daarom hebben zij de naam van de moeder, Dijst.
Op 6 september 1893 wordt Hendrika Wilhelmina, oud 20 jaar, opgenomen in het Binnengasthuis. Zij is opgenomen met een acute keelpijn en verlaat het ziekenhuis op 12 oktober 1893.
37   Anna Petronella Dijst is geboren op zondag 21-01-1877 om 19:30 in Amsterdam dochter van Hendricus Josephus Dijst (zie 25) en Johanna de Kijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-01-1877. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hendricus Josephus Dijst (1833-1913) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn Jan van Sijp, zonder beroep, 41 jaar, Foelidwarsstraat 39 en Mark Weenink, zonder beroep, 45 jaar, Valkenburgergracht 51.
Anna is overleden op maandag 23-06-1941 om 17:00 in Amsterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25-06-1941.
Aangegeven door Johannes Woldering, 64 jaar, aanspreker, wonende te Amsterdam.
Adressen:
21-01-1877     Grote Kattenburgerstraat 36, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1881     Sint Nicolaasstraat 29, Amsterdam
01-1882     Leidsekruisstraat 2, Amsterdam
09-1884     Korte Leidsedwarsstraat 155, boven kamer, Amsterdam
02-1888     Korte Leidsedwarsstraat 137, gang, Amsterdam
18-12-1895     Groot Hemelrijk 22, Amsterdam (Huwelijk)
05-03-1896     Korte Leidsedwarsstraat 131, Amsterdam
11-02-1897     Nieuwe Looijersstraat 238, Amsterdam
10-06-1897     Govert Flinckstraat 127/I voor, Amsterdam
28-11-1898     1e Oosterparkstraat 145/II, Amsterdam
12-07-1900     3e Oosterparkstraat 43/I, Amsterdam
18-09-1901     3e Oosterparkstraat 24/I, Amsterdam
23-05-1907     Camperstraat 60/I, Amsterdam
25-03-1908     3e Oosterparkstraat 66 Beletage, Amsterdam
27-04-1910     1e Oosterparkstraat 182/I, Amsterdam
01-02-1911     Noordsingel 39, Venray (Afkomstig van Amsterdam; Stichting Psychiatrisch Centrum St. Anna)
17-02-1912     Camperstraat 60/I, Amsterdam (Afkomstig van Venray)
25-08-1913     Iepenweg 5/III, Amsterdam
09-02-1927     Onderlangs 75/hs, Amsterdam (Overlijdenswewg)
Anna trouwde met Lodewijk de Vries, 19 jaar oud, op woensdag 11-12-1895 in Amsterdam.
Getuigen zijn Albert Johannes Imcken, bode, oud 53 jaar; Jan Schubart, bode, oud 52 jaar; Ludowicus Johannes Libert, bode, oud 40 jaar; Jan Frederik Muller, agent van politie, oud 60 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Lodewijk is geboren op maandag 31-01-1876 om 02:30 in Amsterdam, zoon van Pieter de Vries en Hilke Lodewijks. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 02-02-1876.
Bij de inschrijving van de geboorte van Lodewijk, die geboren is in de kraaminrichting van het Binnengasthuis, wordt geen vader genoemd. De aangifte wordt gedaan door Hendrik Velthuijsen, huismeester van het Binnengasthuis, 40 jaar. De moeder is Hilke Lodewijks. Zij woont in een ark aan de Westerdoksdijk. Als getuigen op de geboorteakte wordt genoemd Franciscus Teunissen, 36 jaar en Johannes Maas, 45 jaar, beiden bode in het Binnengasthuis. Een aantekening op de akte geeft aan, dat Lodewijk op 4 november 1880 bij het huwelijk van Hilke Lodewijks en Pieter de Vries wordt erkend. Het ouderlijk huwelijk wordt gesloten in de gemeente (den) Helder.
Lodewijk trouwde later op donderdag 03-07-1947 in Amsterdam met Hendrica Catharina Verplak (1879-1956).
Dit huwelijk werd ontbonden op dinsdag 21-02-1950 in Amsterdam..
Lodewijk is overleden op zaterdag 14-06-1958 om 17:30 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-06-1958.
Het overlijden is aangegeven door Christina Smit, oud 45 jaar. Op het bidprentje wordt vermeld dat Lodewijk de Vries zijn dierbare echtgenote met 17 jaar overleefde. Zijn echtgenote die hiermee bedoeld wordt is Anna Petronella Dijst die op 23 juni 1941 overleden. Kijkend naar de overlijdensakte blijkt dat Lodewijk de Vries ook getrouwd is geweest met Hendrica Catharina Verplak. Dat is niet vóór zijn huwelijk met Anna Petronella Dijst. Hij is dan 19 jaar en de huwelijksakte vermeldt niet dat hij weduwnaar is. Hij is dus kennelijk na het overlijden van zijn echtgenote Anna Petronella Dijst opnieuw getrouwd. Maar waarom wordt dan in het bidprentje daar niets over gezegd, maar alleen verwezen naar ’zijn dierbare echtgenote’ die hij met 17 jaar overleefde?????.
Adressen:
31-01-1876     Westerdoksdijk in een ark, Amsterdam (Geboorteadres)
02-1890     Kleine Kattenburgerstraat 13, Amsterdam
03-1890     Haarlemmerstraat 31, Amsterdam
06-1891     Commelinstraat 79, Amsterdam
07-1891     Elandsstraat 177, Amsterdam (Broeders van Amsterdam; opvanghuis voor jongens)
18-12-1895     Groot Hemelrijk 22, Amsterdam (Huwelijk)
05-03-1896     Korte Leidsedwarsstraat 131, Amsterdam
11-02-1897     Nieuwe Looijersstraat 238, Amsterdam
10-06-1897     Govert Flinckstraat 127/I voor, Amsterdam
28-11-1898     1e Oosterparkstraat 145/II, Amsterdam
12-07-1900     3e Oosterparkstraat 43/I, Amsterdam
18-09-1901     3e Oosterparkstraat 24/I, Amsterdam
23-05-1907     Camperstraat 60/I, Amsterdam
25-03-1908     3e Oosterparkstraat 66 Beletage, Amsterdam
27-04-1910     1e Oosterparkstraat 182/I, Amsterdam
25-08-1913     Iepenweg 5/III, Amsterdam
09-02-1927     Onderlangs 75/hs, Amsterdam
20-10-1941     Rijksstraatweg 187, Ouder-Amstel (Afkomstig van Amsterdam)
01-03-1945     Rondehoep Oost 25, Amsterdam
15-07-1947     Centuurbaan 139/II, Amsterdam
17-12-1948     Kampweg 7, Wageningen (Afkomstig van Amsterdam)
21-09-1950     Berkenlaan 11, Wageningen
01-03-1951     Tarthorst 32, Wageningen
10-08-1951     Dahliastraat 22, Wageningen
01-02-1954     Klalfjeslaan 350, Amsterdam (Huize Buitenveldert, tehuis voor ouden van dagen; overlijdensadres)
Beroepen:
1895     Smid
1928     Machinist
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
Op 1 december 1885 werd Anna Petronella opgenomen op de Chrirurgische Kinderafdeling van het Binnengasthuis. Zij is dan 8 jaar. Op 30 december 1885 werd zij uit het ziekenhuis ontslagen. (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters)
Op 2 februari 1911 werd ze opgenomen in St. Anna Gesticht voor Krankzinnigen in Venray. Daar bleef zij tot 14 februari 1912 (bron: Bevolkingsregister Venray)
38   Gerardus Dijst is geboren op woensdag 24-07-1861 om 05:00 in Amsterdam zoon van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26-07-1861. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1815-1890) [zie 16] [oudoom vaderszijde] en Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Gerardus is geboren op de dag van het huwelijk van zijn ouders en wel voordat zij in het huwelijk traden. hij is namelijk om 05:00 uur geboren. Getuige is ook Henricus Petrus ter Haak, stukadoor, 44 jaar, wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Gerardus is overleden op dinsdag 28-02-1933 om 06:00 in Amsterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 01-03-1933.
De aangifte is gedaan door Johannes Carolos van Herpt, aanspreker, 23 jaar en Ekhard Dulfer, aanspreker, 62 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
24-07-1861     Korte Leidsedwarsstraat 141, Amsterdam (Geborteadres)
05-1862     Boomstraat 590, Amsterdam
01-1863     Tichelstraat 19, Amsterdam
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
02-1885     Lindengracht 146, Amsterdam (Huwelijk)
09-1887     Willemsstraat 196, onderkamer, Amsterdam
02-1888     Palmstraat 78, Amsterdam
03-1890     Palmstraat 58, Amsterdam
01-1891     2e Goudsbloemdwarsstraat 15, Amsterdam
23-04-1894     2e Goudsbloemdwarsstraat 22/hs, Amsterdam
16-04-1915     Korsjespoortsteeg 3/hs, Amsterdam
02-09-1926     Blankenstraat 37/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1885     Werkman
1918     Handlanger
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
23-02-1885     geboorteaangifte Elisabeth Catharina Petronella Dijst (1885-1978) [zie 69]    [vader]
22-04-1887     geboorteaangifte Johannes Hendricus Dijst (1887-1966) [zie 70]    [vader]
21-11-1888     huwelijk Hendricus Irik (1863-1952) en Elisabeth Antonetta Sophia Dijst (1868-1916) [zie 39]    [broer bruid]
23-06-1889     geboorteaangifte Anna Hendrika Geertruida Dijst (1889-1890) [zie 38,3]    [vader]
07-09-1891     geboorteaangifte Anna Dijst (1891-1895) [zie 38,4]    [vader]
18-10-1893     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1893-1953) [zie 71]    [vader]
05-02-1896     geboorteaangifte Catharina Clasina Dijst (1896-1961) [zie 72]    [vader]
21-04-1897     geboorteaangifte Anna Hendrika Geertruida Dijst (1897-1984) [zie 73]    [vader]
21-03-1899     geboorteaangifte Dirk Frederik Dijst (1899-1900) [zie 38,8]    [vader]
23-06-1900     geboorteaangifte Petrus Johannes Dijst (1900-1900) [zie 38,9]    [vader]
21-08-1901     geboorteaangifte Anna Dijst (geb. 1901) [zie 74]    [vader]
06-07-1903     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1903-1903) [zie 38,11]    [vader]
18-06-1930     huwelijk Cornelis Antonius van Hoek (1906-1987) en Anna Dijst (1910-1999) [zie 149]    [grootvader vaderszijde bruid]
Gerardus trouwde met Anna Burgers, 19 jaar oud, op woensdag 18-02-1885 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 05-02-1885 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Getuigen zijn Jan Hendrik Burgers, werkman, 24 jaar, broer van de bruid; Pieter Heinrich Stricker, werkman, 30 jaar; Nicolaas Eduardus Lansdorp, suikerbakker, 49 jaar, oom van de bruidegom; Jacobus Cornelis Lansdorp, werkman, 45 jaar, oom van de bruidegom; allen wonende te Amsterdam. De huwelijksakte is door de beide moeders niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Anna is geboren op maandag 05-06-1865 om 04:00 in Amsterdam, dochter van Jan Heinrich Burgers en Anna de Graan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 06-06-1865. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan Heinrich Burgers (1825-1888) [vader].
Getuigen zijn Cato de Graaf, kleermaker, 52 jaar en Willem Pieter, sjouwer, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Anna is overleden op zaterdag 16-12-1939 om 03:30 in Amsterdam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-12-1939.
De aangifte is gedaan door Johan Lubsen, aanspreker, 51 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
05-06-1865     Lindengracht 324, Amsterdam (Geboorteadres)
04-1874     1e Goudsbloemdwarsstraat 26, Amsterdam
01-1880     Dam 14, Amsterdam (Inwonend bij Hergt)
02-1881     1e Goudsbloemdwarsstraat 26, Amsterdam
10-1883     1e Goudsbloemdwarsstraat 16, onderkamer, Amsterdam
12-1884     1e Goudsbloemdwarsstraat 1, Amsterdam
02-1885     Lindengracht 146, Amsterdam (Huwelijk)
09-1887     Willemsstraat 196, onderkamer, Amsterdam
02-1888     Palmstraat 78, Amsterdam
03-1890     Palmstraat 58, Amsterdam
01-1891     2e Goudsbloemdwarsstraat 15, Amsterdam
23-04-1894     2e Goudsbloemdwarsstraat 22/hs, Amsterdam
16-04-1915     Korsjespoortsteeg 3/hs, Amsterdam
02-09-1926     Blankenstraat 37/I, Amsterdam (Overlijdensadres echtgenoot)
30-03-1933     Czaar Peterstraat 2/I, Amsterdam
09-12-1937     Marnixstraat 60/hs rechts, Amsterdam (Inwonend bij neef Hendricus Lambertus Dijst)
05-04-1939     Witte de Withstraat 3/III, Amsterdam (Inwonend bij haar dochter A.H.G.; Overlijdensadres)
Beroepen:
01-1880     Dienstbode
1918     Winkelierster
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Gerardus en Anna:
1 Elisabeth Catharina Petronella Dijst, geboren op vrijdag 20-02-1885 in Amsterdam. Volgt 69.
2 Johannes Hendricus Dijst, geboren op woensdag 20-04-1887 in Amsterdam. Volgt 70.
3 Anna Hendrika Geertruida Dijst, geboren op donderdag 20-06-1889 om 11:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 23-06-1889. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [vader] en Hendricus Irik (1863-1952) [zie 39] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Getuige is ook Pieter Henrich Stricker, werkman, 34 jaar, wonende te Amsterdam.
Anna is overleden op woensdag 19-11-1890 om 04:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21-11-1890.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 38 jaar en Johannes Drieman, aanspreker, 64 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Anna bleef ongehuwd.
Adressen:
20-06-1889     Palmstraat 78, Amsterdam (Geboorteadres)
03-1890     Palmstraat 58, Amsterdam (Overlijdensadres)
4 Anna Dijst, geboren op maandag 07-09-1891 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-09-1891. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [grootvader vaderszijde] en Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [vader].
Getuige is ook Gerrit van den Berg, koopman, 50 jaar, wonende te Amsterdam.
Anna is overleden op donderdag 14-02-1895 om 13:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-02-1895.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 43 jaar en Johannes David Kesselen, aanspreker, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
07-09-1891     2e Goudsbloemdwarsstraat 15, Amsterdam (Geboorteadres)
23-04-1894     2e Goudsbloemdwarsstraat 22, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
5 Gerardus Dijst, geboren op dinsdag 17-10-1893 in Amsterdam. Volgt 71.
6 Catharina Clasina Dijst, geboren op maandag 03-02-1896 in Amsterdam. Volgt 72.
7 Anna Hendrika Geertruida Dijst, geboren op woensdag 21-04-1897 in Amsterdam. Volgt 73.
8 Dirk Frederik Dijst, geboren op maandag 20-03-1899 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21-03-1899. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 29 jaar en Henri Herens, beambte, 62 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Dirk is overleden op dinsdag 07-08-1900 om 17:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-08-1900.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 48 jaar en Franciscus Hamers, aanspreker, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
20-03-1899     2e Goudsbloemdwarsstraat 22, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
9 Petrus Johannes Dijst, geboren op donderdag 21-06-1900 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23-06-1900. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 67 jaar en Johan van Beresteijn, beambte, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petrus is overleden op zaterdag 29-12-1900 om 17:00 in Amsterdam, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-12-1900.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 48 jaar en Isaak Dirk Daam, aanspreker, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
21-06-1900     2e Goudsbloemdwarsstraat 22, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
10 Anna Dijst, geboren op dinsdag 20-08-1901 in Amsterdam. Volgt 74.
11 Theodorus Dijst, geboren op zaterdag 04-07-1903 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 06-07-1903. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 33 jaar, wonende te Ouderkerk aan de Amstel en Gautier Oltmans, ambtenaar, 34 jaar, wonende te Amsterdam.
Theodorus is overleden op zondag 19-07-1903 om 03:00 in Amsterdam, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21-07-1903.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 51 jaar en Leendert Willem Koch, aanspreker, 70 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
04-07-1903     2e Goudsbloemdwarsstraat 22, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Marine-lichting 1881, nummer 1552, vanaf 6 mei 1881 tot 6 mei 1885. Gerardus Dijst is groot 1.67 meter.
Het eerste kind, Elisabeth Catharina Petronella werd 2 dagen na het huwelijk geboren. Het huwelijk was op 18 februari 1885 en Elisabeth werd geboren op 20 februari 1885.
Het jaar 1900 was voor het gezin een bijzonder jaar. Zoon Dirk Frederik, oud 16 maanden overleed op 7 augustus 1900, twee maanden nadat zijn broertje Petrus Johannes geboren was (juni 1900). Dit broertje was ook geen lang leven beschoren. Vier maanden na het overlijden van zijn broertje Dirk Frederik is ook Petrus Johannes, oud 6 maanden, op 29 december 1900 overleden.
Ook Theodorus, het laatste en jongste kind van het gezin is slechts 15 dagen oud geworden.
39   Elisabeth Antonetta Sophia Dijst is geboren op donderdag 16-01-1868 om 05:30 in Amsterdam dochter van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16-01-1868. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Pieter Rijfordt, werkman, 32 jaar, wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op woensdag 20-12-1916 om 11:00 in Amsterdam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-12-1916.
De aangifte is gedaan door Petrus Josephus van Herpt, aanspreker, 39 jaar en Barend Wouters, aanspreker, 67 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
16-01-1868     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorteadres)
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
21-11-1888     Palmstraat 78, Amsterdam (Huwelijk)
09-1889     2e Goudsbloemdwarsstraat 25, Amsterdam
01-1891     Goudsbloemstraat 111, Amsterdam
02-11-1891     Lindengracht 144a, Amsterdam
02-04-1895     Goudsbloemstraat 165, Amsterdam
30-12-1895     Goudsbloemstraat 171/I, Amsterdam
van 10-01-1899 tot 10-11-1899     Goudsbloemstraat 173/hs, Amsterdam
14-04-1901     Goudsbloemstraat 177/II, Amsterdam
14-11-1902     Goudsbloemstraat 171/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Elisabeth trouwde met Hendricus Irik, 25 jaar oud, op woensdag 21-11-1888 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Dijst (1861-1933) [zie 38] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Nicolaas Eduard Lansdorp, oom van de bruid, werkman, 53 jaar; Dirk Johannes Degger, schoenmaker, 48 jaar; Pieter Schenk, bediende, 37 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is niet ondertekend door de bruidegom en de beide moeders, omdat zij niet kunnen schrijven. Na het lijden van Elisabeth Antonetta Sophia Dijst hertrouwt Hendricus op 30-12-1920 in Amsterdam met Johanna Vroonhof. In 1926 komt Johanna Vroonhof te overlijden.
Hendricus is geboren op woensdag 23-09-1863 om 09:00 in Amsterdam, zoon van Hendricus Irik en Magdalena Johanna Lampe. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24-09-1863.
De aangifte is gedaan door Wilhelmina Geertruida Cavallino, vroedvrouw, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Jan Adolph Klijn, zonder beroep, 55 jaar en Willem Honstede, bediende, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendricus is overleden op woensdag 27-02-1952 om 00:30 in Amsterdam, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-02-1952.
De aangifte is gedaan door Hendrik Simon van der Toorren, 64 jaar, aanspreker, wonende te Amsterdam.
Adressen:
van 27-08-1829 tot 27-08-1928     Keizersstraat 32/I, Amsterdam
21-11-1888     Palmstraat 78, Amsterdam (Huwelijk)
09-1889     2e Goudsbloemdwarsstraat 25, Amsterdam
01-1891     Goudsbloemstraat 111, Amsterdam
02-11-1891     Lindengracht 144a, Amsterdam
02-04-1895     Goudsbloemstraat 165, Amsterdam
30-12-1895     Goudsbloemstraat 171/I, Amsterdam
10-01-1899     Goudsbloemstraat 173/hs, Amsterdam
14-04-1901     Goudsbloemstraat 177/II, Amsterdam
14-11-1902     Goudsbloemstraat 171/I, Amsterdam
27-12-1926     Nieuwebrugsteeg 9/I voor, Amsterdam
08-10-1927     Oudezijds Voorburgwal 10/I, Amsterdam
11-07-1928     Zeedijk 48/hs, Amsterdam
13-09-1928     Oudezijds Voorburgwal 10/I, Amsterdam
16-09-1929     Oudezijds Voorburgwal 13/I, Amsterdam
10-08-1931     Molensteeg 5/hs, Amsterdam
20-11-1931     Bethaniëndwarsstraat 5/hs, Amsterdam
06-04-1932     Binnen Visschersstraat 6/I voor, Amsterdam
17-08-1936     Binnen Wieringenstraat 9/II voor, Amsterdam
19-12-1936     Binnen Visschersstraat 19/II, Amsterdam
01-11-1938     Haarlemmer Houttuinen 65/II, Amsterdam
03-07-1939     Haarlemmer Houttuinen 34/I, Amsterdam
26-02-1940     Korte Prinsengracht 47/II, Amsterdam
18-11-1940     Palmgracht 95/hs, Amsterdam
26-03-1941     Westerstraat 69/II, Amsterdam
07-02-1946     Prins Hendrikkade 167/hs, Amsterdam (Huize Lidwina; overlijdensadres)
Beroepen:
09-1889     Stratenmaker
1916     Werkman
Getuige bij:
23-06-1889     geboorteaangifte Anna Hendrika Geertruida Dijst (1889-1890) [zie 38,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
40   Theodorus Dijst is geboren op donderdag 12-08-1869 om 07:30 in Amsterdam zoon van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Hendricus Lampe Hz, metselaar, 35 jaar, wonende te Amsterdam. De leeftijd van Theodorus Dijst wordt vermeld als 24 jaar in plaats van 21 jaar.
Theodorus is overleden op zaterdag 01-04-1944 om 20:30 in Vught, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-04-1944.
Overleden in Vught en wonende te Amsterdam. De aangifte is gedaan door Hendrikus Cornelis van Houten, 50 jaar, bode, wonende te Vught.
Adressen:
12-08-1869     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorteadres)
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
01-07-1895     Lindengracht 39, Amsterdam
07-12-1895     Goudsbloemstraat 171, Amsterdam
1899     Sint Annastraat 16/I voor, Amsterdam
13-01-1899     Sint Annadwarsstraat 24/1, Amsterdam
02-03-1899     Sint Annadwarsstraat 44/I, Amsterdam
16-05-1899     Sint Annadwarsstraat 13/I voor, Amsterdam
25-08-1900     Saenredamstraat 41/II, Amsterdam
06-11-1900     Anjeliersstraat 195/ onderhuis, Amsterdam
13-03-1901     Dolle Begijnensteeg 7/II, Amsterdam
20-05-1904     Sint Annadwarsstraat 11/I, Amsterdam
01-12-1904     Bloemstraat 12/hs, Amsterdam
03-01-1905     Sint Annadwarsstraat 3/I achter, Amsterdam
19-09-1906     Enge Kerksteeg 1/II, Amsterdam
24-11-1906     Sint Annadwarsstraat 1/I, Amsterdam
13-03-1908     Molensteeg 2/hs, Amsterdam
14-12-1908     Quellijnstraat 136/I voor, Amsterdam
05-02-1909     Molensteeg 6/I, Amsterdam
11-06-1910     Palmgracht 10/hs, Amsterdam
03-06-1925     van Beuningenstraat 110/II, Amsterdam
06-09-1926     Lindengracht 184/I, Amsterdam
12-04-1932     Brouwersgracht 67/hs, Amsterdam
11-12-1935     Brouwersgracht 91/II, Amsterdam
02-05-1938     Hoofdweg 40/hs, Amsterdam
05-10-1938     Gillis van Ledenberchstraat 24/I, Amsterdam
13-04-1939     Linnaeus Parkweg 43/hs, Amsterdam
14-06-1940     Hoogeweg 22/hs, Amsterdam
27-03-1941     Johannes Vermeerstraat 22/hs, Amsterdam (Inwonend bij Liebregs)
01-04-1944     Boxtelseweg 48, Vught (Psychiatrisch ziekenhuis)
Beroepen:
23-07-1908     Werkman
06-09-1910     Glazenwasser
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
27-07-1899     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1899-1968) [zie 75]    [vader]
28-02-1902     geboorteaangifte Bep Dijst (1902-1978) [zie 76]    [vader]
30-03-1904     geboorteaangifte Catharina Sophia Dijst (1904-1988) [zie 77]    [vader]
25-06-1906     geboorteaangifte Cornelia Elisabeth Dijst (1906-1989) [zie 78]    [vader]
23-07-1908     geboorteaangifte Johan Joseph Dijst (1908-1982) [zie 79]    [vader]
08-09-1910     geboorteaangifte Johannes Bernardus Dijst (1910-1978) [zie 80]    [vader]
15-03-1915     geboorteaangifte Gerardus Dijst (1915-2001) [zie 82]    [vader]
Theodorus trouwde met Catharina Sophia Hartman, 21 jaar oud, op woensdag 06-07-1898 in Amsterdam.
Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend (Catharina Sophia). Getuigen zijn August Eduard Zahn, ambtenaar, 25 jaar; Albert Johannes Imcken, bode, 55 jaar; Jan Schubart, bode, 54 jaar; Adrianus van Dieren, bode, 37 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is door de moeder van de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Catharina is geboren op vrijdag 08-06-1877 om 02:00 in Amsterdam, dochter van Johan Joseph Hartman en Catharina Sophia Negenborn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 08-06-1877. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Johan Joseph Hartman (1853-1932) [vader].
Getuigen zijn Coenraad Pieter Negenborn, werkman, 28 jaar en Adrianus Negenborn, werkman, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op maandag 09-04-1951 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Tegen het eind van het leven van haar man Theodorus Dijst leefde zij gescheiden van hem. Mogelijk vanwege zijn psychische ziekte. Om aan de kost te komen had zij vanaf 01-09-1934 een marktvergunning om in het centrum van de stad te venten met vis.
Adressen:
08-06-1877     Boerensteeg 2, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1881     Boerensteeg 17, Amsterdam
11-1882     Koningsstraat 37, Amsterdam
11-1887     Sint Annadwarsstraat 8, Amsterdam
04-1888     Sint Annastraat 14, Amsterdam
26-03-1897     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
20-07-1898     Goudsbloemstraat 171, Amsterdam (Samen met dochter Catharina Sophia)
1899     Sint Annastraat 16/I voor, Amsterdam
13-01-1899     Sint Annadwarsstraat 24/1, Amsterdam
02-03-1899     Sint Annadwarsstraat 44/I, Amsterdam
16-05-1899     Sint Annadwarsstraat 13/I voor, Amsterdam
25-08-1900     Saenredamstraat 41/II, Amsterdam
06-11-1900     Anjeliersstraat 195/ onderhuis, Amsterdam
13-03-1901     Dolle Begijnensteeg 7/II, Amsterdam
20-05-1904     Sint Annadwarsstraat 11/I, Amsterdam
01-12-1904     Bloemstraat 12/hs, Amsterdam
03-01-1905     Sint Annadwarsstraat 3/I achter, Amsterdam
19-09-1906     Enge Kerksteeg 1/II, Amsterdam
24-11-1906     Sint Annadwarsstraat 1/I, Amsterdam
13-03-1908     Molensteeg 2/hs, Amsterdam
14-12-1908     Quellijnstraat 136/I voor, Amsterdam
05-02-1909     Molensteeg 6/I, Amsterdam
11-06-1910     Palmgracht 10/hs, Amsterdam
03-06-1925     van Beuningenstraat 110/II, Amsterdam
06-09-1926     Lindengracht 184/I, Amsterdam
12-04-1932     Brouwersgracht 67/hs, Amsterdam
02-05-1938     Brouwersgracht 91/II, Amsterdam
02-05-1938     Hoofdweg 40/hs, Amsterdam
27-09-1938     Gillis van Ledenberchstraat 24/I, Amsterdam
03-05-1939     Violettenstraat 10/I, Amsterdam
09-11-1944     Westerstraat 201/I links, Amsterdam
20-02-1947     Vinkeveen (Afkomstig van Amsterdam)
28-04-1947     Gillis van Ledenberchstraat 126/II, Amsterdam (Afkomstig van Vinkeveen)
10-02-1948     Nieuwe Passeerdersstraat 2, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Theodorus en Catharina:
1 Catharina Sophia Dijst, geboren op vrijdag 26-03-1897 om 17:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-03-1897.
Zij is geboren ruim een jaar voor het huwelijk van haar ouders en heeft als geboortenaam Hartman. Bij het huwelijk van haar ouders op 06-07-1898 wordt zij erkend en krijgt zij de achternaam Dijst. Zij is geboren in de stedelijke inrichting voor kraamvrouwen. De aangifte is gedaan door Lammert Bosch, conciërge, 37 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 36 jaar en Hillebrand van der Horst, beambte, 61 jaar, bedien wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op dinsdag 18-12-1900 om 06:00 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-12-1900.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 63 jaar en Gerrit Huetinck, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Catharina bleef ongehuwd.
Adressen:
26-03-1897     Keizersgracht 127, Stedelijke inrichting voor kraamvrouwen, Amsterdam (Geboorteadres)
20-07-1898     Goudsbloemstraat 171, Amsterdam (Samen met haar moeder)
voor 1899     Sint Annastraat 16/I, Amsterdam
13-01-1899     Sint Annadwarsstraat 24/1, Amsterdam
02-03-1899     Sint Annadwarsstraat 44/I, Amsterdam
16-05-1899     Sint Annadwarsstraat 13/I voor, Amsterdam
25-08-1900     Saenredamstraat 41/II, Amsterdam
06-11-1900     Anjeliersstraat 195/ onderhuis, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
2 Theodorus Dijst, geboren op woensdag 26-07-1899 in Amsterdam. Volgt 75.
3 Elisabeth Catharina Petronella (Bep) Dijst, geboren op donderdag 27-02-1902 in Amsterdam. Volgt 76.
4 Catharina Sophia Dijst, geboren op maandag 28-03-1904 in Amsterdam. Volgt 77.
5 Cornelia Elisabeth Dijst, geboren op zaterdag 23-06-1906 in Amsterdam. Volgt 78.
6 Johan Joseph Dijst, geboren op woensdag 22-07-1908 in Amsterdam. Volgt 79.
7 Johannes Bernardus Dijst, geboren op dinsdag 06-09-1910 in Amsterdam. Volgt 80.
8 Marinus Cornelis Dijst, geboren op maandag 13-01-1913 in Amsterdam. Volgt 81.
9 Gerardus Dijst, geboren op zaterdag 13-03-1915 in Amsterdam. Volgt 82.
10 Willem Dijst, geboren op maandag 12-06-1916 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-06-1916.
Willem is overleden op donderdag 12-01-1922 om 08:30 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-01-1922. Hij is begraven op dinsdag 17-01-1922 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangifte is gedaan door Johan Gerrit Elward, aanspreker, 44 jaar en Albertus Willemse, aanspreker, 44 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
van 12-06-1916 tot 06-?-1916     Palmgracht 10/hs, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Theodorus Dijst wordt op 21-03-1889 vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. Hij krijgt een uitkering op grond van de Invaldiiteitswet met invaliditeitsrente.

Uit de staking der glazenwasschers (uit de krant Algemeen Handelsblad, dd. 05-12-1913)
De glazenwasscher Th. Dijst had tijdens de glazenwasscherstaking in het vorige jaar mede gestaakt, maar had het werk weer opgevat, omdat de toestand van zijn gezin – vrouw en zes kinderen – dit noodzakelijk maakte.
Op 2 juli werd hij ’s morgens onder politiegeleide naar de van der Helststraat gebracht en ’s avonds keerde hij met twee politie-agenten, weer naar huis terug. De politie en de werkwilligen stapten, omdat zij door stakers gevolgd werden, aan het kruispunt Vijzelgracht op de tram, die naar de Westerstraat reed. Daar stapten zij uit, evenals de stakers, bij wie zich spoedig een groote menigte , onder wie scheldende vrouwen, aansloot. Nadat twee der werkwilligen in hun woningen aan de Westerstraat en de Goudsbloemdwarsstraat waren afgezet, moest nu Dijst nog worden thuisgebracht. Deze woonde op de Palmgracht, maar in de Palmdwarsstraat gekomen, begon het publiek zoo op te dringen, dat de politie de wapens niet kon trekken. Dijst kreeg daarop van verschillende personen slagen. De [politieagenten, bevreesd dat Dijst hun ontrukt zou worden, duwden Dijst in een winkeltje. Zij dreigden de menigte met de revolver, wat ontzag inboezemde, waarop Dijst zonder dat er verder iets gebeurde naar huis werd geleid.
Dijst is, ten gevolge van de mishandelingen die hij ondergaan heeft, acht dagen thuis moeten blijven.
Gisteren stonden twee glazenwasschers, die hij als daders der mishandeling had aangewezen voor de vierde Kamer der Rechtbank alhier terecht, wegens openlijke geweldpleging. Zij lieten verstek gaan. De politieagenten, die Dijst hadden vergezeld, konden slechts één der beklaagden herkennen.
Het O.M. mr. Jorissen eischte tegen dezen beklaagde zes maanden gevangenisstraf. Voor den anderen bekl. Die niet herkend werd, vorderde hij vrijspraak.
41   Catharina Rosalia Dijst is geboren op vrijdag 03-12-1875 om 11:30 in Amsterdam dochter van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 05-12-1877. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Eduardus Lansdorp, werkman, 41 jaar en Adrianus Strikkers, schoenmaker, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op maandag 12-07-1937 om 05:30 in Amsterdam, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13-07-1937.
De aangifte is gedaan door Adriaan Frederik Engelke, aanspreker, 54 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
03-12-1875     Tichelstraat 19, Amsterdam (Geboorteadres)
13-05-1876     Lindengracht 90, Amsterdam
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
01-07-1895     Lindengracht 39, Amsterdam
01-11-1895     Paleisstraat 39, Amsterdam (Inwonende in het gezin Kooij van haar nicht Maria Elisabeth)
20-01-1899     Nassaustraat 13/IV, Amsterdam (Huwelijk)
27-04-1900     Haarlemmerstraat 98/II voor, Amsterdam
03-08-1900     Haarlemmerdijk 133/II, Amsterdam
24-09-1900     Wiegelstraat 56, bovenhuis, Amsterdam
15-12-1900     Wiegelstraat 17/hs, Amsterdam
19-02-1901     Goudsbloemstraat 161/III voor, Amsterdam
29-08-1901     de Wittenkade 38/hs, Amsterdam
05-12-1901     de Wittenkade 44, onderhuis, Amsterdam
22-10-1902     Vinkenstraat 49/I, Amsterdam
30-12-1904     Prinsengracht 299/hs achter, Amsterdam
08-11-1909     Lindenstraat 24 B/hs, Amsterdam
03-10-1913     Frederikstraat 21/hs, Amsterdam
17-03-1927     Wilhelminastraat 150/hs, Amsterdam
27-02-1931     Wilhelminastraat 85/hs, Amsterdam
14-04-1934     Jan Pieter Heijestraat 119/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Catharina trouwde met Hendrik Mollee, 23 jaar oud, op woensdag 11-01-1899 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 32 jaar; Johannes Imcken, bode, 56 jaar; Jan Schubart, bode, 55 jaar; Ludovicus Johannes Libert, bode, 43 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is door de vader van de bruid niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is geboren op vrijdag 06-08-1875 om 04:00 in Amsterdam, zoon van Hendrik Mollee en Joanna van Bentem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 06-08-1875. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Mollee (1846-1892) [vader].
Getuigen zijn Pieter Mollee, schilder, 39 jaar en Petrus Stephanius Bakker, schilder, dertig jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op woensdag 02-06-1943 om 06:02 in Amsterdam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-06-1943. Hij is begraven op maandag 07-06-1943 in Amsterdam, R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
De aangifte is gedaan door Johannes Jacobus Josephus Louwens, aanspreker, 41 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
06-08-1875     Egelantiersstraat 133 / Schoorsteenvegersgang, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1876     Tuinstraat 75, Amsterdam
07-1877     Anjeliersstraat 85, Amsterdam
06-1881     Teerketelsteeg 6, Amsterdam
04-1883     Vinkenstraat 138, Amsterdam
03-1884     Haarlemmerdijk 96, Amsterdam
04-1884     Marnixstraat 121, Amsterdam
01-1885     Egelantiersstraat 110, onder voorkamer, Amsterdam
07-1888     3e Hugo de Grootstraat 52/III, Amsterdam
20-01-1899     Nassaustraat 13/IV, Amsterdam (Huwelijk)
27-04-1900     Haarlemmerstraat 98/II voor, Amsterdam
03-08-1900     Haarlemmerdijk 133/II, Amsterdam
24-09-1900     Wiegelstraat 56, bovenhuis, Amsterdam
15-12-1900     Wiegelstraat 17/hs, Amsterdam
19-02-1901     Goudsbloemstraat 161/III voor, Amsterdam
29-08-1901     de Wittenkade 38/hs, Amsterdam
05-12-1901     de Wittenkade 44, onderhuis, Amsterdam
22-10-1902     Vinkenstraat 49/I, Amsterdam
30-12-1904     Prinsengracht 299/hs achter, Amsterdam
08-11-1909     Lindenstraat 24 B/hs, Amsterdam
03-10-1913     Frederikstraat 21/hs, Amsterdam
17-03-1927     Wilhelminastraat 150/hs, Amsterdam
27-02-1931     Wilhelminastraat 85/hs, Amsterdam
14-04-1934     Jan Pieter Heijestraat 119/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1899     Koetsier
1943     Aanspreker
Getuige bij:
08-08-1907     huwelijk Hendrik Wilhelm Barbé (1884-1980) en Elisabeth Catharina Petronella Dijst (1885-1978) [zie 69]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
Catharina Rosalia werd op 4 oktober 1898 opgenomen in het Buitengasthuis. Het Buitengasthuis lag nabij het Wilhelminagasthuis. Na de bouw van het Wilhelminagasthuis kwam het Buitengasthuis te vervallen. Op 13 oktober werd zij uit het ziekenhuis ontslagen. Op 20 oktober 1898 werd zij weer opgenomen, maar nu in het Binnengasthuis. Zij is opgenomen wegens reumatische aandoening. Op 9 december 1898 werd zij uit het ziekenhuis ontslagen. (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters)
42   Johanna Christine Dijst is geboren op maandag 28-04-1879 om 17:00 in Amsterdam dochter van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29-04-1879. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Adrianus de Lange, werkman, 44 jaar en Christiaan Rabe, werkman, 56 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op maandag 04-11-1963 in Vinkeveen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
28-04-1879     Lindengracht 90, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1882     Lindengracht 98, Amsterdam
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
01-07-1895     Lindengracht 39, Amsterdam
04-11-1895     Nieuwe Leliestraat 70, Amsterdam (Dienstbode bij G. Kotting)
27-02-1899     Goudsbloemstraat 134, Amsterdam (Dienstbode bij V.Soeteman)
12-05-1899     Singel 159, Amsterdam (Dienstbode bij Bijlmer)
06-10-1899     Geldersekade 56, Amsterdam (Dienstbode bij J. Eijrond)
09-05-1901     Prinsengracht 578, Amsterdam (Dienstbode bij Bouvij)
07-11-1901     Leidsestraat 76, Amsterdam (Dienstbode bij T.Harm)
05-11-1902     Nicolaas Witsenkade 11, Amsterdam (Dienstbode bij Rubens)
18-02-1903     Roemer Visscherstraat 30, Amsterdam (Dienstbode bij Struwe)
15-08-1903     Keizersgracht 208, Amsterdam (Dienstbode bij Schmeink)
22-08-1904     Nieuwendijk 166, Amsterdam (Dienstbode bij Bartels)
28-03-1905     Keizersgracht 227, Amsterdam (Dienstbode bij Bartels)
28-06-1905     Willemstraat 43/II achter, Amsterdam (Huwelijk)
21-08-1905     Govert Flinckstraat 229, Amsterdam
28-12-1905     Tolstraat 48/hs, Amsterdam
06-03-1906     Ferdinand Bolstraat 133/I achter, Amsterdam
29-10-1906     Ruijsdaelstraat 73/II voor, Amsterdam
06-11-1907     Tuinstrtaat 46/hs, Amsterdam
17-09-1909     2e Nassaustraat 40/I achter, Amsterdam
30-11-1920     Goudsbloemstraat 138/hs, Amsterdam
05-06-1929     Goudsbloemstraat 138a/hs, Amsterdam
30-03-1933     2e Nassaustraat 36/I achter
05-03-1937     2e Nassaustraat 42/II voor, Amsterdam
29-03-1938     2e Nassaustraat 38/II achter, Amsterdam
25-10-1938     van Beuningenplein 28/III achter, Amsterdam
14-05-1941     van Beuningenstraat 26/III achter, Amsterdam
07-09-1943     Joan Melchior Kemperstraat 120/III, Amsterdam
04-04-1961     Danie Theronstraat 21/II, Amsterdam
04-11-1963     Vinkeveen/Waverveen (Overlijdensadres)
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde met Hermanus Freesen, 28 jaar oud, op woensdag 28-06-1905 in Amsterdam.
Getuigen zijn Karel Jacobus Bauer, spiegelmaker, 25 jaar; Hendrik Keur, smid, 31 jaar; Simon de Waal, zonder beroep, 31 jaar; Dirk Goudriaan, werkman, 35 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Hermanus is geboren op vrijdag 04-05-1877 om 12:00 in Hoorn, zoon van Johannes Petrus Freesen en Tietje Somers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-05-1877.
Geboren in het ziekenhuis in Hoorn. Bij de geboorte van Hermanus was zijn moeder ongehuwd. Bij een later huwelijk met J.P. Freesen is Hermanus door hem geëcht. Getuigen zijn Gerrit Wesselman, oud 41 jaar, van beroep broodbakker; Johannes Bierenbroodspot, oud 48 jaar, van beroep kashouder en Hendericus Reinhart, oud 53 jaar, van beroep huismeester in het Stadsziekenhuis.
Hermanus is overleden op zaterdag 03-09-1932 om 06:30 in Amsterdam, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-09-1932.
De aangifte is gedaan door Anton Jacobus Belser, aanspreker, 55 jaar en Anton Jacobus Belser, aanspreker, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
12-12-1892     Palmstraat 80, Amsterdam (Inwonend bij stiefvader S. Offringa tot zijn huwelijk; afkomstig van Hoorn)
04-04-1893     Spaarndammerstraat 37, Amsterdam
30-03-1894     Kleersloot 3, Amsterdam
28-09-1895     Raamgracht 63, Amsterdam
13-11-1895     Lange Keizersdwarsstraat 10, Amsterdam
30-03-1896     Lange Keizersdwarsstraat 11, Amsterdam
02-04-1897     Hoedemakersstraat 13/I, Amsterdam
20-10-1897     Tolstraat 62/hs, Amsterdam
23-08-1899     Albert Cuijpstraat 38/I, Amsterdam
22-09-1899     Nieuwe Kerkstraat 53, onderhuis, Amsterdam
04-10-1899     Rustenburgerstraat 146/hs, Amsterdam
16-11-1900     Tolstraat 43a/hs, Amsterdam
28-06-1905     Willemstraat 43/II achter, Amsterdam (Huwelijk)
21-08-1905     Govert Flinckstraat 229, Amsterdam
28-12-1905     Tolstraat 48/hs, Amsterdam
06-03-1906     Ferdinand Bolstraat 133/I achter, Amsterdam
29-10-1906     Ruijsdaelstraat 73/II voor, Amsterdam
06-11-1907     Tuinstrtaat 46/hs, Amsterdam
17-09-1909     2e Nassaustraat 40/I achter, Amsterdam
30-11-1920     Goudsbloemstraat 138/hs, Amsterdam
05-06-1929     Goudsbloemstraat 138a/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1927     Vogelkoopman
1928     Glazenwasser
Voor haar huwelijk heeft Johanna Christine de kost verdiend als dienstbode. Mogelijk moest dit wel aangezien haar moeder in 1893 was overleden en haar vader in 1899. Bij het overlijden van haar moeder was zij 14 jaar. Toen haar vader overleed was zij 20 jaar. Bij het overlijden van haar moeder had zij nog een broertje van 10 jaar. Toen haar vader overleed was haar jongste broertje 17 jaar.
Kinderen zijn niet vermeld. Vrouwelijke tak.
43   Petrus Johannes Dijst is geboren op vrijdag 08-12-1882 om 06:00 in Amsterdam zoon van Johannes Bernardus Dijst (zie 26) en Elizabeth Catharina Petronella Lansdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11-12-1882. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Abraham Daniel Nievaard, werkman, 41 jaar en Pieter Beems, werkman, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petrus is overleden op zaterdag 07-06-1913 om 00:30 in Amsterdam, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 07-06-1913.
De aangifte is gedaan door Albertus Ophof, bode, 36 jaar en Jan Voogd, bode, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
08-12-1882     Lindengracht 98, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1885     Lindengracht 144, Markiezengang, Amsterdam
01-07-1895     Lindengracht 39, Amsterdam
18-02-1897     Anjeliersstraat 11, Amsterdam
16-11-1904     Korte Prinsengracht 29/II, Amsterdam (Huwelijk. Zij wonen bij zijn zuster Catharina en zijn zwager Hendrik Mollee.)
04-03-1905     Marnixstraat 101/I achter, Amsterdam
05-06-1906     2e Goudsbloemdwarsstraat 26/1, Amsterdam
28-01-1908     Lindengracht 191/IIa, Amsterdam
31-12-1910     Lindengracht 193/I voor, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroepen:
1901     Voerman
1904     Loopknecht
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
24-07-1907     geboorteaangifte Elisabeth Catharina Petronella Dijst (1907-1989) [zie 84]    [vader]
19-08-1909     geboorteaangifte Margaretha Hendrika Dijst (geb. 1909) [zie 85]    [vader]
04-05-1910     huwelijk Johannes Hendricus Dijst (1887-1966) en Johanna Maria Boecker (1890-1982) [zie 70]    [oom vaderszijde bruidegom]
Petrus trouwde met Margaretha Hendrika Mortel, 20 jaar oud, op woensdag 16-11-1904 in Amsterdam.
Het eerste kind (Elisabeth Catharina Petronella) is voor het huwelijk (16-11-1904) geboren (4-7-1904) en wordt bij het huwelijk erkend. Voogd van de bruidegom is zijn oudste broer Gerardus Dijst. Toeziend voogd van de bruidegom is zijn broer Theodorus Dijst. Getuigen zijn Pheophilus Martens, tapper, 41 jaar; Pieter Frederik van Bentem, koopman, 45 jaar; Franciscus Johannes van Veersen, werkman, 53 jaar; Jacobus Hendrik Koch, werkman, 61 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Margaretha is geboren op maandag 18-08-1884 om 10:00 in Amsterdam, dochter van Daniel Aldert (Daan) Mortel en Alida Maria Elisabeth Heinrichs. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20-08-1884. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Daniel Aldert (Daan) Mortel (1859-1903) [vader].
Getuigen zijn Johannes Cornelis Mortel, tabakswerker, 48 jaar en Gerardus Hendricus Stolte, tabakswerker, 57 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Margaretha trouwde later op woensdag 28-10-1914 in Amsterdam met Hendrik Cornelis Heer (1883-1953).

Margaretha is overleden op dinsdag 17-08-1954 in Amsterdam, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
18-08-1884     Anjeliersstraat 123, Amsterdam (Geboorteadres)
04-07-1904     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam
16-11-1904     Korte Prinsengracht 29/II voor, Amsterdam (Huwelijk)
04-03-1905     Marnixstraat 101/I achter, Amsterdam
05-06-1906     2e Goudsbloemdwarsstraat 26/1, Amsterdam
28-01-1908     Lindengracht 191/IIa, Amsterdam
31-12-1910     Lindengracht 193, Amsterdam
07-06-1913     Lindengracht 193/I voor, Amsterdam (Overlijdensadres)
Kinderen van Petrus en Margaretha:
1 Elisabeth Catharina Petronella Dijst, geboren op maandag 04-07-1904 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 07-07-1904.
De aangifte is gedaan door Catharina Rusch, vroedvrouw, 46 jaar, wonende te Amsterdam. zij is voor het huwelijk van haar ouders geboren. Bij het huwelijk van haar ouders op 16-11-1904 wordt zij gewettigd en erkend. Getuigen zijn Johan Hendrik van Glahn, ambtenaar, 33 jaar en Gautier Oltmans, ambtenaar, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op woensdag 01-02-1905 om 14:00 in Amsterdam, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 03-02-1905.
De aangifte is gedaan door Dirk van Kessel, aanspreker, 55 jaar en Jan Baarbé, aanspreker, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
04-07-1904     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (Geboorteadres)
01-02-1905     Korte Prinsengracht 29/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
2 Daniel Aaldert (Daan) Dijst, geboren op donderdag 21-12-1905 in Amsterdam. Volgt 83.
3 Elisabeth Catharina Petronella Dijst, geboren op maandag 22-07-1907 in Amsterdam. Volgt 84.
4 Margaretha Hendrika Dijst, geboren op donderdag 19-08-1909 in Amsterdam. Volgt 85.
5 Petrus Johannes (Piet) Dijst, geboren op donderdag 10-10-1912 in Amsterdam. Volgt 86.
Petrus Johannes Dijst wordt op 14-12-1901 vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. Hij is groot 1.68 meter.
44   Gerardus Jacobus Dijst is geboren op woensdag 09-02-1859 om 02:00 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11-02-1859.
De aangifte is gedaan door Elisabeth van Dam, vroedvrouw, 59 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Christiaan Handigman, kastenmaker, 28 jaar en Johannes Servaas, kastenmaker, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Gerardus Jacobus is geboren een maand voor het huwelijk van zijn ouders en had eerst de achternaam van zijn moeder, Cijs. Bij het huwelijk van zijn ouders wordt hij erkend en krijgt de achternaam Dijst.
Gerardus is overleden op zondag 22-12-1940 om 04:15 in Amsterdam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-12-1940.
De aangifte is gedaan door Cornelis de Voijs, zonder beroep, 73 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
09-02-1859     Anjeliersstraat 330, Achtkante Stovengang, Amsterdam (Geboorteadres)
30-08-1860     2e Tuindwarsstraat 141, Amsterdam (Geboorte broer Gerardus Jacobus)
24-02-1862     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Overlijden broer Jacobus Gerardus)
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
08-1881     Willemsstraat 202/hs, Amsterdam (Huwelijk Selter)
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam (Inwonend met dochter J.M. bij zijn ouders)
03-1883     Willemsstraat 200/ onderkamer, Amsterdam (Echtgenote komt te overlijden)
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam (Inwonend met dochter J.M. bij zijn ouders)
21-05-1885     Haarlemmerstraat 143, Amsterdam (Huwelijk Duijf)
09-1886     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1887     Vinkenstraat 45, Amsterdam
01-1891     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam (Zij nemen het huis over van broer Hendricus Lambertus.)
24-01-1894     2e Nassaustraat 5, Amsterdam
11-04-1895     2e Nassaustraat 22, Amsterdam
07-09-1897     de Wittenkade 46b/II, Amsterdam
24-02-1902     van der Hoopstraat 55/I, Amsterdam
11-07-1905     van Beuningenstraat 122/hs, Amsterdam
22-12-1909     van Hogendorpstraat 114/hs, Amsterdam
22-02-1910     Ceintuurbaan 436/hs, Amsterdam
15-02-1911     Jacob van Lennepstraat 346/hs, Amsterdam
29-05-1911     Kinkerstraat 302/II, Amsterdam
14-08-1929     Hasebroekstraat 14/I, Amsterdam
16-09-1929     1e Oosterparkstraat 16/II, Amsterdam
10-04-1930     Plantage Middenlaan 52, Amsterdam (Huize Sint Jacob; overlijdensadres)
Beroepen:
17-08-1881     Meubelmaker
22-06-1897     Timmerman
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
17-01-1882     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1882-1958) [zie 87]    [vader]
20-03-1883     geboorteaangifte Maria Christina Dijst (1883-1883) [zie 44,2]    [vader]
01-10-1885     huwelijk Johannes Dijst (1864-1955) en Johanna Elisabeth Kramer (1863-1942) [zie 45]    [broer bruidegom]
22-02-1886     geboorteaangifte Susanna Elisabeth Dijst (1886-1966) [zie 88]    [vader]
27-10-1887     huwelijk Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) en Johanna Maria Elisabeth Scholts (1867-1933) [zie 46]    [broer bruidegom]
19-02-1888     geboorteaangifte Alida Dijst (1888-1907) [zie 44,4]    [vader]
28-04-1890     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1890-1890) [zie 44,5]    [vader]
22-06-1891     geboorteaangifte Maria Susanna Dijst (1891-1891) [zie 44,6]    [vader]
20-10-1892     huwelijk Dorus Dijst (1871-1937) en Christina Catharina Mittelmeijer (1870-1936) [zie 48]    [broer bruidegom]
24-10-1892     geboorteaangifte Gerrit Dijst (1892-1965) [zie 89]    [vader]
26-06-1894     geboorteaangifte Andries Dijst (1894-1894) [zie 44,8]    [vader]
06-06-1896     geboorteaangifte Maria Susanna Dijst (1896-1896) [zie 44,9]    [vader]
16-10-1897     geboorteaangifte Petronella Dijst (1897-1898) [zie 44,10]    [vader]
08-09-1899     geboorteaangifte Nicolaas Jacobus Dijst (1899-1900) [zie 44,11]    [vader]
12-07-1901     geboorteaangifte Suse Dijst (1901-1984) [zie 90]    [vader]
10-09-1903     geboorteaangifte Dora Dijst (geb. 1903) [zie 91]    [vader]
(1) Gerardus trouwde met Christina Maria Selter, 20 jaar oud, op woensdag 17-08-1881 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerardus en Christina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bernardus Dijst (1836-1899) [zie 26] [oom vaderszijde bruidegom].
Getuigen zijn Jan Dirk Selter, broer van de bruid, fabrikant, 34 jaar; Abraham Christiaan Selter, broer van de bruid, timmerman, 26 jaar; Andries Cijs, oom van de bruidegom, metselaar, 54 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akter is door de moeder van de bruidegom niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Christina is geboren op donderdag 04-07-1861 om 03:00 in Amsterdam, dochter van Jan Dirk Selter en Maria Christina de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 06-07-1861. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Jan Dirk Selter (1816-1889) [vader].
Getuigen zijn Josephus Köllner, vergulder, 30 jaar en Abraham Heijne, tabakswerker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Christina is overleden op vrijdag 14-09-1883 om 07:00 in Amsterdam, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15-09-1883.
De aangifte is gedaan door Johannes Maas, opzichter Binnengasthuis, 53 jaar, en Hendrik Woudenberg, opzichter Binnengasthuis, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
04-07-1861     Boomstraat 557, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1868     Palmdwarsstraat 11, Amsterdam
08-1881     Willemsstraat 202/hs, Amsterdam (Huwelijk)
03-1883     Willemsstraat 200/ onderkamer, Amsterdam (Overlijdensadres)
(2) Gerardus trouwde met Susanna Elisabeth Duijf, 23 jaar oud, op donderdag 21-05-1885 in Amsterdam.
Getuigen zijn Pieter Cijs, oom van de bruidegom, varensgezel, 42 jaar; Hendrik Duijf, oom van de bruid, letterzetter, 39 jaar; Abraham Huijser, oom van de bruid, handelaar, 43 jaar; Antonius Wilhelmus Cramer, timmerman, 25 jaar; allen wonende te Amsterdam. De akte is door de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Susanna is geboren op woensdag 04-09-1861 om 11:00 in Amsterdam, dochter van Rutgerus (Reindert) Duijf en Susanna Elisabeth Huijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 05-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Rutgerus (Reindert) Duijf (1829-1886) [vader].
Getuigen zijn Hubertus Elshof, werkman, 38 jaar en Christiaan Mosing, venter, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Susanna is overleden op maandag 06-02-1928 om 18:00 in Amsterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-02-1928.
De aangifte is gedaan door Willem Fermie, aanspreker, 57 jaar en Johannes Faber, bode, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
04-09-1861     Haarlemmerdijk 509, Amsterdam (Geboorteadres)
11-04-1885     2e Nassaustraat 22, Amsterdam
21-05-1885     Haarlemmerstraat 143, Amsterdam (Huwelijk)
09-1886     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1887     Vinkenstraat 45, Amsterdam
01-1891     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam (Zij nemen het huis over van zijn broer Hendricus Lambertus.)
24-01-1894     2e Nassaustraat 5, Amsterdam
11-04-1895     2e Nassaustraat 22, Amsterdam
07-09-1897     de Wittenkade 46b/II, Amsterdam
24-02-1902     van der Hoopstraat 55/I, Amsterdam
11-07-1905     van Beuningenstraat 122/hs, Amsterdam
22-12-1909     van Hogendorpstraat 114/hs, Amsterdam
22-02-1910     Ceintuurbaan 436/hs, Amsterdam
15-02-1911     Jacob van Lennepstraat 346/hs, Amsterdam
29-05-1911     Kinkerstraat 302/II, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Gerardus en Christina:
1 Johanna Margaretha Dijst, geboren op dinsdag 17-01-1882 in Amsterdam. Volgt 87.
2 Maria Christina Dijst, geboren op maandag 19-03-1883 om 23:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20-03-1883. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [grootvader vaderszijde], Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oudoom vaderszijde] en Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Maria is overleden op donderdag 21-06-1883 om 23:00 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-06-1883.
De aangifte is gedaan door Willem van der Waal, aanspreker, 36 jaar en Hendrik van der Waal, aanspreker, 64 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Op 14 september van hetzelfde jaar overlijdt haar moeder, Christina Maria Selter.
Adres:
19-03-1883     Willemsstraat 200, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres.)
Kinderen van Gerardus en Susanna:
3 Susanna Elisabeth Dijst, geboren op maandag 22-02-1886 in Amsterdam. Volgt 88.
4 Alida Dijst, geboren op donderdag 16-02-1888 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 19-02-1888. Bij de geboorteaangifte van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oudoom vaderszijde], Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader] en Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [oom vaderszijde].
Alida is overleden op zaterdag 13-04-1907 om 23:00 in Amsterdam, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-04-1907.
De aangifte is gedaan door Hermanus Snel, aanspreker, 57 jaar en Johannes Beekman, aanspreker, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Alida bleef ongehuwd.
Adressen:
16-02-1888     Vinkenstraat 45, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1891     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam
24-01-1894     2e Nassaustraat 5, Amsterdam
11-04-1895     2e Nassaustraat 23, Amsterdam
07-09-1897     de Wittenkade 46b/II, Amsterdam
24-02-1902     van der Hoopstraat 55/I, Amsterdam
11-07-1905     van Beuningenstraat 122/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
5 Gerardus Jacobus Dijst, geboren op zondag 27-04-1890 om 05:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28-04-1890. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oudoom vaderszijde] en Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuige is ook Nicolaas Duijf, zonder beroep, 27 jaar, wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op maandag 28-07-1890 om 12:30 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30-07-1890.
De aangifte is gedaan door Hendrik Johannes Ras, aanspreker, 27 jaar en Franciscus ter Haak, aanspreker, 68 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
27-04-1890     Vinkenstraat 45, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
6 Maria Susanna Dijst, geboren op zondag 21-06-1891 om 15:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-06-1891. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Duijf, diamantslijper, 28 jaar en Cornelis Jurjaans, meubelmaker, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op dinsdag 22-09-1891 om 00:30 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23-09-1891.
De aangifte is gedaan door Jan Ras, aanspreker, 54 jaar en Wilhelmus van der Pol, zonder beroep, 70 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
21-06-1891     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
7 Gerardus Jacobus (Gerrit) Dijst, geboren op vrijdag 21-10-1892 in Amsterdam. Volgt 89.
8 Andries Dijst, geboren op maandag 25-06-1894 om 22:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26-06-1894. Bij de geboorteaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Petrus Jacobus Zandvliet, timmerman, 33 jaar en Ludivicus Petrus Switzer, timmerman, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Andries is overleden op zondag 19-08-1894 om 07:30 in Amsterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-08-1894.
De aangifte is gedaan door Jacobus Ras, zonder beroep, 28 jaar en Josephus Vahrmeijer, smid, 26 jaar, bieden bekenden en wonende te Amsterdam.
Adres:
25-06-1894     2e Nassaustraat 5, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
9 Maria Susanna Dijst, geboren op donderdag 04-06-1896 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 06-06-1896. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 63 jaar en Hillebrand van der Horst, beambte, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op vrijdag 07-08-1896 om 18:00 in Amsterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 08-08-1896.
De aangifte is gedaan door Jan Ras, aanspreker, 59 jaar en Gerardus Vogel, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
04-06-1922     2e Nassaustraat 22, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
10 Petronella Dijst, geboren op vrijdag 15-10-1897 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16-10-1897. Bij de geboorteaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 65 jaar en Hillebrand van der Horst, beambte, 61 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petronella is overleden op zondag 20-02-1898 om 07:00 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22-02-1898.
De aangifte is gedaan door Hendrik Johannes Ras, aanspreker, 34 jaar en Johannes Milikan, aanspreker, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
15-10-1897     de Wittenkade 46b/II, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
11 Nicolaas Jacobus Dijst, geboren op vrijdag 08-09-1899 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 08-09-1899. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 30 jaar, wonende te Ouder-Amstel en Pieter van Dongen, ambtenaar, 38 jaar, wonende te Amsterdam.
Nicolaas is overleden op donderdag 22-02-1900 om 16:00 in Amsterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24-02-1900.
De aangifte is gedaan door Jan Ras, aanspreker, 65 jaar en Jacobus Ras, aanspreker, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
08-09-1899     de Wittenkade 46b/II, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
12 Susanna (Suse) Dijst, geboren op vrijdag 12-07-1901 in Amsterdam. Volgt 90.
13 Dorothea Agnes (Dora) Dijst, geboren op woensdag 09-09-1903 in Amsterdam. Volgt 91.
14 Petronella (Nel) Dijst, geboren op vrijdag 04-01-1907 in Amsterdam. Volgt 92.
Gerardus Jacobus Dijst wordt op 15-03-1879 opgeroepen voor de Nationale Militie. Op 09-05-1879 wordt hij ingedeeld bij 7e Regiment Infanterie, waar hij op 08-05-1884 wordt ontslagen. Hij is groot 1.60 meter.
Op latere leeftijd krijgt Gerardus Jacobus Dijst een uitkering op grond van de invaliditeitswet.
In de avond van 24 april 1897 gaat Gerardus Jacobus, oud 38 jaar, naar het café van Zevenhuizen op de hoek van de 2e Nassaustraat en de Nassaukade, waar hij woont. Aan het eind van de avond krijgt hij ruzie met de cafébaas Zevenhuizen. Hij is het niet eens met de rekening. Al vechtend komen beiden buiten. Na het vechten gaat Zevenhuizen zijn café weer in. Gerardus Jacobus loopt naar het café en slaat met zijn handen een ruit van het café aan de zijde van de 2e Nassaustraat stuk. Zevenhuizen doet hiervan aangifte. Op 22 juni 1897 wordt Gerardus Jacobus door de rechtbank veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens opzettelijke vernieling.
Op 28 augustus 1898 in de namiddag is Gerardus Jacobus kennelijk op weg naar zijn woning in de de Wittenkade. Hij is dronken en moet hoog nodig plassen. In de de Wittenkade is de Amsterdamsche Chinine (kinine) Fabriek, opgericht in 1882. Om de fabriek staat een schutting en Gerardus Jacobus doet zijn behoefte tegen de schutting. Echter op dat moment komt er een agent langs. Op grond van artikel 51 van de Algemene Politieverordening is het verboden op de openbare te urineren, of zoals het later gaat heten: wild plassen. De agent wil hem hiervoor een bekeuring geven en vraagt hem naar zijn naam. Dat wil hij niet geven en de agent houdt Gerard Jacobus aan en wil hem naar het bureau brengen. Gerardus Jacobus wil dat niet, grijpt de agent bij zijn riem en verzet zich tegen de verbalisant. Uiteindelijk komt hij toch op het bureau en wordt er een proces-verbaal opgemaakt voor "wederspanningheid", (verzet tegen de agent), artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. Op 16 november 1898 wordt Gerardus Jacobus door de rechtbank veroordeeld tot 21 dagen gevangenisstraf.
In juli 1907 dient Gerardus Jacobus een verzoekschrift in voor een vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein vanuit zijn woning van Beuningenstraat 122/hs. (Het Nieuws van den dag, 09-07-1907) Zijn nicht Maria Elisabeth (1852) heeft dit zelfde gedaan in 1901.
Op het moment van zijn 1e huwelijk is Gerardus Jacobus onder dienst (milicien) maar als beroep heeft hij hetzelfde beroep als zijn vader: meubelmaker. Dit beroep blijft hij uitoefenen (meubelmaker/kastenmaker/timmerman).
Ook zijn broers Johannes ( 1864), Hendricus Lambertus (1866) en Dirk (1878) zijn van beroep meubelmaker. Zij hadden op de Bloemgracht een bloeiend meubelfabriek.
Hij neemt niet alleen het beroep van zijn vader over, ook zijn gezin krijgt 14 kinderen. Zeven kinderen komen op jeugdige leeftijd te overlijden.
01-1882 geboorte----02-1886 geboorte----07-1890 overlijden---07-1894 geboorte----10-1897 geboorte---1901 geboorte
03-1883 geboorte----02-1888 geboorte----06-1891 geboorte----08-1894 overlijden---02-1898 overlijden--1903 geboorte
06-1883 overlijden---04-1890 geboorte----09-1891 overlijden---06-1896 geboorte--------1899 geboorte---1907 geboorte
09-1883 overlijden echtgenote--------------10-1892 geboorte----08-1896 overlijden---02-1900 overlijden--04-1907 overlijden
Het eerste kind, Johanna Margaretha, wordt geboren drie maanden nadat het huwelijk is gesloten.
Gerardus Jacobus werd op 2 oktober 1867, 8 jaar oud, opgenomen in het Binnengasthuis. Op 25 oktober 1867 werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters)
45   Johannes Dijst is geboren op maandag 03-10-1864 om 10:30 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 03-10-1864. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Cijs, metselaar, 31 jaar, wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op maandag 13-06-1955 in Blaricum, 90 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16-06-1955 in Bussum, Algemene Begraafplaats.
Adressen:
03-10-1864     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1874     Goudsbloemstraat 56, Amsterdam
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Westerstraat 61, Amsterdam
12-1888     Lindengracht 162, Amsterdam
01-1889     Westerstraat 110, Amsterdam
05-1891     Hartenstraat 18, Amsterdam
06-05-1896     Hartenstraat 24, Amsterdam
01-03-1899     Zijlweg zijweg 2, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
03-07-1900     Voorweg 12/hs, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
08-08-1901     Landstraat 56, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-10-1908     Bloemgracht 142/hs, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer.)
29-02-1912     Sloterdijkermeerweg 452/hs, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
10-1922     Sloterdijkermeerweg 58/hs, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
03-05-1923     Hilversumseweg 30, Hilversum (Afkomstig van Amsterdam)
1935     Bussummergrintweg 13, Bussum
1942     Zwaluwenweg 1, Blaricum (Afkomstig van Huizen)
06-1947     Driftlaan 5, Blaricum
06-1955     Torenlaan 22, Blaricum
Beroepen:
01-10-1885     Meubelmaker
1891     Winkelier
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
29-01-1886     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1886-1950) [zie 45,1]    [vader]
24-03-1887     geboorteaangifte Machtilda Dijst (1887-1973) [zie 93]    [vader]
27-10-1887     huwelijk Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) en Johanna Maria Elisabeth Scholts (1867-1933) [zie 46]    [broer bruidegom]
04-07-1888     geboorteaangifte Anna Cornelia Dijst (geb. 1888) [zie 94]    [vader]
21-10-1889     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Josephus Dijst (1889-1972) [zie 95]    [vader]
16-01-1891     geboorteaangifte Johanna Elisabeth Dijst (1891-1891) [zie 45,5]    [vader]
01-11-1892     geboorteaangifte Johannes Jacobus Dijst (geb. 1892) [zie 45,6]    [vader]
21-11-1894     huwelijk Frederik Looijen (1873-1962) en Johanna Margaretha Maria Dijst (1873-1953) [zie 49]    [broer bruid]
31-12-1894     geboorteaangifte Jacobus Dijst (1894-1984) [zie 96]    [vader]
31-12-1894     geboorteaangifte Johanna Elisabeth Dijst (1894-1985) [zie 45,7]    [vader]
17-02-1898     huwelijk Dirk Dijst (1878-1960) en Susanna Johanna Hendrika Otten (1881-1964) [zie 50]    [broer bruidegom]
27-06-1899     geboorteaangifte Johanna Maria Dijst (geb. 1899) [zie 97]    [vader]
03-06-1920     huwelijk Willem Booker Valk (1887-1962) en Machtilda Dijst (1887-1973) [zie 93]    [vader bruid]
Johannes trouwde met Johanna Elisabeth Kramer, 22 jaar oud, op donderdag 01-10-1885 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 17-09-1885 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [broer bruidegom].
Getuigen zijn Pieter Cijs, oom van de bruidegom, varensgezel, 42 jaar; Jacobus Adrianus Harmsen, meubelmaker, 27 jaar; Jacobus Kramer, broer van de bruid, meubelmaker, 26 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op maandag 30-03-1863 om 13:00 in Amsterdam, dochter van Jacobus Kramer en Magtilda Wildbret. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 01-04-1863. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kramer (1830-1890) [vader] en Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27].
Getuige is ook Jan Frederik Homburg, kastenmaker, 26 jaar, wonende te Amsterdam. Hert bijzondere is, dat Gerardus Jacobus Josephus Dijst getuige is bij de aangifte van de geboorte van zijn toekomstige schoondochter. In 1885 trouwt Johanna Elisabeth met de zoon van Gerardus Jacobus Josephus Dijst, namelijk Johannes.
Johanna is overleden op dinsdag 29-09-1942 om 18:00 in Blaricum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-10-1942. Zij is begraven op zaterdag 03-10-1942 in Bussum, Algemene Begraafplaats.
De aangifte is gedaan door Johan Hendrik Adolf Croese, 63 jaar, conciërge, wonende te Hilversum.
Adressen:
30-03-1863     Leidsedwarsstraat 399, Amsterdam (Geboorteadres)
08-1882     Stadhouderskade 49/b, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
11-1883     Stadhouderskade 96/bovenhuis, Amsterdam (Inwonend dienstbode)
10-1885     Westerstraat 61, Amsterdam
12-1888     Lindengracht 162, Amsterdam
01-1889     Westerstraat 110, Amsterdam
05-1891     Hartenstraat 18, Amsterdam
06-05-1896     Hartenstraat 24, Amsterdam
01-03-1899     Zijlweg zijweg 2, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
03-07-1900     Voorweg 12/hs, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
08-08-1901     Landstraat 56, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-10-1908     Bloemgracht 142/hs, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer.)
29-02-1912     Sloterdijkermeerweg 452/hs, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
10-1922     Sloterdijkermeerweg 58/hs, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
03-05-1923     Hilversumseweg 30, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
1935     Bussummergrintweg 13, Bussum
1942     Zwaluwenweg 1, Bussum (Afkomstig van Huizen; Overlijdensadres)
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Johanna Margaretha Dijst, geboren op donderdag 28-01-1886 om 17:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29-01-1886. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kramer (1830-1890) [grootvader moederszijde], Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [grootvader vaderszijde] en Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [vader].
Johanna is overleden op zondag 24-12-1950 om 20:50 in Amsterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26-12-1950. Zij is begraven op donderdag 28-12-1950 in Bussum, Algemene Begraafplaats.
De aangifte is gedaan door Johannes Alderhout, 48 jaar, begrafenisondernemer, wonende te Amsterdam.
Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
28-01-1886     Westerstraat 61, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1888     Lindengracht 162, Amsterdam
01-1889     Westerstraat 110, Amsterdam
05-1891     Hartenstraat 18, Amsterdam
06-05-1896     Hartenstraat 24, Amsterdam
01-03-1899     Zijlweg zijweg 2, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
03-07-1900     Voorweg 12/hs, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
08-08-1901     Landstraat 56, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-10-1908     Bloemgracht 142/hs, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer)
29-02-1912     Sloterdijkermeerweg 452/hs, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
06-1922     Sloterdijkermeerweg 58/hs, Amsterdam (Afkomstig van Sloten(NH))
24-05-1923     Hugo de Grootkade 38/III, Amsterdam (bij v.d. Burg)
06-07-1926     Bilderdijkkade 1/III, Amsterdam (bij Visser)
07-03-1929     Nassaukade 310/I, Amsterdam
02-06-1932     Hugo de Grootkade 32/I, Amsterdam
27-05-1935     Overtoom 26/III, Amsterdam (Bij haar broer J. Dijst)
07-02-1945     Prins Hendriklaan 1/hs, Amsterdam
02-08-1945     2e van der Helststraat 27/I, Amsterdam
Beroep:
Boekhoudster
Religie:
Nederlands Hervormd
2 Machtilda Dijst, geboren op woensdag 23-03-1887 in Amsterdam. Volgt 93.
3 Anna Cornelia Dijst, geboren op dinsdag 03-07-1888 in Amsterdam. Volgt 94.
4 Gerardus Jacobus Josephus Dijst, geboren op zondag 20-10-1889 in Amsterdam. Volgt 95.
5 Johanna Elisabeth Dijst, geboren op vrijdag 16-01-1891 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16-01-1891. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [vader].
Getuigen zijn Mattheus Meijer, werkman, 5 jaar en Johann Hermann Beusmann, werkman, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zondag 08-03-1891 om 08:00 in Amsterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-03-1891.
De aangifte is gedaan door Wilhelmus Pendavingh, aanspreker, 29 jaar en Hendricus Bernardus van Schoonhoven, aanspreker, 42 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
16-01-1891     Westerstraat 110, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
6 Johannes Jacobus Dijst, geboren op dinsdag 01-11-1892 om 00:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 01-11-1892. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [vader] en Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Hendrik Frederik Koch, meubelmaker, 27 jaar, wonende te Amsterdam.
Johannes Jacobus wordt op 13-10-1911 wordt hij vrijgesteld van de Militie wegens broederdienst.
Adressen:
01-11-1892     Hartenstraat 18, Amsterdam (Geboorteadres)
01-03-1899     Zijlweg zijweg 2, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
03-07-1900     Voorweg 12/hs, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
08-08-1901     Landstraat 56, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
04-10-1908     Bloemgracht 142/hs, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer)
03-07-1911     Oudestraat 96, Kampen (Afkomstig van Amsterdam)
07-05-1914     Sloten (NH)
Beroep:
1914     Meubelmaker
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
07-05-1914     huwelijk Gerardus Jacobus Josephus Dijst (1889-1972) en Johanna Margaretha Dijst (geb. 1891) [zie 106]    [broer bruidegom]
7 Johanna Elisabeth Dijst, geboren op maandag 31-12-1894 om 01:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31-12-1894. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [vader].
Zij is de tweeling zus van Jacobus. Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 62 jaar en Hillebrand van der Horst, beambte, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op vrijdag 04-01-1985 in Bussum, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 09-01-1985 in Utrecht, crematorium Daelwijck.
Op 28 augustus 1945 doet Johanna Elisabeth aangifte van diefstal van haar fiets uit het trapportaal van haar woning in de 2e van der Helststraat 27. In de aangifte wordt vermeld, dat zij 40 jaar is. In werkelijkheid is zij 50 jaar.
Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
31-12-1894     Reestraat 10, Amsterdam (Geboorteadres)
06-05-1896     Hartenstraat 24, Amsterdam
01-03-1899     Zijlweg zijweg 2, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
03-07-1900     Voorweg 12/hs, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
08-08-1901     Landstraat 56, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-10-1908     Bloemgracht 142/hs, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer)
29-02-1912     Sloterdijkermeerweg 452/hs, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
10-1922     Sloterdijkermeerweg 58/hs, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
03-05-1923     Hilversumseweg 30, Hilversum (Afkomstig van Amsterdam)
01-08-1927     Eikbossenweg 27, Hilversum
17-08-1938     Westermarkt 9 bov, Amsterdam (Afkomstig van Bussum)
30-12-1938     Overtoom 26/III, Amsterdam (Bij haar tweelingbroer J. Dijst)
24-05-1945     2e van der Helststraat 27/I, Amsterdam
03-03-1952     Graaf Wichmanlaan 48, Bussum
Beroep:
Rijkstelefoniste
Religie:
Nederlands Hervormd
8 Jacobus Dijst, geboren op maandag 31-12-1894 in Amsterdam. Volgt 96.
9 Johanna Maria Dijst, geboren op maandag 26-06-1899 in Haarlem. Volgt 97.
Voor de Nationale Militie, lichting 1884, nummer 887 wordt hij wegens broederdienst uitgeloot. Hij is groot 1.57 meter.
Eerder al was zijn schoonzuster J.M.E. Dijst - Scholts (echtgenote van Hendricus Lambertus (1866) in 1904 (tijdelijk) naar Bussum. In 1933, na het overlijden van zijn vrouw, vertrekt ook zijn broer Hendricus Lambertus (1866) naar Bussum. Na het overlijden van de broer van Johannes (Andries 1869) vertrekt ook zijn weduwe, C.M. Dijst - v.d.Velden in 1930 naar Bussum. Bussum blijft kennelijk trekken, want ook broer Dirk (1878) vertrekt met zijn vrouw in 1933 naar Naarden en later naar Bussum. Ook na het ontbinden van het huwelijk van Dirk in Amsterdam, vertrekken hij en zijn ex naar Naarden/Bussum.
Op 6 november 1922 was een tante, M.A. Dijst - van den Andel, vrouw van Theodorus (1848) vertrokken naar Hilversum.

Johannes Dijst begint een eigen meubelhandel onder de naam “Magazijn van Meubelen” in de Hartenstraat 18 nabij zijn woonadres Hartenstraat 24. De fabriek is gevestigd in de Palmstraat 48. In de krant Het Nieuws van den dag van 27-06-1892 plaatst hij een advertentie voor zijn meubels.
In 1895 zijn het roerige tijden. Het bedrijfsleven wordt geteisterd door stakingen. Ook de meubelindustrie in Amsterdam krijgt te maken met een staken van de meubelgezellen. Ook het meubelbedrijf van J. Dijst heeft hier mee te maken. Op 28-03-1895 plaatsen de meubelmakers in Amsterdam een bericht in Het Nieuws van de dag, waarin zij hun klanten op de hoogte stellen van de plotselinge staking en in hun ogen onredelijke hoge eisen van de meubelgezellen.
In de krant het Algemeen Handelsblad van 09-04-1895 wordt door de meubelmakers in Amsterdam uitleg gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de staking en de onredelijke eisen van de meubelgezellen. In het bericht zeggen zij te beschouwen, dat de stakende gezellen hun ontslag hebben genomen. In dezelfde krant wordt een bericht geplaatst aan de stakende meubelgezellen, dat hun patronen hen beschouwen als ontslag te hebben genomen en roepen hen op hun gereedschap van de werkplaats op te halen.
Hoe de staking verder is verlopen is niet bekend. J. Dijst blijft in elk geval zijn meubelzaak runnen. Op 05-09-1898 plaats hij weer in de krant Het Nieuws van den dag een advertentie voor zijn zaak in de Hartenstraat.
Rond de eeuwwisseling heeft Johannes Dijst mogelijk belangen in twee meubelfabrieken. In de krant Het nieuws van den dag van 31-01-1899 wordt gepubliceerd de oprichting van de “Nederlandsche Meubelfabriek” als voortzetting van de meubelzaak Johannes Dijst. De directeuren zijn J.D. Wildeboer Jr. en J. Dijst.
Op 29-11-1900 verschijnt er een advertentie in de krant Het Nieuws van den dag van de meubelfabriek “De Hoop” van H. Dijst en J. Dijst. Zij zijn broers. Hendricus Lambertus (1866-1939) woont in 1902 in de Frederik Hendrikstraat.
Na de oprichting van de Nederlandsche Meubelfabriek (voorheen J. Dijst) wordt de zaak verplaatst naar de Keizersgracht 510-512, nabij de Leidsestraat. In een advertentie van 15-05-1899 en 05-06-1899 in de krant Het Nieuws van den dag wordt de meubelzaak gepresenteerd.
Op 04-04-1899 vertrekt Johannes met zijn gezin naar Haarlem. Kennelijk lukt het niet in Amsterdam de meubelfabriek te laten floreren. In Haarlem wordt gevestigd N.V. Nederlandsche Meubelfabriek, J.D. Wildeboer & J. Dijst, Zijlweg te Haarlem. In de archiefdienst voor Kennemerland is reclamedrukwerk hiervan aanwezig.
Het gaat niet goed met de meubelfabriek en ook niet met J. Dijst. Op 10-04-1900 verschijnt in de krant Het Nieuws van den dag een berichtje, dat J. Dijst te Haarlem geschorst is als directeur van de N.V. Nederlandsche Meubelfabriek. Het bericht wordt verstrekt door de Raad van Commissarissen.
Op 02-04-1900 is J.Dijst nog jurylid bij een prijsvraag voor de meubilering van een burgerwoning. Of zijn schorsing toen al bekend was, is niet bekend.
OP 17-01-1901 wordt het faillissement van J. Dijst, voorheen directeur van de N.V. Nederlandsche Meubelfabriek opgeheven.
Of dit faillissement betrekking heeft op de N.V. Nederlandsche Meubelfabriek of een andere meubelzaak van J. Dijst is niet bekend.
Het blijft onrustig in de meubelindustrie. Op 18-01-1909 verschijnt in de krant Het Nieuws van den dag een bericht van het personeel van de meubelmakers, waarin zij vertellen dat zij onder protest hun arbeidsovereenkomst tekenen en betichten de werkgevers van machtsmisbruik in de door de malaise geteisterde tijd. Ook personeel van de meubelfabriek J. Dijst, Bloemgracht 90 zijn bij de vergadering aanwezig geweest. Kennelijk is Johannes Dijst terug gekeerd in de zaak van zijn vader. De meubelzaak J. Dijst en zijn betrokkenheid bij de N.V. Nederlandsche Meubelfabriek hebben niet tot resultaat geleid. In 1908 vestigt hij zich met zijn gezin op de Bloemgracht 142

Nog lange tijd blijft in Amsterdam een meubelzaak Dijst bestaan. De laatst bekende meubelzaak is Practica Dijst.
46   Hendricus Lambertus Dijst is geboren op zondag 14-10-1866 om 13:30 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-10-1866. Bij de geboorteaangifte van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuigen zijn Andries Cijs, metselaar, 39 jaar en Thomas Klaassen, metselaar 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendricus is overleden op woensdag 22-03-1939 om 15:00 in Bussum, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-03-1939. Hij is begraven op zaterdag 25-03-1939 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangifte is gedaan door Arend Bernard Heinow, 52 jaar, aanspreker, wonende te Amsterdam.
Adressen:
14-10-1866     Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1874     Goudsbloemstraat 56, Amsterdam
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam
11-1887     Goudsbloemstraat 187, onderkamer, Amsterdam (Huwelijk)
06-1888     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
04-1889     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam
01-1891     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
22-08-1894     1e Tuindwarsstraat 19, Amsterdam
04-04-1899     Maarten van Heemskerkstraat 48, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
05-07-1900     Bentinckstraat 27/I, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
05-11-1900     Lijnbaansgracht 95/I, Amsterdam
06-09-1901     Frederickstraat 12/hs, Amsterdam
10-03-1902     Frederik Hendrikstraat 35/I, Amsterdam
03-09-1902     Landstraat 62, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-09-1904     Prinsengracht 88/I, Amsterdam (Afkomstig van Bussum)
07-06-1905     Hasebroekstraat 26/I, Amsterdam
07-07-1906     de Wittenstraat 123/hs, Amsterdam
17-03-1929     Birktstraat 12, Soest (Afkomstig van Amsterdam)
05-01-1933     Marnixstraat 62/hs rechts, Amsterdam (Afkomstig van Soest)
26-05-1933     Zwarteweg 67, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
22-03-1939     Iepenlaan 30, Bussum (Overlijdensadres)
Beroep:
1916     Meubelmaker
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
19-02-1888     geboorteaangifte Alida Dijst (1888-1907) [zie 44,4]    [oom vaderszijde]
17-05-1888     geboorteaangifte Johanna Maria Dijst (1888-1961) [zie 99]    [vader]
24-08-1890     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Josephus Dijst (1890-1972) [zie 100]    [vader]
29-07-1891     huwelijk Andries Dijst (1869-1930) en Cornelia Maria van der Velden (1871-1961) [zie 47]    [broer bruidegom]
29-01-1892     geboorteaangifte Hermanus Dijst (1892-1968) [zie 101]    [vader]
20-10-1892     huwelijk Dorus Dijst (1871-1937) en Christina Catharina Mittelmeijer (1870-1936) [zie 48]    [broer bruidegom]
01-11-1892     geboorteaangifte Johannes Jacobus Dijst (geb. 1892) [zie 45,6]    [oom vaderszijde]
06-12-1892     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1892-1971) [zie 107]    [oom vaderszijde]
19-10-1893     geboorteaangifte Hendricus Lambertus Dijst (1893-1969) [zie 102]    [vader]
29-01-1894     geboorteaangifte Johanna Alida Dijst (1894-1894) [zie 48,2]    [oom vaderszijde]
21-11-1894     huwelijk Frederik Looijen (1873-1962) en Johanna Margaretha Maria Dijst (1873-1953) [zie 49]    [broer bruid]
22-03-1897     geboorteaangifte Johannes Dijst (1897-1954) [zie 103]    [vader]
17-02-1898     huwelijk Dirk Dijst (1878-1960) en Susanna Johanna Hendrika Otten (1881-1964) [zie 50]    [broer bruidegom]
23-05-1902     geboorteaangifte Cornelia Maria Dijst (1902-1982) [zie 104]    [vader]
23-01-1905     geboorteaangifte Andries Dijst (1905-1979) [zie 105]    [vader]
22-07-1909     huwelijk Christiaan Cornelis Mommenhof (1882-1944) en Susanna Elisabeth Dijst (1886-1966) [zie 88]    [oom vaderszijde bruid]
24-12-1925     huwelijk Hendricus Lambertus Dijst (1893-1969) en Sophia Agneta Dallmeijer (1900-1977) [zie 102]    [vader bruidegom]
Hendricus trouwde met Johanna Maria Elisabeth Scholts, 20 jaar oud, op donderdag 27-10-1887 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 13-10-1887 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendricus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde bruidegom], Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [broer bruidegom] en Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [broer bruidegom].
Bij het huwelijk wordt het kind Johanna Maria Scholts erkend als hun kind, waarna zij de achternaam Dijst zal dragen. Getuige is ook Pieter Cijs, oom van de bruid, winkelier, 45 jaar, wonende te Amsterdam. De akte is niet ondertekend door de moeder van de bruidegom, omdat zij niet kan schrijven.
Johanna is geboren op dinsdag 11-06-1867 om 02:30 in Amsterdam, dochter van Hermanus Scholts en Johanna Lens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Scholts (1839-1907) [vader].
Getuigen zijn Pieter Johannes Lens, meubelmaker, 26 jaar en Franciscus Lens, sigarenmaker, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zaterdag 13-05-1933 om 10:00 in Bussum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-05-1933. Zij is begraven op woensdag 17-05-1933 in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.
Wonende in Amsterdam en overleden in Bussum. De aangifte is gedaan door Feije Schaafsma, 54 jaar, aanspreker en Klaas Doedens, 42 jaar, bevolkingsbeambte, beiden wonende te Bussum.
Adressen:
11-06-1867     Willemsstraat 591, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1876     1e Tuindwarsstraat 19/hs, Amsterdam
11-1887     Goudsbloemstraat 187, onderkamer, Amsterdam (Huwelijk)
06-1888     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
04-1889     Haarlemmerstraat 62, Amsterdam
01-1891     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
22-08-1894     1e Tuindwarsstraat 19, Amsterdam
04-04-1899     Maarten van Heemskerkstraat 48 (Afkomstig van Amsterdam)
05-07-1900     Bentinckstraat 27/I, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
05-11-1900     Lijnbaansgracht 95/I, Amsterdam
06-09-1901     Frederickstraat 12/hs, Amsterdam
10-03-1902     Frederik Hendrikstraat 35/I, Amsterdam
03-09-1902     Landstraat 2, Bussum (Afkomstig van Amsterdam)
24-09-1904     Prinsengracht 88/I, Amsterdam (Afkomstig van Bussum)
07-06-1905     Hasebroekstraat 26/I, Amsterdam
07-07-1906     de Wittenstraat 123/hs, Amsterdam
17-03-1929     Birktstraat 12, Soest (Afkomstig van Amsterdam)
05-01-1933     Marnixstraat 62/hs rechts, Amsterdam (Afkomstig van Soest)
13-05-1933     Zwarteweg 67, Bussum (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Hendricus en Johanna:
1 Johanna Maria Dijst, geboren op vrijdag 11-03-1887 in Amsterdam. Volgt 98.
2 Johanna Maria Dijst, geboren op woensdag 16-05-1888 in Amsterdam. Volgt 99.
3 Gerardus Jacobus Josephus Dijst, geboren op donderdag 21-08-1890 in Amsterdam. Volgt 100.
4 Hermanus Dijst, geboren op woensdag 27-01-1892 in Amsterdam. Volgt 101.
5 Hendricus Lambertus Dijst, geboren op donderdag 19-10-1893 in Amsterdam. Volgt 102.
6 Johannes Dijst, geboren op zondag 21-03-1897 in Amsterdam. Volgt 103.
7 Cornelia Maria Dijst, geboren op vrijdag 23-05-1902 in Amsterdam. Volgt 104.
8 Andries Dijst, geboren op zondag 22-01-1905 in Amsterdam. Volgt 105.
Hendricus Lambertus Dijst wordt op 16-03-1886 opgeroepen voor de Nationale Militie. Op 19-08-1886 wordt hij ingedeeld bij het 7e Regiment Infanterie, waar hij op 18-08-1893 wordt ontslagen. Hij is groot 1.65 meter.
Bij zijn huwelijk is hij onder dienst, lichting 1886, nummer 2332. Zijn beroep is milicien/meubelmaker. Ook wordt bij het huwelijk zijn eerste kind, dochter Johanna Maria Elisabeht, geboren 11 maart 1887, erkend.
Ook zijn broers Johannes (1864) en Gerardus Jacobus (1859) zijn van beroep meubelmaker. Zij hadden op de Bloemgracht een bloeiend meubelfabriek.
Op 22 september 1904 wordt zijn vrouw, J.M.E. Dijst - Scholts (echtgenote van Hendricus Lambertus (1866), uitgeschreven uit Amsterdam en vertrekt naar Bussum. Hendricus Lambertus en de kinderen blijven in Amsterdam. De reden is (nog) onbekend. Na het overlijden van zijn vrouw in 1933 vertrekt ook Hendricus Lambertus naar Bussum, Zwarteweg 67.
In 1923 vertrekt zijn broer, Gerardus Jacobus (1859) met zijn vrouw naar Bussum en in 1947 naar Blaricum. Na het overlijden van de broer van Johannes (Andries 1869) vertrekt ook zijn weduwe, C.M. Dijst - v.d.Velden in 1930 naar Bussum. Bussum blijft kennelijk trekken, want ook broer Dirk (1878) vertrekt met zijn vrouw in 1933 naar Naarden en later naar Bussum. Ook na het ontbinden van het huwelijk van Dirk in Amsterdam, vertrekken hij en zijn ex naar Naarden/Bussum.
Op 6 november 1922 was een tante, M.A. Dijst - van den Andel, vrouw van Theodorus (1848) vertrokken naar Hilversum.

Hij ontvangt een uitkering op grond van de Invaliditeitswet. Waarvoor, wanneer en hoelang is niet bekend.

Op 17-10-1887 verschijnt er in de krant het Nieuws van den Dag een opsporingsbericht tegen Hendrikus Albertus Dijst. Deze heeft zich niet gemeld bij de Nationale Militie. Hendrikus Albertus komt niet voor in de stamboom. In het bericht wordt als ligchtingnummer vermeld 2332 van lichting 1886. Dit is het lichtingsnummer van Hendricus Lambertus. Het opsporingsbericht is opgesteld ten gevolge van een administratieve fout.
47   Andries Dijst is geboren op zondag 29-08-1869 om 18:00 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Martinus Petrus van Wichem, kastenmaker, 30 jaar, wonende te Amsterdam.
Andries is overleden op dinsdag 28-01-1930 om 18:00 in Amsterdam, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30-01-1930. Hij is begraven op zaterdag 01-02-1930 in Zorgvliet, Amsterdam.
De aangifte is gedaan door Feije Schaafsma, aanspreker, 50 jaar en Gijsbert Toorenburgh, aanspreker, 70 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
29-08-1869     Anjeliersstraat 148, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1874     Goudsbloemstraat 56, Amsterdam
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam
06-1888     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
07-1891     Egelantiersstraat 15/hs, Amsterdam (Huwelijk)
02-01-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 25, Amsterdam
27-02-1894     2e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
11-12-1896     Elandsgracht 85, Amsterdam
13-08-1897     2e Egelantiersdwarsstraat 15/I, Amsterdam
07-06-1899     Da Costastraat 37/I, Amsterdam
06-09-1904     van Ostadestraat 67/I, Amsterdam
22-09-1904     Hasebroekstraat 34/I, Amsterdam
03-06-1910     Admiraal de Ruyterweg 55, Sloten (NH)
05-02-1917     Nassaukade 120/II, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
30-06-1928     2e Hugo de Grootstraat 14/1, Amsterdam
10-06-1929     Lumeijstraat 22/II, Amsterdam (Overlijdensadres van Andries)
Beroepen:
29-07-1891     Diamantslijper (Zijn broer Theodorus (1871) is ook diamantslijper)
07-05-1914     Diamantbewerker
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
24-10-1892     geboorteaangifte Gerrit Dijst (1892-1965) [zie 89]    [oom vaderszijde]
29-01-1894     geboorteaangifte Johanna Alida Dijst (1894-1894) [zie 48,2]    [oom vaderszijde]
17-02-1898     huwelijk Dirk Dijst (1878-1960) en Susanna Johanna Hendrika Otten (1881-1964) [zie 50]    [broer bruidegom]
Andries trouwde met Cornelia Maria van der Velden, 20 jaar oud, op woensdag 29-07-1891 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 16-07-1891 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Andries en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde bruidegom] en Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [broer bruidegom].
Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend (Johanna Margaretha). Getuigen zijn ook Hermanus Koot, voerman, 27 jaar en Hermanus Scholts, voerman, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de bruid en de beide moeders niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Cornelia is geboren op zondag 02-04-1871 om 22:00 in Amsterdam, dochter van Johannes Martinus van der Velden en Antonia Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 05-04-1871. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johannes Martinus van der Velden (1841-1911) [vader].
Getuigen zijn Willem Herfst, werkman, 42 jaar en Thomas Spies, werkman, 63 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op zondag 22-01-1961 in Hilversum, 89 jaar oud.
Adressen:
01-1873     Anjeliersstraat 14, Amsterdam
05-1883     Anjeliersstraat 60, Amsterdam
09-1883     Anjeliersstraat 117, Amsterdam
04-1887     Anjeliersstraat 36, Amsterdam
07-1889     Westerstraat 169, Amsterdam
31-07-1891     Egelantiersstraat 15/hs, Amsterdam
02-01-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 25, Amsterdam
27-02-1894     2e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
11-12-1896     Elandsgracht 85, Amsterdam
13-08-1897     2e Egelantiersdwarsstraat 15/I, Amsterdam
07-06-1899     Da Costastraat 37/I, Amsterdam
06-09-1904     van Ostadestraat 67/I, Amsterdam
22-09-1904     Hasebroekstraat 34/I, Amsterdam
03-06-1910     Admiraal de Ruyterweg 55, Sloten (NH)
05-02-1917     Nassaukade 120/II, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
30-06-1928     2e Hugo de Grootstraat 14/1, Amsterdam
10-06-1929     Lumeijstraat 22/II, Amsterdam (Overlijdensadres van Andries)
09-04-1930     Ruthardlaan 11, Bussum (Inwonend bij haar dochter Johanna Margaretha)
Religie:
Nederlands Hervormd
Kind van Andries en Cornelia:
1 Johanna Margaretha Dijst, geboren op zondag 22-02-1891 in Amsterdam. Volgt 106.
Bij het huwelijk wordt ook de eerste geborene (Johanna Margaretha, 22-2-1891) erkend.
Voor de Nationale Militie, lichting 1889, nummer 1739 wordt hij wegens broederdienst uitgeloot.
Na het overlijden van Andries (1930) vertrekt zijn weduwe C.M. Dijst - van der Velden op 4 april 1930 naar Bussum. Op 12 februari 1958 verhuist zij naar Hilversum.
Eerder al was de schoonzuster J.M.E. Dijst - Scholts (echtgenote van Hendricus Lambertus (1866) in 1904 naar Bussum. In 1933, na het overlijden van zijn vrouw, vertrekt ook zijn broer Hendricus Lambertus (1866) naar Bussum. Bussum blijft kennelijk trekken, want ook broer Dirk (1878) vertrekt met zijn vrouw in 1933 naar Naarden en later naar Bussum. Ook na het ontbinden van het huwelijk van Dirk in Amsterdam, vertrekken hij en zijn ex naar Naarden/Bussum.
In 1923 vertrekt Johannes (1869) met zijn vrouw naar Bussum en in 1947 naar Blaricum.
Op 6 november 1922 was een tante, M.A. Dijst - van den Andel, vrouw van Theodorus (1848) vertrokken naar Hilversum.
48   Theodorus (Dorus) Dijst is geboren op woensdag 30-08-1871 om 20:00 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31-08-1871. Bij de geboorteaangifte van Dorus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Martinus Petrus van Wichem, kastenmaker, 29 jaar, wonende te Amsterdam.
Dorus is overleden op woensdag 17-03-1937 om 07:30 in Haarlemmermeer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18-03-1937. Hij is begraven op zaterdag 20-03-1937 in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.
De aangifte is gedaan door Jan Cornelis Hendrikus Scholtens., 21 jaar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.
Adressen:
30-08-1871     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1874     Goudsbloemstraat 56, Amsterdam
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, Amsterdam
06-1888     1e Anjeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
1892     Vinkenstraat 160, Amsterdam
20-06-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 19, Amsterdam
29-11-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 14, Amsterdam
18-07-1895     Elandsgracht 144, Amsterdam
27-03-1896     Marnixstraat 73, Amsterdam
20-01-1897     Jacob Catskade 46, Amsterdam
23-09-1897     2e Leliedwarsstraat 19/I, Amsterdam
19-02-1899     Da Costastraat 59/I, Amsterdam
06-06-1899     Da Costastraat 41/I, Amsterdam
06-05-1903     Da Costastraat 43/hs, Amsterdam
01-09-1904     Da Costastraat 73/hs, Amsterdam
20-09-1904     Hazebroekstraat 36/hs, Amsterdam
11-10-1909     Sloterstraatweg 205, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
04-06-1914     Brederodestraat 37/39 huis, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
29-01-1915     Krugerplein 9/I, Amsterdam
29-10-1930     Retiefstraat 101/hs, Amsterdam
28-12-1933     Transvaalkade 130, Amsterdam
03-04-1936     Uithoornstraat 47/hs, Amsterdam (Inwonend bij zijn zoon Theodorus (1900))
01-10-1936     Domineeslaan 13, Haarlemmermeer (Overlijdensadres)
Beroep:
1892     Diamantslijper
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
24-10-1892     geboorteaangifte Gerrit Dijst (1892-1965) [zie 89]    [oom vaderszijde]
06-12-1892     geboorteaangifte Johanna Margaretha Dijst (1892-1971) [zie 107]    [vader]
29-01-1894     geboorteaangifte Johanna Alida Dijst (1894-1894) [zie 48,2]    [vader]
03-08-1895     geboorteaangifte Johanna Alida Dijst (1895-1916) [zie 48,3]    [vader]
17-02-1898     huwelijk Dirk Dijst (1878-1960) en Susanna Johanna Hendrika Otten (1881-1964) [zie 50]    [broer bruidegom]
16-05-1898     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Josephus Dijst (1898-1924) [zie 108]    [vader]
02-01-1900     geboorteaangifte Theodorus Dijst (1900-1940) [zie 109]    [vader]
18-11-1901     geboorteaangifte Augustinus Johannes Franciscus Carolus Dijst (1901-1987) [zie 110]    [vader]
05-11-1903     geboorteaangifte Stien Dijst (1903-1989) [zie 111]    [vader]
17-10-1905     geboorteaangifte Johanna Maria Elisabeth Dijst (geb. 1905) [zie 112]    [vader]
08-08-1907     huwelijk Hendrik Wilhelm Barbé (1884-1980) en Elisabeth Catharina Petronella Dijst (1885-1978) [zie 69]    [neef van vader bruid]
13-07-1909     geboorteaangifte Johannes Christiaan Dijst (1909-1995) [zie 114]    [vader]
04-05-1910     huwelijk Johannes Hendricus Dijst (1887-1966) en Johanna Maria Boecker (1890-1982) [zie 70]    [neef van vader bruidegom]
Dorus trouwde met Christina Catharina Mittelmeijer, 22 jaar oud, op donderdag 20-10-1892 in Amsterdam, nadat zij op donderdag 06-10-1892 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Dorus en Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940) [zie 44] [broer bruidegom] en Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Frederik Franciscus Mittelmeijer, broer van de bruid, metselaar, 35 jaar en Christiaan Ferdinand Mittelmeijer, broer van de bruid, stukadoor, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de moeder van de bruidegom niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. In de huwelijksakte wordt de leeftijd van getuige Hendricus Lambertus Dijst vermeld als 36 jaar. Hij is op dat moment 26 jaar.
Christina is geboren op zaterdag 30-04-1870 om 08:30 in Amsterdam, dochter van Augustinus Carolus Franciscus Johannes Mittelmeijer en Johanna Alida Schrik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 02-05-1870. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Augustinus Carolus Franciscus Johannes Mittelmeijer (1825-1908) [vader].
Getuigen zijn Jan Frederik Klaarhamer, metselaar, 50 jaar en Willem Johannes Pauël, werkman, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Christina is overleden op zaterdag 19-09-1936 om 10:00 in Haarlem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-09-1936. Zij is begraven op dinsdag 22-09-1936 in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.
De aangifte is gedaan door Ferdinand Braak, 73 jaar, tuinknecht, wonende te Haarlem.
Adressen:
1870     Boomstraat PP 616, Amsterdam (Geboorteadres)
1892     Vinkenstraat 160, Amsterdam
20-06-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 19, Amsterdam
29-11-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 14, Amsterdam
18-07-1895     Elandsgracht 144, Amsterdam
27-03-1896     Marnixstraat 73, Amsterdam
23-09-1897     2e Leliedwarsstraat 19/I, Amsterdam
11-1897     Jacob Catskade 46, Amsterdam
19-02-1899     Da Costastraat 59/I, Amsterdam
06-06-1899     Da Costastraat 41/I, Amsterdam
06-05-1903     Da Costastraat 43/hs, Amsterdam
01-09-1904     Da Costastraat 73/hs, Amsterdam
20-09-1904     Hazebroekstraat 36/hs, Amsterdam
11-10-1909     Sloterstraatweg 205, Sloten (NH)
04-06-1914     Brederodestraat 37/39 huis, Amsterdam (Terug uit Sloten)
29-01-1915     Krugerplein 9/I, Amsterdam
29-10-1930     Retiefstraat 101/hs, Amsterdam
28-12-1933     Transvaalkade 130, Amsterdam
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Dorus en Christina:
1 Johanna Margaretha Dijst, geboren op dinsdag 06-12-1892 in Amsterdam. Volgt 107.
2 Johanna Alida Dijst, geboren op zondag 28-01-1894 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-01-1894. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [oom vaderszijde], Andries Dijst (1869-1930) [zie 47] [oom vaderszijde] en Dorus Dijst (1871-1937) [zie 48] [vader].
Johanna is overleden op maandag 07-05-1894 om 10:00 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-05-1895.
De aangifte is gedaan door Hendrik Johannes Ras, aanspreker, 30 jaar en Jacobus Ras, aanspreker, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
28-01-1894     1e Anjeliersdwarsstraat 14, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
3 Johanna Alida Dijst, geboren op zaterdag 03-08-1895 om 07:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 03-08-1895. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Dorus Dijst (1871-1937) [zie 48] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 63 jaar en Henri Herens, beambte, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op maandag 13-03-1916 om 06:00 in Amsterdam, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14-03-1916.
De aangifte is gedaan door Herman Spaan, aanspreker, 39 jaar en Franciscus Spaan, aanspreker, 65 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
03-08-1895     Elandsgracht 144, Amsterdam (Geboorteadres)
27-03-1896     Marnixstraat 73, Amsterdam
20-01-1897     Jacob Catskade 46, Amsterdam
23-09-1897     2e Leliedwarsstraat 19/I, Amsterdam
19-02-1899     Da Costastraat 59/I, Amsterdam
06-06-1899     Da Costastraat 41/I, Amsterdam
06-05-1903     Da Costastraat 43/hs, Amsterdam
01-09-1904     Da Costastraat 73/hs, Amsterdam
20-09-1904     Hazebroekstraat 36/hs, Amsterdam
11-10-1909     Sloterstraatweg 205, Sloten (NH) (Afkomstig van Amsterdam)
04-06-1914     Brederodestraat 37/39 huis, Amsterdam (Afkomstig van Sloten (NH))
29-01-1915     Krugerplein 9/I, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
4 Gerardus Jacobus Josephus Dijst, geboren op maandag 16-05-1898 in Amsterdam. Volgt 108.
5 Theodorus Dijst, geboren op maandag 01-01-1900 in Amsterdam. Volgt 109.
6 Augustinus Johannes Franciscus Carolus Dijst, geboren op zaterdag 16-11-1901 in Amsterdam. Volgt 110.
7 Christina Catharina (Stien) Dijst, geboren op woensdag 04-11-1903 in Amsterdam. Volgt 111.
8 Johanna Maria Elisabeth Dijst, geboren op zondag 15-10-1905 in Amsterdam. Volgt 112.
9 Theodora Christina Catharina Dijst, geboren op vrijdag 30-08-1907 in Amsterdam. Volgt 113.
10 Johannes Christiaan Dijst, geboren op zondag 11-07-1909 in Amsterdam. Volgt 114.
11 Margaretha Alida Dijst, geboren op maandag 13-02-1911 in Sloten (NH). Volgt 115.
12 Augustina Johanna Dijst, geboren op zondag 23-08-1914 in Amsterdam. Volgt 116.
Theodorus Dijst wordt op 13-03-1891 opgeroepen voor de Nationale Militie. Hij wordt op 06-05-1891 ingedeeld bij het 2e Regiment Vesting Artillerie. Hij wordt op 05-05-1898 ontslagen uit de dienst.
Hun dochter Theodora Christina Catharina (1907) trouwt met haar neef Andries (1905), zoon van zijn broer Hendricus Lambertus (1866).
49   Johanna Margaretha Maria Dijst is geboren op zaterdag 27-09-1873 om 07:30 in Amsterdam dochter van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28-09-1873. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Jacob Peen, metselaar, 24 jaar, wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zondag 04-01-1953 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op dinsdag 27-01-1953 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
Adressen:
27-09-1873     2e Anjeliersdwarsstraat 148, Amsterdam (Geboorteadres)
01-1875     Tichelstraat 32/hs, Amsterdam
03-1877     Palmstraat 82, Amsterdam
01-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam
06-1888     1e Anjeliersstraat 17, Amsterdam
14-02-1938     Wagenaarstraat 64/I, Amsterdam (Afkomstig uit Soest)
Johanna trouwde met Frederik Looijen, 21 jaar oud, op woensdag 21-11-1894 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [broer bruid] en Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Jacobus Johannes Looijen, broer van de bruid, steenhouwer, 25 jaar en Jacobus Plop, stukadoor, 55 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Jacobus Plop ondertekent de akte met Jacobus Plomp. De akte is door de moeder van de brui niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Frederik is geboren op vrijdag 07-03-1873 om 02:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Johannes Looijen en Catharina Everdina Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 07-03-1873. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Johannes Looijen (1840-1916) [vader].
Getuigen zijn Frederik Pieters, kuiper, 23 jaar en Bernardus Swanen, werkman, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Frederik is overleden op vrijdag 02-02-1962 om 12:00 in Amsterdam, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-02-1962. Hij is begraven op woensdag 07-03-1962 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
De aangife is gedaan door Johannes Krebber, zonder beroep, 68 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
14-02-1938     Wagenaarstraat 64/I, Amsterdam (Afkomstig uit Soest)
Beroepen:
1894     Metselaar
1919     Winkelier
1921     Groentehandelaar
1927     Koopman
Getuige bij:
29-04-1914     huwelijk Cornelis Lakeman (1887-1958) en Johanna Maria Dijst (1887-1971) [zie 98]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
50   Dirk Dijst is geboren op zaterdag 09-03-1878 om 21:30 in Amsterdam zoon van Gerardus Jacobus Josephus (Gerrit) Dijst (zie 27) en Johanna Margaretha Cijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11-03-1878. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Kramer, winkelier, 47 jaar en Thomas Pas, meubelmaker, 45 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Dirk is overleden op zaterdag 09-04-1960 in Hilversum, 82 jaar oud.
Adressen:
09-03-1878     Willemsstraat 123, Amsterdam (Geboorteadres)
06-1882     Willemsstraat 220/ onderkamer, Amsterdam
02-1885     1e Tuindwarsstraat 16, Amsterdam
10-1885     Egelantiersstraat 28, onder achterkamer, Amsterdam
06-1888     1e Anjeliersstraat 17, Amsterdam
15-06-1895     Anjeliersstraat 76, Amsterdam
05-02-1896     2e Tuindwarsstraat 14, Amsterdam
14-09-1897     2e Tuindwarsstraat 11/I, Amsterdam
05-11-1897     2e Tuindwarsstraat 10/I, Amsterdam
10-01-1898     Westerstraat 65/I voor, Amsterdam
17-02-1898     Nieuwe Leliestraat 31/I, Amsterdam
02-06-1898     Nieuwe Leliestraat 16/II, Amsterdam
17-12-1898     Nieuwe Leliestraat 15, Amsterdam
06-03-1899     Delfstraat 23, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam; uitgeschreven met vrouw en kind)
23-06-1899     2e Tuindwarsstraat 1/III, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
11-08-1900     Anjeliersstraat 172/hs, Amsterdam
11-02-1901     1e Tuindwarsstraat 2/I, Amsterdam
08-11-1902     Achter den Huizerweg 49, Bussum (Afkosmtig van Amsterdam)
05-05-1904     2e Tuindwarsstraat 14a/II, Amsterdam (Afkomstig van Bussum)
28-08-1905     Kinkerstraat 293/II, Amsterdam
24-02-1908     Kinkerstraat 297/I, Amsterdam
11-04-1910     Borgerstraat 166/II, Amsterdam
07-05-1914     Wilhelminastraat 172/hs, Amsterdam
28-04-1925     Baarsjesweg 167/II, Amsterdam
15-09-1925     Kostverlorenstraat 80, Zandvoort (Afkomstig van Amsterdam)
09-07-1926     Smitstraat 19/III, Amsterdam (Afkomstig van Zandvoort)
28-03-1928     Wognumerstraat 139/hs, Amsterdam
05-08-1930     Buiksloterdijk 24/hs, Amsterdam
03-03-1932     Ceintuurbaan 95/III, Amsterdam
26-09-1933     Jan ter Gouwweg 6, Naarden (Afkomstig van Amsterdam)
03-05-1935     Jan ter Gouwweg 8, Naarden
19-10-1935     Zwarteweg 51, Bussum
15-02-1950     Naar Hilversum
27-12-1956     Naar Naarden
09-04-1960     Palestrinalaan 5, Hilversum (Verpleegtehuis, overlijdensadres.)
Beroep:
Meubelmaker
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
04-07-1898     geboorteaangifte Susanna Dijst (geb. 1898) [zie 117]    [vader]
05-11-1901     geboorteaangifte Dirk Dijst (1901-1988) [zie 119]    [vader]
06-09-1915     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Josephus Dijst (geb. 1915) [zie 121]    [vader]
Dirk trouwde met Susanna Johanna Hendrika Otten, 16 jaar oud, op donderdag 17-02-1898 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Dijst (1864-1955) [zie 45] [broer bruidegom], Hendricus Lambertus Dijst (1866-1939) [zie 46] [broer bruidegom], Andries Dijst (1869-1930) [zie 47] [broer bruidegom] en Dorus Dijst (1871-1937) [zie 48] [broer bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op maandag 09-12-1940..
De akte is door de moeder van de bruidegom niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. De bruidegom is 19 jaar en de bruid is 16 jaar.
Susanna is geboren op woensdag 29-06-1881 om 12:00 in Amsterdam, dochter van Willem Otten en Susanna Elisabeth Theodora Kwant. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30-06-1881. Bij de geboorteaangifte van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Otten (1852-1900) [vader].
Getuigen zijn Petrus Paulus Franciscus Kwant, diamantslijper, 35 jaar en Gerardus Otten, schilder, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Susanna is overleden op zaterdag 21-03-1964 in Bussum, 82 jaar oud.
Adressen:
29-06-1881     2e Anjeliersdwarsstraat 15, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1882     2e Anjeliersdwarsstraat 7, Amsterdam
03-1884     2e Anjeliersdwarsstraat 18/ kamer, Amsterdam
25-04-1885     Marnixstraat 139, Amsterdam
03-1886     2e Tuindwarsstraat 14/a, Amsterdam
23-11-1892     Anjeliersstraat 190, Amsterdam
15-12-1892     1e Anjeliersdwarsstraat 7, Amsterdam
06-04-1893     1e Anjeliersdwarsstraat 95, Amsterdam
17-02-1898     Nieuwe Leliestraat 31/I, Amsterdam
02-06-1898     Nieuwe Leliestraat 16/II, Amsterdam
06-03-1899     Delfstraat 23, Haarlem (Afkomstig van Amsterdam)
23-06-1899     2e Tuindwarsstraat 1/III, Amsterdam (Afkomstig van Haarlem)
11-08-1900     Anjeliersstraat 172/hs, Amsterdam
11-02-1901     1e Tuindwarsstraat 2/I, Amsterdam
08-11-1902     Achter den Huizerweg 49, Bussum
05-05-1904     2e Tuindwarsstraat 14/2, Amsterdam (Afkomstig van Bussum)
28-08-1905     Kinkerstraat 293/II, Amsterdam
24-02-1908     Kinkerstraat 297/I, Amsterdam
11-04-1910     Borgerstraat 166/II, Amsterdam
07-05-1914     Wilhelminastraat 172/hs, Amsterdam
28-04-1925     Baarsjesweg 167/II, Amsterdam
15-09-1925     Kostverlorenstraat 80, Zandvoort (Afkomstig van Amsterdam)
09-07-1926     Smitstraat 19/III, Amsterdam (Afkomstig van Zandvoort)
16-08-1926     Amstel 344/hs, Amsterdam (Inwonend bij L. Benjamins zonder echtgenoot)
06-04-1927     Noorderstraat 111/I, Amsterdam (Zonder echtgenoot)
28-03-1928     Wognumerstraat 139/hs, Amsterdam (Terug bij haar echtgenoot)
05-08-1930     Buiksloterdijk 24/hs, Amsterdam
03-03-1932     Ceintuurbaan 95/III, Amsterdam
26-09-1933     Jan ter Gouwweg 6, Naarden (Afkomstig van Amsterdam)
03-05-1935     Jan ter Gouwweg 8, Naarden
24-10-1935     Amstel 79, Amsterdam (Afkomstig Bussum; inwonend bij dochter Johanna Susanna Wilhelmina)
08-02-1936     Toldwarsstraat 14/II, Amsterdam
28-03-1940     Korhoenlaan 24, De Bilt
25-06-1941     W.Königlaan 14, Naarden
05-10-1942     Singel 58, Bussum
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Dirk en Susanna:
1 Johanna Susanna Wilhelmina (Susanna) Dijst, geboren op zaterdag 02-07-1898 in Amsterdam. Volgt 117.
2 Susanna Elisabeth Theodora Dijst, geboren op vrijdag 06-04-1900 in Amsterdam. Volgt 118.
3 Dirk Dijst, geboren op maandag 04-11-1901 in Amsterdam. Volgt 119.
4 Wilhelmina Gerarda Dijst, geboren op vrijdag 10-04-1903 in Bussum. Volgt 120.
5 Gerardus Jacobus Josephus Dijst, geboren op zaterdag 04-09-1915 in Amsterdam. Volgt 121.
Dirk Dijst wordt op 14-12-1897 vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst. Hij is groot 1.59 meter.
In 1923 vertrekt zijn broer Johannes (1864) met zijn vrouw naar Bussum en in 1947 naar Blaricum. Eerder al was zijn schoonzuster J.M.E. Dijst - Scholts (echtgenote van Hendricus Lambertus (1866) in 1904 naar Bussum vertrokken. In 1933 vertrekken Hendricus Lambertus (1866) en zijn vrouw, J.M.E. Dijst - Scholts definitie naar Bussum. Na het overlijden van de broer van Johannes (Andries 1869) vertrekt ook zijn weduwe, C.M. Dijst - v.d.Velden in 1930 naar Bussum. Bussum blijft kennelijk trekken, want ook Dirk (1878) vertrekt met zijn vrouw in 1933 naar Naarden. Dirk (1878) woonde in Naarden, Jan ter Gouwweg 6, terwijl zijn zoon Dirk (1901) woonde op Jan ter Gouwweg 6 in Naarden, dochter Susanna Elisabeth Theodora (1900, roepnaam Suus) met haar man Henk woonde op nummer 10. De oudste dochter Johanna Susanna Wilhelmina (1898) woonde ook op de Jan ter Gouwweg maar op een hoger nummer.
Op 6 november 1922 was een tante, M.A. Dijst - van den Andel, vrouw van Theodorus (1848) vertrokken naar Hilversum.
Een verre neef (Hendricus Josephus Maria Dijst (1914), oom van auteur) gaat in 1951 ook wonen in de Jan ter Gouwweg 62 te Naarden. Men heeft elkaar niet gekend. Later komt deze te wonen op nummer 76. Ook na zijn emigratie naar Australië keert hij weer terug op de Jan ter Gouwweg.
Later vertrekt Dirk naar Bussum. Ook na het ontbinden van het huwelijk van Dirk in Amsterdam (1940) woont Dirk in Bussum. In 1935 gaan de echtelieden al uit elkaar. Dirk trekt in bij zijn dochter Johanna Susanna Wilhelmina op de Zwarteweg 51 in Bussum en zijn vrouw, Susanna Johanna Hendrika Otten naar Amsterdam (Amstel 79). In 1941 woont zij in Naarden en later in Bussum. Dirk vertrekt in 1956 naar Naarden en in 1960 naar Bussum.
51   Arie Dijst is geboren op donderdag 21-06-1866 om 11:00 in Amsterdam zoon van Hendrikus Lambertus Dijst (zie 28) en Adriana van Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22-06-1866. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Hendrikus Lambertus Dijst (1840-1871) [zie 28] [vader].
Getuige is ook ook Jan van Wijk, machinist, 25 jaar, wonende te Amsterdam. Zijn tweeling broer is Gerardus Jacobus, die slechts twee maanden heeft geleefd.
Arie is overleden op donderdag 11-02-1926 om 06:00 in Amsterdam, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12-02-1926.
De aangifte is gedaan door Frank van Wijk, aanspreker, 50 jaar en Johannes Ingwersen, aanspreker, 54 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
21-06-1866     Westerstraat 373, Amsterdam (Geboorteadres)
07-03-1868     Anjeliersstraat 326, Amsterdam
04-02-1870     Anjeliersstraat 113, Amsterdam
11-1871     Lauriergracht 103, Amsterdam (R.K. Jongensweeshuis)
05-1887     Elandsgracht 127, boven voorkamer, Amsterdam
01-1888     Wagenstraat 7, Amsterdam
06-1888     Rozengracht 29, Amsterdam
03-1889     Kinkerstraat 12c, Amsterdam
08-1889     van Woustraat 70, Amsterdam
05-02-1890     Kinkerstraat 24, Amsterdam (Huwelijk A.E. Broekhoff)
03-1890     Kinkerstraat 27, Amsterdam
30-12-1892     Kinkerstraat 67, Amsterdam
06-04-1893     Nassaukade 337, Amsterdam (Overlijden echtgenote A.E. Broekhoff)
12-12-1893     Brouwersgracht 111, Amsterdam (Inwonende bij Johannes Theodorus Langkemper)
02-05-1895     Marnixstraat 89, Amsterdam
22-05-1895     Jacob van Lennepkade 173, Amsterdam
18-06-1895     Da Costakade 91, Amsterdam (Huwelijk G. Hut)
20-09-1895     Kinkerstraat 111, Amsterdam
31-01-1896     Bilderdijkkade 101, Amsterdam
13-05-1896     Jacob van Lennepstraat 173, Amsterdam
24-04-1900     Sweelinckstraat 26, Amsterdam (Inwonend bij weduwe de Blom)
02-10-1900     Marnixstraat 194, Amsterdam
14-12-1901     Borgerstraat 181/II, Amsterdam
09-05-1902     Marnixstraat 35, Amsterdam (Inwonende bij Johannes Theodorus Langkemper)
31-05-1902     Bilderdijkkade 92/II voor, Amsterdam
02-07-1903     Kinkerstraatr 16/III, Amsterdam
19-11-1903     Reigersbergenstraat 163/I, Amsterdam (Huwelijk H. Keesmacher)
28-05-1904     Kinkerstraat 281/III, Amsterdam
23-09-1905     Jan Pieter Heijestraat 131/III, Amsterdam
15-04-1907     Jan Pieter Heijestraat 131a/III, Amsterdam
20-05-1908     Staringstraat 38/I, Amsterdam
Beroep:
01-1888     Stoffeerder
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
27-09-1894     geboorteaangifte Gerardus Jacobus Dijst (1894-1956) [zie 62]    [achterneef vaderszijde]
05-11-1895     geboorteaangifte Urbana Dijst (1895-1986) [zie 51,2]    [vader]
12-10-1896     geboorteaangifte Adriana Johanna Dijst (1896-1972) [zie 122]    [vader]
21-03-1898     geboorteaangifte Hendrik Arie Dijst (1898-1898) [zie 51,4]    [vader]
(1) Arie trouwde met Anna Elisabeth Broekhoff, 19 jaar oud, op woensdag 05-02-1890 in Nieuwer-Amstel.
In de huwelijksakte is een verklaring van de moeder van de bruid opgenomen, dat de in de aktes voorkomende geslachtsnaam Broekhoff en Brockhoff toekomende aan de vader van de bruid. Getuigen zijn Jan van Wijk, 47 jaar, smid, wonende te Amsterdam, oom van de bruidegom; Jan Langkemper, 34 jaar, smid, wonende te Amsterdam, oom van de bruidegom; Gerardus Johannes Broekhoff, 28 jaar, warmoezenier, wonende te Nieuwer-Amstel, broer van de bruid; Hendricus Franciscus Broekhoff, 36 jaar, ambtenaar, wonende te Amsterdam.
Anna is geboren op zaterdag 05-03-1870 om 08:00 in Nieuwer-Amstel, dochter van Herman Clemens Brockhoff en Magdalena Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-03-1870. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Herman Clemens Brockhoff (1818-1871) [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Plomp, zonder beroep, 63 jaar en Gerrit Spek, scheepsjager, 52 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Anna is overleden op vrijdag 10-11-1893 om 23:00 in Amsterdam, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-11-1893.
De aangifte is gedaan door Hermanus Bernardus Stolp, aanspreker, 45 jaar en Frederik Jacobus Steenman, barbier, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
27-03-1890     Kinkerstraat 27, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
09-1890     Kinkerstraat 24, Amsterdam
30-12-1892     Kinkerstraat 67, Amsterdam
06-04-1893     Nassaukade 337, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
(2) Arie trouwde met Geertje Hut, 27 jaar oud, op woensdag 22-05-1895 in Nieuwer-Amstel.
De scheiding werd geregistreerd op maandag 15-09-1902 in Amsterdam (Overspel door de vrouw.)..
Getuigen zijn Jan Langkemper, 40 jaar, spoorwegbeambte; Jan van Wijk, 43 jaar, metselaar, neef van de bruidegom; Jan Hut, 35 jaar, bediende, broer van de bruid; Harm de Winter, 41 jaar, timmerman; allen wonende te Amsterdam. Op 22 juli 1920 hertrouwt Geertje Hut in Groningen met Fredrik Johan Luider.
Geertje is geboren op zaterdag 02-11-1867 om 05:00 in Veendam, dochter van Hendrik Hut en Arentje Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 02-11-1867. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hut (1833-1912) [vader].
Getuigen zijn Willem Holle, 36 jaar, uurwerkman en Fokko Reint van Tiel, 31 jaar, klerk, beiden wonende te Veendam.
Geertje is overleden op maandag 19-04-1943 om 15:50 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-04-1943.
De aangifte is gedaan door Sybren Jeltema, 48 jaar, directeur van het verzorgingshuis, wonende te Groningen. Bij haar overlijden was zij weduwe van Frederik Johan Luider.
Na haar scheiding met Arie Dijst, blijft zij nog enige tijd in Amsterdam wonen. Twee van haar kinderen wonen bij haar in. In de loop van de tijd vertrekt zij uit Amsterdam naar de stad Groningen, waar zij op 22-7-1920 hertrouwd met Frederik Johan Luider.
Adressen:
19-06-1895     Da Costakade 91, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel samen met haar zoon Jan; huwelijk)
20-09-1895     Kinkerstraat 111, Amsterdam
31-01-1896     Bilderdijkkade 101, Amsterdam
13-05-1896     Jacob van Lennepstraat 173, Amsterdam
02-10-1900     Marnixstraat 194, Amsterdam
14-12-1901     Borgerstraat 181/II, Amsterdam
31-05-1902     Bilderdijkkade 92/II voor, Amsterdam
06-12-1902     Jacob van Campenstraat 101/1 voor, Amsterdam
18-01-1905     Jacob van Lennepstraat 185, Amsterdam (Inwonend bij haar vader)
31-08-1907     Schulpenweg 72, Velsen (Met haar zoon en ouders)
Religie:
Nederlands Hervormd
(3) Arie trouwde met Hendrika Keesmacher, 36 jaar oud, op donderdag 19-11-1903 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 37 jaar; Albert Johannes Imcker, bode, 60 jaar; Jan Schubart, bode, 59 jaar; Ludivicus Johannes Libert, bode, 48 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Hendrika is geboren op zaterdag 15-06-1867 om 13:00 in Zwolle, dochter van Peter Joseph Hubert Keesmacher en Johanna Frederika Martina Wiffrie. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Peter Joseph Hubert Keesmacher (1829-1872) [vader].
Getuigen zijn Johannes Jacobus van Dijk, 45 jaar, timmerman en Hendricus Kannegieter, 34 jaar, timmerman, beiden wonende te Zwolle.
Hendrika is overleden op vrijdag 04-02-1955 in Noordwijk, 87 jaar oud.
Zij is overleden in de psychiatrische inrichting "Sancta Maria" in Noordwijk.
Adressen:
28-08-1903     Elandsstraat 3/Ia, Amsterdam (Afkomstig van ’s Gravenhage; inwonend bij haar zuster)
19-11-1903     Reigersbergenstraat 163/I, Amsterdam (Huwelijk)
28-05-1904     Kinkerstraat 281/III, Amsterdam
23-09-1905     Jan Pieter Heijestraat 131/III, Amsterdam
15-04-1907     Jan Pieter Heijestraat 131a/III, Amsterdam
20-05-1908     Staringstraat 38/I, Amsterdam
22-06-1931     Marnixkade 99/II achter, Amsterdam
21-12-1932     Plantage Middenlaan 52, Amsterdam (Bejaartehuis St. Jacob)
17-05-1938     Stadionkade 118/II, Amsterdam (Inwonend bij Tiggeloven)
27-08-1940     Langeveld 29, Noordwijk (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Arie en Geertje:
1 Jan Dijst, geboren op zaterdag 25-03-1893 om 06:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28-03-1893.
De aangifte is gedaan door Jacoba Wilhelmina Niesten, verloskundige, 42 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel. Ten tijde van zijn geboorte is zijn moeder, Geertje Hut, ongehuwd. Het kind krijgt de naam Geert Hut. In 1895 trouwt zijn moeder met Arie Dijst. Bij het huwelijk van zijn ouders is Geert Hut niet erkend als de zoon van Arie Dijst. Bij akte van 9 juli 1897 erkent Geertje Hut het kind Geert Hut als het hare. In 1897 heeft Arie Dijst een verzoekschrift gestuurd naar H.M. de Koningin der Nederlanden met het verzoek tot naamsverandering van zijn pupil Geert Hut in Jan Dijst. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1898 is toestemming verleend, dat de geslachtsnaam van Geert Hut wordt gewijzigd in Dijst. Kennelijk is vergeten de voornaam aan te passen, want bij vonnis van het Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 24-04-1899, is aan Geert Dijst vergunning verleend tot het wijzigen van de voornaam naar Jan in plaats van “Geert”. Kennelijk heeft Arie Dijst het kind geadopteerd.
Jan staat ingeschreven in het Militieregister. Hij heeft een verzoek ingediend om vrijgesteld te worden in verband met kostwinnerschap. Gedeputeerde Staten hebben op 08-05-1912 dit verzoek afgewezen. Jan is groot 1.70 meter. Zijn voorkeur gaat uit naar de Zeemilitie of de Veldartillerie. Op 04-10-1913 wordt hij ingedeeld bij het 2e Veldartillerie in Leiden. Op 31-07-1921 wordt hij ontslagen wegens dienstbeëindiging.
Adressen:
25-03-1893     Hoedenmakersstraat 116/III, Nieuwer-Amstel (Geboorteadres)
19-06-1895     Da Costakade 91, Amsterdam (Afkomstig van Nieuwer-Amstel)
20-09-1895     Kinkerstraat 111, Amsterdam
31-01-1896     Bilderdijkkade 101, Amsterdam
24-04-1900     Jacob van Lennepstraat 173, Amsterdam
13-12-1901     Jacob van Lennepstraat 185, Amsterdam (Opgenomen in het gezin van zijn opa Hendrik Hut)
14-12-1901     Borgerstraat 181/II, Amsterdam (Afkomstig van zijn opa)
31-05-1902     Bilderdijkkade 92/II voor, Amsterdam
20-06-1902     Jacob van Lennepstraat 101/I voor, Amsterdam
31-08-1907     Schulpenweg 72, Velsen (Afkomstig van Amsterdam; Met het gezin van zijn opa Hendrik Hut)
22-11-1921     Staringstraat 38/III, Amsterdam (Afkomstig van Wassenaar)
22-04-1922     Voorstraat 56, Voorschoten (Afkomstig van Amsterdam)
18-10-1930     2e Constantijn Huijgensstraat 35, Amsterdam (HVO)
28-03-1931     Luik, België (Afkomstig van Amsterdam)
13-08-1934     Korte Prinsengracht 48, Amsterdam (Logement; Afkomstig van Luik)
29-01-1935     Lange Tolbrugstraat 105, ’s Hertogenbosch
Beroepen:
Los werkman
1912     Hoef- en kachelsmid
Religie:
Rooms Katholiek
2 Arendina Adriana (Urbana) Dijst, geboren op dinsdag 05-11-1895 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 05-11-1895. Bij de geboorteaangifte van Urbana was de volgende getuige aanwezig: Arie Dijst (1866-1926) [zie 51] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 35 jaar en Henri Herens, beambte, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Urbana is overleden op donderdag 06-03-1986 in Lage Vuursche, 90 jaar oud. Zij is begraven in Lage Vuursche.
Na de scheiding van haar vader met haar moeder Geertje Hut gaat zij op 6 december 1902 wonen bij haar moeder Geertje Hut. Zij blijft ongehuwd en treedt in het klooster van de Zusters van O.L.Vrouw te Lage Vuursche waar zij op 90 jarige leeftijd komt te overlijden.
Op 22-07-1911 verschijnt in de krant Het Nieuws van den Dag een bericht over twee weggelopen meisjes. Één daarvan is Brendina Dijst, oud 15 jaar, die sinds 13 juli weggelopen is uit haar dienst. Gezien de leeftijd en de voornaam is het aannemelijk dat het gaat om Arendina Adriana. Waarom zij is weggelopen is gissen.
Urbana bleef ongehuwd.
Adressen:
05-11-1895     Kinkerstraat 111, Amsterdam (Geboorteadres)
31-01-1896     Bilderdijkkade 101, Amsterdam
van 13-05-1896 tot 13-06-1896     Jacob van Lennepstraat 173, Amsterdam
14-12-1901     Borgerstraat 181/II, Amsterdam (Bij haar moeder)
31-05-1902     Bilderdijkkade 92/II voor, Amsterdam (Bij haar moeder)
20-06-1902     Jacob van Lennepstraat 101/I voor, Amsterdam (Bij haar moeder)
25-03-1903     IJsselstein (Inwonend bij Lamers)
05-10-1908     Staringstraat 38/I, Amsterdam (Afkomstig van IJsselstein; inwonend bij haar vader)
24-04-1914     Rozengracht 19-21, Amsterdam (Bij Bladergroen)
04-05-1915     Havenstraat 463, IJsselstein
14-12-1915     Zuidsingel 44, Amersfoort (Afkomstig van IJsselstein)
Beroep:
24-04-1914     Dienstbode
Religie:
Rooms Katholiek
3 Adriana Johanna Dijst, geboren op zaterdag 10-10-1896 in Amsterdam. Volgt 122.
4 Hendrik Arie Dijst, geboren op zondag 20-03-1898 om 22:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21-03-1898. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Arie Dijst (1866-1926) [zie 51] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Menage Challa, ambtenaar, 37 jaar en Henri Herens, beambte, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op dinsdag 09-08-1898 om 23:30 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-08-1898.
De aangifte is gedaan door Dirk van Kessel, aanspreker, 44 jaar en Jan Andries Koek, aanspreker, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
20-03-1898     Jacob van Lennepkade 173, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
Arie Dijst wordt op 13 maart 1886 vrijgestelde van de Nationale Militie. Reden: enig zoon. Zijn beide ouders zijn overleden en als voogd treden op de Regenten van het R.K. Jongensweeshuis. Arie is groot 1,52 meter.
Het eerste huwelijk duurt niet lang. Na drie jaar komt A.E. Broekhoff te overlijden. Zij hebben dan 1 kind.
Het tweede huwelijk is ook niet succesvol gebleken. Na zeven jaar wordt het huwelijk ontbonden (gescheiden) bij vonnis van 7-3-1902. De datum van de akte is 15-9-1902.
Bij het derde huwelijk trouwt hij met de Groningse H. Keesmacher. Haar vader is van Duitse origine en het gezin Keesmacher komt op 4 november 1871 vanuit Zwolle naar Amsterdam.
Na de scheiding met Geertje Hut wordt het eerste kind Jan (1893) op 14-12-1902 opgenomen in het gezin van de opa van zijn stiefmoeder en de andere twee kinderen, Arendina Adriana (1895) en Adriana Johanna (1896) trekken op 6-12-1902 in bij hun moeder, Geertje Hut.
Op 31 december 1869 werd Arie, oud 3 jaar, samen met zijn broer Gerardus, oud opgenomen op de mannen afdeling van het Binnengasthuis. Op 27 februari werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Op 12 april 1894 werd hij weer opgenomen in het Binnengasthuis. Hij opgenomen wegens een gebroken arm (fractura humeri). Hij is op de Prinsengracht 268 uit het raam gevallen. Op 30 mei 1894 is hij uit het ziekenhuis ontslagen (bron: gemeentearchief Amsterdam, patiëntenregisters).
52   Maria Elisabeth Dijst is geboren op woensdag 22-05-1872 om 21:30 in Amsterdam dochter van Theodorus Dijst (zie 29) en Maria Anna van den Andel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23-05-1872. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1838-1886) [zie 27] [oom vaderszijde] en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Getuige is ook Johannes Bernardus Knepper, 54 jaar, timmerman, wonende te Amsterdam.
Maria is overleden op woensdag 23-01-1952 om 08:20 in Hilversum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24-01-1952. Zij is begraven in Hilversum, St. Barbara.
De aangifte is gedaan door Arnoldus Johannes Dekker, 27 jaar, kantoorbediende, wonende te Hilversum.
Adressen:
22-05-1872     Molensteeg 12, Amsterdam (Geboorteadres)
05-1873     Molensteeg 16, Amsterdam
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
21-02-1895     Parkweg 127, Nieuwer-Amstel
06-11-1922     Eikbosserweg 198, Hilversum (Samen met haar moeder. Overlijdensadres)
Maria trouwde met Hermanus Franciscus Gijsbertus Voddé, 23 jaar oud, op donderdag 10-01-1895 in Nieuwer-Amstel.
Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Kooij (1850-1897) [zie 30] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid].
Getuigen zijn ook Gerardus Franciscus Overwater, warmoezenier, 26 jaar, warmoezenier, wonende te Nieuwer-Amstel; Adrianus Ruhe, 46 jaar, koopman, wonende te Amsterdam; Cornelis Johannes Bohte, 32 jaar, warmoezenier, wonende te Nieuwer-Amstel.
Hermanus is geboren op dinsdag 17-10-1871 om 04:00 in Nieuwer-Amstel, zoon van Franciscus Hermanus Voddé en Maria Roe. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Hermanus Voddé (1839-1917) [vader].
Getuigen zijn Gijsbertus de Lange, timmerman, 38 jaar, wonende te Amsterdam en Hendrikus Antonius Schaefer, warmoezenier, 28 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Hermanus is overleden op zaterdag 12-08-1905 om 09:00 in Amsterdam, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14-08-1905.
De aangifte is gedaan door Nicolaas Hendriks, aanspreker, 49 jaar en Franciscus Franssen, aanspreker, 54 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Bij alle notities van hem gevonden worden zijn voornamen vermeld als Hermanus Franciscus Gijsbertus. Op zijn bidprentje zijn de tweede en derde voornaam verwisseld.
Adres:
02-1895     Parkweg 127, Nieuwer-Amstel
Beroep:
Groenteverkoper (Rond 1903 heeft Hermanus een groentewinkel op de hoek van de Cornelis Schuijtstraat en de van Breestraat in Amsterdam.)
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
53   Alida Johanna Dijst is geboren op zondag 28-02-1875 om 07:00 in Amsterdam dochter van Theodorus Dijst (zie 29) en Maria Anna van den Andel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 02-03-1875. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Johannes van der Kooij, koopman, 24 jaar en Johannes de Boer, melkslijter, 66 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Alida is overleden op vrijdag 20-01-1961 om 20:00 in Amsterdam, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23-01-1961. Zij is begraven op dinsdag 24-01-1961 in Amsterdam, R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
De aangifte is gedaan door Valentinus Dijkman, begrafenisondernemer, 56 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
28-02-1875     Molensteeg 16, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
06-12-1901     Marnixstraat 250a, Amsterdam
11-05-1904     Kinkerstraat 30/hs, Amsterdam (Huwelijksadres; adres 40 jarig huwelijk; Overlijdensadres)
Alida trouwde met Bernardus Adrianus (Ben) Janzen, 33 jaar oud, op woensdag 11-05-1904 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Ben waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Dijst (1878-1913) [zie 54] [broer bruid] en Joseph Letschert (1879-1966) [zie 55] [zwager bruid].
Getuigen zijn ook Detert Wildeboer, ambtenaar, 26 jaar en Albert Johannes Imcken, bode, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Ben is geboren op donderdag 12-05-1870 om 09:00 in Den Helder, zoon van Bernardus Adriejanus Janzen en Joanna Roselia Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13-05-1870. Bij de geboorteaangifte van Ben was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Adriejanus Janzen (1837-1913) [vader].
Getuigen zijn Carel Coenraad Betzoldt, molenaar, 38 jaar en Dirk Roodewijn, molenaar, 28 jaar, beiden wonende te Den Helder.
Ben is overleden op donderdag 10-04-1958 in Amsterdam, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Hij is begraven op maandag 14-04-1958 in Amsterdam, R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
In 1887 vertrekt hij naar Den Haag. Op 8 mei 1890 gaat hij als plaatsvervangend in militaire dienst. Hij wordt ondergebracht bij het 2e regiment Huzaren.
Adressen:
24-03-1893     Palmdwarsstraat 14, Amsterdam (Afkomstig van Alkmaar)
05-12-1895     Boomstraat 15, Dordrecht (Afkomstig van Amsterdam)
04-05-1896     Zeedijk 86, Amsterdam (Afkomstig van Dordrecht)
12-10-1897     Nieuwe Leliestraat 127, Amsterdam
24-02-1898     Kinkerstraat 30/hs, Amsterdam (Huwelijksadres; adres 40 jarig huwelijk; Overlijdensadres)
Beroep:
1904     Kruidenier
Getuige bij:
02-02-1910     huwelijk Gerrit Dijst (1878-1913) en Alida Maria Hoogeweg (1888-1969) [zie 54]    [zwager bruidegom]
26-04-1910     huwelijk Hendricus Johannes Wolkers (1880-1936) en Jo Dijst (1882-1974) [zie 56]    [zwager bruid]
04-10-1911     geboorteaangifte Theodora Marie Hendrika Janzen (1911-2000) [zie 125]    [vader]
Kinderen van Alida en Ben:
1 Bernardus Adrianus Janzen, geboren op donderdag 02-03-1905 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1905.
Bernardus is overleden op donderdag 07-03-1985 in Amsterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
02-03-1905     Kinkerstraat 30/hs, Amsterdam (Geboorteadres)
29-10-1982     Amstelkade 41/hs, Amsterdam
2 Maria Anna Theodora Janzen, geboren op woensdag 28-03-1906 in Amsterdam. Volgt 123.
3 Anna Catharina Janzen, geboren op zondag 28-07-1907 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1907.
Anna is overleden op zaterdag 05-12-1998 in Amsterdam, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Zij blijft ongehuwd.
Adressen:
28-07-1907     Kinkerstraat 30/hs, Amsterdam (Geboorteadres)
13-10-1982     Amstelkade 41/hs, Amsterdam
Beroep:
Hoedemaakster (Bij firma Giskes)
4 Joanna Rosalia Henriëtte Janzen, geboren op woensdag 17-02-1909 in Amsterdam. Volgt 124.
5 Theodora Marie Hendrika Janzen, geboren op dinsdag 03-10-1911 in Amsterdam. Volgt 125.
54   Gerardus (Gerrit) Dijst is geboren op woensdag 03-04-1878 om 17:00 in Amsterdam zoon van Theodorus Dijst (zie 29) en Maria Anna van den Andel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 05-04-1878. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Jan de Boer, melkslijter, 70 jaar en Hermanus Zwennet, tapper, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is overleden op maandag 20-10-1913 om 23:10 in Warnsveld, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21-10-1913.
De aangifte is gedaan door Geert Groen, 68 jaar, opzichter en Gerrit Pelgrum, 40 jaar, arbeider, beiden wonende te Warnsveld.
Adressen:
03-04-1878     Molensteeg 16, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
06-08-1901     Marnixstraat 250a, Amsterdam
20-04-1905     Overtoom 166/II, Amsterdam
31-05-1907     Marnixstraat 250a, Amsterdam
15-04-1908     Kwakersplein 10/I, Amsterdam
10-09-1908     Gerard Doustraat 218, Amsterdam (inwonend bij zijn schoonmoeder met echtgenote en zoon Theodorus)
09-12-1909     Nieuwe Tolstraat 53/hs, Amsterdam (inwonend bij zijn schoonmoeder met echtgenote en zoon Theodorus)
09-03-1910     Gerard Doustraat 71/I, Amsterdam (Huwelijk)
18-05-1910     Gerard Doustraat 19/I, Amsterdam
26-09-1911     Gerard Doustraat 146/hs, Amsterdam
29-03-1912     Vordenseweg 12, Zutphen (krankzinnigengesticht Psychiatrisch Centrum)
Beroepen:
1902     Groenteverkoper (Na het overlijden van zijn vader neemt hij de handel in groenten- en fruit in de Molensteeg over.)
1904     Commissionair
1907     Behanger/stoffeerder
Getuige bij:
11-05-1904     huwelijk Ben Janzen (1870-1958) en Alida Johanna Dijst (1875-1961) [zie 53]    [broer bruid]
26-04-1910     huwelijk Hendricus Johannes Wolkers (1880-1936) en Jo Dijst (1882-1974) [zie 56]    [broer bruid]
Gerrit trouwde met Alida Maria Hoogeweg, 21 jaar oud, op woensdag 02-02-1910 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Alida was de volgende getuige aanwezig: Ben Janzen (1870-1958) [zie 53] [zwager bruidegom].
Getuigen zijn Willem Allderik Drewes, koperslager, 33 jaar; Gerrit Hoogeweg, broer van de bruid, behanger, 25 jaar; Herman Jacobson, schoenmaker, 22 jaar; allen wonende te Amsterdam. De achternaam van de zwager van Gerardus, Bernardus Adrinus Janzen wordt geschreven als Jansen.
Alida is geboren op woensdag 22-02-1888 om 07:00 in Amsterdam, dochter van Eldert Hoogeweg en Elisabeth Wilhelmina Theodora van Sutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24-02-1888. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Eldert Hoogeweg (1858-1925) [vader].
Getuigen zijn Isaäc Johannes van Elk, stoffeerder, 38 jaar en Barend Tollenaar, meubelmaker, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Alida trouwde later op donderdag 20-08-1914 in Amsterdam met Petrus (Piet) van Hilten (1885-1971).

Alida is overleden op woensdag 31-12-1969 in Amsterdam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op maandag 05-01-1970 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
Adressen:
22-02-1888     Palmgracht 79, Amsterdam (Geboorteadres)
21-03-1891     Houtmanstraat 24, Amsterdam
01-04-1892     Grote Bickersstraat 77c, Amsterdam
21-04-1894     van Beuningenstraat 57, Amsterdam
30-03-1896     van Hogendorpstraat 45, Amsterdam
09-06-1896     van Hogendorpstraat 34, Amsterdam
07-04-1897     Haarlemmerweg 85, Amsterdam
27-12-1898     Fagelstraat 29/II, Amsterdam
16-06-1899     Hugo de Grootstraat 23, onderhuis, Amsterdam
05-12-1899     Frederik Hendrikstraat 1/II, Amsterdam
20-03-1900     Kinkerstraat 307/II, Amsterdam (Verder samen met haar moeder)
30-05-1900     van Ostadestraat 91/II, Amsterdam
04-10-1900     Jan van der Heijdenstraat 54/III, Amsterdam
13-03-1901     Gerard Doustraat 4/III, Amsterdam
04-06-1901     Hobbemakade 154/I, Amsterdam
28-12-1901     Ruijdaelkade 155/II, Amsterdam
19-03-1903     Gerard Doustraat 84/I, Amsterdam
25-07-1903     Pieter Baststraat 24/I, Amsterdam
16-12-1903     Jacob van Campenstraat 34/I, Amsterdam
01-06-1904     Cornelis Anthoniszstraat 19/hs, Amsterdam
24-02-1905     Cornelis Anthoniszstraat 25/I, Amsterdam
16-10-1905     Rustenburgerstraat 346/I, Amsterdam
18-04-1907     Rustenburgerstraat 324/I, Amsterdam
04-03-1908     Ruijdaelkade 199/hs, Amsterdam
22-06-1908     Sint Willibrordusstraat 105/I, Amsterdam
10-09-1908     Gerard Doustraat 218/I, Amsterdam (Inwonend bij haar moeder met G.Dijst en later geboren zoon Theodorus)
09-12-1909     Nieuwe Tolstraat 53/hs (inwonend bij haar moeder met G.Dijst en zoon Theodorus)
09-03-1910     Gerard Doustraat 71/I, Amsterdam (Huwelijk)
18-05-1910     Gerard Doustraat 19/I, Amsterdam
26-09-1911     Gerard Doustraat 146/hs, Amsterdam
16-04-1912     Dusartstraat 15/hs, Amsterdam (inwonend bij haar moeder met zoon Theodorus)
20-05-1912     van Ostadestraat 10/III, Amsterdam (Alida trekt in met haar zoon bij P.v.Hilten (toekomstige echtgenoot))
27-12-1912     Ruijsdaelkade 135/hs, Amsterdam
12-12-1914     Frans Halsstraat 93/hs, Amsterdam
08-10-1915     Govert Flinckstraat 87/III, Amsterdam
23-02-1916     Govert Flinckstraat 87a/III, Amsterdam
11-08-1924     Dusartstraat 39/hs, Amsterdam
26-03-1926     Albert Cuijpstraat 96/I, Amsterdam
03-01-1929     Frederiksplein 15/hs, Amsterdam
31-12-1929     Ferdinand Bolstraat 4/II, Amsterdam
01-11-1932     Amstel 110/hs, Amsterdam
30-10-1935     1e Helmersstraat 44, bovenhuis, Amsterdam
02-06-1939     Herengracht 359 hs, Amsterdam
29-03-1940     Albert Cuypstraat 203 F, Amsterdam
09-12-1940     Govert Flinckstraat 3112 hs, Amsterdam
16-03-1942     Govert Flinckstraat 252/I, Amsterdam
15-06-1959     Govert Flinckstraat 254 hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
van 12-08-1914 tot 20-08-1914     Pensionhoudster
Kinderen van Gerrit en Alida:
1 Theodorus (Theo) Dijst, geboren op zondag 25-07-1909 in Amsterdam. Volgt 126.
2 Petronella Elisabeth Wilhelmina Theodora Dijst, geboren op zaterdag 22-03-1913 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22-03-1913.
De aangifte is gedaan door Alida Catharina Toorenburg, vroedvrouw, 50 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen zijn Jan van Soest, ambtenaar, 29 jaar en Jan Rudolf Munneke, ambtenaar, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Haar vader was ten tijde van de bevalling afwezig. Hij was sinds 29-03-1912 opgenomen in het psychiatrische zekenhuis in Zutphen.
Petronella is overleden op woensdag 31-03-1920 om 09:00 in Amsterdam, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-04-1920.
De aangifte is gedaan door Frederik Kuijpers, aanspreker, 45 jaar en Karel Hendrik Kammeijer, zonder beroep, 74 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Bij haar geboorte is haar vader vanaf 29-03-1912 opgenomen in het psychiatrische zekenhuis in Zutphen. Kennelijk is hij tussentijds thuis geweest. Zeven maanden later komt haar vader te overlijden, terwijl haar moeder dan in verwachting is van een volgend kind, Petrus.
Adres:
22-03-1913     Ruijsdaelkade 135/hs, Amsterdam (Geboorteadres)
3 Petrus Dijst, geboren op woensdag 20-05-1914 om 17:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25-04-1914.
De aangifte is gedaan door Johanna Elisabeth Hubeek, vroedvrouw, 41 jaar, wonende te Amsterdam. Geuigen zijn Jan van Soest, ambtenaar, 30 jaar en Jan Rudolf Munneke, ambtenaar, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam. In de geboortekate is toegevoegd, dat de moeder Alida Maria Hoogerweg, sinds 20 oktober 1913 weduwe is van Gerardus Dijst.
Petrus is overleden op donderdag 14-01-1915 om 22:30 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-01-1915.
De aangifte is gedaan door Johannes Coenraad Osewoudt, opzichter, 47 jaar en Willem van der Marel, opzichter, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
20-05-1914     Ruijsdaelkade 135/hs, Amsterdam (Geboorteadres)
Gerardus Dijst wordt op 17-12-1897 vrijgesteld van de Nationale Militie, omdat hij de enige zoon in het gezin is.
Gerardus neemt de groentehandel van zijn vader in de Molensteeg over. Op 21-08-1899 verschijnt in de krant Het Nieuws van den Dag een bericht dat aan hem, oud 21 jaar, bij rechtelijke uitspraak handlichting is verleend tot het bedrijven handel in Fruit, Groente, Aardappelen. De rechtelijke uitspraak was nodig omdat hij in die tijd nog niet meerderjarig was.
Nagenoeg tegelijkertijd met zijn toestemming tot het bedrijven van handel gaat Gerardus een Vennootschap aan met Wouterus van Tol om onder de naam van Firma W. van Tol & Co handel te bedrijven in Fruit, Groente en Aardappelen. (22-08-1899)
De vennootschap blijft niet lang bestaan. Op 26-11-1902 wordt ten overstaan van de notaris een akte opgemaakt, waarbij de vennootschap W.van Tol en Co tussen Wouterus van Tol en Gerardus Dijst per 30-11-1902 wordt ontbonden. Gerardus wordt belast met de vereffening van de lopende zaken. (Algemeen Handelsblad 29-11-1902)

Op 14 maart 1907 gaat hij failliet en de zaak wordt op 3 mei 1907 opgeheven.

Verslag van het faillissement aanvraag, dd. 14-3-1907:
"Is overgegaan tot behandeling van het door de procureur M.F. Kranenburg namens de handelsvennootschap onder firma Kemper en Co commissionairs in effecten te A’dam ingediende verzoekschrift tot faill. verklaring van G. Dijst, won. te A’dam aan de Overtoom 116/2. Is binnengekomen de proc. M.F. Kranenburg zo mede de persoon desgevraagd opgevende zijn genaamd Gerardus Dijst, zonder beroep oud 28 jaren vroeger fruithandelaar wonende te A’dam aan de Bloemgracht 138. Nadat de president voorlezing had gedaan van het verzoekschrift heeft M. Kranenburg verklaard daarbij te volharden. De gerequestreerde erkende het te requeste genoemde accept te hebben getekend en voegt daaraan toe dat hij geen actief heeft en ook geene andere schulden. De proc. dhr Kr. zegt dat de gerequestreerde meerdere opeisbare schulden heeft. Nadat de comparanten de gehoorzaal hadden verlaten heeft de off. v. just. geconcludeerd tot faill. verklaring van gerequesteerde en heeft vervolgens de Rechtbank dienovereenkomstig beslist."

wg. J.E. Rosen Jacobszon J.J. Emerius
Emerius


Uitspraak van de Rechtbank:
"Bij schikking van 14-3-1907 heeft de Arr. Rechtbank, 3e kamer, te A’dam in staat van faillissement verklaard
G. Dijst, zonder beroep, wonende te Amsterdam Bloemgracht 138 met benoeming van der edelachtbare heer mr. J. Deknig tot rechter comm. en van ondergetekende tot curator.

kosteloos wg. Mr. W. Nierstrasz
Oosterpark 69.

Op 29 maart 1912 vertrekt Gerardus naar Zutphen. Hij wordt op 30 maart 1912 met machtiging van de kantonrechter te Amsterdam en de arrondissementsrechtbank te Zutphen voor de duur van één jaar opgenomen krankzinnigengesticht (Psychiatrisch Centrum, Vordenseweg 12, Zutphen). Op 10 april 1913 wordt de machtiging weer met één jaar verlengd. Hij overlijdt in Warnsveld, oud 35 jaar. Kennelijk komt Gerardus nog geregeld terug naar Amsterdam. De laatste 2 kinderen zijn namelijk geboren, nadat hij als was opgenomen in de krankzinnigeninrichting te Zutphen.

Het eerste kind wordt bij het huwelijk erkend.


Aantekening uit het register van verpleegde krankzinnigen.
" no. 3805 Dijst Gerardus 34 jaren A’dam koopman in fruit H_R.C.
----- door wie?
Hoogeweg Alida Maria A’dam Dusartstraat 15/h echtgenoote v.d. lijder
----- omschrijving
Machtiging v.d. heer kantonregter te A’dam, dagtekening 30 Mrt 1912
Machtiging der arrondissementsrechtbank te Zutphen tot verpleging van één jaar, dagtekening 25 April 1912
Machtiging als voren idem, dagtekening 10 april 1913
dagtekening der opname 5 april 1912
dagtekening der term waarop de machtigingen verstrijken:
1. 27 april 1912
2. 25 april 1913
3. 10 april 1914

dagtekening van overlijden 20 Oct. 1913
de kennisgeving aan de H.H. off v. justitie de volgende dag verzonden.
Aanmerking: Graffel, aant. 20 April 1912 verzonden.
55   Anna Maria Dijst is geboren op zondag 21-03-1880 om 09:30 in Amsterdam dochter van Theodorus Dijst (zie 29) en Maria Anna van den Andel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-03-1880. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Rutgerus (Reindert) Duijf (1829-1886) en Theodorus Dijst (1848-1902) [zie 29] [vader].
Getuige is ook Antonie van den Andel, venter, 39 jaar, wonende te Amsterdam.
Anna is overleden op maandag 08-09-1969 om 14:45 in Amsterdam, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op donderdag 11-09-1969 in Amsterdam, De Nieuwe Noorder.
Adressen:
21-03-1880     Molensteeg 16, Amsterdam (Geboorteadres)
12-1884     Molensteeg 13, Amsterdam
06-08-1901     Marnixstraat 250a, Amsterdam
11-11-1903     Middenweg 27, Watergraafsmeer (Huwelijk)
13-01-1911     1e Helmersstraat 154/III, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer)
11-04-1911     Tolstaat 41/II, Amsterdam
08-09-1913     Zeilstraat 14/hs, Amsterdam
10-05-1915     Meeuwenlaan 63/I, Amsterdam
21-09-1925     Spreeuwenpark 30/II, Amsterdam
03-08-1933     Spreeuwenpark 22/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Religie:
Rooms Katholiek
Anna trouwde met Joseph Letschert, 24 jaar oud, op donderdag 24-09-1903 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, beambte, 37 jaar; Albertus Johannes Imcker, bode, 59 jaar; Jan Schubart, bode, 58 jaar; Ludovicus Johannes Libert, bode, 47 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Joseph is geboren op woensdag 13-08-1879 om 04:30 in Amsterdam, zoon van Joseph Letschert en Hendrika Johanna Hansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13-08-1879. Bij de geboorteaangifte van Joseph was de volgende getuige aanwezig: Joseph Letschert (1850-1906) [vader].
Getuigen zijn Joseph Letscher, koopman, 53 jaar en Peter Kessmann, schoenmaker, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Joseph is overleden op woensdag 22-06-1966 in Oudewater, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Hij is begraven op maandag 27-06-1966 in Amsterdam, R.K. Noorderbegraafplaats.
Adressen:
13-08-1879     Valckenierstraat 3, Amsterdam (Geboorteadres)
07-1886     Ferdinand Bolstraat 61, Amsterdam
02-02-1903     Middenweg 27, Watergraafsmeer (Huwelijk)
13-01-1911     1e Helmersstraat 154/III, Amsterdam (Afkomstig van Watergraafsmeer)
11-04-1911     Tolstaat 41/II, Amsterdam
08-09-1913     Zeilstraat 14/hs, Amsterdam
10-05-1915     Meeuwenlaan 63/I, Amsterdam
21-09-1925     Spreeuwenpark 30/II, Amsterdam
03-08-1933     Spreeuwenpark