Parenteel van Jan Jansz Koningh

Generatie 1

1   Jan Jansz Koningh. Hij is gedoopt vóór 1645.
Jan is overleden omstreeks 1711, minstens 66 jaar oud.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Jan Jansz Koningh. Volgt 2.
2 Pieter Jansz Koningh. Hij is gedoopt vóór 1666.
Pieter is overleden omstreeks 1693 in Nederlands Indië, minstens 27 jaar oud.
Zie algemene notitie bij zijn vader.
3 Jacob Jansz Koningh. Hij is gedoopt vóór 1667.
Jacob is overleden na woensdag 18-05-1695, minstens 28 jaar oud.
4 Aeltgen Jansz de Koning. Zij is gedoopt vóór 1670.
5 Dirk Jansz de Koning, geboren vóór 1670.
Dirk is overleden vóór 1695.
6 Leentgen Jansz de Koning. Zij is gedoopt vóór 1670.
7 Lijsbet Jans Koning, gedoopt omstreeks 1689 in Aalsmeer. Volgt 3.
Op 18.05.1695 wordt de volgende akte opgemaakt:
Voor ons, schepenen van Aalsmeer zijn gecompareerd en verschenen Jan Jansz. Koningh, als vader en dientengevolge voor de helft erfgenaam van wijlen zijn zoon Pieter Jansz. Koningh die als matroos op`t schip "De Waterman" op 28.9.1692 van Enkhuijsen naar Oostindien is afgevaren "ende soo geseyt wert" aldaar overleden. Jacob Jansz. Koningh voor hemzelf en als bloetvoogt van zijn minderjarige zuster Lijsbet Jans en voor zijn uytlandige broeder Jan Jansz. Koningh en de oom van zij overleden weeskind van zijn broeder Dirk Jansz. Coningh, en de weesmeesteren als oppervoogden met hem gevoegd. Leentgen en Aeltgen Jans Koningh. Alle broeders en zusters "ende derselvers kint" tesamen erfgenaam voor de wederhelft.
Deze akte is door vader Jan "ondertekend" met zijn huismerk en met een kruisje door Jacob, Leentgen en Aeltgen. De Waterman, met Klaas Jansz. Neuselaar van Enckhuisen als schipper, en 100 opvarende ligt 29 april 1693 voor Kaap de Goede Hoop. Op de betaalrol aldaar komt ook Pieter Jansz. Coningh van Aalsmeer als matroos voor. Aankomst Batavia 4 augustus 1693 komt hij niet meer voor op de betaalrol. De Waterman was een klein fluitschip die in 1691 te water werd gelaten.

Generatie 2

2   Jan Jansz Koningh zoon van Jan Jansz Koningh (zie 1).
Jan is overleden omstreeks 1717 in Aalsmeer.
Beroep:
Katoenbleker
Jan trouwde met Marritje Jans Klien.
Zij is begraven op woensdag 03-06-1744 in Aalsmeer.
De Latijnse tekst bij haar overlijdensaantekening zou vrij vertaald kunnen zijn: "Maritje Klien echtgenote van Ari Gijzen bediend met de laatste sacramenten in tegenwoordigheid van de nabestaanden .......... komen overeen verwaarlozing[?]...... rond ...... op Christelijke wijze ................ van de pastoor ......................................in de kerk."
Schuldbekentenissen Weeskameracten Aalsmeer 1668-1747
Oud Rechterlijk Archief 807:
9 APRIL 1721
Compareert Marritje Jans. Klien, wed. van Jan Jansz. Koning en de secr. als haar voogd, ter eenre en Jan Jansz. Klien, aangehuwde oom en voogd en Klaes Jansz. Kater als gestelde voogden van Geertje 22 jaar, Jan 16 jaar en Pieter Jansz. oud 11 jaar, ter andere zijde. Op de leeftijd van 25 jaar ontvangt ieder f.50,--, met uitzet en bruids- of bruidegomspak ad f.33,-- De moeder verbindt 6 bleekakkers met huis en erf, belend ten Oosten Jan Klaesz. Soet c.s., ten Westen de eerste comparante, ten Zuiden Jonge Jan Vreeken en ten Noorden de dijk.
Kinderen van Jan en Marritje:
1 Geertje Jans Koning, gedoopt op maandag 29-09-1698 in Aalsmeer. Volgt 4.
2 Jan Jansz Koning, gedoopt op zondag 29-11-1705 in Aalsmeer. Volgt 5.
3 Pieter Jansz de Koning, gedoopt op dinsdag 29-04-1710 in Aalsmeer. Volgt 6.
Volgens de akte van 18.05.1695 was Jan in die tijd "uytlandig". Zie de notitie bij zijn vader. In het rechterlijk archief van Op 9 april 1721 wordt zijn achternaam geschreven als "Koning".
3   Lijsbet Jans Koning dochter van Jan Jansz Koningh (zie 1). Zij is gedoopt omstreeks 1689 in Aalsmeer.
Lijsbet is overleden in Aalsmeer.
(1) Lijsbet trouwde met Sijmen Roelen op zondag 07-02-1712 in Aalsmeer.
De schout Isaac Blnkvliet en de schepenen Claas Aldertsz Henst en Jan Claasz Pauw hebben het huwelijk gesloten.
Sijmen is geboren in Korten Aar.
Sijmen is overleden vóór 1720.
(2) Lijsbet trouwde met Barent Mouritsz Kemper op zondag 10-11-1720 in Aalsmeer, nadat zij op zaterdag 19-10-1720 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Bij haar huwelijk is ze weduwe van Sijme Roele.
Barent is geboren in Herkerspel van Greve.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.

Generatie 3

4   Geertje Jans Koning dochter van Jan Jansz Koningh (zie 2) en Marritje Jans Klien. Zij is gedoopt op maandag 29-09-1698 in Aalsmeer.
Geertje is overleden vóór woensdag 07-12-1740 in Aalsmeer, ten hoogste 42 jaar oud. Geertje trouwde met Gerrit Cornelisz Kater, 20 jaar oud, op zondag 24-03-1726 in Leimuiden, nadat zij op zaterdag 02-03-1726 in Rijnsaterwoude in ondertrouw zijn gegaan.
Zijn naam wordt geschreven als "Cater". Haar naam wordt geschreven als "Geert Jans Koning". Hij hertrouwt in 1740 in Aalsmeer met Trijntje Dirks Bol.
Gerrit is een zoon van Cornelis Jansz Kater en Agatha Gerritsdr (Aachie) Waterlaer. Hij is gedoopt in 05-1705 in Rijnsaterwoude.
Gerrit trouwde later op zaterdag 19-11-1740 in Aalsmeer met Catharina Dirks (Trijntje) Bol (±1710-1779).

Gerrit is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16-04-1782 in Aalsmeer.
Grafrechten betaald van f. 3,-
Uit het Oud Rechtelijk Archief 800, Akten van uitverkoop Blz.10:
07.12.1740 compareert Gerrit Cornelisz. Kater, wedn. van Geertje Jansdr. Koning, ter eenre, en Jan Jansz. Koning, als oom en voogd van Marritje Gerrits Kater, oud 14 jaar, Leuntje Gerrits Kater, oud 9 jaar, Aagie Gerrits Kater, oud 6 jaar. Op de leeftijd van 25 jaar ontvangen ze elk F.1,= en een uitzet.

Het is mogelijk dat deze akte is opgemaakt naar aanleiding van het hertrouwen van Gerrit Cornelisz Kater op 19-11-1740. Hiermee wordt een mogelijke erfenis van hun moeder veiliggesteld voor de haar kinderen.
Schuldbekentenissen Weeskameracten Aalsmeer 1668-1747
Oud Rechterlijk Archief 807:
29 september 1723
Geert Jans Koning, meerderjarige dochter ontvangt f. 83,- te weten f. 50,- van vaders erf en f. 33,- voor een bruidspak.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
5   Jan Jansz Koning zoon van Jan Jansz Koningh (zie 2) en Marritje Jans Klien. Hij is gedoopt op zondag 29-11-1705 in Aalsmeer.
Jan is overleden op vrijdag 17-12-1762 in Aalsmeer, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18-12-1762. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8] [zoon].
Bij de aangifte van overlijden wordt de familienaam van de zoon Petrus (Pieter) als van zijn vader (Jan) geschreven als "Kooning".
Religie:
Oud Katholiek
Getuige bij:
26-03-1734     overlijdensaangifte Jan Keuninge (1734-1734) [zie 5,2]    [vader]
Jan trouwde met Grietje Cornelis Ploeg, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 14-12-1732 in Aalsmeer, nadat zij op zaterdag 15-11-1732 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-02-1746 in Aalsmeer.
Op 15-11-1732 worden zij ingeschreven in de Impost Trouwen, Aalsmeer 1695-1805, pro deo. Volgens de inschrijving zijn zij afkomstig van Kudelstaart. Zijn familienaam wordt geschreven als "Koning".
Grietje is een dochter van Cornelis Claasz Ploeg en Annitje Cornelisdr. Zij is gedoopt omstreeks 1712 in Kudelstaart Hollandse zijde.
Grietje is overleden op woensdag 07-08-1782 in Aalsmeer, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 07-08-1782.
De aangifte is gedaan door Pieter van den Heide. Hij gaf aan het lijk Grietje, weduwe van Jan Koninge, voor de armen, pro deo.
Religie:
Oud Katholiek
Getuige bij:
11-06-1753     overlijdensaangifte Krelis Keuning (1752-1753) [zie 5,12]    [moeder]
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Anna (Antje) Keuning. Zij is gedoopt op maandag 15-12-1732 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar moeder geschreven als "Grietje Krelis Ploeg" en van haar vader als "Jan Janse Keuning". Doopgetuige is Eghie Sijmes. Bij de doop is de aantekening "Post obiit" (= is overleden). In de doopaantekening wordt in het Latijns vermeld:
"qui hera coram magistratu contrexerunt matriminium". Vertaalt staat er dat Jan Janse Keuning en Grietje Krelis Ploeg "gisteren" in het huwelijk zijn getreden.
Antje is overleden op maandag 15-12-1732 in Aalsmeer, geen dag oud.
2 Johannes (Jan) Keuninge. Hij is gedoopt op zaterdag 13-02-1734 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn moeder geschreven als "Grietje Krelis Ploeg" en van zijn vader "Jan Janse Keuninge". Doopgetuige is Antje Ariens. Bij de getuige is de toevoeging "devota" (=vroom). Bij de doop is de toevoeging "Post obiit" (= is overleden).
Jan is overleden op vrijdag 26-03-1734 in Aalsmeer, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26-03-1734. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Jansz Koning (1705-1762) [zie 5] [vader].
De naam van de vader wordt geschreven als "de Koning". Grafrechten: pro deo.
3 Anna (Antje) Keuninge. Zij is gedoopt op woensdag 13-07-1735 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar moeder geschreven als "Grietje Kornelis Ploeg" en van haar vader als "Jan Janse Keuninge". Doopgetuige is Eghie Sijmes. Bij de doop is de aantekening "Post obiit" (= is overleden).
Antje is overleden op woensdag 13-07-1735 in Aalsmeer, geen dag oud.
4 Johannes (Jan) de Koning, gedoopt op dinsdag 05-11-1737 in Aalsmeer. Volgt 7.
5 Petrus Jansz (Pieter) de Koning, gedoopt op zondag 30-11-1738 in Aalsmeer. Volgt 8.
6 Jacobus Jansz (Jacob) Koning, gedoopt op dinsdag 22-12-1739 in Aalsmeer. Volgt 9.
7 Anna (Antje) Keuninge. Zij is gedoopt op maandag 03-04-1741 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar vader geschreven als "Jan Janse Keunige". Doopgetuige is Antje Ariens met de toevoeging "devota" (= vroom). De doop heeft de toevoeging "Post Obiit" (= is overleden).
Antje is overleden op maandag 03-04-1741 in Aalsmeer, geen dag oud.
8 Theodorus (Dirk) Keuninge. Hij is gedoopt op vrijdag 20-04-1742 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Janse Keunige". Doopgetuige is Maritje Aris met de toevoeging "devota" (= vroom). De doop heeft de toevoeging "Post obiit" (= is overleden).
Dirk is overleden op vrijdag 20-04-1742 in Aalsmeer, geen dag oud.
9 Anna (Antje) Keuninge. Zij is gedoopt op maandag 13-04-1744 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar vader geschreven als "Jan Jansz Keunige". Doopgetuige is Antje Jongkrelis met de toevoeging "devota " (= vroom). De doop heeft de toevoeging "Matrim.anno 1732" (= huwelijk anno 1732). Dit is het huwelijksjaar van haar ouders.
10 Theodorus (Dirk) Keuninge. Hij is gedoopt op dinsdag 11-01-1746 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Jansz Keunige". Doopgetuige is Antje Jongkrelis met de toevoeging "devota" (= vroom). De doop heeft de toevoeging "obijt septemb" (= is overleden september).
Dirk is overleden in 09-1746 in Aalsmeer, 7 maanden oud.
Bij de doopaantekening is toegevoegd "obijt septemb."(= overleden in september)
11 Bavo Theodorus (Baef Dirik) de Koning, gedoopt op dinsdag 01-10-1748 in Aalsmeer. Volgt 10.
12 Cornelius (Krelis) Keuning. Hij is gedoopt op vrijdag 14-04-1752 in Aalsmeer.
Bij de doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Janz Keuning" en de naam van zijn moeder als "Grietje Kornelis". Doopgetuige is Beertje Jans. De doop heeft de toevoeging "obiit 8. Junij 1753" (= is overleden 8 juni 1753).
Krelis is overleden op vrijdag 08-06-1753 in Aalsmeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-06-1753. Bij de overlijdensaangifte van Krelis was de volgende getuige aanwezig: Grietje Cornelis Ploeg (±1712-1782) [zie 5] [moeder].
Volgens een aanteking bij de doop is cornelius overleden op 08-06-1753. Op 11-06-1753 geeft Grietje Cornelis Ploeg, vrouw van Jan Kooningen het lijk aan van haar kind Cornelius; pro deo.
13 Maria (Marijtje) Keuning. Zij is gedoopt op zaterdag 17-11-1753 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar vader geschreven als "Jan Janze Keuning" en van haar moeder als "Grietje Kornelis". Doopgetuige is Beertje Jans.
Bij zijn burgelijke en kerkelijk huwelijk wordt zijn familienaam geschreven als "Keuning". Tijdens zijn leven wordt zijn familienaam afwisseld geschreven als "Keuning" en "Koning". Bij zijn overlijden wordt zijn famileinaam geschreven als "de Koning".
Schuldbekentenissen Weeskameracten Aalsmeer 1668-1747
Oud Rechterlijk Archief 807:
29 november 1730
Kwiteert Jan Jansz. Koning, geassisteerd met Jan Dirks van der Velde zijn voogd. Hij is nu 25 jaar en ontvangt eveneens f. 83,-.

Op 15 november 1730 geeft Grietje Cornelis Ploeg op de secretarie te Kuddelstaart ten kennen, dat zij in het huwelijk zal treden met Jan Jansz. Koning. De akte die daarvoor wordt opgemaakt is pro deo en zij ondertekent de akte met een kruisje.
Op 7 december 1732 wordt door de secretaris van Kuddelstaart een akte opgemaakt, waarin hij verklaart, dat de voorgeschreven afkondigingen voor het huwelijk Jan Jansz Koning met Grietje Cornelis Ploeg heeft plaatsgevonden aan het Rechthuis in Kuddelstaart en er geen beletsels waren.
Op 22 november 1732 trouwt Jan Janz Koning in Aalsmeer met Grietje Cornelis Ploeg. Op 20 februari 1746 trouwt hij met Grietje voor de kerk in Aalsmeer. Zijn achternaam wordt hier geschreven als "Keuninge". De Latijnse tekst bij het kerkelijk huwelijk is vrij vertaald: "Verschenen voor mij pastoor en met de onder genoemde getuigen Jan Jansz Keuninge en Grietje Krelis Ploeg die verklaarden de 13 voorgaande jaren de huwelijksbelofte hebben afgelegd ten overstaan van de bestuursambtenaar en om beurten verklaarden elkaar als echtgenoten te erkennen in aanwezigheid van de getuigen. Leentje Frans Kat en Antje Pieters." Op 18 september 1777 krijgt Grietje Kornelis Ploeg in de kerk in Aalsmeer het Hl. Vormsel. Gezien de tijstippen is het mogelijk dat Jan Janz. Koning en Grietje Cornelis Ploeg op latere leeftijd katholiek zijn geworden. In het kerkboek waarin de personen zijn geschreven die op die dag het Hl. Vormsel kregen toegediend staat boven de naam van Grietje Cornelis Ploeg de naam : "Joann. Augustihus Janze de Koning". Deze naam komt niet voor in de stamboom. Er is (nog) geen geboorte of overlijden van hem gevonden. Gezien de toevoeging van "Janze" kan het zijn dat dit nog een kind is van Jan Janz. de Koning en Grietje Cornelis Ploeg.
Jan Jansz de Koning en zijn vrouw Grietje Cornelis Ploeg krijgen 13 kinderen. Negen kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd.

In de ondertrouwakte, huwelijksaantekening, huwelijksafkondiging en de huwelijksakte wordt de achternaam geschreven als "Koning". Bij zijn kerkelijkhuwelijk, 14 jaar na zijn burgerlijk huwelijk, wordt zijn achternaam geschreven als "Keuning". In de geboorteaantekening van zijn zoon Petrus Jansz wordt de achternaam geschreven als "Keuning". In zijn overlijdensakte (1762) wordt zijn achternaam geschreven als "de Koning". Al zijn kinderen dragen ook de achtenaam "de Koning". Bij het overlijden van zijn vrouw Grietje Cornelis Ploeg wordt in het kerboek de naam van haar man Jan Jansz weer geschreven als "Keuning".
6   Pieter Jansz de Koning zoon van Jan Jansz Koningh (zie 2) en Marritje Jans Klien. Hij is gedoopt op dinsdag 29-04-1710 in Aalsmeer.
Pieter is overleden op woensdag 15-12-1773 in Aalsmeer, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-12-1773. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jan Pieterz Koning (±1746-1820) [zie 12] [zoon].
In het aangeven wordt de naam van de zoon Jan Pietersz geschreven als "Koninge" en van zijn vader als "Kooninge".
Getuige bij:
overlijdensaangifte Cornelia Christiaans Schrijver (ovl. 1754) [zie 6]    [echtgenoot]
(1) Pieter trouwde met Cornelia Christiaans Schrijver op zaterdag 27-11-1734 in Aalsmeer.
In het register van impost op trouwen wordt zijn familienaam geschreven als "Koning". Aan het eind wordt vermeld: wonende in Bovenkerk. Of hiermee bedoeld wordt, dat beiden in Bovenkerk woonden of alleen Cornelia Christiaans Schrijver.
Cornelia is overleden op woensdag 19-06-1754 in Aalsmeer. Van het overlijden is aangifte gedaan. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter Jansz de Koning (1710-1773) [zie 6] [echtgenoot].
Het lijk is aangegeven door haar echtgenoot. De naam van haar echtgenoot wordt geschreven als "Pieter Jansz Koningen".
(2) Pieter trouwde met Lucia (Sijtje) Jacobs Celij, 30 jaar oud, op zondag 17-11-1765 in Aalsmeer, nadat zij op zaterdag 26-10-1765 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Pieter Jansz de Koning is weduwe van Cornelia Christiaans Schrijver en Lucia (Sijtje) Jacobs Celij is weduwe van Jan Sijmons Boeier.
Lucia is een dochter van Jacob Arisz Celij en Grietje Pietersdr Geleijn. Zij is gedoopt op vrijdag 29-04-1735 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar vader geschreven als "Jakob Arisse Seli" en van haar moeder als "Grietje Pieters Gelein". Doopgetuige is Maritje Arisse met de toevoeging "devota" (= vroom).
Lucia is overleden op dinsdag 21-05-1805 in Aalsmeer, 70 jaar oud.
In het extract van begraven wordt haar naam geschreven als Sijtje Jacobs Celie.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Neeltje Koning. Volgt 11.
2 Jan Keuningen. Hij is gedoopt op zondag 28-09-1738 in Aalsmeer.
Jan is overleden vóór 1746, ten hoogste 8 jaar oud.
3 Jan Pieterz Koning, gedoopt omstreeks 1746 in Aalsmeer. Volgt 12.
Kinderen van Pieter en Lucia:
4 Maria (Marijtje) de Koning, gedoopt op zondag 03-05-1767 in Aalsmeer. Volgt 13.
5 Margaretha Pietersz (Grietje) de Koning, gedoopt op donderdag 01-06-1769 in Aalsmeer. Volgt 14.
6 Jacobus Pietersz (Jacob) de Koning. Hij is gedoopt op vrijdag 14-02-1772 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn moeder geschreven als "Zijtje Jacobs Seli". Doopgetuige is Antje Pieters Seli met de toevoeging "Devota" (= vroom). De doop heeft de aantekening "Obiit augusti 29 1774" (= is overleden 29 augustus 1774).
Jacob is overleden op maandag 29-08-1774 in Aalsmeer, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-08-1774. Hij is begraven.
De aangifte wordt gedaan door Cornelis Bloogaard, zwager. Hij geeft aan het lijk van Arij Pietersz Koninge, zijnde het kind van zijn vrouw’s zuster.
Schuldbekentenissen Weeskameracten Aalsmeer 1668-1747
Oud Rechterlijk Archief 807:
7 november 1734
Pieter Jansz. Koning is meerderjarig, kwiteert voor f. 83,-.

Generatie 4

7   Johannes (Jan) de Koning zoon van Jan Jansz Koning (zie 5) en Grietje Cornelis Ploeg. Hij is gedoopt op dinsdag 05-11-1737 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Janse Keuninge" en van zijn moeder als "Grietje Kornelis Ploeg". Doopgetuige is Beertje Jans.
Jan is overleden op maandag 16-06-1783 in Aalsmeer, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
In de overlijdensaantekening van Johannes de Koning worden zijn voornamen geschreven als "Jan Jansz".
Religie:
Oud Katholiek
Jan trouwde met Cornelia Teunis van den Berg op zondag 07-02-1779 in Aalsmeer.
De naam van de bruidegom wordt geschreven als "Jan Jansz Koninge". Zij traden in het huwelijk samen met Arij Janse van Leeuwe en Aaltje Caspers Moleman.
Cornelia is een dochter van Teunis Jansz van den Berg en Ida Pieters Veer.
Kind van Jan en Cornelia:
1 Joannes (Jan) de Koning. Hij is gedoopt op zondag 01-04-1781 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Janze de Koning". Doopgetuige is Engel Teunis van den Berg.
Jan is overleden op maandag 14-03-1791 in Aalsmeer, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14-03-1791.
De aangifte is gedaan door Jan de Graaf. De naam wordt geschreven als "Jan Janse Koning", kind van Conelia van den Berg; pro deo. Zijn vader was in 1783 overleden.
Jan bleef ongehuwd.
Religie:
Oud Katholiek
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Keuninge". Bij zijn huwelijk wordt zijn naam geschreven als "Koninge". Bij zijn overleden wordt zijn naam geschreven als "Jan Jansz de Koning". Hij komt een jaar na het overlijden van zijn moeder (Grietje Cornelis Ploeg) te overlijden. In het kerkboek staan zij op dezelfde bladzijde.
8   Petrus Jansz (Pieter) de Koning zoon van Jan Jansz Koning (zie 5) en Grietje Cornelis Ploeg. Hij is gedoopt op zondag 30-11-1738 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Jansz Keunige". Doopgetuige is Jantje Ariens met de toevoeging "devota" (= vroom).
Pieter is overleden op dinsdag 08-12-1801 in Roelofarendsveen, 63 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [zoon]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
Het overlijden is aangegeven door de zoon Johannes/Jan de Koning. De voornaam wordt vermeld als Pieter. Jan ondertekent de aangifte met "de Kooning"
Beroep:
Tuinder
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Cornelia de Koning (ovl. 1776) [zie 8,1]    [vader]
overlijdensaangifte Jan Pietersz de Koning (1785-1785) [zie 8,5]    [vader]
18-12-1762     overlijdensaangifte Jan Jansz Koning (1705-1762) [zie 5]    [zoon]
19-01-1779     doop Jan de Koning (1779-1779) [zie 10,1]    [oom vaderszijde]
02-10-1781     doop Jannetje de Koning (1781-1856) [zie 10,3]    [oom vaderszijde]
(1) Pieter trouwde met Joanna (Jannetje) van den Bergh, 26 jaar oud, op maandag 11-03-1765 in Alkemade, nadat zij op zaterdag 23-02-1765 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Zijn achternaam wordt geschreven als "Keuning".
Jannetje is een dochter van Joannis van der Bergh en Maria Hendriks (Marijtje) Tempel. Zij is gedoopt op donderdag 05-03-1739 in Leiden.
Gedoopt in de Rooms Katholieke kerk in de Bakkersteeg te Leiden. Peter en meter zijn Hendricus Tempel en Maria Severs.
Jannetje is overleden op maandag 09-09-1782 in Roelofarendsveen, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 09-09-1782. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [broer echtgenoot]. Zij is begraven in Rhijnsaterwoude.
Het aangeven van het overlijden wordt gedaan door Dirk de Kooning, ook bekend als Bavo Theodorus de Koning. Hij is haar zwager, maar in de akte wordt vermeld, dat hij aangifte doet van het overlijden van zijn zuster. Dirk (Bavo Theodorus) kan niet schrijven en zet een kruisje.
Adres:
1765     Aalsmeer (Afkomstig van Leiden)
Beroep:
Tuinster
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
19-01-1779     doop Jan de Koning (1779-1779) [zie 10,1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
02-10-1781     doop Jannetje de Koning (1781-1856) [zie 10,3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) Pieter trouwde met Maria Dirksdr. (Marijtje) van Douw, 36 jaar oud, op zondag 23-11-1783 in Alkemade, nadat zij op zaterdag 08-11-1783 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 23-11-1783 in Roelofarendsveen.
Marijtje van Douw ging 31 oktober 1783 in ondertrouw met Cornelis Jansz Zoetemelk weduwnaar van Neeltje Leenderts Kluijt.
Op 8 november 1783 werd "consent gegeven tot royeering van de nevenstaande proclamatie off onder trouw" en liet ze zich opnieuw inschrijven maar nu met Pieter de Koning. Cornelis Zoetemelk trouwde 17 januari 1784 met Engeltje van Tol.
Marijtje is een dochter van Dirk Pietersz van Douwe en Catharina Cornelisse (Trijntje) Stouthandel. Zij is gedoopt op vrijdag 18-08-1747 in Nieuwe Wetering.
Peter en Meter zijn Jan Arisse van Duinen en Maartie Corn: Stoutenhandel. Bij het huwelijk van haar vader wordt zijn achternaam geschreven als "van Douwe". Bij haar geboorte wordt zijn achternaam geschereven als "van Douw".
Marijtje is overleden op woensdag 26-08-1795 in Roelofarendsveen, 48 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De aangifte is gedaan door Jan Dirksz van Veen. Hij heeft de akte ondertekend met een kruisje.
Religie:
Rooms Katholiek
(3) Pieter trouwde met Mathilda Cornelisdr (Machteltje) Akerboom, 62 jaar oud, op zondag 09-02-1800 in Alkemade, nadat zij op dinsdag 21-01-1800 in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 09-02-1800 in Roelofarendsveen.
Op de ondertrouwakte staat vermeld, dat Pieter de Koning weduwnaar is van Marijtje Dirksdr. Dou en Machteltje Akerboom weduwe is van Willem Teunisz van der Meer.
Machteltje is een dochter van Cornelis Aelbertsz Akerboom en Antonia Cornelisdr. (Teunisje) van Clinck. Zij is gedoopt op woensdag 03-07-1737 in Alkemade.
Doopaantekening. Haar voornaam wordt geschreven als "Magtildis". Gedurende haar leven wordt de voornaam voornamelijk geschreven als "Mathilda". De naam van haar moeder wordt geschreven als "Teunisse Corn van Klink". Peter en meter zijn Teunis Teunisse van Egmond en Cornelia Albers Akerboom.
Machteltje is overleden op vrijdag 27-11-1801 in Roelofarendsveen, 64 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De aangifte is gedaan door Maarten Westerhout
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Pieter en Jannetje:
1 Cornelia de Koning.
Op 30 januari 1776 is in Roelofarendsveen de pastorie verbrand en daarmee ook de doopboeken. Hierdoor is de geboorte-/doopdatum niet vast te stellen.
Cornelia is overleden op woensdag 24-04-1776 in Roelofarendsveen. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8] [vader]. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De vader doet aangifte en wordt in de akte vermeld als Pieter Jansz de Kooning. Hij kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje.
Religie:
Rooms Katholiek
2 Cornelis Pietersz de Koning.
Op 30 januari 1776 is in Roelofarendsveen de pastorie verbrand en daarmee ook de doopboeken. Hierdoor is de geboorte-/doopdatum niet vast te stellen.
Cornelis is overleden op dinsdag 13-04-1773 in Roelofarendsveen. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [oom vaderszijde].
De aangifte is gedaan door Dirk Jansz de Keuning (of wel Bavo Theodorus de Koning). Dirk kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje.
Religie:
Rooms Katholiek
3 Johannes (Jan) de Koning, gedoopt omstreeks 1766 in Roelofarendsveen. Volgt 15.
4 Marijtje de Koning, gedoopt omstreeks 1768 in Roelofarendsveen. Volgt 16.
Kinderen van Pieter en Marijtje:
5 Jan Pietersz de Koning. Hij is gedoopt op zaterdag 16-07-1785 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pieterz Koning (±1746-1820) [zie 12] [neef van vader] en Marijtje de Koning (±1768-1816) [zie 16] [zus].
Dit is zijn halfzuster en de oom van zijn vader. De voornaam van zijn vader wordt geschreven als "Pieter".
Jan is overleden op maandag 12-09-1785 in Roelofarendsveen, 1 maand oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8] [vader]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De vader doet aangifte van het overlijden van zijn zoon. De naam van de vader wordt geschreven als "Pieter Jansz Kooning". Hij kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje. De ambtenaar was kennelijk niet goed wakker. Bij het gezette kruisje schreef de amtenaar: "dit merk stelde Pieter Jansz Wigman". De akte direct boven de aangifte van Petrus (Pieter) Jansz de Koning stond op naam van Jan Wigman. Direct onder deze naam volgde de naam van Petrus (Pieter) Jansz de Koning. De namen stonden dus onder elkaar. Toen de ambtenaar de opmerking bij het kruisje schreef, keek hij kennelijk naar boven voor de achternaam en nam de verkeerde naam over.
Religie:
Rooms Katholiek
6 Dirkje de Koning, gedoopt op zondag 24-09-1786 in Roelofarendsveen. Volgt 17.
7 Hermanus (Manus) de Koning. Hij is gedoopt op dinsdag 18-12-1787 in Roelofarendsveen.
De naam van de moeder wordt in het doopboek geschreven als "Touw". In het doopboek wordt zijn voornaam geschreven als "Hermanus". De peetouders zijn Jan Nieuwenhuijs en Jannetje Verhoef.
Manus is overleden op maandag 30-06-1788 in Roelofarendsveen, 6 maanden oud. Bij de overlijdensaangifte van Manus was de volgende getuige aanwezig: Marijtje de Koning (±1768-1816) [zie 16] [zus]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
Religie:
Rooms Katholiek
8 Cornelia de Koning. Zij is gedoopt op dinsdag 09-11-1790 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [oom vaderszijde] en Marijtje Koek (1750-1801) [zie 10] [aangetrouwde tante vaderszijde].
De naam van de vader en zijn broer, peter, wordt geschreven als "Konink".
Cornelia is overleden op dinsdag 25-06-1805 in Roelofarendsveen, 14 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De aangifte is gedaan door Cornelis Pieterz van Egmond. Haar voornaam wordt geschreven als "Kornelia".
Religie:
Rooms Katholiek
Bij zijn geboorte wordt in het geboorteboek de familienaam van zijn vader (Jan Jansz) en dus ook zijn familienaam, geschreven al "Keuninge". Ook bij zijn ondertrouw in 1765 heeft hij nog de achternaam "Keuning". Op de huwelijksakte van 1765 is zijn achternaam "Keuningh". In 1773 bij het overlijden van zijn eerste kind is de familienaam "de Keuning". Bij het overlijden van zijn tweede kind in 1776 is de achternaam veranderd in "de Kooning". Bij zijn ondertrouw met Marijtje Dirksd van der Douw (1783) wordt zijn achternaam geschreven als "de Koning". Bij het overlijden van zijn vijde kind is de achternaam weer "Kooning". Daarna blijft zijn naam "de Koning". Het overlijden van zijn vader wordt in 1762 weer geschreven als "Jan Jansz de Koning". Ook alle kinderen van Petrus Jansz krijgen de familienaam "de Koning".
Op 30 januari 1776 is in Roelofarendsveen de pastorie verbrand en daarmee ook de doopboeken. Van enkele kinderen is daarom ook geen geboortedatum te vinden. De brand van de pastorie heeft het leven gekost van de toenmalige pastoor Du Pré en heeft voor veel commotie gezorgd in het veendorp Roelofarendsveen. Nadat de brand in de pastorie was geblust, de pastorie was nagenoeg geheel verloren, werd onder de verbrande resten het lijk van de pastoor aangetroffen. "Beide benen waren vanaf de dijen verdwenen, evenals het hoofd en een gedeelte van de linkerarm". Zo staat onder meer beschreven in het Rechterlijk Archief van Alkemade. Het gerucht ging de ronde dat de jansenistische katholieke pastoor was onthoofd. Baljuw Bax heeft direct een onderzoek ingesteld en uiteindelijk is het onderzoek overgedragen aan "Haar Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en Westvriesland." Op 12 februari 1776 werd in de herberg "De vier Heemskinderen" een aantal getuigen gehoord, onder andere "Pieter de Koning, 36 jaar" en zijn vrouw Jannetje van den Bergh. Pieter en zijn vrouw werden omstreeks 19.00 uur gewaarschuwd door de zusters Jannetje en Trijntje van Klink, die even ten noorden van de kerk woonden, dat er vlammen en rook uit het dak van de pastorie kwamen. Pieter woonde aan de kerkwerf. Hij heeft geprobeerd met een stuk hout de deur van de pastorie te forceren om de pastoor te kunnen redden, wat hem niet lukte. Verwondering was er alom, dat de nabij gelegen woning van Cornelis Akerboom door vele mensen nat werd gehouden om te voorkomen dat de woning ten prooi viel aan het vuur, maar niemand pogingen ondernam om de brand in de pastorie te bestrijden. Pieter de Koning is samen met nog enkele anderen, nadat het vuur was geblust, waakzaam geweest bij het na smeulende vuur en getuige van het vinden van het lijk van de pastoor.
In 1880 komt zijn derde vrouw Mathilda Akerboom te overlijden en in 1801 komt hij zelf te overlijden. Er zijn dan minderjarige kinderen. bij de weeskamer van Alkemade wordt door notaris van Veen een akte opgemaakt voor de voogdij van die minderjarige kinderen:

Alkemade weeskamer test.
Eindelijk is geïntribeerd de testament van wijlen Pieter de Koning en Machteld Akerboom voor de secretaris en
twee leden van het college van Ceville Justice binnen Alkemade op de 24e maart 1800 gepayeerd, waarbij de
weeskamer is gesecudeerd de Burgers Kornelis Pietersz. van Egmond en Kornelis van Zijel, welke voogdij door
de voornoemde van Zijel, zoo voorziet als in de naam van zijnen medevoogd is geaccepteerd.

getekend 1802 notaris van Veen
9   Jacobus Jansz (Jacob) Koning zoon van Jan Jansz Koning (zie 5) en Grietje Cornelis Ploeg. Hij is gedoopt op dinsdag 22-12-1739 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader gescheven als "Jan Janse Keuninge". Doopgetuige is Antje Ariens.
Jacob is overleden op dinsdag 02-10-1792 in Aalsmeer, 52 jaar oud. Hij is begraven.
De aangifte is gedaan door Jan Zegstro, pro deo.
Beroep:
Journalier (Dagloner)
Religie:
Oud Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Keetje Koning (1780-1780) [zie 9,6]    [vader]
overlijdensaangifte Dirk Koning (1772-1777) [zie 9,3]    [vader]
overlijdensaangifte Neeltje Koning (1783-1783) [zie 9,8]    [vader]
11-05-1778     doop Dirk Koning (1778-1820) [zie 9,5]    [vader]
Jacob trouwde met Neeltje Dirksdr. Zegstro, 18 jaar oud, op zondag 16-07-1769 in Aalsmeer, nadat zij op vrijdag 17-03-1769 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Bij haar ondertrouw/huwelijk wordt haar familienaam geschreven als "Segstro". Bij het huwelijk wordt het kind Johannes, geboren 21-02-1768, erkend en gewettigd.
Neeltje is een dochter van Dirk Harmsz Segstroo en Guurtje Isaaks Visser. Zij is gedoopt op zondag 02-08-1750 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Guurtje Visser.
Neeltje is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25-07-1799 in Aalsmeer.
In het overlijdensextract wordt haar naam geschreven als "Segstro". Zij is pro deo begraven.
De naam van haar vader wordt ook geschreven als "Segstro". Bij het huwelijk van haar dochter Lena (1812) wordt haar achternaam geschreven als "Zegstro".
Beroep:
Winkelierster
Kinderen van Jacob en Neeltje:
1 Johannis Koning. Hij is gedoopt op zondag 21-02-1768 in Aalsmeer. Bij de doop van Johannis was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Jansz van Cousant (±1730-1803) [stiefmoeder van moeder].
De naam van zijn vader wordt geschreven als "Kooning" en de naam van zijn moeder als "Zegstroo".
2 Hermanus Koning / Koningen, gedoopt op zondag 01-04-1770 in Aalsmeer. Volgt 18.
3 Dirk Koning, geboren op dinsdag 29-12-1772 in Aalsmeer. Hij is gedoopt op zondag 03-01-1773 in Aalsmeer. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Jansz van Cousant (±1730-1803) [stiefmoeder van moeder].
De naam van zijn vader wordt geschrven als "Kooning" en van zijn moeder als "Zegstroo".
Dirk is overleden, 4 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1739-1792) [zie 9] [vader]. Hij is begraven op maandag 22-09-1777 in Aalsmeer.
De naam van zijn vader wordt geschreven als "Koninge".
4 Guurtje de Koning, gedoopt op dinsdag 07-02-1775 in Aalsmeer. Volgt 19.
5 Dirk Koning. Hij is gedoopt op maandag 11-05-1778 in Aalsmeer. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1739-1792) [zie 9] [vader].
Doopgetuige is Leentje Dirks Zegstroo. De naam van zijn vader wordt geschreven als "Koning " en van zijn moeder als "Zegstroo".
Dirk is overleden op maandag 04-09-1820 om 19:00 in Sloten (NH), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 05-09-1820.
De aangifte is gedaan door Gerrit Hendrik Langenberg, 63 jaar, schuitenvaarder en Gerrit Langenberg, 28 jaar, werkman, beiden wonende te Sloterdijk.
1799
Dirk en zijn broer Hermanus worden vermeld op een "Registratie lijste van de inwoonders onder Aalsmeer welke ingevolge het Gearresteerde plan van burgebewapening op de rol van Waapendragende burgers zijn ingeschreven in het departement van den Amstel" (Franse tijd). Zij zijn beiden ongehuwd: "catoendrukker" van beroep, 21, respectievelijk 29 jaar oud en wonen op nr. 18, waarschijnlijk aan de Kleine Noord (nu Amsterdamse Bos), in het verlengde van de Oosteinderweg.
Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Katoendrukker
6 Keetje (Keetje) Koning, geboren op vrijdag 03-03-1780 in Aalsmeer. Zij is gedoopt op zondag 05-03-1780 in Aalsmeer.
Bij haar doop heeft zij de voornaam "Keetje". Doopgetuige is Sara van Haren.
Keetje is overleden, 18 dagen oud. Bij de overlijdensaangifte van Keetje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1739-1792) [zie 9] [vader]. Zij is begraven op dinsdag 21-03-1780 in Aalsmeer.
De naam van haar vader wordt geschreven als "Koninge".
7 Krelis Koning, geboren op vrijdag 08-06-1781 in Aalsmeer. Hij is gedoopt op zondag 10-06-1781 in Aalsmeer. Bij de doop van Krelis was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Jansz van Cousant (±1730-1803) [stiefmoeder van moeder].
Krelis is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 19-10-1787 in Aalsmeer.
Bij zijn overlijden heeft hij de voornaam "Cornelis". De naam van zijn vader wordt geschreven als "Koninge".
8 Neeltje Koning, geboren op zaterdag 08-11-1783 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op zondag 16-11-1783 in Aalsmeer. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Jansz van Cousant (±1730-1803) [stiefmoeder van moeder].
Neeltje is overleden, 16 dagen oud. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1739-1792) [zie 9] [vader]. Zij is begraven op maandag 24-11-1783 in Aalsmeer.
De naam van haar vader wordt geschreven als "Jacob Koningen".
9 Neeltje Koning, geboren op zondag 17-04-1785 in Aalsmeer. Volgt 20.
10 Pieter Koning, gedoopt op zaterdag 08-09-1787 in Aalsmeer. Volgt 21.
11 Kornelis Koning, gedoopt op woensdag 08-10-1788 in Aalsmeer. Volgt 22.
12 Lena Koning, geboren op dinsdag 28-12-1790 in Aalsmeer. Volgt 23.
Hoewel bij zijn doop de naam van zijn vader wordt geschreven als "Keuninge" wordt bij zijn huwelijk en de doop van zijn kinderen zijn familienaam steeds geschreven als "Koning". Slechts enkele malen wordt het geschreven als "Koninge" en een enkele maal, zoals bij zijn overlijden, als "Koningen". Twee zonen, Hemanus (1770) en Pieter (1787) krijgen zonen, die de stamboom voortzetten. Bij Hermanus krijgen alle kinderen de achternaam "Koningen". Bij Pieter krijgen de kinderen de achternaam "Koning" of "de Koning".
Op 22 februari 1769 doet Jacob aangifte van het lijk van Maarte Dirks Zegstroo, oud ruim 1 jaar, kind van Dirk Zegstroo. De naam van Jacob wordt geschreven als "Koningen".
10   Bavo Theodorus (Baef Dirik) de Koning zoon van Jan Jansz Koning (zie 5) en Grietje Cornelis Ploeg. Hij is gedoopt op dinsdag 01-10-1748 in Aalsmeer.
Bij de doop is Bavo Theodorus zijn Latijnse doopnamen en Baef Dirik zijn Nederlandse doopnaam. Gedurende zijn leven wordt voornamelijk de voornaam Dirk gebruikt. De naam van zijn vader wordt geschreven als "Jan Janze Keunige". Doopgetuige is Antje Jong Cornelis.
Baef Dirik is overleden op donderdag 12-12-1805 in Roelofarendsveen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Bij de overlijdensaangifte van Baef Dirik was de volgende getuige aanwezig: Jannetje de Koning (1781-1856) [zie 10,3] [dochter]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De akte is door Jannetje de Koning ondertekend met een kruis. Zijn naam wordt geschreven als "Dirk de Koning".
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Marijtje Koek (1750-1801) [zie 10]    [echtgenoot]
overlijdensaangifte Arendje de Koning (1786-1788) [zie 10,6]    [vader]
overlijdensaangifte Cornelis Pietersz de Koning (ovl. 1773) [zie 8,2]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Trijntje de Koning (1780-1782) [zie 10,2]    [vader]
overlijdensaangifte NN de Koning (1789-1789) [zie 10,7]    [vader]
03-06-1779     overlijdensaangifte Jan de Koning (1779-1779) [zie 10,1]    [vader]
09-09-1782     overlijdensaangifte Jannetje van den Bergh (1739-1782) [zie 8]    [broer echtgenoot]
09-11-1790     doop Cornelia de Koning (1790-1805) [zie 8,8]    [oom vaderszijde]
(1) Baef Dirik trouwde met Maria Jacobsdr. (Marijtje) Koek, 26 jaar oud, op maandag 07-07-1777 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 04-07-1777 in Roelofarendsveen.
Bij zijn huwelijk wordt zijn naam geschreven als "Dirk Jansz: de Kooning".
Zij is gedoopt op vrijdag 09-10-1750 in Roelofarendsveen.
Peter en meter zijn Zijme Engelzen Bronsgeest en Zijmetje Jans IJzendooren.
Marijtje is overleden op woensdag 16-12-1801 in Roelofarendsveen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [echtgenoot].
De voornaam van de Koning wordt geschreven als Dirk. Hij heeft de akte ondertekend met een kruis.
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
09-11-1790     doop Cornelia de Koning (1790-1805) [zie 8,8]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) Baef Dirik trouwde met Petronella van der Geer, 61 jaar oud, op zondag 12-02-1804 in Alkemade, nadat zij op vrijdag 27-01-1804 in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12-02-1804 in Roelofarendsveen.
Dirk Jansz de Koning is weduwnaar van Marijtje Koek en Pieternelletje van der Geer is weduwe van Bastiaan Hoogeboom.
Petronella is een dochter van Dirk Janszoon van der Geer en Cornelia Stevens (Neeltje) van der Staden. Zij is gedoopt op vrijdag 07-09-1742 in Nieuwveen.
Bij haar doop wordt van haar vader alleen de voornaam vermeld, Dirk Jansz en van haar moeder de naam Neeltje Stevens. Peter en meter zijn Martje Dirks en Jacob Janze.
Petronella is overleden op woensdag 19-03-1817 in Alkemade, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20-03-1817.
De aangifte is gedaan door Dirk Spruit, stiefzoon en Anthonij Kerkhof, buur, beiden wonende te Alkemade. De eerste aangever jeeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij haar overlijden is zij weduwe van Dirk Spruit.
Adres:
1763     Alkemade (Afkomstig van "Leijerdorp")
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Baef Dirik en Marijtje:
1 Johannes (Jan) de Koning. Hij is gedoopt op dinsdag 19-01-1779 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8] [oom vaderszijde] en Jannetje van den Bergh (1739-1782) [zie 8] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Jan is overleden op donderdag 03-06-1779 in Rijnsaterwoude, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 03-06-1779. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [vader].
De achternaam van de vader wordt geschreven als "de Keuning". De akte wordt door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Religie:
Rooms Katholiek
2 Trijntje de Koning. Zij is gedoopt op donderdag 11-05-1780 in Roelofarendsveen.
De peetouders zijn Gerrit Hendriksz. Weveling en Japie Japiks Koek.
Trijntje is overleden op vrijdag 12-04-1782 in Roelofarendsveen, 1 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [vader]. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De famileinaam wordt geschreven als "de Kooning". De akte is door de vader met een kruisje ondertekend.
Religie:
Rooms Katholiek
3 Jannetje de Koning. Zij is gedoopt op dinsdag 02-10-1781 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8] [oom vaderszijde] en Jannetje van den Bergh (1739-1782) [zie 8] [aangetrouwde tante vaderszijde].
In het doopboek wordt de naam van de vader als van de peter geschreven als "de Keuning". Peetouders zijn broer en schoonzus van de vader.
Jannetje is overleden op dinsdag 18-11-1856 om 13:00 in Alkemade, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-11-1856. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [broer].
De aangifte is ook gedaan door Klaas van der Meer, tuinder, 56 jaar, buur, wonende te Alkemade. De akte is door haar broer niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jannetje bleef ongehuwd.
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10]    [dochter]
29-10-1814     doop Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42]    [tante vaderszijde]
4 Jacob de Koning. Hij is gedoopt op donderdag 31-07-1783 in Roelofarendsveen.
De naam van de vader wordt in het doopboek geschreven als "den Konink". De peetouders zijn Gerrit Hendriksz. Weveling en Japie Japiks Koek
Jacob is overleden op zaterdag 09-08-1783 in Roelofarendsveen, 9 dagen oud. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De vader ondertekent de akte met een kruisje en zijn achternaam wordt geschreven als "de Kooning"..
Religie:
Rooms Katholiek
5 Jacob (Jaap) de Koning, gedoopt op dinsdag 12-04-1785 in Roelofarendsveen. Volgt 24.
6 Arendje de Koning. Hij is gedoopt op maandag 27-11-1786 in Roelofarendsveen.
De achternaam van de vader wordt geschreven als "de Keuning". De peetouders zijn Klaas Klaase Schuijn en Claartje Cornelis van der Wereld.
Arendje is overleden op maandag 01-09-1788 in Roelofarendsveen, 1 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Arendje was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [vader]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De naam van haar vader wordt geschreven als "Dirk Jansz de Koning". Hij ondertekent de akte met een kruisje. Haar voornaam wordt geschreven als "Arentje".
Religie:
Rooms Katholiek
7 NN de Koning, levenloos geboren kind, geboren op maandag 05-01-1789 in Roelofarendsveen.
Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Baef Dirik de Koning (1748-1805) [zie 10] [vader]. Hij of zij is begraven in Rijnsaterwoude.
De vader ondertekent de akte met een kruisje.
Religie:
Rooms Katholiek
8 Jan de Koning. Hij is gedoopt op maandag 27-09-1790 in Roelofarendsveen.
De peetouders zijn Klaas Schuin en Klaartje van der Wereld.
Jan is overleden op vrijdag 26-08-1791 in Roelofarendsveen, 10 maanden oud. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De naam van zijn vader word geschreven als "Dirk de Koning".
Religie:
Rooms Katholiek
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Keuninge". Gedurende zijn loven wordt zijn naam geschreven als "de Koning".
Bavo Theodorus (Dirk) de Koning en zijn vrouw Marijtje Jaconsd Koek krijgen 8 kinderen. Slechts 1 kind, Jacobus, sticht een eigen gezin. Zes kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd. Bij zijn tweede vrouw heeft hij geen kinderen. Zijn achternaam wordt in zijn leven op verschillende wijze geschreven.
In 1777: de Kooning (1e huwelijk en ondertrouw)
In 1779: de Keuning (overlijden van zijn eerste kind)
In 1782: de Kooning (overlijden van zijn schoonzuster, Joanna van den Berg)
In 1804: de Koning (2e huwelijk en ondertrouw)
Hij kan niet schrijven. Bij het overlijden van zjin eerste kind en het overlijden van zjin schoonzuster zet hij een kruisje onder de akte.
11   Neeltje Koning dochter van Pieter Jansz de Koning (zie 6) en Cornelia Christiaans Schrijver.
Neeltje is overleden op zaterdag 22-12-1770 in Oudshoorn. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22-12-1770. Neeltje trouwde met Cornelis van Papendregt, 34 jaar oud, op zondag 05-05-1765 in Aalsmeer, nadat zij op vrijdag 12-04-1765 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Cornelis Papendregt woonde bij zijn huwelijk in Oudshoorn.
Cornelis is een zoon van Jan Cornelisz van Papendrecht en Teuntje Eijsbrands Olijphant. Hij is gedoopt op donderdag 14-12-1730 in Werkendam.
De naam van zijn moeder wordt ook geschreven als "Olivier".
Cornelis trouwde later op zondag 07-07-1771 in Amstelveen met Marijkje in ’t Hout.

Cornelis is overleden op woensdag 24-04-1793 in Oudshoorn, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24-04-1793.
Het overlijden is aangegeven door Teunis van ’t Hout.
Zijn achternaam wordt ook gescheven als Papendrecht.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
12   Jan Pieterz Koning zoon van Pieter Jansz de Koning (zie 6) en Cornelia Christiaans Schrijver. Hij is gedoopt omstreeks 1746 in Aalsmeer.
Jan is overleden op donderdag 28-09-1820 om 04:30 in Aalsmeer, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-09-1820.
De aangifte is gedaan door Gijs Visser, 68 jaar, weesvader en Jacob Eigenhuis, 47 jaar, scheepstimmermansknecht, beiden wonende te Aalsmeer. Zijn naam wordt geschreven als "Jan Koning".
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
15-12-1773     overlijdensaangifte Pieter Jansz de Koning (1710-1773) [zie 6]    [zoon]
16-07-1785     doop Jan Pietersz de Koning (1785-1785) [zie 8,5]    [neef van vader]
26-12-1786     overlijdensaangifte Neeltje Koning (1786-1786) [zie 12,4]    [vader]
Jan trouwde met Cornelia Cornelis Been op zondag 20-10-1782 in Aalsmeer, nadat zij op vrijdag 04-10-1782 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het huwelijk wordt zijn naam geschreven als "Jan Pietersz Koning".
Cornelia is een dochter van Cornelis Cornelisz Been en Grietje Ravensberg.
Cornelia is overleden op dinsdag 25-11-1788 in Aalsmeer. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Het lijk is aangeven door Jan van der Zwaan. De naam van haar echtgenoot wordt vermeld als "Jan P Koninge". De aangifte is gedaan "voor de armen dus pro deo".
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Pieter Koning, geboren op maandag 15-03-1779 in Aalsmeer. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Grietje Ravensberg (ovl. 1789) [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op zondag 21-03-1779 in Aalsmeer.
Hij is voor het huwelijk van zijn ouders geboren en als "onecht geboren" gedoopt. Oma van moederszijde is de doopgetuige.
2 Cornelia Koning, geboren op woensdag 23-07-1783 in Aalsmeer. Zij is gedoopt op zondag 27-07-1783 in Aalsmeer.
De naam van haar vader wordt geschreven als " Kooning". Het geloof van haar moeder wordt vermeld als Mennoniet.
Cornelia is overleden op woensdag 25-07-1787 in Aalsmeer, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25-07-1787.
De aangifte nis gedaan door Cornelis Hogeveen, armmeester. De naam van ded vader wordt geschreven als " Koninge".
3 Antje Koning, geboren op donderdag 02-06-1785 in Kortenhoef. Zij is gedoopt op zondag 05-06-1785 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Eva Klinkenberg.
Antje is overleden op woensdag 29-08-1787 in Aalsmeer, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-08-1787.
De aangifte is gedaan door Cornelis Hogeveen, armmeester. De naam van de vader wordt geschreven als "Koningen".
4 Neeltje Koning, geboren op dinsdag 26-09-1786 in Aalsmeer. Zij is gedoopt op zondag 01-10-1786 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Martje Keesse.
Neeltje is overleden op dinsdag 26-12-1786 in Aalsmeer, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26-12-1786. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jan Pieterz Koning (±1746-1820) [zie 12] [vader].
De naam van de vader en haar naam wordt geschreven als " Kooninge" en haar naam wordt geschreven als " Kooningen". Pro deo.
13   Maria (Marijtje) de Koning dochter van Pieter Jansz de Koning (zie 6) en Lucia (Sijtje) Jacobs Celij. Zij is gedoopt op zondag 03-05-1767 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar moeder geschreven als "Zijtje Jacobs Seli". Doopgetuige is Martje Jacobs Seli.
Marijtje is overleden op dinsdag 27-04-1790 in Aalsmeer, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27-04-1790. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Crelis Zwartendijk (1763-1816) [zie 13] [echtgenoot]. Zij is begraven op woensdag 28-04-1790 in Aalsmeer.
In de aangifte wordt haar naam geschreven als "Martje Pieters Koninge". In het extract van begraven wordt haar naam geschreven als "Martje Koning".
Marijtje trouwde met Cornelis Klaasz (Crelis) Zwartendijk, 25 jaar oud, op zondag 08-02-1789 in Aalsmeer.
Zij zijn samen met nog een echtpaar getrouwd. Haar familienaam wordt geschreven als "Koningen".
Crelis is een zoon van Klaas Tijsz Zwartendijk en Margaretha Cornelis (Grietje) van Rijn. Hij is gedoopt op donderdag 10-03-1763 in Aalsmeer.
Bij zijn doop wordt de naam van zijn vader geschreven als "Claes Swartendijk" en van zijn moeder als "Grietje Cornelis van Reijn". Doopgetuigen zijn Neeltje Cornelis en Pieter Suijkerland.
Crelis is overleden op maandag 23-12-1816 om 15:00 in Aalsmeer, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-12-1816.
De aangifte is gedaan door Gerrit de Bruin, zwager en Cornelis Strader, buurman. Beide aangevers hebben de akte met een kruisje ondertekend.
Beroepen:
Werkman
Watermolenaar
Getuige bij:
27-04-1790     overlijdensaangifte Marijtje de Koning (1767-1790) [zie 13]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Maria de Koning is al na 1 jaar huwelijk overleden. Zij heeft 1 dochter gehad, Grietje, geboren 01-04-1790. Vier weken na de geboorte komt Maria te overlijden.
14   Margaretha Pietersz (Grietje) de Koning dochter van Pieter Jansz de Koning (zie 6) en Lucia (Sijtje) Jacobs Celij. Zij is gedoopt op donderdag 01-06-1769 in Aalsmeer.
Bij haar doop wordt de naam van haar moeder geschreven als "Zijtje Jacobs Seli". Doopgetuige is Martje Jacobs Seli.
Grietje is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29-05-1802 in Aalsmeer.
Beroep:
Winkelierster
Grietje trouwde met Petrus Hendriksz (Pieter) Edelman, 24 jaar oud, op zondag 03-10-1790 in Aalsmeer, nadat zij op vrijdag 17-09-1790 in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
In de ondertrouw akte schrijf zij haar naam als "Grietje Pietersz Koning". In zijn akte wordt haar naam geschreven als "Grietje Pietersz Koningen". Ook in de huwelijksakte wordt haar familienaam geschreven als "Koningen".
Pieter is een zoon van Hendrik Pietersz Edelman en Marijtje Klaas Borst. Hij is gedoopt op dinsdag 22-07-1766 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Martje Pieters Edelman. Volgens de doopaantekening is hij 05-10-1799 overleden.
Pieter is overleden op dinsdag 08-10-1799 in Aalsmeer, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-10-1799.
De aangifte is gedaan door Jan Rinkel, pro deo.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Bij het huwelijk van haar zoon Jacob (1824) wordt haar naam geschreven als "Koningen".

Generatie 5

15   Johannes (Jan) de Koning zoon van Petrus Jansz (Pieter) de Koning (zie 8) en Joanna (Jannetje) van den Bergh. Hij is gedoopt omstreeks 1766 in Roelofarendsveen.
Op 30 januari 1776 is in Roelofarendsveen de pastorie verbrand en daarmee ook de doopboeken. Hierdoor is de geboorte-/doopdatum niet vast te stellen.
Jan is overleden op woensdag 22-05-1844 om 09:00 in Alkemade, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-05-1844.
De aangifte is gedaan door Cornelis Faasen, winkelier, 48 jaar, schoonzoon en Matthijs Kuipers, smid, 51 jaar, buur, beiden wonende te Alkemade. Zijn voornaam wordt geschreven als "Jan".
Beroep:
Winkelier
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Pieter de Koning (1738-1801) [zie 8]    [zoon]
overlijdensaangifte Pieter de Koning (1802-1805) [zie 15,4]    [vader]
overlijdensaangifte Antje Jacobsd Akerboom (1772-1798) [zie 15]    [echtgenoot]
29-04-1814     overlijdensaangifte Ma(a)rtje van der Meer (1768-1814) [zie 15]    [echtgenoot]
10-06-1816     overlijdensaangifte Marijtje de Koning (±1768-1816) [zie 16]    [broer]
21-06-1816     overlijdensaangifte Jacob de Koning (1793-1816) [zie 15,1]    [vader]
22-08-1824     huwelijk Hubertus de Koning (1800-1870) en Johanna Kaatee (1800-1875) [zie 26]    [vader bruidegom]
21-05-1835     huwelijk Johannes Ubink (1807-1862) en Mietje de Koning (1806-1875) [zie 27]    [vader bruid]
(1) Jan trouwde met Antje Jacobsd Akerboom, 19 jaar oud, op zondag 20-11-1791 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-11-1791 in Roelofarendsveen.
Bij het aangeven van ondertrouw wordt Johannes vermeld als "Jan". Kennelijk is het toekomstige echtpaar niet onbemiddeld. Daar waar over het algemeen deze aanmelding als Pro Deo geschiedt, betalen zij eind 1700 f. 12,-- (ieder f. 6,-).
Antje is een dochter van Jacobus Leendertsz Akerboom en Agnes Teunisdr (Niesje) Soutland. Zij is gedoopt op maandag 22-06-1772 in Roelofarendsveen.
De achternaam van de vader wordt geschreven als "Aakerboom". De naam van haar moeder wordt geschreven als "Niesje Teunisze Zoutland". Peter en meter zijn Christianus Aldersze en Maria Sijmesze Verbaat.
Antje is overleden op maandag 12-02-1798 in Roelofarendsveen, 25 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [echtgenoot]. Zij is begraven in Rijnsaterwoude.
Johannes de Koning ondertekent de aangifte met "Jan de Kooning".
Zij wordt ook genaamd als "Antje Japiks (Jacobsd) Cuyper". In de doopboeken van haar kinderen is de naam Akerboom doorgehaald en gewijzigd in Cuijper. Waarom is niet bekend. Ook bij de geboorte van de zonen Jacob en Jan wordt de achternaam van de moeder "Matje Akerboom" en van de getuige "Leendert Akerboom" doorgehaald en gewijzigd in "Japikse Cuijper". De naam van haar opa wordt geschreven als "Leendert Jacobszoon Kuijper".
(2) Jan trouwde met Maria (Ma(a)rtje) van der Meer, 31 jaar oud, op zondag 26-05-1799 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26-05-1799 in Roelofarendsveen.
Ma(a)rtje is een dochter van Hubertus Jansz (Huibert) van der Meer en Marijtje Jans Beijerberg Henegouwen van der Moor. Zij is gedoopt op maandag 22-02-1768 in Rijpwetering.
Peter en meter zijn Arie willemse Ellefoort en Trijntje Jacobs Koenis.
Ma(a)rtje is overleden op donderdag 28-04-1814 om 18:00 in Alkemade, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-04-1814. Bij de overlijdensaangifte van Ma(a)rtje was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [echtgenoot].
Getuige is ook Kasper Wessels, buur. In de overlijdensakte wordt vermeld, dat de naam van de moeder onbekend is.
(3) Jan trouwde met Anna Jacobsd (Matje) de Jong, 51 jaar oud, op zaterdag 04-06-1814 in Alkemade, nadat zij op zondag 05-06-1814 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 05-06-1814 in Roelofarendsveen.
Bij haar huwelijk was zij weduwe van Hendrik Vaasen. Getuigen zijn Jan Vaasen, tuinder, 21 jaar, zoon van de bruid; Jan van Tol, arbeider, 30 jaar, schoonzoon van de bruid; Laurens Roos, kastelijn, 42 jaar; Gerardus Johannes ten Meulen, veldwachter, 39 jaar; allen wonende te Alkemade.
Matje is een dochter van Jacob Gerritsz de Jong en Maria Cornelisse (Marijtje) Koek. Zij is gedoopt op woensdag 13-04-1763 in Rijpwetering.
Matje is overleden op woensdag 10-06-1835 om 09:00 in Alkemade, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-06-1835.
Het overlijden is aangeven door Kornelis Faasen, 39 jaar, tuinder, zoon en Thomas Bongenaar, 45 jaar, schoenmaker, buur, beiden wonende te Alkemade.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jacob de Koning, geboren op donderdag 17-01-1793 in Alkemade. Hij is gedoopt op vrijdag 18-01-1793 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Leendertsz Akerboom (1739-1813) [grootvader moederszijde].
De peetouders zijn de opa en Duifje Castelein. De naam van de moeder wordt nog steeds geschreven als "Antje Akerboom" en van de vader als "Jan de Koning". In de geboorteakte wordt de naam van de vader geschreven als "Jan de Konink". Bij de moeder is de naam Akerboom doorgehaald en vervangen door "Japikse Cuijper". Ook de achternaam van de peetvader, Akerboom, is doorgehaald en vervangen door "Japikse Cuijper".
Jacob is overleden op donderdag 20-06-1816 om 01:00 in Alkemade, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21-06-1816. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Gerardus Johannes ter Meulen, buur, zonder beroep.
2 Jan de Koning, geboren op donderdag 25-08-1796 in Alkemade. Volgt 25.
Kinderen van Jan en Ma(a)rtje:
3 Hubertus de Koning, geboren op zondag 19-10-1800 in Alkemade. Volgt 26.
4 Pieter de Koning, geboren op donderdag 29-07-1802 in Roelofarendsveen. Hij is gedoopt op vrijdag 30-07-1802 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirkje de Koning (1786-1861) [zie 17] [tante vaderszijde].
De naam van de vader en perter en meter wordt geschreven als "de Kooning". De peter is Jacobus de Kooning. Niet vast te stellen wie Jacobus de Koning is. De voornamen van de moeder worden geschreven als "Maartje Huijberts".
Pieter is overleden op donderdag 01-08-1805 in Roelofarendsveen, 3 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [vader]. Hij is begraven in Rijnsaterwoude.
De vader ondertekent de akte met "Jan de Kooning".
5 Marijtje (Mietje) de Koning, gedoopt op maandag 14-07-1806 in Roelofarendsveen. Volgt 27.
Zijn naam wordt ook geschreven als "Kooning, Konink".
Bij zijn derde huwelijk met Anna de Jong kan Johannes (Jan) de Koning geen geboorteakte overleggen. Door de brand inde pastorie in Roelofarendsveen in 1776 zijn de doop- en andere boeken verbrand. Om zijn identiteit vast te stellen wordt op 30 mei 1814 ten overstaan van de Vredesrechter van het kanton Woubrugge, district Leiden, een akte van bekendheid opgemaakt. Zeven personen verklaren hem te kennen als Jan de Koning.
De zeven mensen zijn:
1. Jan Akerboom, oom van de bruidegom, 61 jaar, daggelder
2. Iris van der Lugt, rentenier, 87 jaar
3. Cornelis van der Hoorn, tuinder, 77 jaar
4. Cornelis Pietersz van Egmond, boomkweker, 76 jaar
5. Cornelis Willemse Hogeboom, tuinder, 72 jaar
6. Dirk van der Linden, daggelder, 67 jaar
7. Gerrit de Jong, tuinder, 65 jaar
Jan de Koning verklaart, dat de pastorie van Roelofarendsveen getroffen is door een brand (in 1776), waardoor de doopregisters niet meer aanwezig zijn. Hij zegt (op 30-5-1814) "naar gissing bijna 49 jaar" te zijn. Hij zou zijn geboren dan in 1765/1766. Zijn ouders zijn getrouwd op 11 maart 1765. In zijn ondertrouwakte wordt het er niet duidelijker op. De akte opgemaakt op 26-5-1815 staat vermeld, dat hij 52 jaar is. In zijn huwelijksakte is hij weer 49 jaar.
16   Marijtje de Koning dochter van Petrus Jansz (Pieter) de Koning (zie 8) en Joanna (Jannetje) van den Bergh. Zij is gedoopt omstreeks 1768 in Roelofarendsveen.
Op 30 januari 1776 is in Roelofarendsveen de pastorie verbrand en daarmee ook de doopboeken. Hierdoor is de geboorte-/doopdatum niet vast te stellen.
Marijtje is overleden op zondag 09-06-1816 om 09:00 in Alkemade, ongeveer 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-06-1816. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [broer].
De aangifte is ook gedaan doot Jan Huigsloot, zwager
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
overlijdensaangifte Manus de Koning (1787-1788) [zie 8,7]    [zus]
16-07-1785     doop Jan Pietersz de Koning (1785-1785) [zie 8,5]    [zus]
Marijtje trouwde met Andreas Cornelisz (Andries) Elstgeest, 25 jaar oud, op zondag 21-11-1790 in Alkemade, nadat zij op maandag 15-11-1790 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 21-11-1790 in Roelofarendsveen.
Op 21-11-1790 werden zij in de echt verbonden samen met het echtpaar Jan van Zijl en Adriaanjte van Veen.
Andries is een zoon van Cornelis Elstgeest en Maria IJsbrandsdr (Marijtje) van der Zwet. Hij is gedoopt op maandag 08-04-1765 in Hazerswoude.
Peter en meter zijn Pieter Andriesz van Es en Grietje Andries van Es.
Andries is weduwnaar van Antje Dirks Koek (1766-1790), met wie hij trouwde op zondag 10-05-1789 in Alkemade.

Andries is overleden op zaterdag 17-07-1813 om 13:00 in Alkemade, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-07-1813.
De aangevers zijn Jan Hendriksz Huigsloot en Teunis de Jong, wonende te Alkemade.
Adres:
1767     Alkemade (Afkosmtig uit Hazerswoude)
Getuige bij:
overlijdensaangifte Antje Dirks Koek (1766-1790)    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
17   Dirkje de Koning dochter van Petrus Jansz (Pieter) de Koning (zie 8) en Maria Dirksdr. (Marijtje) van Douw. Zij is gedoopt op zondag 24-09-1786 in Roelofarendsveen.
De peetouders zijn Cornelis Jans Bosjager en Marretje Pieters van Zijl.
Dirkje is overleden op maandag 21-10-1861 om 22:00 in Alkemade, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22-10-1861.
De aangifte is gedaan door Jan de Jong, tuinder, 42 jaar, zoon en Johannes van der Meer, tuinder, 52 jaar, buur, beiden wonende te Alkemade. De zoon heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Religies:
Rooms Katholiek
Rooms Katholiek
Getuige bij:
30-07-1802     doop Pieter de Koning (1802-1805) [zie 15,4]    [tante vaderszijde]
Dirkje trouwde met Teunis de Jong, 25 jaar oud, op zondag 08-11-1807 in Alkemade, nadat zij op vrijdag 23-10-1807 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 08-11-1807 in Roelofarendsveen.
Teunis is een zoon van Jacob de Jong en Marijtje Westerhout. Hij is gedoopt op woensdag 06-11-1782 in Roelofarendsveen.
De voonaam van de vader wordt geschreven als "Japik Jans" en de voornaam van de moeder Marijtje Barends. De peetouders zijn Jan Barends Westerhout en Stijntje Barends Westerhout.
Teunis is overleden op woensdag 03-08-1853 om 07:30 in Alkemade, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 03-08-1853.
De aangifte is gedaan door Pieter de Jong, zoon, arbeider, 43 jaar en Cornelis van Klink, arbeider, 60 jaar, beiden wonende te Alkemade. De akte is door de zoon niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
18   Hermanus Koning / Koningen zoon van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Hij is gedoopt op zondag 01-04-1770 in Aalsmeer.
De doopgetuige is Aagje Jacobs Hofman. De naam van zij vader wordt geschreven als "Jacob Janse Koning" en van zijn moeder als "Neeltje Dirks Segstroo".
Hermanus is overleden op vrijdag 22-12-1843 om 13:30 in Aalsmeer, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-12-1843. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Jacob van Zijverden, 30 jaar, zaakwaarnemer, wonende te Aalsmeer. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Segstro".
Beroepen:
Katoendrukker
1811     Veenman
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
09-11-1811     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1811-1890) [zie 31]    [vader]
04-11-1812     huwelijk Jan Been (1786-1853) en Lena Koning (1790-1826) [zie 23]    [broer bruid]
12-08-1813     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32]    [vader]
12-02-1821     geboorteaangifte Petrus Spaargaren (1821-1884)
12-04-1829     huwelijk Jacobus Koningen (1804-1867) en Maria Geleijn (1809-1891) [zie 28]    [vader bruidegom]
04-09-1836     huwelijk Jacob Jongkind (1808-1874) en Jannetje Koningen (1811-1890) [zie 31]    [vader bruid]
10-12-1837     huwelijk Teunis Koningen (1808-1895) en Matje Jongkind (1816-1849) [zie 29]    [vader bruidegom]
Hermanus trouwde met Jannetje Keulhorst, 29 jaar oud, op zondag 23-05-1802 in Amstelveen.
Bij zijn huwelijkinschrijving wordt zijn naam geschreven als Hermanus Koningen. Zij is in 1863 hertrouwd met Petrus Spaargaren.
Jannetje is een dochter van Teunis Keulhorst en Klaasje Seldenrijk. Zij is gedoopt op donderdag 20-05-1773 in Amstelveen.
Meter is Teuntje Seldenrijk.
Jannetje is overleden op zondag 09-03-1845 om 23:00 in Aalsmeer, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-03-1845. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Christiaan Lindenaar, bode, 39 jaar, wonende te Aalsmeer.
Kinderen van Hermanus en Jannetje:
1 Jacobus Koningen, gedoopt op zondag 29-07-1804 in Amstelveen. Volgt 28.
2 Teunis Koningen, geboren op zaterdag 30-01-1808 in Amstelveen. Volgt 29.
3 Neeltje Koningen, geboren op zondag 04-06-1809 in Aalsmeer. Volgt 30.
4 Jannetje Koningen, geboren op donderdag 07-11-1811 in Aalsmeer. Volgt 31.
5 Hermanus Koningen, geboren op woensdag 11-08-1813 in Aalsmeer. Volgt 32.
1799
Dirk en zijn broer Hermanus worden vermeld op een "Registratie lijsten van de inwoonders onder Aalsmeer welke ingevolge het Gearresteerde plan van burgerbewapening op de rol van Waapendragende burgers zijn ingeschreven in het departement van den Amstel" (Franse tijd). Zij zijn beiden ongehuwd, "catoendrukker" van beroep, 21, respectievelijk 29 jaar oud en wonen op nr. 18, waarschijnlijk aan de Kleine Noord (nu Amsterdamse Bos), in het verlengde van de Oosteinderweg.
Hermanus is geboren met de familie naam Koning, maar wordt gewijzigd in Koningen. Hij is daardoor de stamvader van het geslacht Koningen. Zijn nageslacht draagt de naam Koningen verder.
19   Guurtje de Koning dochter van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Zij is gedoopt op dinsdag 07-02-1775 in Aalsmeer.
De naam van haar moeder wordt geschreven als "Segstro".
Guurtje is overleden op woensdag 17-11-1847 om 07:00 in Mijdrecht, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-11-1847. Bij de overlijdensaangifte van Guurtje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Struiken (1768-1849) [zie 19] [echtgenoot].
De naam van haar echtgenoot wordt geschreven als "Struike". Hij ondertekent met "Struiken". De aangifte is ook gedaan door Pieter Meijer, zoon, 41 jaar, arbeider, wonende te Alphen. In de overlijdensakte is de achternaam van haar moeder niet vermeld, omdat die onbekend is bij de betrokkenen.
(1) Guurtje trouwde met Hendrik Meijer, 22 jaar oud, op zondag 17-05-1801 in Alkemade.
Haar achternaam wordt geschreven als "Koning". Zij onderteken de akte ook met "Koning".
Hendrik is een zoon van Pieter Meijer en Leentje Los. Hij is gedoopt op zondag 10-01-1779 in Oude Wetering.
Meter is Neeltje Houweling.
Hendrik is overleden op vrijdag 14-05-1813 om 13:00 in Uithoorn, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14-05-1813. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [broer echtgenote] en Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [broer echtgenote].
De achternaam van de beide aangevers wordt geschreven als "Koning".
(2) Guurtje trouwde met Jacobus Struiken, 49 jaar oud, op zondag 23-11-1817 in Waverveen.
Hij is weduwnaar van Suzanna Timmer. Zijn achternaam en de achternaam van zijn vader worden geschreven als "Struijke". Het tussenvoegsel bij Guurtje wordt niet geschreven. Zij is weduwe van Hendrik Meijer. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Segstro". Getuigen zijn Harmen Strijland, 33 jaar, timmerman; Adam Huijgen, 47 jaar, timmerman, beiden wonende te Ouder-Amstel; Fredrik Kissing, 40 jaar, tuinman; Jacob Smid, 42 jaar, veldwachter, beiden wonende te Waverveen.
Jacobus is een zoon van Dirk Struike en Marretje Timmer. Hij is gedoopt op zondag 02-10-1768 in Wilnis.
Doopgetuige is Aagje de Haan, huisvrouw van Dirk Dullemans uit Vinkeveen. De naam van zijn vader wordt geschreven als "Struiken".
Jacobus is overleden op woensdag 31-01-1849 om 16:00 in Montfoort, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-02-1849.
De aangifte is gedan door Gerrit van Bijleveld, 32 jaar, opzichter in het stedelijk gesticht en Dirk Bischoff, 53 jaar, stadsbode, beiden wonende te Montfoort. Zij naam en van zijn vader wordt geschreven als "Struijken". De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Maartje Timmer".
Beroep:
1817     Rietdekker
Getuige bij:
17-11-1847     overlijdensaangifte Guurtje de Koning (1775-1847) [zie 19]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Bij haar doop en trouw wordt haar familienaam geschreven als "Koning". Bij haar overlijden wordt haar familienaam geschreven als "de Koning".
20   Neeltje Koning is geboren op zondag 17-04-1785 in Aalsmeer dochter van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Zij is gedoopt op zondag 24-04-1785 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Leentje Pieterse Zegstroo. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Segstroo".
Neeltje is overleden op dinsdag 16-11-1858 om 05:00 in Nieuwveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-11-1858.
De aangifte is gedaan door Pieter van Veen, 34 jaar, arbeider, schoonzoon en Hendrik van ’t Hout, 70 jaar, rentenier, beiden wonende te Nieuwveen. In de overlijdensakte wordt haar voornaam geschreven als "Cornelia". De namen van haar ouders worden niet vermeld, omdat die onbekend zijn bij de aangevers. De akte is door de eerste aangever niet getekend, omdat hij niet kan schrijven. Zij is overleden in het huis van haar schoonzoon Pieter van Veen.
Adressen:
1841     Alkemade
1856     Nieuwveen
Neeltje trouwde met Dirk van Braak, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 20-05-1804 in Alkemade, nadat zij op donderdag 03-05-1804 in Alkemade in ondertrouw zijn gegaan.
Bij haar achternaam wordt het tussenvoegsel "de" niet geschreven.
Dirk is geboren omstreeks 1783 in Schiedam, zoon van Hermanus van Braak en Adriana Vos.
Dirk is overleden op maandag 05-09-1836 om 05:00 in Alkemade, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-09-1836.
De aangifte is gedaan door Jan van Braak, zoon, 22 jaar, boerenknecht en Leendert van Leeuwen, 25 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Alkemade. Bij zijn overlijden wordt de achternaam van Neeltje geschreven als "Kooning".
In de akte van idemniteit, afgegeven door de gemeente Aalsmeer wordt haar familienaam geschreven als "Koningen". Gedurende haar leven wordt haar achternaam bij gebeurtenissen van haar kinderen voornamelijk geschreven als "Koning". Een enkele maal wordt haar naam geschreven als "de Koning". Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
21   Pieter Koning zoon van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Jansz van Cousant (±1730-1803). Hij is gedoopt op zaterdag 08-09-1787 in Aalsmeer.
Pieter is overleden op zondag 18-08-1850 om 10:00 in Loosdrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-08-1850. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Martinus Hartman, werkman, 36 jaar, wonende te Loosdrecht. de akte is door beide aangevers niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven. Zijn naam en die van zijn zoon Hendrik wordt geschreven als "de Koning".
Adressen:
1812     Mijdrecht
1812     Aalsmeer
1839     Loenen
1847     Loosdrecht
Beroepen:
1812     Charpentier de vaisseau (Letterlijk: timmerman van vat of wel vatenmaker)
1814     Scheepstimmerman
1819     Scheepmakersknecht
1826     Scheepmaker
Getuige bij:
01-07-1812     geboorteaangifte Jacob Koning (1812-1853) [zie 33]    [vader]
04-11-1812     huwelijk Jan Been (1786-1853) en Lena Koning (1790-1826) [zie 23]    [broer bruid]
14-05-1813     overlijdensaangifte Hendrik Meijer (1779-1813) [zie 19]    [broer echtgenote]
11-06-1814     geboorteaangifte Jan Koning (1814-1816) [zie 21,2]    [vader]
30-12-1816     overlijdensaangifte Jan Koning (1814-1816) [zie 21,2]    [vader]
18-02-1819     geboorteaangifte Jan Koning (1819-1821) [zie 21,4]    [vader]
18-02-1821     geboorteaangifte Dirk Koning (1821-1880) [zie 35]    [vader]
14-03-1821     overlijdensaangifte Jan Koning (1819-1821) [zie 21,4]    [vader]
02-10-1824     geboorteaangifte Guurtje de Koning (1824-1882) [zie 36]    [vader]
27-11-1826     geboorteaangifte Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37]    [vader]
Pieter trouwde met Matje van der Wilster, 24 jaar oud, op woensdag 01-01-1812 in Uithoorn.
Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Matje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [broer bruidegom].
Bij zijn huwelijk wordt het tussenvoegsel "de" bij hem en zijn vader weggelaten. De naam van zijn broer wordt geschreven als "Cornelis Koning". Hij ondertekent ook met Cornelis Koning. Getuigen zijn ook Hendrik Meijer, zwager van de bruidegom, wonende te Uithoorn; Pieter Klaasz Piet, zwager van de bruid, wonende te Aalsmeer; Klaas van Veen, vriend, wonende te Uithoorn. Pieter kan niet goed schrijven en ondertekent de akte met Pieter en een woord gelijkend op "Koning".
Matje is geboren op maandag 22-10-1787 in Aalsmeer, dochter van Jan Bruinsz. van der Wilster en Neeltje Pietersdr. de Jong. Zij is gedoopt op zondag 28-10-1787 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Neeltje van der Wilster.
Matje is overleden op woensdag 13-05-1857 om 16:00 in Loosdrecht, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-05-1857. Bij de overlijdensaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Toppers (1832-na 1884) [zie 36] [schoonzoon].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis van Altena, 53 jaar, landbouwer, wonende te Loosdrecht. De naam van haar echtgenoot wordt geschreven als "Pieter de Koning".
De schrijfwijze van de achternaam is ook Wildster, Vilster.
Adressen:
1812     Thamen
1812     Aalsmeer
1821     Mijdrecht
1839     Loenen
1847     Loosdrecht
Kinderen van Pieter en Matje:
1 Jacob Koning, geboren op woensdag 01-07-1812 in Aalsmeer. Volgt 33.
2 Jan Koning, geboren op zaterdag 11-06-1814 om 04:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11-06-1814. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
De naam van de vader wordt geschreven als Pieter Koningen. Hij ondertekent de akte ook met Piet Koningen. Getuigen zijn Gerrit van der Pauw, 64 jaar, visser en Klaas de Jong, 40 jaar, biersteker, beiden wonende te Aalsmeer.
Jan is overleden op zondag 29-12-1816 om 13:00 in Aalsmeer, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-12-1816. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Werd in de geboorteakte de achternaam van de vader nog geschreven als "Koningen", in de overlijdenakte wordt de naam geschreven als "Koning". Bij zijn overlijden wordt bij hem en zijn vader het tussenvoegsel "de" niet geschreven. Getuige is Gerrit van der Pauw, buurman, wonende te Aalsmeer. De vader ondertekent de akte met "Piet Koning".
3 Neeltje de Koning, geboren op donderdag 14-03-1816 in Aalsmeer. Volgt 34.
4 Jan Koning, geboren op woensdag 17-02-1819 om 16:00 in Mijdrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18-02-1819. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Bij zijn geboorte wordt het tussenvoegsel "de" bij hem en zijn vader weggelaten. Getuigen zijn Jan Klijnzoon, 30 jaar, scheepsmaker en Pieter van de Veen, 32 jaar, herbergier, beiden wonende te Mijdrecht. De akte is door de tweede getuige niet ondertekent, omdat hij niet kan schrijven.
Jan is overleden op dinsdag 13-03-1821 om 19:00 in Mijdrecht, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14-03-1821. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Willem Schreuder, 55 jaar, tuinman, wonende te Mijdrecht. De naam van de vader wordt geschreven als "Koning".
5 Dirk Koning, geboren op zaterdag 17-02-1821 in Mijdrecht. Volgt 35.
6 Guurtje de Koning, geboren op vrijdag 01-10-1824 in Mijdrecht. Volgt 36.
7 Hendrik de Koning, geboren op zondag 26-11-1826 in Mijdrecht. Volgt 37.
Bij zijn doop en zijn huwelijk wordt zijn familienaam geschreven als "Koning". Bij zijn overlijden wordt zijn familienaam geschreven als "de Koning".
22   Kornelis Koning zoon van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Hij is gedoopt op woensdag 08-10-1788 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Wilmina van der Hengst. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Zegstro".
Kornelis is overleden op woensdag 15-03-1854 om 03:00 in Amsterdam, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16-03-1850. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Gerrit van der Velde, bediende, 25 jaar, wonende te Amsterdam. Zijn voornaam wordt geschreven als "Cornelis" en de achternaam van zijn vrouw wordt geschreven als "van Vliet".
Adressen:
1812     Uithoorn
1813     Waverveen
Beroep:
1815     Scheepstimmermansknecht
Getuige bij:
01-01-1812     huwelijk Pieter Koning (1787-1850) en Matje van der Wilster (1787-1857) [zie 21]    [broer bruidegom]
14-05-1813     overlijdensaangifte Hendrik Meijer (1779-1813) [zie 19]    [broer echtgenote]
17-03-1815     geboorteaangifte Jacob Koning (1815-1815) [zie 22,1]    [vader]
09-05-1815     overlijdensaangifte Jacob Koning (1815-1815) [zie 22,1]    [vader]
05-10-1816     geboorteaangifte Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38]    [vader]
13-01-1818     geboorteaangifte Jacob Koning (1818-1860) [zie 39]    [vader]
04-05-1819     geboorteaangifte Neeltje Koning (1819-1820) [zie 22,4]    [vader]
23-11-1820     geboorteaangifte Johanna Koning (1820-1904) [zie 40]    [vader]
29-12-1820     overlijdensaangifte Neeltje Koning (1819-1820) [zie 22,4]    [vader]
19-01-1822     geboorteaangifte Johannes Koning (1822-1822) [zie 22,6]    [vader]
30-01-1822     overlijdensaangifte Johannes Koning (1822-1822) [zie 22,6]    [vader]
23-06-1825     geboorteaangifte Neeltje Koning (1825-1825) [zie 22,7]    [vader]
05-07-1825     overlijdensaangifte Neeltje Koning (1825-1825) [zie 22,7]    [vader]
29-11-1827     geboorteaangifte Cornelis Koning (1827-1828) [zie 22,8]    [vader]
13-01-1829     geboorteaangifte Neeltje Koning (1829-1829) [zie 22,9]    [vader]
04-02-1829     overlijdensaangifte Neeltje Koning (1829-1829) [zie 22,9]    [vader]
05-06-1830     geboorteaangifte Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41]    [vader]
09-01-1833     geboorteaangifte Johannes Koning (1833-1833) [zie 22,11]    [vader]
13-02-1833     overlijdensaangifte Johannes Koning (1833-1833) [zie 22,11]    [vader]
01-12-1848     overlijdensaangifte Cornelia van Vliet (1792-1848) [zie 22]    [echtgenoot]
16-11-1853     geboorteaangifte Cornelia Koning (1853-1858) [zie 39,7]    [grootvader vaderszijde]
Kornelis trouwde met Cornelia van Vliet, 23 jaar oud, op zondag 19-03-1815 in Waverveen.
Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Theunisse van Vlied (1762-1823) [vader bruid].
Bij zijn huwelijk wordt zijn voornaam geschreven als "Cornelis Koning". Hij ondertekent de akte met "Cornelis Koninge". Haar achternaam en de achternaam van haar vader wordt geschreven als "van Vlied". Bij het huwelijk wordt het kind Jacob door het echtpaar erkend en gewettigd. Getuigen zijn ook Jan Houweling, 43 jaar, scheepmaker; Jan Verhoeff, 42 jaar, scheepmaker; Arie Jongeneel, visser; J.M. Lampen, klerk bij de gemeente Waverveen.
Cornelia is geboren op donderdag 26-01-1792 in Waverveen, dochter van Gerrit Theunisse van Vlied en Jannetje Cornelia van Zwieten.
In het doopextract bij haar huwelijk wordt de achternaam van haar vader geschreven als "van Vliet".
Cornelia is overleden op donderdag 30-11-1848 om 10:00 in Amsterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-12-1848. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Arie Vastmaar, scheepstimmerman, 27 jaar, wonende te Amsterdam.
Kinderen van Kornelis en Cornelia:
1 Jacob Koning, geboren op vrijdag 17-03-1815 om 03:00 in Waverveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17-03-1815. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Albert van der Vaart, visser, 41 jaar en Arie Jongeneel, gerechtsbode, beiden wonende te Waverveen. De akte wordt door de vader ondertekend met "Cornelis Koninge" en de naam van zijn moeder wordt geschreven als "van Vlied".
Jacob is overleden op dinsdag 09-05-1815 om 11:00 in Waverveen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 09-05-1815. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Adrianus van den Berg, 36 jaar en Arie Jongeneel, visser, 57 jaar, beiden wonende te Waverveen. De vader ondertekent de akte met "Cornelis Koning" en de naam van zijn moeder wordt geschreven als "van Vlied".
Jacob bleef ongehuwd.
2 Gerrit Koning, geboren op vrijdag 04-10-1816 in Amsterdam. Volgt 38.
3 Jacob Koning, geboren op zaterdag 10-01-1818 in Amsterdam. Volgt 39.
4 Neeltje Koning, geboren op zondag 02-05-1819 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-05-1819. Bij de geboorteaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Hendrik Ribbink, 23 jaar, scheepstimmerman en Jan Prins, 21 jaar, scheepstimmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Neeltje is overleden op donderdag 28-12-1820 om 21:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-12-1820. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Agterman, 54 jaar, scheepstimmerman, wonende te Amsterdam.
5 Johanna Koning, geboren op dinsdag 21-11-1820 in Amsterdam. Volgt 40.
6 Johannes Koning, geboren op woensdag 16-01-1822 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19-01-1822. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Net Daniel Teijlaar, 28 jaar, scheepstimmerman en Jan Agterman, 25 jaar, timmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op maandag 28-01-1822 om 17:00 in Amsterdam, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30-01-1822. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Agterman, 55 jaar, timmerman, wonende te Amsterdam.
7 Neeltje Koning, geboren op woensdag 22-06-1825 om 03:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23-06-1825. Bij de geboorteaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Klaas de Ruijter, 37 jaar, schuitenvoerder en Gerrit van Sweert, 25 jaar, scheepstimmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Neeltje is overleden op zondag 03-07-1825 om 17:00 in Amsterdam, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 05-07-1825. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Gerrit Jan Sweert, 25 jaar, timmerman, wonende te Amsterdam.
8 Cornelis Koning, geboren op dinsdag 27-11-1827 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29-11-1827. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Jacob Veldkamp, 22 jaar, scheepstimmerman en Jan Bakker, 34 jaar, opperman, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelis is overleden op zondag 28-12-1828 in Amsterdam, 1 jaar oud.
9 Neeltje Koning, geboren op zaterdag 10-01-1829 om 02:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13-01-1829. Bij de geboorteaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Klaas Endeman, 36 jaar, schippersknecht en Adrianus Roos, 40 jaar, schippersknecht, beiden wonend te Amsterdam.
Neeltje is overleden op maandag 02-02-1829 om 06:00 in Amsterdam, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-02-1829. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Agterman, 62 jaar, timmerman, wonende te Amsterdam.
10 Cornelis Koning, geboren op vrijdag 04-06-1830 in Amsterdam. Volgt 41.
11 Johannes Koning, geboren op maandag 07-01-1833 om 02:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 09-01-1833. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Johannes Antonie Ossewijer, 45 jaar, tapper en Gerrit Greevink, 39 jaar, timmermansknecht, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op maandag 13-05-1833 om 08:00 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13-02-1833. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Barend Beumer, 40 jaar, schippersknecht, wonende te Amsterdam.
Gedurende zijn leven wordt zijn voornaam geschreven als "Cornelis".
23   Lena Koning is geboren op dinsdag 28-12-1790 in Aalsmeer dochter van Jacobus Jansz (Jacob) Koning (zie 9) en Neeltje Dirksdr. Zegstro. Zij is gedoopt op zondag 02-01-1791 in Aalsmeer.
De naam van haar moeder wordt geschreven als "Zegstro".
Lena is overleden op vrijdag 24-11-1826 om 07:00 in Aalsmeer, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25-11-1826. Bij de overlijdensaangifte van Lena was de volgende getuige aanwezig: Jan Been (1786-1853) [zie 23] [echtgenoot].
Ook in de overlijdensakte wordt haar naam en van haar vader geschreven als "Koning". De naam van haar moeder wordt geschreven als "Neeltje Segstro". De aangifte is ook gedaan door Jan Reijer Vreken, 42 jaar, visser, wonende te Aalsmeer. in haar overlijdensaktge wordt als geboortejaar vermeld 1791. Dit moet zijn 1790 volgens het doopextract bij de huwelijkse bijlagen.
Lena trouwde met Jan Been, 26 jaar oud, op woensdag 04-11-1812 in Aalsmeer, nadat zij in Aalsmeer in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [broer bruid] en Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [broer bruid].
De akte wordt door Pieter ondertekend met "Koning" en door Hermanus met "Koningen". Bij haar naam en de naam van haar vader Jacob wordt het tussenvoegsel "de" weggelaten. De bruid ondertekent de akte met "Lena Jacobs Koning".
Jan is een zoon van Jan Gerritsze Been en Antje Jans Wegman. Hij is gedoopt op zondag 01-01-1786 in Aalsmeer.
In het doopextract wordt de naam van zijn vader geschreven als "Jan Gerard Been".
Jan trouwde later op zondag 03-02-1828 in Aalsmeer met Jaapje Segstro (1794-1869).

Jan is overleden op zaterdag 23-04-1853 om 02:00 in Aalsmeer, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23-04-1853.
De aangifte is gedaan door Dirk Been, werkman, 32 jaar, zoon en Pieter Topsvoort, timmerman, 42 jaar, beiden wonenden te Aalsmeer.
Beroep:
1812     Pêcheur (Visser)
Getuige bij:
25-11-1826     overlijdensaangifte Lena Koning (1790-1826) [zie 23]    [echtgenoot]
27-05-1830     overlijdensaangifte Antje Jans Wegman (1755-1830)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
24   Jacob (Jaap) de Koning zoon van Bavo Theodorus (Baef Dirik) de Koning (zie 10) en Maria Jacobsdr. (Marijtje) Koek. Hij is gedoopt op dinsdag 12-04-1785 in Roelofarendsveen.
De peetouders zijn Gerrit Hendriksz. Weveling en Jaapje Jacobs Koek.
Jaap is overleden op donderdag 11-06-1868 om 03:00 in Alkemade, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-06-1868.
De aangifte is gedaan door Jozeph Groen in ’t Wout, arbeider, 62 jaar en Teunis Elstgeest, arbeider, 34 jaar, beiden buren en wonende te Alkemade. Zijn voornaam wordt geschreven als "Jacobus".
Beroepen:
Tuinder
1854     Arbeider
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
31-10-1814     geboorteaangifte Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42]    [vader]
20-07-1816     geboorteaangifte Maria de Koning (1816-1816) [zie 24,2]    [vader]
30-09-1816     overlijdensaangifte Maria de Koning (1816-1816) [zie 24,2]    [vader]
19-09-1820     geboorteaangifte Maria de Koning (1820-1820) [zie 24,3]    [vader]
12-10-1820     overlijdensaangifte Maria de Koning (1820-1820) [zie 24,3]    [vader]
17-06-1822     geboorteaangifte Sijpje de Koning (1822-1823) [zie 24,4]    [vader]
28-03-1823     overlijdensaangifte Sijpje de Koning (1822-1823) [zie 24,4]    [vader]
09-08-1824     geboorteaangifte Pieter de Koning (1824-1853) [zie 43]    [vader]
28-10-1826     geboorteaangifte Naatje de Koning (1826-1826) [zie 24,6]    [vader]
22-11-1826     overlijdensaangifte Naatje de Koning (1826-1826) [zie 24,6]    [vader]
17-04-1828     geboorteaangifte Hendrik de Koning (1828-1828) [zie 24,7]    [vader]
14-05-1828     overlijdensaangifte Hendrik de Koning (1828-1828) [zie 24,7]    [vader]
18-08-1830     geboorteaangifte Hendrik de Koning (1830-1830) [zie 24,8]    [vader]
01-10-1830     overlijdensaangifte Hendrik de Koning (1830-1830) [zie 24,8]    [vader]
05-12-1832     geboorteaangifte Cornelis de Koning (1832-1854) [zie 24,9]    [vader]
18-04-1853     overlijdensaangifte Pieter de Koning (1853-1853) [zie 43,3]    [grootvader vaderszijde]
13-03-1854     overlijdensaangifte Cornelis de Koning (1832-1854) [zie 24,9]    [vader]
19-11-1856     overlijdensaangifte Jannetje de Koning (1781-1856) [zie 10,3]    [broer]
Jaap trouwde met Aaltje van Veen, 23 jaar oud, op woensdag 12-01-1814 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jaap en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Cornelisz van Veen (ovl. 1802) [vader bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 13-01-1814 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn ook Jan Koek, tuinder, 73 jaar; Hendrik Boerman, tuinder, 47 jaar; Pieter Koek, tuinder, 27 jaar, allen wonende te Alkemade. De huwelijksakte is door de bruidegom niet onertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Aaltje is een dochter van Dirk Cornelisz van Veen en Maria Pieterse (Marijtje) Quakkenbos. Zij is gedoopt op dinsdag 10-08-1790 in Roelofarendsveen.
Peter en meter zijn Maarten van Tol en Antje van Veen.
Aaltje is overleden op zaterdag 17-02-1872 om 11:30 in Alkemade, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-02-1872. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [kleinzoon].
De aangite is ook gedaan door Teunis Elstgeest, arbeider, 36 jaar, buur, wonende te Alkemade.
Kinderen van Jaap en Aaltje:
1 Theodorus (Dirk) de Koning, geboren op zaterdag 29-10-1814 in Alkemade. Volgt 42.
2 Maria de Koning, geboren op donderdag 18-07-1816 om 13:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-07-1816. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Zij is gedoopt op donderdag 18-07-1816 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Huibert van ’t Hart, 30 jaar, tuinder en Cornelis van Veen, 21 jaar, tuinder, beiden wonende te Alkemade. De vader heeft de akte niet ondertkend, omdat hij niet kan schrijven. De peetouders zijn Gerrit Weveling en Matje Hoogendorp.
Maria is overleden op zondag 29-09-1816 om 17:00 in Alkemade, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-09-1816. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Heemskerk, buur, wonende te Alkemade
3 Maria de Koning, geboren op zondag 17-09-1820 om 00:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-09-1820. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Zij is gedoopt op maandag 18-09-1820 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Anthony van Duuren, 51 jaar, schoenmaker en Cornelis spruit, 41 jaar, melkverkoper. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. De peetouders zijn Cornelis van Delle en Geertje van Veen
Maria is overleden op woensdag 11-10-1820 om 05:00 in Alkemade, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12-10-1820. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Anthony van Duuren, buur. De aangifte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
4 Sijpje de Koning, geboren op zondag 16-06-1822 om 06:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-06-1822. Bij de geboorteaangifte van Sijpje was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Zij is gedoopt op zondag 16-06-1822 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Anthony van Duuren, 52 jaar, schoenmaker en Kornelis Spruit, 44 jaar, melkboer. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij de doop zijn de peetouders Hannes Kwakkenbos en Jannetje Beumker. In het doopboek wordt de voornaam geschreven als "Zijptje".
Sijpje is overleden op donderdag 27-03-1823 om 03:00 in Alkemade, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28-03-1823. Bij de overlijdensaangifte van Sijpje was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Kornelis Spruit, 44 jaar, melkverkoper, buur, wonende te Alkemade. De akte is door de vader en de andere aangever niet ondertekend, omdat zij beiden niet kunnen schrijven.
5 Pieter de Koning, geboren op zondag 08-08-1824 in Alkemade. Volgt 43.
6 Naatje de Koning, geboren op vrijdag 27-10-1826 om 23:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28-10-1826. Bij de geboorteaangifte van Naatje was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Zij is gedoopt op zaterdag 28-10-1826 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Anthony van Duuren, 57 jaar, schoenmaker en Dirk van Greuningen, 47 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te alkemade. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij de doop zijn de peetouders zijn Jan Koek en Lena van Tol. De voornaam van de vader wordt geschreven als "Jaap".
Naatje is overleden op dinsdag 21-11-1826 om 14:00 in Alkemade, 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22-11-1826. Bij de overlijdensaangifte van Naatje was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Klaas van de Wereld, 26 jaar, tuinder, buur, wonende te Alkemade. De aangite is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
7 Hendrik de Koning, geboren op woensdag 16-04-1828 om 20:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17-04-1828. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
Getuigen zijn Anthonij van Duuren, 59 jaar, schoenmaker en Gerardus Johannes ter Meulen, 53 jaar, dienaar der Policies, beiden wonende te Alkemade.
Hendrik is overleden op maandag 12-05-1828 om 23:00 in Alkemade, 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14-05-1828. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Klaas van der Wereld, 28 jaar, tuinder, buur, wonende te Alkemade. De vader heeft de overlijdensakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
8 Hendrik de Koning, geboren op dinsdag 17-08-1830 om 18:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18-08-1830. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
Getuigen zijn Klaas van der Wereld, 30 jaar, arbeider en Dirk van Greuningen, 50 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is overleden op donderdag 30-09-1830 om 18:00 in Alkemade, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-10-1830. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Klaas van der Wereld, 30 jaar, arbeider, buur, wonende te Alkemade.
9 Cornelis de Koning, geboren op woensdag 05-12-1832 om 01:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 05-12-1832. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
Getuigen zijn Anthony van Duuren, 63 jaar, schoenmaker en Dirk van Greuningen, 52 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Alkemade. De vader heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Cornelis is overleden op zaterdag 11-03-1854 om 21:00 in Alkemade, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-03-1854. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Maarten van Rijn, kleermaker, 47 jaar, buur, wonende te Alkemade. De overlijdensakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Cornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
Jacob de Koning en Alida van Veen hebben 9 kinderen gekregen. Hiervan zijn 6 kinderen op zeer jonge leeftijd overleden. Twee kinderen hebben een eigen gezin gesticht. Hij overlijdt twee jaar na het overlijden van zijn oudste. Bij zijn overlijden zijn geen van zijn kinderen dus nog in leven. Hij is zijn hele leven tuinder geweest. Uit de geboorteaktes van zijn kinderen is op te maken dat hij niet kon schrijven. Geen der aktes heeft hij ondertekend.

Generatie 6

25   Jan de Koning is geboren op donderdag 25-08-1796 in Alkemade zoon van Johannes (Jan) de Koning (zie 15) en Antje Jacobsd Akerboom. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op donderdag 25-08-1796 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Leendertsz Akerboom (1739-1813) [grootvader moederszijde].
De peetouders zijn de opa en Antje van Egmond. Het doopboek vermeldt, dat hij op de geboortedag is gedoopt. In de geboorteakte is de naam van de moeder, Akerboom, doorgehaald en vervangen door "Cuijper". Ook de achternaam van de peetvader, Akerboom, is doorgehaald en vervangen door Japikse Cuijper.
Jan is overleden op maandag 01-11-1858 om 21:30 in Hazerswoude, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-11-1858. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Anthonius Christianus Post (1825-1888) [zie 45] [schoonzoon].
De aangifte is ook gedaan door Roelof Kastelijn, 61 jaar, bouwman, bekende, wonende te Hazerswoude. De voornaam van Jan wordt geschreven als "Johannes".
Adres:
1816     Hazerswoude
Beroep:
Schoenmaker
Getuige bij:
11-11-1822     geboorteaangifte Lodiwina de Koning (1822-1911) [zie 45]    [vader]
22-08-1824     huwelijk Hubertus de Koning (1800-1870) en Johanna Kaatee (1800-1875) [zie 26]    [broer bruidegom]
Jan trouwde met Crijntje (Krijntje) van der Peet, 25 jaar oud, op woensdag 29-05-1816 in Hazerswoude.
Getuigen zijn Johannis Koetsier, 59 jaar; Klaas Heemskerk, 63 jaar; Jan van Zomeren, 30 jaar; Willem Kooij, 29 jaar; allen wonende te Hazerswoude.
Krijntje is een dochter van Krijn van der Peet en Ludovica (Ludwina) van Tol. Zij is gedoopt op maandag 18-04-1791 in Leiderdorp.
Peter en meter zijn Peter van der Peet en Jannetta van Velten.
Krijntje is overleden op maandag 21-01-1861 om 23:30 in Hazerswoude, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22-01-1861. Bij de overlijdensaangifte van Krijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [zoon] en Anthonius Christianus Post (1825-1888) [zie 45] [schoonzoon].
Kinderen van Jan en Krijntje:
1 Jacob de Koning, geboren op vrijdag 14-02-1817 in Hazerswoude. Volgt 44.
2 Maria Louisa (Lodiwina) de Koning, geboren op vrijdag 08-11-1822 in Hazerswoude. Volgt 45.
26   Hubertus de Koning is geboren op zondag 19-10-1800 in Alkemade zoon van Johannes (Jan) de Koning (zie 15) en Maria (Ma(a)rtje) van der Meer. Hij is gedoopt op zondag 19-10-1800 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Jan van der Zwart en Maertie van der Meer. In het doopboek worden als peetouders vermeld Jan van der Zwet en Maartje van der Meer. Bij zijn doop wordt de voornaam geschreven als "Huijbertus". Gedurende zijn leven wordt de voornaam geschreven als "Hubertus".
Hubertus is overleden op zondag 13-11-1870 om 03:00 in Leimuiden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14-11-1870. Bij de overlijdensaangifte van Hubertus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [zoon]. Hij is begraven op woensdag 16-11-1870 in Leimuiden.
De aangifte is ook gedaan door Eeltje Eelkis Wietsma, 78 jaar, werkman, wonende te Leimuiden.
Adres:
1856     Leimuiden
Beroepen:
Timmerman
Mastenmaker (bij zijn overlijden)
Getuige bij:
18-02-1826     geboorteaangifte Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47]    [vader]
18-02-1826     geboorteaangifte Johanna Maria de Koning (1826-1859) [zie 46]    [vader]
17-01-1828     geboorteaangifte Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48]    [vader]
29-10-1830     geboorteaangifte Maritje de Koning (1830-1899) [zie 49]    [vader]
12-09-1832     geboorteaangifte Christina de Koning (1832-1834) [zie 26,5]    [vader]
06-11-1834     overlijdensaangifte Christina de Koning (1832-1834) [zie 26,5]    [vader]
21-05-1835     huwelijk Johannes Ubink (1807-1862) en Mietje de Koning (1806-1875) [zie 27]    [broer bruid]
25-05-1835     geboorteaangifte Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50]    [vader]
10-08-1837     geboorteaangifte Christina Laurentia de Koning (1837-1837) [zie 26,7]    [vader]
16-12-1837     overlijdensaangifte Christina Laurentia de Koning (1837-1837) [zie 26,7]    [vader]
14-12-1839     geboorteaangifte Helena de Koning (1839-1898) [zie 51]    [vader]
15-07-1841     geboorteaangifte Anna Maria de Koning (1841-1841) [zie 26,9]    [vader]
04-08-1841     overlijdensaangifte Anna Maria de Koning (1841-1841) [zie 26,9]    [vader]
17-06-1856     huwelijk Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) en Cornelia van den Berk (1836-1915) [zie 47]    [vader bruidegom]
Hubertus trouwde met Johanna Kaatee, 23 jaar oud, op zondag 22-08-1824 in Alkemade, nadat zij op donderdag 12-08-1824 in Abcoude-Baambrugge in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hubertus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [vader bruidegom] en Jan de Koning (1796-1858) [zie 25] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22-08-1824 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn ook Jan van Abswoude, oom van de bruid, 58 jaar, timmerman en Franciscus Gerardus Kaatee, broer van de bruid, 31 jaar, timmerman. In het trouwboek van St. Petrus Branden wordt haar achternaam geschreven als "Kaatie".
Johanna is een dochter van Hermanus Gerardusz Kaatee en Maria van Abswoude. Zij is gedoopt op vrijdag 14-11-1800 in Abcoude.
Getuigen zijn Hendrik Katee en Johanna van Beekom.
Johanna is overleden op maandag 20-12-1875 om 18:00 in Nieuwer-Amstel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30-12-1875. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [zoon] en Willem van der Bijl (1838-1901) [zie 51] [schoonzoon]. Zij is begraven op vrijdag 24-12-1875 in Bovenkerk.
Johanna Kaatee woont in Leimuiden, maar komt in de gemeente Nieuwer-Amstel te overlijden. Mogelijk was zij bij haar zoon Franciscus Gerardus de Koning op visite. In Nieuwer-Amstel is aangifte gedaan van haar overlijden, waarna dit is doorgegeven aan de gemeente Leimuiden. In de gemeente Leimuiden is het overlijden op een standaard model van aangifte van overlijden overgenomen, waarbij veel standaard tekst moest worden doorgehaald.
Aan de zijkant van de overlijdensakte in de gemeente Leimuiden wordt door de ambtenaar vermeld hoeveel overlijdensakten er in het jaar 1875 door de gemeente Leimuiden zijn opgemaakt. Meestal wordt hiervoor een nieuwe lege akte gebruikt. Misschien uit zuinigheidsoverwegingen wordt dit nu op de overlijdensakte van Johanna Kaatee bijgeschreven.
Adressen:
Wijk B nr. 60 (Hand naar Leiden), Nieuwer-Amstel (Overlijdensadres. Inwonend bij haar dochter Helena de Koning)
1856     Leimuiden
Kinderen van Hubertus en Johanna:
1 Johanna Maria de Koning, geboren op vrijdag 17-02-1826 in Leimuiden. Volgt 46.
2 Hermanus Johannes de Koning, geboren op vrijdag 17-02-1826 in Leimuiden. Volgt 47.
3 Franciscus Gerardus de Koning, geboren op dinsdag 15-01-1828 in Leimuiden. Volgt 48.
4 Maartje (Maritje) de Koning, geboren op vrijdag 29-10-1830 in Leimuiden. Volgt 49.
5 Christina de Koning, geboren op dinsdag 11-09-1832 om 01:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12-09-1832. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Jan Cosijn, 36 jaar, visverkoper en Jacob Guldemond, 27 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Christina is overleden op donderdag 06-11-1834 om 17:00 in Leimuiden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 06-11-1834. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Penning de Vries, timmermansknecht, 32 jaar, buur, wonende te Leimuiden.
6 Petrus Jacobus de Koning, geboren op zaterdag 23-05-1835 in Leimuiden. Volgt 50.
7 Christina Laurentia de Koning, geboren op donderdag 10-08-1837 om 01:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10-08-1837. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zjin Lourens Moes, 63 jaar, veldwachter en Jacob Guldemond, 32 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Christina is overleden op zaterdag 16-12-1837 om 10:00 in Leimuiden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16-12-1837. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jacob Guldemond, klerk, 32 jaar, bekende van de vader, wonende te Leimuiden. Als beroep van haar vader wordt vermeld "Klerk".
8 Helena de Koning, geboren op vrijdag 13-12-1839 in Leimuiden. Volgt 51.
9 Anna Maria de Koning, geboren op woensdag 14-07-1841 om 15:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15-07-1841. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Pieter Catsburg, timmerman, 25 jaar en Jacob Guldemond, klerk, 36 jaar, beiden wonende te Leimuiden.
Anna is overleden op dinsdag 03-08-1841 om 05:00 in Leimuiden, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-08-1841. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Louwrens Moes, veldwachter, 67 jaar, wonende te Leimuiden. Overleden in het ouderlijkhuis aan de OZ der Oudewetering.
In het extract uit het doopboek ten behoeve van zijn aanstaande huwelijk wordt de voornaam van hem geschreven als "Huijbertus". In de ondertrouwakte, zijn huwelijksakte en bij latere aktes wordt zijn voornaam geschreven als "Hubertus".
Voor zijn huwelijk worden de volgende extracten geleverd: uit het doopboek van Abcoude Proosdy de geboorte van Johanna Kaatee; uit het doopboek van Roelofarendsveen de geboorte van Huijbertus de Koning; uit het register van overlijden van Alkemade het overlijden van Martje van der Meer, de moeder van Huibertus. Op 23 juli 1824 dient het aanstaande bruidpaar in Alkemade een verzoek in om hun aanstaande huwelijk te laten afkondigen in Abcoude op 1e en 8 augustus 1824 en binnen de gemeente Alkemade op de 8e en de 15e augustus 1824. Een zelfde verzoek wordt gedaan in de gemeente Abcoude (ondertrouw). De akten, met uitzondering van de akte van Abcoude, zijn van zeer slechte kwaliteit en nauweljiks te lezen.
In 1853 wordt besloten in Roelofarendsveen een nieuwe kerk te bouwen, die later de naam krijgt St. Petrus Banden. In de krant "De Tijd" wordt op 22 november 1853 een advertentie geplaatst voor een openbare aanbesteding. Op 7 december 1853 in de herberg van de weduwe Bakker in Roelofarendsveen vindt de aanbesteding plaats. Er deden 13 aannemers mee. 12e is H. de Koning uit Oude Wetering, f 65.000 - en de 13e is J. de Koning uit Leiden f 60.500. Er is een boekwerk uitgegeven waarin uitvoering over de bouw van de kerk wordt verhaald, afkomstig uit authentieke brieven, aktes en andere documenten. Een nadere beschrijving van o.a. de twee aannemers de Koning is niet terug te vinden. Aan de hand van de stamboom zou kunnen worden vastgesteld, dat H. de Koning is: Hubertus de Koningen (1800 - 1870). J. de Koning kan zijn: Jacob de Koning (1817-?) Hij woonde in Leiden.
Op 12 mei 1857 laat Hubertus de Koning een testament opmaken. Na zijn overlijden, in februari 1871, wordt dit testament uitgevoerd voor zijn weduwe en zijn kinderen Hermanus Johannes, Franciscus Gerardus, Maartje, Petrus Jacobus en Helena Maria. Er blijkt geen erfenis te zijn om te verdelen. In de memorie van successie komt niet Johanna Maria in voor.
27   Marijtje (Mietje) de Koning dochter van Johannes (Jan) de Koning (zie 15) en Maria (Ma(a)rtje) van der Meer. Zij is gedoopt op maandag 14-07-1806 in Roelofarendsveen.
De peetouders zijn Jan van der Zwet en Matje van der Meer.
Mietje is overleden op maandag 25-01-1875 om 01:00 in Rijnsaterwoude, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25-01-1875. Bij de overlijdensaangifte van Mietje was de volgende getuige aanwezig: Joannes Martinus Bernard (1807-1882) [zie 27] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Jacob Kroon, 79 jaar, arbeider, wonende te Rijnswaterwoude.
Adres:
01-05-1845     Rijnsaterwoude (Afkomstig uit Alkemade)
(1) Mietje trouwde met Johannes Ubink, 27 jaar oud, op donderdag 21-05-1835 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Mietje en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Koning (±1766-1844) [zie 15] [vader bruid] en Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 25-05-1835 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn ook Jan Kreetz, 58 jaar, bouwman en Cornelis Spijker, 51 jaar, arbeider. Beiden wonende te Leimuiden. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Casper Wessels en Johannes Demmenie.
Johannes is een zoon van Gerardus Sandersz (Gerrit) Ubink en Catharina Jansd (Trijntje) Omzigt. Hij is gedoopt op zaterdag 29-08-1807 in Ter Aar.
Peter en meter zijn Jan Omzigt en Petronella van den Jong. Bij zijn doop wordt de voornaam geschreven als "Joannes".
Johannes is overleden op woensdag 29-01-1862 om 08:00 in Rijnsaterwoude, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-01-1862.
De aangifte is gedaan door Johannes Nederstigt, 24 jaar, timmermansknecht, bekende en Johannes Moerkerken, 57 jaar, winkelier, bekende, beiden wonende te Rijnsaterwoude.
Adres:
01-05-1845     Rijnsaterwoude (Afkomstig uit Alkemade)
Beroepen:
Boerenarbeider
1835     Bouwmansknecht
(2) Mietje trouwde met Joannes Martinus Bernard, 55 jaar oud, op zondag 20-09-1863 in Rijnsaterwoude.
Getuigen zijn Lambertus van Wetten, 35 jaar, arbeider, wonende te Rijnsaterwoude; Leendert van Dam, 42 jaar, arbeider, wonende te Rijnsaterwoude; Cornelis de Graaff, 40 jaar, metselaar, wonende te Rijnsaterwoude en Dirk Mulder, 52 jaar, wonende te Rijnsaterwoude. Johannes Martinus is weduwnaar van Willemijntje Mostaard. Zijn achternaam wordt ook geschreven als "Bernard of Bernerd". Haar naam wordt geschreven als "Marijtje of Maria de Koning". Johannes Martinus is weduwnaar van Willemijntje Mostert.
Joannes is een zoon van Joannes Bernard (Bernerd) en Maria van Dam. Hij is gedoopt op vrijdag 11-12-1807 in Utrecht.
Joannes is overleden op woensdag 04-10-1882 om 07:00 in Leimuiden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-10-1882.
De aangifte is gedaan door Gerardus Bernard, 36 jaar, koopman, zoon en Cornelis van Graas, 46 jaar, winkelier, beiden wonende te Rijnsaterswoude.
Adressen:
1863     Rijnsaterwoude
27-08-1875     Leimuiden (Afkomstig uit Rijnsaterwoude)
Getuige bij:
25-01-1875     overlijdensaangifte Mietje de Koning (1806-1875) [zie 27]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
28   Jacobus Koningen zoon van Hermanus Koning / Koningen (zie 18) en Jannetje Keulhorst. Hij is gedoopt op zondag 29-07-1804 in Amstelveen.
Da naam van zijn vader wordt geschreven als "Hermanus Koninge".
Jacobus is overleden op woensdag 13-02-1867 om 05:00 in Aalsmeer, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13-02-1867. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [zoon] en Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [zoon].
De naam van zijn vrouw wordt geschreven als "Gelijn".
Beroepen:
Bouwman
1832     Werkman
1834     Daggelder
1838     Veenman
Getuige bij:
18-?-1     overlijdensaangifte Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32]    [broer]
04-01-1830     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52]    [vader]
10-09-1832     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1832-1870) [zie 53]    [vader]
28-11-1834     geboorteaangifte Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54]    [vader]
04-09-1836     huwelijk Jacob Jongkind (1808-1874) en Jannetje Koningen (1811-1890) [zie 31]    [broer bruid]
10-12-1837     huwelijk Teunis Koningen (1808-1895) en Matje Jongkind (1816-1849) [zie 29]    [broer bruidegom]
30-11-1838     geboorteaangifte Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56]    [vader]
14-02-1841     huwelijk Hermanus Koningen (1813-1861) en Cornelia van Leeuwen (1818-1900) [zie 32]    [broer bruidegom]
15-12-1841     geboorteaangifte Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57]    [vader]
26-01-1843     geboorteaangifte Aaltje Koningen (1843-1935) [zie 58]    [vader]
11-03-1845     overlijdensaangifte Jannetje Keulhorst (1773-1845) [zie 18]    [zoon]
20-12-1845     geboorteaangifte Maria Koningen (1845-1904) [zie 59]    [vader]
25-10-1849     geboorteaangifte Maarten Koningen (1849-1856) [zie 28,9]    [vader]
07-07-1850     huwelijk Teunis Koningen (1808-1895) en Cornelia Nieuwenhuijze (1803-1889) [zie 29]    [broer bruidegom]
18-05-1852     geboorteaangifte Arnoldus Koningen (1852-1922) [zie 60]    [vader]
26-04-1856     overlijdensaangifte Maarten Koningen (1849-1856) [zie 28,9]    [vader]
17-08-1862     huwelijk Jan Verbeek (1837-1909) en Jannetje Koningen (1841-1869) [zie 65]    [oom vaderszijde bruid]
03-10-1876     geboorteaangifte Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55]    [vader]
Jacobus trouwde met Maria Geleijn, 19 jaar oud, op zondag 12-04-1829 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [vader bruidegom], Tobias Martinusz Geleijn (1776-1855) [vader bruid] en Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [broer bruidegom].
Bij haar huwelijk wordt haar naam, de naam van haar vader en de naam van haar broer geschreven als "Gelein". Getuigen is ook Jan Gelein, broer van de bruid, 28 jaar, werkman, wonende te Aalsmeer.
Maria is geboren op dinsdag 09-05-1809 in Aalsmeer, dochter van Tobias Martinusz Geleijn en Aaltje Dirks Zegstroo. Zij is gedoopt op dinsdag 23-05-1809 in Aalsmeer.
De naam van haar vader wordt geschreven als "Tobias Gelijn" en van haar moeder als "Aaltje Dirksdr Segstro". Haar moeder heeft haar ten doop gehouden.
Maria is overleden op maandag 02-03-1891 om 11:00 in Aalsmeer, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-03-1891. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [zoon] en Arnoldus Koningen (1852-1922) [zie 60] [zoon].
Bij haar overlijden wordt haar achternaam en van haar vader geschreven als Gelijn. De achternaam van haar moeder wordt geschreven als Zegstroo.
Beroep:
Veehoudster
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Hermanus Koningen, geboren op maandag 04-01-1830 in Aalsmeer. Volgt 52.
2 Jannetje Koningen, geboren op zondag 09-09-1832 in Aalsmeer. Volgt 53.
3 Tobias Koningen, geboren op vrijdag 28-11-1834 in Aalsmeer. Volgt 54.
4 Jacobus Koningen, geboren op zondag 02-10-1836 in Aalsmeer. Volgt 55.
5 Dirk Koningen, geboren op donderdag 29-11-1838 in Aalsmeer. Volgt 56.
6 Teunis Koningen, geboren op dinsdag 14-12-1841 in Aalsmeer. Volgt 57.
7 Aaltje Koningen, geboren op woensdag 25-01-1843 in Aalsmeer. Volgt 58.
8 Maria Koningen, geboren op donderdag 18-12-1845 in Aalsmeer. Volgt 59.
9 Maarten Koningen, geboren op dinsdag 23-10-1849 om 20:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25-10-1849. Bij de geboorteaangifte van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Getuigen zijn Tobias Gelein, veenman, 71 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 44 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Maarten is overleden op vrijdag 25-04-1856 om 16:00 in Aalsmeer, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26-04-1856. Bij de overlijdensaangifte van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Christiaan Lindenaar, bode, 50 jaar, wonende te Aalsmeer.
10 Arnoldus Koningen, geboren op zondag 16-05-1852 in Aalsmeer. Volgt 60.
29   Teunis Koningen is geboren op zaterdag 30-01-1808 in Amstelveen zoon van Hermanus Koning / Koningen (zie 18) en Jannetje Keulhorst. Hij is gedoopt op zondag 31-01-1808 in Amstelveen.
Doopgetuige is Willemijntje Rozendaal. De achternaam van de vader wordt geschreven als "Koninge".
Teunis is overleden op zondag 17-02-1895 om 13:00 in Nieuwer-Amstel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-02-1895. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Willem Schaap, zonder beroep, 73 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Adressen:
1837     Aalsmeer
1864     Nieuwer-Amstel
Beroepen:
Veenwerker
1837     Werkman
Getuige bij:
18-?-1     overlijdensaangifte Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32]    [broer]
12-04-1829     huwelijk Jacobus Koningen (1804-1867) en Maria Geleijn (1809-1891) [zie 28]    [broer bruidegom]
17-04-1838     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1838-1900) [zie 61]    [vader]
14-05-1839     geboorteaangifte Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62]    [vader]
05-03-1841     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1841-1927) [zie 63]    [vader]
06-05-1843     geboorteaangifte Antje Koningen (1843-1848) [zie 29,4]    [vader]
13-01-1847     geboorteaangifte Neeltje Koningen (1847-1928) [zie 64]    [vader]
29-11-1848     overlijdensaangifte Antje Koningen (1843-1848) [zie 29,4]    [vader]
23-11-1849     geboorteaangifte Dirk Koningen (1849-1849) [zie 29,7]    [vader]
24-11-1849     overlijdensaangifte Dirk Koningen (1849-1849) [zie 29,7]    [vader]
03-12-1849     overlijdensaangifte Matje Jongkind (1816-1849) [zie 29]    [echtgenoot]
07-11-1871     overlijdensaangifte Jacobus Koningen (1844-1871) [zie 29,5]    [vader]
29-08-1889     overlijdensaangifte Cornelia Nieuwenhuijze (1803-1889) [zie 29]    [echtgenoot]
(1) Teunis trouwde met Matje Jongkind, 21 jaar oud, op zondag 10-12-1837 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Matje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [vader bruidegom], Jan Dirksz Jongkind (1783-1852) [vader bruid] en Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [broer bruidegom].
Getuige is ook Dirk Jongkind, broer van de bruid, 30 jaar, werkman, wonende te Aalsmeer.
Matje is geboren op maandag 13-05-1816 om 00:00 in Aalsmeer, dochter van Jan Dirksz Jongkind en Geertje Jacobsdr Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13-05-1818. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Jan Dirksz Jongkind (1783-1852) [vader].
Getuigen zijn Jan Janszen Jongkind, 45 jaar, visser en Thomas Eveleens, 29 jaar, daggelder, beiden wonende te Aalsmeer. Thomas Eveleens heeft de akte met een kruisje ondertekend.
Matje is overleden op zaterdag 01-12-1849 om 18:00 in Aalsmeer, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-12-1849. Bij de overlijdensaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Hendrik Lodewijk Robart, gerechtsdienaar, 39 jaar, wonende te Aalsmeer. Zij is overleden kort na de geboorte van haar zoon Dirk. Dirk is geboren op 23-11-1849 en op 24-11-1849 overleden.
Haar laatste kind, is geboren op 23-11-1849 en overleden op 24-11-1849. Matje Jongkind overlijdt op 1-12-1849. Zij is dus kennelijk in het kraambed overleden.
(2) Teunis trouwde met Cornelia Nieuwenhuijze, 47 jaar oud, op zondag 07-07-1850 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [broer bruidegom] en Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [broer bruidegom].
Cornelia is bij haar huwelijk weduwe van Pieter van der Hengst. Getuigen zijn ook Christiaan Lindenaar, bode, 44 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 25 jaar, beiden wonende te Aalsmeer. De akte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Cornelia is een dochter van Joannes Nieuwenhuijze en Cornelia van Zijl. Zij is gedoopt op maandag 28-03-1803 in Rijnsaterwoude.
Bij haar doop wordt de achternaam van haar vader geschreven als "Nieuwenhuijze". Peter en Meter zij Willem van ’t Hoofd en Agie Schenkenveld.
Cornelia is overleden op dinsdag 27-08-1889 om 01:00 in Nieuwer-Amstel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-08-1889. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Arend Groen, zonder beroep, 45 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel. Haar achternaam wordt geschreven als "Nieuwenhuizen".
Adres:
1864     Nieuwer-Amstel
Kinderen van Teunis en Matje:
1 Hermanus Koningen, geboren op maandag 16-04-1838 in Aalsmeer. Volgt 61.
2 Johannis Koningen, geboren op dinsdag 14-05-1839 in Aalsmeer. Volgt 62.
3 Jannetje Koningen, geboren op vrijdag 05-03-1841 in Aalsmeer. Volgt 63.
4 Antje Koningen, geboren op donderdag 04-05-1843 om 15:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 06-05-1843. Bij de geboorteaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Jan Jongkind, 73 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 37 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Antje is overleden op dinsdag 28-11-1848 om 23:00 in Aalsmeer, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-11-1848. Bij de overlijdensaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Christiaan Lindenaar, bode, 43 jaar, wonende te Aalsmeer.
5 Jacobus Koningen, geboren op maandag 10-06-1844 om 15:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11-06-1844.
De aangifte is gedaan door Hendrik Hakstee, genees heel en vroedmeester, 33 jaar, wonende te Aalsmeer. De aangifte is door de vroedmeester gedaan op verzoek van de vader, omdat de vader wegens beroepswerkzaamheden verhinderd was. Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 38 jaar en Jacob van Zijverden, zaakwaarnemer, 30 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacobus is overleden op zaterdag 04-11-1871 om 17:30 in Nieuwer-Amstel, 27 jaar oud (oorzaak: "in de rivier de Amstel ter hoogte van de begraafplaats Zorgvlied"). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-11-1871. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Gerit van der Kooij, werkman, 59 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel. De akte is door de tweede aangever niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jacobus bleef ongehuwd.
Adres:
1870     Nieuwer-Amstel
Beroep:
1870     Werkman
Getuige bij:
02-10-1870     huwelijk Hermanus Koningen (1844-1924) en Immetje Bol (1850-1919) [zie 66]    [neef vaderszijde bruidegom]
6 Neeltje Koningen, geboren op maandag 11-01-1847 in Aalsmeer. Volgt 64.
7 Dirk Koningen, geboren op vrijdag 23-11-1849 om 06:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23-11-1849. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 44 jaar en Hendrik Lodewijk Robart, gerechtsdienaar, 39 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Dirk is overleden op zaterdag 24-11-1849 om 06:00 in Aalsmeer, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24-11-1849. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Christiaan Lindenaar, bode, 44 jaar, wonende te Aalsmeer.
30   Neeltje Koningen is geboren op zondag 04-06-1809 in Aalsmeer dochter van Hermanus Koning / Koningen (zie 18) en Jannetje Keulhorst.
Neeltje is overleden op maandag 12-05-1862 om 12:00 in Amsterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14-05-1862.
De aangifte is gedaan door Pierre Antoine Cavus, aanspreker, 70 jaar en Willem Burlage, ambtenaar, 46 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Neeltje trouwde met Arnoldus Gijsbertus Bensman, 27 jaar oud, op donderdag 31-07-1845 in Amsterdam.
Getuigen zijn Christoffel Adolf Bensman, broer van de bruidegom, waagdrager, 30 jaar; Hendricus Louwen, zwager van de bruid, schildersknecht, 43 jaar; Jan Niecks, waagdrager, 30 jaar; Willem Jansen horlogemaker, 27 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Arnoldus is geboren op maandag 18-08-1817 om 14:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21-08-1917.
De aangifte is gedaan door Zijn vader Hermanus Bensman. Getuigen zijn Jan Madders, 64 jaar, zonder beroep en Gerrit Christiaan Reijnders, 39 jaar, kaarsenmaker, beiden wonende te Amsterdam.
Arnoldus is overleden op zaterdag 01-08-1863 om 11:00 in Arnhem, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 01-08-1863.
De aangifte in Arnhem wordt gedaan door Johannes Hermanus Joosting, 44 jaar, agent van politie en Daniel Moerman, 33 jaar, agent van politie, beiden wonende te Arnhem. In de aangifte wordt eerst melding gemaakt van een onbekend lijk, gevonden in de rivier de Rijn, nabij Klingelbeek. Hierna volgt een beschrijving van de kleding. In de kantlijn staat vermeld, dat uit onderzoek van de politie is gebleken dat het gaat om Arnoldus Gijsbertus Bensman, koopman in koffie en thee, 45 jaar en wonende te Amsterdam. Uit de huwelijkse bijlagen bij het huwelijk van zijn zoon Hermannus, blijkt dat dit overlijden inderdaad zijn vader is.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
31   Jannetje Koningen is geboren op donderdag 07-11-1811 om 20:00 in Aalsmeer dochter van Hermanus Koning / Koningen (zie 18) en Jannetje Keulhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 09-11-1811. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [vader].
De voornaam van de vader wordt geschreven als "Hermanis". Getuigen zijn Jan Rinkel, 42 jaar, koopman en broodbakker en Jan Topsvoort, 32 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jannetje is overleden op donderdag 16-10-1890 om 13:00 in Aalsmeer, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-10-1890.
De aangifte is gedaan door Jan Jongkind, zoon, teelman, 42 jaar en Hermanus Jonkind, zoon, bloemkweker, 47 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jannetje trouwde met Jacob Jongkind, 28 jaar oud, op zondag 04-09-1836 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [vader bruid], Jan Dirksz Jongkind (1783-1852) [vader bruidegom] en Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [broer bruid].
Getuige is ook Dirk Jongkind, broer van de bruidegom, 29 jaar, werkman, wonende te Aalsmeer.
Jacob is geboren op donderdag 01-09-1808 in Aalsmeer, zoon van Jan Dirksz Jongkind en Geertje Jacobsdr Hofman. Hij is gedoopt op zondag 04-09-1808 in Aalsmeer.
Doopgetuige is Antje Gijze Heere.
Jacob is overleden op zaterdag 03-01-1874 om 21:00 in Aalsmeer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-01-1874.
De aangifte is gedaan door Jan Jongkind, zoon, werkman, 32 jaar en Hermanus Jongkind, zoon, werkman, 30 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Beroepen:
1836     Werkman
1874     Teelman
Getuige bij:
23-01-1846     geboorteaangifte Kornelis Koningen (1846-1916) [zie 67]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
32   Hermanus Koningen is geboren op woensdag 11-08-1813 om 20:00 in Aalsmeer zoon van Hermanus Koning / Koningen (zie 18) en Jannetje Keulhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12-08-1813. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18] [vader].
Getuigen zijn Jan Rinkel, 43 jaar, bakker en Jan Topsvoord, 34 jaar, vishandelaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Hermanus is overleden op woensdag 13-02-1861 om 00:30 in Aalsmeer, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-?-1. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [broer] en Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [broer].
Beroep:
1841     Werkman
Getuige bij:
12-11-1841     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1841-1869) [zie 65]    [vader]
16-01-1843     geboorteaangifte Marijtje Koningen (1843-1849) [zie 32,2]    [vader]
23-12-1843     overlijdensaangifte Hermanus Koning / Koningen (1770-1843) [zie 18]    [zoon]
12-08-1844     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1844-1924) [zie 66]    [vader]
23-01-1846     geboorteaangifte Kornelis Koningen (1846-1916) [zie 67]    [vader]
19-02-1849     overlijdensaangifte Marijtje Koningen (1843-1849) [zie 32,2]    [vader]
07-07-1850     huwelijk Teunis Koningen (1808-1895) en Cornelia Nieuwenhuijze (1803-1889) [zie 29]    [broer bruidegom]
24-05-1852     geboorteaangifte Marijtje Koningen (1852-1894) [zie 68]    [vader]
12-03-1856     geboorteaangifte Klaasje Koningen (1856-1857) [zie 32,7]    [vader]
29-06-1857     overlijdensaangifte Klaasje Koningen (1856-1857) [zie 32,7]    [vader]
12-11-1857     geboorteaangifte Arie Koningen (1857-1858) [zie 32,8]    [vader]
13-02-1858     overlijdensaangifte Arie Koningen (1857-1858) [zie 32,8]    [vader]
16-04-1859     geboorteaangifte Klaasje Koningen (1859-1924) [zie 69]    [vader]
Hermanus trouwde met Cornelia van Leeuwen, 22 jaar oud, op zondag 14-02-1841 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [broer bruidegom].
De moeder van Hermanus is wegens ziekte bij het huwelijk niet aanwezig. Getuigen zijn ook Jan Been, zwager van de bruid, 30 jaar, werkman; Christiaan Lindenaar, 35 jaar, veldwachter; Jacob van Zijverden, 26 jaar, kantoorbediende; allen wonende te Aalsmeer.
Cornelia is geboren op maandag 31-08-1818 om 14:30 in Aalsmeer, dochter van Cornelis Arie van Leeuwen en Marijtje Been. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 01-09-1818. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Arie van Leeuwen (1784-1848) [vader].
Getuigen zijn Hendrik Bergman, 46 jaar, schoenmaker en Cornelis Clauset, 30 jaar, dienaar der justitie, beiden wonende te Aalsmeer.
Cornelia trouwde later op zondag 29-03-1863 in Aalsmeer met Petrus Spaargaren (1821-1884).

Cornelia is overleden op donderdag 11-10-1900 om 03:30 in Haarlemmermeer, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-10-1900. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1844-1924) [zie 66] [zoon] en Kornelis Koningen (1846-1916) [zie 67] [zoon].
Wonende te Aalsmeer, maar overleden in Haarlemmermeer. De voornaam van aangever Kornelis Koningen wordt geschreven als "Cornelis".
Adres:
1870     Aalsmeer
Kinderen van Hermanus en Cornelia:
1 Jannetje Koningen, geboren op donderdag 11-11-1841 in Aalsmeer. Volgt 65.
2 Marijtje Koningen, geboren op maandag 16-01-1843 om 10:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16-01-1843. Bij de geboorteaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Arie Hoogeveen, winkelier, 57 jaar en Klaas Visser, teelman, 33 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Marijtje is overleden op maandag 19-02-1849 om 08:00 in Aalsmeer, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-02-1849. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Hendrik Haksteen, geneesheer, 38 jaar, wonende te Aalsmeer.
3 Hermanus Koningen, geboren op maandag 12-08-1844 in Aalsmeer. Volgt 66.
4 Kornelis Koningen, geboren op vrijdag 23-01-1846 in Aalsmeer. Volgt 67.
5 Jacob Koningen, geboren op zondag 21-10-1849 om 07:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-10-1849.
De aangifte is gedaan door Hendrik Haksteen, heel en vroedmeester, 39 jaar, wonende te Aalsmeer. De vader was door afwezigheid niet in staat zelf aangifte te doen. Getuigen zijn Kornelis Met, onderwijzer, 64 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 44 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacob is overleden op vrijdag 23-02-1872 om 09:30 in Aalsmeer, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23-02-1872. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koningen (1846-1916) [zie 67] [broer].
De aangifte is ook gedaan door Petrus Spaargaren, werkman, 51 jaar, wonende te Aalsmeer.
Jacob bleef ongehuwd.
Beroep:
1872     Werkman
6 Marijtje Koningen, geboren op maandag 24-05-1852 in Aalsmeer. Volgt 68.
7 Klaasje Koningen, geboren op woensdag 12-03-1856 om 11:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12-03-1856. Bij de geboorteaangifte van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 50 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 30 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Klaasje is overleden op zondag 28-06-1857 om 02:00 in Aalsmeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29-06-1857. Bij de overlijdensaangifte van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 51 jaar, wonende te Aalsmeer.
8 Arie Koningen, geboren op woensdag 11-11-1857 om 23:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12-11-1857. Bij de geboorteaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 52 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 32 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Arie is overleden op vrijdag 12-02-1858 om 16:00 in Aalsmeer, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13-02-1858. Bij de overlijdensaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Arie Blom, klerk ter secretarie, 32 jaar, wonende te Aalsmeer.
9 Klaasje Koningen, geboren op vrijdag 15-04-1859 in Aalsmeer. Volgt 69.
33   Jacob Koning is geboren op woensdag 01-07-1812 om 23:00 in Aalsmeer zoon van Pieter Koning (zie 21) en Matje van der Wilster. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 01-07-1812. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Zijn voornaam wordt geschreven als "Jaques" en de voornaam van zijn vader als "Pierre". Het tussenvoegsel "de" wordt niet geschreven. Getuigen zijn Gerard van der Pauw, 63 jaar, visser en Gosse Gosrijk de Vries, 53 jaar, beiden wonende te Aalsmeer. Zijn vader tekent de akte met "Pieter Koning".
Jacob is overleden op donderdag 24-11-1853 om 17:00 in Vinkeveen en Waverveen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25-11-1853. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Doorn (1812-1879) [zie 34] [zwager] en Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [broer].
Bij zijn overlijden wordt zijn naam geschreven als "Jakob de Koning", eveneens als de naam van zijn broer "Dirk de Koning", aangever, en van zijn vader "Pieter de Koning". De aangifte is door de broer Dirk (de) Koning niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Adres:
1843     Vinkeveen
Beroep:
1838     Arbeider
Getuige bij:
20-11-1838     geboorteaangifte Jannetje Koning (1838-1840) [zie 33,1]    [vader]
12-04-1841     geboorteaangifte Jansje de Koning (1841-1910) [zie 70]    [vader]
30-03-1843     geboorteaangifte Niesje de Koning (1843-1905) [zie 71]    [vader]
26-05-1845     geboorteaangifte Pieter de Koning (1845-1900) [zie 72]    [vader]
15-09-1846     overlijdensaangifte Hendrik Grandeman (1811-1846) [zie 34]    [broer echtgenote]
Jacob trouwde met Willemijntje (Willempje) Zoetbrood, 29 jaar oud, op zaterdag 15-09-1838 in Vinkeveen.
De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Wildster". Getuigen zijn Klaas Beuker, 31 jaar, wagenmaker; Anthonie Merks, 39 jaar, kastelein; Matthijs Vermaas, 50 jaar, gerechtsbode; Hendrik Graveel, 37 jaar, onderwijzer van de jeugd; allen wonende te Vinkeveen. De bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Willempje is geboren op vrijdag 21-10-1808 in Tienhoven, dochter van Jan Soetbrood en Jansje (Jannetje) de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op zondag 30-10-1808 in Tienhoven.
Willempje is overleden op donderdag 13-01-1887 om 08:00 in Vinkeveen en Waverveen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-01-1887. Bij de overlijdensaangifte van Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Koning (1845-1900) [zie 72] [zoon] en Teunis Lagerburg (1850-1923) [zie 71] [schoonzoon].
Bij het overlijden wordt de naam van haar echtgenoot geschreven als "Jakob de Koning" en van haar zoon "Pieter de Koning". Pieter de Koning heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
De schrijfwijze van de achternaam is ook Zoetbroot. Haar voornaam wordt ook geschreven als "Wimpje".
Adres:
1843     Vinkeveen
Kinderen van Jacob en Willempje:
1 Jannetje Koning, geboren op maandag 19-11-1838 om 12:00 in Vinkeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20-11-1838. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1812-1853) [zie 33] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Post, 35 jaar, schippersknecht en Hendrik Compier, 40 jaar, arbeider, beiden wonende te Vinkeveen.
Jannetje is overleden op maandag 17-02-1840 in Vinkeveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17-02-1840.
2 Pieter de Koning, geboren op woensdag 08-04-1840 in Vinkeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 09-04-1840.
Pieter is overleden op dinsdag 26-01-1841 in Vinkeveen, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27-01-1841.
Leeftijd 9 maanden.
3 Jansje de Koning, geboren op zaterdag 10-04-1841 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt 70.
4 Mattje de Koning, geboren op maandag 18-04-1842 in Vinkeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18-04-1842.
Mattje is overleden op zondag 30-01-1859 om 20:00 in Vinkeveen en Waverveen, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-01-1859.
De aangifte is gedaan door Johan Barend Nichting, 30 jaar, veenman en Hendrik Graveel, 57 jaar, onderwijzer der jeugd, beiden wonende te Vinkeveen. Bij haar overlijden wordt haar voornaam geschreven als "Matje" en de naam van haar moeder als "Wimpje Soetbroot". De naam van haar vader wordt geschreven als "Jacob de Koning".
Mattje bleef ongehuwd.
5 Niesje de Koning, geboren op woensdag 29-03-1843 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt 71.
6 Pieter de Koning, geboren op zaterdag 24-05-1845 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt 72.
34   Neeltje de Koning is geboren op donderdag 14-03-1816 om 04:00 in Aalsmeer dochter van Pieter Koning (zie 21) en Matje van der Wilster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16-03-1816.
Bij haar geboorte wordt de achternaam van haar vader geschreven als "Kooningen". Getuigen zijn Evert Klein Smit, 28 jaar, koopman en Pieter Klaas Piet, 35 jaar, daggelder, beiden wonende te Aalsmeer.
Neeltje is overleden op zondag 18-09-1881 om 02:00 in Nigtevecht, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-09-1881.
De aangifte is gedaan door Dirk Grandeman, zoon, 41 jaar, metselaar en Adrianus Koning (geen familie), 72 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Nigtevecht. Haar naam wordt geschreven wordt geschreven als "de Koning". Als geboortedatum wordt vermeld 10-06-1816 en als geboorteplaats Mijdrecht.
Adressen:
1833     Uithoorn
1839     Vinkeveen
(1) Neeltje trouwde met Hendrik Grandeman, 27 jaar oud, op zaterdag 12-01-1839 in Vinkeveen.
Bij het huwelijk wordt de achternaam van de bruid en de vader van de bruid geschreven als "Kooningen". De vader van de bruid ondertekent ook met "Kooningen". Getuigen zijn Anthonie Merks, 40 jaar, kastelein; Hendrik Graveel, 38 jaar, onderwijzer van de jeugd; Hendrik van Doorn, 26 jaar, deurwaarder der directe belastingen; Matthijs Vermaas, 51 jaar, gerechtsbode; allen wonende te Vinkeveen. De akte is door de bruid niet ondertekernd, omdat zij niet kan schrijven.
Hendrik is geboren op donderdag 10-10-1811 om 04:00 in Thamen, zoon van Dirk Grandeman en Elisabeth Dirkse. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11-10-1811. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Dirk Grandeman (±1769-1833) [vader].
Getuigen zijn Hendrik Staal, 50 jaar, kuiper en Jozeph Kerkhoff, 23 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Thamen. Hij heeft een tweeling broer, genaamd Dirk. De vader heeft de akte met een merkteken (kruisje) getekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is overleden op maandag 14-09-1846 om 23:00 in Vinkeveen en Waverveen, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15-09-1846. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1812-1853) [zie 33] [broer echtgenote].
De aangifte is ook gedaan door Hendrik Gijsen, 35 jaar, veehouder, wonende te Vinkeveen.
Adres:
1839     Vinkeveen
Beroep:
1839     Schoenmaker
Getuige bij:
12-04-1841     geboorteaangifte Jansje de Koning (1841-1910) [zie 70]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
(2) Neeltje trouwde met Hendrik van Doorn, 36 jaar oud, op zaterdag 10-02-1849 in Vinkeveen en Waverveen.
Bij haar huwelijk wordt de achternaam van haar en haar vader geschreven als "Koning". Het tussenvoegsel "de" wordt weggelaten. Het kind Gerbregtha geboren 21-01-1849 te Vinkeveen wordt bij het huwelijk gewettigd en erkend. Getuigen zijn Willem Winter, zwager van de bruidegom, 52 jaar, kleermaker; Anthonie Merks, 49 jaar, kastelein; Hendrik Gaveel, 48 jaar, onderwijzer van de jeugd; Gerrit Sanette, 53 jaar, nachtwacht; allen wonende te Vinkeveen en Waverveen. De akte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Hendrik is geboren op woensdag 14-10-1812 om 11:00 in Vinkeveen, zoon van Jan van Doorn en Gerbregtha (Bregje) Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15-10-1812. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Doorn (±1776-1840) [vader].
Getuigen zijn Aart van Rossum, 48 jaar, timmerman en Piet van Hattum, 40 jaar, daggelder, beiden wonende te Vinkeveen. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is overleden op donderdag 13-03-1879 om 20:00 in Vinkeveen en Waverveen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14-03-1879.
De aangifte is gedaan door Jan van Doorn, zoon, 25 jaar, arbeider, wonende te Vinkeveen en Dirk Grandeman, stiefzoon, 39 jaar, metselaar, wonende te Weesperkarspel. In zijn overlijdensakte wordt de achternaam van zijn echtgenote geschreven met het tussenvoegsel "de".
Beroep:
1849     Arbeider
Getuige bij:
25-11-1853     overlijdensaangifte Jacob Koning (1812-1853) [zie 33]    [zwager]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Hoewel bij haar geboorte en haar eerste huwelijk haar achternaam wordt geschreven als "Kooningen" en bij haar tweede huwelijk haar achternaam en van haar vader als "Koning", wordt haar achternaam de rest van haar leven (bij geboorten, huwelijken en overlijden van haar kinderenen haar overlijden) geschreven als "de Koning".
35   Dirk Koning is geboren op zaterdag 17-02-1821 om 19:00 in Mijdrecht zoon van Pieter Koning (zie 21) en Matje van der Wilster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18-02-1821. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Getuigen zijn Ary van der Jagt, 38 jaar, veenderij arbeider en Jan Veldkamp, 38 jaar, postbode, beiden wonende te Mijdrecht.
Dirk is overleden op zondag 22-02-1880 om 14:30 in Loosdrecht, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23-02-1880.
De aangifte is gedaan door Jan Strijland, zwager, 35 jaar, metselaar en Jacob van Altena, 41 jaar, landbouwer, beiden wonende te Loosdrecht. In de overlijdensakte word zijn naam en de naam van zijn vader geschreven als "de Koning".
Adressen:
1852     Loosdrecht
1853     Loenen
1859     Mijdrecht
1862     Loosdrecht
Beroepen:
1853     Scheepmaker
1868     Scheepmakersknecht
1869     Werkman
1877     Timmerman
Getuige bij:
25-11-1853     overlijdensaangifte Jacob Koning (1812-1853) [zie 33]    [broer]
25-09-1856     geboorteaangifte Tijmentje de Koning (1856-1935) [zie 73]    [vader]
31-05-1859     geboorteaangifte Matje de Koning (1859-1934) [zie 74]    [vader]
19-04-1862     geboorteaangifte Jeremias de Koning (1862-1936) [zie 75]    [vader]
28-02-1866     geboorteaangifte Hendrika Koning (geb. 1866) [zie 76]    [vader]
02-06-1868     overlijdensaangifte Steven van Schaik (1774-1868)
21-08-1869     geboorteaangifte Dirk Koning (1869-1954) [zie 77]    [vader]
Dirk trouwde met Elisabeth Strijland, 24 jaar oud, op zaterdag 20-11-1852 in Loosdrecht.
Getuigen zijn Jan van Til, 48 jaar, veldwachter; Jan Lustig, 25 jaar, tuinman; Cornelis van Altena, 48 jaar, herbergier; Dirk van altena, 69 jaar, werkman; allen wonende te Loosdrecht.
Elisabeth is geboren op dinsdag 27-11-1827 om 15:00 in Mijnden, dochter van Jermias Strijland en Tijmetje Bloemeé. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28-11-1827. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Jermias Strijland (1795-na 1885) [vader].
Getuigen zijn Willem Topers, 35 jaar, vrachtjager en Marten Eijman, 28 jaar, werkman, beiden wonende te Mijnden. De akte is door niemand ondertekend, omdat zij allen niet kunnen schrijven.
Elisabeth is overleden op maandag 11-06-1900 om 19:00 in Loosdrecht, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12-06-1900. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Jeremias de Koning (1862-1936) [zie 75] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Jan van Haselen, ambtenaar ter secretarie, 39 jaar, wonende te Loosdrecht. De naam van haar echtgenoot wordt geschreven als "Dirk de Koning".
Adressen:
1853     Loenen
1892     Loenen
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Tijmentje de Koning, geboren op woensdag 24-09-1856 in Loosdrecht. Volgt 73.
2 Matje de Koning, geboren op zondag 29-05-1859 in Mijdrecht. Volgt 74.
3 Jeremias de Koning, geboren op donderdag 17-04-1862 in Loosdrecht. Volgt 75.
4 Hendrika Koning, geboren op dinsdag 27-02-1866 in Loosdrecht. Volgt 76.
5 Dirk Koning, geboren op vrijdag 20-08-1869 in Loosdrecht. Volgt 77.
In zijn geboorteakte wordt de naam van zijn vader geschreven als "Koning". Hierdoor heeft hij de achternaam "Koning". Ook in de huwelijksakte wordt zijn naam geschreven als "Koning". Hij gaat zijn verdere leven verder als "Dirk Koning". Hij is scheepstimmerman net als zijn vader. Bij zijn overlijden wordt zijn naam echter geschreven als "de Koning".
36   Guurtje de Koning is geboren op vrijdag 01-10-1824 om 23:00 in Mijdrecht dochter van Pieter Koning (zie 21) en Matje van der Wilster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 02-10-1824. Bij de geboorteaangifte van Guurtje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Getuigen zijn Maarten van Beijeren, 55 jaar, scheepmaker en Willem Breuklander, 27 jaar, bouman, beiden wonende te Mijrecht.
Guurtje is overleden op donderdag 09-03-1882 om 07:00 in Loosdrecht, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-03-1882. Bij de overlijdensaangifte van Guurtje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Toppers (1832-na 1884) [zie 36] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Jasper Daams, 45 jaar, smid, wonende te Loosdrecht.
Adres:
1856     Loosdrecht
Beroep:
1856     Dienstbaar
Guurtje trouwde met Pieter Toppers, 24 jaar oud, op zaterdag 22-11-1856 in Loosdrecht.
Getuigen zijn Willem Toppers, oom van de bruidegom, 60 jaar, vrachtjager; Evert Toppers, neef van de bruidegom, 33 jaar, werkman; Jan van Til, 52 jaar, veldwachter; Jan Blaauw, 57 jaar, gemeenteontvanger; allen wonende te Loosdrecht. De akte is door de bruid, moeder van de bruidegom en de eerste getuige niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven. Pieter Toppers hertrouwt in 1884 met Aaltje Teunissen van den Heuvel.
Pieter is geboren op dinsdag 01-05-1832 in Mijnden, zoon van Rijk de Rue en Frederika Toppers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 02-05-1832.
De aangifte is gedaan door Roelof Toppers, oom, 47 jaar, vrachtjager, wonende te Loosdrecht. Is Roelof Toppers oom van de moeder of van het kind? Getuigen zijn Jan van der Paauw, 56 jaar, veehouder en Jan Donker, 26 jaar, vrachtjager , beiden wonende te Loosdrecht. Bij het huwelijk van zijn moeder in 1835 met Rijk de Rue wordt hij niet door Rijk de Rue erkend als zijn zoon. Zijn vader is dus onbekend.
Pieter is overleden na 1884, minstens 52 jaar oud.
Beroep:
1856     Werkman
Getuige bij:
15-05-1857     overlijdensaangifte Matje van der Wilster (1787-1857) [zie 21]    [schoonzoon]
13-09-1869     overlijdensaangifte Gesiena van Schaik (1830-1869) [zie 37]    [zwager echtgenoot]
09-02-1880     overlijdensaangifte Frederika Toppers (1804-1880)    [zoon]
10-03-1882     overlijdensaangifte Guurtje de Koning (1824-1882) [zie 36]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
37   Hendrik de Koning is geboren op zondag 26-11-1826 om 15:00 in Mijdrecht zoon van Pieter Koning (zie 21) en Matje van der Wilster. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-11-1826. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koning (1787-1850) [zie 21] [vader].
Getuigen zijn Pieter Blom, 22 jaar, schippersknecht en Jan Konijn, 26 jaar, scheepmakersknecht, beiden wonende te Mijdrecht. De tweede getuige heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is overleden op woensdag 02-01-1907 om 03:00 in Loenen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 02-01-1907. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Koning (1880-1969) [zie 184] [kleinzoon].
De aangifte is ook gedaan door Franciscus Willem Frederik Klokke, 27 jaar, zonder beroep, wonende te Loenen. Hij is overleden in Loenen en woonde in Loosdrecht.
Adressen:
1850     Loosdrecht
1904     Loenen
Beroepen:
1850     Werkman
1851     Schoenmaker
1869     Werkman
1876     Schipper
1893     Steenkolenhandelaar
1895     Koopman
Getuige bij:
19-08-1850     overlijdensaangifte Pieter Koning (1787-1850) [zie 21]    [zoon]
19-01-1852     geboorteaangifte Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78]    [vader]
10-02-1854     geboorteaangifte Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79]    [vader]
08-11-1856     geboorteaangifte Hendrik de Koning (geb. 1856) [zie 37,3]    [vader]
06-01-1858     geboorteaangifte Hermina Gesina de Koning (1858-1858) [zie 37,4]    [vader]
13-02-1859     overlijdensaangifte Hermina Gesina de Koning (1858-1858) [zie 37,4]    [vader]
20-03-1861     geboorteaangifte Hermina Gezina de Koning (1861-1861) [zie 37,5]    [vader]
13-04-1861     overlijdensaangifte Hermina Gezina de Koning (1861-1861) [zie 37,5]    [vader]
12-07-1862     overlijdensaangifte NN de Koning (1862-1862) [zie 37,6]    [vader]
13-09-1869     overlijdensaangifte Gesiena van Schaik (1830-1869) [zie 37]    [echtgenoot]
14-12-1870     geboorteaangifte Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [vader]
05-05-1874     geboorteaangifte Matje de Koning (1874-1950) [zie 81]    [vader]
11-04-1904     overlijdensaangifte Gesina Kok (1831-1904) [zie 37]    [echtgenoot]
(1) Hendrik trouwde met Gesiena van Schaik, 21 jaar oud, op zaterdag 22-11-1851 in Loosdrecht.
Getuigen zijn Lambertus van Diest, 52 jaar, gerechtsdienaar; Jan van Til, 46 jaar, veldwachter; Jan Lustig, 20 jaar, werkman; allen wonende te Loosdrecht en Hubertus van der Ham, 33 jaar, wonende te Loenen.
Gesiena is geboren op woensdag 07-04-1830 om 07:00 in Loenen, dochter van Steven van Schaik en Gesiena Gunter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 08-04-1830. Bij de geboorteaangifte van Gesiena was de volgende getuige aanwezig: Steven van Schaik (1774-1868) [vader].
Zij is één van de tweeling. Haar tweeling broer Joseph is een maand later overleden. De voornaam van haar vader wordt geschreven als "Steeven". Getuigen zijn Hendrik Goudt en Gerrit Hollink, beiden 38 jaar, winkelier en wonende te Loenen.
Gesiena is overleden op zondag 12-09-1869 om 11:00 in Loosdrecht, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-09-1869. Bij de overlijdensaangifte van Gesiena waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [echtgenoot] en Pieter Toppers (1832-na 1884) [zie 36] [zwager echtgenoot].
Haar voornaam wordt geschreven als "Gesina". De naam van de echtgenoot wordt geschreven als "Hendrik Koning". Echtgenoot Hendrik de Koning heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Adres:
1904     Loenen
Beroep:
1851     Naaister
(2) Hendrik trouwde met Gesina Kok, 38 jaar oud, op donderdag 24-03-1870 in Abcoude-Baambrugge.
Getuigen zijn Jacob Snel, 56 jaar, zonderberoep; Hendrik Gerritsen, 37 jaar, veldwachter, beiden wonende te Baambrugge; Rijn Laverman, 51 jaar, rijksveldwachter; Johannes Jansen, 32 jaar, veldwachter, beiden wonende te Abcoude-Proostdij. De bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij zijn huwelijk met Gesina Kok is hij weduwnaar van Gesina van Schaik. De naam van de moeder van de bruid wordt geschreven als "Alida Blomzoet".
Gesina is geboren op donderdag 12-05-1831 om 12:30 in Abcoude-Baambrugge, dochter van Ernst Hendrik Kok en Aaltje Blomsoet. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13-05-1831. Bij de geboorteaangifte van Gesina was de volgende getuige aanwezig: Ernst Hendrik Kok (1804-1875) [vader].
De naam van haar moeder wordt geschreven als "Alida Blomzoet". Getuigen zijn Jan van Walbeek, 30 jaar, kastelein en Harmen van Vlaanderen, 45 jaar, veldwachter, beiden wonende te Abcoude-Baambrugge.
Gesina is overleden op zondag 10-04-1904 om 05:00 in Loenen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-04-1904. Bij de overlijdensaangifte van Gesina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [echtgenoot] en Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [zoon echtgenoot].
De naam van haar moeder wordt geschreven als "Alida Blomraat". De akte is door Hendrik de Koning niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Kinderen van Hendrik en Gesiena:
1 Pieter de Koning, geboren op maandag 19-01-1852 in Loosdrecht. Volgt 78.
2 Jacob de Koning, geboren op zondag 19-02-1854 in Loosdrecht. Volgt 79.
3 Hendrik de Koning, geboren op vrijdag 07-11-1856 om 21:00 in Loosdrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 08-11-1856. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Jan van Til, 52 jaar, veldwachter en Johannes Erné, 51 jaar, brievenbode, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hendrik is gekeurd voor de Nationale Militie. hij was 1.68 meter. Op 17-03-1876 is hij vrijgesteld van de Nationale Militie in verband met broederdienst.
Adressen:
1898     Loenen
1901     Loosdrecht
Beroep:
1898     Werkman
Getuige bij:
10-05-1895     huwelijk Jan van den Berg (1868-1900) en Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [broer bruid]
04-02-1898     geboorteaangifte Petronella Jacoba de Koning (1898-1976) [zie 180]    [oom vaderszijde]
05-01-1901     geboorteaangifte Henderik de Koning (1901-1970) [zie 181]    [oom vaderszijde]
4 Hermina Gesina de Koning, geboren op dinsdag 05-01-1858 om 20:00 in Loosdrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 06-01-1858. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Cornelis van Altena, 53 jaar landbouwer en Jan van Rijn, 53 jaar, gerechtsdienaar, beiden wonende te Loosdrecht. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hermina is overleden op vrijdag 12-02-1858 om 09:00 in Loosdrecht, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13-02-1859. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis Meijer, 41 jaar, vrachtjager, wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader als door de getuige niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.

13-04-1861, Loosdrecht, image 254
5 Hermina Gezina de Koning, geboren op dinsdag 19-03-1861 om 11:00 in Loosdrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20-03-1861. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Gerrit Verburg, 63 jaar, werkman en Louw Koudijs, 33 jaar, rijksveldwachter, beiden wonende te Loosdrecht. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Hermina is overleden op zaterdag 13-04-1861 om 06:00 in Loosdrecht, 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13-04-1861. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis van Altena, 57 jaar, landbouwer, wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
6 NN de Koning, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 10-07-1862 om 10:00 in Loosdrecht.
Zie overlijdensakte.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12-07-1862. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis van Altena, 57 jaar, landbouwer, wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. De naam van zijn vader wordt geschreven als "Hendrik Koning".
Kinderen van Hendrik en Gesina:
7 Alida de Koning, geboren op woensdag 14-12-1870 in Loosdrecht. Volgt 80.
8 Matje de Koning, geboren op zondag 03-05-1874 in Loosdrecht. Volgt 81.
38   Gerrit Koning is geboren op vrijdag 04-10-1816 om 04:00 in Amsterdam zoon van Kornelis Koning (zie 22) en Cornelia van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 05-10-1816. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Spe Daniels, 40 jaar, timmerman en Christoffel Wix, 61 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is overleden op woensdag 19-10-1898 om 05:00 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20-10-1898.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 32 jaar en Bernardus Bulsing, aanspreker, 52 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
1852     Schans 154, Amsterdam
23-04-1853     Lange Leidsedwarsstraat 211, Amsterdam
12-1853     Slijkstraat 121, Amsterdam
01-1854     Slijkstraat 132, Amsterdam
na 1854     Oostenburgermiddenstraat 51, Amsterdam
Beroep:
1843     Scheepstimmerman
Religie:
23-04-1853     Rooms Katholiek
Getuige bij:
25-02-1843     geboorteaangifte Gerardus Johannes Koning (1843-1923) [zie 82]    [vader]
20-02-1845     geboorteaangifte Adriana Catharina Wilhelmina Koning (geb. 1845) [zie 38,3]    [vader]
23-03-1847     geboorteaangifte Johanna Koning (1847-1848) [zie 38,4]    [vader]
26-09-1848     geboorteaangifte Cornelis Koning (geb. 1848) [zie 38,5]    [vader]
16-10-1848     overlijdensaangifte Johanna Koning (1847-1848) [zie 38,4]    [vader]
20-06-1851     geboorteaangifte Johannes Martinus Koning (1851-1857) [zie 38,6]    [vader]
14-08-1852     overlijdensaangifte Catharina Wilhelmina van Leeuwen (1819-1852) [zie 38]    [echtgenoot]
28-02-1857     overlijdensaangifte Johannes Martinus Koning (1851-1857) [zie 38,6]    [vader]
07-11-1866     huwelijk Hendrik Johannes Weitner (1844-1875) en Johanna Wilhelmina Koning (1844-1877) [zie 83]    [oom vaderszijde bruid]
25-08-1880     huwelijk Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) en Margaretha Geertrui Koning (1857-na 1924) [zie 88]    [oom vaderszijde bruid]
(1) Gerrit trouwde met Catharina Wilhelmina van Leeuwen, 23 jaar oud, op woensdag 04-01-1843 in Amsterdam.
Getuigen zijn Jacob van Wichen, 25 jaar, timmerman; Pieter Hendrik Matthijs Schaeffer, 34 jaar, turfdrager; Johannes Nicolaas van Castrop, 40 jaar, schoenmaker; Fredrik Goeree, 29 jaar, venter; allen wonende te Amsterdam.
Catharina is geboren op maandag 31-05-1819 om 06:00 in Amsterdam, dochter van Jan Marten van Leeuwen en Johanna Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-06-1919. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Jan Marten van Leeuwen (1773-1822) [vader].
Haar tweelingbroer is Cornelis. Getuigen zijn Jan Nicolaas Ketelhoed, 23 jaar, aanspreker en Johannes Koster, 30 jaar, schoenmakersknecht, beiden wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op vrijdag 13-08-1852 om 03:30 in Amsterdam, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14-08-1852. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Jan Meijer, zwager, kruier, 37 jaar, wonende te Amsterdam.
Religie:
13-08-1852     Nederlands Hervormd
(2) Gerrit trouwde met Catharina Smit, 42 jaar oud, op woensdag 11-02-1857 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Smit (1792-1858) [vader bruid].
Bij het huwelijk is de bruidegom weduwnaar van Catharina Wilhelmina van Leeuwen en de bruid is weduwe van Coenraad Salomon Blits. Getuigen zijn ook Gerrit Smit, turfdrager, 34 jaar; Pieter Smit, schoenmaker, 39 jaar; beiden broers van de bruid; IJsbrand Smit, neef van de bruid, schoenmaker, 44 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Catharina is geboren op vrijdag 28-10-1814 om 17:30 in Amsterdam, dochter van Gerrit Smit en Antje Lassing. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29-10-1814. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Smit (1792-1858) [vader].
Getuigen zijn IJsbrand Smit, schoenmaker, 41 jaar en Gerrit Balk, schoenmaker, 43 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Catharina is overleden op vrijdag 25-11-1898 om 06:00 in Amsterdam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26-11-1898.
De aangifte is gedaan door Willem Lodewijk van der Groen, aanspreker, 37 jaar en Johannes Milikan, aanspreker, 38 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
na 1854     Oostenburgermiddenstraat 51, Amsterdam
Kinderen van Gerrit en Catharina (1):
1 Gerardus Johannes Koning, geboren op donderdag 23-02-1843 in Amsterdam. Volgt 82.
2 Jacoba Koning, geboren omstreeks 1845 in Amsterdam.
Hoewel haar leeftijd in haar overlijdensakte wordt vermeld als 10 jaar, geboren te Amsterdam, is er van haar in de periode 1843-1846 geen geboorteakte in Amsterdam te vinden.
Jacoba is overleden op donderdag 16-08-1855 om 06:30 in Montfoort, ongeveer 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-08-1855.
De aangifte is gedaan door Joseph Bezemer, 47 jaar, steendrukker en Christiaan Akkeringa, 42 jaar, kleermaker, beiden wonende te Montfoort. Bij haar overlijden wordt de voornaam van haar vader geschreven als "Gerhardus". Zij is overleden in Montfoort, maar woonde te Amsterdam.
Religie:
23-04-1853     Nederlands Hervormd
3 Adriana Catharina Wilhelmina Koning, geboren op dinsdag 18-02-1845 om 08:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-02-1845. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader] en Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Jan Geers, timmerman, 50 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
1852     Schans 154, Amsterdam
08-1852     Elandstraat 69, Amsterdam
23-04-1853     Lange Leidsedwarsstraat 211, Amsterdam
12-1853     Slijkstraat 121, Amsterdam
01-1854     Slijkstraat 132, Amsterdam
Religie:
23-04-1853     Nederlands Hervormd
4 Johanna Koning, geboren op zondag 21-03-1847 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-03-1847. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader].
Getuigen zijn Willem van Leeuwen, sleper, 41 jaar en Jan Meijer, schoenmaker, 31 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zaterdag 14-10-1848 om 11:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-10-1848. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Arie Vastmaar, timmerman, 26 jaar, wonende te Amsterdam.
5 Cornelis Koning, geboren op maandag 25-09-1848 om 05:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26-09-1848. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader] en Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Arie Vastmaar, timmerman, 26 jaar, wonende te Amsterdam.
Cornelis is in 1868 gekeurd voor de Nationale Militie. Hij is op 14 maart 1868 vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst.
Adressen:
1852     Schans 154, Amsterdam
23-04-1853     Lange Leidsedwarsstraat 211, Amsterdam
12-1853     Slijkstraat 121, Amsterdam
01-1854     Slijkstraat 132, Amsterdam
Beroep:
1868     Broodbakker
Religie:
23-04-1853     Nederlands Hervormd
6 Johannes Martinus Koning, geboren op dinsdag 17-06-1851 om 08:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20-06-1851. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader].
Getuigen zijn Willem van Leeuwen, groenslijter, 46 jaar en Jan Meijer, winkelier, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op vrijdag 27-02-1857 om 09:00 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28-02-1857. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Gerrit Smit, turfdrager, 34 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
1852     Schans 154, Amsterdam
23-04-1853     Lange Leidsedwarsstraat 211, Amsterdam
12-1853     Slijkstraat 121, Amsterdam
01-1854     Slijkstraat 132, Amsterdam
Religie:
23-04-1853     Nederlands Hervormd
In het bevolkingsregister van Amsterdam komt hij ook voor met de geboortedatum 11-10-1816.
39   Jacob Koning is geboren op zaterdag 10-01-1818 om 23:00 in Amsterdam zoon van Kornelis Koning (zie 22) en Cornelia van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13-01-1818. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Pieter Mastrigt, 77 jaar, zonder beroep en Cornelis Lambertus Rammer, 27 jaar, kleermaker, beiden wonende te Amsterdam.
Jacob is overleden op vrijdag 04-05-1860 om 12:00 in Amsterdam, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-05-1860.
De aangifte is gedaan door Jan Slot, aanspreker, 23 jaar en Harmen Coenraad Meijer, aanspreker, 44 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1862     Kleine Wittenburgerstraat, Amsterdam
Beroepen:
1844     Scheepstimmerman
1860     Sjouwer
Getuige bij:
geboorteaangifte Franciscus Koning (1857-1924) [zie 87]    [vader]
25-02-1843     geboorteaangifte Gerardus Johannes Koning (1843-1923) [zie 82]    [oom vaderszijde]
13-06-1844     geboorteaangifte Johanna Wilhelmina Koning (1844-1877) [zie 83]    [vader]
20-02-1845     geboorteaangifte Adriana Catharina Wilhelmina Koning (geb. 1845) [zie 38,3]    [oom vaderszijde]
26-06-1846     geboorteaangifte Antje Koning (1846-1927) [zie 84]    [vader]
02-10-1847     geboorteaangifte Wilhelmina Koning (1847-1848) [zie 39,3]    [vader]
21-02-1848     overlijdensaangifte Wilhelmina Koning (1847-1848) [zie 39,3]    [vader]
26-09-1848     geboorteaangifte Cornelis Koning (geb. 1848) [zie 38,5]    [oom vaderszijde]
15-03-1849     geboorteaangifte Mina Koning (1849-1938) [zie 85]    [vader]
03-09-1850     geboorteaangifte Jacob Koning (1850-1906) [zie 86]    [vader]
06-03-1852     geboorteaangifte Cornelis Koning (1852-1875) [zie 39,6]    [vader]
16-11-1853     geboorteaangifte Cornelia Koning (1853-1858) [zie 39,7]    [vader]
19-12-1854     geboorteaangifte Johanna Koning (1854-1862) [zie 39,8]    [vader]
02-07-1858     overlijdensaangifte Cornelia Koning (1853-1858) [zie 39,7]    [vader]
Jacob trouwde met Johanna Wilhelmina Vegter, 26 jaar oud, op woensdag 13-03-1844 in Amsterdam.
Getuigen zijn Jacobus Josephus Jacquenier, schoenmaker, 24 jaar; Petrus Josephus Antonius Weernink, schoenmaker, 28 jaar; Johannes Wolbers, schoenmaker, 24 jaar; Nicolaas de Ridder, timmerman, 28 jaar; allen wonende te Amsterdam. De bruidegom en zijn moeder hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven. Johanna Wilhelmina hertrouwt met Jan Jacob van Tol.
Johanna is geboren op vrijdag 20-06-1817 om 05:00 in Amsterdam, dochter van Frans Vegter en Johanna (Naatje) Santveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20-06-1817. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Frans Vegter (1785-1833) [vader].
Getuigen zijn Paulus de Kip, 42 jaar, molenaarsknecht en Adrianus Vlug, 56 jaar, molenaarsknecht, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op dinsdag 02-10-1894 om 05:30 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 04-10-1894.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 28 jaar en Josephus Stroober, timmerman, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1862     Kleine Wittenburgerstraat, Amsterdam
Beroep:
1844     Schoonmaakster
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Johanna Wilhelmina Koning, geboren op woensdag 12-06-1844 in Amsterdam. Volgt 83.
2 Antje Koning, geboren op donderdag 25-06-1846 in Amsterdam. Volgt 84.
3 Wilhelmina Koning, geboren op vrijdag 01-10-1847 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 02-10-1847. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Daniel Ruijneman, tuinman, 43 jaar en Cornelis Bouman, scheepstimmerman, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Wilhelmina is overleden op zaterdag 19-02-1848 om 17:00 in Amsterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-02-1848. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Daniel Ruijneman, timmerman, 43 jaar, wonende te Amsterdam.
4 Wilhelmina (Mina) Koning, geboren op woensdag 14-03-1849 in Amsterdam. Volgt 85.
5 Jacob Koning, geboren op dinsdag 03-09-1850 in Amsterdam. Volgt 86.
6 Cornelis Koning, geboren op vrijdag 05-03-1852 om 12:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 06-03-1852. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Jan Visser, timmerman, 32 jaar en Driewes Kemper van der Laag, timmerman, 36 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelis is overleden op zondag 27-06-1875 om 05:00 in Amsterdam, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29-06-1875.
De aangifte is gedaan door Hendrik visser, aanspreker, 31 jaar en Izaak Albertus Schreuder, aanspreker, 56 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Cornelis is samen met zijn zwager Hendrik Johannes Weitner op de delfde dag en hetzelfde tijdstip overleden. Kennelijk is het geen overlijden in huiselijke kring geweest. In beide overlijdensakte is de tekst "in het huis staande .... kanton...no..." doorgehaald en vervangen door de tekst "alhier". Volgens overlevering uit de familie zijn zij beiden overleden bij het vissen op het IJ.
Beroep:
1875     Werkman
7 Cornelia Koning, geboren op dinsdag 15-11-1853 om 17:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16-11-1853. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [grootvader vaderszijde] en Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuige is ook Jan Bruijns, scheepstimmerman, 45 jaar, wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op donderdag 01-07-1858 om 23:00 in Amsterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 02-07-1858. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Casper van Ark, smid, 25 jaar, wonende te Amsterdam.
8 Johanna Koning, geboren op maandag 18-12-1854 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-12-1854. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Hendrik Willem Hoogendijk, blikslager, 31 jaar en Arie Vastmaar, scheepstimmerman, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op woensdag 05-03-1862 om 00:00 in Amsterdam, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 06-03-1862.
De aangifte is gedaan door Gerrit Slot, aanspreker, 42 jaar en Hendrik van den Bosch, aanspreker, 63 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1862     Kleine Wittenburgerstraat, Amsterdam (Overlijdensadres)
9 Franciscus Koning, geboren op woensdag 14-01-1857 in Amsterdam. Volgt 87.
40   Johanna Koning is geboren op dinsdag 21-11-1820 om 11:00 in Amsterdam dochter van Kornelis Koning (zie 22) en Cornelia van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23-11-1820. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Jan Agterman, 54 jaar, timmermansknecht en Cornelis Kruijt, 64 jaar, scheepstimmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zondag 15-05-1904 om 08:00 in Amsterdam, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-05-1904.
De aangifte is gedaan door Gerrit Slot, aanspreker, 50 jaar en Carl slot, aanspreker, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna trouwde met Gerrit van der Velde, 25 jaar oud, op woensdag 06-12-1854 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Petrus Nicolaas Smit, zwager van de bruidegom, ambtenaar, 32 jaar; Jan van Lochem, schoenmaker, 46 jaar; Harmanus Nolte, zeilenmaker, 28 jaar; allen wonende te Amsterdam. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Gerrit is geboren op zondag 18-10-1829 om 06:00 in Amsterdam, zoon van Gerrit van der Velde en Elisabeth Jacoba van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20-10-1829. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Velde (1790-1861) [vader].
Getuigen zijn Alexander Wilhelmus Koene, 33 jaar, leidekkersknecht en Isaak Grevenbroek, 44 jaar, kruier, beiden wonende te Amsterdam.
Gerrit is overleden op donderdag 25-11-1920 om 03:30 in Amsterdam, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-11-1920.
De aangifte is gedaan door Johan Hendrik Staaken, aanspreker, 47 jaar en Hendrik Butot, aanspreker, 66 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Beroepen:
1854     Herenoppasser
1857     Bediende
1889     Opzichter
Getuige bij:
17-06-1857     huwelijk Cornelis Koning (1830-1884) en Helena Paater (1837-1908) [zie 41]    [zwager bruidegom]
17-09-1857     geboorteaangifte Margaretha Geertrui Koning (1857-na 1924) [zie 88]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
09-06-1871     overlijdensaangifte Elisabeth Jacoba van Vliet (1791-1871)    [zoon]
25-08-1880     huwelijk Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) en Margaretha Geertrui Koning (1857-na 1924) [zie 88]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
25-05-1882     huwelijk Cornelis Koning (1860-1899) en Johanna Doden (1861-1945) [zie 89]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
31-01-1889     huwelijk Johannes Jacobus Puntman (1840-1906) en Helena Paater (1837-1908) [zie 41]
14-03-1889     huwelijk Lambertus Cornelis Jacobus de Leeuw (1863-1942) en Geertrui Helena Koning (1864-1896) [zie 91]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
25-06-1890     huwelijk Pieter Joost Koning (1863-1939) en Alida Wilhelmina Jansen (1865-1945) [zie 90]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
41   Cornelis Koning is geboren op vrijdag 04-06-1830 om 11:00 in Amsterdam zoon van Kornelis Koning (zie 22) en Cornelia van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 05-06-1830. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22] [vader].
Getuigen zijn Henricus Joannes Wijnbergh, 28 jaar, scheepstimmerman en Jan Pieter Peelen, 21 jaar, scheepstimmerman, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelis is overleden op maandag 08-09-1884 om 02:00 in Amsterdam, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 09-09-1884.
De aangifte is gedaan door Jan Slot, bode, 46 jaar en Nicolaas van Schoonhoven, aanspreker, 69 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
27-05-1881     Nieuwe Looierstraat 41, Amsterdam
Beroep:
1850     Timmerman
Getuige bij:
16-03-1850     overlijdensaangifte Kornelis Koning (1788-1854) [zie 22]    [zoon]
06-12-1854     huwelijk Gerrit van der Velde (1829-1920) en Johanna Koning (1820-1904) [zie 40]    [broer bruid]
23-02-1860     geboorteaangifte Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89]    [vader]
28-11-1863     geboorteaangifte Pieter Joost Koning (1863-1939) [zie 90]    [vader]
01-12-1864     geboorteaangifte Geertrui Helena Koning (1864-1896) [zie 91]    [vader]
04-03-1869     geboorteaangifte Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93]    [vader]
12-08-1871     geboorteaangifte Helena Cornelia Koning (1871-1950) [zie 94]    [vader]
11-08-1873     geboorteaangifte Cornelia Koning (1873-1953) [zie 95]    [vader]
05-05-1875     geboorteaangifte Antonius Jacobus Koning (1875-1962) [zie 96]    [vader]
01-08-1877     geboorteaangifte Johanna Koning (1877-1923) [zie 97]    [vader]
30-05-1881     geboorteaangifte Andries Barend Hendrik Koning (1881-1954) [zie 41,11]    [vader]
07-10-1882     geboorteaangifte Catharina Johanna Koning (1882-1919) [zie 89,1]    [grootvader vaderszijde]
06-06-1883     geboorteaangifte Elisabeth Maria Koning (1883-1972) [zie 98]    [vader]
Cornelis trouwde met Helena Paater, 19 jaar oud, op woensdag 17-06-1857 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Helena was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [zwager bruidegom].
Getuigen zijn ook Christiaan van den Bosch, grootvader van de bruid, geëmployeerde aan de Nederlandse Bank, 73 jaar; Pieter Mulder Junior, koopman, 56 jaar; Arie de Lange, koetsier, 40 jaar; allen wonende te Amsterdam. De bruid hertrouwt met Johannes Jacobus Puntman.
Helena is geboren op zondag 12-11-1837 om 10:00 in Amsterdam, dochter van Dries Paater en Geertruij van den Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14-11-1837. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Dries Paater (1808-1870) [vader].
Getuigen zijn Frederik Hendrik Poelker, 50 jaar, schoenmaker en Frederik Christiaan Carstens, 40 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam.
Helena trouwde later op donderdag 31-01-1889 in Amsterdam met Johannes Jacobus Puntman (1840-1906).

Helena is overleden op maandag 23-11-1908 om 11:00 in Amsterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25-11-1908.
De aangifte is gedaan door Rudolphus Leidner, aanspreker, 36 jaar en Jacques Frederik Weber, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
27-05-1881     Nieuwe Looierstraat 41, Amsterdam
Beroep:
1889     Strijkster
Kinderen van Cornelis en Helena:
1 Margaretha Geertrui Koning, geboren op dinsdag 15-09-1857 in Amsterdam. Volgt 88.
2 Cornelis Koning, geboren op woensdag 22-02-1860 in Amsterdam. Volgt 89.
3 Pieter Joost Koning, geboren op donderdag 26-11-1863 in Amsterdam. Volgt 90.
4 Geertrui Helena Koning, geboren op dinsdag 29-11-1864 in Amsterdam. Volgt 91.
5 Corstiaan Koning, geboren op vrijdag 21-12-1866 in Amsterdam. Volgt 92.
6 Johannes Martinus Koning, geboren op maandag 01-03-1869 in Amsterdam. Volgt 93.
7 Helena Cornelia Koning, geboren op donderdag 10-08-1871 in Amsterdam. Volgt 94.
8 Cornelia Koning, geboren op zaterdag 09-08-1873 in Amsterdam. Volgt 95.
9 Antonius Jacobus Koning, geboren op dinsdag 04-05-1875 in Amsterdam. Volgt 96.
10 Johanna Koning, geboren op maandag 30-07-1877 in Amsterdam. Volgt 97.
11 Andries Barend Hendrik Koning, geboren op vrijdag 27-05-1881 om 16:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30-05-1881. Bij de geboorteaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Abraham Toorenburgh, timmerman, 48 jaar en Franciscus George Vuistman, timmerman, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Andries is overleden op zondag 23-05-1954 in Amsterdam, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Andries bleef ongehuwd.
Adressen:
27-05-1881     Nieuwe Looierstraat 41, Amsterdam (Geboorteadres)
15-07-1937     Amstel 51, Amsterdam
Beroep:
Sigarenmaker
12 Elisabeth Maria Koning, geboren op dinsdag 05-06-1883 in Amsterdam. Volgt 98.
42   Theodorus (Dirk) de Koning is geboren op zaterdag 29-10-1814 om 16:30 in Alkemade zoon van Jacob (Jaap) de Koning (zie 24) en Aaltje van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31-10-1814. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Hij is gedoopt op zaterdag 29-10-1814 in Roelofarendsveen. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jannetje de Koning (1781-1856) [zie 10,3] [tante vaderszijde].
Getuigen zijn Jacob van der Logt, rietdekker, 65 jaar en Dirk van Veen, tuinder, 61 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij de doop zijn de peetouders de zuster van de vader en Cornelis van Veen.
Dirk is overleden op vrijdag 07-12-1866 om 18:00 in Alkemade, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 08-12-1866. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Teunis Elstgeest, buur, arbeider 33 jaar, wonende te Alkemade.
Beroep:
Tuinder
Getuige bij:
08-02-1840     geboorteaangifte Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99]    [vader]
18-03-1842     geboorteaangifte Johannes de Koning (1842-1852) [zie 42,2]    [vader]
09-10-1843     geboorteaangifte Marijtje de Koning (1843-1847) [zie 42,3]    [vader]
17-03-1845     geboorteaangifte Wilhelmina de Koning (1845-1847) [zie 42,4]    [vader]
10-02-1847     overlijdensaangifte Marijtje de Koning (1843-1847) [zie 42,3]    [vader]
10-09-1847     overlijdensaangifte Wilhelmina de Koning (1845-1847) [zie 42,4]    [vader]
27-12-1847     geboorteaangifte Marijtje de Koning (1847-1917) [zie 100]    [vader]
15-11-1849     huwelijk Pieter de Koning (1824-1853) en Anna Luijken (1820-1906) [zie 43]    [broer bruidegom]
24-08-1850     geboorteaangifte Aaltje de Koning (1850-1923) [zie 101]    [vader]
23-07-1852     overlijdensaangifte Johannes de Koning (1842-1852) [zie 42,2]    [vader]
16-10-1852     geboorteaangifte Johanna de Koning (1852-1942) [zie 102]    [vader]
01-04-1853     overlijdensaangifte Pieter de Koning (1824-1853) [zie 43]    [broer]
29-05-1854     geboorteaangifte Jan de Koning (1854-1856) [zie 42,8]    [vader]
22-09-1856     overlijdensaangifte Jan de Koning (1854-1856) [zie 42,8]    [vader]
02-03-1857     geboorteaangifte Cornelia de Koning (1857-1859) [zie 42,9]    [vader]
02-03-1859     geboorteaangifte Wilhelmina de Koning (1859-1938) [zie 103]    [vader]
12-09-1859     overlijdensaangifte Cornelia de Koning (1857-1859) [zie 42,9]    [vader]
02-05-1861     geboorteaangifte Kornelia de Koning (1861-1924) [zie 104]    [vader]
Dirk trouwde met Johanna Loos, 23 jaar oud, op donderdag 14-03-1839 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 18-03-1839 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Willem van Zanten, zwager van de bruid, tuinder 50 jaar, Engel Turk, zwager van de bruid, tuinder 49 jaar, Cornelis van Veen, oom van de bruidegom, arbeider 44 jaar en Cornelis Loos, broeder van de bruid, arbeider 39 jaar. In zijn huwelijksakte wordt hij met zijn doopnaam Theodorus vermeld. Hij ondertekent met D. de Koning.
Johanna is geboren op zondag 13-08-1815 om 03:30 in Alkemade, dochter van Willem Cornelisse (Willem) Loos en Marijtje Huibertse van der Velden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14-08-1815. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Cornelisse (Willem) Loos (1771-1842) [vader].
Getuigen zijn Wouter van Klink, tuinder, 51 jaar en Gerardus Hannes ter Meulen, veldwachter, 41 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Johanna is overleden op donderdag 16-12-1897 in Alkemade, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17-12-1897.
Kinderen van Dirk en Johanna:
1 Pieter de Koning, geboren op zaterdag 08-02-1840 in Alkemade. Volgt 99.
2 Johannes de Koning, geboren op vrijdag 18-03-1842 om 06:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18-03-1842. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacob Turk, tuinder, 33 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 32 jaar, beiden wonende te Alkemade. De vader wordt vermeld als Dirk de Koning. Hij heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Johannes is overleden op vrijdag 23-07-1852 om 09:00 in Alkemade, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23-07-1852. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Barth Dobben, arbeider, 62 jaar, buur, wonende te Alkemade. De aangifte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Zijn voornaam wordt geschreven als "Jan".
3 Maria (Marijtje) de Koning, geboren op maandag 09-10-1843 om 02:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 09-10-1843. Bij de geboorteaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinder, 34 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende 33 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Marijtje is overleden op dinsdag 09-02-1847 om 16:00 in Alkemade, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10-02-1847. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Turk (1809-1864) en Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Als voornaam wordt geschreven Marijtje. De vader heeft de aangifte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
4 Wilhelmina de Koning, geboren op maandag 17-03-1845 om 04:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-03-1845. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinder, 36 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 35 jaar. De geboorteakte wordt door de vader niet getekend, omdat hij niet kan schrijven.
Wilhelmina is overleden op donderdag 09-09-1847 om 16:00 in Alkemade, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-09-1847. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Turk (1809-1864) en Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
De aangifte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
5 Marijtje de Koning, geboren op zaterdag 25-12-1847 in Alkemade. Volgt 100.
6 Alida (Aaltje) de Koning, geboren op zaterdag 24-08-1850 in Alkemade. Volgt 101.
7 Johanna de Koning, geboren op zaterdag 16-10-1852 in Alkemade. Volgt 102.
8 Jan de Koning, geboren op zondag 28-05-1854 om 13:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-05-1854. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinder, 45 jaar en Rijmert Los, secretaris, 44 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader, vermeld als Dirk de Koning, niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jan is overleden op zondag 21-09-1856 om 00:30 in Alkemade, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-09-1856. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Turk (1809-1864) en Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
9 Cornelia de Koning, geboren op zaterdag 28-02-1857 om 22:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 02-03-1857. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Gerrit Wesselman, tuinder, 50 jaar en Rijmert Los, secretaris, 47 jaar, beiden wonene te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Cornelia is overleden op maandag 12-09-1859 om 06:00 in Alkemade, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12-09-1859. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Bartholomeus Dobbe, arbeider, 70 jaar, bekende, wonende te Alkemade.
10 Wilhelmina de Koning, geboren op woensdag 02-03-1859 in Alkemade. Volgt 103.
11 Kornelia de Koning, geboren op donderdag 02-05-1861 in Alkemade. Volgt 104.
Gedurende zijn leven wordt zijn naam in diverse aktes vermeld als Dirk. Bij zijn overlijdensakte wordt zijn voornaam Theodorus weer vermeld. De diverse aktes heeft hij niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
43   Pieter de Koning is geboren op zondag 08-08-1824 om 06:00 in Alkemade zoon van Jacob (Jaap) de Koning (zie 24) en Aaltje van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 09-08-1824. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [vader]. Hij is gedoopt op zondag 08-08-1824 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Anthonij van Duuren, 55 jaar, schoenmaker en Dirk van Geuningen, 44 jaar, kantoorberdiende. De vader heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. Bij de doop zijn de peetouders Piet Veenswijk en Trijntje Hoogenboom. De voornaam van de vader wordt geschreven als "Jaap".
Pieter is overleden op vrijdag 01-04-1853 om 11:00 in Alkemade, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-04-1853. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [broer].
De aangifte is ook gedaan door Frans Bosman, tuinder, 28 jaar, buur, wonende te Alkemade. De aangifte is door de broer Theodorus (Dirk) de Koning niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Beroep:
1849     Arbeider
Getuige bij:
15-07-1850     geboorteaangifte Cornelia de Koning (1850-1858) [zie 43,1]    [vader]
26-01-1852     geboorteaangifte Johanna de Koning (1852-1852) [zie 43,2]    [vader]
01-11-1852     overlijdensaangifte Johanna de Koning (1852-1852) [zie 43,2]    [vader]
Pieter trouwde met Anna (Anna) Luijken, 29 jaar oud, op donderdag 15-11-1849 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Anna was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 15-11-1849 in Roelofarendsveen.
Getuigen bij het wettelijk huwelijk zijn Johannes Luijken, arbeider, broer van de bruid; Matthijs van Es, arbeider, 32 jaar, zwager van de bruid; Petrus Akerboom, tuinder, 42 jaar. Allen wonende te Alkemade. De achternaam van de bruid wordt in de huwelijksakte geschreven als "Luijken". De bruidegom en de bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven. Bij het kerkelijk huwelijk wordt zijn voornaam geschreven als "Petrus" en haar voornaam als "Naatje". Anna Luijken hertrouwt op 02-11-1854 in Alkemade met Jan Bijlemeer.
Anna is geboren op dinsdag 08-02-1820 om 14:00 in Ter Aar, dochter van Petrus (Pieter) Luijken en Cornelia Wijkbrug. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10-02-1820. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Petrus (Pieter) Luijken (1776-1845) [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Kints, 44 jaar, koopman en Hugo van der Meer, ca 58 jaar, bouwman, wonende beiden te Langenlaar. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Anna is overleden op woensdag 17-01-1906 om 04:30 in Rijnsaterwoude, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-01-1906.
De aangifte is gedaan door Cornelis Bijlemeer, zoon, 50 jaar, tuinder en Gerardus Schreuder, 35 jaar, gemeenteveldwachter, beiden wonende te Rijnsaterwoude. Haar naam wordt geschreven als "Luiken".
In 1840 twee dagen voor zij 20 jaar wordt, bevalt zij in haar woonplaats Ter Aar van dochter Pieternelltje, waarvan de vader niet bekend is / niet wordt vermeld.
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Cornelia de Koning, geboren op maandag 15-07-1850 om 06:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-07-1850. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1824-1853) [zie 43] [vader].
Getuigen zijn Jan l’Amie, tuinder, 33 jaar en Rijmert Los, secretaris, 40 jaar, beiden wonende te Alkemade. De vader heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Cornelia is overleden op woensdag 21-04-1858 om 02:30 in Alkemade, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-04-1858.
De aangifte is gedaan door Jan Bijlemeer, arbeider, 46 jaar en Jacob van Duuren, kleermaker, 45 jaar, beiden buren en wonende te Alkemade.
2 Johanna de Koning, geboren op zaterdag 24-01-1852 om 03:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26-01-1852. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1824-1853) [zie 43] [vader].
Getuigen zijn Jan l’Ami, tuinder, 33 jaar en Rijmert Los, secretaris, 41 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Johanna is overleden op zondag 31-10-1852 om 21:00 in Alkemade, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-11-1852. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1824-1853) [zie 43] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jacob van Leeuwen, arbeider, 45 jaar, buur, wonende te Alkemade. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
3 Pieter de Koning, geboren op woensdag 23-03-1853 om 02:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-03-1852.
De aangifte is gedaan door de vroedmeester Everardus Hermanus Rodewijk, 47 jaar. Getuigen zijn Jacob van Leeuwen, arbeider, 45 jaar en Rijmert Los, secretaris, 43 jaar, beiden wonende te Alkemade. Achter de naam van de vader (Piter de Koning) staat tussen haakjes vermeld: "ziekelijk".
Pieter is overleden op maandag 18-04-1853 om 01:30 in Alkemade, 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-04-1853. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jaap de Koning (1785-1868) [zie 24] [grootvader vaderszijde].
De aangifte is ook gedaan door Jacob van Leeuwen, arbeider, 45 jaar, buur, wonende te Alkemade. De akte is door de grootvader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. De achternaam van de moeder wordt geschreven als "Luiken". Pieter is 17 dagen na het overlijden van zijn vader overleden.
Pieter de Koning, ook wel genoemd Petrus de Koning, heeft diverse aktes niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.

Generatie 7

44   Jacob de Koning is geboren op vrijdag 14-02-1817 om 14:00 in Hazerswoude zoon van Jan de Koning (zie 25) en Crijntje (Krijntje) van der Peet. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-02-1817. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Krijn van der Peet (1760-1832) [grootvader moederszijde].
De aangifte is gedaan door zijn opa van moeders kant. Getuigen zijn Nicolaas de Roo, 49 jaar, zeilmaker en Willem Kooij, 29 jaar, klerk, beiden wonende te Hazerswoude.
Jacob is overleden op woensdag 01-05-1895 om 13:00 in Leiden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 02-05-1895.
De aangifte is gedaan door Pieter Slegtenhorst, 65 jaar, aanspreker en Adrianus Niehot, 66 jaar, aanspreker, beiden wonende te Leiden.
Adres:
Beschuitsteeg 5, Leiden
Beroepen:
1842     Timmerman
1850     Winkelier
1858     Timmerman
1879     Winkelier
Getuige bij:
19-06-1843     geboorteaangifte Johannes Petrus de Koning (1843-1905) [zie 105]    [vader]
20-03-1845     geboorteaangifte Hendricus Leonardus de Koning (1845-1921) [zie 106]    [vader]
09-03-1847     geboorteaangifte Jacobus de Koning (1847-1939) [zie 107]    [vader]
01-03-1849     geboorteaangifte Bernardus Johannes de Koning (1849-1920) [zie 108]    [vader]
06-12-1850     geboorteaangifte Antonius Nicolaas de Koning (1850-1852) [zie 44,5]    [vader]
29-03-1852     geboorteaangifte Margaretha Johanna de Koning (1852-1852) [zie 44,6]    [vader]
07-04-1852     overlijdensaangifte Margaretha Johanna de Koning (1852-1852) [zie 44,6]    [vader]
11-10-1852     overlijdensaangifte Antonius Nicolaas de Koning (1850-1852) [zie 44,5]    [vader]
26-05-1853     geboorteaangifte Maria Anthonia de Koning (1853-1886) [zie 109]    [vader]
12-10-1855     geboorteaangifte Helena Maria de Koning (1855-1933) [zie 44,8]    [vader]
12-10-1855     geboorteaangifte Josephina Antoinetta de Koning (1855-1933) [zie 110]    [vader]
23-12-1857     geboorteaangifte Catharina Johanna de Koning (1857-1858) [zie 44,10]    [vader]
16-06-1858     overlijdensaangifte Catharina Johanna de Koning (1857-1858) [zie 44,10]    [vader]
19-07-1859     geboorteaangifte Margaretha Johanna de Koning (1859-1859) [zie 44,11]    [vader]
15-10-1859     overlijdensaangifte Margaretha Johanna de Koning (1859-1859) [zie 44,11]    [vader]
22-01-1861     overlijdensaangifte Krijntje van der Peet (1791-1861) [zie 25]    [zoon]
05-07-1861     geboorteaangifte Margaretha Johanna de Koning (1861-1939) [zie 111]    [vader]
13-01-1879     geboorteaangifte Johannes Theodorus Franciscus de Koning (1879-1920) [zie 242]    [grootvader vaderszijde]
Jacob trouwde met Maria Elisabeth Kums, 25 jaar oud, op donderdag 01-09-1842 in Leiden.
Getuigen zijn Leonardus Baaten, zwager van de bruid, 27 jaar, winkelier; Johannes Kums, broer van de bruid, 30 jaar, koopman; Johannes Christoffel te Meer, 33 jaar, huisnemer; Wilhelmus van Beek, 28 jaar, timmerman; allen wonende te Leiden.
Maria is geboren op zaterdag 21-06-1817 om 19:00 in Leiden, dochter van Henricus Kums en Margaretha (Grietje) van den Heuvel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23-06-1817. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Henricus Kums (±1779-1841) [vader].
Getuigen zijn Dirk Leening, 54 jaar, winkelier en Frans Hemerik, 40 jaar, werkman, beiden wonende te Leiden.
Maria is overleden op dinsdag 14-10-1913 om 16:30 in Leiden, 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-10-1913.
De aangifte is gedaan door Gabriel Kleinhans, 59 jaar, begrafenisondernemer en Gabriel Hendricus Kleinhans, 37 jaar, aanspreker, beiden wonende te Leiden.
Beroep:
1867     Winkelierster
Kinderen van Jacob en Maria:
1 Johannes Petrus de Koning, geboren op zaterdag 17-06-1843 in Leiden. Volgt 105.
2 Hendricus Leonardus de Koning, geboren op dinsdag 18-03-1845 in Leiden. Volgt 106.
3 Jacobus de Koning, geboren op maandag 08-03-1847 in Leiden. Volgt 107.
4 Bernardus Johannes de Koning, geboren op woensdag 28-02-1849 in Leiden. Volgt 108.
5 Antonius Nicolaas de Koning, geboren op vrijdag 06-12-1850 om 10:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 06-12-1850. Bij de geboorteaangifte van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Johannes Kums, 38 jaar, winkelier en Leonardus Baaten, 35 jaar, winkelier, beiden wonende te Leiden.
Antonius is overleden op zaterdag 09-10-1852 om 23:00 in Leiden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-10-1852. Bij de overlijdensaangifte van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jacobus Kums, oom, 32 jaar, horlogemaker, wonende te Leiden.
Adres:
06-12-1850     Beschuitsteeg 5, Leiden
6 Margaretha Johanna de Koning, geboren op vrijdag 26-03-1852 om 12:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-03-1852. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Leonardus Baaten, 36 jaar, winkelier en Jacobus Kums, 36 jaar, horlogemaker, beiden oom en wonende te Leiden.
Margaretha is overleden op dinsdag 06-04-1852 om 06:00 in Leiden, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 07-04-1852. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Leonardus Baaten, oom, 36 jaar, winkelier, wonende te Leiden.
7 Maria Anthonia de Koning, geboren op donderdag 26-05-1853 in Leiden. Volgt 109.
8 Helena Maria de Koning, geboren op vrijdag 12-10-1855 om 01:30 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12-10-1855. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Haar tweelingzuster is Josephina Antoinetta. Getuigen zijn Johannes Kums, 32 jaar, winkelier en Jacobus Kums, 36 jaar, horlogemaker, beiden wonende te Leiden.
Helena is overleden op vrijdag 24-11-1933 om 20:00 in Alphen aan de Rijn, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27-11-1933.
De aangifte is gedaan door Cornelis Sweris, 66 jaar, zonder beroep en Johannes Straathof, 43 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Alphen aan de Rijn.
Helena bleef ongehuwd.
Adres:
Beschuitsteeg 5, Leiden (Vertrekt naar Alphen.)
9 Josephina Antoinetta de Koning, geboren op vrijdag 12-10-1855 in Leiden. Volgt 110.
10 Catharina Johanna de Koning, geboren op woensdag 23-12-1857 om 03:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23-12-1857. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Johannes Kums, 45 jaar, winkelier en Jacobus Kums, 38 jaar, horlogemaker, beiden wonende te Leiden.
Catharina is overleden op woensdag 16-06-1858 om 04:00 in Leiden, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16-06-1858. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jacobus Kums, oom, 38 jaar, horlogemaker, wonende te Leiden.
11 Margaretha Johanna de Koning, geboren op dinsdag 19-07-1859 om 01:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-07-1859. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Leonardus Baaten, 43 jaar, winkelier en Jacobus Kums, 39 jaar, horlogeriemaker, beiden oom en wonende te Leiden.
Margaretha is overleden op vrijdag 14-10-1859 om 16:00 in Leiden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15-10-1859. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Leonardus Baaten, oom, 43 jaar, winkelier, wonende te Leiden.
12 Margaretha Johanna de Koning, geboren op vrijdag 07-06-1861 in Leiden. Volgt 111.
Zie notitie bij Hubertus de Koning (1800-1870). Bij hem staat vermeld zijn betrokkenheid bij de bouw van de kerk St. Petrus Banden te Roelofarendsveen in 1853. Hij heeft, eveneens als zijn oom Hubertus, op de bouw ingeschreven. Zie voor een uitvoerige tekst Hubertus de Koning.
45   Maria Louisa (Lodiwina) de Koning is geboren op vrijdag 08-11-1822 om 12:30 in Hazerswoude dochter van Jan de Koning (zie 25) en Crijntje (Krijntje) van der Peet. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11-11-1822. Bij de geboorteaangifte van Lodiwina was de volgende getuige aanwezig: Jan de Koning (1796-1858) [zie 25] [vader].
Getuigen zijn Augustinus Schippers, 51 jaar, timmerman en Dirk Kiekens, 61 jaar, metselaar, beiden wonende te Hazerswoude.
Lodiwina is overleden op zaterdag 04-03-1911 in Hazerswoude, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 04-03-1911.
De naam van haar moeder wordt geschreven als "Krijna van der Peet".
Adressen:
Rijndijk 87, Hazerswoude
na 1846     Rijndijk 96, Hazerswoude
Beroep:
1880     Winkelierster
Religie:
Rooms Katholiek
Lodiwina trouwde met Anthonius Christianus Post, 25 jaar oud, op vrijdag 20-06-1851 in Hazerswoude.
Getuigen zijn Pieter van Leeuwen, 52 jaar, schoenmaker; Cornelis van Velzen, 30 jaar, broodbakker; Hendrik Fillekes, 29 jaar, kastelein; Dirk Bodegraven, 51 jaar, schoenmaker. Allen wonende te Hazerswoude en bekenden van de bruidegom en de bruid.
Anthonius is geboren op donderdag 13-10-1825 om 07:00 in Abcoude-Proostdij, zoon van Jan Post en Catharina Margareta Metzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13-10-1825.
De aangifte is gedaan door zijn vader Jan Post. Getuigen zijn Johannes Matthijs Sneltjes, 26 jaar, vroedmeester en Jan Voorthuis, 40 jaar, deurwaarde, beiden wonende in het dorp Abcoude.
Anthonius is overleden op vrijdag 01-06-1888 om 08:00 in Hazerswoude, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-06-1888.
De aangifte is gedaan door Johannes Post, zoon, 31 jaar, schoenmaker en Coenradus Boers, 52 jaar, timmerman, beiden wonende te Hazerswoude.
Adressen:
1846     Rijndijk 87, Hazerswoude (Inwonend bij zijn (toekomstige schoonouders) Jan de Koning en Krijna van der Piet. Hij kwam in 1846 uit Abcoude.)
na 1846     Rijndijk 87, Hazerswoude
na 1846     Rijndijk 96, Hazerswoude
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
01-11-1858     overlijdensaangifte Jan de Koning (1796-1858) [zie 25]    [schoonzoon]
22-01-1861     overlijdensaangifte Krijntje van der Peet (1791-1861) [zie 25]    [schoonzoon]
13-03-1873     overlijdensaangifte Petrus Gerardus de Koning (1872-1873) [zie 50,8]    [aangetrouwde neef van vader]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Tussen 1850 en 1880 ingeschreven in Hazerswoude, Rijndijk 87,96
46   Johanna Maria de Koning is geboren op vrijdag 17-02-1826 om 10:30 in Leimuiden dochter van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18-02-1826. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn ook Lambertus Jonkman, 28 jaar, timmermansknecht, wonende te Leimuiden en Arie Rietkerk, 50 jaar, landbouwer, wonende onder Leimuiden. Zij is een tweeling zus van Hermanus Johannes.
Johanna is overleden op dinsdag 11-01-1859 om 01:00 in Haarlemmermeer, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-01-1859. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Holla (1828-1900) [zie 46] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Pieter Stortenbeker, stoker, 47 jaar, wonende te Haarlemmermeer. De voornaam van haar vader wordt geschreven als "Huibertus".
Johanna trouwde met Wilhelmus (Willem) Holla, 23 jaar oud, op woensdag 30-04-1851 in Leimuiden.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [broer bruid] en Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Philibertus Johannes Audiffred, 24 jaar, koopman, wonende te Leimuiden en Louwrens Moes, 78 jaar, veldwachter, wonende te Leimuiden. Wilhelmus Holla is hetrouwd met Catharina Bouwer.
Willem is geboren op donderdag 20-03-1828 om 02:00 in Alkemade, zoon van Petrus (Pieter) Holla en Sophia Gerarda Zegwaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22-03-1828. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Petrus (Pieter) Holla (1804-1867) [vader].
Getuigen zijn Jacob van Nieuwkoop, 60 jaar, visser en Dirk van Greuningen, 48 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Alkemade.
Willem is overleden op zaterdag 24-11-1900 om 12:30 in Haarlemmermeer, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-11-1900.
De aangifte wordt gedaan door zijn zoon Petrus Holla, machinist, 33 jaar en Jacob Smid, arbeider, 29 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Adres:
1859     Haarlemmermeer
Beroep:
1859     Machinist
Getuige bij:
11-01-1859     overlijdensaangifte Johanna Maria de Koning (1826-1859) [zie 46]    [echtgenoot]
12-01-1867     overlijdensaangifte Petrus (Pieter) Holla (1804-1867)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
47   Hermanus Johannes de Koning is geboren op vrijdag 17-02-1826 om 11:00 in Leimuiden zoon van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18-02-1826. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn ook Lambertus Jonkman, 28 jaar, timmermansknecht, wonende te Leimuiden en Arie Rietkerk, 50 jaar, landbouwer., wonende onder Leimuiden. Hij is een tweeling broer van Johanna Maria.
Hermanus is overleden op dinsdag 04-12-1888 om 18:00 in Den Haag, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 06-12-1888. Hij is begraven op zaterdag 08-12-1888 in Den Haag.
Bij zijn overlijden staan de voornamen omgedraaid: Johannes Hermanus. De aangifte wordt gedaan door Mattheus Wilhelmus Adams, 37 jaar en Hendricus Lambertus Borst, 26 jaar, bidders, wonende te Den Haag.
Adressen:
1856     Leimuiden
03-07-1868     Kudelstaart
19-10-1868     Oudshoorn (Afkomstig uit Aalsmeer)
24-08-1871     Leimuiden (Afkomstig uit Oudshoorn)
10-03-1873     Rijndijk, Hazerswoude (Afkomstig uit Leimuiden)
29-11-1873     Den Haag (Afkomstig uit Hazerswoude)
Beroep:
Timmerman
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
30-04-1851     huwelijk Willem Holla (1828-1900) en Johanna Maria de Koning (1826-1859) [zie 46]    [broer bruid]
26-09-1852     huwelijk Philibertus Joannes Auduffred (1826-na 1899) en Maritje de Koning (1830-1899) [zie 49]    [broer bruid]
20-07-1857     geboorteaangifte Margaretha Johanna de Koning (1857-1937) [zie 112]    [vader]
01-11-1859     geboorteaangifte Jacobus de Koning (1859-1880) [zie 47,2]    [vader]
07-03-1862     geboorteaangifte Digna Christina de Koning (1862-1894) [zie 113]    [vader]
18-03-1863     geboorteaangifte Johanna Maria de Koning (1863-1864) [zie 47,4]    [vader]
12-10-1864     overlijdensaangifte Johanna Maria de Koning (1863-1864) [zie 47,4]    [vader]
26-01-1865     geboorteaangifte Hubertus de Koning (1865-1893) [zie 47,5]    [vader]
03-05-1866     geboorteaangifte Maria Margaretha de Koning (1866-1866) [zie 47,6]    [vader]
05-07-1866     overlijdensaangifte Maria Margaretha de Koning (1866-1866) [zie 47,6]    [vader]
15-08-1867     geboorteaangifte Maria Hendrika de Koning (1867-1955) [zie 114]    [vader]
14-12-1868     geboorteaangifte Franciskus de Koning (1868-1942) [zie 115]    [vader]
23-03-1872     geboorteaangifte Wouterus de Koning (1872-1873) [zie 47,9]    [vader]
17-02-1873     overlijdensaangifte Wouterus de Koning (1872-1873) [zie 47,9]    [vader]
26-05-1873     geboorteaangifte Helena Maria de Koning (1873-1874) [zie 47,10]    [vader]
27-02-1874     overlijdensaangifte Helena Maria de Koning (1873-1874) [zie 47,10]    [vader]
19-11-1874     huwelijk Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) en Dorothea Wilhelmina Lefeber (1835-1896) [zie 50]    [broer bruidegom]
Hermanus trouwde met Cornelia van den Berk, 19 jaar oud, op dinsdag 17-06-1856 in Alphen aan de Rijn.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader bruidegom], Philibertus Joannes Auduffred (1826-na 1899) [zie 49] [zwager bruidegom] en Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [broer bruidegom].
Getuige is ook Abraham van Beijeren, 35 jaar, gemeentebode, wonende te Alphen.
Cornelia is geboren op zaterdag 12-11-1836 om 03:00 in Alphen aan de Rijn, dochter van Jacobus van den Berk en Digna Christina Boers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12-11-1836. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jacobus van den Berk (1799-1884) [vader].
Getuigen zijn Klaas Huisman, 49 jaar, huisbewaarder en Adrianus van Leeuwen, 40 jaar, arbeider, beiden wonende te Alphen.
Cornelia is overleden op zondag 21-11-1915 om 02:30 in Den Haag, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23-11-1915.
De aangifte is gedaan door Hubertus Johannes Hierck, 47 jaar en Jan Timp, 48 jaar, bode, wonende te ’s Gravenhage.
Adressen:
19-10-1868     Oudshoorn (Afkomstig uit Aalsmeer)
24-08-1871     Leimuiden (Afkomstig uit Oudshoorn)
10-03-1873     Rijndijk, Hazerswoude (Afkomstig uit Leimuiden)
29-11-1873     Den Haag (Afkomstig uit Hazerswoude)
Beroep:
Naaister
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Hermanus en Cornelia:
1 Margaretha Johanna de Koning, geboren op zondag 19-07-1857 in Leimuiden. Volgt 112.
2 Jacobus de Koning, geboren op maandag 31-10-1859 om 03:00 in Kudelstaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 01-11-1859. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Getuigen zijn Pieter Verheugd, postbode, 35 jaar, wonende te Leijmuiden en Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 54 jaar, wonende te Aalsmeer.
Jacobus is overleden op dinsdag 10-02-1880 om 22:30 in Haarlem, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-02-1880.
Overleden in Haarlem en wonende te ’s Gravenhage. De aangifte is gedaan door Hendrik Willem Christiaan Spruit, 28 jaar, schrijver en Jacobus Petrus Wilhelmus Hoogendorp, 44 jaar, hospitaalbediende, beiden wonende te Haarlem.
Jacobus bleef ongehuwd.
Adressen:
19-10-1868     Oudshoorn (Afkomstig uit Aalsmeer)
24-08-1871     Leimuiden (Afkomstig uit Oudshoorn)
10-03-1873     Rijndijk, Hazerswoude (Afkomstig uit Leimuiden)
29-11-1873     Den Haag (Afkomstig uit Hazerswoude)
Beroep:
Timmerman
Religie:
Rooms Katholiek
3 Digna Christina de Koning, geboren op donderdag 06-03-1862 in Kudelstaart. Volgt 113.
4 Johanna Maria de Koning, geboren op maandag 16-03-1863 om 16:00 in Kudelstaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18-03-1863. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
De voornamen van haar vader worden geschreven als "Johannes Hermanus". Getuigen zijn Pieter Verheugd, postbode, 38 jaar, wonende te Leijmuiden en Martinus Hölscher, horlogemaker, 32 jaar, wonende te Aalsmeer.
Johanna is overleden op dinsdag 11-10-1864 om 02:00 in Aalsmeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12-10-1864. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Van de vader wordt alleen de voornaam "Hermanus" vermeld. De aangifte is ook gedaan door Pieter Verheugd, postbode, 40 jaar, wonende te Leijmuiden.
Religie:
Rooms Katholiek
5 Hubertus de Koning, geboren op donderdag 26-01-1865 om 03:00 in Kudelstaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26-01-1865. Bij de geboorteaangifte van Hubertus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 59 jaar en Pieter Verheugd, postbode, 40 jar, beiden wonende te Aalsmeer. In de akte worden de voornamen van de vader verwisseld.
Hubertus is overleden op zaterdag 21-10-1893 om 15:00 in Den Haag, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23-10-1893.
De aangifte is gedaan door Arie Matthijs Abraham Susan, 59 jaar, bidder en Engelbertus Heilboon, 50 jaar.
Hubertus bleef ongehuwd.
Adressen:
19-10-1868     Oudshoorn (Afkomstig uit Aalsmeer)
24-08-1871     Leimuiden (Afkomstig uit Oudshoorn)
10-03-1873     Hazerswoude (Afkomstig uit Leimuiden)
29-11-1873     Den Haag (Afkomstig uit Hazerswoude)
Beroep:
Timmerman
Religie:
Rooms Katholiek
6 Maria Margaretha de Koning, geboren op woensdag 02-05-1866 om 03:00 in Kudelstaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 03-05-1866. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Getuigen zijn Pieter Verheugd, postbode, 41 jaar en Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 60 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Maria is overleden op woensdag 04-07-1866 om 21:30 in Kudelstaart, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 05-07-1866. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Willem de Vries, molenaarsknecht, 34 jaar, wonende te Aalsmeer.
Religie:
Rooms Katholiek
7 Maria Hendrika de Koning, geboren op woensdag 14-08-1867 in Kudelstaart. Volgt 114.
8 Franciskus de Koning, geboren op zaterdag 12-12-1868 in Oudshoorn. Volgt 115.
9 Wouterus de Koning, geboren op zaterdag 23-03-1872 om 05:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23-03-1872. Bij de geboorteaangifte van Wouterus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader] en Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes van Poelgeest, 40 jaar, schilder, wonende te Leimuiden. De voornamen van de vader worden geschreven als "Johannes Hermanus".
Wouterus is overleden op zaterdag 15-02-1873 om 09:00 in Leimuiden, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17-02-1873. Bij de overlijdensaangifte van Wouterus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Eeltje Eeltjens Wietsma, 79 jaar, rentenier, wonende te Leimuiden.
Religie:
Rooms Katholiek
10 Helena Maria de Koning, geboren op maandag 26-05-1873 om 06:30 in Hazerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26-05-1873. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Getuigen zijn Pieter de Vlaming, 38 jaar, timmermansknecht en Arie de Jong, 24 jaar, arbeider, beiden wonende te Hazerswoude.
Helena is overleden op vrijdag 27-02-1874 om 01:00 in Den Haag, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27-02-1874. Bij de overlijdensaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [vader].
Getuigen is ook Dirk Amokkee, 24 jaar, timmerman
Adressen:
26-05-1873     Rijndijk, Hazerswoude (Geboorteadres)
29-11-1873     Den Haag (Afkomstig uit Hazerswoude)
Religie:
Rooms Katholiek
11 Johannes Hermanus de Koning, geboren op dinsdag 20-10-1874 in Den Haag. Volgt 116.
12 Johannes de Koning, geboren op vrijdag 08-02-1878 in Den Haag. Volgt 117.
Hermanus Johannes de Koning wordt later Johannes Hermanus genoemd. Johannes Hermanus Sr. wordt 3 juli 1868 failliet verklaard (timmerman te Kudelstaart).
48   Franciscus Gerardus de Koning is geboren op dinsdag 15-01-1828 om 10:30 in Leimuiden zoon van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17-01-1828. Bij de geboorteaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Gerrit van Dokkum, 34 jaar, schipper en Louwrens Moes, 54 jaar, veldwachter, beiden wonende te Leimuiden.
Franciscus is overleden op vrijdag 24-02-1899 om 13:00 in Nieuwer-Amstel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25-02-1899. Bij de overlijdensaangifte van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Hubert de Koning (1862-1918) [zie 48,1] [zoon] en Cornelis de Koning (1863-1954) [zie 118] [zoon]. Hij is begraven op dinsdag 28-02-1899 in Bovenkerk.
Adressen:
1856     Haarlemmermeer
24-12-1860     Nieuwer-Amstel (Zij zijn afkomstig uit de gemeente Aalsmeer)
1864     Dorpsstraat 69, Amstelveen
Beroepen:
Timmerman
van ± 1867     Meester timmerman
Religie:
Rooms Katholiek
Getuige bij:
30-04-1851     huwelijk Willem Holla (1828-1900) en Johanna Maria de Koning (1826-1859) [zie 46]    [broer bruid]
26-09-1852     huwelijk Philibertus Joannes Auduffred (1826-na 1899) en Maritje de Koning (1830-1899) [zie 49]    [broer bruid]
17-06-1856     huwelijk Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) en Cornelia van den Berk (1836-1915) [zie 47]    [broer bruidegom]
?-05-1862     geboorteaangifte Hubert de Koning (1862-1918) [zie 48,1]    [vader]
26-05-1863     geboorteaangifte Cornelis de Koning (1863-1954) [zie 118]    [vader]
05-10-1865     geboorteaangifte Hermanus Johannes de Koning (1865-1865) [zie 48,3]    [vader]
09-12-1865     overlijdensaangifte Hermanus Johannes de Koning (1865-1865) [zie 48,3]    [vader]
25-02-1867     geboorteaangifte Maria de Koning (1867-1867) [zie 48,4]    [vader]
30-04-1867     overlijdensaangifte Maria de Koning (1867-1867) [zie 48,4]    [vader]
30-12-1875     overlijdensaangifte Johanna Kaatee (1800-1875) [zie 26]    [zoon]
19-11-1886     geboorteaangifte Heintje de Koning (1886-1964) [zie 264]    [grootvader vaderszijde]
01-04-1890     geboorteaangifte Maria de Koning (1890-1890) [zie 118,3]    [grootvader vaderszijde]
21-11-1890     overlijdensaangifte Martina van den Hoek (1799-1890)
19-08-1892     geboorteaangifte Cornelia de Koning (1892-1893) [zie 118,4]    [grootvader vaderszijde]
26-01-1893     overlijdensaangifte Cornelia de Koning (1892-1893) [zie 118,4]    [grootvader vaderszijde]
16-01-1894     geboorteaangifte Franciscus Gerardus de Koning (1894-1894) [zie 118,5]    [grootvader vaderszijde]
23-02-1894     overlijdensaangifte Franciscus Gerardus de Koning (1894-1894) [zie 118,5]    [grootvader vaderszijde]
31-12-1894     geboorteaangifte Cor de Koning (1894-1993) [zie 266]    [grootvader vaderszijde]
03-06-1896     huwelijk Hubertus de Koning (1864-1923) en Johanna Boerlage (1867-1928) [zie 121]    [oom vaderszijde bruidegom]
18-11-1897     overlijdensaangifte Petronella de Koning (1897-1897) [zie 118,8]    [grootvader vaderszijde]
21-04-1898     geboorteaangifte Marie de Koning (1898-1917) [zie 118,9]    [grootvader vaderszijde]
Franciscus trouwde met Hendrica Broekhuijzen, 21 jaar oud, op donderdag 04-06-1857 in Leimuiden.
Getuigen zijn Gerrit Mol, 65 jaar, smid, Johannes Schiebroek, 39 jaar, wagenmaker, Thomas van der Meer, 36 jaar, veldwachter en Jakob Guedemond, 52 jaar. In de huwelijksakte wordt haar achternaam geschreven als "Broekhuizen". Zij ondertekend ook met Broekhuizen.
Hendrica is geboren op zaterdag 07-11-1835 om 09:00 in Leimuiden, dochter van Cornelis Broekhuijzen en Maria van der Hoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 09-11-1835. Bij de geboorteaangifte van Hendrica was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Broekhuijzen (1798-1869) [vader].
Getuigen zijn Jacob Guldemond, 30 jaar, klerk en Louwrens Moes, 61 jaar, veldwachter, beiden wonende te Leimuiden.
Hendrica is overleden op dinsdag 03-10-1899 om 17:00 in Amstelveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 04-10-1899. Bij de overlijdensaangifte van Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Hubert de Koning (1862-1918) [zie 48,1] [zoon] en Cornelis de Koning (1863-1954) [zie 118] [zoon].
In de kantlijn van haar overlijdensakte wordt haar geboortedatum vermeld en de aantekening
"onroerend ja
roerend ja
meerderjarige kind".
De aantekening behelst dat het gezin in het bezit was van onroerende en roerende goederen, waar de 2 meerderjarige kinderen aanspraak op maakte. Ten behoeve van die verdeling werd een scheidingsakte opgemaakt.
Gezegd wordt, dat Hendrika pokken heeft gehad en daardoor een gezonden gezicht had. Zowel in de huwelijksakte als in de overlijdensakte van Hendrika Broekhuizen, wordt de achternaam van haar moeder geschreven als "Hoorn"Hoorn. In de scheidingsakte van 28-12-1899 opgemaakt naar aanleiding van hun beider overlijden en ter verdeling van de erfenis, wordt de achternaam van haar moeder geschreven als "Storm". Hendrika Broekhuizen was een zwaar astma patiënte en in haar leven heeft ze zeven maal de sacramenten der stervenden ontvangen. Zij is niet aanwezig geweest bij het huwelijk van haar zoon Cornelis. Dit zal zeker te maken hebben gehad met haar ziekte.
Adressen:
24-12-1860     Nieuwer-Amstel (Zij zijn afkomstig uit de gemeente Aalsmeer)
1864     Dorpsstraat 69, Amstelveen
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Franciscus en Hendrica:
1 Hubertus (Hubert) de Koning, geboren op woensdag 07-05-1862 om 21:30 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan in 05-1862. Bij de geboorteaangifte van Hubert was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [vader].
Getuigen zijn Hermanus Vermolen, winkelier, 42 jaar en Johannes Jacobus van Rijn, landman, 34 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Hubert is overleden op woensdag 13-02-1918 om 20:00 in Nieuwer-Amstel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15-02-1918. Bij de overlijdensaangifte van Hubert was de volgende getuige aanwezig: Cornelis de Koning (1863-1954) [zie 118] [broer]. Hij is begraven op zaterdag 16-02-1918 in Bovenkerk.
De aangifte is ok gedaan door Maarten Johannes Spaargaren, gemeenteambtenaar, 30 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Hubertus is gekeurd voor de Nationale Militie. Hij was 1.54 meter. Hij is op 18 maart 1882 vrijgesteld van de Nationale reden in verband met gezondheidsklachten. De reden van zijn afkeuring is "Beursgezwellen en andere gezwellen in de oogleden."
Hubert bleef ongehuwd.
Adres:
1864     Dorpsstraat 69, Amstelveen
Onderscheiding:
Lid van de 3e orde van de H. Franciscus
Getuige bij:
16-05-1890     overlijdensaangifte Maria de Koning (1890-1890) [zie 118,3]    [oom vaderszijde]
31-12-1894     geboorteaangifte Cor de Koning (1894-1993) [zie 266]    [oom vaderszijde]
31-01-1896     geboorteaangifte Frans de Koning (1896-1968) [zie 267]    [oom vaderszijde]
25-02-1899     overlijdensaangifte Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48]    [zoon]
29-03-1899     geboorteaangifte Geert de Koning (1899-1924) [zie 118,10]    [oom vaderszijde]
04-10-1899     overlijdensaangifte Hendrica Broekhuijzen (1835-1899) [zie 48]    [zoon]
2 Cornelis de Koning, geboren op maandag 25-05-1863 in Nieuwer-Amstel. Volgt 118.
3 Hermanus Johannes de Koning, geboren op woensdag 04-10-1865 om 20:30 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 05-10-1865. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [vader].
Getuigen zijn Evert Evers, metselaar, 36 jaar en Pieter Huffmeijer, beambte, 48 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Hermanus is overleden op vrijdag 08-12-1865 om 02:00 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 09-12-1865. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [vader].
De aangifte is ook ge daan door Pieter Huffmeijer, beambte, 49 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
4 Maria de Koning, geboren op zondag 24-02-1867 om 11:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25-02-1867. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [vader].
Getuigen zijn Arie Vlasman, werkman, 44 jaar en Sijbren Zevenster, veldwachter, 52 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De akte is door de eerste getuige niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Maria is overleden op dinsdag 30-04-1867 om 03:00 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-04-1867. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Pieter Bergkamp, veehouder, 33 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
In 1864 verhuist Franciscus Gerardus de Koning met zijn vrouw en zijn twee kinderen Hubertus en Cornelis van Oude Wetering, waar zijn timmerbedrijf failliet is gegaan, naar het dorp Amstelveen (Nieuwer Amstel). Hij betrekt daar het huis Dorpsstraat 69. Zijn vrouw Hendrika Broekhuizen heeft het huis van haar ouders geërfd. Hier begint hij opnieuw een timmerbedrijf. Hubertus en Cornelis gaan naar de Openbare Gemeenteschool in Nieuwer-Amstel.
In 1871 werd Joannes Wilhelmus Brouwers benoemd tot pastoor van Bovenkerk. Binnen twee jaar had hij voldoende geld bij elkaar om een grote kerk in Bovenkerk te bouwen ter vervanging van de oude kerk. Het ontwerp was van een goede vriend P.Cuypers. Franciscus Gerardus de Koning heeft een aandeel gehad in de bouw van de St. Urbanus te Bovenkerk.

Het gaat Franciscus Gerardus de Koning kennelijk voor de wind. Hij koopt en verkoopt onroerende goederen. Het kopen en verkopen van onroerend goed wordt door zijn zoon Cronelis voortgezet. Op 23-9-1886 kopt hij op een veiling in het koffiehuis "Het Dorstige Hert" in Amstelveen "een huis, erve en tuin benevens werkplaats en schuur, van ouds genaamd "Poel en Polderzicht" gelegen aan de Bovenkerkerweg tussen Amstelveen en de Hand naar Leiden, gemerkt nummer 12 ". De nieuwe numering is Handweg 99/101; het pand is gesloopt.
Nog steeds zit in de Dorpsstraat een café met de naam "Het Dorstige Hert". Het was in die tijd gewoon zaken te doen in een koffiehuis, herberg of logement. De "Hand naar Leiden" was een richtingsbord in de vorm van een hand, dat wees in de richting van Leiden. De hand stond op de hoek van de Noorddammerlaan en de Bovenkerkerweg en wees de Noorddammerlaan op. In het boek "Acht eeuwen geschiedenis Amstelveen" wordt het pand "Poel en Polderzicht" genoemd. In de Bovenkerkerpolder waren twee kavels, nummers 30 en 31. In 1817 droegen deze kavels de naam "Kent u zelve". Toen beide kavels verschillende eigenaren kregen, ging de boerderij op kavel 31 de naam "Poel en Polderzicht" dragen. Het peceel was groot 6 are en 10 centiaren, waarvan 90 centiaren bestond uit ongenummerde wegen, eigendom van de gemeente Nieuwer-Amstel. De koopsom bedroeg f.2375,-. De lasten per jaar waren aan grondlasten f. 6,41 en Heemraadschapbelasting f. 4,-

Op 14-8-1890 verkoopt Franciscus Gerardus "Poel en Polderzicht " aan zijn zoon, Cornelis voor een bedrag van f. 2.000,-, lager dan het bedrag waarvoor Franciscus Gerardus het gekocht heeft. In 1938 wordt een gedeelte van "Poel en Polderzicht" gesloopt. In 1940 wordt de rest gesloopt en een gedeelte van de grond aan de gemeente verkocht. In 1940 wordt op dezelfde plaats een dubbel woonhuis gebouw met de huisnummering Handweg 99/101. Het pand "Poel en Polderzicht" wordt in 1886 door Francisucs Gerardus gekocht voor f. 2375,-. In 1890 verkoopt hij het aan zijn zoon Cornelis voor f. 2000,-. In de scheidingsakte cvan 1901, opgemaakt na zijn overleden, wordt de waarde van het pand geschat op f. 1200,-

Op 27 mei 1885 koopt Franciscus Gerardus samen met Evert Evers en Hendrik Jacobus Dillemijn bij een openbare verkoping in het koffiehuis "De Onderneming" een perceel grond met winkel en woonhuis. In de koopakte wordt het omschreven als "een teelakker, groot 20 are en 70 centiaren". De totale koopsom is f. 800,-
Op 12-8-1889 verkoopt zijn Franciscus Gerardus samen met Evert Evers hun aandeel aan notaris Ledeboer, die het andere derde deel bezat. Zij krijgen daar f. 300,- (ieder dus f. 150,-).

Franciscus Gerardus heeft op 29-12-1857, een half jaar na zijn huwelijk, een testament laten opmaken, waarin hij zijn vrouw eerfgenaam maakt van zijn nalatenschap. Na het overlijden van Hendrika Broekhuizen wordt op 28-12-1899 een boedelscheidingsakte opgemaakt ten behoeve van zijn beide zoons, Hubertus en Cornelis. Hubertus krijgt de hypothecaire cordering en Cornelis krijgt het woonhuis met erf en loods in het dorp Amstelveen (Dorpsstraat 69), groot 5 are en 15 centiaren, waarde f. 2800,-. Dit heeft zijn vrouw Hendrika Broekhuizen geërfd van haar ouders en sinds hun huwelijk woonden zij er.

In verband met de slechte kwaliteit van de geboorteakte van Franciscus Gerardus de Koning volgt hieronder een transcriptie van die geboorteakte:

Den zeventiende dag de maand Januarij van ’t jaar Achttienhonderd achtentwintig ten vier ure, na den middag ………………….. Geboorte van Franciscus Gerardus de Koning te Leijmuiden, geboren den vijftiende Januarij des morgens half elf, zoon van Hubertus de Koning, oude zevenentwintig Jaren, van beroep Timmerman en van Johanna Kaatee, oud zevenentwintig Jaren, zonder beroep, E.L. wonende binnen deze Gemeente ……………………….. zijn van het Mannelijke geslacht.
Getuigen Gerrit van Dokkum, oud vijfendertig Jaren, van beroep schipper wonende te …………………..en Louwrens Moes oud …………………envijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende ………………Leijmuiden. Op verzoek aan ons gedaan door den vader van het genoemde kind.
……………………………… na mijner voorlezing geteekend door de comparanten ………………….. ingevolge de Wet door mij ondertekend Johannes van Beusekom Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand ………………………………………………………van Leijmuiden.
49   Maartje (Maritje) de Koning is geboren op vrijdag 29-10-1830 om 01:00 in Leimuiden dochter van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29-10-1830. Bij de geboorteaangifte van Maritje was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Jan Couzijn, 38 jaar, werkman en Jacob Guldemond, 25 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Maritje is overleden op donderdag 07-12-1899 om 13:00 in Nieuwer-Amstel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 08-12-1899. Bij de overlijdensaangifte van Maritje was de volgende getuige aanwezig: Philibertus Joannes Auduffred (1826-na 1899) [zie 49] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Nicolaas Auduffred, zoon, schipper, 44 jaar, wonende te Rotterdam.
Adressen:
1856     Leimuiden
31-03-1881     Noorddammerlaan 9, Bovenkerk
Maritje trouwde met Philibertus Joannes Auduffred, 26 jaar oud, op zondag 26-09-1852 in Leimuiden.
Bij het burgerlijk huwelijk van Maritje en Philibertus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [broer bruid] en Franciscus Gerardus de Koning (1828-1899) [zie 48] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Jan Koeleman, 71 jaar, winkelier, wonende te Leimuiden, grootvader bruidegom en Louwrens Moes, 79 jaar, veldwachter, wonende te Leimuiden.
Philibertus is geboren op woensdag 31-05-1826 om 13:30 in Leimuiden, zoon van Nicolaas Auduffred en Anna Koeleman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 01-06-1826. Bij de geboorteaangifte van Philibertus was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Auduffred (1799-1876) [vader].
Getuigen zijn Jan Bokhoven, 44 jaar, landbouwer en Bartholomeus Hogeveen, 31 jaar, landbouwer, beiden wonende te Leimuiden.
Philibertus is overleden na 1899, minstens 73 jaar oud.
In zjin geboorteakte en huwelijksakte wordt de familienaam geschreven als "Auduffred". Ook in de geboorteakte en huwelijksakte van zijn vader wordt de familienaam zo geschreven. Getuigen bij het huwelijk van zijn vader, een broer en neef, hebben dezelfde schrijfwijze van de familienaam. Zoals toen gebruikelijk was wordt boven de letter u een streepje gezet. Toch verandert de familienaam bij andere familieleden in "Audiffred".
Adressen:
1856     Leimuiden
31-03-1881     Noorddammerlaan 9, Bovenkerk (Vorige woonplaats was Rotterdam.)
Beroepen:
Koopman
Schipper
Getuige bij:
17-06-1856     huwelijk Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) en Cornelia van den Berk (1836-1915) [zie 47]    [zwager bruidegom]
03-06-1896     huwelijk Hubertus de Koning (1864-1923) en Johanna Boerlage (1867-1928) [zie 121]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
08-12-1899     overlijdensaangifte Maritje de Koning (1830-1899) [zie 49]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
50   Petrus Jacobus de Koning is geboren op zaterdag 23-05-1835 om 11:00 in Leimuiden zoon van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25-05-1835. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Getuigen zijn Jan Penning de Vries, 31 jaar, timmermansknecht en Jacob Guldemond, 30 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Petrus is overleden op dinsdag 11-10-1881 om 00:30 in Leimuiden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-10-1881. Hij is begraven op vrijdag 14-10-1881 in Oude Wetering.
De aangifte is gedaan door Dirk Kasveld, 38 jaar, arbeider en Hendricus Hogenboom, 63 jaar, veldwachter, beiden wonende te Leimuiden. In de overlijdensakte wordt de achternaam van zijn moeder geschreven als "Catée".
Adres:
1863     Oude Wetering
Beroepen:
1863     Timmerman
1870     Meester timmerman
Getuige bij:
27-02-1862     geboorteaangifte Maria Johanna de Koning (1862-1890) [zie 119]    [vader]
26-05-1863     geboorteaangifte Cornelis de Koning (1863-1954) [zie 118]    [oom vaderszijde]
06-07-1863     geboorteaangifte Anna Helena de Koning (1863-1924) [zie 120]    [vader]
31-07-1864     geboorteaangifte Hubertus de Koning (1864-1923) [zie 121]    [vader]
29-05-1866     geboorteaangifte Francisca Gerarda de Koning (1866-1867) [zie 50,4]    [vader]
09-06-1866     overlijdensaangifte Gerarda Cornelia Hoogendorp (1841-1866) [zie 50]    [echtgenoot]
05-01-1867     overlijdensaangifte Francisca Gerarda de Koning (1866-1867) [zie 50,4]    [vader]
28-08-1869     geboorteaangifte Petrus Gerardus de Koning (1869-1872) [zie 50,5]    [vader]
17-08-1870     geboorteaangifte Maria de Koning (1870-1870) [zie 50,6]    [vader]
17-08-1870     overlijdensaangifte Maria de Koning (1870-1870) [zie 50,6]    [vader]
14-11-1870     overlijdensaangifte Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26]    [zoon]
31-08-1871     geboorteaangifte Johanna Hendrika de Koning (1871-1871) [zie 50,7]    [vader]
09-10-1871     overlijdensaangifte Johanna Hendrika de Koning (1871-1871) [zie 50,7]    [vader]
20-02-1872     overlijdensaangifte Petrus Gerardus de Koning (1869-1872) [zie 50,5]    [vader]
23-03-1872     geboorteaangifte Wouterus de Koning (1872-1873) [zie 47,9]    [oom vaderszijde]
27-12-1872     geboorteaangifte Petrus Gerardus de Koning (1872-1873) [zie 50,8]    [vader]
20-01-1873     overlijdensaangifte Wilhelmina van der Meer (1834-1873) [zie 50]    [echtgenoot]
03-04-1876     overlijdensaangifte NN de Koning (1876-1876) [zie 50,9]    [vader]
07-07-1877     geboorteaangifte Jozefus Jacobus de Koning (1877-1877) [zie 50,10]    [vader]
20-10-1877     overlijdensaangifte Jozefus Jacobus de Koning (1877-1877) [zie 50,10]    [vader]
28-11-1879     geboorteaangifte Jacobus Jozefus de Koning (1879-1941) [zie 122]    [vader]
(1) Petrus trouwde met Gerarda Cornelia Hoogendorp, 20 jaar oud, op maandag 22-04-1861 in Leimuiden.
Getuigen zijn Gerrit Mol, 68 jaar, hoefsmid, wonende te Leimuiden; Johannes Schiebroek, 42 jaar, wagenmaker, wonende te Leimuiden; Hendricus Hogenboom, 43 jaar, veldwachter, wonende te Leimuiden en Jacob Guldemond, 56 jaar, klerk, wonende te Leimuiden. Bij het huwelijk van Gerarda Cornelia Hoogendorp wordt haar achternaam en de achternaam van haar vader geschreven als "Hogendorp".
Gerarda is geboren op vrijdag 09-04-1841 om 23:00 in Leimuiden, dochter van Bernardus Hoogendorp en Anna Koek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10-04-1841. Bij de geboorteaangifte van Gerarda was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Hoogendorp (1800-1873) [vader].
Getuigen zijn Jacobus Charlet, metselaar, 34 jaar en Jacob Guldemond, klerk, 37 jaar, beiden wonende te Leimuiden. De achternaam van haar vader wordt geschreven als Hoogendorp. Hij ondertekent de akte ook met Hoogendorp.
Gerarda is overleden op vrijdag 08-06-1866 om 21:00 in Leimuiden, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 09-06-1866. Bij de overlijdensaangifte van Gerarda was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [echtgenoot]. Zij is begraven op maandag 11-06-1866 in Oude Wetering.
De aangifte is ook gedaan door Gerrit Burgman, brugwachter, 41 jaar, bekende, wonende te Leimuiden.
Adres:
1863     Oude Wetering
(2) Petrus trouwde met Wilhelmina van der Meer, 34 jaar oud, op woensdag 13-05-1868 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 14-05-186 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Willem van Veen, schipper, 28 jaar; Johannes Cornelis Hoogendorp, scheepmaker, 28 jaar, zwagers van de bruidegom en wonende te Leimuiden; Pieter Mesman, tuinder, 28 jaar; Jacob de Jong, tuinder, 56 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk is gesloten door Joh. Math. v/d Stoot, pastoor. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Kornelis van der Meer en Petrus Heemskerk. In het trouwboek komt bij het huwelijk met Wilhelmina van der Meer de volgende Latijnse tekst voor: "cum sponsus membrum esset parochia Leimuiden, ibidem usdem dominicus proclamationes factae sunt". De vrije vertaling is:"de aanstaande bruidegom, lid van de parochie in Leimuiden, waar op de voorgaande drie zondagen de afkondiging van het aanstaande huwelijk heeft plaatsgevonden."
Wilhelmina is geboren op dinsdag 15-04-1834 om 15:00 in Alkemade, dochter van Pieter van der Meer en Teunisje Mesman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16-04-1834. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Pieter van der Meer (1793-1853) [vader].
Getuigen zijn Gerrit Akerboom, 69 jaar, tuinder en Rijmert Los, 24 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Alkemade.
Wilhelmina is overleden op zaterdag 18-01-1873 om 20:00 in Leimuiden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-01-1873. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [echtgenoot]. Zij is begraven op woensdag 22-01-1873 in Leimuiden.
De aangifte is ook gedaan door Johannes Cornelis Hoogendorp, 33 jaar, scheepmaker, beiden wonene te Leimuiden. In haar overlijdensakte wordt als geboote jaar 1833 vermeld. Dit is niet juist en moet zijn 1834.
(3) Petrus trouwde met Dorothea Wilhelmina Lefeber, 39 jaar oud, op donderdag 19-11-1874 in Lisse.
Bij het burgerlijk huwelijk van Petrus en Dorothea was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Johannes de Koning (1826-1888) [zie 47] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Willem van Veen, 34 jaar, schipper, wonende te Leimuiden, zwager van de bruidegom; Josef Martinus Lefeber, 29 jaar, bakker, broer van de bruid; Peter van Zoelen, 37 jaar, smid, zwager van de bruid. Beide laatsten wonende te Lisse.
Dorothea is geboren op woensdag 03-06-1835 om 07:00 in Lisse, dochter van Joseph Willem Lefeber en Cornelia van der Voort. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 04-06-1835. Bij de geboorteaangifte van Dorothea was de volgende getuige aanwezig: Joseph Willem Lefeber (1813-1898) [vader].
Getuigen zijn Joseph Martines Lefeber, 50 jaar, broodbakker en Johannes van der Boon, 35 jaar, bouwman, beiden wonende te Lisse.
Dorothea is overleden op maandag 28-12-1896 in Lisse, 61 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 31-12-1896 in Lisse.
Kinderen van Petrus en Gerarda:
1 Maria Johanna de Koning, geboren op dinsdag 25-02-1862 in Leimuiden. Volgt 119.
2 Anna Helena de Koning, geboren op maandag 06-07-1863 in Leimuiden. Volgt 120.
3 Hubertus de Koning, geboren op vrijdag 29-07-1864 in Leimuiden. Volgt 121.
4 Francisca Gerarda de Koning, geboren op dinsdag 29-05-1866 om 07:30 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29-05-1866. Bij de geboorteaangifte van Francisca was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zjin Gerrit Bergman, brugwachter, en Hendricus Hoogenboom, veldwachter, 37 jaar, beiden wonene te Leimuiden.
Francisca is overleden op zaterdag 05-01-1867 om 07:00 in Leimuiden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 05-01-1867. Bij de overlijdensaangifte van Francisca was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Eeltje Eelkes Wietsma, winkelier, 75 jaar, bekende, wonende te Leimuiden.
Kinderen van Petrus en Wilhelmina:
5 Petrus Gerardus de Koning, geboren op vrijdag 27-08-1869 om 11:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zijn Pieter Timmers, 51 jaar, koopman en Jacob Guldemond, 64 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden. Als geboortedatum wordt in de akte vermeld 30 augustus 1869.
Petrus is overleden op maandag 19-02-1872 om 18:00 in Leimuiden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20-02-1872. Bij de overlijdensaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Eeltje Eelkens Wijtsma, 78 jaar, rentenier, wonende te Leimuiden.
6 Maria de Koning, geboren op woensdag 17-08-1870 om 04:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17-08-1870. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zijn Eeltje Eelkes Wiersma, 76 jaar, arbeider en Jacob Guldemond, 65 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Maria is overleden op woensdag 17-08-1870 om 05:00 in Leimuiden, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-08-1870. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Eeltje Eelkis Wietsma, 76 jaar, arbeider, wonende te Leimuiden.
7 Johanna Hendrika de Koning, geboren op donderdag 31-08-1871 om 08:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31-08-1871. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zijn Eelke Eeltjes Wiersma, 78 jaar, arbeider en Jacob Guldemond, 66 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Johanna is overleden op maandag 09-10-1871 om 09:00 in Leimuiden, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 09-10-1871. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte wordt ook gedaan door Willem van Veen, 30 jaar, schipper.
8 Petrus Gerardus de Koning, geboren op dinsdag 24-12-1872 om 11:30 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27-12-1872. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Roos, 39 jaar, timmermansknecht en Hendricus Hogenboom, 54 jaar, veldwachter, beiden wonende te Leimuiden.
Petrus is overleden op woensdag 12-03-1873 om 13:00 in Hazerswoude, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-03-1873. Bij de overlijdensaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Anthonius Christianus Post (1825-1888) [zie 45] [aangetrouwde neef van vader].
De aangifte is ook gedaan door Franciscus Boere, 45 jaar, tuinman, oom van de overledene en wonende te Hazerswoude. In de akte wordt vermeld, dat Franciscus Boere een oom is en Anthonius Christianus Post een buur is. Dit is onjuis en moet anders om zijn. Petrus Gersrdus is in Hazerswoude overleden, maar woonde in Leimuiden.
Kinderen van Petrus en Dorothea:
9 NN de Koning, geboren op zondag 02-04-1876 in Leimuiden.
Zie overlijdensakte.
NN is overleden op zondag 02-04-1876 om 21:00 in Leimuiden, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-04-1876. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis van Graas, 39 jaar, koopman, wonende te Leimuiden.
10 Jozefus Jacobus de Koning, geboren op zaterdag 07-07-1877 om 07:00 in Leimuiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 07-07-1877. Bij de geboorteaangifte van Jozefus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
Getuigen zijn Leendert Timmes, 25 jaar, arbeider en Dirk Erkelens, 50 jaar, slager, beiden wonende te Leimuiden.
Jozefus is overleden op zaterdag 20-10-1877 om 04:00 in Leimuiden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20-10-1877. Bij de overlijdensaangifte van Jozefus was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus de Koning (1835-1881) [zie 50] [vader].
De aangifte is ook gedaan doorGerrit Burgman, 52 jaar, brugwachter, wonende te Leimuiden.
11 Jacobus Jozefus de Koning, geboren op vrijdag 28-11-1879 in Leimuiden. Volgt 122.
51   Helena de Koning is geboren op vrijdag 13-12-1839 om 10:00 in Leimuiden dochter van Hubertus de Koning (zie 26) en Johanna Kaatee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14-12-1839. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Hubertus de Koning (1800-1870) [zie 26] [vader].
Gestuigen zijn Jacob van der Spek, werkman, 29 jaar en Jacob Guldemond, 36 jaar, klerk, beiden wonende te Leimuiden.
Helena is overleden op woensdag 03-08-1898 om 16:00 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 05-08-1898.
De aangifte is gedaan door Dirk Franciscus Bentelaar, aanspreker, 38 jaar en Cornelis Romeijn, aanspreker, 31 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Catee".
Adressen:
Wijk B nr. 60 (Hand naar Leiden), Nieuwer-Amstel
Noorddammerlaan 8, Nieuwer-Amstel
04-01-1895     Het gezin verhuist naar Amsterdam.
1898     Tollensstraat 83, Amsterdam (Overlijdensadres)
Helena trouwde met Willem van der Bijl, 33 jaar oud, op donderdag 25-04-1872 in Leimuiden.
Getuigen zijn Jacobus Broekhuizen, 31 jaar, landbouwer, wonende te Leimuiden; Johannes Straathof, 40 jaar, landbouwer, wonende te Leimuiden; Hendricus Hogenboom, 53 jaar, veldwachter, wonende te Leimuiden en Johannes van Poelgeest, 40 jaar, schilder, wonende te Leimuiden. Zij trouwen op dezelfde dag als Petrus Broekhuizen, broer van haar schoonzuster Hendrika Broekhuizen, getrouwd met haar broer Franciscus Gerardus de Koning. Zij hebben ook dezelfde getuigen.
Willem is geboren op zaterdag 18-08-1838 om 11:00 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob van der Bijl en Martina van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20-08-1838. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Bijl (1804-1880) [vader].
Getuigen zijn Franciscus Stiphout, 74 jaar, zonder beroep en Willem Timmerman, 39 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Willem is overleden op maandag 30-09-1901 om 16:00 in Sloten (NH), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 02-10-1901.
De aangifte is gedaan door Willem Jan Hendrik Schaap, 45 jaar, aanspreker en Albert Kooistra, 40 jaar, groenteventer, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
Wijk B nr. 60 (Hand naar Leiden), Nieuwer-Amstel
Noorddammerlaan 8, Nieuwer-Amstel
04-01-1895     Het gezin verhuist naar Amsterdam.
1898     Tollensstraat 83, Amsterdam
Beroepen:
Veeboer
1872     Schipper
Getuige bij:
30-12-1875     overlijdensaangifte Johanna Kaatee (1800-1875) [zie 26]    [schoonzoon]
17-02-1880     overlijdensaangifte Jacob van der Bijl (1804-1880)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
52   Hermanus Koningen is geboren op maandag 04-01-1830 om 06:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 04-01-1830. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Bij zijn geboorte wordt de achternaam van zijn moeder geschreven als "Gelein". Getuigen zijn Jan van Leeuwen, 30 jaar, werkman en Jan Lindenaar, 47 jaar, bode, beiden wonende te Aalsmeer.
Hermanus is overleden op maandag 31-12-1888 om 10:00 in Nieuwer-Amstel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-12-1888. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1860-1936) [zie 123] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Evert Evers, neef, metselaar, 59 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Adres:
1860     Nieuwer-Amstel
Beroepen:
1858     Werkman
1859     Veenman
1864     Werkman
1866     Veehouder
1869     Veenman
Getuige bij:
12-12-1858     huwelijk Gijs Jongkind (1828-1896) en Jannetje Koningen (1832-1870) [zie 53]    [broer bruid]
31-10-1859     geboorteaangifte Maria Koningen (1859-1860) [zie 52,1]    [vader]
21-05-1860     overlijdensaangifte Maria Koningen (1859-1860) [zie 52,1]    [vader]
10-12-1860     geboorteaangifte Jacobus Koningen (1860-1936) [zie 123]    [vader]
06-04-1862     huwelijk Tobias Koningen (1834-1903) en Geertje Neus (1841-1885) [zie 54]    [broer bruidegom]
30-06-1862     geboorteaangifte Klazina Koningen (1862-1943) [zie 124]    [vader]
17-07-1864     huwelijk Klaas van Klaveren (1842-1905) en Aaltje Koningen (1843-1935) [zie 58]    [broer bruid]
22-12-1864     geboorteaangifte Maria Koningen (1864-1888) [zie 52,4]    [vader]
02-08-1866     geboorteaangifte Jan Koningen (1866-1866) [zie 52,5]    [vader]
23-08-1866     overlijdensaangifte Jan Koningen (1866-1866) [zie 52,5]    [vader]
13-02-1867     overlijdensaangifte Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28]    [zoon]
07-08-1867     huwelijk Teunis Koningen (1841-1919) en Engeltje Buis (1843-1931) [zie 57]    [broer bruidegom]
25-10-1869     geboorteaangifte Geertruida Koningen (1869-1869) [zie 57,2]    [oom vaderszijde]
02-12-1869     geboorteaangifte Jan Koningen (1869-1870) [zie 52,6]    [vader]
11-06-1870     overlijdensaangifte Jan Koningen (1869-1870) [zie 52,6]    [vader]
23-06-1875     huwelijk Dirk Koningen (1838-1916) en Aaltje Trijntje Oling (1849-1931) [zie 56]    [broer bruidegom]
11-09-1878     huwelijk Arnoldus Koningen (1852-1922) en Maargje Lanser (1852-1885) [zie 60]    [broer bruidegom]
02-02-1885     overlijdensaangifte Geertje Neus (1841-1885) [zie 54]    [broer echtgenoot]
Hermanus trouwde met Marritje van ’t Kruijs, 26 jaar oud, op zondag 16-05-1858 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Marritje waren de volgende getuigen aanwezig: Gijs Jongkind (1828-1896) [zie 53] en Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54] [broer bruidegom].
De moeder van de Hermanus was bij het huwelijk niet aanwezig, maar had wel haar toestemming gegeven. Getuigen zijn ook Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 52 jaar, wonende te Aalsmeer en Dirk Kuijkhoven, 26 jaar, werkman, wonende te Mijdrecht.
Marritje is geboren op dinsdag 22-11-1831 om 13:00 in Mijdrecht, dochter van Klaas van ’t Kruijs en Niesje van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22-11-1831. Bij de geboorteaangifte van Marritje was de volgende getuige aanwezig: Klaas van ’t Kruijs (1794-1834) [vader].
Getuigen zijn Arie van der Heul, 67 jaar, gemeentebode en Nicolaas Smit, 43 jaar, gerechtsdienaar, beiden wonende te Mijdrecht.
Marritje is overleden op vrijdag 09-03-1894 om 17:30 in Nieuwer-Amstel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10-03-1894.
De aangifte is gedaan door Christiaan van de Genugten, aanspreker, 46 jaar en Johan Heinrich Röfekamp, zonder beroep, 44 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Adres:
1864     Nieuwer-Amstel
Kinderen van Hermanus en Marritje:
1 Maria Koningen, geboren op zondag 30-10-1859 om 21:30 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31-10-1859. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
In de geboorteakte wordt de naam van de vader vermeld als degene die aangifte doet. Na vermelding van de datum, tijdstip en plaats van geboorte wordt de naam van de moeder vermeld, Marritje van ’t Kruis. Daar achter staat geschreven: "gehuwd met gemelde Johannes van Gogh." Deze naam komt niet voor in de geboorteakte en is ook onjuist. Het had moeten zijn Hermanus Koningen. In de voorgaande geboorteakte, nummer 183 is de aangever Johannes van Gogh. Getuigen zijn Pieter Huffmeijer, beambte, 42 jaar en Rijk Lambert Stam, veldwachter, 50 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Maria is overleden op maandag 21-05-1860 om 15:00 in Nieuwer-Amstel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-05-1860. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Pieter Huttmeijer, beambte, 43 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
2 Jacobus Koningen, geboren op zondag 09-12-1860 in Nieuwer-Amstel. Volgt 123.
3 Klazina Koningen, geboren op zaterdag 28-06-1862 in Nieuwer-Amstel. Volgt 124.
4 Maria Koningen, geboren op woensdag 21-12-1864 om 21:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22-12-1864. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
Getuigen zijn Jan Mastenbroek, veldwachter, 42 jaar en Johan Fredrik Wilhelm Roemer, zonder beroep, 48 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Maria is overleden op donderdag 05-01-1888 om 03:00 in Nieuwer-Amstel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 06-01-1888. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1860-1936) [zie 123] [broer].
De aangifte is ook gedaan door Evert Evers, neef, metselaar, 58 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Maria bleef ongehuwd.
5 Jan Koningen, geboren op woensdag 01-08-1866 om 21:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-08-1866. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
Getuigen zijn Petrus van Beek, ambtenaar, 56 jaar en Sijbren Zevenster, veldwachter, 51 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Jan is overleden op woensdag 22-08-1866 om 10:30 in Nieuwer-Amstel, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-08-1866. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Willem Meijer, werkman, 27 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
6 Jan Koningen, geboren op woensdag 01-12-1869 om 05:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-12-1869. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
Getuigen zijn Simon Petrus van Beek, ambtenaar, 60 jaar en Izaak Stokvis, winkelier, 53 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De tweede getuige heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jan is overleden op vrijdag 10-06-1870 om 08:00 in Nieuwer-Amstel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11-06-1870. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Pieter Huffmeijer, secretaris, 53 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
53   Jannetje Koningen is geboren op zondag 09-09-1832 om 03:00 in Aalsmeer dochter van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10-09-1832. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
De naam v an haar moeder wordt geschreven als "Gelein". Getuigen zijn Jan Stijne, 44 jaar, werkman en Jan Lindenaar, 47 jaar, bode, beiden wonende te Aalsmeer.
Jannetje is overleden op woensdag 29-06-1870 om 09:30 in Aalsmeer, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30-06-1870. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Gijs Jongkind (1828-1896) [zie 53] [echtgenoot] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer].
Beroep:
1870     Bouwvrouw
Jannetje trouwde met Gijs Jongkind, 30 jaar oud, op zondag 12-12-1858 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Gijs waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruid] en Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Christiaan Lindenaar, gemeentebode 53 jaar en Arie de Blom, klerk, 33 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Gijs is geboren op dinsdag 20-05-1828 om 10:00 in Aalsmeer, zoon van Jan Dirksz Jongkind en Geertje Jacobsdr Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20-05-1828. Bij de geboorteaangifte van Gijs was de volgende getuige aanwezig: Jan Dirksz Jongkind (1783-1852) [vader].
Getuigen zijn Sijmen Jongkind, 68 jaar, teelman en Izak Zwaneveld, 62 jaar, tapper, beiden wonende te Aalsmeer.
Gijs is overleden op zondag 30-08-1896 om 03:00 in Aalsmeer, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-08-1896.
De aangifte is gedaan door Jan Jongkind, zoon, teelman, 36 jaar en Maarten Jongkind, zoon, bloemkweker, 34 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Beroepen:
1858     Teelman
1896     Veehouder
Getuige bij:
16-05-1858     huwelijk Hermanus Koningen (1830-1888) en Marritje van ’t Kruijs (1831-1894) [zie 52]
04-11-1858     overlijdensaangifte Geertje Jacobsdr Hofman (1786-1858)    [zoon]
06-04-1862     huwelijk Tobias Koningen (1834-1903) en Geertje Neus (1841-1885) [zie 54]    [zwager bruidegom]
30-06-1870     overlijdensaangifte Jannetje Koningen (1832-1870) [zie 53]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
54   Tobias Koningen is geboren op vrijdag 28-11-1834 om 04:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28-11-1834. Bij de geboorteaangifte van Tobias was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Getuigen zijn Gerrit Been, 53 jaar, veender en Christiaan Lindenaar, 29 jaar, bode, beiden wonende te Aalsmeer.
Tobias is overleden op maandag 27-07-1903 om 11:00 in Amsterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-07-1903.
De aangifte is gedaan door Johan Milikan, aanspreker, 44 jaar, en Willem Pieter Tijleman, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
1862     Nieuwer-Amstel
van 1887 tot 1894     Hoofdweg, Haarlemmermeer ("De Witte Boerderij")
1894     Aalsmeer
07-01-1895     Amsterdam (Afkomstig uit Haarlemmermeer)
11-05-1897     Sloten - Sloterdijk (Afkomstig uit Amsterdam)
19-04-1899     Borgerstraat 44, Amsterdam (Afkomstig uit Sloten (NH))
Beroepen:
1858     Werkman
1875     Winkelier
1887     Koopman
1888     Landbouwer
Getuige bij:
16-05-1858     huwelijk Hermanus Koningen (1830-1888) en Marritje van ’t Kruijs (1831-1894) [zie 52]    [broer bruidegom]
12-12-1858     huwelijk Gijs Jongkind (1828-1896) en Jannetje Koningen (1832-1870) [zie 53]    [broer bruid]
18-05-1862     huwelijk Jacobus Koningen (1836-1922) en Henriette van Staveren (1839-1913) [zie 55]    [broer bruidegom]
17-07-1864     huwelijk Klaas van Klaveren (1842-1905) en Aaltje Koningen (1843-1935) [zie 58]    [broer bruid]
23-06-1875     huwelijk Dirk Koningen (1838-1916) en Aaltje Trijntje Oling (1849-1931) [zie 56]    [broer bruidegom]
04-05-1887     huwelijk Geerlof Stam (1861-1917) en Klazina Koningen (1862-1943) [zie 124]    [oom vaderszijde bruid]
24-02-1888     overlijdensaangifte Grietje Niemand(t)sverdriet (1824-1888)    [schoonzoon]
(1) Tobias trouwde met Geertje Neus, 20 jaar oud, op zondag 06-04-1862 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Tobias en Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Gijs Jongkind (1828-1896) [zie 53] [zwager bruidegom], Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruidegom] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom].
Getuige is ook Klaas Neus, teelman, 37 jaar, wonende te Aalsmeer.
Geertje is geboren op maandag 25-10-1841 om 21:00 in Aalsmeer, dochter van Kornelis Neus en Grietje van Boven. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-10-1884. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Neus (1811-1884) [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 36 jaar en Jacob van Zijverden, zaakwaarnemer, 28 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Geertje is overleden op zondag 01-02-1885 om 22:00 in Nieuwer-Amstel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 02-02-1885. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Evert Evers, neef, metselaar, 54 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
(2) Tobias trouwde met Geertrui Verhulp, 36 jaar oud, op woensdag 20-04-1887 in Nieuwer-Amstel.
Bij het burgerlijk huwelijk van Tobias en Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom] en Arnoldus Koningen (1852-1922) [zie 60] [broer bruidegom].
De bruidegom is weduwnaar van Geertje Neus. Getuige zijn ook Cornelis Struik, zwager van de bruid, 40 jaar, smid, wonende te Oostzaan en Dirk de Gooijer, zwager van de bruid, werkman, 33 jaar, wonende te Diemen.
Geertrui is geboren op zondag 26-01-1851 om 08:00 in Zuid-Beijerland, dochter van Kornelis Verhulp en Grietje Niemand(t)sverdriet. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-01-1851. Bij de geboorteaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Verhulp (1822-1883) [vader].
Getuigen zijn Willem Frederik Vallentin, 26 jaar wagenmaker en David Weijers, 30 jaar, timmerman, beiden wonende te Zuid-Beijerland.
Geertrui is overleden op maandag 17-04-1939 om 19:00 in Amsterdam, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18-04-1939.
De aangifte is gedaan door Anton Margaroli, aanspreker, 36 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
1887     Nieuwer-Amstel
van 1887 tot 1894     Hoofdweg, Haarlemmermeer ("De Witte Boerderij")
1894     Aalsmeer
07-01-1895     Govert Flinckstraat 55, Amsterdam (Afkomstig uit Haarlemmermeer)
11-05-1897     Sloten - Sloterdijk (Afkomstig uit Amsterdam)
19-04-1899     Borgerstraat 44, Amsterdam (Afkomstig uit Sloten (NH))
55   Jacobus Koningen is geboren op zondag 02-10-1836 om 02:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-10-1876. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Gelein". Getuigen zijn Pieter van Leeuwen, 47 jaar, nachtwachter en Christiaan Lindenaar, 31 jaar, bode, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacobus is overleden op maandag 20-03-1922 om 11:30 in Aalsmeer, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21-03-1922. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Hazenberg (1866-1943) [zie 127] [schoonzoon] en Hermanus Jacobus Koningen (1872-1936) [zie 126] [zoon]. Hij is begraven in Aalsmeer, Oude Begraafplaats Boomkwekerskerkhof.
Adres:
1888     Haarlemmermeer
Beroepen:
Veenman
1862     Werkman
1864     Winkelier
1867     Veenman
1872     Werkman
1874     Veenman
Getuige bij:
06-04-1862     huwelijk Tobias Koningen (1834-1903) en Geertje Neus (1841-1885) [zie 54]    [broer bruidegom]
17-07-1864     huwelijk Klaas van Klaveren (1842-1905) en Aaltje Koningen (1843-1935) [zie 58]    [broer bruid]
27-05-1867     geboorteaangifte Maria Henriette Koningen (1867-1926) [zie 125]    [vader]
07-08-1867     huwelijk Teunis Koningen (1841-1919) en Engeltje Buis (1843-1931) [zie 57]    [broer bruidegom]
30-06-1870     overlijdensaangifte Jannetje Koningen (1832-1870) [zie 53]    [broer]
27-03-1872     geboorteaangifte Hermanus Jacobus Koningen (1872-1936) [zie 126]    [vader]
13-05-1874     geboorteaangifte Johanna Koningen (1874-1950) [zie 127]    [vader]
20-05-1875     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1875-1957) [zie 128]    [vader]
23-06-1875     huwelijk Dirk Koningen (1838-1916) en Aaltje Trijntje Oling (1849-1931) [zie 56]    [broer bruidegom]
11-03-1878     geboorteaangifte Cornelia Koningen (1878-1943) [zie 129]    [vader]
11-09-1878     huwelijk Arnoldus Koningen (1852-1922) en Maargje Lanser (1852-1885) [zie 60]    [broer bruidegom]
05-04-1879     geboorteaangifte Jacobus Hermanus Koningen (1879-1879) [zie 55,6]    [vader]
09-04-1879     overlijdensaangifte Jacobus Hermanus Koningen (1879-1879) [zie 55,6]    [vader]
20-04-1887     huwelijk Tobias Koningen (1834-1903) en Geertrui Verhulp (1851-1939) [zie 54]    [broer bruidegom]
04-05-1887     huwelijk Geerlof Stam (1861-1917) en Klazina Koningen (1862-1943) [zie 124]    [oom vaderszijde bruid]
07-12-1888     huwelijk Arnoldus Koningen (1852-1922) en Koosje van Vuuren (1861-1923) [zie 60]    [broer bruidegom]
03-03-1891     overlijdensaangifte Maria Geleijn (1809-1891) [zie 28]    [zoon]
Jacobus trouwde met Henriette van Staveren, 23 jaar oud, op zondag 18-05-1862 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Henriette waren de volgende getuigen aanwezig: Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54] [broer bruidegom] en Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Cornelis van Staveren, oom van de bruid, koopman, 52 jaar en Erp Cornelis van Beijeren, schilder, 31 jaar, beiden wonende te Aalsmeer. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Henriette is geboren op zaterdag 27-04-1839 om 22:00 in Oudshoorn, dochter van Harmanus van Staveren en Antje Hogervorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-04-1839. Bij de geboorteaangifte van Henriette was de volgende getuige aanwezig: Harmanus van Staveren (1808-vóór 1900) [vader].
Getuigen zijn Cornelis van Staveren, 29 jaar, kleermaker en Jan Daniel Kelder, 60 jaar, veldwachter, beiden wonende te Oudshoorn.
Henriette is overleden op dinsdag 14-10-1913 om 11:00 in Aalsmeer, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-10-1913. Zij is begraven in Aalsmeer, Oude Begraafplaats Boomkwekerskerkhof.
De aangifte is gedaan door Willem Wegman, koster, 48 jaar en Adriaan Biesheuvel, koopman, 51 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Adres:
1888     Haarlemmermeer
Kinderen van Jacobus en Henriette:
1 Maria Henriette Koningen, geboren op zaterdag 25-05-1867 in Aalsmeer. Volgt 125.
2 Hermanus Jacobus Koningen, geboren op dinsdag 26-03-1872 in Aalsmeer. Volgt 126.
3 Johanna Koningen, geboren op vrijdag 13-03-1874 in Aalsmeer. Volgt 127.
4 Jannetje Koningen, geboren op donderdag 20-05-1875 in Aalsmeer. Volgt 128.
5 Cornelia Koningen, geboren op maandag 11-03-1878 in Aalsmeer. Volgt 129.
6 Jacobus Hermanus Koningen, geboren op vrijdag 04-04-1879 om 14:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 05-04-1879. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [vader].
Getuigen zijn Mattheus van den Berg, beambte ter secretarie, 61 jaar en Jan Zwaag, gemeenteveldwachter, 29 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacobus is overleden op dinsdag 08-04-1879 om 04:00 in Aalsmeer, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-04-1879. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Zwaag, gemeenteveldwachter, 29 jaar, wonende te Aalsmeer.
Jacobus Koningen was gemeenteraadslid in Aalsmeer van 1893 tot 1911.
56   Dirk Koningen is geboren op donderdag 29-11-1838 om 22:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30-11-1838. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Gelein". Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, 33 jaar, bode en Jacob van Zijverden, 25 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Dirk is overleden op zaterdag 04-03-1916 om 03:00 in Haarlemmermeer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-03-1916.
De aangifte is gedaan door Gerrit Johannes Alink, 71 jaar, aanspreker en Dirk Langereis, 57 jaar, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Adressen:
1862     Aalsmeer
1889     Haarlemmermeer
Beroepen:
Veenman
1862     Werkman
1867     Bouwman
1882     Landbouwer
1906     Vervener
Getuige bij:
18-05-1862     huwelijk Jacobus Koningen (1836-1922) en Henriette van Staveren (1839-1913) [zie 55]    [broer bruidegom]
09-11-1865     huwelijk Huibert de Graaf (1839-1895) en Maria Koningen (1845-1904) [zie 59]    [broer bruid]
13-02-1867     overlijdensaangifte Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28]    [zoon]
13-05-1874     geboorteaangifte Johanna Koningen (1874-1950) [zie 127]    [oom vaderszijde]
18-09-1876     geboorteaangifte Maria Johanna Koningen (1876-1939) [zie 130]    [vader]
03-07-1877     geboorteaangifte Johanna Koningen (1877-1958) [zie 56,2]    [vader]
26-08-1878     geboorteaangifte Jacob Koningen (1878-1878) [zie 56,3]    [vader]
11-09-1878     overlijdensaangifte Jacob Koningen (1878-1878) [zie 56,3]    [vader]
05-08-1879     geboorteaangifte Jacoba Koningen (1879-1956) [zie 56,4]    [vader]
08-10-1880     geboorteaangifte Alida Dora Koningen (1880-1881) [zie 56,5]    [vader]
29-04-1881     overlijdensaangifte Alida Dora Koningen (1880-1881) [zie 56,5]    [vader]
23-05-1882     geboorteaangifte Dirk Koningen (1882-1882) [zie 56,6]    [vader]
07-06-1882     overlijdensaangifte Dirk Koningen (1882-1882) [zie 56,6]    [vader]
21-06-1883     geboorteaangifte Dirk Koningen (1883-1948) [zie 131]    [vader]
20-06-1884     geboorteaangifte Jansje Koningen (1884-1974) [zie 132]    [vader]
02-09-1886     geboorteaangifte Pieter Koningen (1886-1886) [zie 56,9]    [vader]
13-09-1886     overlijdensaangifte Pieter Koningen (1886-1886) [zie 56,9]    [vader]
27-09-1889     geboorteaangifte Pieternella Koningen (1889-1973) [zie 133]    [vader]
22-12-1891     geboorteaangifte Catharina Koningen (1891-1892) [zie 56,11]    [vader]
07-06-1892     overlijdensaangifte Catharina Koningen (1891-1892) [zie 56,11]    [vader]
20-04-1893     geboorteaangifte Arnoldus Koningen (1893-1893) [zie 56,12]    [vader]
17-06-1893     overlijdensaangifte Arnoldus Koningen (1893-1893) [zie 56,12]    [vader]
12-08-1897     huwelijk Geert Hazenberg (1866-1943) en Johanna Koningen (1874-1950) [zie 127]    [oom vaderszijde bruid]
Dirk trouwde met Aaltje Trijntje Oling, 26 jaar oud, op woensdag 23-06-1875 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruidegom], Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54] [broer bruidegom] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom].
Getuige is ook Pieter Oling, scheepsmaker, 25 jaar, wonende te Alkemade. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Gelein".
Aaltje is geboren op maandag 26-03-1849 om 02:00 in Alkemade, dochter van Dirk Oling en Anna van Tol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27-03-1849.
De aangifte is gedaan door haar vader Dirk Oling. Getuigen zijn Teunis de Graaf, bouwman, 46 jaar en Rijmert Los, zaakwaarnemer, 39 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Aaltje is overleden op zondag 22-02-1931 om 04:00 in Haarlemmermeer, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-02-1931.
De aangifte is gedaan door Gerrit Dirk Fredrik Alink, 62 jaar, aanspreker, wonende te Haarlemmermeer.
ooverleden voor 1948
Adres:
1889     Haarlemmermeer
Kinderen van Dirk en Aaltje:
1 Maria Johanna Koningen, geboren op zondag 17-09-1876 in Aalsmeer. Volgt 130.
2 Johanna Koningen, geboren op donderdag 02-08-1877 om 01:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-07-1877. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Cornelis Lindenaar, gemeentebode, 72 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 52 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Johanna is overleden op woensdag 10-09-1958 om 19:00 in Leiden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12-09-1958.
De aangifte is gedaan door Dirk van der Luit, 49 jaar, chauffeur, wonende te Leiden.
Johanna bleef ongehuwd.
Beroep:
Kamerverhuurster
3 Jacob Koningen, geboren op zondag 25-08-1878 om 11:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26-08-1878. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Cornelis Lindenaar, gemeentebode, 73 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 53 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacob is overleden op dinsdag 10-09-1878 om 14:00 in Aalsmeer, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11-09-1878. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Lindenaar, klompenmaker, 53 jaar, wonende te Aalsmeer.
4 Jacoba Koningen, geboren op zaterdag 02-08-1879 om 18:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 05-08-1879. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Johannes van Leeuwen, slachter, 51 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 54 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jacoba is overleden op donderdag 12-01-1956 om 03:00 in Leiden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13-01-1956.
De aangifte is gedaan door Dirk van der Luit, 46 jaar, chauffeur, wonende te Leiden.
Jacoba bleef ongehuwd.
Adres:
1956     Marienpoelstraat 27, Leiden (Overlijdensadres)
Beroep:
Kamerverhuurster
5 Alida Dora Koningen, geboren op donderdag 07-10-1880 om 15:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 08-10-1880. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Pleun Kaptein, logementhouder, 69 jaar en Lucas Roelof Meer, broodbakker, 48 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Alida is overleden op donderdag 28-04-1881 om 16:00 in Aalsmeer, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-04-1881. Bij de overlijdensaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Lindenaar, klompenmaker, 55 jaar, wonende te Aalsmeer.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
6 Dirk Koningen, geboren op zondag 21-05-1882 om 21:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-05-1882. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Tobias Hagenhout, landbouwer, 25 jaar en Johannes Godfried Legel, conciërge, 60 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Dirk is overleden op woensdag 07-06-1882 om 00:30 in Haarlemmermeer, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 07-06-1882. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Godfried Legel, conciërge, 60 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
7 Dirk Koningen, geboren op woensdag 20-06-1883 in Haarlemmermeer. Volgt 131.
8 Jansje Koningen, geboren op donderdag 19-06-1884 in Haarlemmermeer. Volgt 132.
9 Pieter Koningen, geboren op woensdag 01-09-1886 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-09-1886. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Jan Eggink, ambtenaar, 43 jaar en Johannes Godfried Legel, conciërge, 64 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Pieter is overleden op maandag 13-09-1886 om 01:00 in Haarlemmermeer, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-09-1886. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Godfried Legel, conciërge, 64 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
10 Pieternella Koningen, geboren op vrijdag 27-09-1889 in Haarlemmermeer. Volgt 133.
11 Catharina Koningen, geboren op maandag 21-12-1891 om 13:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22-12-1891. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Jan Eggink, ambtenaar, 48 jaar en Johannes Godfried Legel, conciërge,23 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Catharina is overleden op zondag 05-06-1892 om 15:00 in Haarlemmermeer, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-06-1892. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Eggink, ambtenaar 49 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
12 Arnoldus Koningen, geboren op woensdag 19-04-1893 om 22:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-04-1893. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
Getuigen zijn Jan Eggink, ambtenaar, 50 jaar en Johannes Godfried Legel, conciërge, 24 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Arnoldus is overleden op vrijdag 16-06-1893 om 12:00 in Haarlemmermeer, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17-06-1893. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jan Eggink, ambtenaar, 50 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
57   Teunis Koningen is geboren op dinsdag 14-12-1841 om 17:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15-12-1841. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, veldwachter, 37 jaar en Jacob van Zijverden, zaakwaarnemer, 28 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Teunis is overleden op vrijdag 06-06-1919 om 10:30 in Haarlemmermeer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 07-06-1919.
De aangifte is gedaan door Frederik Dirk Alink, 44 jaar, aanspreker en Dirk Langereis, 60 jaar, portier, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Adressen:
1867     Aalsmeer
1868     Haarlemmermeer
Beroepen:
Landbouwer
1867     Werkman
1868     Arbeider
1869     Veenwerker/Veenman
1874     Veenman
1897     Veehouder
1906     Landbouwer
Getuige bij:
09-11-1865     huwelijk Huibert de Graaf (1839-1895) en Maria Koningen (1845-1904) [zie 59]    [broer bruid]
20-06-1868     geboorteaangifte Maria Koningen (1868-1951) [zie 134]    [vader]
25-10-1869     geboorteaangifte Geertruida Koningen (1869-1869) [zie 57,2]    [vader]
23-12-1869     overlijdensaangifte Geertruida Koningen (1869-1869) [zie 57,2]    [vader]
16-01-1871     geboorteaangifte Geertruida Koningen (1871-1871) [zie 57,3]    [vader]
30-01-1871     overlijdensaangifte Geertruida Koningen (1871-1871) [zie 57,3]    [vader]
21-05-1872     geboorteaangifte Geertruida Koningen (1872-1948) [zie 135]    [vader]
12-08-1874     geboorteaangifte Jansje Koningen (1874-1962) [zie 136]    [vader]
16-08-1875     geboorteaangifte Jacobus Koningen (1875-1960) [zie 137]    [vader]
24-07-1877     geboorteaangifte Willem Koningen (1877-1963) [zie 138]    [vader]
10-02-1880     geboorteaangifte Maria Hendrika Koningen (1880-1952) [zie 139]    [vader]
04-11-1881     geboorteaangifte Geertje Koningen (1881-1963) [zie 140]    [vader]
10-04-1883     geboorteaangifte Antje Koningen (1883-1961) [zie 141]    [vader]
14-02-1885     overlijdensaangifte NN Koningen (1885-1885) [zie 57,11]    [vader]
30-08-1886     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1886-1962) [zie 142]    [vader]
27-11-1901     huwelijk Pieter den Hartog (1877-1933) en Maria Johanna Koningen (1876-1939) [zie 130]    [oom vaderszijde bruid]
Teunis trouwde met Engeltje Buis, 24 jaar oud, op woensdag 07-08-1867 in Nieuwer-Amstel.
Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Engeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruidegom] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Jan Buis, broer van de bruid, 25 jaar, koetsier en Cornelis Colijn, zwager van de bruid, 35 jaar, tapper, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Engeltje is geboren op vrijdag 16-06-1843 om 05:00 in Nieuwer-Amstel, dochter van Willem Buis en Geertrui van Bodegraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17-06-1843. Bij de geboorteaangifte van Engeltje was de volgende getuige aanwezig: Willem Buis (1814-1890) [vader].
Getuigen zijn Jacob van Balderen, veehouder, 55 jaar en Joannes Leur, brievenbestellen, 38 jaar, beiden wonende te Amstelveen. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Boodegraaven".
Engeltje is overleden op maandag 20-04-1931 om 03:00 in Amsterdam, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22-04-1931.
De aangifte is gedaan door Anton Jacobus Belser, aanspreker, 54 jaar en Jacob Tang, aanspreker, 67 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1901     Haarlemmermeer
Kinderen van Teunis en Engeltje:
1 Maria Koningen, geboren op vrijdag 19-06-1868 in Haarlemmermeer. Volgt 134.
2 Geertruida Koningen, geboren op zondag 24-10-1869 om 11:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25-10-1869. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [oom vaderszijde] en Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [vader].
Het gezin woont in Haarlemmermeer. Het kind Geertruida is in Nieuwer-Amstel geboren. Getuige is ook Simon Petrus van Beek, ambtenaar, 60 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Geertruida is overleden op woensdag 22-12-1869 om 21:00 in Haarlemmermeer, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23-12-1869. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [vader] en Klaas van Klaveren (1842-1905) [zie 58] [aangetrouwde oom vaderszijde].
3 Geertruida Koningen, geboren op zaterdag 14-01-1871 om 17:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16-01-1871. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Nieuwkoop (1833-1914) en Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [vader].
Getuige is ook Petrus Gouweleeuw, arbeider, 28 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
Geertruida is overleden op zondag 29-01-1871 om 03:00 in Haarlemmermeer, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-01-1871. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Nieuwkoop (1833-1914) en Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [vader].
4 Geertruida Koningen, geboren op zaterdag 18-05-1872 in Haarlemmermeer. Volgt 135.
5 Jansje Koningen, geboren op dinsdag 11-08-1874 in Haarlemmermeer. Volgt 136.
6 Jacobus Koningen, geboren op zaterdag 14-08-1875 in Haarlemmermeer. Volgt 137.
7 Willem Koningen, geboren op maandag 23-07-1877 in Haarlemmermeer. Volgt 138.
8 Maria Hendrika Koningen, geboren op maandag 09-02-1880 in Haarlemmermeer. Volgt 139.
9 Geertje Koningen, geboren op woensdag 02-11-1881 in Haarlemmermeer. Volgt 140.
10 Antje Koningen, geboren op zondag 08-04-1883 in Haarlemmermeer. Volgt 141.
11 NN Koningen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 14-02-1885 om 23:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14-02-1885. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Godfried Legel, conciërge, 62 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
12 Hermanus Koningen, geboren op zaterdag 28-08-1886 in Haarlemmermeer. Volgt 142.
58   Aaltje Koningen is geboren op woensdag 25-01-1843 om 23:00 in Aalsmeer dochter van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26-01-1843. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Clauset, gerechtsdienaar, 54 jaar en Jan van Zijverden, zaakwaarnemer, 29 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Aaltje is overleden op zondag 07-04-1935 om 12:00 in Amsterdam, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 08-04-1935. Zij is begraven in Aalsmeer, Oude Begraafplaats Boomkwekerskerkhof.
De aangifte is gedaan door Arend Bernard Heinow, kisenmaker, 48 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
Amsterdam
Aaltje trouwde met Jacobus (Klaas) van Klaveren, 22 jaar oud, op zondag 17-07-1864 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruid], Tobias Koningen (1834-1903) [zie 54] [broer bruid] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruid].
Getuigen is ook Huibert van Klaveren, broer van de bruidegom, 23 jaar, werkman, wonende te Aalsmeer.
Klaas is geboren op maandag 11-04-1842 om 21:00 in Leimuiden, zoon van Klaas van Klaveren en Katharina (Trijntje) de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12-04-1842. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Klaas van Klaveren (1813-1890) [vader].
Getuigen zijn Jacob Dompeling, koopman, 38 jaar en Jacob Guldemond, klerk, 37 jaar, beiden wonende te Leimuiden.
Klaas is overleden op zaterdag 08-07-1905 om 14:00 in Bloemendaal, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-07-1905.
De aangifte is gedaan door Friedrich Carl Christiaan Wilhelm Rahaus, opzichter, 56 jaar en Albertus Kaldenbach, opzichter, 32 jaar, beiden wonende te Bloemendaal. Hij is in Bloemendaal overleden, maar woonde in Amsterdam.
Adressen:
Amsterdam
1864     Aalsmeer
1869     Haarlemmermeer
Beroepen:
Werkman
1869     Landbouwer
Getuige bij:
23-12-1869     overlijdensaangifte Geertruida Koningen (1869-1869) [zie 57,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
01-02-1890     overlijdensaangifte Klaas van Klaveren (1813-1890)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
59   Maria Koningen is geboren op donderdag 18-12-1845 om 13:00 in Aalsmeer dochter van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Getuigen zijn Jan Jongkind, 75 jaar, zonder beroep en Christiaan Lindenaar, bode, 40 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Maria is overleden op woensdag 16-11-1904 om 06:00 in Haarlemmermeer, 58 jaar oud (oorzaak: "Uit de sloot naast het huis nr. 19 wijk OO is het lijk gehaald."). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16-11-1904.
De aangifte is gedaan door Jacob de Graaf, zoon, landbouwer, 33 jaar en Dirk Houtkooper, schoonzoon, landbouwer, 42 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Maria trouwde met Huibert de Graaf, 26 jaar oud, op donderdag 09-11-1865 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Huibert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Koningen (1838-1916) [zie 56] [broer bruid] en Teunis Koningen (1841-1919) [zie 57] [broer bruid].
Getuigen zijn Jacobus de Graaf, bouwman, 28 jaar, wonende te Haarlemmermeer; Martinus de Graaf, bouwman, 23 jaar, wonende te Alkemade; beiden broer van de bruidegom.
Huibert is geboren op dinsdag 19-02-1839 om 22:00 in Alkemade, zoon van Teunis de Graaf en Maartje van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20-02-1839. Bij de geboorteaangifte van Huibert was de volgende getuige aanwezig: Teunis de Graaf (1802-1870) [vader].
Getuigen zijn Floris Raaphorst, klepmaker, 36 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 29 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Huibert is overleden op woensdag 13-02-1895 om 19:00 in Haarlemmermeer, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14-02-1895.
De aangifte is gedaan door Jacob de Graaf, zoon, landbouwer, 23 jaar en Dirk Houtkooper, schoonzoon, landbouwer, 33 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Beroep:
Bouwman
Getuige bij:
07-12-1888     huwelijk Arnoldus Koningen (1852-1922) en Koosje van Vuuren (1861-1923) [zie 60]    [zwager bruidegom]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
60   Arnoldus Koningen is geboren op zondag 16-05-1852 om 19:00 in Aalsmeer zoon van Jacobus Koningen (zie 28) en Maria Geleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18-05-1852. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [vader].
Bij zijn geboorte wordt de achternaam van zijn moeder geschreven als "Gelein". Getuigen zijn Klaas van Zijverden, teelman, 54 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 47 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Arnoldus is overleden op maandag 18-09-1922 om 23:00 in Nieuwer-Amstel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19-09-1922. Hij is begraven in Aalsmeer, Oude Begraafplaats Boomkwekerskerkhof.
De aangifte is gedaan door Nicolaas van Vegten, aanspreker, 33 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel en Wilhelmus Hendrikus Johannes Vilsterman, gemeenteambtenaar, 29 jaar, wonende te Haarlem. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Gelein".
Adres:
1878     Aalsmeer
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
07-09-1885     overlijdensaangifte Maargje Lanser (1852-1885) [zie 60]    [echtgenoot]
20-04-1887     huwelijk Tobias Koningen (1834-1903) en Geertrui Verhulp (1851-1939) [zie 54]    [broer bruidegom]
26-04-1888     huwelijk Willem Nieuwkoop (1860-1923) en Maria Henriette Koningen (1867-1926) [zie 125]    [oom vaderszijde bruid]
03-03-1891     overlijdensaangifte Maria Geleijn (1809-1891) [zie 28]    [zoon]
27-11-1901     huwelijk Pieter den Hartog (1877-1933) en Maria Johanna Koningen (1876-1939) [zie 130]    [oom vaderszijde bruid]
(1) Arnoldus trouwde met Maargje Lanser, 25 jaar oud, op woensdag 11-09-1878 in Haarlemmermeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Arnoldus en Maargje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Koningen (1830-1888) [zie 52] [broer bruidegom] en Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom].
De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Gelein". Getuigen zijn ook Johannes Lanser, landbouwer, 44 jaar, wonende te Aalsmeer en Jacobus Lanser, landbouwer, 42 jaar, wonende te Anna Paulowna, beiden broer van de bruid. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Maargje is geboren op vrijdag 19-11-1852 om 01:00 in Zijpe, dochter van Pieter Lanser en Petronella Johanna Maria Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-11-1852. Bij de geboorteaangifte van Maargje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Lanser (1806-1887) [vader].
Getuigen zijn Willem van Os, gemeentesecretaris, 45 jaar en Piet Voorthuijsen, veldwachter, 46 jaar, beiden wonende aan de Schagerbrug.
Maargje is overleden op zaterdag 05-09-1885 om 20:00 in Aalsmeer, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-09-1885. Bij de overlijdensaangifte van Maargje was de volgende getuige aanwezig: Arnoldus Koningen (1852-1922) [zie 60] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Arie Lanser, broer, landbouwer, 45 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
(2) Arnoldus trouwde met Koosje van Vuuren, 27 jaar oud, op vrijdag 07-12-1888 in Haarlemmermeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Arnoldus en Koosje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Koningen (1836-1922) [zie 55] [broer bruidegom] en Huibert de Graaf (1839-1895) [zie 59] [zwager bruidegom].
Arnoldus is weduwnaar van Maartje Lanser. Getuigen zijn ook Gijsbert Willem van Vuuren, 38 jaar en Hermanus van Vuuren, landbouwer, 32 jaar, beiden broer van de bruid en wonende te Haarlemmermeer.
Koosje is geboren op dinsdag 26-02-1861 om 21:00 in Haarlemmermeer, dochter van Johannis van Vu(u)ren en Geertje van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28-02-1861. Bij de geboorteaangifte van Koosje was de volgende getuige aanwezig: Johannis van Vu(u)ren (1820-1884) [vader].
De naam van haar vader wordt geschreven als "Johannes van Vuuren". Haar moeder komt een maand na haar geboorte te overlijden. Getuigen zijn Anthonius van Bedijk, bouwman, 52 jaar en Johannes Pijnacker, veenman, 43 jaar, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Koosje is overleden op zaterdag 04-08-1923 om 21:30 in Amsterdam, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-08-1923. Zij is begraven in Aalsmeer, Oude Begraafplaats Boomkwekerskerkhof.
Overleden te Amsterdam, maar wonende te Nieuwer-Amstel. De aangifte is gedaan door Nicolaas van Vegten, aanspreker, 34 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel en Willem Frederik Willems, aanspreker, 74 jaar, wonende te Amsterdam.
Adres:
1923     Nieuwer-Amstel
61   Hermanus Koningen is geboren op maandag 16-04-1838 om 20:00 in Aalsmeer zoon van Teunis Koningen (zie 29) en Matje Jongkind. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17-04-1838. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Clauset, 51 jaar, gerechtsdienaar en Jacob van Zijverden, 24 jaar, klerk, beiden wonende te Aalsmeer.
Hermanus is overleden op woensdag 28-02-1900 om 20:30 in Aalsmeer, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 01-03-1900. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1875-1958) [zie 145] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Klaas Pannekoek, zwager, winkelier, 55 jaar, wonende te Aalsmeer.
Beroepen:
1865     Werkman
1866     Schippersknecht
1870     Werkman
1898     Teelman
Getuige bij:
08-08-1865     geboorteaangifte Matje Koningen (1865-1865) [zie 61,1]    [vader]
27-08-1865     overlijdensaangifte Matje Koningen (1865-1865) [zie 61,1]    [vader]
06-09-1866     geboorteaangifte Jan Koningen (1866-1896) [zie 143]    [vader]
20-01-1870     geboorteaangifte Teunis Koningen (1870-1893) [zie 61,3]    [vader]
07-10-1872     geboorteaangifte Aagtje Koningen (1872-1901) [zie 144]    [vader]
18-03-1875     geboorteaangifte Jacobus Koningen (1875-1958) [zie 145]    [vader]
31-07-1877     geboorteaangifte Klaas Koningen (1877-1958) [zie 146]    [vader]
15-12-1881     geboorteaangifte Matje Koningen (1881-1961) [zie 147]    [vader]
08-12-1884     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1884-1961) [zie 148]    [vader]
Hermanus trouwde met Maria Pannekoek, 22 jaar oud, op zondag 16-10-1864 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Jan Pannekoek, broer van de bruid, schippersknecht, 24 jaar; Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 59 jaar; Jan Lindenaar, klompenmaker, 39 jaar; allen wonende te Aalsmeer.
Maria is geboren op zondag 26-12-1841 om 20:00 in Aalsmeer, dochter van Johannes (Jan) Pannekoek en Aagje Bittrie. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-12-1841. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes (Jan) Pannekoek (1817-1878) [vader].
Getuigen zijn Klaas de Vries, bouwman, 35 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 36 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Maria is overleden op dinsdag 13-10-1914 in Aalsmeer, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
1907     Hof van Delft
Kinderen van Hermanus en Maria:
1 Matje Koningen, geboren op dinsdag 08-08-1865 om 16:30 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 08-08-1865. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1838-1900) [zie 61] [vader].
Getuigen zijn Jan Lindenaar, klompenmaker, 51 jaar en Jakob Siets Huizinga, ambtenaar ter secretarie, 31 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Matje is overleden op zaterdag 26-08-1865 om 15:00 in Aalsmeer, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27-08-1865. Bij de overlijdensaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1838-1900) [zie 61] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Jakob Siets Huizinga, ambtenaar te secretarie, 31 jaar, wonende te Aalsmeer.
2 Jan Koningen, geboren op dinsdag 04-09-1866 in Aalsmeer. Volgt 143.
3 Teunis Koningen, geboren op donderdag 20-01-1870 om 06:00 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-01-1870. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1838-1900) [zie 61] [vader].
Getuigen zijn Klaas Vreeken, schippersknecht, 37 jaar en Jan de Vries, bouwman, 29 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Teunis is overleden op vrijdag 30-06-1893 om 13:30 in Aalsmeer, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 01-07-1893.
De aangifte is gedaan door Jan Venema, oom, winkelier, 43 jaar en Jan Pannekoek, oom, koopman, 53 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Teunis bleef ongehuwd.
Beroep:
Werkman
4 Aagtje Koningen, geboren op maandag 07-10-1872 in Aalsmeer. Volgt 144.
5 Jacobus Koningen, geboren op donderdag 18-03-1875 in Aalsmeer. Volgt 145.
6 Klaas Koningen, geboren op zondag 29-07-1877 in Aalsmeer. Volgt 146.
7 Matje Koningen, geboren op donderdag 15-12-1881 in Aalsmeer. Volgt 147.
8 Hermanus Koningen, geboren op maandag 08-12-1884 in Aalsmeer. Volgt 148.
62   Johannis Koningen is geboren op dinsdag 14-05-1839 om 08:00 in Aalsmeer zoon van Teunis Koningen (zie 29) en Matje Jongkind. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14-05-1839. Bij de geboorteaangifte van Johannis was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Conelis Clauset, gerechtsdienaar, 52 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 33 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Johannis is overleden op dinsdag 27-01-1920 om 15:00 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28-01-1920. Bij de overlijdensaangifte van Johannis was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1867-1942) [zie 149] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Wilhelmus Hendricus Johannes Vilsterman, gemeenteambtenaar, 27 jaar, wonende te Haarlem.
Beroepen:
1864     Werkman
1866     Veenwerker
1867     Werkman
1872     Veenwerker
1885     Arbeider
1890     Veenwerker
1895     Werkman
Getuige bij:
16-10-1864     huwelijk Hermanus Koningen (1838-1900) en Maria Pannekoek (1841-1914) [zie 61]    [broer bruidegom]
15-03-1867     geboorteaangifte Teunis Koningen (1867-1942) [zie 149]    [vader]
02-09-1868     geboorteaangifte Leuntje Koningen (1868-1955) [zie 150]    [vader]
14-09-1870     geboorteaangifte Lambertus Koningen (1870-1871) [zie 62,3]    [vader]
29-08-1871     overlijdensaangifte Lambertus Koningen (1870-1871) [zie 62,3]    [vader]
11-11-1872     geboorteaangifte Mattje Koningen (1872-1913) [zie 151]    [vader]
07-12-1874     geboorteaangifte Lambertus Koningen (1874-1966) [zie 152]    [vader]
29-08-1876     geboorteaangifte Jacobus Koningen (1876-1958) [zie 153]    [vader]
28-06-1879     geboorteaangifte Johannes Koningen (1879-1962) [zie 154]    [vader]
26-08-1885     geboorteaangifte Cornelis Koningen (1885-1959) [zie 155]    [vader]
11-07-1890     overlijdensaangifte Antonie van den Berg (1841-1890) [zie 64]    [broer echtgenote]
15-02-1892     overlijdensaangifte Leuntje Tijsterman (1812-1898)    [schoonzoon]
18-02-1895     overlijdensaangifte Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29]    [zoon]
Johannis trouwde met Jaapje de Rooi, 24 jaar oud, op woensdag 04-04-1866 in Nieuwer-Amstel.
In zijn huwelijksakte wordt als zijn geboorteplaats vermeld Ouder-Amstel. Getuigen zijn Hendrik van Elven, veehouder, 49 jaar; Rijk Lambert Stam, veldwachter, 59 jaar; Sijben Zevenster, veldwachter, 51 jaar; Simon Petrus van Beek, ambtenaar, 56 jaar; allen wonende te Nieuwer-Amstel. De bruid en haar ouders hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Jaapje is geboren op zondag 12-09-1841 om 14:00 in Uithoorn, dochter van Lammert de Rooij en Leuntje Tijsterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14-09-1841. Bij de geboorteaangifte van Jaapje was de volgende getuige aanwezig: Lammert de Rooij (1812-1882) [vader].
De naam van haar vader wordt geschreven als "Rooi". Getuigen zijn Cornelis Traa, 48 jaar, kleermaker en Pieter Rijnsburger, arbeider, 34 jaar, beiden wonende te Uithoorn. De aangifte is door de vader niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Jaapje is overleden op vrijdag 22-09-1916 om 07:00 in Nieuwer-Amstel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-09-1916. Bij de overlijdensaangifte van Jaapje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1867-1942) [zie 149] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Pieter Klaver, conciërge, 65 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Kinderen van Johannis en Jaapje:
1 Teunis Koningen, geboren op donderdag 14-03-1867 in Nieuwer-Amstel. Volgt 149.
2 Leuntje Koningen, geboren op dinsdag 01-09-1868 in Nieuwer-Amstel. Volgt 150.
3 Lambertus Koningen, geboren op maandag 12-09-1870 om 18:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-09-1870. Bij de geboorteaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62] [vader].
De voornaam van zijn vader wordt geschreven als "Johannes". Getuigen zijn Dirk van den Hurk, zonder beroep, 62 jaar en Dirk Grandeman, schoenmaker, 57 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. Getuige van den Hurk heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Lambertus is overleden op maandag 28-08-1871 om 20:00 in Nieuwer-Amstel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29-08-1871. Bij de overlijdensaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Hannes Stolk, veenwerker, 45 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
4 Mattje Koningen, geboren op zaterdag 09-11-1872 in Nieuwer-Amstel. Volgt 151.
5 Lambertus Koningen, geboren op zaterdag 05-12-1874 in Nieuwer-Amstel. Volgt 152.
6 Jacobus Koningen, geboren op maandag 28-08-1876 in Nieuwer-Amstel. Volgt 153.
7 Johannes Koningen, geboren op vrijdag 27-06-1879 in Nieuwer-Amstel. Volgt 154.
8 Cornelis Koningen, geboren op dinsdag 25-08-1885 in Nieuwer-Amstel. Volgt 155.
Bij zijn geboorte wordt zijn voornaam geschreven als "Johannis". Gedurende zijn leven wordt zijn voornaam steeds geschreven als "Johannes".
63   Jannetje Koningen is geboren op vrijdag 05-03-1841 om 09:00 in Aalsmeer dochter van Teunis Koningen (zie 29) en Matje Jongkind. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 05-03-1841. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Jan Been, werkman, 30 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 35 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jannetje is overleden op woensdag 21-12-1927 om 20:45 in Nieuwer-Amstel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-12-1927.
De aangifte is gedaan door Teunis Stolk, zoon, fabrieksarbeider, 62 jaar en Jan Job van Westen, gemeenteambtenaar, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jannetje trouwde met Arie Stolk, 25 jaar oud, op woensdag 23-03-1859 in Nieuwer-Amstel.
Getuigen zijn Pieter Huffmeijer, beambte, 42 jaar; Rijk Lambert Ham, veldwachter, 51 jaar; Sijbren Zevenster, veldwachter, 44 jaar; Klaas Middelkoop, rijksveldwachter, 37 jaar; allen wonende te Nieuwer-Amstel. De bruidegom, de bruid en de ouders van de bruidegom hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Arie is geboren op maandag 08-07-1833 om 16:00 in Waverveen, zoon van Claas / Klaas Stolk en Dirkje Vet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 09-07-1833. Bij de geboorteaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Claas / Klaas Stolk (1804-1873) [vader].
Getuigen zijn Barend Houtkamp, 37 jaar, werkman en Arie van Vliet, 43 jaar, werkman, beiden wonende te Waverveen. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Arie is overleden op woensdag 19-12-1906 om 02:45 in Nieuwer-Amstel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-12-1906.
De aangifte is gedaan door Teunis Stolk, zoon, koopman, 41 jaar, wonende te Amsterdam en Jacob Stolk, zoon, veenwerker, 30 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Beroep:
1859     Werkman
Getuige bij:
15-03-1867     geboorteaangifte Teunis Koningen (1867-1942) [zie 149]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
05-07-1873     overlijdensaangifte Claas / Klaas Stolk (1804-1873)    [zoon]
kinderen niet vermeld. Vrouweljike tak.
64   Neeltje Koningen is geboren op maandag 11-01-1847 om 17:00 in Aalsmeer dochter van Teunis Koningen (zie 29) en Matje Jongkind. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13-01-1847. Bij de geboorteaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Koningen (1808-1895) [zie 29] [vader].
Getuigen zijn Jan Jongkind, zonder beroep, 76 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 41 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Neeltje is overleden op vrijdag 23-11-1928 om 16:00 in Nieuwer-Amstel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-11-1928.
De aangifte is gedaan door Nicolaas van Vegten, aanspreker, 40 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel en Jan Jacob van Westen, gemeenteambtenaar, 41 jaar, wonende te Amsterdam.
Neeltje trouwde met Antonie van den Berg, 28 jaar oud, op woensdag 16-03-1870 in Nieuwer-Amstel.
Getuigen zijn Dirk Grandeman, 58 jaar, schoenmaker; Evert Dries, 37 jaar, veehouder; Cornelis Delsen, 42 jaar, metselaar; Johan Jacob Meeder, 29 jaar, werkman; allen wonende te Uithoorn. De akte is door de bruidegom niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Antonie is geboren op zondag 21-03-1841 om 01:00 in Uithoorn, zoon van Jacob van den Berg en Jannetje van Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22-03-1841. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Jacob van den Berg (1802-1841) [vader].
Getuigen zijn Pieter Rijnsburger, arbeider, 33 jaar en Teunis Vermeulen, tuinman, 42 jaar, beiden wonende te Uithoorn.
Antonie is overleden op donderdag 10-07-1890 om 09:00 in Nieuwer-Amstel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-07-1890. Bij de overlijdensaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Johannis Koningen (1839-1920) [zie 62] [broer echtgenote].
De aangifte is ook gedaan door Arend Groen, zonder beroep, 46 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Beroep:
Veenwerker
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
65   Jannetje Koningen is geboren op donderdag 11-11-1841 in Aalsmeer dochter van Hermanus Koningen (zie 32) en Cornelia van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12-11-1841. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 66 jaar en Jacob van Zijverden, zaakwaarnemer, 28 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Jannetje is overleden op zondag 11-07-1869 om 22:00 in Haarlemmermeer, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12-07-1869. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jan Verbeek (1837-1909) [zie 65] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Adrianus Noordam, landbouweer, 30 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
Jannetje trouwde met Jan Verbeek, 25 jaar oud, op zondag 17-08-1862 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Koningen (1804-1867) [zie 28] [oom vaderszijde bruid].
Getuigen zijn ook Jan Been, oom van de bruid, werkman, 51 jaar; Willem van Dam, werkman, 24 jaar; Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 57 jaar; allen wonende te Aalsmeer. De bruidegom hertrouwt in 1870 met Geertje Lubberden.
Jan is geboren op woensdag 04-01-1837 om 10:00 in Andel, zoon van Cornelis Verbeek en Anneke Roza. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 05-01-1837. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Verbeek (1810-1875) [vader].
Getuigen zijn Jacob van Ginkel, tuinman, 59 jaar en Jan Roza, koopman, 57 jaar, beiden wonende te Andel.
Jan trouwde later op donderdag 21-04-1870 in Aalsmeer met Geertje Lubberden (1841-1875).

Jan is overleden op maandag 02-08-1909 om 15:00 in Aalsmeer, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 03-08-1909.
De aangifte is gedaan door Hermanus Verbeek, zoon, tuinman, 40 jaar en Willem Wegman, koster, 43 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Adressen:
1870     Haarlemmermeer
1889     Aalsmeer
Beroepen:
Tuinman
1862     Werkman
1889     Teelman
Getuige bij:
12-07-1869     overlijdensaangifte Jannetje Koningen (1841-1869) [zie 65]    [echtgenoot]
20-03-1875     overlijdensaangifte Geertje Lubberden (1841-1875)    [echtgenoot]
15-06-1875     overlijdensaangifte Cornelis Verbeek (1810-1875)    [zoon]
26-08-1889     overlijdensaangifte Anneke Roza (1812-1889)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
66   Hermanus Koningen is geboren op maandag 12-08-1844 om 01:30 in Aalsmeer zoon van Hermanus Koningen (zie 32) en Cornelia van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12-08-1844. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Jan Jongkind, zonder beroep, 72 jaar en Christiaan Lindenaar, bode, 39 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Hermanus is overleden op zaterdag 05-04-1924 om 09:00 in Haarlemmermeer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-04-1924.
De aangifte is gedaan door Theodorus Roelof van Gameren, 63 jaar, schoenmaker en Dirk Langereis, 65 jaar, portier, beiden wonende te Haarlemmermeer.
Adressen:
1870     Nieuwer-Amstel
1894     Haarlemmermeer
Beroepen:
Vervener
1871     Werkman
1873     Schipper
1882     Werkman
1894     Veenman
1912     Landbouwer
Getuige bij:
09-10-1871     geboorteaangifte Cornelia Koningen (1871-1878) [zie 66,1]    [vader]
29-06-1873     huwelijk Willem van Vegten (1846-1912) en Marijtje Koningen (1852-1894) [zie 68]    [broer bruid]
17-11-1873     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1873-1948) [zie 156]    [vader]
19-07-1876     geboorteaangifte Clasina Koningen (1876-1960) [zie 157]    [vader]
03-01-1878     overlijdensaangifte Cornelia Koningen (1871-1878) [zie 66,1]    [vader]
18-04-1878     geboorteaangifte Cornelia Koningen (1878-1913) [zie 158]    [vader]
13-12-1882     geboorteaangifte Immetje Koningen (1882-1965) [zie 159]    [vader]
11-10-1900     overlijdensaangifte Cornelia van Leeuwen (1818-1900) [zie 32]    [zoon]
11-04-1912     huwelijk Jan van der Maarl (1868-1941) en Clasina Koningen (1876-1960) [zie 157]    [vader bruid]
Hermanus trouwde met Immetje Bol, 19 jaar oud, op zondag 02-10-1870 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hermanus en Immetje waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Spaargaren (1821-1884) [stiefvader bruidegom] en Jacobus Koningen (1844-1871) [zie 29,5] [neef vaderszijde bruidegom].
Bij het huwelijk is Immetje 21 jaar, minderjarig en haar beide ouders zijn overlijden. Als voogd wordt vermeld Dirk Jongkind en als toeziend voogd Jacob Bol, beiden teelman en wonende te Aalsmeer. Getuigen zijn ook Jan Neus, werkman, 55 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel; Jacob spaargaren, werkman, 26 jaar. De bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Immetje is geboren op woensdag 18-12-1850 om 06:30 in Aalsmeer, dochter van Klaas Bol en Immetje Jongkind. Van de geboorte is aangifte gedaan. Bij de geboorteaangifte van Immetje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Bol (1811-1853) [vader].
Getuigen zijn Jan Jongkind, teelman, 29 jaar en Hindrik Lodewijk Robart, gerechtsdienaar, 40 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Immetje is overleden op woensdag 08-10-1919 om 12:00 in Haarlemmermeer, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 09-10-1919. Bij de overlijdensaangifte van Immetje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Maarl (1868-1941) [zie 157] [schoonzoon].
De aangifte is ook gedaan door Dirk Langereis, 61 jaar, portier, wonende te Haarlemmermeer.
Adres:
1894     Haarlemmermeer
Kinderen van Hermanus en Immetje:
1 Cornelia Koningen, geboren op zaterdag 07-10-1871 om 13:00 in Nieuwer-Amstel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 09-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1844-1924) [zie 66] [vader].
Getuigen zijn ook Jan Apon, werkman, 59 jaar en Dirk Grandeman, schoenmaker, 59 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel.
Cornelia is overleden op woensdag 02-01-1878 om 03:00 in Nieuwer-Amstel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 03-01-1878. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1844-1924) [zie 66] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Willem Vegten, schepenjager, 42 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
2 Jannetje Koningen, geboren op zaterdag 15-11-1873 in Nieuwer-Amstel. Volgt 156.
3 Clasina Koningen, geboren op woensdag 19-07-1876 in Nieuwer-Amstel. Volgt 157.
4 Cornelia Koningen, geboren op dinsdag 16-04-1878 in Nieuwer-Amstel. Volgt 158.
5 Immetje Koningen, geboren op dinsdag 12-12-1882 in Haarlemmermeer. Volgt 159.
67   Kornelis Koningen is geboren op vrijdag 23-01-1846 om 05:00 in Aalsmeer zoon van Hermanus Koningen (zie 32) en Cornelia van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23-01-1846. Bij de geboorteaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Jongkind (1808-1874) [zie 31] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuige is ook Christiaan Lindenaar, bode, 40 jaar, wonende te Aalsmeer.
Kornelis is overleden op maandag 06-03-1916 om 06:00 in Haarlemmermeer, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 09-03-1916.
Wonende in Haarlemmermeer, maar overleden in Amsterdam. De aangifte is gedaan door Frans Streep, aanspreker, 39 jaar en Hendrik Cornelis Vastenhoudt, aanspreker, 69 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1871     Haarlemmermeer
Beroepen:
Vervener
1871     Arbeider
1872     Werkman
1872     Arbeider
1900     Verveender
1909     Landbouwer
1916     Veender
Getuige bij:
23-02-1872     overlijdensaangifte Jacob Koningen (1849-1872) [zie 32,5]    [broer]
15-08-1872     geboorteaangifte Hermanus Koningen (1872-1906) [zie 160]    [vader]
22-09-1874     geboorteaangifte Hendrikus Cornelis Koningen (1874-1937) [zie 161]    [vader]
29-11-1874     geboorteaangifte Johanna Koningen (1878-1961) [zie 163]    [vader]
07-09-1876     geboorteaangifte Cornelia Koningen (1876-1956) [zie 162]    [vader]
25-11-1880     geboorteaangifte Jannetje Koningen (1880-1962) [zie 164]    [vader]
07-08-1882     overlijdensaangifte Johanna van Leeuwen (1810-1882)    [schoonzoon]
09-01-1883     geboorteaangifte Marijtje Koningen (1883-1960) [zie 165]    [vader]
08-01-1886     geboorteaangifte Pieternella Koningen (1886-1949) [zie 166]    [vader]
27-05-1890     geboorteaangifte Jacob Koningen (1890-1941) [zie 167]    [vader]
11-10-1900     overlijdensaangifte Cornelia van Leeuwen (1818-1900) [zie 32]    [zoon]
Kornelis trouwde met Hendrika Elisabeth Verhoeve, 21 jaar oud, op vrijdag 17-11-1871 in Sloten (NH).
Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Petrus Spaargaren (1821-1884) [stiefvader bruidegom].
Getuigen zijn ook Matthijs Adrianus van der Rijst, veldwachter, 34 jaar; Jacob Vlaanderen, 32 jaar, schilder; Dirk Kroon, arbeider, 31 jaar; allen wonende te Sloten (NH). De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Hendrika is geboren op donderdag 27-12-1849 om 11:30 in Zijpe, dochter van Hendrikus Cornelis Verhoeve en Johanna van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29-12-1849.
De aangifte is gedaan door Pieter Cornelis Kiel, plattelandsheelmeester, 38 jaar, wonende te Anna Paulownapolder. De vader was door ziekte verhinderd zelf aangifte te doen. Getuigen zijn Jan Swarthof, veldwachter, 58 jaar, wonende te St Maartensbrug en Pieter Voorthuijsen, veldwachter, 33 jaar, wonende te Schagerbrug.
Hendrika is overleden op zondag 02-05-1920 om 13:30 in Haarlemmermeer, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-05-1920.
De aangifte is gedaan door Frederik Dirk Alink, 45 jaar, aanspreker, wonende te Sloten (NH) en Dirk Langereis, 61 jaar, portier, wonende te Haarlemmermeer.
Adres:
1901     Haarlemmermeer
Beroep:
1871     Dienstbode
Kinderen van Kornelis en Hendrika:
1 Hermanus Koningen, geboren op woensdag 14-08-1872 in Haarlemmermeer. Volgt 160.
2 Hendrikus Cornelis Koningen, geboren op dinsdag 22-09-1874 in Haarlemmermeer. Volgt 161.
3 Cornelia Koningen, geboren op donderdag 07-09-1876 in Haarlemmermeer. Volgt 162.
4 Johanna Koningen, geboren op donderdag 28-11-1878 in Haarlemmermeer. Volgt 163.
5 Jannetje Koningen, geboren op woensdag 24-11-1880 in Haarlemmermeer. Volgt 164.
6 Marijtje Koningen, geboren op maandag 08-01-1883 in Haarlemmermeer. Volgt 165.
7 Pieternella Koningen, geboren op donderdag 07-01-1886 in Haarlemmermeer. Volgt 166.
8 Jacob Koningen, geboren op dinsdag 27-05-1890 in Haarlemmermeer. Volgt 167.
68   Marijtje Koningen is geboren op maandag 24-05-1852 om 01:00 in Aalsmeer dochter van Hermanus Koningen (zie 32) en Cornelia van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24-05-1852. Bij de geboorteaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, bode, 47 jaar en Jan Lindenaar, klompenmaker, 27 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Marijtje is overleden op zaterdag 20-01-1894 om 15:00 in Abcoude-Proostdij, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-01-1894. Bij de overlijdensaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Willem van Vegten (1846-1912) [zie 68] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis Boekweit, 54 jaar, veehouder, wonende te Abcoude-Proostdij.
Marijtje trouwde met Willem van Vegten, 26 jaar oud, op zondag 29-06-1873 in Aalsmeer.
Bij het burgerlijk huwelijk van Marijtje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Spaargaren (1821-1884) [stiefvader bruid] en Hermanus Koningen (1844-1924) [zie 66] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Jacob Spaargaren, stiefbroer van de bruid, werkman, 29 jaar, wonende te Aalsmeer en Abel spaargaren, stiefbroer van de bruid, werkman, 27 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Willem is geboren op woensdag 09-09-1846 om 01:00 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter van Vegten en Neeltje van ’t Kruijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11-09-1846. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Pieter van Vegten (1808-1876) [vader].
Getuigen zijn Willem van Thol, scheepsjager, 57 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel en Abraham Willem Schoon, geëmployeerde, 28 jaar, wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Willem is overleden op zondag 04-02-1912 om 13:30 in Nieuwer-Amstel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-02-1912. Hij is begraven op donderdag 08-02-1912 in Amsterdam, Zorgvliet.
De aangifte is gedaan door Krijn Wagenaar, werkman, 26 jaar, wonende te Ouder-Amstel en Nicolaas van Vegten, broer, werkman, 62 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel.
Beroepen:
1873     Scheepsjager
1912     Visser
Getuige bij:
11-04-1876     overlijdensaangifte Pieter van Vegten (1808-1876)    [zoon]
22-01-1894     overlijdensaangifte Marijtje Koningen (1852-1894) [zie 68]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak. Zij is in het kraambed overleden.
69   Klaasje Koningen is geboren op vrijdag 15-04-1859 om 20:30 in Aalsmeer dochter van Hermanus Koningen (zie 32) en Cornelia van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16-04-1859. Bij de geboorteaangifte van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Koningen (1813-1861) [zie 32] [vader].
Getuigen zijn Christiaan Lindenaar, gemeentebode, 53 jaar en Arie de Blom, gemeentesecretaris, 33 jaar, beiden wonende te Aalsmeer.
Klaasje is overleden op dinsdag 25-03-1924 om 13:30 in Nieuwer-Amstel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26-03-1924.
De aangifte is gedaan door Petrus van Verseveld, zoon, landarbeider, 31 jaar en Maarten Johannes Spaargaren, gemeentearbeider, 37 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De aangifte is door de zoon niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Klaasje trouwde met Johannes Jan van Verseveld, 25 jaar oud, op vrijdag 28-02-1879 in Haarlemmermeer.
Getuigen zijn Pieter Spaargaren, stiefvader van de bruid, werkman, 58 jaar, wonende te Aalsmeer; Jan Poortier, schilder, 57 jaar; Jan Eggink, ambtenaar, 35 jaar; Johannes Godfried Legel, conciërge, 56 jaar; allen wonende te Haarlemmermeer. De bruidegom en de moeder van de bruidegom hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Johannes is geboren op maandag 18-07-1853 om 09:00 in Ingen (Lienden), zoon van Benjamin van Verseveld en Pietronella van Amerongen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-07-1853. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Benjamin van Verseveld (1827-1859) [vader].
Getuigen zijn Peter van Merkestein, smid, 29 jaar en Arnoldus Knuivert, bakkersknecht, beiden wonende te Lienden.
Johannes is overleden op zaterdag 03-04-1920 om 07:00 in Nieuwer-Amstel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 03-04-1920.
De aangifte is gedaan door Piet van Verseveld, zoon, boerenarbeider, 26 jaar en Klaas Boon, conciërge, 50 jaar, beiden wonende te Nieuwer-Amstel. De akte is door de zoon niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Beroep:
1879     Arbeider
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
70   Jansje de Koning is geboren op zaterdag 10-04-1841 om 06:00 in Vinkeveen en Waverveen dochter van Jacob Koning (zie 33) en Willemijntje (Willempje) Zoetbrood. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12-04-1841. Bij de geboorteaangifte van Jansje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Grandeman (1811-1846) [zie 34] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jacob Koning (1812-1853) [zie 33] [vader].
De naam van haar vader wordt geschreven als "de Koning". Hierdoor heeft zij officieel de achternaam "de Koning" gekregen. Getuige is ook Hendrik van Doorn, 29 jaar, deurwaarder, wonende te Vinkeveen en Waverveen.
Jansje is overleden op vrijdag 07-10-1910 om 03:00 in Wilnis, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 07-10-1910. Bij de overlijdensaangifte van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Wouter Schaaphuijsen (1832-1919) [zie 70] [echtgenoot].
De aangifte is ook gedaan door Dirk Bluemink, 27 jaar, scheepmaker, wonende te Wilnis.
Jansje trouwde met Wouter Schaaphuijsen, 40 jaar oud, op vrijdag 24-05-1872 in Vinkeveen en Waverveen.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jansje en Wouter was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1845-1900) [zie 72] [broer bruid].
In de huwelijksakte wordt over zijn naam geschreven: "Schaaphuijsen (of Schaaphuizen)". Hij is weduwnaar van Antje Boetekees. Getuigen zijn ook Hendrik Graveel, 71 jaar, hoofdonderwijzer; Cornelis Stolwijk, 47 jaar, kastelein; Gerardus Jacobus Kruijf, 53 jaar, veldwachter; allen wonende te Vinkeveen. De voornaam van haar broer wordt geschreven als "Petrus". De aangifte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Wouter is geboren op dinsdag 27-03-1832 om 23:00 in Oudhuizen, zoon van Hendrik Schaaphuijsen en Johanna Schaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28-03-1832. Bij de geboorteaangifte van Wouter was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Schaaphuijsen (1781-1858) [vader].
De naam van zijn vader wordt geschreven als "Schaaphuijsen". Getuigen zijn Maarten Haring, 47 jaar, veldwachter en Jan Venecourt, 55 jaar, klompenmaker, beiden wonende te Oudhuizen.
Wouter is weduwnaar van Anna (Antje) Boetekees (1827-1871), met wie hij trouwde op vrijdag 26-01-1855 in Oudhuizen.

Wouter is overleden op maandag 29-12-1919 om 14:00 in Wilnis, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30-12-1919.
De aangifte is gedaan door Hendrik Schaaphuizen, zoon, 63 jaar, scheepmaker en Cornelis Johannes Bode, 33 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Wilnis. Zijn naam wordt geschreven als "Schaaphuizen".
Verschillende schrijfwijze van de achternaam: "Schaaphuijsen of Schaaphuizen". Tijdens zijn leven bij geboorten, huwelijken en overlijden van zijn kinderen wordt zijn achternaam steeds geschreven als "Schaaphuizen".
Beroepen:
1855     Schipper
1872     Werkman
Getuige bij:
07-10-1910     overlijdensaangifte Jansje de Koning (1841-1910) [zie 70]    [echtgenoot]
71   Niesje de Koning is geboren op woensdag 29-03-1843 om 17:00 in Vinkeveen en Waverveen dochter van Jacob Koning (zie 33) en Willemijntje (Willempje) Zoetbrood. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30-03-1843. Bij de geboorteaangifte van Niesje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1812-1853) [zie 33] [vader].
Bij haar geboorte wordt de naam van haar vader geschreven als "Jacob de Koning", waardoor zij de achternaam "de Koning" heeft. De vader ondertekent de akte ook met "de Koning". De naam van haar moeder wordt geschreven als "Zoetbroot". Getuigen zijn Jacob Smit, 66 jaar, gerechtsbode en Jan Hendrik Kabbes, 37 jaar, veen man, beiden wonende te Vinkeveen.
Niesje is overleden op zondag 13-08-1905 om 21:30 in Wilnis, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14-08-1905. Bij de overlijdensaangifte van Niesje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Lagerburg (1850-1923) [zie 71] [echtgenoot].
de aangifte is ook gedaan door Pieter Kostman, 42 jaar, metselaar, wonende te Wilnis. De naam van haar moeder wordt geschreven als "Zoetbroot".
Beroep:
1885     Winkelierster
Niesje trouwde met Teunis Lagerburg, 34 jaar oud, op vrijdag 16-10-1885 in Vinkeveen en Waverveen.
Getuigen zijn Hendricus Theodorus Johannes Sietz, hoofdonderwijzer, 48 jaar; Gerardus Jacobus Kruijf, 66 jaar, veldwachter; Cornelis Stolwijk, 63 jaar, koffiehuishouder; Cornelis van den Toorn, 47 jaar, koffiehuishouder; allen wonende te Vinkeveen. De naam van de moeder van de bruid wordt geschreven als "Zoetbroot".
Teunis is geboren op zondag 24-11-1850 om 12:00 in Vinkeveen, zoon van Teunis Lagerburg en Neeltje Burger. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25-11-1850. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Teunis Lagerburg (1811-1858) [vader].
Getuigen zijn Martinus Versteeg, 26 jaar, veehouder en Krijn van Zwieten, 26 jaar, arbeider, beiden wonende te Vinkeveen.
Teunis is overleden op woensdag 21-03-1923 om 09:30 in Uithoorn, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-03-1923.
De aangifte is gedaan door Hendrik Oussoren, fabrieksarbeider, 49 jaar en Simon Schellingerhout, melkslijter, 42 jaar, beiden wonende te Uithoorn.
Adres:
1885     Wilnis
Beroepen:
1885     Arbeider
1887     Winkelier
1905     Werkman
Getuige bij:
13-01-1887     overlijdensaangifte Willempje Zoetbrood (1808-1887) [zie 33]    [schoonzoon]
14-08-1905     overlijdensaangifte Niesje de Koning (1843-1905) [zie 71]    [echtgenoot]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
72   Pieter de Koning is geboren op zaterdag 24-05-1845 om 17:00 in Vinkeveen en Waverveen zoon van Jacob Koning (zie 33) en Willemijntje (Willempje) Zoetbrood. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26-05-1845. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1812-1853) [zie 33] [vader].
Bij de geboorte wordt de naam van de vader geschreven als "Jakob de Koning". hij ondertekent de acte met "Jakob de Koning". Hierdoor heeft Pieter de achternaam van "de Koning". De naam van de moeder wordt geschreven als "Wimpje Zoetbroot". Getuigen zijn David Kruishaar, 36 jaar, kleermaker en Gerrit Sanetto, 50 jaar, arbeider, beiden wonende te Vinkeveen en Waverveen.
Pieter is overleden op vrijdag 16-02-1900 om 03:00 in Westbroek, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16-02-1900.
De aangifte is gedaan door Gijsbertus van den Boogaard, stiefzoon, 31 jaar, arbeider, wonende te Westbroek en Wouter van Ee, 49 jaar, veldwachter, wonende te Achttienhoven. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Wimpje Zoetbroot".
Adressen:
1877     Arbeider
1877     Vinkeveen en Waverveen
1881     Westbroek
Beroep:
1881     Veehouder
Getuige bij:
24-05-1872     huwelijk Wouter Schaaphuijsen (1832-1919) en Jansje de Koning (1841-1910) [zie 70]    [broer bruid]
29-07-1881     geboorteaangifte Jacob de Koning (1881-1881) [zie 72,1]    [vader]
12-08-1881     overlijdensaangifte Jacob de Koning (1881-1881) [zie 72,1]    [vader]
13-01-1887     overlijdensaangifte Willempje Zoetbrood (1808-1887) [zie 33]    [zoon]
Pieter trouwde met Wilhelmina Versteegh, 39 jaar oud, op vrijdag 23-11-1877 in Westbroek.
De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Wimpje Zoetbroot". Wilhelmina Versteegh is weduwe van Joannes van den Bogard. Getuigen zijn Pieter Versteegh, broer van de bruid, 42 jaar, veehouder; Jan Hensbergen, 41 jaar, arbeider; Mattheus Flemming, 25 jaar, arbeider; allen wonende te Westbroek; Arie Steensbergen, 41 jaar, veldwachter, wonende te Achttienhoven. De bruidegom en de bruid en de tweede getuige hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Wilhelmina is geboren op donderdag 21-12-1837 om 19:00 in Westbroek, dochter van Adam Versteegh en IJda van Meeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22-12-1837. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Adam Versteegh (1812-1881) [vader].
Getuigen zijn Jan van Zijl, werkman, 61 jaar en Jacobus Klarenbeek, werkman 27 jaar, beiden wonende te Westbroek. De beide getuigen hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Wilhelmina is overleden op vrijdag 30-06-1911 om 00:30 in Maarsseveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30-06-1911.
De aangifte is gedaan door Jan Verhoef, werkman, 49 jaar, wonende te Maarsseveen en Anthonius Johannes Middelweerd, kleermaker, 33 jaar, beiden wonende te Maarssen. De naam van har echtgenoot wordt geschreven als "Petrus de Koning".
Adres:
1887     Westbroek
Beroep:
1877     Veehoudster
Kind van Pieter en Wilhelmina:
1 Jacob de Koning, geboren op woensdag 27-07-1881 om 01:30 in Westbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29-07-1881. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1845-1900) [zie 72] [vader].
Getuigen zijn Cornelis de Leeuw, 26 jaar, veehouder, wonende te Achttienhoven en Hermanus de Haan, 43 jaar, brievengaarder, wonende te Westbroek.
Jacob is overleden op vrijdag 12-08-1881 om 06:00 in Westbroek, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12-08-1881. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1845-1900) [zie 72] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Cornelis de Leeuw, 26 jaar, veehouder, wonende te Achttienhoven.
73   Tijmentje de Koning is geboren op woensdag 24-09-1856 om 22:00 in Loosdrecht dochter van Dirk Koning (zie 35) en Elisabeth Strijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25-09-1856. Bij de geboorteaangifte van Tijmentje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [vader].
De naam van de vader wordt geschreven als "Dirk de Koning". Hierdoor heeft Tijmentje de achternaam "de Koning". Getuigen zijn Lucas Meer, 25 jaar, broodbakker en Jan Barend, 28 jaar, landbouwer, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Tijmentje is overleden op vrijdag 22-02-1935 om 07:00 in Loosdrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-02-1935.
De aangifte is gedaan door Isaäc Marinus, zoon, 36 jaar, tuinman, wonede te Loosdrecht.
Beroep:
1877     Dienstbode
Tijmentje trouwde met Jan Johannes Marinus, 24 jaar oud, op donderdag 17-05-1877 in Loosdrecht.
De naam van haar vader wordt geschreven als "Dirk de Koning". Getuigen zijn Johannes Vlug, 50 jaar, schippersknecht; Jacob van Altena, 38 jaar, landbouwer; Jan van Til, 32 jaar, veldwachter; allen wonende te Loosdrecht en Cornelis Verkerk, 50 jaar, koetsier, wonende te Loenen. De akte is alleen ondertekend door de moeder van de bruidegom en de vier getuigen. De overigen, de bruidegom, de bruid en de hun ouders, hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Jan is geboren op vrijdag 10-09-1852 om 21:00 in Loenen, zoon van Isaak Marinus en Pietertje Timmerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11-09-1852. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Isaak Marinus (1821-1861) [vader].
Getuigen zijn Jan Magen, 49 jaar, zonder beroep, wonende te Loosdrecht en Adrianus Stille, 43 jaar, veldwachter, wonende te Loenen.
Jan is overleden op dinsdag 28-01-1908 om 21:00 in Loosdrecht, 55 jaar oud (oorzaak: Gevonden in het water; verdronken.). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-01-1908.
De aangifte is gedaan door Pieter Marinus, zoon, 29 jaar, tuinman en Dirk Marinus, zoon, 22 jaar, fabrieksarbeider, beiden wonende te Loosdrecht.
Beroepen:
1877     Werkman
1908     Zonder beroep
Getuige bij:
09-01-1905     overlijdensaangifte Pietertje Timmerman (1827-1905)    [zoon]
74   Matje de Koning is geboren op zondag 29-05-1859 om 21:30 in Mijdrecht dochter van Dirk Koning (zie 35) en Elisabeth Strijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31-05-1859. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [vader].
Bij haar aangifte wordt de naam van haar vader geschreven als "de Koning". Hierdoor heeft zij de familienaam "de Koning". Getuigen zijn Johannes Veerhuis, 44 jaar, scheepmaker en Karel Karels Suister, 58 jaar, veldwachter, beiden wonende te Mijdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Matje is overleden op zondag 08-07-1934 om 02:00 in Amsterdam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 09-07-1934.
De aangifte is gedaan door Willem Braun, boekhouder, 27 jaar en Antonie Korf, aanspreker, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam. In de overlijdensakte wordt de naam van haar vader schreven als "de Koning".
Adressen:
12-1882     Jacob van Lennepstraat 2A, Amsterdam
11-1884     Bilderdijkkade 91, Amsterdam
10-1885     Jacob van Campenstraat 58, Amsterdam
03-1887     Jacob van Campenstraat 58, Amsterdam
1920     Amsterdam
Beroep:
1892     Dienstbode
Matje trouwde met Theodorus Johannes Breuring, 28 jaar oud, op donderdag 12-05-1892 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Matje en Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Jeremias de Koning (1862-1936) [zie 75] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Johannes Breuring, broer van de bruidgeom, slachter, 26 jaar; Johan Richard Jacobus Volkers, onderwijzer, 27 jaar; Stephanus Levie, werkman, 30 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Theodorus is geboren op zaterdag 13-02-1864 om 09:30 in Amsterdam, zoon van Johannes Breuring en Maria Buddenborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-02-1864. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Breuring (1822-1895) [vader].
Getuigen zijn Johannes Gijsbertus Kalwij, bediende, 40 jaar en Wilhelmus Joseph Munnikhuizen, goudsmid, 58 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Theodorus is overleden op vrijdag 03-11-1939 om 10:00 in Amsterdam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-11-1939.
De aangifte is gedaan door Antonie Korf, aanspreker, 28 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
Adres:
1920     Amsterdam
Beroepen:
1892     Pakhuisknecht
1899     Magazijnknecht
Getuige bij:
06-05-1899     huwelijk Jeremias de Koning (1862-1936) en Hendrica Johanna de Hoog (1866-1934) [zie 75]    [zwager bruidegom]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
75   Jeremias de Koning is geboren op donderdag 17-04-1862 om 02:00 in Loosdrecht zoon van Dirk Koning (zie 35) en Elisabeth Strijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19-04-1862. Bij de geboorteaangifte van Jeremias was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [vader].
In de geboorteakte wordt de naam van de vader geschreven als "Dirk de Koning". Hierdoor heeft Jeremias de achternaam "de Koning" gekregen en gehouden. Getuigen zijn Cornelis van Altena, 57 jaar, landbouwer en Willem Toppers, 62 jaar, schuitjager, beiden wonende te Loosdrecht. De vader en de tweede getuigen hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Jeremias is overleden op zaterdag 22-02-1936 om 14:00 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24-02-1936.
De aangifte is gedaan door Carel Rijke, aanspreker, 58 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
1890     Amsterdam
1900     Loenen
1900     Loosdrecht
04-04-1902     1e Jan Steenstraat 29/onderhuis, Amsterdam (Afkomstig uit Loenen)
04-11-1902     Govert Flnckstraat 136/II achter, Amsterdam
1922     Amsterdam
03-10-1932     Van Boetzelaerstraat 72/hs, Amsterdam
20-06-1935     Van Oldenbarneveldtstraat 26/II, Amsterdam
Beroep:
1882     Metselaar
Getuige bij:
08-05-1890     huwelijk Abraham Koch (geb. 1869) en Hendrika Koning (geb. 1866) [zie 76]    [broer bruid]
12-05-1892     huwelijk Theodorus Johannes Breuring (1864-1939) en Matje de Koning (1859-1934) [zie 74]    [broer bruid]
22-09-1894     huwelijk Dirk Koning (1869-1954) en Steffentje Haringa (1872-1945) [zie 77]    [broer bruidegom]
10-03-1900     geboorteaangifte Elisabeth de Koning (1900-1978) [zie 168]    [vader]
12-06-1900     overlijdensaangifte Elisabeth Strijland (1827-1900) [zie 35]    [zoon]
18-06-1901     geboorteaangifte Anna Petronella de Koning (1901-na 1972) [zie 169]    [vader]
Jeremias trouwde met Hendrica Johanna de Hoog, 32 jaar oud, op zaterdag 06-05-1899 in Loosdrecht.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jeremias en Hendrica was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Johannes Breuring (1864-1939) [zie 74] [zwager bruidegom].
Getuigen zijn ook Ernst de Hoog, broer van de bruid, 57 jaar, schilder, wonende te Amsterdam; Jan Anthony de Hoog, broer van de bruid, 41 jaar, timmerman, wonende te Breukelen-Nijenrode; Herman Jan Stib, zwager van de bruid, 39 jaar, werkman, wonende te Delft. Getuige Stib ondertekent de akte met J.H. Stib.
Hendrica is geboren op dinsdag 08-05-1866 om 13:00 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Anthoni de Hoog en Anna Pitronella van Balkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 09-05-1866. Bij de geboorteaangifte van Hendrica was de volgende getuige aanwezig: Anthoni de Hoog (1816-1879) [vader].
Getuigen zijn Jan Vendrik, 62 jaar, timmerman en Pieter Hage, 62 jaar, zadelmaker, beiden wonende te Breukelen-Nijenrode.
Hendrica is overleden op zaterdag 08-12-1934 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Adressen:
1899     Amsterdam
1901     Loenen
04-04-1902     1e Jan Steenstraat 29/onderhuis, Amsterdam (Afkomstig uit Loenen)
04-11-1902     Govert Flnckstraat 136/II achter, Amsterdam
1922     Amsterdam
03-10-1932     Van Boetzelaerstraat 72/hs, Amsterdam
20-06-1935     Van Oldenbarneveldtstraat 26/II, Amsterdam
Kinderen van Jeremias en Hendrica:
1 Elisabeth de Koning, geboren op zaterdag 10-03-1900 in Loenen. Volgt 168.
2 Anna Petronella de Koning, geboren op dinsdag 18-06-1901 in Loenen. Volgt 169.
3 Marie de Koning, geboren op woensdag 15-06-1904 in Amsterdam.
Marie is overleden op maandag 20-08-1962 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Marie bleef ongehuwd.
Adressen:
Van Oldenbarneveldtstraat 26/II, Amsterdam
16-03-1937     Van Oldenbarneveldtstraat 12/II, Amsterdam
05-05-1953     Sumatrastraat 164, Amsterdam
06-03-1954     Geuzenstraat 25/hs, Amsterdam
02-05-1961     Polanenstraat 26/II voor, Amsterdam
Beroep:
Naaister
4 Dirk de Koning, geboren op maandag 04-03-1907 in Amsterdam. Volgt 170.
5 Hendrika Hermina de Koning, geboren op vrijdag 26-11-1909 in Amsterdam. Volgt 171.
Jeremias is gekeurd voor de Nationale Militie. Hij is 1.78 meter. Op 13 maart 1882 wordt hij goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 8 mei 1882 wordt hij ingedeeld bij 1e regiment Vestingartillerie. Op 30 april 1888 verlaat hij "gepasporteerd" de Nationale Militie.
76   Hendrika Koning is geboren op dinsdag 27-02-1866 om 11:00 in Loosdrecht dochter van Dirk Koning (zie 35) en Elisabeth Strijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28-02-1866. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn Daniel Tober, 40 jaar, sluismeester en hendrik de Bode, 26 jaar, werkman, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Adres:
1920     Bussum
Hendrika trouwde met Abraham Koch, 21 jaar oud, op donderdag 08-05-1890 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Abraham was de volgende getuige aanwezig: Jeremias de Koning (1862-1936) [zie 75] [broer bruid].
Bij haar huwelijk wordt haar naam en de naam van haar vader geschreven als "Koning". De naam van haar broer wordt geschreven als "de Koning". Getuigen zijn ook Abraham Frederik Koch, broer van de bruid, diamantslijper, 23 jaar; Theodorus Johannes Breuring, spiehelmaker, 26 jaar; Klaas Groen, smid, 60 jaar; allen wonende te Amsterdam. De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekent, omdat zij niet kan schrijven.
Abraham is geboren op maandag 18-01-1869 om 03:30 in Amsterdam, zoon van Abraham Koch en Maria Catharina van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19-01-1869. Bij de geboorteaangifte van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Abraham Koch (1831-na 1919) [vader].
Getuigen zijn Jan van der Heijden, kruier, 64 jaar en Wilhelmus Geveld, werkman, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
1920     Bussum
Beroep:
1890     Kruier
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
77   Dirk Koning is geboren op vrijdag 20-08-1869 om 21:30 in Loosdrecht zoon van Dirk Koning (zie 35) en Elisabeth Strijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Dirk Koning (1821-1880) [zie 35] [vader].
Getuigen zijn Dirk Houtman, 31 jaar, metselaarsknecht en Arie Appel, 49 jaar, werkman, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door geen van allen ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Dirk is overleden op zondag 24-01-1954 in Amsterdam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
14-06-1899     Commelinstraat 109, Amsterdam (Afkomstig van Loosdrecht)
22-01-1900     Wagenaarstraat 90, Amsterdam
08-08-1902     Passeerdersstraat 21/I achter, Amsterdam
11-01-1904     2e Looiersdwarsstraat 17/I voor, Amsterdam
25-06-1906     Quillijnstraat 141/III achter, Amsterdam
21-01-1909     Quillijnstraat 120/III achter, Amsterdam
12-08-1909     Czaar Peterstraat 23/IIII achter, Amsterdam
09-08-1910     Kleine Kattenburgerstraat 81/II voor, Amsterdam
31-03-1911     Kleine Kattenburgerstraat 146/II, Amsterdam
04-10-1912     Kleine Kattenburgerstraat 146/hs, Amsterdam
08-09-1913     Grote Kattenburgerstraat 158/I, Amsterdam
16-10-1913     Kleine Kattenburgerstraat 178/II, Amsterdam
20-01-1916     Van Hogendorpstraat 215/II, Amsterdam
1920     Amsterdam
14-02-1922     Grasweg 30a/hs, Amsterdam
07-08-1922     Grasweg 40a/hs, Amsterdam
06-01-1927     Badhuisweg 44/hs, Amsterdam
03-02-1928     Van Bossestraat 2/II, Amsterdam
03-07-1928     Grasweg. woonschip Amstedam 684, Amsterdam
12-01-1948     Van Boetzelaerstraat 57/III, Amsterdam
Beroepen:
1894     Werkman
1922     Steenzetter
1928     Werkman
1930     Steenzetter
1932     Werkman
Getuige bij:
07-10-1895     geboorteaangifte Steven Koning (1895-1993) [zie 173]    [vader]
14-09-1897     geboorteaangifte Elisabeth de Koning (1897-1969) [zie 174]    [vader]
16-09-1899     geboorteaangifte Jansje Koning (1899-1986) [zie 175]    [vader]
Dirk trouwde met Steffentje Haringa, 22 jaar oud, op zaterdag 22-09-1894 in Loosdrecht.
Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Steffentje was de volgende getuige aanwezig: Jeremias de Koning (1862-1936) [zie 75] [broer bruidegom].
Bij zijn huwelijk wordt de naam van hem en zijn vader geschreven als "Koning". Bij het huwelijk wordt een kind (Dirk) erkend en geëcht, geboren te Loosdrecht, 25-07-1892. Getuigen zijn ook Gerrit Adrianus Luiting, 39 jaar, hotelhouder, wonende te Loenen; Petrus van Riet, 32 jaar, voermansknecht, wonende te Loenen; Cornelis Snel, 54 jaar, veldwachter, wonende te Loosdrecht. In de huwelijksakte wordt nog vermeld: "dat daar waar in de overlegde stukken verschillen bestaan in namen en voornamen dezelfde personen zijn bedoeld." De moeder van de bruidegom heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. De bruidegom Dirk ondertekent de akte met "Koning" en zijn broer Jeremias ondertekent de akte met "de Koning".
Steffentje is geboren op zaterdag 03-02-1872 om 06:00 in Workum, dochter van Steffen Haringa en Johanna Bloem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 03-02-1872.
De aangifte is gedaan door Anton Johan Koch, 35 jaar, genees.heel en vroedmeester, wonende te Workum. Getuigen zijn Martinus Nauta, 33 jaar, pannenbakkersknecht en Doede Ratsma, 32 jaar, pannenbakkersknecht, beiden wonende te Workum. Zij is voor het huwelijk van haar ouders geboren en wordt bij hun huwelijk d.d. 14 juni 1873 erkend. In de huwelijksakte staat vermeld, dat in haar geboorteakte de naam van de moeder wordt vermeld als Johanna Blom, maar dat dit moet zijn Johanna Bloem.
Steffentje is overleden op maandag 12-03-1945 om 19:45 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15-03-1945.
De aangifte is gedaan door Jacob Hendrik Bettink, aanspreker, 49 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
1894     Loosdrecht
14-06-1899     Commelinstraat 109, Amsterdam (Afkomstig van Loosdrecht)
22-01-1900     Wagenaarstraat 90, Amsterdam
08-08-1902     Passeerdersstraat 21/I achter, Amsterdam
11-01-1904     2e Looiersdwarsstraat 17/I voor, Amsterdam
25-06-1906     Quillijnstraat 141/III achter, Amsterdam
21-01-1909     Quillijnstraat 120/III achter, Amsterdam
12-08-1909     Czaar Peterstraat 23/IIII achter, Amsterdam
09-08-1910     Kleine Kattenburgerstraat 81/II voor, Amsterdam
31-03-1911     Kleine Kattenburgerstraat 146/II, Amsterdam
04-10-1912     Kleine Kattenburgerstraat 146/hs, Amsterdam
08-09-1913     Grote Kattenburgerstraat 158/I, Amsterdam
16-10-1913     Kleine Kattenburgerstraat 178/II, Amsterdam
20-01-1916     Van Hogendorpstraat 215/II, Amsterdam
1920     Amsterdam
14-02-1922     Grasweg 30a/hs, Amsterdam
07-08-1922     Grasweg 40a/hs, Amsterdam
06-01-1927     Badhuisweg 44/hs, Amsterdam
03-02-1928     Van Bossestraat 2/II, Amsterdam
03-07-1928     Grasweg. woonschip Amstedam 684, Amsterdam
Kinderen van Dirk en Steffentje:
1 Dirk Koning, geboren op maandag 25-07-1892 in Loosdrecht. Volgt 172.
2 Steven Koning, geboren op zaterdag 05-10-1895 in Loosdrecht. Volgt 173.
3 Elisabeth de Koning, geboren op dinsdag 14-09-1897 in Loosdrecht. Volgt 174.
4 Jansje Koning, geboren op vrijdag 15-09-1899 in Amsterdam. Volgt 175.
5 Hendrika Jacoba Koning, geboren op woensdag 25-12-1901 in Amsterdam. Volgt 176.
6 Jasper de Koning, geboren op dinsdag 06-09-1904 in Amsterdam. Volgt 177.
7 Mattheus Koning, geboren op vrijdag 24-01-1908 in Amsterdam. Volgt 178.
8 Pieter Koning, geboren op vrijdag 10-12-1909 in Amsterdam. Volgt 179.
78   Pieter de Koning is geboren op maandag 19-01-1852 om 15:00 in Loosdrecht zoon van Hendrik de Koning (zie 37) en Gesiena van Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19-01-1852. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Jan van Til, 57 jaar, veldwachter, wonende te Loosdrecht en Jan Hopman, schilder, 29 jaar, wonende te Vianen. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven
Pieter is overleden op zondag 02-11-1941 om 10:00 in Loosdrecht, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-11-1941.
De aangifte is gedaan door Jacob de Koning, jounalist, 31 jaar, wonende te Loenen (zoon?).
Adres:
1901     Loenen
Beroepen:
1872     Brievenbesteller
1893     Spoorwegarbeider
1894     Arbeider
1898     Werkman
Getuige bij:
27-03-1894     geboorteaangifte Gesina Willemina de Koning (1894-1925) [zie 78,1]    [vader]
10-05-1895     huwelijk Jan van den Berg (1868-1900) en Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [broer bruid]
16-09-1896     geboorteaangifte Pieternella Jacoba de Koning (1896-1896) [zie 78,2]    [vader]
26-12-1896     overlijdensaangifte Pieternella Jacoba de Koning (1896-1896) [zie 78,2]    [vader]
04-02-1898     geboorteaangifte Petronella Jacoba de Koning (1898-1976) [zie 180]    [vader]
05-01-1901     geboorteaangifte Henderik de Koning (1901-1970) [zie 181]    [vader]
16-05-1905     overlijdensaangifte Cornelia de Koning (1903-1905) [zie 78,5]    [vader]
27-03-1925     overlijdensaangifte Gesina Willemina de Koning (1894-1925) [zie 78,1]    [vader]
Pieter trouwde met Jannigje Schuilenburg, 26 jaar oud, op zaterdag 13-05-1893 in Leersum.
Zij was op 16-05-1890 met Willem van Manen, die op 10-07-1892 te Loenen is overleden. Getuigen zijn Nelis van den Broek, 52 jaar, landbouwer, stiefvader van de bruid; Jan Schoonderbeek, 49 jaar, tuinman, oom van de bruid; Teunis van den Berg, 33 jaar, broodbakker; Tjeerd Heistra, 27 jaar, gemeenteveldwachter; allen woonende te Leersum.
Jannigje is geboren op zaterdag 27-10-1866 om 09:00 in Leersum, dochter van Pieter Jacob Schuilenburg en Stijntje Schoonderbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27-10-1866. Bij de geboorteaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Jacob Schuilenburg (1835-1882) [vader].
Getuigen zijn Gijsbert Langeland, 49 jaar, veldwachter, wonende te Leersum en Klaas Jan van Os, 42 jaar, gemeenteontvanger, wonende te Amerongen.
Jannigje is overleden op donderdag 08-10-1936 om 09:30 in Utrecht, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 09-10-1936.
Wonende te Loenen, maar overleden in Utrecht. De aangifte is gedaan door Jacob de Koning, jounalist, 26 jaar, wonende te Loenen (zoon?).
Adres:
1901     Loenen
Kinderen van Pieter en Jannigje:
1 Gesina Willemina de Koning, geboren op maandag 26-03-1894 om 10:00 in Loosdrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27-03-1894. Bij de geboorteaangifte van Gesina was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Snel, 54 jaar, veldwachter en Johannes van Zandbergen, 28 jaar, veldwachter, beiden wonende te Loosdrecht.
Gesina is overleden op donderdag 26-03-1925 om 04:00 in Loenen, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27-03-1925. Bij de overlijdensaangifte van Gesina was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Herman de Ruiter, ambtenaar ter secretarie, 40 jaar, wonende te Loenen.
Gesina bleef ongehuwd.
2 Pieternella Jacoba de Koning, geboren op dinsdag 15-09-1896 om 10:00 in Loenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16-09-1896. Bij de geboorteaangifte van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [vader].
Getuigen zijn Johannes Ort, 40 jaar, gemeentesecretaris en Theodorus van Rooijen, 62 jaar, gemeentebode, beiden wonende te Loenen.
Pieternella is overleden op vrijdag 25-12-1896 om 01:00 in Loenen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26-12-1896. Bij de overlijdensaangifte van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Ort, 40 jaar, gemeentesecretaris, wonende te Loenen.
3 Petronella Jacoba de Koning, geboren op vrijdag 04-02-1898 in Loenen. Volgt 180.
4 Henderik de Koning, geboren op zaterdag 05-01-1901 in Loenen. Volgt 181.
5 Cornelia de Koning, geboren op vrijdag 25-09-1903 in Loenen. Van de geboorte is aangifte gedaan.
Cornelia is overleden op maandag 15-05-1905 om 15:00 in Loenen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16-05-1905. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Franciscus Willem Federik Klokke, 25 jaar, zonder beroep, wonende te Loenen.
Pieter is gekeurd voor de Nationale Militie. Hij is 1.62 meter. Op 15 maart 1872 wordt hij goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 6 mei 1872 wordt hij ingedeeld bij 73 Regiment Infanterie. Op 5 mei 1877 verlaat hij de Nationale Militie.
79   Jacob de Koning is geboren op zondag 19-02-1854 om 02:00 in Loosdrecht zoon van Hendrik de Koning (zie 37) en Gesiena van Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10-02-1854. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
De aangifte is gedaan op- 10-02-1854. De ambtenaar schrijft in de akte dat "op hen negentienden dezer maand......". Dit moet een schrijffout zijn, anders is de aangifte gedaan 10 dagen voor het kind is geboren. Vermoedelijk wordt als geboortedatum bedoelde 09-02-1854. Getuigen zijn Cornelis van Altena, veehouder, 49 jaar en Klaas Gijsbertuszoon Meijers, veehouder, 39 jaar, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jacob is overleden op dinsdag 25-03-1919 om 10:00 in Loenen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26-03-1919. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Koning (1880-1969) [zie 184] [zoon].
De aangifte is ook gedaan door Arie Verkerk, zonder beroep, 69 jaar, wonende te Breukelen St. Pieters.
Adressen:
1876     Loosdrecht
1883     Ruwiel
1901     Loenen
Beroepen:
15-12-1876     Schipper
20-12-1906     Metselaar
Getuige bij:
07-05-1877     geboorteaangifte Gezina de Koning (1877-1940) [zie 182]    [vader]
16-09-1879     geboorteaangifte Hendrik de Koning (1879-1955) [zie 183]    [vader]
13-11-1880     geboorteaangifte Gerrit de Koning (1880-1969) [zie 184]    [vader]
29-05-1883     geboorteaangifte Adriana de Koning (geb. 1883) [zie 185]    [vader]
25-02-1885     geboorteaangifte Jacob de Koning (1885-1886) [zie 79,5]    [vader]
05-02-1886     overlijdensaangifte Jacob de Koning (1885-1886) [zie 79,5]    [vader]
26-05-1886     geboorteaangifte Jacob de Koning (1886-1887) [zie 79,6]    [vader]
29-03-1887     overlijdensaangifte Jacob de Koning (1886-1887) [zie 79,6]    [vader]
04-06-1887     geboorteaangifte Alida de Koning (1887-1968) [zie 186]    [vader]
15-01-1889     geboorteaangifte Jannetje de Koning (geb. 1889) [zie 79,8]    [vader]
24-11-1890     geboorteaangifte Matje de Koning (1890-vóór 1897) [zie 79,9]    [vader]
15-02-1892     geboorteaangifte Jacob de Koning (1892-1971) [zie 187]    [vader]
29-06-1893     geboorteaangifte Arie de Koning (geb. 1893) [zie 79,11]    [vader]
08-10-1894     geboorteaangifte Pieter de Koning (1894-vóór 1899) [zie 79,12]    [vader]
10-05-1895     huwelijk Jan van den Berg (1868-1900) en Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [broer bruid]
08-04-1896     geboorteaangifte Huibert de Koning (geb. 1896) [zie 79,13]    [vader]
28-06-1897     geboorteaangifte Matje de Koning (geb. 1897) [zie 79,14]    [vader]
10-11-1898     geboorteaangifte Maria de Koning (1898-1978) [zie 188]    [vader]
27-12-1899     geboorteaangifte Pieter de Koning (1899-1902) [zie 79,16]    [vader]
06-10-1902     overlijdensaangifte Pieter de Koning (1899-1902) [zie 79,16]    [vader]
11-04-1904     overlijdensaangifte Gesina Kok (1831-1904) [zie 37]    [zoon echtgenoot]
22-04-1904     huwelijk Dirk Jan Houtman (1867-1943) en Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [broer bruid]
20-12-1906     geboorteaangifte Maria Jansje de Koning (1906-1973) [zie 335]    [grootvader vaderszijde]
Jacob trouwde met Jannigje (Jannetje) Verkerk, 19 jaar oud, op vrijdag 15-12-1876 in Ruwiel.
Getuigen zijn Joan Anthonij Ferdinand Backer, 23 jaar, gemeenteontvanger, wonende te Loenen; Cornelis de Haan, 27 jaar, veehouder, wonende te Loenersloot; Johannes Pieter van der Wiele, 37 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel; Hendrik Teunis Bolderdijk, 26 jaar, koetsier, wonende te Loenen. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Jannetje is geboren op zaterdag 20-12-1856 om 07:00 in Ruwiel, dochter van Gerrit Verkerk en Neeltje Niermeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20-12-1856. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Verkerk (1824-1867) [vader].
Getuigen zijn Cornelis van der Veer, 49 jaar, veehouder en Jan Frederik Brinkman, 45 jaar, koopman, beiden wonende te Ruwiel.
Jannetje is overleden op vrijdag 19-05-1922 om 22:00 in Loenen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20-05-1922. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit de Koning (1880-1969) [zie 184] [zoon] en Tijmen Dolman (1883-1955) [zie 182] [schoonzoon].
Adres:
1901     Loenen
Kinderen van Jacob en Jannetje:
1 Gezina de Koning, geboren op zondag 06-05-1877 in Loosdrecht. Volgt 182.
2 Hendrik de Koning, geboren op maandag 15-09-1879 in Loosdrecht. Volgt 183.
3 Gerrit de Koning, geboren op donderdag 11-11-1880 in Loosdrecht. Volgt 184.
4 Adriana de Koning, geboren op dinsdag 29-05-1883 in Ruwiel. Volgt 185.
5 Jacob de Koning, geboren op dinsdag 24-02-1885 om 18:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25-02-1885. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Verkerk, 31 jaar, werkman, wonende te Loenersloot en Govert van der Hake, 33 jaar, secretaris, wonende te Loenen.
Jacob is overleden op vrijdag 05-02-1886 om 04:00 in Ruwiel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 05-02-1886. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Pieter van der Wiele, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
6 Jacob de Koning, geboren op dinsdag 25-05-1886 om 19:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26-05-1886. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Govert van der Hake, 35 jaar, secretaris, wonende te Loenen en Johannes Pieter van der Wiele, 47 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
Jacob is overleden op maandag 28-03-1887 om 11:00 in Ruwiel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29-03-1887. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Pieter van der Wiele, 47 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
7 Alida de Koning, geboren op vrijdag 03-06-1887 in Ruwiel. Volgt 186.
8 Jannetje de Koning, geboren op maandag 14-01-1889 om 17:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15-01-1889. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Johannes Pieter van der Wiele, 49 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel en Anton de Kruijff, 29 jaar, metselaar, wonende te Loenen.
9 Matje de Koning, geboren op maandag 24-11-1890 om 05:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24-11-1890. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Govert van der Hake, 39 jaar, secretaris, wonende te Loenen en Johannes Pieter van der Wiele, 50 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
Matje is overleden vóór 1897, ten hoogste 7 jaar oud.
10 Jacob de Koning, geboren op maandag 15-02-1892 in Ruwiel. Volgt 187.
11 Arie de Koning, geboren op donderdag 29-06-1893 om 04:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29-06-1893. Bij de geboorteaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Govert van der Hake, 42 jaar, secretaris, wonende te Loenen en Johannes Pieter van der Wiele, 53 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
12 Pieter de Koning, geboren op maandag 08-10-1894 om 04:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 08-10-1894. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Govert van der Hake, 43 jaar, secretaris, wonende te Loenen en Johannes Pieter van der Wiele, 54 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel.
Pieter is overleden vóór 1899, ten hoogste 5 jaar oud.
13 Huibert de Koning, geboren op woensdag 08-04-1896 om 02:00 in Ruwiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 08-04-1896. Bij de geboorteaangifte van Huibert was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Servaas van Zanten, 41 jaar, metselaar en Govert van der Hake, secretaris, beiden wonende te Loenen.
14 Matje de Koning, geboren op zaterdag 26-06-1897 om 18:00 in Loenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28-06-1897. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Johannes Ort, 40 jaar, gemeentesecretaris en Frans van Veeren, 56 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Loenen.
15 Maria de Koning, geboren op donderdag 10-11-1898 in Loenen. Volgt 188.
16 Pieter de Koning, geboren op maandag 25-12-1899 om 24:00 in Loenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27-12-1899. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
Getuigen zijn Johannes Ort, 43 jaar, gemeentesecretaris en Gerardus Johannes van Angeren, 47 jaar, broodbakker, beiden wonende te Loenen.
Pieter is overleden op zondag 05-10-1902 om 22:00 in Loenen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-10-1902. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [vader].
De aangifte is ook gedaan door Hillebrand Hoogtop, 35 jaar, rijksveldwachter, wonende te Loenen.
Jacob is gekeurd voor de Nationale Militie. Hij is 1.67 meter. Op 13 maart 1874 wordt hij vrijgesteld van de Nationale Militie wegens broederdienst.
80   Alida de Koning is geboren op woensdag 14-12-1870 om 05:00 in Loosdrecht dochter van Hendrik de Koning (zie 37) en Gesina Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-12-1870. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Jan Gerardus de Groot, 42 jaar, smid en Teunis Dolman, 31 jaar, werkman, beiden wonende te Loosdrecht. De akte is door de vader en getuige Dolman niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Alida is overleden op woensdag 12-11-1941 om 09:30 in Driebergen-Rijsenburg, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14-11-1941. Zij is begraven in Driebergen, Algemene Begraafplaats.
De aangifte is gedaan door Cornelis Buitendijk, 43 jaar, bedienaar, wonende te Driebergen-Rijsenburg.
Beroep:
1895     Naaister
(1) Alida trouwde met Jan van den Berg, 27 jaar oud, op vrijdag 10-05-1895 in Loenersloot.
Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Koning (1852-1941) [zie 78] [broer bruid], Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [broer bruid] en Hendrik de Koning (geb. 1856) [zie 37,3] [broer bruid].
Getuige is ook Pieter van der Wiele, 55 jaar, gemeentebode, wonende te Ruwiel. De vader van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Jan is geboren op zaterdag 22-02-1868 om 20:00 in Bodegraven, zoon van Cornelis van den Berg en Aaffie Fokker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24-02-1868. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van den Berg (1842-1903) [vader].
Getuigen zijn Cornelis Voordouw, werkman, 57 jaar, wonende te Zwammerdam en Bonaventura Adriaan Cornelis Zaal, werkman, 42 jaar, wonende te Bodegraven.
Jan is overleden op dinsdag 24-04-1900 om 09:00 in Loenen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25-04-1900. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van den Berg (1842-1903) [vader].
De aangifte is ook gedaan door Johannes Ort, 43 jaar, gemeentesecretaris, wonende te Loenen.
Beroep:
1895     Slager
(2) Alida trouwde met Dirk Jan Houtman, 37 jaar oud, op vrijdag 22-04-1904 in Loenen.
Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Koning (1854-1919) [zie 79] [broer bruid] en Evert Masmeijer (1876-1945) [zie 81] [zwager bruid].
Hij is eerder getrouwd geweest op 22-5-1891 met Bartje Griffioen en op 2-11-1901 met Dina ten Hoopen. Van hen beiden was hij weduwnaar. Zij is weduwe van Jan van den Berg. Getuigen zijn ook Gerardus Gijsbertus Houtman, broer van de bruidegom, 34 jaar, metselaar, wonende te Loosdrecht en Hendrikus Houtman, broer van de bruidegom, 32 jaar, metselaar, wonende te Loenen.
Dirk is geboren op woensdag 23-01-1867 om 14:00 in Loosdrecht, zoon van Drik Houtman en Geertje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25-01-1867. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Drik Houtman (1836-1921) [vader].
Getuigen zijn Lucas Wijman, 41 jaar, schipper en Evert Kroon, 66 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Loosdrecht. De vader en de tweede getuigen hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Dirk is overleden op woensdag 03-02-1943 in Driebergen-Rijsenburg, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 04-02-1943. Hij is begraven in Driebergen, Algemene Begraafplaats.
Beroep:
1904     Metselaar
81   Matje de Koning is geboren op zondag 03-05-1874 om 00:30 in Loosdrecht dochter van Hendrik de Koning (zie 37) en Gesina Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 05-05-1874. Bij de geboorteaangifte van Matje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Koning (1826-1907) [zie 37] [vader].
Getuigen zijn Gerrit van Waveren, 33 jar, werkman en Christiaan Verhoef, 33 jaar, schuitjager, beiden wonende te Loosdrecht. De vader en de getuigen hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Matje is overleden op maandag 16-01-1950 om 14:00 in Ermelo, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17-01-1950.
Wonende te Utrecht, maar in Ermelo overleden. De aangifte is gedaan door Jan van Ommen, 45 jaar, begrafenisverzorger, wonende te Ermelo.
Matje trouwde met Evert Masmeijer, 24 jaar oud, op vrijdag 09-11-1900 in Loosdrecht.
Getuigen zijn Albert de Groot, 33 jaar, melkrijder; Nicolaas Drieenhuizen, 46 jaar, koopman; Jan van Haselen, 40 jaar, ambtenaar ter secretarie; Pieter van Zijtveld, 34 jaar, veehouder; allen wonende te Loosdrecht. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid hebben de akte niet ondertekend, omdat zij niet kunnen schrijven.
Evert is geboren op woensdag 08-03-1876 om 08:00 in Loosdrecht, zoon van Gerrit Masmeijer en Maria van Montfrans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 08-03-1876. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Masmeijer (1852-1922) [vader].
Getuigen zijn Arie Schipper, 36 jaar, bleker en Arie van Altena, tuinknecht, 33 jaar, beiden wonende te Loosdrecht.
Evert is overleden op zondag 25-02-1945 om 09:15 in Breukelen-Nijenrode, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-02-1945.
De aangifte is gedaan door Drik van Dijk, aanspreker, 41 jaar, wonende te Breukelen-Nijenrode.
Beroep:
1900     Werkman
Getuige bij:
22-04-1904     huwelijk Dirk Jan Houtman (1867-1943) en Alida de Koning (1870-1941) [zie 80]    [zwager bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
82   Gerardus Johannes Koning is geboren op donderdag 23-02-1843 om 10:00 in Amsterdam zoon van Gerrit Koning (zie 38) en Catharina Wilhelmina van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25-02-1843. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [vader] en Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Willem Hubertus van der Velde, timmerman, 24 jaar, wonende te Amsterdam.
Gerardus is overleden op zaterdag 28-04-1923 om 09:00 in Amsterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-04-1923.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 58 jaar en Johannes Schmitz, aanspreker, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
23-02-1843     Korte Leidsedwarsstraat 33, Amsterdam (Geboorteadres)
08-1852     Schans 154, Amsterdam
23-04-1853     Lange Leidsedwarsstraat 211, Amsterdam
12-1853     Slijkstraat 121, Amsterdam
01-1854     Slijkstraat 132, Kraaiengang, Amsterdam
20-09-1862     Grote Oostenburgerstraat 92, Amsterdam
12-09-1866     Palmstraat 780, Amsterdam
23-02-1868     Oostenburgervoorstraat 145, Amsterdam
19-05-1870     Oostenburgermiddenstraat 92, Amsterdam
03-1873     Oostenburgervoorstraat 57/I, Amsterdam
26-03-1873     Oostenburgergracht 6, Amsterdam
06-1879     Oostenburgerachterstraat 11, kelder, Amsterdam
02-1881     Blankenstraat 77, Amsterdam
12-1881     Oostenburgergracht 6, Amsterdam
02-1882     Blankenstraat 77, Amsterdam
10-1883     Oostenburgerdwarsstraat 11, Amsterdam
11-1883     Nieuwe Oostenburgerstraat 2, Amsterdam
03-1884     Blankenstraat 77, Amsterdam
05-1886     Oostenburgervoorstraat 57/hs, Amsterdam
10-1886     Blankenstraat 137, Amsterdam
01-1888     Czaar Peterstraat 173, Amsterdam
10-1888     Oostenburgergracht 10/II voorkamer, Amsterdam
05-1889     Conradstraat 6, Amsterdam
05-1890     Czaar Peterstraat 131, Amsterdam
03-03-1892     Czaar Peterstraat 173, Amsterdam
06-1892     Czaar Peterstraat 31, Amsterdam
29-09-1892     Blankenstraat 73, Amsterdam
15-07-1893     Von Zesenstraat 24, Amsterdam
20-09-1893     Oostenburgerachterstraat 7, Amsterdam
08-01-1894     Blankenstraat 63, Amsterdam
07-02-1894     Von Zesenstraat 26, Amsterdam
16-07-1895     Czaar Peterstraat 195, Amsterdam
24-07-1897     Oostenburgerachterstraat 9/hs achter, Amsterdam
21-03-1898     Czaar Peterstraat 195/III, Amsterdam
17-06-1902     Dapperstraat 26/III voor, Amsterdam
23-08-1903     Sumatrastraat 50/III, Amsterdam
01-12-1904     Von Zesenstraat 94/I, Amsterdam
26-07-1905     Von Zesenstraat 110/III, Amsterdam
14-12-1907     Czaar Peterstraat 134/III, Amsterdam
10-07-1908     Blankenstraat 47/hs, Amsterdam
24-09-1908     Pieter Vlamingstraat 23/III, Amsterdam
01-03-1912     Blankenstraat 45/I, Amsterdam
05-08-1912     Madurastraat 99/II, Amsterdam
23-04-1913     Djambistraat 2/hs, Amsterdam
22-09-1913     Djambistraat 15/I, Amsterdam
12-1915     Djambistraat 5/I, Amsterdam
16-02-1916     Djambistraat 6/I, Amsterdam
Beroepen:
1866     Sigarenmaker
1867     Sjouwer
1868     Arbeider
1870     Smid
1873     Werkman
1882     Stoker
1886     Machinist
Religie:
23-04-1853     Nederlands Hervormd
Getuige bij:
22-10-188     geboorteaangifte Jacoba Wilhelmina Cornelia Koning (geb. 1888) [zie 198]    [vader]
12-09-1866     geboorteaangifte Jacoba Koning (1866-1904) [zie 189]    [vader]
24-02-1868     geboorteaangifte Catharina Wilhelmina Koning (1868-1939) [zie 190]    [vader]
02-04-1873     geboorteaangifte Engelina Koning (1873-1948) [zie 191]    [vader]
09-03-1875     geboorteaangifte Cornelis Koning (1875-1912) [zie 192]    [vader]
29-05-1877     geboorteaangifte Johanna Hendrika Koning (1877-1956) [zie 193]    [vader]
30-08-1879     geboorteaangifte George Koning (1879-1963) [zie 194]    [vader]
05-02-1882     geboorteaangifte Elisabeth Koning (geb. 1882) [zie 195]    [vader]
28-05-1884     geboorteaangifte Jacobus Koning (1884-1943) [zie 196]    [vader]
29-11-1886     geboorteaangifte Harry Koning (1886-1944) [zie 197]    [vader]
Gerardus trouwde met Engelina Hickman, 22 jaar oud, op woensdag 02-10-1867 in Amsterdam.
Bij het huwelijk wordt Jacoba, geboren 12-09-1866 te Amsterdam erkend en gewettigd. Getuigen zijn Willem Jacob Speet, kleermaker, 63 jaar; Jan Petiet, sjouwer, 69 jaar; Hendricus de Bois, kleermaker, 44 jaar; Gerrit Kramer, opperman, 32 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Engelina is geboren op woensdag 19-03-1845 om 08:00 in Overmeer, dochter van Jacobus (Cobe) Hickmann en Jacoba Engelina (Koosje) Molenaars. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19-03-1845.
Zij is bij het huwelijk van haar ouders op 14-09-1953 gewettigd en erkend. De aangifte is gedaan door Jansje Wiebes van den Berg, vroedvrouw, 64 jaar, wonende te Nederhorst den Berg. Getuigen zijn Johannis Adrianus van Westrene, ondermeester, 35 jaar en Hermanus Meijer, werkman, 29 jaar, beiden wonende te Nederhorst den Berg.
Engelina is overleden op donderdag 09-12-1920 om 04:00 in Amsterdam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-12-1920.
De aangifte is gedaan door Gerardus Vogel, aanspreker, 54 jaar en Hendrik Butot, aanspreker, 66 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Haar familienaam wordt ook geschreven als "Heckman".
Adressen:
12-11-1851     Willemsstraat 554/hs, Amsterdam
19-07-1853     Willemsstraat 547/hs, Amsterdam
23-05-1855     Lindengracht 330, Amsterdam
11-1858     Lindengracht 520, Amsterdam
12-1859     Willemsstraat 717, Amsterdam
21-12-1859     Willemsstraat 718, Amsterdam
12-09-1866     Palmstraat 780, Amsterdam
23-02-1868     Oostenburgervoorstraat 145, Amsterdam
19-05-1870     Oostenburgermiddenstraat 92, Amsterdam
03-1873     Oostenburgervoorstraat 57/I, Amsterdam
26-03-1873     Oostenburgergracht 6, Amsterdam
06-1879     Oostenburgerachterstraat 11, kelder, Amsterdam
02-1881     Blankenstraat 77, Amsterdam
12-1881     Oostenburgergracht 6, Amsterdam
02-1882     Blankenstraat 77, Amsterdam
10-1883     Oostenburgerdwarsstraat 11, Amsterdam
11-1883     Nieuwe Oostenburgerstraat 2, Amsterdam
03-1884     Blankenstraat 77, Amsterdam
05-1886     Oostenburgervoorstraat 57/hs, Amsterdam
10-1886     Blankenstraat 137, Amsterdam
01-1888     Czaar Peterstraat 173, Amsterdam
10-1888     Oostenburgergracht 10/II, Amsterdam
10-1888     Oostenburgergracht 10/II voorkamer, Amsterdam
05-1889     Conradstraat 6, Amsterdam
05-1890     Czaar Peterstraat 131, Amsterdam
03-03-1892     Czaar Peterstraat 173, Amsterdam
06-1892     Czaar Peterstraat 31, Amsterdam
29-09-1892     Blankenstraat 73, Amsterdam
15-07-1893     Von Zesenstraat 24, Amsterdam
20-09-1893     Oostenburgerachterstraat 7, Amsterdam
08-01-1894     Blankenstraat 63, Amsterdam
07-02-1894     Von Zesenstraat 26, Amsterdam
16-07-1895     Czaar Peterstraat 195, Amsterdam
24-07-1897     Oostenburgerachterstraat 9/hs achter, Amsterdam
21-03-1898     Czaar Peterstraat 195/III, Amsterdam
17-06-1902     Dapperstraat 26/III voor, Amsterdam
23-08-1903     Sumatrastraat 50/III, Amsterdam
01-12-1904     Von Zesenstraat 94/I, Amsterdam
26-07-1905     Von Zesenstraat 110/III, Amsterdam
14-12-1907     Czaar Peterstraat 134/III, Amsterdam
10-07-1908     Blankenstraat 47/hs, Amsterdam
24-09-1908     Pieter Vlamingstraat 23/III, Amsterdam
01-03-1912     Blankenstraat 45/I, Amsterdam
05-08-1912     Madurastraat 99/II, Amsterdam
23-04-1913     Djambistraat 2/hs, Amsterdam
22-09-1913     Djambistraat 15/I, Amsterdam
12-1915     Djambistraat 5/I, Amsterdam
16-02-1916     Djambistraat 6/I, Amsterdam
Kinderen van Gerardus en Engelina:
1 Jacoba Koning, geboren op woensdag 12-09-1866 in Amsterdam. Volgt 189.
2 Catharina Wilhelmina Koning, geboren op zondag 23-02-1868 in Amsterdam. Volgt 190.
3 Gerritje Koning, geboren op donderdag 19-05-1870 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20-05-1870.
De aangifte is gedaan door Maria Elisabeth Schröder, vroedvrouw, 44 jaar, wonende te Amsterdam. De vader was afwezig, waardoor hij geen aangifte kon doen. Ten tijde van de geboorte in Amsterdam woonde de ouders in Wieldrecht. Getuigen zijn Pieter Blits, smid, 24 jaar en Nicolaas Johannes van den Broek, schilder, 65 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerritje is overleden op donderdag 17-05-1934 om 20:00 in Amsterdam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19-05-1934.
De aangifte is gedaan door Johannes Alderhout, levensverzekeringsagent, 31 jaar en Frans Bruijs, aanspreker, 55 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Gerritje werd op 1 juli 1889 opgenomen in het ziekenhuis Binnengasthuis te Amsterdam. Zij is 86 dagen verpleegd geweest in het ziekenhuis. Zij werd op 25 september 1889 ontslagen uit het ziekenhuis. Op 17 februari 1891 werd zijn opnieuw opgenomen in het Binnengasthuis. Nu verbleef zij 61 dagen in het ziekenhuis en heeft op 25 april 1891 het ziekenhuis verlaten. (bron: Gemeentearchief Amsterdam, Patiëntenregister)
Gerritje bleef ongehuwd.
Adressen:
19-05-1870     Oostenburgermiddenstraat 92, Amsterdam (Geboorteadres)
03-1873     Oostenburgervoorstraat 57/I, Amsterdam
26-03-1873     Oostenburgergracht 6, Amsterdam
06-1879     Oostenburgerachterstraat 11, kelder, Amsterdam
12-1881     Oostenburgerachterstraat 6, Amsterdam
02-1882     Blankenstraat 77, Amsterdam
10-1883     Oostenburgerdwarsstraat 11, Amsterdam
11-1883     Nieuwe Oostenburgerstraat 2, Amsterdam
03-1884     Blankenstraat 77, Amsterdam
05-1886     Oostenburgervoorstraat 57/hs, Amsterdam
10-1886     Zwanenburgwal 48, Amsterdam
01-1888     Czaar Peterstraat 173, Amsterdam
15-07-1890     Von Zesenstraat 24, Amsterdam
08-1890     Paleisstraat 2, Amsterdam
01-11-1892     Blankenstraat 73, Amsterdam (Bij haar ouders)
15-07-1893     Von Zesenstraat 24, Amsterdam (Bij haar ouders)
21-09-1893     Oostenburgerachterstraat 7, Amsterdam (Bij haar ouders)
08-06-1894     Blankenstraat 63, Amsterdam (Bij haar ouders)
07-12-1894     Von Zesenstraat 26, Amsterdam
16-07-1895     Czaar Peterstraat 195, Amsterdam
12-01-1901     Tulpplein 1, Amsterdam (Afkomstig van Zandvoort; werkzaam in het Amstel Hotel)
01-06-1923     Djambistraat 6/I, Amsterdam (Bij haar vader)
18-04-1924     Zeeburgerdijk 93/I, Amsterdam
05-02-1932     Smaragdplein 2/hs, Amsterdam
12-05-1934     Padangstraat 24/hs, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1901     Dienstbode
4 Engelina Koning, geboren op woensdag 02-04-1873 in Amsterdam. Volgt 191.
5 Cornelis Koning, geboren op zaterdag 06-03-1875 in Amsterdam. Volgt 192.
6 Johanna Hendrika Koning, geboren op maandag 28-05-1877 in Amsterdam. Volgt 193.
7 Gerardus Johannes (George) Koning, geboren op donderdag 28-08-1879 in Amsterdam. Volgt 194.
8 Elisabeth Koning, geboren op donderdag 02-02-1882 in Amsterdam. Volgt 195.
9 Jacobus Koning, geboren op woensdag 28-05-1884 in Amsterdam. Volgt 196.
10 Johannes Jacobus (Harry) Koning, geboren op zaterdag 27-11-1886 in Amsterdam. Volgt 197.
11 Jacoba Wilhelmina Cornelia Koning, geboren op zaterdag 20-10-1888 in Amsterdam. Volgt 198.
83   Johanna Wilhelmina Koning is geboren op woensdag 12-06-1844 om 23:00 in Amsterdam dochter van Jacob Koning (zie 39) en Johanna Wilhelmina Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13-06-1844. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Jan Jacob van Tol, timmerman, 24 jaar en Willem Frederik Geelhuizen, timmerman, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op maandag 26-03-1877 om 23:00 in Amsterdam, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29-03-1877.
De aangifte is gedaan door Gerrit Slot, aanspreker, 57 jaar en Gerrit Slot junior, aanspreker, 22 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna trouwde met Hendrik Johannes Weitner, 22 jaar oud, op woensdag 07-11-1866 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [oom vaderszijde bruid].
Getuigen zijn ook Jan van Sitteren, zwager van de bruid, timmerman, 26 jaar; Carel George Gerbel, smid, 34 jaar; Coenraad Blits, schoenmaker, 324 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Hendrik is geboren op zaterdag 18-05-1844 om 18:00 in Amsterdam, zoon van Fredrich August Weitner en Maggeltje Fruijtenbergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20-05-1844.
De aangifte is gedaan door Catharina Elizabeth Nees, 36 jaar, vroedvrouw, wonende te Amsterdam. De vader heeft de aangifte niet gedaan wegens "ongesteldheid". Getuigen zijn Hermanus Koedijk, zonder beroep, 50 jaar en Pieter Pot, 50 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op zondag 27-06-1875 om 05:00 in Amsterdam, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29-06-1875.
De aangifte is gedaan door Hendrik visser, aanspreker, 31 jaar en Izaak Albertus Schreuder, aanspreker, 56 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Hendrik Johannes is samen met zijn zwager Cornelis Koningr op de delfde dag en hetzelfde tijdstip overleden. Kennelijk is het geen overlijden in huiselijke kring geweest. In beide overlijdensakte is de tekst "in het huis staande .... kanton...no..." doorgehaald en vervangen door de tekst "alhier". Volgens overlevering uit de familie zijn zij beiden overleden bij het vissen op het IJ.
Beroepen:
1866     IJzerdraaier
1875     Draaier
1891     Postbeambte
Getuige bij:
28-07-1869     huwelijk Pieter Janmaat (1845-1919) en Antje Koning (1846-1927) [zie 84]    [zwager bruid]
26-04-1891     geboorteaangifte Gerard Koning (geb. 1891) [zie 202]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
84   Antje Koning is geboren op donderdag 25-06-1846 om 22:00 in Amsterdam dochter van Jacob Koning (zie 39) en Johanna Wilhelmina Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26-06-1846. Bij de geboorteaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Pieter Johannes van Zurk, timmerman, 25 jaar en Cornelis Bouman, timmerman, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Antje is overleden op zondag 22-05-1927 in Amsterdam, 80 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25-05-1927 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
Adres:
08-1883     Blankenstraat 63, Amsterdam
Beroep:
1869     Dienstbaar
Antje trouwde met Pieter Janmaat, 23 jaar oud, op woensdag 28-07-1869 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Johannes Weitner (1844-1875) [zie 83] [zwager bruid].
Getuigen zijn ook Pieter Jegens, oom van de bruidegom, draaier, 50 jaar; Andries Antoni Andriessen, timmerman, 33 jaar; Jan Jacob van Tol, zwager van de bruid, timmerman, 24 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Pieter is geboren op zondag 28-12-1845 om 05:00 in Amsterdam, zoon van Pieter Janmaat en Maria Delleman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter Janmaat (1806-1853) [vader].
Getuigen zijn Wouter van Grootveld, zonder beroep, 30 jaar, wonende te Amsterdam en Hendrik Willijns, hovenier, 48 jaar, wonende te Weesp. De akte is door de tweede getuige niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Pieter is overleden op maandag 23-06-1919 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Adres:
08-1883     Blankenstraat 63, Amsterdam
Beroep:
1869     Scheepstimmerman
Getuige bij:
27-10-1875     huwelijk Jacob Koning (1850-1906) en Cornelia Wagenaar (1847-1897) [zie 86]    [zwager bruidegom]
16-02-1876     huwelijk Jan Hendrik Linden (1851-1899) en Mina Koning (1849-1938) [zie 85]    [zwager bruid]
26-03-1877     geboorteaangifte Jacob Koning (1877-1952) [zie 199]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
26-05-1880     huwelijk Franciscus Koning (1857-1924) en Dientje Linden (1855-1881) [zie 87]    [zwager bruidegom]
02-10-1880     geboorteaangifte Jouke Koning (1880-1903) [zie 200]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
03-03-1883     geboorteaangifte Wilhelmus Johannes Koning (1883-1963) [zie 201]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
85   Wilhelmina (Mina) Koning is geboren op woensdag 14-03-1849 om 15:00 in Amsterdam dochter van Jacob Koning (zie 39) en Johanna Wilhelmina Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15-03-1849. Bij de geboorteaangifte van Mina was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Bernardus Johannes Moolenschot, winkelier, 26 jaar en Johannes Pieterse, schipper, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Roepnaam Mina (Bevolkingsregister Amsterdam).
Mina is overleden op donderdag 01-12-1938 om 16:30 in Amsterdam, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 02-12-1938.
De aangifte is gedaan door Antonie Korf, aanspreker, 28 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
Beroep:
1876     Dienstbaar
Mina trouwde met Jan Hendrik Linden, 24 jaar oud, op woensdag 16-02-1876 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Mina en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Janmaat (1845-1919) [zie 84] [zwager bruid] en Jacob Koning (1850-1906) [zie 86] [broer bruid].
Getuigen zijn ook Wilhelmus Johannes Boeklage, warmoezenier, 36 jaar en Antonius Franciscus Brandenburgh, schoenmaker, 49 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Jan is geboren op maandag 22-09-1851 om 10:30 in Amsterdam, zoon van Jan Linden en Binke van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24-09-1851. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Linden (1826-1883) [vader].
Getuigen zijn Willem Keizer, kleermaker, 30 jaar en Johannes Schaake, bakker, 47 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jan is overleden op donderdag 09-03-1899 om 21:00 in Amsterdam, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-03-1899.
De aangifte is gedaan door Albertus Hamer, opzichter, 46 jaar en Jan Frederik van der Schaar, opzichter, 29 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Hij is overleden in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.
Beroep:
1876     Schoenmaker
Getuige bij:
26-05-1880     huwelijk Franciscus Koning (1857-1924) en Dientje Linden (1855-1881) [zie 87]    [broer bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
86   Jacob Koning is geboren op dinsdag 03-09-1850 om 01:00 in Amsterdam zoon van Jacob Koning (zie 39) en Johanna Wilhelmina Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-09-1850. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Hendrik Cornelis, Schipper, 50 jaar en Gerrit Veldhuis, schipper, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Jacob is overleden op zondag 08-04-1906 om 10:00 in Amsterdam, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-04-1906.
De aangifte is gedaan door Willem Rijkers, beambte, 41 jaar en Gerardus Albertus Gooiker, beambte 22 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
30-06-1897     Bethaniënstraat 31/III, Amsterdam
26-07-1897     Conradstraat 102, Amsterdam
04-06-1898     Nieuwe Oostenburgerstraat 8/I, Amsterdam
23-05-1899     Nieuwe Oostenburgerstraat 6/III, Amsterdam
10-12-1899     Oostenburgermiddenstraat 42/II, Amsterdam
25-10-1900     Oostenburgermiddenstraat 14, Amsterdam
08-11-1902     Oostenburgermiddenstraat 77/III achter, Amsterdam
10-12-1902     Conradstraat 76, Amsterdam
08-02-1903     Oostenburgervoorstraat 56, Amsterdam
06-06-1903     Oostenburgermiddenstraat 26/I, Amsterdam
22-02-1906     Oostenburgervoorstraat 28/III, Amsterdam
Beroepen:
1875     Molenaar
1876     Smid
1902     Werkman
Getuige bij:
16-02-1876     huwelijk Jan Hendrik Linden (1851-1899) en Mina Koning (1849-1938) [zie 85]    [broer bruid]
26-03-1877     geboorteaangifte Jacob Koning (1877-1952) [zie 199]    [vader]
26-05-1880     huwelijk Franciscus Koning (1857-1924) en Dientje Linden (1855-1881) [zie 87]    [broer bruidegom]
02-10-1880     geboorteaangifte Jouke Koning (1880-1903) [zie 200]    [vader]
16-11-1881     huwelijk Franciscus Koning (1857-1924) en Niesje Wiggelaar (1855-1941) [zie 87]    [broer bruidegom]
04-10-1882     geboorteaangifte Catharina Koning (1882-1973) [zie 204]    [oom vaderszijde]
03-03-1883     geboorteaangifte Wilhelmus Johannes Koning (1883-1963) [zie 201]    [vader]
26-08-1888     geboorteaangifte Frans Koning (1888-1977) [zie 207]    [oom vaderszijde]
03-08-1890     geboorteaangifte Wessel Koning (1890-1960) [zie 208]    [oom vaderszijde]
26-04-1891     geboorteaangifte Gerard Koning (geb. 1891) [zie 202]    [vader]
(1) Jacob trouwde met Cornelia Wagenaar, 28 jaar oud, op woensdag 27-10-1875 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter Janmaat (1845-1919) [zie 84] [zwager bruidegom].
Getuigen zijn ook Wilhelmus Johannes Boeklage, zwager van de bruid, warmoezenier, 35 jaar; Johannes Linden, laarzenmaker, 25 jaar; allen wonende te Amsterdam en Franciscus Josephus Boeklage, zwager van de bruid, warmoezenier, 23 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel. De akte is niet ondertekend door de moeder van de bruidegom, omdat zij niet kan schrijven.
Cornelia is geboren op woensdag 04-08-1847 om 23:00 in Ameland, Nes, dochter van Jouke Hendriks Wagenaar en Tjetske Gerrits Klein. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 05-08-1847.
De aangifte is gedaan door Geertruida Hendriks Oostendorp, vroedvrouw, 66 jaar, wonende te Nes. De vader heeft geen aangifte kunnen doen, omdat hij afwezig was (zeeman). Getuige zijn IJede Hendriks van der Geest, 49 jaar, bakker en Jacob Arjens Foenmer, 44 jaar, arbeider, beiden wonende te Nes, Ameland.
Cornelia is overleden op zaterdag 20-02-1897 om 02:00 in Amsterdam, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-02-1897.
De aangifte is gedaan door Bernardus van Rijn, 41 jaar, aanspreker en Gerardus Johannes Bartman, 38 jaar, tapper, beiden wonende te Amsterdam.
(2) Jacob trouwde met Elisabeth Zwier, 35 jaar oud, op woensdag 30-06-1897 in Amsterdam.
De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 28-02-1902 in Amsterdam (Overspel door de man)..
De bruid is is weduwe van Philippus Jacobus Koppies en de bruidegom is weduwnaar van Cornelia Wagenaar. Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 31 jaar; Albert Johannes Imeken, bode, 54 jaar; Jan Schubart, bode, 53 jaar; Ludovicus Johannes Libert, bode, 41 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Elisabeth is geboren op zaterdag 17-08-1861 om 01:00 in Amsterdam, dochter van Johannes Zwier en Johanna Maria Willemina Ketting. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19-08-1861. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Zwier (1827-1889) [vader].
Getuigen zijn Pieter Spook, barbier, 42 jaar en Johan Gerrit Sander, timmerman, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op dinsdag 18-02-1941 om 06:45 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19-02-1941.
De aangifte is gedaan door David Wisman, aanspreker, 40 jaar, wonende te Amsterdam. Bij haar overlijden is zij weduwe van Gijsbertus Raaijmaker. De naam van haar tweede echtgenoot, Jacob Koning, wordt niet vermeld. Wel de naam van haar eerste echtgenoot.
(3) Jacob trouwde met Petronella Wilhelmina Uffelie, 48 jaar oud, op woensdag 10-12-1902 in Amsterdam.
De bruidegom is gescheiden van Elisabeth Zwier en de bruid is weduwe van Pieter Hardenbol. Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 36 jaar; Albert Johannes Imeken, bode, 58 jaar; Jan Schubart, bode, 58 jaar; Jan van der Hooftg, agent van politie, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Petronella is geboren op zaterdag 08-07-1854 om 19:00 in Amsterdam, dochter van Lambertus Franciscus Uffelie en Anna Elisabeth Broeks. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11-07-1854. Bij de geboorteaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Lambertus Franciscus Uffelie (1823-1881) [vader].
Getuigen zijn Jan Coenraad Koekoek, zonder beroep, 50 jaar en Johannes Ludovicus Stamkort, sjouwer, 37 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Petronella is weduwe van Pieter Hardenbol (1857-1899), met wie zij trouwde op woensdag 16-07-1879 in Amsterdam.

Petronella is overleden op zondag 09-05-1937 om 15:00 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-05-1937.
De aangifte is gedaan door Adrianus Schadee, aanspreker, 33 jaar, wonende te Amsterdam.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Jacob Koning, geboren op zaterdag 24-03-1877 in Amsterdam. Volgt 199.
2 Jouke Koning, geboren op vrijdag 01-10-1880 in Amsterdam. Volgt 200.
3 Wilhelmus Johannes Koning, geboren op donderdag 01-03-1883 in Amsterdam. Volgt 201.
4 Gerard Koning, geboren op donderdag 23-04-1891 in Amsterdam. Volgt 202.
87   Franciscus Koning is geboren op woensdag 14-01-1857 om 23:00 in Amsterdam zoon van Jacob Koning (zie 39) en Johanna Wilhelmina Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan. Bij de geboorteaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1818-1860) [zie 39] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Hendricus Klepper, sjouwer, 33 jaar en Leonardus Beukers, zonder beroep, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Franciscus is overleden op zondag 02-11-1924 om 09:00 in Zuilen (Utr), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 04-11-1924.
De aangifte is gedaan door Willem Johannes Oudegeest,52 jaar, aanspreker, wonende te Utrecht en Jan Nicolaas Servaas, 22 jaar, zonder beroep, wonende te Maarssen.
Beroepen:
1881     Smid
1892     Metaaldraaier
1898     Smid
1905     Houtdraaier
1909     Metaaldraaier
1924     Metaalschaver
Getuige bij:
02-10-1880     geboorteaangifte Jouke Koning (1880-1903) [zie 200]    [oom vaderszijde]
14-02-1881     geboorteaangifte Jacob Koning (1881-1935) [zie 203]    [vader]
04-10-1882     geboorteaangifte Catharina Koning (1882-1973) [zie 204]    [vader]
03-03-1883     geboorteaangifte Wilhelmus Johannes Koning (1883-1963) [zie 201]    [oom vaderszijde]
10-02-1885     geboorteaangifte Johanna Wilhelmina Koning (geb. 1885) [zie 205]    [vader]
01-11-1886     geboorteaangifte Geertrui Koning (1886-1981) [zie 206]    [vader]
26-08-1888     geboorteaangifte Frans Koning (1888-1977) [zie 207]    [vader]
03-08-1890     geboorteaangifte Wessel Koning (1890-1960) [zie 208]    [vader]
28-10-1892     geboorteaangifte Paulus Koning (1892-1993) [zie 209]    [vader]
02-04-1895     geboorteaangifte Niesje Koning (1895-1942) [zie 210]    [vader]
28-03-1898     geboorteaangifte Diederik Theophilus Koning (1898-1967) [zie 211]    [vader]
07-06-1905     huwelijk Jacob Koning (1877-1952) en Elisabeth Vermeulen (1876-1936) [zie 199]    [oom vaderszijde bruidegom]
(1) Franciscus trouwde met Dientje Linden, 25 jaar oud, op woensdag 26-05-1880 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Franciscus en Dientje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Janmaat (1845-1919) [zie 84] [zwager bruidegom], Jacob Koning (1850-1906) [zie 86] [broer bruidegom] en Jan Hendrik Linden (1851-1899) [zie 85] [broer bruid].
Getuige is ook Cornelis Jacobus Linden, broer van de bruid, kruier, 24 jaar, wonende te Amsterdam.
Dientje is geboren op woensdag 14-02-1855 om 07:00 in Amsterdam, dochter van Jan Linden en Binke van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14-02-1855. Bij de geboorteaangifte van Dientje was de volgende getuige aanwezig: Jan Linden (1826-1883) [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Scheveers, 37 jaar en Jacob Luca, sjouwer, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Zij overlijdt 1 maand na de geboorte van haar zoon.
Dientje is overleden op zondag 06-03-1881 om 01:00 in Amsterdam, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-03-1881.
De aangifte is gedaan door Albertus Franz, aanspreker, 56 jaar en Willem Dieke, aanspreker, 57 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
(2) Franciscus trouwde met Niesje Wiggelaar, 26 jaar oud, op woensdag 16-11-1881 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Franciscus en Niesje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Koning (1850-1906) [zie 86] [broer bruidegom].
De bruidegom is weduwnaar van Dientje Linden. Getuigen zijn Hendrik Wiggelaar, broer van de bruid, militair, 25 jaar, wonende te Rotterdam; Paulus Wiggelaar, broer van de bruid, pakhuisknecht, 27 jaar; Jacob van Pol, stiefvader van de bruidegom, scheepstemmerman, 58 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Niesje is geboren op zaterdag 21-04-1855 om 01:00 in Hoorn, dochter van Wessel Wiggelaar en Catharina Tinkelenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23-04-1855. Bij de geboorteaangifte van Niesje was de volgende getuige aanwezig: Wessel Wiggelaar (1817-1868) [vader].
Getuigen zijn Diederik Theophilis Tinkelenberg, 31 jaar, wever en Paulus Wiggelaar, 69 jaar, arbeider, beiden wonende te Hoorn.
Niesje is overleden op woensdag 29-10-1941 om 06:00 in Zuilen (Utr), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30-10-1941.
De aangifte is gedaan door Jan Teunis Finkelenburg, 40 jaar, aanspreker, wonende te Utrecht.
Kind van Franciscus en Dientje:
1 Jacob Koning, geboren op vrijdag 11-02-1881 in Amsterdam. Volgt 203.
Kinderen van Franciscus en Niesje:
2 Catharina Koning, geboren op dinsdag 03-10-1882 in Amsterdam. Volgt 204.
3 Johanna Wilhelmina Koning, geboren op zondag 08-02-1885 in Amsterdam. Volgt 205.
4 Geertrui Koning, geboren op vrijdag 29-10-1886 in Amsterdam. Volgt 206.
5 Franciscus (Frans) Koning, geboren op donderdag 23-08-1888 in Amsterdam. Volgt 207.
6 Wessel Koning, geboren op donderdag 31-07-1890 in Amsterdam. Volgt 208.
7 Paulus Koning, geboren op donderdag 27-10-1892 in Haarlem. Volgt 209.
8 Niesje Koning, geboren op dinsdag 02-04-1895 in Haarlem. Volgt 210.
9 Diederik Theophilus Koning, geboren op zondag 27-03-1898 in Haarlem. Volgt 211.
88   Margaretha Geertrui Koning is geboren op dinsdag 15-09-1857 om 18:00 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17-09-1857. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [aangetrouwde oom vaderszijde].
De aangifte is gedaan door Anna Maria Helsloot, vroedvrouw, 32 jaar, wonende te Amsterdam. De vader was afwezig en kon daardoor geen aangifte doen. Getuige is ook Laurens Landman, kuiper, 37 jaar, wonende te Amsterdam.
Margaretha is overleden na 1924, minstens 67 jaar oud. Margaretha trouwde met Barend Hendrik Gihaux, 27 jaar oud, op woensdag 25-08-1880 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Margaretha en Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Koning (1816-1898) [zie 38] [oom vaderszijde bruid] en Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid].
Getuigen zijn ook Guillaume Lucien Henri Joseph Gihaux, broer van de bruidegom, vleeshouwer, 30 jaar en Lorenz Lodewijk Gerardus Stiesz, letterzetter, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Barend is geboren op woensdag 22-06-1853 om 06:00 in Amsterdam, zoon van Nicolas Joseph Gihaux en Christina Anna Margaretha Clausen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23-06-1853. Bij de geboorteaangifte van Barend was de volgende getuige aanwezig: Nicolas Joseph Gihaux (1828-1864) [vader].
Getuigen zijn Charles Gihaux, kapper, 41 jaar en Jacobus Meijer, laarzenmaker, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Barend is overleden op donderdag 06-07-1905 om 22:00 in Amsterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-07-1905.
De aangifte is gedaan door Johannes Hikke, aanspreker, 58 jaar en Johannes Bouwens, aanspreker, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Beroep:
1880     Schoenmaker
Getuige bij:
25-05-1882     huwelijk Cornelis Koning (1860-1899) en Johanna Doden (1861-1945) [zie 89]    [zwager bruidegom]
25-06-1890     huwelijk Pieter Joost Koning (1863-1939) en Alida Wilhelmina Jansen (1865-1945) [zie 90]    [zwager bruidegom]
04-05-1892     huwelijk Johanna Cornelia Linke (1868-1951) en Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93]    [zwager bruidegom]
08-06-1892     huwelijk Pieter Linke (1872-1951) en Helena Cornelia Koning (1871-1950) [zie 94]    [zwager bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
89   Cornelis Koning is geboren op woensdag 22-02-1860 om 04:00 in Amsterdam zoon van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23-02-1860. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Jan Vermoolen, timmerman, 34 jaar en Frederik Mell, timmerman, 24 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelis is overleden op zaterdag 18-11-1899 om 20:30 in Amsterdam, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 19-11-1899.
De aangifte is gedaan door Albertus Hamer, opzichter Wilhelminagasthuis, 47 jaar en Jan Frederik van der Schaar, opzichter Wilhelminagasthuis, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
05-1882     Grote Kattenburgerstraat 106, Amsterdam
05-1891     Haarlemmer Houttuinen 165, Amsterdam
15-12-1891     Sint Olofspoort 2, Amsterdam
25-09-1893     Laurierstraat 7/I, Amsterdam
18-11-1899     Haarlemmerhouttuinen 165, Amsterdam (Overlijdensadres)
Beroep:
1882     Letterzetter
Getuige bij:
07-10-1882     geboorteaangifte Catharina Johanna Koning (1882-1919) [zie 89,1]    [vader]
23-06-1884     geboorteaangifte Johanna Koning (1884-1959) [zie 212]    [vader]
15-08-1887     geboorteaangifte Helena Cornelia Koning (1887-1898) [zie 89,3]    [vader]
09-01-1889     huwelijk Corstiaan Koning (1866-1951) en Petronella Wierman (1869-1938) [zie 92]    [broer bruidegom]
07-08-1889     geboorteaangifte Helena Cornelia Koning (1889-1988) [zie 224]    [oom vaderszijde]
25-06-1890     huwelijk Pieter Joost Koning (1863-1939) en Alida Wilhelmina Jansen (1865-1945) [zie 90]    [broer bruidegom]
22-07-1890     geboorteaangifte Cornelis Koning (1890-1950) [zie 213]    [vader]
04-05-1892     huwelijk Johanna Cornelia Linke (1868-1951) en Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93]    [broer bruidegom]
18-05-1892     geboorteaangifte Hendrik Karel Koning (1892-1896) [zie 89,5]    [vader]
08-06-1892     huwelijk Pieter Linke (1872-1951) en Helena Cornelia Koning (1871-1950) [zie 94]    [broer bruid]
08-03-1895     geboorteaangifte Maria Koning (1895-1959) [zie 214]    [vader]
24-08-1897     geboorteaangifte Wilhelmina Catharina Maria Koning (1897-1982) [zie 215]    [vader]
Cornelis trouwde met Johanna Doden, 20 jaar oud, op donderdag 25-05-1882 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom] en Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) [zie 88] [zwager bruidegom].
Getuigen zijn ook Willem Veldman, zwager van de bruid, barbier, 31 jaar en Frederik Dirk Lodewijk van Brugge, schilder, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op dinsdag 05-11-1861 om 17:00 in Amsterdam, dochter van Willem Doden en Catharina Maria Hibbel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 06-11-1861. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Doden (1820-1892) [vader].
Getuigen zijn Christiaan Ros, kuiper, 40 jaar en Dirk Gosens, kuiper, 63 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna trouwde later op donderdag 26-03-1908 in Amsterdam met Hermanus Haasma (1847-1931).

Johanna is overleden op vrijdag 28-09-1945 om 01:00 in Amsterdam, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29-09-1945.
De aangifte is gedaan door Pieter van Loo, chauffeur, 55 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
05-1882     Grote Kattenburgerstraat 106, Amsterdam
05-1891     Haarlemmer Houttuinen 165, Amsterdam
15-12-1891     Sint Olofspoort 2, Amsterdam
25-09-1893     Laurierstraat 7/I, Amsterdam
18-11-1899     Haarlemmerhouttuinen 165, Amsterdam
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Catharina Johanna Koning, geboren op vrijdag 06-10-1882 om 04:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 07-10-1882. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [grootvader vaderszijde] en Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [vader].
Getuige is ook Willem Veldmann, barbier, 32 jaar, wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op donderdag 09-10-1919 om 08:30 in Amsterdam, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-10-1919.
De aangifte is gedaan door Gerard Roelofs, aanspreker, 29 jaar en Johannes Berg, aanspreker, 20 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Catharina bleef ongehuwd.
Adressen:
05-1891     Haarlemmer Houttuinen 165, Amsterdam
15-12-1891     Sint Olofspoort 2, Amsterdam
25-03-1905     Noorderkerkstraat 14/I, Amsterdam
27-02-1908     1e Nassaustraat 14/II, Amsterdam
Beroep:
1919     Huishoudster
2 Johanna Koning, geboren op vrijdag 20-06-1884 in Amsterdam. Volgt 212.
3 Helena Cornelia Koning, geboren op zondag 14-08-1887 om 10:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-08-1887. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [vader].
Getuigen zijn Albert Andries Botesz, letterzetter, 31 jaar en Hermanus Buitenhuijs, broodbakker, 31 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Helena is overleden op dinsdag 14-06-1898 om 21:00 in Amsterdam, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15-06-1898.
De aangifte is gedaan door Jan Markx, opzichter Binnengasthuis, 38 jaar en Jan van der Lugt, opzichter Binnengasthuis, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
05-1891     Haarlemmer Houttuinen 165, Amsterdam
15-12-1891     Sint Olofspoort 2, Amsterdam
4 Cornelis Koning, geboren op zondag 20-07-1890 in Amsterdam. Volgt 213.
5 Hendrik Karel Koning, geboren op maandag 16-05-1892 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18-05-1892. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [vader].
Getuigen zijn Willem Veldman, barbier, 40 jaar en Christiaan Johannes Boëtius Klijn, zonder beroep, 47 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op zondag 12-04-1896 om 01:30 in Amsterdam, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-04-1896.
De aangifte is gedaan door Albertus Hamer, opzichter Wilhelminagasthuis, 43 jaar en Dirk Manhoudt, opzichter Wilhelminagasthuis, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
16-05-1892     Sint Olofspoort 2, Amsterdam (Geboorteadres)
6 Maria Koning, geboren op vrijdag 08-03-1895 in Amsterdam. Volgt 214.
7 Wilhelmina Catharina Maria Koning, geboren op maandag 23-08-1897 in Amsterdam. Volgt 215.
90   Pieter Joost Koning is geboren op donderdag 26-11-1863 om 04:00 in Amsterdam zoon van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28-11-1863. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Jan Jacob Toorenburgh, timmerman, 50 jaar en Abraham Toorenburgh, timmerman, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Pieter is overleden op donderdag 28-12-1939 om 15:30 in Amsterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-12-1939.
De aangifte is gedaan door Antonie Korf, aanspreker, 28 jaar, wonende te Haarlemmermeer.
Adressen:
15-06-1895     Blankenstraat 11, Amsterdam
01-08-1898     Commelinstraat 70/I, Amsterdam
12-06-1899     Sparrenweg 9/III, Amsterdam
20-01-1902     Sparrenweg 5/II, Amsterdam
van 19-04-1907 tot 07-06-1907     2e Oosterparkstraat 37/II, Amsterdam
25-08-1927     Vrolikstraat 127/III voor, Amsterdam
28-07-1933     3e Oosterparkstraat 4/II, Amsterdam
27-04-1936     Saenredamstraat 7/I, Amsterdam
Beroepen:
1890     Vergulder
1923     Lijstenvergulder
1924     Lijstenmaker
Getuige bij:
09-01-1889     huwelijk Corstiaan Koning (1866-1951) en Petronella Wierman (1869-1938) [zie 92]    [broer bruidegom]
08-05-1891     geboorteaangifte Pieter Cornelis Koning (1891-1945) [zie 216]    [vader]
04-05-1892     huwelijk Johanna Cornelia Linke (1868-1951) en Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93]    [broer bruidegom]
30-01-1893     geboorteaangifte Alida Elisabeth Koning (1893-1979) [zie 217]    [vader]
08-09-1894     geboorteaangifte Cornelis Koning (1894-1972) [zie 218]    [vader]
30-03-1896     geboorteaangifte Hendrik Antonius Koning (1896-1901) [zie 90,4]    [vader]
28-07-1897     geboorteaangifte Helena Johanna Koning (1897-1977) [zie 219]    [vader]
25-04-1899     geboorteaangifte Johanna Wilhelmina Koning (1899-1984) [zie 220]    [vader]
15-08-1900     geboorteaangifte Cornelia Koning (1900-1901) [zie 90,7]    [vader]
08-10-1901     geboorteaangifte Hendrika Antonia Koning (1901-1996) [zie 221]    [vader]
28-12-1922     huwelijk Pieter Cornelis Koning (1891-1945) en Alida Catharina Tapperwijn (1895-1984) [zie 216]    [vader bruidegom]
Pieter trouwde met Alida Wilhelmina Jansen, 24 jaar oud, op woensdag 25-06-1890 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) [zie 88] [zwager bruidegom] en Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [broer bruidegom].
Getuige is ook Johannes Jacobus Puntman, bediende, 50 jaar, wonende te Amsterdam. De vader van de bruid heeft geen toestemming gegeven voor het huwelijk. Hierdoor is een akte opgemaakt bij de rechtbank om het huwelijk te kunnen voltrekken. Hoewel de bruidegom ook was opgeroepen om te verschijnen, is hij in gebreken gebleven.
Alida is geboren op dinsdag 12-12-1865 om 01:00 in Amsterdam, dochter van Willem Cornelis Jansen en Alida Cornelia Leesenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13-12-1865. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Willem Cornelis Jansen (1828-1894) [vader].
Getuigen zijn Carel Pieter Abrahams, werkman, 60 jaar en Jan Engelbrecht, zonder beroep, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Haar moeder is 4 dagen na haar geboorte overleden.
Alida is overleden op vrijdag 04-05-1945 om 07:30 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-05-1945.
De aangifte is gedaan door Stephanus Huijing, begrafenisondernemer, 54 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
15-06-1895     Blankenstraat 11, Amsterdam
01-08-1898     Commelinstraat 70/I, Amsterdam
12-06-1899     Sparrenweg 9/III, Amsterdam
20-01-1902     Sparrenweg 5/II, Amsterdam
van 19-04-1907 tot 07-06-1907     2e Oosterparkstraat 37/II, Amsterdam
25-08-1927     Vrolikstraat 127/III voor, Amsterdam
28-07-1933     3e Oosterparkstraat 4/II, Amsterdam
27-04-1936     Saenredamstraat 7/I, Amsterdam
Beroep:
1890     Dienstbode
Kinderen van Pieter en Alida:
1 Pieter Cornelis Koning, geboren op dinsdag 05-05-1891 in Amsterdam. Volgt 216.
2 Alida Elisabeth Koning, geboren op vrijdag 27-01-1893 in Amsterdam. Volgt 217.
3 Cornelis Koning, geboren op zaterdag 08-09-1894 in Amsterdam. Volgt 218.
4 Hendrik Antonius Koning, geboren op zaterdag 28-03-1896 om 03:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30-03-1896. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Pieter Joost Koning (1863-1939) [zie 90] [vader].
Getuigen zijn Nicolaas Menagé Challa, ambtenaar, 35 jaar en Henri Herens, beambte, 59 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Hendrik is overleden op vrijdag 03-05-1901 om 19:00 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 04-05-1901.
De aangifte is gedaan door Willem Rijkers, 36 jaar en Willem Hogestijn, 46 jaar, beiden beambte Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en wonende te Amsterdam.
Hendrik bleef ongehuwd.
Adressen:
28-03-1896     Blankenstraat 11, Amsterdam (Geboorteadres)
01-08-1898     Commelinstraat 70/I, Amsterdam
12-06-1899     Sparrenweg 9/III, Amsterdam (Overlijdensadres)
5 Helena Johanna Koning, geboren op dinsdag 27-07-1897 in Amsterdam. Volgt 219.
6 Johanna Wilhelmina Koning, geboren op maandag 24-04-1899 in Amsterdam. Volgt 220.
7 Cornelia Koning, geboren op maandag 13-08-1900 om 15:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15-08-1900. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter Joost Koning (1863-1939) [zie 90] [vader].
Getuigen zijn Willem Färber, ambtenaar, 67 jaar en Johan van Beresteijn, beambte, 26 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op donderdag 20-06-1901 om 15:00 in Amsterdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21-06-1901.
De aangifte is gedaan door Johannes Hikke, aanspreker, 54 jaar en Johan Bouwens, aanspreker, 27 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
13-08-1900     Sparrenweg 9/III, Amsterdam (Geboorte- en overlijdensadres)
8 Hendrika Antonia Koning, geboren op zondag 06-10-1901 in Amsterdam. Volgt 221.
9 Antonia Jacoba Koning, geboren op vrijdag 06-02-1903 in Amsterdam. Volgt 222.
10 Hendrik Antonius Koning, geboren op vrijdag 16-06-1905 in Amsterdam. Volgt 223.
91   Geertrui Helena Koning is geboren op dinsdag 29-11-1864 om 01:00 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 01-12-1864. Bij de geboorteaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Jan Jacob Toorenburgh, timmerman, 50 jaar en Jan Frederik Wilhelm Koch, timmerman, 39 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Geertrui is overleden op donderdag 10-09-1896 om 11:00 in Rotterdam, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-09-1896.
De aangifte is gedaan door Johannes Bernardus Putters, 47 jaar, lijkbezorger en Leonardus Gerardus Boogers, 62 jaar, behanger, beiden wonende te Rotterdam.
Beroep:
1889     Strijkster
Geertrui trouwde met Lambertus Cornelis Jacobus de Leeuw, 25 jaar oud, op donderdag 14-03-1889 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Geertrui en Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Velde (1829-1920) [zie 40] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid].
Getuigen zijn ook Johannes Jacobus Puntman, bediende, 49 jaar; Willem Dooden, kuiper, 68 jaar; Willem Veldman, barbier, 38 jaar; allen wonende te Amsterdam. De bruidegom is op 22-03-1911 te Rotterdam hertrouwd met Hendrika Machiela Rond .
Lambertus is geboren op woensdag 28-10-1863 om 04:00 in Rotterdam, zoon van Lambertus de Leeuw en Hendrika van Campen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28-10-1863.
De aangifte is gedaan door Jannetje Greeven, vroedvrouw, 23 jaar, wonende te Rotterdam. De vader was wegens ongesteldheid verhinderd aangifte te doen. Getuigen zijn Gerrit Verbeet, pakhuisknecht, 48 jaar en Pieter van den Brande, pakhuisknecht, 30 jaar, beiden wonende te Rotterdam.
Lambertus is overleden op woensdag 18-03-1942 om 08:00 in Rotterdam, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19-03-1942.
De aangifte is gedaan door Willem de Lange, 38 jaar, lijkbezorger, wonende te Rotterdam.
Beroep:
1889     Matroos in Marinedienst
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
92   Corstiaan Koning is geboren op vrijdag 21-12-1866 in Amsterdam zoon van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24-12-1866.
Corstiaan is overleden op dinsdag 04-12-1951 in Amsterdam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
05-08-1889     Korte Leidsedwarsstraat, Amsterdam
21-06-1893     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam
09-05-1894     Bilderdijkstraat 66, Amsterdam
27-10-1894     Looijersgracht 92/II, Amsterdam
05-09-1903     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam
15-06-1929     Borgerstraat 95/I, Amsterdam
29-03-1933     Kinkerstraat 108/I, Amsterdam
09-02-1937     Van Oltenb.straat 58/hs, Amsterdam
09-09-1946     Overtoom 416/hs, Amsterdam
Beroepen:
1889     Matroos in Marinedienst
1893     Agent van politie
1913     Magazijnknecht
1917     Expeditieknecht
1919     Expediteur
1924     Expeditieknecht
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Alida Elisabeth Koning (1893-1979) [zie 217]    [oom vaderszijde]
05-09-1893     geboorteaangifte Johanna Petronella Koning (1893-1989) [zie 225]    [vader]
15-01-1896     geboorteaangifte Petronella Helena Johanna Koning (1896-na 1975) [zie 226]    [vader]
06-01-1900     geboorteaangifte Corstina Koning (1900-1984) [zie 227]    [vader]
13-03-1902     geboorteaangifte Catharina Koning (1902-1910) [zie 92,5]    [vader]
Corstiaan trouwde met Petronella Wierman, 19 jaar oud, op woensdag 09-01-1889 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Corstiaan en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [broer bruidegom] en Pieter Joost Koning (1863-1939) [zie 90] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Lambertus Cornelis Jacobus de Leeuw, varensgezel, 25 jaar en Johannes Jacobus Puntman, bediende, 48 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petronella is geboren op donderdag 15-07-1869 om 19:00 in Amsterdam, dochter van Hendrik Wierman en Johanna Kuijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18-07-1869. Bij de geboorteaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Wierman (1839-1888) [vader].
Getuigen zijn Johannes Knipper, timmerman, 43 jaar en Pieter Giel, schipper, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petronella is overleden op zaterdag 29-10-1938 om 14:35 in Amsterdam, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-10-1938.
De aangifte is gedaan door Jacobus Hendrikus Vergouw, aanspreker, 48 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
05-08-1889     Korte Leidsedwarsstraat, Amsterdam
21-06-1893     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam
09-05-1894     Bilderdijkstraat 66, Amsterdam
27-10-1894     Looijersgracht 92/II, Amsterdam
05-09-1903     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam
15-06-1929     Borgerstraat 95/I, Amsterdam
29-03-1933     Kinkerstraat 108/I, Amsterdam
09-02-1937     Van Oltenb.straat 58/hs, Amsterdam
Kinderen van Corstiaan en Petronella:
1 Helena Cornelia Koning, geboren op maandag 05-08-1889 in Amsterdam. Volgt 224.
2 Johanna Petronella Koning, geboren op zondag 03-09-1893 in Amsterdam. Volgt 225.
3 Petronella Helena Johanna Koning, geboren op woensdag 15-01-1896 in Amsterdam. Volgt 226.
4 Corstina Koning, geboren op donderdag 04-01-1900 in Amsterdam. Volgt 227.
5 Catharina Koning, geboren op woensdag 12-03-1902 om 17:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13-03-1902. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Corstiaan Koning (1866-1951) [zie 92] [vader].
Getuigen zijn Hendrik van Beek, ambtenaar, 32 jaar, wonende te Ouder-Amstel en Marinus Jacobus Luijsteraar, ambtenaar, 23 jaar, wonende te Amsterdam.
Catharina is overleden op woensdag 29-06-1910 om 14:00 in Amsterdam, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-07-1910.
De aangifte is gedaan door Gerrit Egberts, aanspreker, 32 jaar en Johannes Alphonsus van Rijn, aanspreker, 53 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
12-03-1902     Borgerstraat 95/I, Amsterdam (Geboorteadres)
05-09-1903     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam
6 Hendrika Koning, geboren op zaterdag 31-12-1904 in Amsterdam.
Hendrika is overleden op zaterdag 08-04-1905 om 06:00 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 08-04-1905.
De aangifte is gedaan door Geert Bolmeijer, aanspreker, 43 jaar en Joannes Alphonsus van Rijn, aanspreker, 47 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
31-12-1904     Jacob van Lennepstraat 138, Amsterdam (Geboorteadres)
7 Hendrika Margaretha Koning, geboren op maandag 12-03-1906 in Amsterdam. Volgt 228.
93   Johannes Martinus Koning is geboren op maandag 01-03-1869 om 23:30 in Amsterdam zoon van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 04-03-1869. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Jan Koch, timmerman, 44 jaar en Abraham Toorenburg, timmerman, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johannes is overleden op dinsdag 20-07-1948 om 04:35 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24-07-1948.
De aangifte is gedaan door Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 44 jaar, wonende te Amsterdam.
Adressen:
06-05-1892     Oude Dijkdwarsstraat 3, Amsterdam
30-01-1893     1e van Swindenstraat 122, Amsterdam
16-05-1896     2e van Swindenstraat 103, Amsterdam
13-01-1898     Sparrenweg 18/II, Amsterdam
28-05-1901     Blasiusstraat 121/II, Amsterdam
15-10-1901     Grote Bickersstraat 77/c/II, Amsterdam
10-06-1904     2e Oosterparkstraat 37/III, Amsterdam
02-09-1924     Van Helt Stocadestraat 34/hs, Amsterdam
16-10-1926     2e Oosterparkstraat 146/I, Amsterdam
15-08-1930     2e van Swindenstraat 95/II, Amsterdam
27-04-1937     Javastraat 50/I, Amsterdam
02-12-1938     Sumatrastraat 50/II, Amsterdam
28-07-1939     2e van Swindenstraat 107/II, Amsterdam
Beroepen:
1892     Vergulder
1920     Lijstenmaker
1926     Vergulder
1926     Lijstenvergulder
1931     Lijstenmaker
Getuige bij:
08-06-1892     huwelijk Pieter Linke (1872-1951) en Helena Cornelia Koning (1871-1950) [zie 94]    [broer bruid]
13-02-1893     geboorteaangifte Cornelis Koning (1893-na 1964) [zie 229]    [vader]
17-05-1893     huwelijk Jan Minekus (geb. 1863) en Cornelia Koning (1873-1953) [zie 95]    [broer bruid]
18-02-1895     geboorteaangifte Cornelia Catharina Koning (geb. 1895) [zie 230]    [vader]
19-02-1897     geboorteaangifte Helena Koning (geb. 1897) [zie 231]    [vader]
31-05-1899     geboorteaangifte Johanna Cornelia Koning (1899-1980) [zie 232]    [vader]
03-02-1902     geboorteaangifte Johannes Martinus Koning (1902-1950) [zie 233]    [vader]
Johannes trouwde met Johanna Cornelia Linke, 23 jaar oud, op woensdag 04-05-1892 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) [zie 88] [zwager bruidegom], Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [broer bruidegom] en Pieter Joost Koning (1863-1939) [zie 90] [broer bruidegom].
Getuige is ook Herman Gerardus Martin, schoenmaker, 77 jaar, wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op maandag 28-12-1868 om 06:00 in Amsterdam, dochter van Johannes Linke en Cornelia Angenieta Langendijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30-12-1868. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Linke (1825-1895) [vader].
Getuigen zijn Pieter Langendijk, aanspreker, 70 jaar en Jules Ferdinand Rusche, koperslager, 30 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zondag 12-08-1951 in Amsterdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
06-05-1892     Oude Dijkdwarsstraat 3, Amsterdam
30-01-1893     1e van Swindenstraat 122, Amsterdam
16-05-1896     2e van Swindenstraat 103, Amsterdam
13-01-1898     Sparrenweg 18/II, Amsterdam
28-05-1901     Blasiusstraat 121/II, Amsterdam
15-10-1901     Grote Bickersstraat 77/c/II, Amsterdam
10-06-1904     2e Oosterparkstraat 37/III, Amsterdam
02-09-1924     Van Helt Stocadestraat 34/hs, Amsterdam
16-10-1926     2e Oosterparkstraat 146/I, Amsterdam
15-08-1930     2e van Swindenstraat 95/II, Amsterdam
27-04-1937     Javastraat 50/I, Amsterdam
02-12-1938     Sumatrastraat 50/II, Amsterdam
28-07-1939     2e van Swindenstraat 107/II, Amsterdam
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Cornelis Koning, geboren op zondag 12-02-1893 in Amsterdam. Volgt 229.
2 Cornelia Catharina Koning, geboren op zondag 17-02-1895 in Amsterdam. Volgt 230.
3 Helena Koning, geboren op woensdag 17-02-1897 in Amsterdam. Volgt 231.
4 Johanna Cornelia Koning, geboren op woensdag 31-05-1899 in Amsterdam. Volgt 232.
5 Johannes Martinus Koning, geboren op maandag 03-02-1902 in Amsterdam. Volgt 233.
6 Barendina Koning, geboren op donderdag 09-04-1903 in Amsterdam.
Barendina is overleden op maandag 12-10-1903 om 10:00 in Amsterdam, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14-10-1903.
De aangifte is gedaan door Albert Huijsman, aanspreker, 44 jaar en Izak van Wesep, aanspreker, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adres:
09-04-1903     Grote Bickersstraat 77/c/II, Amsterdam (Geboorteadres en overlijdensadres)
7 Geetruida Margaretha Koning, geboren op dinsdag 11-10-1904 in Amsterdam. Volgt 234.
8 Barendina Koning, geboren op zaterdag 08-05-1909 in Amsterdam. Volgt 235.
94   Helena Cornelia Koning is geboren op donderdag 10-08-1871 om 23:00 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12-08-1871. Bij de geboorteaangifte van Helena was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Abraham Toorenburgh, timmerman, 28 jaar en Willem Arnoldus Wilmink, timmerman, 23 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Helena is overleden op zaterdag 30-09-1950 om 21:15 in Amsterdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 02-10-1950.
De aangifte is gedaan door Klaas de Haan, 66 jaar, aanspreker, wonende te Amsterdam.
Adressen:
16-06-1892     Korte Bethaniëndwarsstraat 4, Amsterdam
13-04-1905     Bankastraat 7/II, Amsterdam
17-08-1905     Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat 4/II links
27-08-1943     Linnaeusstraat 5/II, Amsterdam
Beroep:
1892     Dienstbode
(1) Helena trouwde met Pieter Linke, 20 jaar oud, op woensdag 08-06-1892 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Helena en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Hendrik Gihaux (1853-1905) [zie 88] [zwager bruid], Cornelis Koning (1860-1899) [zie 89] [broer bruid] en Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93] [broer bruid]. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 21-06-1907 in Amsterdam..
Getuige is ook Herman Gerard Martin, schoenmaker, 76 jaar, wonende te Amsterdam. Pieter Linke hertrouwt op 13-08-1908 met Maria Alida Engberts.
Pieter is geboren op dinsdag 28-05-1872 om 03:00 in Amsterdam, zoon van Johannes Linke en Cornelia Angenieta Langendijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29-05-1872. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Linke (1825-1895) [vader].
Getuigen zijn Pieter Langendijk, aanspreker, 74 jaar en Willem Muller, laarzenmaker, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Pieter is overleden op donderdag 19-07-1951, 79 jaar oud.
Adressen:
16-06-1892     Korte Bethaniëndwarsstraat 4, Amsterdam
13-04-1905     Bankastraat 7/II, Amsterdam
17-08-1905     Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat 4/II links
Beroepen:
1892     Letterzetter
1920     Controleur bij het gemeentelijk arbeidsbureau
Getuige bij:
13-02-1893     geboorteaangifte Cornelis Koning (1893-na 1964) [zie 229]    [oom moederszijde]
21-07-1915     huwelijk Cornelis Koning (1893-na 1964) en Jansje Elisabeth Rijnshoeven (1896-1964) [zie 229]    [oom moederszijde bruidegom]
22-09-1920     huwelijk Bauke Dirk Martinus van Delden (geb. 1892) en Cornelia Catharina Koning (geb. 1895) [zie 230]    [oom moederszijde bruid]
(2) Helena trouwde met Fredericus Wilhelmus Diedericus Leeflang, 25 jaar oud, op woensdag 10-04-1912 in Amsterdam.
Getuigen zijn Meindert Johannes Smit, 36 jaar; Carel Jan Petersen, 35 jaar; Franciscus Dokters, 40 jaar; Simon Karel van der Rol, 36 jaar; allen brandwacht en wonende te Amsterdam.
Fredericus is geboren op woensdag 30-06-1886 om 22:00 in Amsterdam, zoon van Willem Frederik Leeflang en Martha Strijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 01-07-1886. Bij de geboorteaangifte van Fredericus was de volgende getuige aanwezig: Willem Frederik Leeflang (1864-1900) [vader].
Getuigen zijn Gerrit Dammerboer, winkelier, 53 jaar en Antonius Josephus Valks, slachter, 25 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Adressen:
27-08-1943     Linnaeusstraat 5/II, Amsterdam
10-06-1959     Handweg 55, Nieuwer-Amstel
Beroep:
1912     Huisschilder
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
95   Cornelia Koning is geboren op zaterdag 09-08-1873 om 03:30 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11-08-1873. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Abraham Toorenburgh, timmerman, 30 jaar en Pieter Johannes Burbach, timmerman, 35 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Cornelia is overleden op maandag 16-11-1953 in Amsterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
26-05-1893     Oostenburgervoorstraat 60, Amsterdam
13-06-1905     1e Oosterparkstraat 71, Amsterdam
22-05-1906     Kuipersstraat 144/I, Amsterdam
02-06-1906     Kuipersstraat 138/hs, Amsterdam
(1) Cornelia trouwde met Jan Minekus, 30 jaar oud, op woensdag 17-05-1893 in Amsterdam.
Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Martinus Koning (1869-1948) [zie 93] [broer bruid]. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 23-05-1906 in Amsterdam..
Getuigen zijn ook Pieter Linke, letterzetter, 23 jaar; Barend Ferdinand Wijdoogen, barbier, 46 jaar; Jacobus Grossouw, werkman, 58 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Jan is geboren op vrijdag 06-03-1863 om 12:30 in Rockanje, zoon van Hendrik Minekus en Jannetje Lageweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10-03-1863. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Minekus (1823-na 1906) [vader].
Getuigen zijn Willem Bijlaard, 27 jaar, klerk en Klaas Langendoen, 51 jaar, veldwachter, beiden wonende te Rockanje. De vader heeft de akte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Adres:
26-05-1893     Oostenburgervoorstraat 60, Amsterdam
Beroep:
1893     Stoker
(2) Cornelia trouwde met Petrus Johannes Lambrecht, 46 jaar oud, op woensdag 02-06-1920 in Amsterdam.
De bruidegom is weduwnaar van Maria Overweg. De bruid is gescheiden van Jan Minekus. Getuigen zijn Hermanus Joannes Veer, zwager van de bruidegom, zonder beroep, 39 jaar en Petrus Schuurman, variétéartiest, 28 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Petrus is geboren op dinsdag 03-03-1874 om 13:00 in Varik, zoon van Joannes Lambrecht en Maria van der Ven. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 03-03-1874. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Joannes Lambrecht (1826-1885) [vader].
Getuigen zijn Jan Verweij, arbeider, 50 jaar en Abraham van Mil, veldwachter, 37 jaar, beiden wonende te Varik.
Petrus is overleden op donderdag 05-03-1964 in Amsterdam, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
1920     Timmerman
Kinderen nier vermeld. Vrouwelijke tak.
96   Antonius Jacobus Koning is geboren op dinsdag 04-05-1875 om 09:30 in Amsterdam zoon van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 05-05-1875. Bij de geboorteaangifte van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Abraham Toorenburgh, timmerman, 31 jaar en Willem Jacobus Zonneveld, timmerman, 51 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Antonius is overleden op maandag 17-12-1962 in Culemborg, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
29-05-1907     Kuipersstraat 142/I, Amsterdam
Beroepen:
1898     Vergulder
1921     Meesterknecht verfwarenfabriek
Getuige bij:
21-05-1898     geboorteaangifte Johannes Benedictus Constantinus Koning (1898-1973) [zie 236]    [vader]
Antonius trouwde met Coertje Hendrika Lodewijks, 20 jaar oud, op donderdag 24-03-1898 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 31 jaar; Albert Johannes Imeken, bode 55 jaar; Jan Schubart, bode, 54 jaar; Ludovicus Johannes Libert, bode, 42 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Coertje is geboren op zondag 21-10-1877 om 05:00 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes Benedictus Constantinus Lodewijks en Maria Magdalena Reijseger. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-10-1877. Bij de geboorteaangifte van Coertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Benedictus Constantinus Lodewijks (1852-1929) [vader].
Getuigen zijn Leonard Reijseger, metselaar, 25 jaar en Jan Westerman, steenhouwer, 32 jaar, beiden wonende te Amsterdam. De akte is door de vader niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven.
Coertje is overleden op donderdag 20-11-1952 in Amsterdam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
29-05-1907     Kuipersstraat 142/I, Amsterdam
Kind van Antonius en Coertje:
1 Johannes Benedictus Constantinus Koning, geboren op donderdag 19-05-1898 in Amsterdam. Volgt 236.
97   Johanna Koning is geboren op maandag 30-07-1877 om 02:00 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 01-08-1877. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Jan Jacob Toorenburgh, timmerman, 63 jaar en Abraham Toorenburgh, timmerman, 33 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna is overleden op zaterdag 14-04-1923 om 15:30 in Amsterdam, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-04-1923.
De aangifte is gedaan door Wilhelmus Danko, aanspreker, 47 jaar en Petrus Johannes Schoonenberg, aanspreker, 69 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Johanna trouwde met Volkert Wilhelmus Johannes Theodorus Vooren, 24 jaar oud, op woensdag 23-02-1898 in Amsterdam.
Getuigen zijn Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 31 jaar; Albert Johannes Imeken, bode, 55 jaar; Jan Schubart, bode, 54 jaar; Ludovicus Johannes Libert, bode, 42 jaar; allen wonende te Amsterdam.
Volkert is geboren op zondag 01-02-1874 om 01:00 in Amsterdam, zoon van Theodorus Lambertus Vooren en Elizabet Willemina Adriana Fortunata Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 02-02-1874. Bij de geboorteaangifte van Volkert was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Lambertus Vooren (1830-1886) [vader].
Getuigen zijn Johan Simon Beek, werkman, 45 jaar en Cornelis Hartgers, kruier, 40 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Volkert is overleden op donderdag 11-12-1941 om 17:45 in Amsterdam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13-12-1941.
De aangifte is gedaan door Anna Riechelman, zonder beroep, 22 jaar, wonende te Amsterdam.
Beroep:
1898     Werkman
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
98   Elisabeth Maria Koning is geboren op dinsdag 05-06-1883 om 03:00 in Amsterdam dochter van Cornelis Koning (zie 41) en Helena Paater. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 06-06-1883. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Koning (1830-1884) [zie 41] [vader].
Getuigen zijn Abraham Toorenburgh, timmerman, 39 jaar en Karel Willem Grondman, metselaar, 72 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Elisabeth is overleden op maandag 28-08-1972 in Amsterdam, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adressen:
van 03-1941 tot 31-03-1941     Veerstraat 89/III, Amsterdam
09-09-1954     Jacob van Lennepkade 97/II, Amsterdam
Elisabeth trouwde met Willem Christiaan van Holten, 28 jaar oud, op donderdag 07-08-1902 in Amsterdam.
Getuigen zijn August Eduard Zahn, ambtenaar, 29 jaar; Albert Johannes Imeken, bode, 57 jaar; Jan Schubart, bode, 57 jaar; Jan van der Hooft, agent van politie, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam. Bij zijn huwelijk is het bestaan of verblijf van zijn vader onzeker.
Willem is geboren op maandag 30-03-1874 om 19:00 in Amsterdam, zoon van Lodewijk Fredrik van Holten en Christina Simons. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-04-1874.
De aangifte is gedaan door Cornelia van Disseldorp, vroedvrouw, 55 jaar, wonende te Amsterdam. De vader was wegens ongesteldheid niet in de gelegenheid aangifte te doen. Getuigen zijn Franciscus Banen, schoenmaker, 43 jaar en Gijsbertus Banen, schoenmaker, 74 jaar, beiden wonende te Amsterdam.
Willem is overleden op zaterdag 29-03-1952 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Adres:
van 03-1941 tot 31-03-1941     Veerstraat 89/III, Amsterdam
Beroep:
1902     Bediende
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
99   Pieter de Koning is geboren op zaterdag 08-02-1840 om 11:00 in Alkemade zoon van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 08-02-1840. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacob Spruit, arbeider, 47 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 29 jaar, beiden wonende te Alkemade. In de geboorteakte wordt de voornaam van de vader vermeld als Theodorus, zoals zijn doopnaam is, maar hij ondertekend met D. de Koning. Dirk is namelijk zijn roepnaam.
Pieter is overleden op maandag 06-11-1911 in Alkemade, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 07-11-1911.
Beroepen:
1866     Arbeider
1889     Tuinder
Getuige bij:
08-12-1866     overlijdensaangifte Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42]    [zoon]
02-01-1868     geboorteaangifte Dirk de Koning (1868-1905) [zie 237]    [vader]
29-11-1869     geboorteaangifte Clasina de Koning (1869-1892) [zie 99,2]    [vader]
08-03-1871     geboorteaangifte Naatje de Koning (1871-1951) [zie 238]    [vader]
02-12-1871     overlijdensaangifte Gerrit Turk (1802-1871)    [schoonzoon]
17-02-1872     overlijdensaangifte Aaltje van Veen (1790-1872) [zie 24]    [kleinzoon]
16-05-1873     geboorteaangifte Gerardus de Koning (1873-1950) [zie 239]    [vader]
07-10-1875     huwelijk Petrus van Klink (1845-1915) en Marijtje de Koning (1847-1917) [zie 100]    [broer bruid]
14-12-1881     geboorteaangifte Jacobus Josephus de Koning (1881-1948) [zie 240]    [vader]
26-11-1884     kerkelijk huwelijk Pieter van der Linden (1845-1909) en Johanna de Koning (1852-1942) [zie 102]    [broer bruid]
20-01-1886     huwelijk Johannes Koek (1854-1906) en Wilhelmina de Koning (1859-1938) [zie 103]    [broer bruid]
Pieter trouwde met Eva Turk, 22 jaar oud, op donderdag 08-11-1866 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 08-11-1866 in Roelofarendsveen.
Getuigen zijn Engel Turk, tuinder, 76 jaar, oom van de bruid; Jan Turk, tuinder, 36 jaar, broer van de bruid; Pieter Castelijn, timmerman, 35 jaar, zwager van de bruid; Adrianus Spruit, arbeider, 25 jaar. Allen wonende te Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk werd gesloten door Joh. Math. v/d Stoot, pastoor. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Kornelis van der Meer en Jacobus Straathof.
Eva is geboren op woensdag 14-08-1844 om 09:00 in Alkemade, dochter van Gerrit Turk en Klaziena van Duuren. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15-08-1844. Bij de geboorteaangifte van Eva was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Turk (1802-1871) [vader].
Getuigen zijn Willem Castelijn, broodbakker, 42 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 34 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Eva is overleden op dinsdag 07-11-1922 in Alkemade, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 08-11-1922.
Kinderen van Pieter en Eva:
1 Dirk de Koning, geboren op woensdag 01-01-1868 in Alkemade. Volgt 237.
2 Clasina de Koning, geboren op zaterdag 27-11-1869 om 23:00 in Alkemade. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-11-1869. Bij de geboorteaangifte van Clasina was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [vader].
Getuigen zijn Erasmus van Veen, arbeider, 36 jaar en Lambertus de Boer, koopman, 48 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Clasina is overleden op zaterdag 20-08-1892 in Alkemade, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20-08-1892.
3 Johanna (Naatje) de Koning, geboren op woensdag 08-03-1871 in Alkemade. Volgt 238.
4 Gerardus de Koning, geboren op vrijdag 16-05-1873 in Alkemade. Volgt 239.
5 Jacobus Josephus de Koning, geboren op woensdag 14-12-1881 in Alkemade. Volgt 240.
100   Marijtje de Koning is geboren op zaterdag 25-12-1847 om 14:00 in Alkemade dochter van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27-12-1847. Bij de geboorteaangifte van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinder, 38 jaar en rijmert Los, zaakwaarnemer, 37 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Marijtje is overleden op dinsdag 06-03-1917 in Alkemade, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 07-03-1917. Marijtje trouwde met Petrus van Klink, 30 jaar oud, op donderdag 07-10-1875 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Marijtje en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 12-10-1875 in Roelofarendsveen. Bij het kerkelijk huwelijk van Marijtje en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Eimert Koek (1811-1884).
Getuigen zijn Wouter van Klink, arbeider, 47, broer van de bruidegom; Hendrik van Klink, tuinder, 38 jaar, broer van de bruidegegom; Cornelis Wesselman, tuinder, 71 jaar, zwager van de bruid. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten door Jacobus Cornelis van ’t Rood, pastoor. Getuige is ook bij het kerkelijk huwelijk Antonius Kerkvliet. Bij het kerkelijk huwelijk wordt haar voornaam geschreven als "Maria".
Petrus is geboren op woensdag 19-02-1845 om 04:00 in Alkemade, zoon van Cornelis van Klink en Marijtje van Braak. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19-02-1845. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Klink (1793-1860) [vader].
Getuigen zijn Dirk van Klink, arbeider, 44 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 35 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Petrus is overleden op zondag 19-09-1915 in Alkemade, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-09-1915.
Beroep:
Tuinder
Getuige bij:
20-01-1886     huwelijk Johannes Koek (1854-1906) en Wilhelmina de Koning (1859-1938) [zie 103]    [zwager bruid]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
101   Alida (Aaltje) de Koning is geboren op zaterdag 24-08-1850 om 07:00 in Alkemade dochter van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24-08-1850. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinider, 41 jaar en Rijmert Los, secretaris, 40 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Aaltje is overleden op vrijdag 03-08-1923 in Alkemade, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 04-08-1923. Aaltje trouwde met Johannes (Jan) van der Meer, 34 jaar oud, op woensdag 23-04-1884 in Alkemade.
Hij is weduwnaar van Maria van Braak.
Jan is geboren op woensdag 02-01-1850 om 15:00 in Alkemade, zoon van Jacob van der Meer en Petronella (Pietje) Geuken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 03-01-1850. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Meer (1811-1861) [vader].
Getuigen zjin Jan Heetman, mandenmaker, 60 jaar en Rijmert Los, zaakwaarnemer, 39 jaar, beiden wonende te Alkemade.Johannes is geboren aan boord van een vaartuig, liggende in de gemeente Alkemade voor een huis staande wijk B nummer 24.
Jan is weduwnaar van Maria van Braak (1850-1883), met wie hij trouwde op woensdag 22-09-1875 in Alkemade.

Jan is overleden op zondag 04-01-1948 in Alkemade, 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-01-1948.
Beroep:
1875     Tuinder
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
102   Johanna de Koning is geboren op zaterdag 16-10-1852 om 08:00 in Alkemade dochter van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16-10-1852. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Jacobus Turk, tuinder, 43 jaar en Rijmert Los, secrateris, 42 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Johanna is overleden op donderdag 23-04-1942 in Alkemade, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25-04-1942. Johanna trouwde met Pieter van der Linden, 38 jaar oud, op woensdag 26-11-1884 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 26-11-1884 in Roelofarendsveen. Bij het kerkelijk huwelijk van Johanna en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [broer bruid].
Het kerkelijk huwelijk werd gesloten door G. S. Koopman, kapelaan. Getuige bij het kerkelijk huwelijk is ook Willem van der Linden.
Pieter is geboren op donderdag 04-12-1845 om 02:00 in Alkemade, zoon van Pieter van der Linden en Elizabeth Torken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 04-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter van der Linden (1821-1874) [vader].
Getuigen zijn Jan Demmenie, zonder beroep, 37 jaar en Rijmert Los, kantoorbediende, 35 jaar, beiden wonende te Alkemade. De vader heeft de geboorteakte niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven.
Pieter is overleden op dinsdag 28-12-1909 in Alkemade, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29-12-1909.
Beroep:
Tuinder
Getuige bij:
13-05-1874     overlijdensaangifte Pieter van der Linden (1821-1874)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
103   Wilhelmina de Koning is geboren op woensdag 02-03-1859 om 11:00 in Alkemade dochter van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 02-03-1859. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Bartholomeus Dobben, arbeider, 69 jaar en Rijmert Los, secretaris 49 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kan schrijven. De vader wordt vermeld als Dirk de Koning.
Wilhelmina is overleden op dinsdag 07-06-1938 in Alkemade, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 09-06-1938.
De aangifte van overlijden is gedaan door haar zoon Eimericus Koek, kapper, 48jaar.
Wilhelmina trouwde met Johannes Koek, 31 jaar oud, op woensdag 20-01-1886 in Alkemade.
Bij het burgerlijk huwelijk van Wilhelmina en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Koning (1840-1911) [zie 99] [broer bruid] en Petrus van Klink (1845-1915) [zie 100] [zwager bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 26-01-1886 in Roelofarendsveen.
Getuigen bij het huwelijk zijn ook Cornelis Koek, broeder van den bruidegom, koopman 42 jaar en Gerrit Hoogenboom Leendertsz., oom van de bruidegom, tuinder 55 jaar. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten door G. S. Koopman, kapelaan. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Johannes Klein en Gerrit de Jong.
Johannes is geboren op zondag 16-07-1854 om 02:00 in Alkemade, zoon van Eimert Koek en Catharina (Trijntje) Hoogenboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-07-1854. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Eimert Koek (1811-1884) [vader].
Getuigen zijn ook Pieter Nieman, arbeider, 38 jaar en Jacob van Duuren, kledermaker 42 jaar.
Johannes is overleden op dinsdag 11-12-1906 in Alkemade, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-12-1906.
De aangifte is gedaan door Eimerinus Koek, neef, arbeider 26 jaar en Petrus Zwartjes, tuinder 35 jaar. Beiden wonende te Alkemade.
Beroep:
Tuinder
Getuige bij:
07-11-1884     overlijdensaangifte Eimert Koek (1811-1884)    [zoon]
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.
104   Kornelia de Koning is geboren op donderdag 02-05-1861 om 01:00 in Alkemade dochter van Theodorus (Dirk) de Koning (zie 42) en Johanna Loos. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-05-1861. Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Dirk de Koning (1814-1866) [zie 42] [vader].
Getuigen zijn Cornelis Clement, schoenmaker, 33 jaar en Rijmert Los, secretaris, 51 jaar, beiden wonende te Alkemade. De geboorteakte is door de vader niet ondertekend, omdat hij niet kon schrijven.
Kornelia is overleden op zondag 26-10-1924 in Alkemade, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28-10-1924. Kornelia trouwde met Dirk Turk, 32 jaar oud, op donderdag 14-11-1889 in Alkemade.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 14-11-1889 in Roelofarendsveen.
Het kerkelijk huwelijk werd gesloten door G. S. Koopman, kapelaan. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Theodorus Castelijn en J. van Beek.
Dirk is geboren op maandag 29-12-1856 om 09:00 in Alkemade, zoon van Jacobus Turk en Neeltje Dobbe. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-12-1856. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Turk (1809-1864) [vader].
Getuigen zijn Jan van ’t Hart, tuinder, 42 jaar en Rijmert Los, secretaris, 46 jaar, beiden wonende te Alkemade.
Dirk is overleden op dinsdag 20-02-1912 in Alkemade, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-02-1912.
Kinderen niet vermeld. Vrouwelijke tak.

Generatie 8

105   Johannes Petrus de Koning is geboren op zaterdag 17-06-1843 om 21:00 in Leiden zoon van Jacob de Koning (zie 44) en Maria Elisabeth Kums. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19-06-1843. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Leonardus Baaten, 27 jaar, winkelier en Johannes Kums, 31 jaar, winkelier, beiden wonende te Leiden.
Johannes is overleden op woensdag 25-10-1905 om 07:00 in Dongen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26-10-1905.
Wonende te Leiden en overleden in Dongen. De aangifte is gedaan door Hendrik Kuijpers, 77 jaar en Adriaan van Vught, 69 jaar, beiden zonder beroep en wonende te Dongen.
Adres:
1876     Leiden
Beroepen:
1876     Bouwkundige
1889     Architect
1905     Timmerman
Getuige bij:
12-07-1876     huwelijk Jacobus de Koning (1847-1939) en Anna Maria Catharina Kouwenhoven (1849-1928) [zie 107]    [broer bruidegom]
14-10-1876     geboorteaangifte Jacobus Petrus de Koning (1876-1890) [zie 105,1]    [vader]
30-03-1877     geboorteaangifte Jacobus Bernardus de Koning (1877-1951) [zie 244]    [oom vaderszijde]
19-09-1878     geboorteaangifte Dina Maria Alida de Koning (1878-1952) [zie 108,2]    [oom vaderszijde]
22-04-1880     geboorteaangifte Maria Anna Anthonia de Koning (geb. 1880) [zie 105,2]    [vader]
21-05-1880     geboorteaangifte Johannes Alouisius de Koning (1880-1970) [zie 245]    [oom vaderszijde]
28-12-1880     geboorteaangifte Anna Maria Clara de Koning (1880-1913) [zie 107,4]    [oom vaderszijde]
23-09-1881     geboorteaangifte Franciscus Jacobus de Koning (1881-1940) [zie 241]    [vader]
26-06-1882     geboorteaangifte Simona Johanna Maria de Koning (1882-1955) [zie 246]    [oom vaderszijde]
21-11-1882     huwelijk Hugo Callenberg (1852-1936) en Maria Anthonia de Koning (1853-1886) [zie 109]    [broer bruid]
02-02-1883     geboorteaangifte Clara Maria Gertrudis de Koning (1883-1924) [zie 107,5]    [oom vaderszijde]
30-05-1883     huwelijk Wilhelmus Johannes van Harteveld (1859-1921) en Josephina Antoinetta de Koning (1855-1933) [zie 110]    [broer bruid]
15-11-1883     geboorteaangifte Antonius Josephus de Koning (1883-1884) [zie 105,4]    [vader]
08-04-1885     geboorteaangifte Alida Maria de Koning (1885-1927) [zie 107,6]    [oom vaderszijde]
07-06-1887     huwelijk Hugo Callenberg (1852-1936) en Margaretha Johanna de Koning (1861-1939) [zie 111]    [broer bruid]
04-10-1887     geboorteaangifte Margaretha Johanna Maria de Koning (1887-1974) [zie 108,6]    [oom vaderszijde]
18-11-1887     geboorteaangifte Joseph Johannes Marie de Koning (geb. 1887) [zie 107,7]    [oom vaderszijde]
29-06-1889     geboorteaangifte Willem Marie Joseph de Koning (1889-na 1957) [zie 243]    [oom vaderszijde]
28-10-1889     geboorteaangifte Helena Maria Antoinette de Koning (geb. 1889) [zie 108,7]    [oom vaderszijde]
24-11-1890     geboorteaangifte Wilhelmus Antonius David de Koning (1890-1936) [zie 248]    [oom vaderszijde]
28-11-1893     geboorteaangifte Jacobus Anthonius Maria de Koning (1893-1972) [zie 108,9]    [oom vaderszijde]
Johannes trouwde met Maria Anna Elisabeth Sciarone, 26 jaar oud, op woensdag 29-07-1874 in Leiden.
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Leonardus de Koning (1845-1921) [zie 106] [broer bruidegom] en Bernardus Johannes de Koning (1849-1920) [zie 108] [broer bruidegom].
Getuigen zijn ook Antonie Johannes Sciarone, broer van de bruid, 30 jaar, paraplumaker, wonende te Leiden en Joseph Sciarone, oom van de bruid, 50 jaar, schoorsteenveger, wonende te Alkmaar.
Maria is geboren op vrijdag 16-06-1848 om 21:30 in Leiden, dochter van Johannes Antonius Stephanus Sciarone en Maria Anna Josepha Celestina (Marianne) Marcello. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-07-1848. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Antonius Stephanus Sciarone (1810-1902) [vader].
Getuigen ziujn Bendictus Scholtze, 46 jaar, koopman en Jacobus Schaellen, 50 jaar, winkelier, beiden wonende te Leiden.
Maria is overleden op vrijdag 08-03-1918 om 13:30 in Leiden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-03-1918.
De aangifte is gedaan door Gabriël Kleinhunt, 64 jaar, begrafenisondernemer en Frans van der Reijden, 52 jaar, los werkman, beiden wonende te Leiden.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Jacobus Petrus de Koning, geboren op vrijdag 13-10-1876 om 22:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14-10-1876. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Petrus de Koning (1843-1905) [zie 105] [vader] en Jacobus de Koning (1847-1939) [zie 107] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Antonius Serafino Sciarone, 30 jaar, winkelier wonende te Leiden.
Jacobus is overleden op zondag 19-01-1890 om 03:30 in Oudenbosch, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-01-1890.
De aangifte is gedaan door Franciscus Martinus Costen, zonder beroep, 59 jaar en Johannes van Put, 63 jaar, kleermaker, beiden wonende te Oudenbosch. Jacobus Petrus woonde in Leiden, maar was in Oudenbosch kostleerling. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Sciaroni".
2 Maria Anna Anthonia de Koning, geboren op woensdag 21-04-1880 om 03:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22-04-1880. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Petrus de Koning (1843-1905) [zie 105] [vader] en Bernardus Johannes de Koning (1849-1920) [zie 108] [oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Antonius Serafino Sciarone, 34 jaar, winkelier, wonende te Leiden.
Adressen:
16-01-1905     Monnickendam (Vertrekt uit Leiden)
13-09-1906     Beschuitsteeg 4, Leiden (Afkomsitg uit Monnickendam)
06-12-1920     Den Haag (Vertrekt uit Leiden)
23-10-1923     Ursulinenklooster, Haarlem (Vertrekt uit Den Haag)
Beroep:
1906     Onderwijzeres
3 Franciscus Jacobus de Koning, geboren op donderdag 22-09-1881 in Leiden. Volgt 241.
4 Antonius Josephus de Koning, geboren op dinsdag 13-11-1883 om 23:00 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15-11-1883. Bij de geboorteaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Petrus de Koning (1843-1905) [zie 105] [vader] en Hugo Callenberg (1852-1936) [zie 109] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Getuige is ook Johannes Antonius Sciarone, 37 jaar, winkelier, wonende te Leiden.
Antonius is overleden op woensdag 06-02-1884 om 01:30 in Leiden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 07-06-1884.
De aangifte is gedaan door Johannes Capteijn, 72 jaar, zonder beroep en David de Rek, 64 jaar, sjouwer, beiden wonende te Leiden.
106   Hendricus Leonardus de Koning is geboren op dinsdag 18-03-1845 om 18:00 in Leiden zoon van Jacob de Koning (zie 44) en Maria Elisabeth Kums. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-03-1845. Bij de geboorteaangifte van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Koning (1817-1895) [zie 44] [vader].
Getuigen zijn Johannes Kums, 32 jaar, winkelier en Leonardus Baalen, 30 jaar, winkelier, beiden wonende te Leiden.
Hendricus is overleden op zondag 18-12-1921 om 14:45 in Oegstgeest, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20-12-1921.
Overleden in Oegstgeest en wonende te Leiden.
Adres:
1876     Leiden
Beroep:
1898     Manufacturier
Getuige bij:
29-07-1874     huwelijk Johannes Petrus de Koning (1843-1905) en Maria Anna Elisabeth Sciarone (1848-1918) [zie 105]    [broer bruidegom]
22-06-1876     huwelijk Bernardus Johannes de Koning (1849-1920) en Alida Maria van Dijk (1853-1896) [zie 108]    [broer bruidegom]
12-07-1876     huwelijk Jacobus de Koning (1847-1939) en Anna Maria Catharina Kouwenhoven (1849-1928) [zie 107]    [broer bruidegom]
21-11-1882     huwelijk Hugo Callenberg (1852-1936) en Maria Anthonia de Koning (1853-1886) [zie 109]    [broer bruid]
30-05-1883     huwelijk Wilhelmus Johannes van Harteveld (1859-1921) en Josephina Antoinetta de Koning (1855-1933) [zie 110]    [broer bruid]
07-06-1887     huwelijk Hugo Callenberg (1852-1936) en Margaretha Johanna de Koning (1861-1939) [zie 111]    [broer bruid]
Hendricus trouwde met Catharina Maria Hartwig, 41 jaar oud, op dinsdag 24-05-1898 in Zwolle.
Catharina is geboren op maandag 03-11-1856 om 11:30 in Zwolle, dochter van Franciscus Martinus Hartwig en Johanna van den Oort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-11-1856. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Martinus Hartwig (1821-1888) [vader].