Bijzonderheden

Woonomgeving van Rudolphus Deijst in de gemeente Den Haag in de 18e eeuw
In de 18e eeuw leefde het geslacht D(e)ijst in Den Haag. De kinderen van Rudolphus werden gedoopt als (Oud) Katholiek in de (schuil)kerken in de Oude Molstraat en de Juffrouw Idastraat. Enkele klein kinderen van hem ook gedoopt in de Grote Kerk in en Haag. Aangenomen mag worden dat Rudolphus in de omgeving van deze kerken heeft gewoond. Foto's en een plattegrond van Den Haag uit 1776 geeft een indruk van de woonomgeving.
Klik hier voor een impressie hiervan.

Stadsontwikkeling van Amsterdam.
Tegen het eind van de 18e eeuw vertrok Josephus Dijst met zijn zoon Gerardus (Gerrit) naar Amsterdam.
Klik hier voor een korte beschrijving van de stadsontwikkeling van Amsterdam.

Soms kom je ergens een verhaal, een bericht, een mededeling in de media tegen met je familienaam erin. Je vraagt je dan af: "Wie is dit? Waar hoort die naam thuis in de stamboom?" Enkele van deze verhalen staan op deze pagina. Het zijn verhalen waarvan (nog) niet bekend is aan welke familielid dit is toe te schrijven. Misschien heeft u, bezoeker van de website, die informatie of bent u ook een dergelijk verhaal of bericht tegengekomen. Laat het mij dan weten.

De Uiver
De Uiver heeft zijn plaats in de geschiedenis gekregen. In 1934 won de KLM-Uiver, een DC-2, de luchtrace van Amsterdam naar Melbourne, Australië. De bemanning maakte de non-stop vlucht in 81 uur en 25 minuten, ofwel 49 dagen. In 1934 was het enthousiasme in Nederland en Australië groot.
Vijftig jaar later, in 1984, werd de historische vlucht herhaald. Op  maandag 6 februari 1984 verscheen in het dagblad  "Nieuws van de Dag" hier een artikel over van de hand van Wim Kroese. In het artikel beschreef Kroese het enthousiasme in Melbourne waarmee de bemanning in 1984 werd onthaald. Één paragraaf sprong er uit:

"........Daar [Melbourne] staan opnieuw honderden zingende en juichende mensen, de Plesman en de zijnen [bemanning in 1984] allemaal een hand willen geven, kussen of om een handtekening vragen. Mensen zoals Gerrardus en Froukje Dyst die in 1934 op het Museumplein te Amsterdam hebben gestaan toen de Uiverploeg van Parmentier werd ingehaald. ................"

Dat de naam met een y werd geschreven in plaats van een ij is niet verwonderlijk. De lange ij is een Nederlandse letter. De buitenlander leest dit als een i en een j en probeer dan nog maar eens de naam D i j s t uit te spreken. Het is bekend dat geëmigreerde familieleden in het buitenland op den duur de lange ij vervingen door de y.

Het gaat hier om  Gerardus Dijst (1922) en Froukje de Ruiter (1926). Zij zijn in 1953 geëmigreerd naar Australië.

De veiling
"Alles moet weg!" Dat was de titel van een kort artikel in het Parool van 10 augustus 2002. In een kort bericht wordt verteld dat de befaamde rommelmarkt in de Jordaan, veilinghuis De Looijer, zijn deuren moet sluiten. ....."Alles moet weg: het beeldje, de kast, de atlas en ook de agenda (voor € 1,-).........." Naast het artikel staat een foto van een opengeslagen agenda. De agenda is opengeslagen op de week van 9 t/m 15 januari 1944. De aandacht gaat naar de afspraak op woensdag 12 januari 1944. De eigenaar van de agenda heeft om 8 uur een afspraak met Dijst. Kennelijk heeft de afspraak of zou de afspraak 1,5 uur duren. Klik op de foto om hem te vergroten.

Wie is die Dijst die op 12 januari 1944 een afspraak had met, ja met wie? En waarover?